"Magnificorum Działynskich Palatidinum Calissiensium cum quibusvis personis in castro Posnaniensi habitarum transactionum summaria quidem accurate tamen collega connotatio 1685".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00775/1
 • Kopie: Mf 925
 • Tytuł:
  • Sumariusz transakcji Działyńskich z lat 1685-1714
  • "Magnificorum Działynskich Palatidinum Calissiensium cum quibusvis personis in castro Posnaniensi habitarum transactionum summaria quidem accurate tamen collega connotatio 1685". Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 1685 po
 • Opis fizyczny: 196 k. 33x21 cm
 • Oprawa: sk. biała, ornament geometr., 17-18 w., grzb. po konserwacji
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Plenipotencje, kwietacje, zobowiązania, długi, rezygnacje Tekst wiersza poświęconego Działyńskim na k. 1v.: "Pospißa szybko Rodowita strzała//Gdzie Niesmiertelnosc kres ieÿ Zapisała//Odwazne czynÿ bieg Jey czynią Sporÿ//y w lot Oyczyste przebiezÿ honorÿ//Wieczney Pamięci odrysuie Mieysce//W[?] złotym Cyrkule hartowne żelezce//Ogłosi sława przeß Setne Jęzÿki//Jak wiele wazą Godne Ogonczynki//Potomne Człeki[?] zeznaią ze razem//Oyczyznie słuzą złotem y żelazem"
  • Wiersz poświęcony Działyńskim k. 1v. "Annus Domini 1685t[us]". Transakcje z 1685 r. k. 2-3 "Actum in Iudicys Castrens[ibus] Posnan[iensibus] Causarum Officij, feria secunda ante Festum Sanctae Catharinae Virginis et Martyris proxima [19. 11.] Anno Domini 1685 in Castro Posnan[iensi] celebratis". "Ple[nipote]ns Działynskich (Michael Zabinski) Carceribus tradit Milites" k. 2-3 "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Crastino Festi Sancti Andreae Apostoli [1. 12.] Anno Domini Mill[esi]mo Sexcent[esi]mo Octuag[esi]mo Quinto". "Idem Carceribus relaxat" k. 3 Czysta k. 3v. "Annus D[omi]ni M DC LXXX VItus" Transakcje z 1686 r.
  • c.d. "[...] (Nicolaus Stanislaus) Swięcicki Iidem Succ[es]ores" k. 27v. "(Petrus) Opalenski (Matthias, Paulus, Ioannes et Iacobus) Działynski" k. 27v.-28 "Succesores (Stephani Adami) Grudzinskie[go] (Dadzibogius) Chocisze[w]ski" k. 28 "(Martinus) Uminski Ple[nipote]ns Działynskich (Casimir) Dembinski" k. 28-28v. "(Paulus) Działynskij (Marianna, Anna, Catharina, Ludovica Gozimierskie" k. 28v. "Idem Albert Bułakowski" k. 28v. "(Matthias et Paulus) Działynscy (Matthias et Catharina Mycielska) Radzijminskie" k. 28v. "(Ludovicus) Rylski (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy" k. 29 "(Franciscus) Suminski (Paulus) Działynski" k. 29 "(Vladislaus) Czarnkowski Successores (Stephani Adami) Grudzinskie[go]" k. 29-29v. "Actum in Castro Posnan[iensi] Feria Secunda post Festum Assumptionis Beatissimae MARJAE proxima [18. 08.] Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Septimo Idq[ue] in continuatione Iudicior[um]." "(Nicolaus) Stogniew (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynskje" k. 29v.-30 "Actum in Iudicys Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officis Feria Secunda post Festum Sanctae Margarethae Virginis et Martyris proxima [14. 07.] Anno Domini 1687 in Castro Posnan[iensi] celebratis". "(Ioannes) Popowski (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynskie" k. 30 "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Visitationis Beatissimae MARJAE Virginis proxima [4. 07.] Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuag[esi]mo Septimo". "Successores (Stephani Adami) Grudzinskiego Diuisionem Robor[an]t" k. 30 "(Matthias, Paulus, Ioannes et Iacobus) Działynscy (Petro) Opalenskiemu resignabunt" k. 30v.-31v. "Złotow, Kraienka etc [...] (Petrus) Opalenski [...] (Matthiae, Paulo, Ioannis et Iacobo) Działynskim resignabit" k. 31v.-32v. "(Petrus) Opalenski (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynskie" k. 33-33v. "Iidem inter Se" k. 33v. "Iidem Secum" k. 33v. "(Hieronymus) Poninski in (Matthiae, Pauli, Ioannis et Iacobi) Działynskie cedit" k. 34 "(Matthias et Paulus) Działynscy (Christophorus) Kierski" k. 34 "Iidem (Stephanus) Gumowski" k. 34 "(Hieronymus) Poninski (Matthias, Paulus, Ioannis, Iacobus) Działynscy" k. 34 "Działynskich Plenipotentia" k. 34v. "Sabbatho in Vigilia Festi S[ancti] Laurenti [9. 08.] 1687 in Continua[ti]o[n]e Iudicior[um] Margar[?]". "(Matthias et Paulus) Działynscy (Hieronymus) Poninski" k. 34v. "Sub eodem Actu Feriato". "Iidem Secum" k. 34v. "Radownica et aliorum Obligatio. "Sub eodem Actu"" k. 34v. "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Vigilia Festi Sancti Bartholomei [23. 08.] Anno Domini 1687". "Ianuszewo Obliga[ti]o" k. 34v. "(Paulus) Działynski (Ioannes) Kurcewski". "Sub eodem actu" k. 34v. "(Matthias, Ioannes, Iacobus, Paul) Działynscy (Damiani) Garczynski". "Sub eodem Actu" k. 34v. "Actum in Castro Posnanien[si] Feria Tertia post Festum Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae prox[im]a [23. 09.] 1687". "(Venceslaus) Lesczynski[!] (Paul) Działynski" k. 35 "(Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Stanislaus et Marianna Korytowska) Deręgowskie". "Sub actu Feria Quarta post Matthaei [24. 09.]" k. 35 "( Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Casimirus) Dembinski". Sub Actu Feria Quinta post Matthaei [25. 09.]" k. 35 "(Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Martinus) Uminski". "Sub eodem Actu" k. 35 "Iidem Secum." "Sub eodem Actu" k. 35 "(Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Matthias) Roman". "Sub Actu Feria Sexta post Matthei [26. 09.] 1687" k. 35 "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae proximo [27. 09.] Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Septimo". "(Ionas et Ionas) Medynkowie. Succ[es]ores (Stephani Adami) Grudzinskiego" k. 35v. "(Martinus) Uminski (Ionas) Medynk" k. 35v. "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Visitationis BMV prox[im]a [5. 07.] Anno Domini 1687". "(Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Petrus) Opalenski" k. 35v.-36 "(Petrus) Opalenski (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy" k. 36 "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Visitationis Beatissimae MARJAE Virg
