Epistolae ad familiares.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Inc.F.121
 • Kopie: Mf 4444
 • Autor: Cyceron (106-43 a.C.)
 • Współautor:
  • Brutus (85-42 a.C.) Aut.
  • Gaius Matius Aut.
  • Gajusz Kasjusz Longinus (85-42 a.C.) Aut.
  • Decymus Juniusz Brutus (ca 85-81-43 a.C.) Aut.
  • Marcus Celius Rufus (82-48 a.C.) Aut.
  • Publiusz Korneliusz Lentulus (ca 80-48 a.C.) Aut.
  • Gajusz Azyniusz Pollon (75-6/5 a.C.) Aut.
  • Gaius Trebonius (92-43 a.C.) Aut.
  • Servus Sulpicius Galba Aut.
  • Lucjusz Munacjusz Plankus (ca 87-15 a.C.) Aut.
 • Tytuł : Epistolae ad familiares.
 • Adres wydawniczy: (Venetiis impressi Andree de asula Bartholomeiq[ue] alexa[n]drini socior[um] 1483/4.01.31 [rz.])
 • Miejsce wydania: Venezia
 • Wydawca/drukarz: Blavi, Bartolomeo de Torresano, Andrea (1451-1529)
 • Opis fizyczny : [266]k., sygn.: a-k8, l1-10, m1-8, mm1-8, n-t8, u1-10, x1-8, A-E8, F-H10, 2°
 • Oprawa: Tektura, skóra brązowa, 18 w.
 • Grafika:
  • Inicjał 4,5x3,5 k.H6v. Mal.
  • Sygnet druk. Blavi, Bartolomeo de Torresano, Andrea (1451-1529) 7,5x4 cm k. H7r. Drzew.
 • Mecenas:
  • Accursius Pisanus, Bonus (?-1485)
  • Torres, Francisco de (ca 1509-1586)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Titus Ampius Balbus
  • Publiusz Korneliusz Lentulus (ca 80-48 a.C.)
  • Lucjusz Waleriusz Flaccus (?-85 a.C.)
  • Gajusz Skryboniusz Kurion (ca 125-53 a.C.)
  • Marcus Celius Rufus (82-48 a.C.)
  • Lucjusz Kaniniusz Gallus (?-44 a.C.)
  • Quintus Thermus
  • Appiusz Klaudiusz Pulcher (ca 75-post 21 a.C.)
  • Serwiusz Sulpicjusz Rufus (ca 106-43 a.C.)
  • Marek Klaudiusz Marcellus
  • Publiusz Nigidiusz Figulus (ca 95-ca 45 a.C.)
  • Lucjusz Munacjusz Plankus (ca 87-15 a.C.)
  • Kwintus Cecyliusz Metellus Celer (103-59 a.C.)
  • Gajusz Antoniusz (81-42 a.C.)
  • Pompejusz (106-48 a.C.)
  • Marek Licyniusz Krassus (114-53 a.C.)
  • Publiusz Watyniusz
  • Lucius Lucceius
  • Publius Sextius
  • Aulus Torquatus
  • Aulus Caecina
  • Titus Furfanus
  • Quintus Ligarius
  • Marcus Marius
  • Cezar (100-44 a.C.)
  • Gaius Trebatius Testa
  • Marcus Fabius Gallus
  • Publius Volumnius
  • Varronius
  • Publiusz korneliusz Dolabella (ca 85-43 a.C.)
  • Lucius Papirius Paetus
  • Gaius Furnius
  • Brutus (85-42 a.C.)
  • Decymus Juniusz Brutus (ca 85/81-43 a.C.)
  • Gajusz Kasjusz Longinus (85-42 a.C.)
  • Gaius Matius
  • Gaius Trebonius (92-43 a.C.)
  • Quintus Cornificius
  • Gajusz Memmiusz
  • Quintus Valerius Orca
  • Curtius Peduceanus
  • Publius Silius
  • Publius Sulpicius
  • Marcus Terentius Varro
  • Marek Porcjusz Katon (95-46 a.C.)
  • Lucjusz Emiliusz Lepidus Paulus
  • Listy I w. a.C. Rzym
  • Rzym ustrój I w. a.C. Włochy
  • Rzym I w. a.C. Rzym
 • Uwagi:
  • Rok wydania: M.CCCC.LXXXIII. 1483/1484 za IBP i innymi katalogami europejskimi (zob. zwłaszcza BMC XII, 22).
  • Na k. 1 noty wyblakłe, 15 w.
  • Def.: brak k. 266 (czyst.).
  • Inicjały czerwone i niebieskie.
  • Tytuł za IBP.
 • Katalogi :
  • ISTC ic00524000
  • H 5190*
  • BMC XII, 22
  • BSB-Ink C-335
  • IBP 1526
  • GW 6838
  • Wies. 56

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Cyceron d (106-43 a.C.)
 • 245 a Epistolae ad familiares.
 • 260 a (Venetiis impressi b Andree de asula Bartholomeiq[ue] alexa[n]drini socior[um] c 1483/4.01.31 [rz.]) k Włochy m Venezia w Blavi, Bartolomeo de w Torresano, Andrea (1451-1529)
 • 300 a [266]k., sygn.: a-k8, l1-10, m1-8, mm1-8, n-t8, u1-10, x1-8, A-E8, F-H10, c
 • 340 e Tektura, skóra brązowa, 18 w.
