"Declara[ti]ones in Commissione Palatinatu[m] Posn[aniensis] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae". "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00772
 • Kopie: Mf 1592
 • Tytuł:
  • Deklaracje Komisji Dobrego Porządku województw poznańskiego i kaliskiego 1756-1758
  • "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatu[m] Posn[aniensis] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae".
  • "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae"
 • Miejsce i czas powstania: Wielkopolska 1756-1758
 • Opis fizyczny: 72 k.+ 72a-72f k. 36x23 cm i mn.
 • Oprawa: półsk., tekt. ziel., 18 w., zniszcz.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • k. 1-1v. czyste "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae" k. 2 k. 2v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów z 1756 r. k. 3-37v. "Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnan[iensium] et Calissien[sium] sub Auspicijs[!] Illu[st]ris et Mag[nifi]ci Augustini Działynski Palatini Calissiensis F[e]r[i]a Secunda post F[estu]m SS. Trium Regum Prox[im]a A[nn]o D[omi]ni 1757 Sancittum[?]" k. 38 k. 38v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów oraz korespondencja z komisją skarbową z 1757 r. k. 66-70v. czyste Notatka odręczna dotycząca wydatków poniesionych dla komisji skarbowej k. 71 k. 71v.-72 czyste Zeznania w sprawach fiansowych k. 72v. Luźne akta: potwierdzenia odbioru lub prośby o wydanie asygnacji k. 72a-72f
  • "Actum Posnaniae in Commissione Boni Ordinis Palatinatuum Posnaniensis et Calissiensis Feria Secunda post Dominicam Cantate [17. 05.] proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo Sexto pro die hodierna Actu Contenta ex Limitatione Incidenti." Wykaz członków Komisji k. 3-3v "Deklaracya dla [...] Antoniego Bojano[w]skiego ex Laudo wynikaiąca" k. 3v. "Deklaracya względem Depozytu Ubespieczenia y Ulokowania Summy w Nim będącey" k. 4 "Desiderium kancellaryi Ziemskiey kaliskiey Mente Laudi zleconej [...] Tudziez drugie Pragnienie [...] Xięzy Kanonikow Regularnych kaliskich, względem ukontentowania od konserwacyi ksiąg [...]" k. 4 "Deklaracya dla [...] [Franciszka] Ponińskiego starosty kopanickiego" [właściwie dla jego spadkobierców] k. 4v. "Deklaracya ad Mentem Laudi dla konflagrat y Ichmosciow wspoł Ziemianow Naszych Braci podupadłych" k. 4v.-5 "Deklaracya dla Zasłużonych Laudo Rekommendowanych" k. 5-5v. "Deklaracya dla [...] Mlodziejewskiego Czesnika Kaliskiego" k. 6 "Kwit. In Rem [...] [Augustyna] Działynskiego Woiewody Kaliskiego y Marszałka Kommissyi Naszey" [Kwitowanie z sumy 66 708 zł. i 15 gr.] k. 6-7v. "Deklaracya na Konflagraty te na ktore Summa wyże
  • k. 1-1v. czyste "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae" k. 2 k. 2v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów z 1756 r. k. 3-37v. "Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnan[iensium] et Calissien[sium] sub Auspicijs Illu[st]ris et Mag[nifi]ci Augustini Działynski Palatini Calissiensis F[e]r[i]a Secunda post F[estu]m SS. Trium Regum Prox[im]a A[nn]o D[omi]ni 1757 Sancittum[?]" k. 38 k. 38v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów oraz korespondencja z komisją skarbową z 1757 r. k. 66-70v. czyste Notatka odręczna dotycząca wydatków poniesionych dla komisji skarbowej k. 71 k. 71v.-72 czyste Zeznania w sprawach fiansowych k. 72v. Luźne akta: potwierdzenia odbioru lub prośby o wydanie asygnacji k. 72a-72f
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bogatko Jan Kazimierz pułkownik 18 w.
  • Bogatkowie 18 w.
  • Bojanowski Antoni 18 w.