  • c.d."(Magdalena a Leszno) Działynska (Andreas) Łęski" k. 98 "(Sigismundus) Sniegocki (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 98 "(Matthias) Godzimierski (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 98 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Thomas) Białobłocki" k. 98v. "(Sigismundus) Obiezierski (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie k. 98v. "Więckowice et Więckowki Resignatio" k. 98v. "(Magdalena a Leszno) Działynska Zbiiewscij" k. 98v.-99 "(Magdalena a Leszno) Działynska Zbiiewskim" k. 99 "(Alexander) Łącki (Magdalena a Leszno) Działynska" k. 99 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Georgius) Kober"k. 99-99v. "1698". Transakcje z 1698 r. k. 100-103v. "Actum in Iudicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij et Exemptionum Feria Secunda post Festum Sanctae Margarethae Virginis et Martyris proxima [14. 07.] Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Octavo in Castro Posnaniensi Celebratis". "(Magdalenam a Leszno) Działynskieij (Georgius) Kober Ple[nipot]ens" k. 100 (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) per Con[ven]tum Thorunensem" k. 100-100v. "(Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynscij per Praep[osi]tum Wresnen[sem]" k. 100v. "(Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynscij per Praep[osi]tu[m] Lvovccense[m]" k. 100v. "(Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynscy per Con[ven]tum Posn[aniensem] S[ancti] D[omi]nici" k. 100v. "(Helisabeta Tarnowska) Mieszkowska (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 100v. "(Martinus) Walter (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 101 "(Albertus) Bronikowski (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie k. 101 "(Sigismundus) Obiezierski (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 101 "(Catharina Smigielska) Wyszławska (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 101 "(Hedwigis Głoskowska) Jurkowska (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie k. 101 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Thomas) Białobłocki" k. 101v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Martinus) Sczodrowski" k. 101v. "Iidem secum" k. 101v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Laurentius) Kromolicki" k. 101v. "Iidem Secum" k. 101v. "(Magdalena a Leszno) (Franciscus) Błociszewski" k. 101v. "Iidem secum" k. 101v. "Haered[es] Więckowic per Con[ven]tum Posn[aniensem] Carmel[itanum] Q[uietat]" k. 101v. "Dadzibogius) Malczewski in (Magdalenae a Leszno) tr[ansfundit" k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działijnska (Matthias) Dolecki" k. 102 "(Thomas) Białobłocki (Magdalena a Leszno) Działynska Q[uietat]" k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Thomas) Białobłocki" k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działijnska (Matthias) Dolecki " k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Theresiae Gąsiewska) Sluszczyna tr[ansfundit]" k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Martinus) Walter. Sub Actu Feriae Quintae p[os]t Bartholomaei [28. 08.] in Continuatione" k. 102-102 v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Catharina Smigielska) Wyszlawska. Sub actu Eodem Feriato" k. 102v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Albertus) Bronikowski. Sub Actu Feriato" k. 102v "(Albertus) Bronikowski (Magdalena a Leszno) Działynska" k. 102v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Heduigis Głoskowska) Jurkowska. Sub Actu Feriae Secundae post Bartholomaei [25. 08.] in Conti[nua]tione]" k. 102v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Andreas) Łęski. Sub Actu Feriae Quartae p[os]t Bartholomaei [27. 08.] in Continuatione" k. 102v. "(Andreas) Łęski (Magdalena a Leszno) Działynska" k. 102v-103 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Dadzibogius) Malczewski. Sub actu Sabbathi post Bartholomaei [30. 08.] in Continuatione Iudicior[um]" k. 103 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Albertus Franciscus) Rayski" k. 103 "Iidem secum" k. 103 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Ioannes) Wyszławski" k. 103 "(Magdalena a Le
 • Grafika: herb Ogończyk k. 1-1v. rys. kol.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Baniecki Piotr Stanisław 17 w.
  • Bełdowski Marcin 17 w.
  • Białobłocki Tomasz 18 w.
  • Bieliński Aleksander 17 w.
  • Błeszyński Jakub klan przemęcki, międzyrzecki zm. 1710
  • Błociszewski Franciszek 17-18 w.
  • Bniński Wawrzyniec 17-18 w.
  • Bogucki Piotr 17 w.
  • Bogusławski Walenty 17 w.
  • Borzęcki Kazimierz 17 w.
  • Breza, Wojciech Konstanty wda kaliski, poznański (?-1698)
  • Bronikowski Jan 17 w.
  • Bronikowski Wojciech 17 w.
  • Bryszkowski Tomasz 17 w.
  • Bryszkowski Tomasz Stanisław 17 w.
  • Bułakowski Wojciech podczaszy poznański zm. 1696
  • Cerekwicka Katarzyna z Drozdowskich 17 w.
  • Charszewski Adam 17 w.
  • Charszewski Aleksander 17 w.
  • Chełkowski Jan 17 w.
  • Chociszewski Dadźbóg 17 w.
  • Cieleccy 17 w.
  • Cielecki Jan Olbracht 17 w.
  • Czarnkowski Władysław 17 w.
  • Czarzasta Konstancja z Ulatowskich 17 w.
  • Czarzasty Kazimierz 17 w.
  • Dembiński Kazimierz 17 w.
  • Deręgowska Marianna z Korytowskich 17 w.
  • Deręgowski Stanisław 17 w.
  • Dolecki Maciej 17 w.
  • Dolecki Wojciech 17 w.
  • Drzewiecki Jan 17 w.
  • Dunin Jan 17 w.
  • Dunin Jerzy 17 w.
  • Działyńscy 17-18 w.
  • Działyńska Katarzyna z Witosławskich
  • Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
  • Działyński Jakub syn Zygmunta (?-1730)
  • Działyński Jan syn Zygmunta (?-1693)
  • Działyński Józef 1680-1735
  • Działyński Maciej syn Zygmunta (1660?-1694/5)
  • Działyński Paweł syn Zygmunta (?-1694)
  • Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
  • Gądeccy 18 w.
  • Gądecki Ludwik 18 w.
  • Gądecki Melchior 18 w.
  • Gądecki Paweł 18 w.
  • Garbowski Jan Ryszard 18 w.
  • Garczyński Damian chorąży poznański zm. 1710
  • Glinicki Franciszek 17 w.
  • Głoskowski Marcin 17 w.
  • Gocłowski Jakub klan przemęcki zm. 1688
  • Gocłowski Piotr 17 w.
  • Godlewski Stanisław 17 w.
  • Godzimierski Maciej 17 w.
  • Godzimierski Mateusz 17 w.
  • Gorecki Jan Kazimierz pisarz nakielski 17 w.
  • Gorzyńscy 17 w.
  • Gozimirscy 17 w.
  • Gozimirska Anna 17 w.
  • Gozimirska Katarzyna 17 w.
  • Gozimirska Ludwika 17 w.
  • Gozimirska Marianna 17 w.
  • Grabski Paweł 18 w.
  • Grotkowski Jan 17 w.
  • Grudziński Mikołaj Wiktoryn sta guzowski golubski krajczy kor. (1636-1704)
  • Grudziński Stefan Adam podstoli kor. zm. 1685
  • Gruszczyńska Magdalena z Leszczyńskich 1v. Działyńska
  • Gruszczyńska Zofia z Przyjemskich 18 w.
  • Gruszczyński Adam klan gnieźnieński, kaliski zm. 1712
  • Grzeniewski Hiacynt (Jacek) 17 w.
  • Gumowski Stefan 17 w.
  • Gurowski Melchior klan gnieźnieński, poznański zm. 1704
  • Jurkowska Jadwiga z Głoskowskich 17 w.
  • Jurkowski Adam 17 w.
  • Kaczkowski Jan miecznik inowrocławski 17 w.
  • Kiełczewski Andrzej 17 w.
  • Kierski Krystian cześnik poznański, klan rogoziński zm. 1699
  • Kierski Krzysztof 17 w.
  • Kierski Marcin poseł na sejm średzki 17 w.
  • Kober Jerzy 17 w.
  • Koczorowski Chryzostom 17 w.
  • Koczorowski Franciszek 17 w.
  • Koczorowski Mikołaj 17 w.
  • Koczorowski Tomasz 17 w.
  • Kołaczkowski Hieronim 17 w.
  • Korytkowska Jadwiga z Błaszkowskich 17 w.
  • Korytkowski Wojciech 17 w.
  • Kosicki Krzysztof 17 w.
  • Kostrzewska Anna z Marszewskich 18 w.
  • Kostrzewski Jan 18 w.
  • Krąkowski Wojciech klan krzywiński zm. 1717
  • Kretkowski Feliks archidiakon gnieźnieński 18 w.
