Oblaty laudów sejmiku średzkiego w aktach grodzkich poznańskich (1601-1696).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00828
 • Kopie: Mf 478
 • Tytuł: Oblaty laudów sejmiku średzkiego w aktach grodzkich poznańskich (1601-1696).
 • Miejsce i czas powstania: 1706 po, prawdopodobnie 1744-1757
 • Opis fizyczny: [II], 282 k. 38x24 cm
 • Oprawa: skóra brązowa ze złoceniami, tłoczenia (floratura, herb Ogończyk), 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta in Gastino festi Sancte Thomae Appstoli. Anno Domini Millesimo Sexcentensimo Vigesimo Primo" [02-04.12 1621; sejmik złożony przez króla, podatek na przyszłą wojnę z Turkami; odwołanie się do duchowieństwa i mieszczaństwa o środki na wojnę; wskazanie na obowiązki księstwa i województw pruskich na rzecz obronności] k. 37v-40v.
  • "Actum in castro Posnaniensi Feria Quinta in Gastino Festi Exaltationis Sancta Crucis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo" [11.09 1622; elekcja deputatów trybunalskich; skarga na wojsko] k. 41-42
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta in Vigilia Festi Sancti Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Tertio" [21.08 1623; sejmik extra ordynaryjny; pomoc dla obywateli krakowskich i ruskich w wysokości 40 tys. złotych, odebrać je mają rotmistrze w Poznaniu; rozliczenie poborców] k. 42-43.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia ante Festum Sanctae Priscae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Quarto" [09-13.01 1624; sejmik złożony przez króla,problemu z zaciągiem wojska i jego zachowaniem; zagrożenie bezpieczeństwa województwa, któremu ma zapobiec powołanie pospolitego ruszenia; uchwalenie jednego poboru na żołnierza powiatowego; wprowadzenie disciplinam militarum] k. 43v.-45v.
  • "Actumm in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Latare Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Quarto [27.02 1624 sejmik złożony uchwałą sejmową; zaciąg i organizacja wojska; stanowisko półkownika; wybór poborców; podatki] k. 46- 48v.
  • "Actum in Judiciis Capitanealibus Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Feria Secunda post Festum Sancta Margarethae Virginis proxima Anno Domini Millesimi Sexcentesimo Vigesimo Quarto in Castro Posnaniensis Celebratis [10.01 1624; sejmik przedsejmowy; rozlicznie 8 podatków i 2 poborów czopowego, zebrana suma 200.940 zołtych, 29 groszy i 12 pieniędzy; rozliczenie wydatków] k. 49-50.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda Ipso die Festi Sancti Laurenty Martyris Anno Domini Millesimo Sexentesimo Vigisimo Sexto" [5.08 1626; sejmik za uniwersałem generała wielkopolskiego z woli króla; zagrożenia Polski od sułtana, w Prusach. od granic śląskich powodem postanowienia o pospolitym ruszeniu] k. 50-51
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Circumcisionis Domini proxima Anno Domini Millesimo Sexentesimo Vigesimo Septimo [29.12 1626; sejmik złozony autorytetem sejmu przeszłego; uchwały dotyczace ilości poborów podatków na zabezpieczenie państwa; podatek od Żydów; organizacja wojska z pieniędzy zebranych w Wielkopolsce] k.51v-53
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta in Crastino Festi Nativitatis Beatissima Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Septimo [31.08 1627; sejmik złożony przez króla obrona województw poznańskiego i kaliskiego; opis wymaganego uzbrojenia dla husarza i arkabuzera; zachowania pospolitego ruszenia w okresie zagrożenia - pobyt w obozie przez sześć tygodni] k. 53v.-56
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbattho in Vigilia Festi nativitatis Domini Anno ejusdem Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Octavo" [12.12 1628; pobieranie opłat czwartego grosza na cle zdaniem sejmiku nielegalne] k. 55v.-56.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Primo [.1631] [15.09 1631; sejmik deputacki; niebezpieczeństwo dla obywateli z powodu pozostawania w granicach Wielkopolski wojsk cudzoziemskich; podatek po pięciu groszy z domu zamiast podymnego] k. 56v.-57
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Cantate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Secundo" [10.05 1632; śmierć Zygmunta III, konstytucja o bezpieczeństwie] k. 57v.-59
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbattho post Festum Exaltationis Sancta Crucis proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Tertio [13.09 1633; sejmik po sejmie koronacyjnym; podatki na wojnę moskiewską] k. 59v-60v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in Crastino Festi Sanctuorum Petri et Pauli Apostolorum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quarto [26.06 1634; gwałty czynione przez cudzoziemców z zagranicy śląskiej i pomorskiej; dla przeciwdziałania powołano oddział 30 Kozaków; podatki na powyższy cel; wybór rotmistrzów] k. 61-62