  • Bruhl Henryk minister Augusta III, gen. artylerii koronnej 1700-1763
  • Bruhl Maria Anna z d. Kolowrath-Krakowska ż. Henryka 1717-1762
  • Działyński Augustyn wda kaliski 1715-1759
  • Gniazdowski pułkownik 18 w.
  • Goliński 18 w.
  • Gostomski Andrzej regent ziemski wschowski 18 w.
  • Grodzicki Stanisław 18 w.
  • Jerowski Franciszek Józef pułkownik 1734 ca-1789 po
  • Miaskowski Michał sta gębicki zm. 1770
  • Miaskowski Wojciech wda kaliski 1683 ca-1763
  • Młodziejowski Fabian cześnik kaliski zm. 1759
  • Poniński Franciszek stolnik poznański ca 1676-1740
  • Potocki Teodor zm. 1812
  • Raczyński Józef Jan Nepomucen instygator Komisji Dobrego Porządku
  • Sapieha Piotr Paweł stolnik lit., wda smoleński 1701-1771
  • Skoroszewski Józef 18 w.
  • Topiński Jan 18 w.
  • Węgierski Walerian 18 w.
  • Zajączek 18 w.
  • Zakrzewski sędzia grodzki radziejowski 18 w.
  • Dominikanie Środa Wlkp. 18 w.
  • Jezuici Poznań 18 w.
  • Kameduli Bieniszewo 18 w.
  • Kanonicy regularni Kalisz 18 w.
  • Miasta Polska 18 w.
  • Monety pieniądz 18 w. Polska
  • Przeprawy wodne 18 w. Polska
  • Majątek zastawienie 18 w. Polska
  • Podatek czopowe 18 w. Polska
  • Poczta Kalisz 18 w.
  • Bieniszewo kameduli 18 w.
  • Gołębowo w. 18 w.
  • Kalisz kanonicy regularni 18 w.
  • Kalisz 18 w.
  • Kalisz poczta 18 w.
  • Konin przeprawa na Warcie 18 w.
  • Ocieszyn w. 18 w.
  • Poznań 18 w.
  • Poznań jezuici 18 w.
  • Pyzdry przeprawa na Warcie 18 w.
  • Sieraków 18 w.
  • Środa Wlkp. dominikanie 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Czopowe 18 w.
  • Korespondencja 18 w.
  • Akta 18 w.
 • Uwagi: Rękopis zawiera deklaracje, tabele z zestawieniami wpływów i wydatków Komisji Skarbowej wielkopolskiej, quietationes dla marszałka Augustyna Działyńskiego i pisarza Komisji, kontrakty i korespondencję. Powstał na początku II poł. XVIII wieku. Stanowi zwartą całość za wyjątkiem 7 dokumentów na 8 luźnych kartach. Pismo wielu rąk. Oprawę sporządzono z zielonej tektury, którą na grzbiecie zastąpiono skórą. Nie wykluczone, że był własnością Augustyna Działyńskiego, a potem jego spadkobierców.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Deklaracje
 • 240 $a Deklaracje Komisji Dobrego Porządku województw poznańskiego i kaliskiego $d 1756-1758
 • 245 $a "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatu[m] Posn[aniensis] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae".
 • 245 $a "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae"
 • 246 $a Declarationes in Commissione palatinatuum Posn[aniensis] et Calis[iensis] sub auspiciis Augustini Działyński [...] A. D. 1756 sancitae. $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $a Wielkopolska $c 1756-1758
 • 300 $a 72 k.+ 72a-72f k. $c 36x23 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e półsk., tekt. ziel., 18 w., zniszcz.
 • 400 $a Kolowrath-Krakowska Maria Anna zob. Bruhl Maria Anna z d. Kolowrath-Krakowska
 • 500 $a Rękopis zawiera deklaracje, tabele z zestawieniami wpływów i wydatków Komisji Skarbowej wielkopolskiej, quietationes dla marszałka Augustyna Działyńskiego i pisarza Komisji, kontrakty i korespondencję. Powstał na początku II poł. XVIII wieku. Stanowi zwartą całość za wyjątkiem 7 dokumentów na 8 luźnych kartach. Pismo wielu rąk. Oprawę sporządzono z zielonej tektury, którą na grzbiecie zastąpiono skórą. Nie wykluczone, że był własnością Augustyna Działyńskiego, a potem jego spadkobierców.