  • Kromolicki Wawrzyniec 17 w.
  • Krzycka Ewa z Raczyńskich 17 w.
  • Krzycki Jan klan nakielski zm. 1720
  • Krzyżanowski Łukasz pisarz poznański 17 w.
  • Kułakowiczowa Zofia z Boguckich 1v. Racięcka 17-18 w.
  • Kurcewski Jan 17 w.
  • Kurnatowska Katarzyna z Jaruchowskich 17 w.
  • Kurnatowski Jan skarbnik wschowski zm. 1727
  • Kurnatowski Krzysztof Zygmunt 17 w.
  • Łącki Aleksander 17 w.
  • Łącki Jan Korzbok klan kaliski zm. 1694
  • Łakiński Jan 17 w.
  • Łakiński Jan Wojciech 17 w.
  • Łakiński Kazimierz 17 w.
  • Łakiński Marcin 17 w.
  • Łakiński Stefan 17 w.
  • Łęska Jadwiga z Boguckich 17 w.
  • Łęski Andrzej 17 w.
  • Leszczyński Kazimierz Ignacy klan lwowski zm. 1730
  • Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski 1650-1703
  • Leszczyński Stefan sta ostrzeszowski, wda kaliski zm. 1722
  • Leszczyński Wacław wda podlaski (1632-1688)
  • Leszczyński Władysław 17 w.
  • Leżnicka Marianna z Lisieckich 1v. Kowalska 2v. Zieleniewska 17 w.
  • Ligęza Kazimierz cześnik ciechanowski 17 w.
  • Lipski Prokop klan rogoziński zm. 1727 ca
  • Łukomski Krzysztof pisarz kcyński 17 w.
  • Małachowska Anna z Godzimierskich 17 w.
  • Malczewski Dadźbóg 17 w.
  • Manicki Sebastian Junosza zm. 1700
  • Medynk Jonas 17 w.
  • Medynk Jonas syn Jonasa 17 w.
  • Miaskowski Franciszek kaszt. krzywiński? 17-18 w.
  • Mieszkowscy 17-18 w.
  • Mieszkowska Elżbieta z Tarnowskich 17-18 w.
  • Mieszkowski Krzysztof podsędek wschowski zm. 1694
  • Morawska Anna z Błaszkowskich 17 w.
  • Morawska Teresa z Objezierskich 1v. Koczorowska 17 w.
  • Morawski Jan klan przemęcki zm. 1717
  • Morawski Stanisław 17 w.
  • Morawski Wawrzyniec 17 w.
  • Mucha 17 w.
  • Mycielska Wiktoria z Trzebuchowskich 1v. Szczawińska 2v. Opalińska 3v. Grudzińska 17 w.
  • Mycielski Piotr 17 w.
  • Naramowska Anna z Duninów 17 w.
  • Naramowski Łukasz 17 w.
  • Naramowski Zygmunt 17 w.
  • Niegolewski Maciej chorąży wschowski zm. 1702 po
  • Niemojewski Zygmunt 17 w.
  • Objezierska Joanna z Twardowskich 17 w.
  • Objezierski Zygmunt 17 w.
  • Opaliński Adam Antoni 17 w.
  • Opaliński Piotr wda łęczycki sta generalny wielkopolski 1640-1691
  • Pakoska Regina 17 w.
  • Pakoski Bartłomiej 17 w.
  • Pawłowski Teofil 18 w.
  • Płaczkowski Łukasz 17 w.
  • Poniński Hieronim klan rogoziński, gnieźnieński zm. 1702
  • Popowski Jan 17 w.
  • Potocki Felicjan Kazimierz 17 w.
  • Prusimski Jan 17 w.
  • Przędzyński Wojciech 17 w.
  • Racięcki 17 w.
  • Racięcki Antoni 17 w.
  • Racięcki Łukasz burgrabia koniński 17 w.
  • Radzimińska Katarzyna z Mycielskich 17 w.
  • Radzimiński Maciej podstoli nurzecki? 17 w.
  • Radzyński Wojciech 17 w.
  • Rajscy 17-18 w.
  • Rajska Marianna z Doleckich 18 w.
  • Rajski Wojciech Franciszek 17-18 w.
  • Rembieska Zofia z Umińskich 17 w.
  • Rembieski Paweł 17 w.
  • Rogaliński Aleksander 17 w.
  • Rokosowski Adam 17 w.
  • Roman Maciej 17 w.
  • Rosnowski Franciszek 17 w.
  • Rosnowski Stanisław 17 w.
  • Rozbicki 18 w.
  • Rozbicki Adam 18 w.
  • Rozdrażewski Adam 17 w.
  • Rudnicki Stefan 17 w.
  • Rydzyński Karol cześnik kaliski, archidiakon poznański 17 w.
  • Rylski Ludwik 17 w.
  • Sczaniecki Franciszek 17 w.
  • Sczodrowski Marcin 17 w.
  • Skrzetuski Jan 17 w.
  • Skrzydlewska Konstancja z Doleckich 17 w.
  • Słuszczyna Teresa z Gąsiewskich 17 w.
  • Śniegocki Zygmunt 17 w.
  • Sokolnicki Gabriel stolnik kaliski, klan międzyrzecki zm. 1690
  • Stawicka Komstancja z Godzimierskich 17 w.
  • Stogniew[?] Mikołaj podstoli kijowski? 17 w.
  • Sumiński Franciszek cześnik dobrzyński zm. 1691
  • Święcicki Mikołaj Stanisław 17 w.
  • Święcicki Wojciech 17 w.
  • Szafraniec Krzysztof 17 w.
  • Szołdrski Andrzej klan biechowski zm. 1704
  • Tarzecki Mikołaj 18 w.
  • Twardowski Sebastian 17 w.
  • Ulatowski Stanisław 17 w.
  • Umińska Jadwiga z Ulatowskich 17 w.
  • Umiński Łukasz burgrabia gnieźnieński 17 w.
  • Umiński Marcin chorąży bydgoski zm. 1704 ca
  • Umiński Stanisław 17 w.
  • Walter Anna z d. Nikosówna 17 w.
  • Walter Marcin 17 w.
  • Watson Jacobus 17 w.
  • Więckowski 17 w.
  • Włostowski Wojciech 18 w.
  • Wojnarowscy 17 w.
  • Wojnarowska Anna z Zawadzkich 17-18 w.
  • Wojnarowskie 17 w.
  • Wojnarowski Jan 17 w.
  • Wojnarowski Jan Wojciech 17 w.
  • Wojnarowski Wojciech 17 w.
  • Wysławska Katarzyna 17-18 w.
  • Wysławski Franciszek 18 w.
  • Wysławski Jan 17 w.
  • Wysławski Władysław 17 w.
  • Żabiński Michał 17 w.
  • Zaleski Mścisław podkomorzy poznański? 17 w.
  • Zaporski Franciszek podczaszy czernihowski zm. 1771
  • Zawisza Stefan 17 w.
  • Zbijewscy 17 w.
  • Zbijewski Andrzej 17 w.
  • Zbijewski Józef 17 w.
  • Zbijewski Mikołaj 17-18 w.
  • Zbijewski Wawrzyniec 17-18 w.
  • Zdzychowski 17 w.
  • Zdzychowski Jerzy ze Skrzynna 17 w.
  • Zdzychowski Stefan podczaszy wschowski zm. 1704
  • Zdzychowski Wojciech stolnik poznański zm. 1699 ca
  • Zembrzuski Jakub Karol 18 w.
  • Zembrzuski Jan 18 w.
  • Zembrzuski Paweł 17 w.
  • Złotnicki Karol 17-18 w.
  • Dominikanie Poznań 17-18 w.
  • Franciszkanie Poznań 17 w.