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quinto" [30.04 1635; wyznaczenie stancji rotmistrzom; wyznaczenie husarzom i rajtarom zaopatrzenia] k. 63v.-64
  • "Actum in castro Posnaniensi feria secunda post Dominicam Cantate proxima Anno Domini Millesimo Sextensimo Trigesimo Quinto" [30.04 1435; sejmik między sejmowy; poparcie wojny przeciwko Szwedom; wyznaczenie liczby husarów, rajtarów i piechurów; określenie wysokości podatków, wysokość wypłat dla żołnierzy; spis nowo wybranych rotmistrzów i liczba żołnierzy; zasady przekazywania wypłat wojsku przez szafarzy; podatek od parobków i ludzi luźnych] k.64v.-67
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Dominicam Misericordiae proxima. Anno Domini Milesimo Sexcentesimo Primo" [3.05 1601 przyjęcie drugiego pobóru na wojnę inflandzką; cła; rozliczenie żupnika ruskiego i bydgoskiego] k. 1-3v.
  • "Actun in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Sacratissimi Corpori Christi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Secundo" [11.06 1602; pozwolenie na pobór podatku; wybór poborców, czopowe, skarga na żupnika ruskiego c.d.; podłość mennicy olkuskiej; zbiegostwo do Brandenburgii i na Pomorze; wolności podatkowe dla Wschowy po pożarze i na naprawę municyi miejskich] k. 3v.-6.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Octavas Sacratissimi Corporis Christi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexto" [03.06 1606; sejmik na żądanie króla, "dismemracya" podział szlachty na sejmiku spowodowany sporem o pobór podatku] k. 6-10v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Octavas Sacratissimi Corporis Christi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexto" [03.06 1606; sejmik naznaczony przez króla, sprzeciw przeciwko podatkom odnotowany w księgach ziemskich wschowskich, kaliskich, nakielskich, grodzkich poznańskich] k. 10v-12v.
  • "Actum in castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Invocavit Quadragesmalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septimo" [07 03 1607; zjazd na roki i sądy grodzkie, odniesienie do rokoszu sandomierskiego; sprzeciw na pobór podatków, dodatkowe ciężary i przyjmowanie żołnierza] k. 12v.-15.
  • "Actum in Oppido Rogozno propter auram pestiferam Posnanie Vigentem Feria Sexta ante Festum Sancti Matthei Apostoli et Evangalistae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septimo" [10.09 1607; sejmik deputacki, potępienie wystąpienia części braci przeciwko królowi i prawom] k. 15v-16v.
  • "Actum i Castro Posnaniensi feria Quartapost Festum Exaltacionic Sancte Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nono" [16.09 1609; wybór deputatów na Trybunał, pieniądze kwarciane na opatrzenie bezpieczeństwa krajów ukrainnych; podatki: łanowy, czopowe, ale zwolniono broway szlacheckie i duchowne, czwarty grosz ze cła; zwolniono szlachtę z cła wodnego od zbóż na Wiśle i innych rzekach] k. 17-18
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria Quarta post Festum Nativitatis Beatissimeae Virginis Marie proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Duodecimo" [10.09 1612; wybór deputatów na Trybunał; poparcie wojny moskiewskiej; pozwolenie na podatek m. in. pogłówne żydowskie, podatek łanowy i szos; podatek na odprawę żołnierzy moskiewskich] k. 18-19v
  • "Actum in castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Sanctae Margarethae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentessimo Tredecimo" [01.07 1613; deklaracja poparcia w okresie zagrożenia] k.20-21
  • Actum in Castro Posnaniensi Feria Tretia post Festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentisimo Tredecimo [18.01 1613; sejmik naznaczony przez króla, rozliczenie poboru na żołd dla żołnierzy moskiewskich] k.21-22
  • "Actum in Judicis Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Feria Secunda post Festum Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae proxima Anno Domini Millesimo Sexcetesimo Tredecimo in Castro Posnaniensi Celebratis" [17.09 1613; żądnie wobec króla ogranicania poborów na opłacenie żołnierzy; skarga na sposób rozdysponowania przeznaczonych dla wojska środków; skarga na żołnierzy skonfederowanych; postulat powołania związków dla zapewnienia bezpieczeństwa województwa] k. 22-23v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Sancte Agnetis Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo Quarto" [17.01 1614; zjazd na okazywanie, wyliczenie uiszczonych podatków na wojnę moskiewską i ich rozlicznie 100 tys. od duchowieństwa..; do Lwowa 200 tys...; we Wschowie powietrze niebezpieczne] k. 23v-26v.
