Porządek Sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego: na wielu mieyscach poprawiony. [...].

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.3166
 • Kopie: Mf 8446
 • Autor: Groicki, Bartłomiej (ca 1534-1605)
 • Współautor:
  • Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584)
  • Janicki, Klemens (1516-1543?)
  • Ruiz de Moros, Pedro (ca 1506-1571)
 • Tytuł : Porządek Sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego: na wielu mieyscach poprawiony. [...].
 • Wydanie : Wyd. A
 • Adres wydawniczy: [S.l. Lazarus Andreę impressit 1568 post]
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Łazarz Andrysowic (?-1577)
 • Opis fizyczny : [12], CXL, [12] k., sygn.: A-C4, a-z4, aa1-4, bb1-4, cc1-4, [...], pp1-4. 4°
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, wyciskana ślepo, radełko, strychulec, tłoki, ślady klamer, 16-17 w.
 • Grafika:
  • sygnet druk. Drukarnia Łazarzowa 5x5cm k.tyt. drzew.
  • inicjały winiety bordiury drzew.
  • herb Leliwa Tarnowski Jan 7x7cm k. A1v drzew.
 • Proweniencja :
  • "Biblioteka Poturzycka J. W. D[zieduszycki]" - [piecz.]
  • "Z biblioteki Józefa hr. Dzieduszyckiego" - [eksl.]
 • Mecenas: Tarnowski, Jan Amor (1488-1561)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Sądownictwo prawodawstwo 16 w.
  • Miasta prawodawstwo 16 w.
  • Stemmat łaciński 16 w.
  • Prawo magdeburskie 16 w.
 • Uwagi:
  • Zapiski rkps łac. na przedniej wyklejce.
  • Wyd.A. wg określ. K. Budzyka, zob. jego Bibliogr. dzieł prawn. B. Groickiego, w: Studia nad książką, s.170
  • Oprawa: grzbiet niezachowany.
 • Katalogi :
  • K.Oss. 959
  • E. XVII,405f
  • PK.cz.II 1775b
  • Budzyk 11
 • Adligat: Adl. Cim.Qu.3166-3171

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Groicki, Bartłomiej d (ca 1534-1605)
 • 245 a Porządek Sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego: na wielu mieyscach poprawiony. [...].
 • 250 a Wyd. A
 • 260 a [S.l. b Lazarus Andreę impressit c 1568 post] k Polska m Kraków w Łazarz Andrysowic (?-1577)
 • 300 a [12], CXL, [12] k., sygn.: A-C4, a-z4, aa1-4, bb1-4, cc1-4, [...], pp1-4. c
 • 340 e Deski, skóra brązowa, wyciskana ślepo, radełko, strychulec, tłoki, ślady klamer, 16-17 w.
 • 500 a Zapiski rkps łac. na przedniej wyklejce.
 • 500 a Wyd.A. wg określ. K. Budzyka, zob. jego Bibliogr. dzieł prawn. B. Groickiego, w: Studia nad książką, s.170
 • 500 a Oprawa: grzbiet niezachowany.
 • 510 a K.Oss. c 959
 • 510 a E. c XVII,405f
 • 510 a PK.cz.II c 1775b
 • 510 a Budzyk c 11
 • 530 d Mf 8446
 • 541 c a d 1973 e 76
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a "Biblioteka Poturzycka J. W. D[zieduszycki]" - [piecz.] m Poturzyce w Biblioteka Dzieduszyckich Poturzyce w Dzieduszycki J. W.
 • 561 a "Z biblioteki Józefa hr. Dzieduszyckiego" - [eksl.] w Dzieduszycki, Józef Kalasanty (1776-1847)
 • 562 a Egz. ident. z sygn. Cim.Qu.2228 i 2228a
 • 650 a Sądownictwo x prawodawstwo y 16 w.
 • 650 a Miasta x prawodawstwo y 16 w.
 • 650 a Stemmat łaciński y 16 w.
 • 650 a Prawo magdeburskie y 16 w.
 • 700 a Trzecieski, Andrzej d (ante 1530-1584)
 • 700 a Janicki, Klemens d (1516-1543?)
 • 700 a Ruiz de Moros, Pedro d (ca 1506-1571)
 • 852 j Cim.Qu.3166
 • 900 c sygnet druk. |Drukarnia Łazarzowa f 5x5cm k k.tyt. m drzew.
 • 900 c inicjały c winiety c bordiury m drzew.
 • 900 c herb |Leliwa Tarnowski Jan f 7x7cm k k. A1v m drzew.
 • 910 a Tarnowski, Jan Amor (1488-1561) n Groicki, Bartłomiej (ca 1534-1605)
 • 960 a Adl. Cim.Qu.3166-3171
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a LB d 19.09.01