  • Jezuici Poznań 17 w.
  • Karmelitanie Poznań 17 w.
  • Klaryski Poznań 17 w.
  • Bnin 17 w.
  • Boguniewo 17 w.
  • Człomowo 17 w.
  • Daszewice 17 w.
  • Dziećmierowo 17 w.
  • Gniezno - kolegium 17 w.
  • Grudna 17 w.
  • Januszewo 17 w.
  • Kamionki 17 w.
  • Kijewo 17 w.
  • Klesczyno 17 w.
  • Kórnik 17-18 w.
  • Krajenka 17 w.
  • Kromolice 17 w.
  • Łobżenica 17 w.
  • Lwówek 17 w.
  • Marzelewo 17 w.
  • Miłosław 18 w.
  • Nawiscz 17 w.
  • Osowka 17 w.
  • Pierzchno 17 w.
  • Potulice 17 w.
  • Poznań 17-18 w.
  • Poznań - dominikanie 17-18 w.
  • Poznań - franciszkanie 17 w.
  • Poznań - jezuici 17 w.
  • Poznań - karmelitanie 17 w.
  • Poznań - klaryski 17 w.
  • Poznań - Magistrat 17 w.
  • Prusinowo 17 w.
  • Psary 17 w.
  • Radownica 17 w.
  • Runowo 17 w.
  • Skic 17 w.
  • Sokołowo 17 w.
  • Spławie 17 w.
  • Śrem 18 w.
  • Środa-kolegiata 17 w.
  • Swarzędz 17 w.
  • Szczodrzykowo 17 w.
  • Szłomowo 17 w.
  • Toruń 17 w.
  • Wersk 17 w.
  • Więckowice 17 w.
  • Więckówki 17 w.
  • Wielkopolska 17-18 w.
  • Września 17 w.
  • Żabikowo 17 w.
  • Zakrzewo 17 w.
  • Zielonka 17 w.
  • Zimin 17 w.
  • Złotów 17 w.
  • Transakcje majątkowe 17-18 w. Wielkopolska
  • Działyńscy - dobra 17-18 w.
  • Finanse 17-18 w.
  • Piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi: Rękopis zawiera zapisy transakcji zawartych głównie przez: Macieja, Pawła, Jana i Jakuba Działyńskich w latach 1685-1690, Pawła Działyńskiego w latach 1688-1694, Pawła i Magdalenę z Leszczyńskich Działyńskich w latach 1690-1694, Magdalenę, Zygmunta, Józefa, Aleksandra i Andrzeja Działyńskich w latach 1694-1702, Magdalenę Działyńską w latach 1694-1702 i Magdalenę Gruszczyńską 1v. Działyńską w roku 1703, Józefa, Zygmunta i Aleksandra Działyńskich w latach 1711-1714. Powstał zapewne na przełomie 17 i 18 w. W czasie konserwacji - w 20 w. - wyodrębniono kilka kart, które następnie razem oprawiono tworząc w ten sposób drugi volumin. W voluminie pierwszyn zapisano tylko część kart. Karty czyste są od k. 126v. Na k. 1, w ozdobnej ramce, znajduje się herb Działyńskich "Ogończyk" (złocony na amarantowym tle). Na k. 1v. w ozdobnej ramce umieszczono wiersz ku czci Działyńskich. Filigrany występujące na papierze wskazują, iż pochodzi z 2 poł. 17 w. Pismo kilku rąk. Oprawiony został w białą skórę. Na wierzchniej części oprawy widnieje ornament geometryczny, a na tylnej zatarny napis, prawdopodobnie: ["Acta? ...]. Grzbiet naprawiony w czasie ostatniej konserwacji. Mógł być własnością Józefa Działyńskiego i pozostać w rodzinie Działynskich.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Sumariusz
 • 240 a Sumariusz transakcji Działyńskich z lat 1685-1714
 • 245 a "Magnificorum Działynskich Palatidinum Calissiensium cum quibusvis personis in castro Posnaniensi habitarum transactionum summaria quidem accurate tamen collega connotatio 1685". n Vol. 1
 • 246 a Magnificorum Działyńskich palatinidum Calisiensium [...] in castro Posnaniensi habitarum transactionum summaria [...] 1685 g tyt. z dawnego inw. rękopisów
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1685 po m Wielkopolska
 • 300 a 196 k. c 33x21 cm
 • 340 d rkps e sk. biała, ornament geometr., 17-18 w., grzb. po konserwacji
 • 400 a Błaszkowska Anna zob. Morawska Anna z Błaszkowskich
 • 400 a Błaszkowska Jadwiga zob. Korytkowska Jadwiga z Błaszkowskich
 • 400 a Bogucka Jadwiga zob. Łęska Jadwiga z Boguckich
 • 400 a Bogucka Zofia zob. Kułakowiczowa Zofia z Boguckich 1v. Racięcka
 • 400 a Dolecka Konstancja zob. Skrzydlewska Konstancja z Doleckich
 • 400 a Dolecka Marianna zob. Rayska Marianna z Doleckich
 • 400 a Drozdowska Katarzyna zob. Cerekwicka Katarzyna z Drozdowskich
 • 400 a Dunin Anna zob. Naramowska Anna z Duninów
 • 400 a Działyńska Magdalena z Leszczyńskich zob. Gruszczyńska Magdalena z Leszczyńskich 1v. Działyńska
 • 400 a Gąsiewska Teresa zob. Słuszczyna Teresa z Gąsiewskich
 • 400 a Głoskowska Jadwiga zob. Jurkowska Jadwiga z Głoskowskich
 • 400 a Godzimierska Anna zob. Małachowska Anna z Godzimierskich
 • 400 a Godzimierska Konstancja zob. Stawicka Konstancja z Godzimierskich
 • 400 a Gozimierski zob. Gozimirski
 • 400 a Grudzińska Wiktoria zob. Mycielska Wiktoria z Trzebuchowskich 1v. Szczawińska 2v. Opalińska 3v. Grudzińska
 • 400 a Jaruchowska Katarzyna zob. Kurnatowska Katarzyna z Jaruchowskich
 • 400 a Koczorowska Teresa zob. Morawska Teresa z Objezierskich 1v. Koczorowska
 • 400 a Korytowska Marianna zob. Deręgowska Marianna z Korytowskich
 • 400 a Korzbok Łącki zob. Łącki
 • 400 a Kowalska Marianna zob. Leżnicka Marianna z Lisieckich 1v. Kowalska 2v. Zieleniewska
 • 400 a Raczyńska Ewa zob. Krzycka Ewa z Raczyńskich
 • 400 a Leszczyńska Magdalena zob. Gruszczyńska Magdalena z Leszczyńskich 1v. Działyńska
 • 400 a Lisiecka Marianna zob. Leżnicka Marianna z Lisieckich 1v. Kowalska 2v. Zieleniewska
 • 400 a Marszewska Anna zob. Kostrzewska Anna z Marszewskich
 • 400 a Mycielska Katarzyna zob. Radzimińska Katarzyna z Mycielskich
 • 400 a Nikosówna Anna zob. Walter Anna z d. Nikosówna
 • 400 a Objezierska Teresa zob. Morawska Teresa z Objezierskich 1v. Koczorowska
 • 400 a Opalińska Wiktoria zob. Mycielska Wiktoria z Trzebuchowskich 1v. Szczawińska 2v. Opalińska 3v. Grudzińska
 • 400 a Przyjemska Zofia zob. Gruszczyńska Zofia z Przyjemskich
 • 400 a Raciecki zob. Racięcki
 • 400 a Racięcka Zofia zob. Kułakowiczowa Zofia z Boguckich 1v. Racięcka
 • 400 a Rozrażewski zob. Rozdrażewski
 • 400 a Szczawińska Wiktoria zob. Mycielska Wiktoria z Trzebuchowskich 1v. Szczawińska 2v. Opalińska 3v. Grudzińska
 • 400 a Tarnowska Elżbieta zob. Mieszkowska Elżbieta z Tarnowskich
 • 400 a Trzebuchowska Wiktoria zob. Mycielska Wiktoria z Trzebuchowskich 1v. Szczawińska 2v. Opalińska 3v. Grudzińska
 • 400 a Twardowska Joanna ze Skrzypna zob. Objezierska Joanna z Twardowskich ze Skrzypna
 • 400 a Ulatowska Jadwiga zob. Umińska Jadwiga z Ulatowskich
 • 400 a Ulatowska Konstancja zob. Czarzasta Konstancja z Ulatowskich
 • 400 a Umińska Zofia zob. Rembieska Zofia z Umińskich
 • 400 a Witosławska Katarzyna zob. Działyńska Katarzyna z Witosławskich
 • 400 a Wyszławski zob. Wysławski
 • 400 a Zawadzka Anna zob. Wojnarowska Anna z Zawadzkich
 • 400 a Zieleniewska Marianna zob. Leżnicka Marianna z Lisieckich 1v. Kowalska 2v. Zieleniewska