  • "Actum in Judiciis Castrensisbus Posnaniensibus Causarum Officij Feria Secunda post Festum Sancti Andreae Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo Sexta In Castro Posnaniensi Celebratis" [05.12 1616, sejmik złożony przez króla, protest z odwołaniem się do konstytucji z 1563 roku przeciwko nowo wprowadzanym prawom] k. 25v.-26v.
  • "Actum i Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Sancti Petrum Vinculis proxima Anno Domini Milesimo Sexcentesimo Decimo Octavo" [30.07 1618; sejmik złożony przez króla, podatek na wojnę moskiewską] k. 26v.-28.
  • "Actum i Castro Posnaniensis Feria Secunda post Dominicam Misericordiae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo Nono" [11.04 1619; sejmik złożony przez króla, pretensje, że sejm zajmuje się tylko podatkami; zarzut, że inne województwa opieszale zbierają podatki; podatki z dóbr królewskich; podatki dla ludzi luźnych; organizacja wojska powiatowego; organizacja wojska służącego na Ukrainie; pieniądze na rumowanie Warty do Pyzdr] k.28v.-31.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sext Post Festum Sancti Francisci Confessoris? proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigensimo" [25?.02 1620; przygotawanie rachunków z poboru łanowego szosowego i czopowego; k. 31v.-33.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sanctorum Trium Regum proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Primo" [09.01 1621sejmik złożony przez króla,pobór nowych podatków na wojnę z "poganami"] k. 33-35v.
  • "Actum in castro Posnaniensi feria secunda post Festum Nativitatis Beatissimiae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo vigesimo Primo [13.09 1621; wybór deputatów na Trybunał Koronny; ogłoszenie pospolitego ruszenia] k. 36-39.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancta Agnetis Virginis proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Sexto" [25.01 1636; sejmik relacyjny; z wdzięczności za zasługi króla szczególnie związane z robudową floty morskiej uchwalono jeden podatek zwyczajny z czopowego oraz z najemnych mielcuchów od piw, miodów i gorzałek] k. 67v-68.
  • "Actum in Judiciis Capitanealibus Castrensibus et Causarum Officij Feria Secunda ante Festum Sanctae Mariae Magdalenae proxima Anno Domini Millesi[mo] Sexcentesimo Septimo in Castro Posnaniensi Celebratis." [15.07 1637; sprzeciw przeciko konstytucji sejmowej uchwalonej pod nieobecność posłów z Wielkopolski, uchwalenie poboru czopowego] k. 68v.-69.
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria Secunda Post Dominicam Sexagesimae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimmo Trigesimo Octavo" [1638; zgoda jednogłośna na pozostawienie w rękach szafarzów retent z podatku czopowego na wojnę pruską] k. 69v-70
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria Sexta post Festum Sancti Aegidij Abbatis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Nono [25.08 1639; sejmik poprzedzający sejm walny; rozliczenie sum czopowego i podymnego z województw poznańskiego i kaliskiego zebranych w latach 1637 i 1638; rumowanie Warty] k. 70v-71v
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbattho post Festum Sancta Maria Magdalena proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo" [25.08 1639; niezgoda na nierówne obciążenie podatkowe województw poznańskiego i kaliskiego; sumy na opłacenie wojsk we Lwowie; proces w sprawach majątkowych po śmierci Mikołaja Mieszkowskiego] k. 72-74v [znak wodny k.72, HR]
  • "Actun in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancti Jacobi Apostoli proximo Anno Domini Millesimo Sexcentessimo Quadragesimo Primo" [09.07 1641; rumowanie Warty od Poznania do Pyzdr; jaz na rzece; sprawa dóbr nieboszczyka Mikołaja Mieszkowskiego] k. 74v-75v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia ante Festum Sanctae Priscae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadrasgesimo Secundo" [07.01, actum et datum 13.01 1642 uchwalenie podatku czopowego od piwa, miodu, gorzałki oraz mielcarzy; wybór poborców i szafarzów] k. 76-77
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Exaltationis Sancta Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Tertio" [14.09 1643; brak informacji na sejmiku o dezyderatach królewskich, wstrzymanie wypłat przez szafarzów dla króla] k. 77-77v.