 • 520 $a k. 1-1v. czyste "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae" k. 2 k. 2v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów z 1756 r. k. 3-37v. "Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnan[iensium] et Calissien[sium] sub Auspicijs[!] Illu[st]ris et Mag[nifi]ci Augustini Działynski Palatini Calissiensis F[e]r[i]a Secunda post F[estu]m SS. Trium Regum Prox[im]a A[nn]o D[omi]ni 1757 Sancittum[?]" k. 38 k. 38v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów oraz korespondencja z komisją skarbową z 1757 r. k. 66-70v. czyste Notatka odręczna dotycząca wydatków poniesionych dla komisji skarbowej k. 71 k. 71v.-72 czyste Zeznania w sprawach fiansowych k. 72v. Luźne |akta: potwierdzenia odbioru lub prośby o wydanie |asygnacji k. 72a-72f
 • 520 $a "Actum Posnaniae in Commissione Boni Ordinis Palatinatuum Posnaniensis et Calissiensis Feria Secunda post Dominicam Cantate [17. 05.] proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo Sexto pro die hodierna Actu Contenta ex Limitatione Incidenti." Wykaz członków Komisji k. 3-3v "Deklaracya dla [...] Antoniego Bojano[w]skiego ex Laudo wynikaiąca" k. 3v. "Deklaracya względem Depozytu Ubespieczenia y Ulokowania Summy w Nim będącey" k. 4 "Desiderium kancellaryi Ziemskiey kaliskiey Mente Laudi zleconej [...] Tudziez drugie Pragnienie [...] Xięzy Kanonikow Regularnych kaliskich, względem ukontentowania od konserwacyi ksiąg [...]" k. 4 "Deklaracya dla [...] [Franciszka] Ponińskiego starosty kopanickiego" [właściwie dla jego spadkobierców] k. 4v. "Deklaracya ad Mentem Laudi dla konflagrat y Ichmosciow wspoł Ziemianow Naszych Braci podupadłych" k. 4v.-5 "Deklaracya dla Zasłużonych Laudo Rekommendowanych" k. 5-5v. "Deklaracya dla [...] Mlodziejewskiego Czesnika Kaliskiego" k. 6 "Kwit. In Rem [...] [Augustyna] Działynskiego Woiewody Kaliskiego y Marszałka Kommissyi Naszey" [Kwitowanie z sumy 66 708 zł. i 15 gr.] k. 6-7v. "Deklaracya na Konflagraty te na ktore Summa wyże
 • 520 $a k. 1-1v. czyste "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae" k. 2 k. 2v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów z 1756 r. k. 3-37v. "Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnan[iensium] et Calissien[sium] sub Auspicijs Illu[st]ris et Mag[nifi]ci Augustini Działynski Palatini Calissiensis F[e]r[i]a Secunda post F[estu]m SS. Trium Regum Prox[im]a A[nn]o D[omi]ni 1757 Sancittum[?]" k. 38 k. 38v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów oraz korespondencja z komisją skarbową z 1757 r. k. 66-70v. czyste Notatka odręczna dotycząca wydatków poniesionych dla komisji skarbowej k. 71 k. 71v.-72 czyste Zeznania w sprawach fiansowych k. 72v. Luźne |akta: potwierdzenia odbioru lub prośby o wydanie |asygnacji k. 72a-72f
 • 530 $d Mf 1592
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK V 17 $w Działyński Tytus
 • 600 $a Bogatko Jan Kazimierz $c pułkownik $d 18 w.
 • 600 $a Bogatkowie $d 18 w.
 • 600 $a Bojanowski Antoni $d 18 w.