 • 500 a Rękopis zawiera zapisy transakcji zawartych głównie przez: Macieja, Pawła, Jana i Jakuba Działyńskich w latach 1685-1690, Pawła Działyńskiego w latach 1688-1694, Pawła i Magdalenę z Leszczyńskich Działyńskich w latach 1690-1694, Magdalenę, Zygmunta, Józefa, Aleksandra i Andrzeja Działyńskich w latach 1694-1702, Magdalenę Działyńską w latach 1694-1702 i Magdalenę Gruszczyńską 1v. Działyńską w roku 1703, Józefa, Zygmunta i Aleksandra Działyńskich w latach 1711-1714. Powstał zapewne na przełomie 17 i 18 w. W czasie konserwacji - w 20 w. - wyodrębniono kilka kart, które następnie razem oprawiono tworząc w ten sposób drugi volumin. W voluminie pierwszyn zapisano tylko część kart. Karty czyste są od k. 126v. Na k. 1, w ozdobnej ramce, znajduje się herb Działyńskich "Ogończyk" (złocony na amarantowym tle). Na k. 1v. w ozdobnej ramce umieszczono wiersz ku czci Działyńskich. Filigrany występujące na papierze wskazują, iż pochodzi z 2 poł. 17 w. Pismo kilku rąk. Oprawiony został w białą skórę. Na wierzchniej części oprawy widnieje ornament geometryczny, a na tylnej zatarny napis, prawdopodobnie: ["Acta? ...]. Grzbiet naprawiony w czasie ostatniej konserwacji. Mógł być własnością Józefa Działyńskiego i pozostać w rodzinie Działynskich.
 • 520 a Plenipotencje, kwietacje, zobowiązania, długi, rezygnacje Tekst wiersza poświęconego Działyńskim na k. 1v.: "Pospißa szybko Rodowita strzała//Gdzie Niesmiertelnosc kres ieÿ Zapisała//Odwazne czynÿ bieg Jey czynią Sporÿ//y w lot Oyczyste przebiezÿ honorÿ//Wieczney Pamięci odrysuie Mieysce//W[?] złotym Cyrkule hartowne żelezce//Ogłosi sława przeß Setne Jęzÿki//Jak wiele wazą Godne Ogonczynki//Potomne Człeki[?] zeznaią ze razem//Oyczyznie słuzą złotem y żelazem"
 • 520 a Wiersz poświęcony Działyńskim k. 1v. "Annus Domini 1685t[us]". Transakcje z 1685 r. k. 2-3 "Actum in Iudicys Castrens[ibus] Posnan[iensibus] Causarum Officij, feria secunda ante Festum Sanctae Catharinae Virginis et Martyris proxima [19. 11.] Anno Domini 1685 in Castro Posnan[iensi] celebratis". "Ple[nipote]ns Działynskich (Michael Zabinski) Carceribus tradit Milites" k. 2-3 "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Crastino Festi Sancti Andreae Apostoli [1. 12.] Anno Domini Mill[esi]mo Sexcent[esi]mo Octuag[esi]mo Quinto". "Idem Carceribus relaxat" k. 3 Czysta k. 3v. "Annus D[omi]ni M DC LXXX VItus" Transakcje z 1686 r.
 • 520 a c.d. "[...] (Nicolaus Stanislaus) Swięcicki Iidem Succ[es]ores" k. 27v. "(Petrus) Opalenski (Matthias, Paulus, Ioannes et Iacobus) Działynski" k. 27v.-28 "Succesores (Stephani Adami) Grudzinskie[go] (Dadzibogius) Chocisze[w]ski" k. 28 "(Martinus) Uminski Ple[nipote]ns Działynskich (Casimir) Dembinski" k. 28-28v. "(Paulus) Działynskij (Marianna, Anna, Catharina, Ludovica Gozimierskie" k. 28v. "Idem Albert Bułakowski" k. 28v. "(Matthias et Paulus) Działynscy (Matthias et Catharina Mycielska) Radzijminskie" k. 28v. "(Ludovicus) Rylski (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy" k. 29 "(Franciscus) Suminski (Paulus) Działynski" k. 29 "(Vladislaus) Czarnkowski Successores (Stephani Adami) Grudzinskie[go]" k. 29-29v. "Actum in Castro Posnan[iensi] Feria Secunda post Festum Assumptionis Beatissimae MARJAE proxima [18. 08.] Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Septimo Idq[ue] in continuatione Iudicior[um]." "(Nicolaus) Stogniew (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynskje" k. 29v.-30 "Actum in Iudicys Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officis Feria Secunda post Festum Sanctae Margarethae Virginis et Martyris proxima [14. 07.] Anno Domini 1687 in Castro Posnan[iensi] celebratis". "(Ioannes) Popowski (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynskie" k. 30 "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Visitationis Beatissimae MARJAE Virginis proxima [4. 07.] Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuag[esi]mo Septimo". "Successores (Stephani Adami) Grudzinskiego Diuisionem Robor[an]t" k. 30 "(Matthias, Paulus, Ioannes et Iacobus) Działynscy (Petro) Opalenskiemu resignabunt" k. 30v.-31v. "Złotow, Kraienka etc [...] (Petrus) Opalenski [...] (Matthiae, Paulo, Ioannis et Iacobo) Działynskim resignabit" k. 31v.-32v. "(Petrus) Opalenski (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynskie" k. 33-33v. "Iidem inter Se" k. 33v. "Iidem Secum" k. 33v. "(Hieronymus) Poninski in (Matthiae, Pauli, Ioannis et Iacobi) Działynskie cedit" k. 34 "(Matthias et Paulus) Działynscy (Christophorus) Kierski" k. 34 "Iidem (Stephanus) Gumowski" k. 34 "(Hieronymus) Poninski (Matthias, Paulus, Ioannis, Iacobus) Działynscy" k. 34 "Działynskich Plenipotentia" k. 34v. "Sabbatho in Vigilia Festi S[ancti] Laurenti [9. 08.] 1687 in Continua[ti]o[n]e Iudicior[um] Margar[?]". "(Matthias et Paulus) Działynscy (Hieronymus) Poninski" k. 34v. "Sub eodem Actu Feriato". "Iidem Secum" k. 34v. "Radownica et aliorum Obligatio. "Sub eodem Actu"" k. 34v. "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Vigilia Festi Sancti Bartholomei [23. 08.] Anno Domini 1687". "Ianuszewo Obliga[ti]o" k. 34v. "(Paulus) Działynski (Ioannes) Kurcewski". "Sub eodem actu" k. 34v. "(Matthias, Ioannes, Iacobus, Paul) Działynscy (Damiani) Garczynski". "Sub eodem Actu" k. 34v. "Actum in Castro Posnanien[si] Feria Tertia post Festum Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae prox[im]a [23. 09.] 1687". "(Venceslaus) Lesczynski[!] (Paul) Działynski" k. 35 "(Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Stanislaus et Marianna Korytowska) Deręgowskie". "Sub actu Feria Quarta post Matthaei [24. 09.]" k. 35 "( Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Casimirus) Dembinski". Sub Actu Feria Quinta post Matthaei [25. 09.]" k. 35 "(Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Martinus) Uminski". "Sub eodem Actu" k. 35 "Iidem Secum." "Sub eodem Actu" k. 35 "(Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Matthias) Roman". "Sub Actu Feria Sexta post Matthei [26. 09.] 1687" k. 35 "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae proximo [27. 09.] Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Septimo". "(Ionas et Ionas) Medynkowie. Succ[es]ores (Stephani Adami) Grudzinskiego" k. 35v. "(Martinus) Uminski (Ionas) Medynk" k. 35v. "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Visitationis BMV prox[im]a [5. 07.] Anno Domini 1687". "(Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy (Petrus) Opalenski" k. 35v.-36 "(Petrus) Opalenski (Matthias, Paulus, Ioannes, Iacobus) Działynscy" k. 36 "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Visitationis Beatissimae MARJAE Virg