  • "Actum in Castro Posnnaniensi Feria Secunda ante Festum Sancti Thomae Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Quinto [1645] Idque? in determinatione Judiciorum Capitanealium Castrensium Posnaniensium [dalej dopisane clamato???] proxime praeterita Celebrari in chovatorum [14.12 1645; bezpieczeństwo województwa poznańskiego i kaliskiego w opinii króla poparta przez Wielkopolan; traktat Polski z Koroną Szwedzką; odebranie z rąk prywatnych sum należnych skarbowi wojewódzkiemu] k. 78-78v.
  • "Actun in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Sancti Michaelis Archangelis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Sexto" [13.09 1646 sejmik poprzedzający sejm; apel do szafarzów o zwrot posiadanych sum wojewódzkich do wspólnego depozytu; wykaz zadłużeń] Sub eodem Actu [projekt obrony państwa i swoich województw bez dawania przypadkowych podatków po czasie, gdy były potrzebne; środki: 2050 ludzi, wyznaczenie półkowników i rotmistrzów i komisarzy, wykaz rodzajów wojska i dodatkowych wojsk z prywatnych środków; oraganizacja zaopatrzenia; wyznaczenie podatków] k. 79-84
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta Magna Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Septimo" [11.04 1647 w razie zagrożenia "Generał Wielkopolski" zwoła konwokacje do Środy; sprawa Nowej Wsi przkazanej w testamencie przez Samuela Targowskiego na wykup więźniów z niewoli pogańskiej] k. 84-85.
  • "Actum i Castro Posnnaiensi feria Sexta in vigilia Festi Sancti Thomae Apostoli Anno Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Septimo" [09.09 1647; wybór deputatów na Trybunał; zastrzeżenia co do konstytucji sejmu przeszłego, które zagrażają wolnością szlacheckim] k. 85-86
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in Crastino Festi Sacratissimi Corporis Christi Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Octavo" [08.06 1648; śmierć Władysława IV; klęska hetmanów koronnych z Kozakami i wtargnięcie pogan w granice; propozycja wysłania 2200 służebnego rycerstwa; podatki; sądy kapturowe; żołnierze powiatowi w okresie interregnum; subsydia dla żołnierzy; popisy wojska] k. 86v.-91v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Occuli Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono [09.03 1649; uznanie postulatu przyjętego na sejmie koronacyjnym o podwójnym podymnym; wysłanie żołnierzy na terytorium Ukrainy, zajęte przez nieprzyjaciela; uchwała nowego czopowego; podatek od Żydów] k. 91v.-93
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Sancti Laurentii Martiiris proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono" [11.08 1649; w trakcie zjazdu dociera Trzecie Wici Króla, który domaga się by szlachta stanęła pod Lwowem, odwołanie się do postanowień sejmu z 1621; bezpieczeństwo Wielkopolski podczas wyprawy szlachty] k. 93-94
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Purificationis Beatissimae Maria Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo" [26.01 1650; po sejmie walnym blisko przeszłym; zapłaty dla wojska i nagrody za udział w walkach pod Zbarażem; komisja do badania regestów chorągwi konnych i cudzoziemskich; uchwała o powołaniu wojsk arkabuzerów, piechoty cudzoziemskiej; określenie podatków] k. 94v.-97v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Nativitatis Beatissima Maria Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinqagesimo" [12.09 1650; wybór deputatów na Trybunał Koronny; wyjątkowo uchwalenie podatku podymnego na wojsko] k. 98-99
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbattho ante Festum Praesentationis Beatissimae Virginis Mariae proximo Anno Domini Millesimo Quinquagessimo [07.11 1650; sejmik złożony przez króla; podatek na dodatkowego żołnierza; podymne, czopowe] k. 99v.-100v.
  • Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Cantate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimi Quinquagesimo Primo" [09.05 1651; zjazd za uniwersałem JKM w sprawie pospolitego ruszenia; opóźnienie z powodu spóźnionego dotarcia trzeciego wici, wyznaczenie daty popisów, wyznaczenie środków do obrony województw pod nieobecnośc szlachty] k. 101-102
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria Tertia post Nativitatis Beatissima Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Primo Idque in Continuatione Judiciorum Castrensium Posnaniensium Causarum Officij Feria Secunda post Festum Sancti Bartholomaei Apostoli proxime praeteritum proxima Celebrati Inchoatorum" [11.09 1651; elekcja deputatów na Trybunał Koronny; podatki na wojsko: poczwórne? podymne, łanowe] 102v.-104
  • "Actum in Castro posnaniensi Feria Tercia in Crastino Festi Circumcisionis domini Anno eiusdem Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Secundo" [15.12 1651; sejmik przed sejmowy podatki:podymne,czopowe; ulgi dla ubogich poddanych; wybór poborców; zakaz werbunku żołnierzy prowadzonego przez pana Lipkę majora pułku; niemożność rozliczenia podatku pobranego pod Beresteczkiem; sprawy zmarłego Bartłomieja Mieszkowskiego poborcy c.d.] k.104v.-106v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta ante Festum Sanctae Margarethae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Secundo" [08.07 1652; sejmik złożony od króla; zagrożenie Rzeczypospolitej; wykaz osób, które na własny koszt zaciągnęły wojsko; podatki; zastrzeżenia do uniwersału króla o zatrzymaniu zboż i zamknięciu portów] k.107-108v
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Nativitatis Beatissima Maria Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo secundo" [09.09 1652; wybór deputatów do Trybunału Koronnego; zasady płacenia i rozliczania podatków; kontynuacja zaciągu oddziałów powołanych na pierwszą "ćwierć" przez osoby prywatne; zasady pobóru "chleba" przez wojsko na terenie Wielkopolski] k. 109-112.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Oculi Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Tertio" [08.03 1653; sejmik przedsejmowy, spór o sumy poborów; uchwała dziesięcioro podymnych; wybór poborców; pobór od rzemiosł; zastrzeżenie o nie obciążaniu Żydów; czopowe; fundacja ks. Targowskiego] k. 112v-114.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo sexcentesimo Quinqvagesimo Tertio" [19.05 1653; poprawka do postanowień uchwały z poprzedniego sejmiku podymne obejmuje wszystkie dobra, chrześcijan, żydów - wszystkich mieszkańców; dwa sposoby obrony podane przez JKM - pospolite ruszenie i żołnierz łanowy] k. 114v.-115.
  • "Actum in Opido Buk propter aeroem pestiferum protunc Posnnaiae grassantem Feria Tertia ante Festum Sanctae Priscae Virgini proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto [31.12 1653 sejmik za rozkazaniem JKM uchwała 9 podymnych, czopowego, wyroki banicji za nie płacenie podatków; sprzedaż Nowej Wsi] k.115v-118
