In obitum Nobilissimi Summisque Dei et naturae donis ornatissimi adolescentis, Petri a Wedel Tuczinski Epicedia conscripta a studiosis adolescentibus Collegii Brunsbergensis Societatis Iesu, quibus [et] pietatem suam in condiscipulum. [et] mortui defiderium testatum esse voluerunt.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2569
 • Kopie: Mf 3544
 • Współautor:
  • Trebnitz, Adam
  • Szemplawski, Jakub
  • Brudziński, Stefan
  • Dambrowski, Jerzy
  • Gawroński, Stanisław
  • Janiszewski, Andrzej
  • Lihtihan, Jan
  • Lichtenstein, Jakub
  • Moleri, Jakub
  • Piasecki, jan
  • Preick, Ioannis
  • Słupski, Marcin
  • Stempowski, Wiktor
  • Szamowski, Krzysztof
  • Zalecki, Jan
  • Weiher, Melchior
  • Wołłowicz, Paweł (?-1630)
  • Witosławski, Michał
  • Udrzicki, Stanisław
 • Tytuł : In obitum Nobilissimi Summisque Dei et naturae donis ornatissimi adolescentis, Petri a Wedel Tuczinski Epicedia conscripta a studiosis adolescentibus Collegii Brunsbergensis Societatis Iesu, quibus [et] pietatem suam in condiscipulum. [et] mortui defiderium testatum esse voluerunt.
 • Adres wydawniczy: Brunsbergae in officina Typographica Ioannis Saxonis 1591 [rz.]
 • Miejsce wydania: Braniewo
 • Wydawca/drukarz: Sachse, Johann (?-1593)
 • Opis fizyczny : [24] k., sygn.: A-F4 4°
 • Oprawa: Półskórek, 1874, Stanisław Łacikowski, na grzbiecie papierowa naklejka z datą wydania.
 • Grafika:
  • winieta, ornament roślinny k. 6v, 10, 14 Drzew.
  • winieta, motywy mitologiczne, roślinne k. 9, 12v, 15, 19, 20, 24 Drzew.
  • bordiura k. 1-24 Drzew.
  • inicjały, ornamenty roślinne, motywy mitologiczne Drzew.
  • winieta, motywy heraldyczne k. 5v. Drzew.
 • Proweniencja : Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Mecenas: Krzysztof Tuczyński (1565-1649)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Tuczyński Krzysztof (1564-1649)
  • Tuczyński Piotr (1575-1591)
  • Kolegium jezuickie Braniewo 16 w.
  • Jezuici Braniewo 16 w.
  • Epicedia polskie 16 w.
  • Obyczaje 16 w. Polska
  • Literatura polsko-łacińska 16 w. Polska
  • Pogrzeb 16 w. Polska
  • Poezja okolicznościowa łacińska 16 w.
  • Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
 • Uwagi: Po 19-wiecznej konserwacji w celu zabezpieczenia oryginalnych kart druku wklejono je w papierowe ramki.
 • Katalogi :
  • E. XXXI,384
  • PK. 397

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a In obitum
 • 245 a In obitum Nobilissimi Summisque Dei et naturae donis ornatissimi adolescentis, Petri a Wedel Tuczinski |Epicedia conscripta a studiosis adolescentibus Collegii Brunsbergensis Societatis Iesu, quibus [et] pietatem suam in condiscipulum. [et] mortui defiderium testatum esse voluerunt.
 • 260 a Brunsbergae b in officina Typographica Ioannis Saxonis c 1591 [rz.] k Polska m Braniewo w Sachse, Johann (?-1593)
 • 300 a [24] k., sygn.: A-F4 c
 • 340 e Półskórek, 1874, Stanisław Łacikowski, na grzbiecie papierowa naklejka z datą wydania.
 • 400 a Saxo, Jan zob. Sachse, Johann
 • 500 a Po 19-wiecznej konserwacji w celu zabezpieczenia oryginalnych kart druku wklejono je w papierowe ramki.
 • 510 a E. c XXXI,384
 • 510 a PK. c 397
 • 530 d Mf 3544
 • 541 c st. zas.
 • 546 a łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d Kielisiński w Tytus Działyński (1796-1861)
 • 600 a Tuczyński Krzysztof d (1564-1649)
 • 600 a Tuczyński Piotr d (1575-1591)
 • 610 a Kolegium jezuickie Braniewo 16 w.
 • 610 a Jezuici Braniewo 16 w.
 • 650 a Epicedia polskie y 16 w.
 • 650 a Obyczaje y 16 w. z Polska
 • 650 a Literatura polsko-łacińska y 16 w. z Polska
 • 650 a Pogrzeb y 16 w. z Polska
 • 650 a Poezja okolicznościowa łacińska y 16 w.
 • 651 a Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 700 a Trebnitz, Adam
 • 700 a Szemplawski, Jakub
 • 700 a Brudziński, Stefan
 • 700 a Dambrowski, Jerzy
 • 700 a Gawroński, Stanisław
 • 700 a Janiszewski, Andrzej
 • 700 a Lihtihan, Jan
 • 700 a Lichtenstein, Jakub
 • 700 a Moleri, Jakub
 • 700 a Piasecki, jan
 • 700 a Preick, Ioannis
 • 700 a Słupski, Marcin
 • 700 a Stempowski, Wiktor
 • 700 a Szamowski, Krzysztof
 • 700 a Zalecki, Jan
 • 700 a Weiher, Melchior
 • 700 a Wołłowicz, Paweł d (?-1630)
 • 700 a Witosławski, Michał
 • 700 a Udrzicki, Stanisław
 • 852 j Cim.Qu.2569
 • 900 c winieta, ornament roślinny k k. 6v, 10, 14 m Drzew.
 • 900 c winieta, motywy mitologiczne, roślinne k k. 9, 12v, 15, 19, 20, 24 m Drzew.
 • 900 c bordiura k k. 1-24 m Drzew.
 • 900 c inicjały, ornamenty roślinne, motywy mitologiczne m Drzew.
 • 900 c winieta, motywy heraldyczne k k. 5v. m Drzew.
 • 910 a Krzysztof Tuczyński (1565-1649)
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a EB d 19.09.01

Indeksy