 • 520 a c.d."(Magdalena a Leszno) Działynska (Andreas) Łęski" k. 98 "(Sigismundus) Sniegocki (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 98 "(Matthias) Godzimierski (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 98 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Thomas) Białobłocki" k. 98v. "(Sigismundus) Obiezierski (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie k. 98v. "Więckowice et Więckowki Resignatio" k. 98v. "(Magdalena a Leszno) Działynska Zbiiewscij" k. 98v.-99 "(Magdalena a Leszno) Działynska Zbiiewskim" k. 99 "(Alexander) Łącki (Magdalena a Leszno) Działynska" k. 99 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Georgius) Kober"k. 99-99v. "1698". Transakcje z 1698 r. k. 100-103v. "Actum in Iudicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij et Exemptionum Feria Secunda post Festum Sanctae Margarethae Virginis et Martyris proxima [14. 07.] Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Octavo in Castro Posnaniensi Celebratis". "(Magdalenam a Leszno) Działynskieij (Georgius) Kober Ple[nipot]ens" k. 100 (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) per Con[ven]tum Thorunensem" k. 100-100v. "(Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynscij per Praep[osi]tum Wresnen[sem]" k. 100v. "(Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynscij per Praep[osi]tu[m] Lvovccense[m]" k. 100v. "(Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynscy per Con[ven]tum Posn[aniensem] S[ancti] D[omi]nici" k. 100v. "(Helisabeta Tarnowska) Mieszkowska (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 100v. "(Martinus) Walter (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 101 "(Albertus) Bronikowski (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie k. 101 "(Sigismundus) Obiezierski (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 101 "(Catharina Smigielska) Wyszławska (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie" k. 101 "(Hedwigis Głoskowska) Jurkowska (Magdalena a Leszno, Sigismundus, Iosephus, Alexander, Andreas) Działynskie k. 101 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Thomas) Białobłocki" k. 101v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Martinus) Sczodrowski" k. 101v. "Iidem secum" k. 101v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Laurentius) Kromolicki" k. 101v. "Iidem Secum" k. 101v. "(Magdalena a Leszno) (Franciscus) Błociszewski" k. 101v. "Iidem secum" k. 101v. "Haered[es] Więckowic per Con[ven]tum Posn[aniensem] Carmel[itanum] Q[uietat]" k. 101v. "Dadzibogius) Malczewski in (Magdalenae a Leszno) tr[ansfundit" k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działijnska (Matthias) Dolecki" k. 102 "(Thomas) Białobłocki (Magdalena a Leszno) Działynska Q[uietat]" k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Thomas) Białobłocki" k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działijnska (Matthias) Dolecki " k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Theresiae Gąsiewska) Sluszczyna tr[ansfundit]" k. 102 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Martinus) Walter. Sub Actu Feriae Quintae p[os]t Bartholomaei [28. 08.] in Continuatione" k. 102-102 v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Catharina Smigielska) Wyszlawska. Sub actu Eodem Feriato" k. 102v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Albertus) Bronikowski. Sub Actu Feriato" k. 102v "(Albertus) Bronikowski (Magdalena a Leszno) Działynska" k. 102v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Heduigis Głoskowska) Jurkowska. Sub Actu Feriae Secundae post Bartholomaei [25. 08.] in Conti[nua]tione]" k. 102v. "(Magdalena a Leszno) Działynska (Andreas) Łęski. Sub Actu Feriae Quartae p[os]t Bartholomaei [27. 08.] in Continuatione" k. 102v. "(Andreas) Łęski (Magdalena a Leszno) Działynska" k. 102v-103 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Dadzibogius) Malczewski. Sub actu Sabbathi post Bartholomaei [30. 08.] in Continuatione Iudicior[um]" k. 103 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Albertus Franciscus) Rayski" k. 103 "Iidem secum" k. 103 "(Magdalena a Leszno) Działynska (Ioannes) Wyszławski" k. 103 "(Magdalena a Le
 • 530 d Mf 925
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 600 a Baniecki Piotr Stanisław 17 w.
 • 600 a Bełdowski Marcin 17 w.
 • 600 a Białobłocki Tomasz d 18 w.
 • 600 a Bieliński Aleksander 17 w.
 • 600 a Błeszyński Jakub klan przemęcki, międzyrzecki zm. 1710
 • 600 a Błociszewski Franciszek 17-18 w.
 • 600 a Bniński Wawrzyniec 17-18 w.
 • 600 a Bogucki Piotr 17 w.
 • 600 a Bogusławski Walenty 17 w.
 • 600 a Borzęcki Kazimierz 17 w.
 • 600 a Breza, Wojciech Konstanty c wda kaliski, poznański d (?-1698)
 • 600 a Bronikowski Jan 17 w.
 • 600 a Bronikowski Wojciech 17 w.
 • 600 a Bryszkowski Tomasz 17 w.
 • 600 a Bryszkowski Tomasz Stanisław 17 w.
 • 600 a Bułakowski Wojciech podczaszy poznański zm. 1696
 • 600 a Cerekwicka Katarzyna z Drozdowskich 17 w.
 • 600 a Charszewski Adam 17 w.
 • 600 a Charszewski Aleksander 17 w.
 • 600 a Chełkowski Jan 17 w.
 • 600 a Chociszewski Dadźbóg 17 w.
 • 600 a Cieleccy 17 w.
 • 600 a Cielecki Jan Olbracht 17 w.
 • 600 a Czarnkowski Władysław 17 w.
 • 600 a Czarzasta Konstancja z Ulatowskich 17 w.
 • 600 a Czarzasty Kazimierz 17 w.
 • 600 a Dembiński Kazimierz 17 w.
 • 600 a Deręgowska Marianna z Korytowskich 17 w.
 • 600 a Deręgowski Stanisław 17 w.
 • 600 a Dolecki Maciej 17 w.
 • 600 a Dolecki Wojciech 17 w.
 • 600 a Drzewiecki Jan 17 w.
 • 600 a Dunin Jan 17 w.
 • 600 a Dunin Jerzy 17 w.
 • 600 a Działyńscy 17-18 w.
 • 600 a Działyńska Katarzyna z Witosławskich
 • 600 a Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
 • 600 a Działyński Jakub syn Zygmunta d (?-1730)
 • 600 a Działyński Jan syn Zygmunta d (?-1693)
 • 600 a Działyński Józef d 1680-1735
 • 600 a Działyński Maciej syn Zygmunta (1660?-1694/5)
 • 600 a Działyński Paweł syn Zygmunta d (?-1694)
 • 600 a Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
 • 600 a Gądeccy 18 w.