  • "Actum in castro Posnnaiensi Feria Sexta post Festa Solennia Sacri Pentecosten proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto" [19.05 1654; sejmik z rozkazu JKM; mimo zerwanego Sejmu i nie aprobowaniu konstytucji uchwalono nowe podatki jak na sejmiku poprzednim; szkody poczynione przez niemieckie kompanie; ekzegucja banicji; 10 000 długu po śmierci Bartłomieja Mieskowskiego c.d.] k.119-121v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in vigilia festi assumptionis Beatissima Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto" [11.08 1654; sejmik relacyjny; uchwalenie zebrania dodatkowo 5 podymnych, uchwała dalszych podatków (podymnego) na zaciąg nowego wojska] k. 122-123v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quinto" [28.04 1655; sejmik poprzedzający sejm dwuniedzielny; pobór żołnierza pieszego z miast, miasteczek, wsi oraz jednego żołnierza od 30 tys. wolnej gotówki; rewizja kwitów poborowych; obrona przepraw nad Notecią; Zamek Drachimiński; osoby podległe pospolitemu ruszeniu szlachty; powołanie rotmistrzów powiatowych;pospolite ruszenie tylko do obrony województw wielkopolskich; zaciąg 3 tys. piechoty cudzoziemskiej; podatki; na artylerię przeznaczono 20 tys. florenów; pogłówne od Żydów] k.123v.-130
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Nativitatis Baetissimae Mariae Virgonis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Septimo [27.08 1657; sejmik zwołany uniwesałem JKM po uwolnieniu Wielkopolski od nieprzyjaciół; uchwały sejmików przeszłych: kaliskiego, średzkiego, pyzderskiego, i drugiego kaliskiego; zapłata wojsku z poboru zaległych podatków; zaopatrzenie wojska w prowiant; zalecenie wypłaty pieniędzy dla oficerów; sąd komisarski nad przstępstwami popełnionymi przez wojsko lub wojsko udających; sprawa egzekucji w powiecie kościańskim; zwolnienie dla miasta Wschowy za zasługi Andrzeja Ossowskiego, podobnie w Ujściu dla Mikołaja Grudzińskiego; libertacje za uzbrojenie ze Zbąszynia przekazane przez Franciszka Ciświckiego; libertacje dla Szołdrskiego za zniszczenie przez obóz wsi Piwonie i Zagorzynka; dla rotmistrza Kurnatowskiego libertacja za zniszczone wsie Gwiazdowo, Sokolnik, Tarnów; dla Jarosza Skałowskiego za zniszczone Szepankowo i Kobylepole] k. 130-135v.
  • "Actum in castro Posnaniensi Feria Quinta ante Festum Nativitatis Beatissimae Virginis Mariae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Septimo" [27.08 1657; wyrażenie sprzeciwy i zakaz czynienia jakichkolwiek najazdów i gwałtów zagranicą Marchii, Śląska i Pomorza] k. 136-136v.
  • "Actum in castro posnaniensi Feria secunda in Crastino Festi Conceptionis Beatissimae Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Octavo [4.12 1658; podatek na prowiant do rąk "Generał Prowiant Magister"; sądy poborowe w Poznaniu, Kaliszu i Wschowie; wyznaczenie komisarzy] k. 137-138
  • "Actum in castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Visitationis Beatissimae Mariae Virginis proximo Anno Domini Millesimo Sexcentensimo Quinquagesimo Octavo [21.06 1658; podatki; zapłata dla chorągwi wielkopolskich zaprzeszła i teraźniejsza, innych według proporcji środków; egzekucje podatków; weryfikacja dóbr zrujnowanych; uchwalenie poboru prowiantu; gromadzenie zapasów; wyznaczenie komisarzy; wojska zaciągniete z powiatu nakielskiego; gratyfikacje za odniesione rany; zapłaty dla rotmistrzów; uwolnienie od podatku mieszczanina Marcina Mikulskiego, za zasługi w czasie okupacji brandenburskiej i szwedzkiej miasta Poznania, podobnie zasługi Piotra Kaliskiego mieszczanina poznańskiego] k. 138v-142v.
