Sprawa Rycerska według postępku y zachowania starego obyczaiu Rzymskiego Greckiego Macedońskiego y innych Narodow pierwszego y ninieyszego Wieku tak Pogańska iako y Krześciańska z rozmaitych Ksiąg wypisana ku czytaniu y Nauce Ludziom rycerskim pożyteczna. Książki na osm Części rozdzielone [...]

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2409
 • Kopie: Mf 3440
 • Autor: Bielski, Marcin (ca 1495-1575)
 • Tytuł : Sprawa Rycerska według postępku y zachowania starego obyczaiu Rzymskiego Greckiego Macedońskiego y innych Narodow pierwszego y ninieyszego Wieku tak Pogańska iako y Krześciańska z rozmaitych Ksiąg wypisana ku czytaniu y Nauce Ludziom rycerskim pożyteczna. Książki na osm Części rozdzielone [...]
 • Adres wydawniczy: W Krakowie Drukowano u Mattheusza Siebeneychera 1569
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Siebeneicher, Mateusz (?-1582)
 • Opis fizyczny : [10], 76 k., sygn.: a-b4, c1-2, A-T4 4°
 • Oprawa: Półpergamin, płótno fioletowe prążkowane, na grzbiecie czerwony szyldzik ze złotymi literami, 1874 r., opr. Stan. Łacikowski
 • Grafika:
  • Ornament floralny Winiety 6x5,5 cm i mn. cv, T4 drzew.
  • Ornament plecionka Winiety 7x3 cm b2v, c2v, H1v, H4 drzew.
  • Herb Łaski, Olbracht wojewoda sieradzki ; (1536-1604) Heraldyka Herb Korab 7,5x6 cm k. tyt. verso drzew.
  • Artyleria Turcja Sztuka wojenna Turcja Namioty Wojsko Turcja 14x13 cm k. 55v drzew.
 • Proweniencja :
  • "1613 in cathalogo Martini? Chocimierski z Chocimierza" - [rkps]
  • "Podhorce Kórnikowi 1860 [Leon Rzewuski]" - [rkps]
 • Mecenas:
  • Rycerstwo Polska
  • Łaski, Olbracht (1536-1604)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Stemmat łaciński 16 w.
  • Rycerstwo 16 w. Moskiewskie, państwo
  • Rycerstwo 16 w. Niemcy
  • Rycerstwo 16 w. Polska
  • Rycerstwo 16 w. Turcja
  • Rycerstwo 16 w. Węgry
  • Rycerstwo 16 w. Wołoskie, Księstwo
  • Strategia 16 w.
  • Sztuka wojenna historia Grecja
  • Sztuka wojenna historia Macedonia Grecka (Grecja)
  • Sztuka wojenna historia Rzym
  • Taktyka 16 w.
  • Wojsko szkolenie 16 w. Moskiewskie, państwo
  • Wojsko szkolenie 16 w. Niemcy
  • Wojsko szkolenie 16 w. Polska
  • Wojsko szkolenie 16 w. Turcja
  • Wojsko szkolenie 16 w. Węgry
  • Wojsko szkolenie 16 w. Wołoskie, Księstwo
  • Turcja wojsko 16 w.
 • Uwagi:
  • Notatki rękopiśmienne w języku polskim.
  • Pomyłka, zmiast składki H2 jest G2.
 • Katalogi :
  • K.Oss. 195
  • E. XIII,89
  • PK. 114

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Bielski, Marcin d (ca 1495-1575)
 • 245 a Sprawa Rycerska według postępku y zachowania starego obyczaiu Rzymskiego Greckiego Macedońskiego y innych Narodow pierwszego y ninieyszego Wieku tak Pogańska iako y Krześciańska z rozmaitych Ksiąg wypisana ku czytaniu y Nauce Ludziom rycerskim pożyteczna. Książki na osm Części rozdzielone [...]
 • 260 a W Krakowie b Drukowano u Mattheusza Siebeneychera c 1569 k Polska m Kraków w Siebeneicher, Mateusz (?-1582)
 • 300 a [10], 76 k., sygn.: a-b4, c1-2, A-T4 c
 • 340 e Półpergamin, płótno fioletowe prążkowane, na grzbiecie czerwony szyldzik ze złotymi literami, 1874 r., opr. Stan. Łacikowski
 • 400 a Wolski, Marcin zob. Bielski, Marcin
 • 500 a Notatki rękopiśmienne w języku polskim.
 • 500 a Pomyłka, zmiast składki H2 jest G2.
 • 510 a K.Oss. c 195
 • 510 a E. c XIII,89
 • 510 a PK. c 114
 • 530 d Mf 3440
 • 541 c c d 1860
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a "1613 in cathalogo Martini? Chocimierski z Chocimierza" - [rkps] m Chocimierz r 1613 w Chocimierski, Marcin
 • 561 a "Podhorce Kórnikowi 1860 [Leon Rzewuski]" - [rkps] m Podhorce r 1860 w Działyński, Tytus w Rzewuski, Leon (1808-1869)
 • 650 a Stemmat łaciński y 16 w.
 • 650 a Rycerstwo y 16 w. z Moskiewskie, państwo
 • 650 a Rycerstwo y 16 w. z Niemcy
 • 650 a Rycerstwo y 16 w. z Polska
 • 650 a Rycerstwo y 16 w. z Turcja
 • 650 a Rycerstwo y 16 w. z Węgry
 • 650 a Rycerstwo y 16 w. z Wołoskie, Księstwo
 • 650 a Strategia y 16 w.
 • 650 a Sztuka wojenna x historia z Grecja
 • 650 a Sztuka wojenna x historia z Macedonia Grecka (Grecja)
 • 650 a Sztuka wojenna x historia z Rzym
 • 650 a Taktyka y 16 w.
 • 650 a Wojsko x szkolenie y 16 w. z Moskiewskie, państwo
 • 650 a Wojsko x szkolenie y 16 w. z Niemcy
 • 650 a Wojsko x szkolenie y 16 w. z Polska
 • 650 a Wojsko x szkolenie y 16 w. z Turcja
 • 650 a Wojsko x szkolenie y 16 w. z Węgry
 • 650 a Wojsko x szkolenie y 16 w. z Wołoskie, Księstwo
 • 651 a Turcja x wojsko y 16 w.
 • 852 j Cim.Qu.2409
 • 900 c Ornament floralny c Winiety f 6x5,5 cm i mn. k cv, T4 m drzew.
 • 900 c Ornament plecionka c Winiety f 7x3 cm k b2v, c2v, H1v, H4 m drzew.
 • 900 c Herb |Łaski, Olbracht wojewoda sieradzki ; (1536-1604) c Heraldyka c Herb |Korab f 7,5x6 cm k k. tyt. verso m drzew.
 • 900 c Artyleria |Turcja c Sztuka wojenna |Turcja c Namioty c Wojsko |Turcja f 14x13 cm k k. 55v m drzew.
 • 910 a Rycerstwo Polska n Bielski, Marcin (ca 1495-1575)
 • 910 a Łaski, Olbracht (1536-1604)
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a AM d 19.09.01

Indeksy