 • 600 a Gądecki Ludwik 18 w.
 • 600 a Gądecki Melchior 18 w.
 • 600 a Gądecki Paweł 18 w.
 • 600 a Garbowski Jan Ryszard 18 w.
 • 600 a Garczyński Damian chorąży poznański zm. 1710
 • 600 a Glinicki Franciszek 17 w.
 • 600 a Głoskowski Marcin 17 w.
 • 600 a Gocłowski Jakub klan przemęcki zm. 1688
 • 600 a Gocłowski Piotr 17 w.
 • 600 a Godlewski Stanisław 17 w.
 • 600 a Godzimierski Maciej 17 w.
 • 600 a Godzimierski Mateusz 17 w.
 • 600 a Gorecki Jan Kazimierz pisarz nakielski 17 w.
 • 600 a Gorzyńscy 17 w.
 • 600 a Gozimirscy 17 w.
 • 600 a Gozimirska Anna 17 w.
 • 600 a Gozimirska Katarzyna 17 w.
 • 600 a Gozimirska Ludwika 17 w.
 • 600 a Gozimirska Marianna 17 w.
 • 600 a Grabski Paweł 18 w.
 • 600 a Grotkowski Jan 17 w.
 • 600 a Grudziński Mikołaj Wiktoryn c sta guzowski golubski krajczy kor. d (1636-1704)
 • 600 a Grudziński Stefan Adam podstoli kor. zm. 1685
 • 600 a Gruszczyńska Magdalena z Leszczyńskich 1v. Działyńska
 • 600 a Gruszczyńska Zofia z Przyjemskich 18 w.
 • 600 a Gruszczyński Adam klan gnieźnieński, kaliski zm. 1712
 • 600 a Grzeniewski Hiacynt (Jacek) 17 w.
 • 600 a Gumowski Stefan 17 w.
 • 600 a Gurowski Melchior c klan gnieźnieński, poznański d zm. 1704
 • 600 a Jurkowska Jadwiga z Głoskowskich 17 w.
 • 600 a Jurkowski Adam 17 w.
 • 600 a Kaczkowski Jan miecznik inowrocławski 17 w.
 • 600 a Kiełczewski Andrzej 17 w.
 • 600 a Kierski Krystian cześnik poznański, klan rogoziński zm. 1699
 • 600 a Kierski Krzysztof 17 w.
 • 600 a Kierski Marcin poseł na sejm średzki 17 w.
 • 600 a Kober Jerzy 17 w.
 • 600 a Koczorowski Chryzostom 17 w.
 • 600 a Koczorowski Franciszek 17 w.
 • 600 a Koczorowski Mikołaj 17 w.
 • 600 a Koczorowski Tomasz 17 w.
 • 600 a Kołaczkowski Hieronim 17 w.
 • 600 a Korytkowska Jadwiga z Błaszkowskich 17 w.
 • 600 a Korytkowski Wojciech 17 w.
 • 600 a Kosicki Krzysztof 17 w.
 • 600 a Kostrzewska Anna z Marszewskich 18 w.
 • 600 a Kostrzewski Jan 18 w.
 • 600 a Krąkowski Wojciech klan krzywiński zm. 1717
 • 600 a Kretkowski Feliks archidiakon gnieźnieński 18 w.
 • 600 a Kromolicki Wawrzyniec 17 w.
 • 600 a Krzycka Ewa z Raczyńskich 17 w.
 • 600 a Krzycki Jan klan nakielski zm. 1720
 • 600 a Krzyżanowski Łukasz pisarz poznański 17 w.
 • 600 a Kułakowiczowa Zofia z Boguckich 1v. Racięcka 17-18 w.
 • 600 a Kurcewski Jan 17 w.
 • 600 a Kurnatowska Katarzyna z Jaruchowskich 17 w.
 • 600 a Kurnatowski Jan skarbnik wschowski zm. 1727
 • 600 a Kurnatowski Krzysztof Zygmunt 17 w.
 • 600 a Łącki Aleksander 17 w.
 • 600 a Łącki Jan Korzbok c klan kaliski d zm. 1694
 • 600 a Łakiński Jan 17 w.
 • 600 a Łakiński Jan Wojciech 17 w.
 • 600 a Łakiński Kazimierz 17 w.
 • 600 a Łakiński Marcin 17 w.
 • 600 a Łakiński Stefan 17 w.
 • 600 a Łęska Jadwiga z Boguckich 17 w.
 • 600 a Łęski Andrzej 17 w.
 • 600 a Leszczyński Kazimierz Ignacy c klan lwowski d zm. 1730
 • 600 a Leszczyński Rafał c podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski d 1650-1703
 • 600 a Leszczyński Stefan sta ostrzeszowski, wda kaliski zm. 1722
 • 600 a Leszczyński Wacław wda podlaski (1632-1688)
 • 600 a Leszczyński Władysław 17 w.
 • 600 a Leżnicka Marianna z Lisieckich 1v. Kowalska 2v. Zieleniewska 17 w.
 • 600 a Ligęza Kazimierz c cześnik ciechanowski d 17 w.
 • 600 a Lipski Prokop klan rogoziński zm. 1727 ca
 • 600 a Łukomski Krzysztof c pisarz kcyński d 17 w.
 • 600 a Małachowska Anna z Godzimierskich 17 w.
 • 600 a Malczewski Dadźbóg 17 w.
 • 600 a Manicki Sebastian Junosza zm. 1700
 • 600 a Medynk Jonas 17 w.
 • 600 a Medynk Jonas syn Jonasa 17 w.
 • 600 a Miaskowski Franciszek kaszt. krzywiński? 17-18 w.
 • 600 a Mieszkowscy 17-18 w.
 • 600 a Mieszkowska Elżbieta z Tarnowskich 17-18 w.
 • 600 a Mieszkowski Krzysztof podsędek wschowski zm. 1694
 • 600 a Morawska Anna z Błaszkowskich 17 w.
 • 600 a Morawska Teresa z Objezierskich 1v. Koczorowska 17 w.
 • 600 a Morawski Jan klan przemęcki zm. 1717
 • 600 a Morawski Stanisław 17 w.
 • 600 a Morawski Wawrzyniec 17 w.
 • 600 a Mucha 17 w.
 • 600 a Mycielska Wiktoria z Trzebuchowskich 1v. Szczawińska 2v. Opalińska 3v. Grudzińska 17 w.
 • 600 a Mycielski Piotr 17 w.
 • 600 a Naramowska Anna z Duninów 17 w.
 • 600 a Naramowski Łukasz 17 w.
 • 600 a Naramowski Zygmunt 17 w.
 • 600 a Niegolewski Maciej chorąży wschowski zm. 1702 po
 • 600 a Niemojewski Zygmunt 17 w.
 • 600 a Objezierska Joanna z Twardowskich 17 w.
 • 600 a Objezierski Zygmunt 17 w.
 • 600 a Opaliński Adam Antoni 17 w.
 • 600 a Opaliński Piotr c wda łęczycki sta generalny wielkopolski d 1640-1691
 • 600 a Pakoska Regina 17 w.
 • 600 a Pakoski Bartłomiej 17 w.
 • 600 a Pawłowski Teofil 18 w.
 • 600 a Płaczkowski Łukasz 17 w.
 • 600 a Poniński Hieronim klan rogoziński, gnieźnieński zm. 1702
 • 600 a Popowski Jan 17 w.
 • 600 a Potocki Felicjan Kazimierz 17 w.
 • 600 a Prusimski Jan d 17 w.
 • 600 a Przędzyński Wojciech 17 w.