  • "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Secunda post Festum Visitationis Beatysima Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Nono [03.07 1659; sejmik relacyjny; podatki; akcyza od towarów "res exoticas"; uchwała o pospolitym ruszeniu; solarium dla komisarzy jadących na Komisję Lwowską; księgi wałeckie z powodu niebezpieczeństwa przechowywano w Poznaniu; rozliczenia podatku na Komisje Lwowską od 1654 roku; Wschowa podatki; 6 tys. na "manicye" miasta Poznania; wyznaczenie rewizorów dla dóbr duchownych i szlacheckich, przedmieść i folwarków poznańskich oraz innych miast; wydatki pieniędzy prowiantowych; przekazanie ksiąg ziemskich kaliskich po śmierci pisarza ziemskiego kaliskiego] k. 143-145v. ...........1659 na rok 1676
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria in Crastino Festi Sancti Matthai Apostoli et Evangelistae Ano Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto" [14.09 1676; sejmik deputacki; podatki; rozliczenia strat indywidualnych, odroczenie podatków od duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej] k. 145v.-148v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi circa Reserationem Actorum sub Interregro Feria Tertia ante Festum Sancti Laurentij Martyris proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Sexto" [27.07 1696; sejmik po śmierci Jana III czas interregnum; powołanie konfederacji i delegacji pod Warszawę; wybór z zaleceniem wyłączenia Piasta; powierzenie obrony granic hetmanom; powołanie sądów kapturowych; wyznaczenie sedziów; zebranie i rozliczenie podatków przez poborców na dzień 20 sierpnia; dystrybucja zasług(wynagrodzenia?) chorągwi i regimentów; zakaz poboru szeleżnego od gorzałek] k. 148v-153
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Reminiscere Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Nono" [28.02 1659; sejmik sejmowy; zwołanie pospolitego ruszenia z powodu niebezpieczeństwa ze strony Pomorza i Brandenburgii; reasumpcja podatków; rozliczenie podymnego wydanego nieprzyjacielowi; zapłata dla zaciągnietych chorągwi; weryfikacja szkód wyrządzonych przez wojska cesarskie; rewizja ksiąg grodzkich, ziemskich i podkomorskich poznańskich; podatek na restaurację zamku w Nakle; zagrożenie akt z Wałcza; księgi grodzkie pyzderskie; środki na wykup więźniów; naprawa zamku kaliskiego; niebezpieczeństwo na granicy śląskiej; zatarg o sól z żupnikiem ruskim; wypłaty dla wojska; zwolnienie z podatków doktora Kromera] k. 159-164
  • "Actum in castro Posnaniensi feria Sexta post Dominicam Judica Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Primo" [28.03 1660; opóźnienia poborców w składaniu rachunków, wyznaczenie deputatów do kontroli; egzekucja zobowiązań podatkowych; rewizorzy do ksiąg poznańskich, kościańskich] k. 164v.-167
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Assumptionis Beatiisimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Primo" [08.08 1661 nowe podatki (abjurati?] nałożone przez sejm na generalną zapłatę wojsku, terminy, rozkład i wyliczenie podatków; wybór komisarzy; rewizja rzeczy? (spraw) po śmierci subkolektora Wojciecha Strzeleckiego; środki na wykup z niewoli pogańskiej] k.167-170
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria Tertia post festum Purificationis Beatiisimae Virginis Mariae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Secundo" [30.01 1662; sejmik przedsejmowy extraordynaryjny; termin drugiej raty podatku dla wojska uchwalonego na poprzednim sejmiku] k. 170v.-171v.
  • Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sanctor[um] Petri i Pauli Apostolorum proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Secundo [26.06 1662; terminy podatków; wykazy podatników i odwołania] k. 171v.-173
  • Actum in Castro Posnnaiensi Feria Sexta post Dominicam Septuagesmae proxima Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Tertio [22.01 1663; powietrze morowe przeszkodą zebrania podatków; pobór koni; zakaz ekscesów w trakcie egzekucji/poboru koni; sposób ściągania podatków na retentorach, kendemnaty - wyroki] k. 173v.-175v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Santissimae et Individuae Trinitatis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Quarto Idque in Continuatione Judiciorum Castrensium Posnnaiensium Causarum Officij Feria Secunda proxime praeterita Celebrari Inchoatorum" [05.07 1664; zgodnie z oczekiwaniami króla uchwalono nowe podatki na wojsko w wysokości 4 podymnych, podatek od duchowieństwa, zakaz posługiwania się szelągami; powołanie komisarzy i nakaz przedstawienia rachunków; podatek od Żydów] k. 175v.-179v
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Quinto" [14.09 1665; sejmik deputacki; potwierdzenie lojalności wobec króla i zapewnienie pomocy w niebezpieczeństwie wszystkim województwom] k. 179v.-180
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta ante Dominicam Septuagesima proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Sexto [03.02 1666; sejmik przedsejmowy; rozliczenie pieniędzy publicznych; tekst przysięgi dla posłów, rozliczenie czopowego i dawnych podymnych; ilość piechoty wybranieckiej według rewizji powiatów; zwolnienie od podatków mieszczanina Marcina Mikulskiego za przysługę w sprawie Akt Ksiąg Poznanńskich, zalecenie rewizji ksiąg ziemskich i grodzkich] k. 180v.-183
  • "Actum i Castro Posnaniensi feria Quinta post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Sexto" [18.05 1666; sejmik przedsejmowy; przygotowanie do zwołanie wiecu obozowego! po nieskończonym sejmie] k. 183v.-185v.