 • 500 a Rok wydania: M.CCCC.LXXXIII. 1483/1484 za IBP i innymi katalogami europejskimi (zob. zwłaszcza BMC XII, 22).
 • 500 a Na k. 1 noty wyblakłe, 15 w.
 • 500 a Def.: brak k. 266 (czyst.).
 • 500 a Inicjały czerwone i niebieskie.
 • 500 a Tytuł za IBP.
 • 510 a ISTC c ic00524000
 • 510 a H c 5190*
 • 510 a BMC c XII, 22
 • 510 a BSB-Ink c C-335
 • 510 a IBP c 1526
 • 510 a GW c 6838
 • 510 a Wies. c 56
 • 530 d Mf 4444
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., grec. b grec.
 • 600 a Titus Ampius Balbus
 • 600 a Publiusz Korneliusz Lentulus d (ca 80-48 a.C.)
 • 600 a Lucjusz Waleriusz Flaccus d (?-85 a.C.)
 • 600 a Gajusz Skryboniusz Kurion d (ca 125-53 a.C.)
 • 600 a Marcus Celius Rufus d (82-48 a.C.)
 • 600 a Lucjusz Kaniniusz Gallus d (?-44 a.C.)
 • 600 a Quintus Thermus
 • 600 a Appiusz Klaudiusz Pulcher d (ca 75-post 21 a.C.)
 • 600 a Serwiusz Sulpicjusz Rufus d (ca 106-43 a.C.)
 • 600 a Marek Klaudiusz Marcellus
 • 600 a Publiusz Nigidiusz Figulus d (ca 95-ca 45 a.C.)
 • 600 a Lucjusz Munacjusz Plankus d (ca 87-15 a.C.)
 • 600 a Kwintus Cecyliusz Metellus Celer d (103-59 a.C.)
 • 600 a Gajusz Antoniusz d (81-42 a.C.)
 • 600 a Pompejusz d (106-48 a.C.)
 • 600 a Marek Licyniusz Krassus d (114-53 a.C.)
 • 600 a Publiusz Watyniusz
 • 600 a Lucius Lucceius
 • 600 a Publius Sextius
 • 600 a Aulus Torquatus
 • 600 a Aulus Caecina
 • 600 a Titus Furfanus
 • 600 a Quintus Ligarius
 • 600 a Marcus Marius
 • 600 a Cezar d (100-44 a.C.)
 • 600 a Gaius Trebatius Testa
 • 600 a Marcus Fabius Gallus
 • 600 a Publius Volumnius
 • 600 a Varronius
 • 600 a Publiusz korneliusz Dolabella d (ca 85-43 a.C.)
 • 600 a Lucius Papirius Paetus
 • 600 a Gaius Furnius
 • 600 a Brutus d (85-42 a.C.)
 • 600 a Decymus Juniusz Brutus d (ca 85/81-43 a.C.)
 • 600 a Gajusz Kasjusz Longinus d (85-42 a.C.)
 • 600 a Gaius Matius
 • 600 a Gaius Trebonius d (92-43 a.C.)
 • 600 a Quintus Cornificius
 • 600 a Gajusz Memmiusz
 • 600 a Quintus Valerius Orca
 • 600 a Curtius Peduceanus
 • 600 a Publius Silius
 • 600 a Publius Sulpicius
 • 600 a Marcus Terentius Varro
 • 600 a Marek Porcjusz Katon d (95-46 a.C.)
 • 600 a Lucjusz Emiliusz Lepidus Paulus
 • 650 a Listy y I w. a.C. z Rzym
 • 651 a Rzym x ustrój y I w. a.C. z Włochy
 • 651 a Rzym y I w. a.C. z Rzym
 • 700 a Brutus d (85-42 a.C.) e Aut.
 • 700 a Gaius Matius e Aut.
 • 700 a Gajusz Kasjusz Longinus d (85-42 a.C.) e Aut.
 • 700 a Decymus Juniusz Brutus d (ca 85-81-43 a.C.) e Aut.
 • 700 a Marcus Celius Rufus d (82-48 a.C.) e Aut.
 • 700 a Publiusz Korneliusz Lentulus d (ca 80-48 a.C.) e Aut.
 • 700 a Gajusz Azyniusz Pollon d (75-6/5 a.C.) e Aut.
 • 700 a Gaius Trebonius d (92-43 a.C.) e Aut.
 • 700 a Servus Sulpicius Galba e Aut.
 • 700 a Lucjusz Munacjusz Plankus d (ca 87-15 a.C.) e Aut.
 • 852 j Inc.F.121 q Def.
 • 900 c Inicjał f 4,5x3,5 k k.H6v. m Mal.
 • 900 c Sygnet druk. |Blavi, Bartolomeo de |Torresano, Andrea (1451-1529) f 7,5x4 cm k k. H7r. m Drzew.
 • 910 a Accursius Pisanus, Bonus (?-1485) n Ubertino da Crescentino (ca 1405-1500)
 • 910 a Torres, Francisco de (ca 1509-1586) n Accursius Pisanus, Bonus (?-1485)
 • 999 a PG d 19.09.02
 • 999 a Oprac. graf.: Eliza Bernatowicz i Agata Sulikowska-Dejena

Indeksy