 • 600 $a Bruhl Henryk $c minister Augusta III, gen. artylerii koronnej $d 1700-1763
 • 600 $a Bruhl Maria Anna z d. Kolowrath-Krakowska $c ż. Henryka $d 1717-1762
 • 600 $a Działyński Augustyn $c wda kaliski $d 1715-1759
 • 600 $a Gniazdowski $c pułkownik $d 18 w.
 • 600 $a Goliński $d 18 w.
 • 600 $a Gostomski Andrzej $c regent ziemski wschowski $d 18 w.
 • 600 $a Grodzicki Stanisław $d 18 w.
 • 600 $a Jerowski Franciszek Józef $c pułkownik $d 1734 ca-1789 po
 • 600 $a Miaskowski Michał $c sta gębicki $d zm. 1770
 • 600 $a Miaskowski Wojciech $c wda kaliski $d 1683 ca-1763
 • 600 $a Młodziejowski Fabian $c cześnik kaliski $d zm. 1759
 • 600 $a Poniński Franciszek $c stolnik poznański $d ca 1676-1740
 • 600 $a Potocki Teodor $d zm. 1812
 • 600 $a Raczyński Józef Jan Nepomucen $c instygator Komisji Dobrego Porządku
 • 600 $a Sapieha Piotr Paweł $c stolnik lit., wda smoleński $d 1701-1771
 • 600 $a Skoroszewski Józef $d 18 w.
 • 600 $a Topiński Jan $d 18 w.
 • 600 $a Węgierski Walerian $d 18 w.
 • 600 $a Zajączek $d 18 w.
 • 600 $a Zakrzewski $c sędzia grodzki radziejowski $d 18 w.
 • 610 $a Dominikanie Środa Wlkp. $d 18 w.
 • 610 $a Jezuici Poznań $d 18 w.
 • 610 $a Kameduli Bieniszewo $d 18 w.
 • 610 $a Kanonicy regularni Kalisz $d 18 w.
 • 650 $a Miasta $x Polska $y 18 w.
 • 650 $a Monety $x pieniądz $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Przeprawy wodne $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Majątek $x zastawienie $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Podatek $x czopowe $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Poczta $x Kalisz $y 18 w.
 • 651 $a Bieniszewo $x kameduli $y 18 w.
 • 651 $a Gołębowo w. $y 18 w.
 • 651 $a Kalisz $x kanonicy regularni $y 18 w.
 • 651 $a Kalisz $y 18 w.
 • 651 $a Kalisz $x poczta $y 18 w.
 • 651 $a Konin $x przeprawa na Warcie $y 18 w.
 • 651 $a Ocieszyn w. $y 18 w.
 • 651 $a Poznań $y 18 w.
 • 651 $a Poznań $x jezuici $y 18 w.
 • 651 $a Pyzdry $x przeprawa na Warcie $y 18 w.
 • 651 $a Sieraków $y 18 w.
 • 651 $a Środa Wlkp. $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 $a Wielkopolska $y 18 w.
 • 653 $a Czopowe 18 w.
 • 653 $a Korespondencja 18 w.
 • 655 $a Akta 18 w.
 • 710 $a Komisja Dobrego Porządku województw poznańskiego i kaliskiego 18 w.
 • 740 $a Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnaniensium et Calissiensium sub Auspicjis! Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominicam Cantante proxima 1756 Sancitae
 • 740 $a Deklaracje, |wpisy, |zestawienia wydatków i przychodów 1756, 1757
 • 740 $a Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnaniensium et Calissiensium sub Auspicijs Augustini Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Festum SS. Trium Regum Proxima 1757 Sancittum?
 • 740 $a Korespondencja z komisją skarbową 1757
 • 740 $a Wydatki poniesione dla komisji skarbowej 18 w.
 • 740 $a Zeznania w sprawach fiansowych 18 w.
 • 740 $a Potwierdzenia odbioru |prośby o wydanie |asygnacji 18 w.
 • 852 $j BK 00772
 • 920 $b Pieczęcie lakowe i opłatkowe
 • 999 $a PB, MH

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00772