 • 600 a Racięcki 17 w.
 • 600 a Racięcki Antoni 17 w.
 • 600 a Racięcki Łukasz c burgrabia koniński d 17 w.
 • 600 a Radzimińska Katarzyna z Mycielskich 17 w.
 • 600 a Radzimiński Maciej podstoli nurzecki? 17 w.
 • 600 a Radzyński Wojciech 17 w.
 • 600 a Rajscy 17-18 w.
 • 600 a Rajska Marianna z Doleckich 18 w.
 • 600 a Rajski Wojciech Franciszek 17-18 w.
 • 600 a Rembieska Zofia z Umińskich 17 w.
 • 600 a Rembieski Paweł 17 w.
 • 600 a Rogaliński Aleksander 17 w.
 • 600 a Rokosowski Adam 17 w.
 • 600 a Roman Maciej 17 w.
 • 600 a Rosnowski Franciszek 17 w.
 • 600 a Rosnowski Stanisław 17 w.
 • 600 a Rozbicki 18 w.
 • 600 a Rozbicki Adam 18 w.
 • 600 a Rozdrażewski Adam 17 w.
 • 600 a Rudnicki Stefan 17 w.
 • 600 a Rydzyński Karol cześnik kaliski, archidiakon poznański 17 w.
 • 600 a Rylski Ludwik 17 w.
 • 600 a Sczaniecki Franciszek 17 w.
 • 600 a Sczodrowski Marcin 17 w.
 • 600 a Skrzetuski Jan 17 w.
 • 600 a Skrzydlewska Konstancja z Doleckich 17 w.
 • 600 a Słuszczyna Teresa z Gąsiewskich 17 w.
 • 600 a Śniegocki Zygmunt 17 w.
 • 600 a Sokolnicki Gabriel stolnik kaliski, klan międzyrzecki zm. 1690
 • 600 a Stawicka Komstancja z Godzimierskich 17 w.
 • 600 a Stogniew[?] Mikołaj podstoli kijowski? 17 w.
 • 600 a Sumiński Franciszek cześnik dobrzyński zm. 1691
 • 600 a Święcicki Mikołaj Stanisław 17 w.
 • 600 a Święcicki Wojciech 17 w.
 • 600 a Szafraniec Krzysztof 17 w.
 • 600 a Szołdrski Andrzej klan biechowski zm. 1704
 • 600 a Tarzecki Mikołaj 18 w.
 • 600 a Twardowski Sebastian 17 w.
 • 600 a Ulatowski Stanisław 17 w.
 • 600 a Umińska Jadwiga z Ulatowskich 17 w.
 • 600 a Umiński Łukasz c burgrabia gnieźnieński d 17 w.
 • 600 a Umiński Marcin chorąży bydgoski zm. 1704 ca
 • 600 a Umiński Stanisław d 17 w.
 • 600 a Walter Anna z d. Nikosówna 17 w.
 • 600 a Walter Marcin 17 w.
 • 600 a Watson Jacobus 17 w.
 • 600 a Więckowski 17 w.
 • 600 a Włostowski Wojciech 18 w.
 • 600 a Wojnarowscy 17 w.
 • 600 a Wojnarowska Anna z Zawadzkich 17-18 w.
 • 600 a Wojnarowskie 17 w.
 • 600 a Wojnarowski Jan 17 w.
 • 600 a Wojnarowski Jan Wojciech 17 w.
 • 600 a Wojnarowski Wojciech 17 w.
 • 600 a Wysławska Katarzyna 17-18 w.
 • 600 a Wysławski Franciszek 18 w.
 • 600 a Wysławski Jan 17 w.
 • 600 a Wysławski Władysław 17 w.
 • 600 a Żabiński Michał 17 w.
 • 600 a Zaleski Mścisław podkomorzy poznański? 17 w.
 • 600 a Zaporski Franciszek podczaszy czernihowski zm. 1771
 • 600 a Zawisza Stefan 17 w.
 • 600 a Zbijewscy 17 w.
 • 600 a Zbijewski Andrzej 17 w.
 • 600 a Zbijewski Józef 17 w.
 • 600 a Zbijewski Mikołaj 17-18 w.
 • 600 a Zbijewski Wawrzyniec 17-18 w.
 • 600 a Zdzychowski 17 w.
 • 600 a Zdzychowski Jerzy ze Skrzynna 17 w.
 • 600 a Zdzychowski Stefan podczaszy wschowski zm. 1704
 • 600 a Zdzychowski Wojciech stolnik poznański zm. 1699 ca
 • 600 a Zembrzuski Jakub Karol 18 w.
 • 600 a Zembrzuski Jan 18 w.
 • 600 a Zembrzuski Paweł 17 w.
 • 600 a Złotnicki Karol 17-18 w.
 • 610 a Dominikanie Poznań 17-18 w.
 • 610 a Franciszkanie Poznań 17 w.
 • 610 a Jezuici Poznań 17 w.
 • 610 a Karmelitanie Poznań 17 w.
 • 610 a Klaryski Poznań 17 w.
 • 651 a Bnin 17 w.
 • 651 a Boguniewo 17 w.
 • 651 a Człomowo 17 w.
 • 651 a Daszewice 17 w.
 • 651 a Dziećmierowo 17 w.
 • 651 a Gniezno - kolegium 17 w.
 • 651 a Grudna 17 w.
 • 651 a Januszewo 17 w.
 • 651 a Kamionki 17 w.
 • 651 a Kijewo 17 w.
 • 651 a Klesczyno 17 w.
 • 651 a Kórnik 17-18 w.
 • 651 a Krajenka 17 w.
 • 651 a Kromolice 17 w.
 • 651 a Łobżenica 17 w.
 • 651 a Lwówek 17 w.
 • 651 a Marzelewo 17 w.
 • 651 a Miłosław 18 w.
 • 651 a Nawiscz 17 w.
 • 651 a Osowka 17 w.
 • 651 a Pierzchno 17 w.
 • 651 a Potulice 17 w.
 • 651 a Poznań y 17-18 w.
 • 651 a Poznań - dominikanie 17-18 w.
 • 651 a Poznań - franciszkanie 17 w.
 • 651 a Poznań - jezuici 17 w.
 • 651 a Poznań - karmelitanie 17 w.
 • 651 a Poznań - klaryski 17 w.
 • 651 a Poznań - Magistrat 17 w.
 • 651 a Prusinowo 17 w.
 • 651 a Psary 17 w.
 • 651 a Radownica 17 w.
 • 651 a Runowo 17 w.
 • 651 a Skic 17 w.
 • 651 a Sokołowo 17 w.
 • 651 a Spławie 17 w.
 • 651 a Śrem 18 w.
 • 651 a Środa-kolegiata 17 w.
 • 651 a Swarzędz 17 w.
 • 651 a Szczodrzykowo 17 w.
 • 651 a Szłomowo 17 w.
 • 651 a Toruń 17 w.
 • 651 a Wersk 17 w.
 • 651 a Więckowice 17 w.
 • 651 a Więckówki 17 w.
 • 651 a Wielkopolska 17-18 w.
 • 651 a Września 17 w.
 • 651 a Żabikowo 17 w.
 • 651 a Zakrzewo 17 w.
 • 651 a Zielonka 17 w.
 • 651 a Zimin 17 w.
 • 651 a Złotów 17 w.
 • 653 a Transakcje majątkowe 17-18 w. Wielkopolska
 • 653 a Działyńscy - dobra 17-18 w.
 • 653 a Finanse 17-18 w.
 • 655 a Piśmiennictwo pragmatyczne
 • 740 a Transakcje Działyńskich z lat 1685-1714
 • 852 j BK 00775/1
 • 900 c herb Ogończyk k k. 1-1v. m rys. kol.
 • 999 a PB, MH

Indeksy