Agenda sive obsequiale secundum rubricam ecclesiae metropolitane Gnesnensis.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2384
 • Kopie: Mf 3417
 • Tytuł : Agenda sive obsequiale secundum rubricam ecclesiae metropolitane Gnesnensis.
 • Adres wydawniczy: (Cracovie H. Scharffenberg 1549 [rz.])
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Szarfenberg, Hieronim (ca 1531-ca 1555)
 • Opis fizyczny : CXLIII, [2] k., sygn. A-Z4, aa-nn4 4°
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, wyciski, plakieta, złocenia, resztki klamer, 16 w.
 • Grafika:
  • herb Jastrzębiec 8,5x8,5cm k. tyt. drzew.
  • nuty drzew.
  • inicjały drzew.
 • Proweniencja :
  • Notatki rkps
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "F. Adami C[anonici] regularis D[ivi] Augustini et sum domus Tremesnensis 1574" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dzierzgowski Mikołaj (1490-1559)
  • Pieśń religina chrześcijaństwo 16 w.
  • Hymnarze 16 w.
  • Śpiewy liturgiczne 16 w.
  • Śpiewniki kościelne 16 w.
 • Uwagi:
  • 11 kart czystych na końcu, zapisanych pismem odręcznym, j. łac.
  • Podwójne oznaczenie k. p2, podwójne oznaczenie k. ee2,
  • Na początku na k. zabezpieczającej i dwóch kartach czystych notatki rękopiśmienne, w j. łac.
  • Druk dwubarwny.
 • Katalogi :
  • PK. 6
  • K.Oss. 21
  • E. XII,70
  • W. 2252

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Agenda
 • 245 %a Agenda sive obsequiale secundum rubricam ecclesiae metropolitane Gnesnensis.
 • 260 %a (Cracovie %b H. Scharffenberg %c 1549 [rz.]) %k Polska %m Kraków %w Szarfenberg, Hieronim (ca 1531-ca 1555)
 • 300 %a CXLIII, [2] k., sygn. A-Z4, aa-nn4 %c
 • 340 %e Deski, skóra brązowa, wyciski, plakieta, złocenia, resztki klamer, 16 w.
 • 500 %a 11 kart czystych na końcu, zapisanych pismem odręcznym, j. łac.
 • 500 %a Podwójne oznaczenie k. p2, podwójne oznaczenie k. ee2,
 • 500 %a Na początku na k. zabezpieczającej i dwóch kartach czystych notatki rękopiśmienne, w j. łac.
 • 500 %a Druk dwubarwny.
 • 510 %a PK. %c 6
 • 510 %a K.Oss. %c 21
 • 510 %a E. %c XII,70
 • 510 %a W. %c 2252
 • 530 %d Mf 3417
 • 541 %c St. zas.
 • 546 %a Łac.
 • 561 %a Notatki rkps %w notatki zob. rkps %w rkps notatki w drukach 16 w. %w rękopiśmienne notatki zob. rkps %w notki zob. rkps
 • 561 %a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego %d Kielis. 1722 %w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 %a "F. Adami C[anonici] regularis D[ivi] Augustini et sum domus Tremesnensis 1574" - [rkps] %m Trzemeszno %w Adam, kanonik regularny
 • 600 %a Dzierzgowski Mikołaj %d (1490-1559)
 • 650 %a Pieśń religina chrześcijaństwo %y 16 w.
 • 650 %a Hymnarze %y 16 w.
 • 650 %a Śpiewy liturgiczne %y 16 w.
 • 650 %a Śpiewniki kościelne %y 16 w.
 • 852 %j Cim.Qu.2384
 • 900 %c herb |Jastrzębiec %f 8,5x8,5cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c nuty %m drzew.
 • 900 %c inicjały %m drzew.
 • 990 %a Polonicum 16 w.
 • 999 %a EB %d 19.09.01