  • "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Quinta post Festum Assumptionis Beatysimae Maria Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Sexto" [16.08 1666; sejmik za uniwersałem JKM, poświęcony traktatowi zawartemu w obozie pod Łęgonicami; uchwalenie podymnego na zapłatę wojsku; wyznaczenie kar dla zalegających z podatkami; ruina gospodaerstw, zapowiedź zwolnienia z podatku właścicicieli dóbr zrujnowanych przez wojnę i wojsko] k. 186-189
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia in Crastino Festi Sancti Francisci Confessoris Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Sexto" [28.09 1666; za uniwersałem JKM, z powodu nie zebrania poprzednich podatków uchwalenie jednego podymnego, ograniczenie solarium poborców; retenta pp. Korzeniowskich i Proskich; propozycja zwolnień podatkowych dla szlachty zrujnowanej przez postój wojska; reasumpcja i rozliczenie dawnych podatków, rewizja łanów z których wybierano piechotę łanową; wezwanie pisarzy do uporządkowania ksiąg ziemskich i grodzkich; apel do posłow o zajęcie się sdprawami Rzeczpospolitej i prawami, które mają być zaprzysiężone - rota przysięgi; powołanie rotmistrzów w powiatach dla pilnowania żołnierzy] k. 189-192
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Septuagesima proximo Anno Domino Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Septimo" [07.02 1667; sejmik przedsejmowy; uchwała podymnego na wojnę z Turcją oraz czopowego; oszacowanie podatków z miast i miasteczek i wpisanie do akt grodzkich; ulgi w podatkach; powołanie 6 nowych chorągwi konnych - 2 husarskie, 4 arkabuzerów; prywatna chorągiew dragońska, ćwierć prywatnej chorągwi kozackiej; ogłoszenie drugiego wici, co powoduje zakaz przyjmowania do chorągwi osób zobowiązanych do pospolitego ruszenia lub pocztu; chleb zimowy] k. 192v.-195
  • "Actum i Iudicius Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Feria Secunda post Fest[um] Sacratiissimi Corporis Christi proxima Anno domini Millesimo Secentesimo Sexagesimo Septimo in Castro Posnaniensi. [06.06 1667; sejmik relacyjny; uchwalenie nowych podatków - podymnego i czopowego dla zapłacenia długu wojsku; podatki na nowo uchwaloną na ostanim sejmie kwotę wojska; powołanie komisarzy na Trybunał Skarbowy; wystapienie przeciwko wszystkim podważającym ostanią elekcję; zobowiązanie się do popsolitego ruszenia przeciwko oponentom porządku prawnego!; spór o podatki wniesione za rok 1661 i 1662; "przebijanie" pieniądza; prowiant na wojsko oraz subsydium generalne miast i miasteczek - spór o wysokość podatku; rozliczenie Zygmunta Twardowskiego na Trybunale Skarbowym Lwowskim; retenta; rozliczanie zmarłego poborcy kaliskiego; wybór rotmistrzów w powiatach, by zapobiec napadom na dobra szlacheckie, królewskie i duchowne; egzekucja długów po śmierci Jana Korzeniowskiego starosty kościańskiego; ponowne potwierdzenie ulg podatkowych dla mieszczanina Marcina Mikuckiego] k. 195- 200
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta in Crastino Festi Exaltationis Sanctae Crucis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Septimo" [12.09 1667; sejmik deputacki; powrót posłów z Trybunału Skarbowego ze Lwowa z wiadomością o zakończeniu Komisji i wypłacie zasług wojsku; nadal trwa zbieranie uchwalonych podatków z zagrożeniem egzekucją dla retentorów] k. 200-201
  • "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Quinta post Festum Omnium Sanctorum proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Septimo" [31.10 1667 sejmik za uniwersałem JKM; zwołanie pospolitego ruszenia z powodu wojny z Tatarami i sprzymierzonej z nimi rebelii kozackiej; wyznaczenie popisów po powiatach; naznaczenie terminów i przynależności do chorągwi; problem bezpieczeństwa i porządku w Wielkopolsce - nawiązanie do poprzednich uchwał; uchwała by miasta wyprawiły żołnierzy piechoty (Poznań, Kalisz, Kościan); pożyczka zaciągnięta przez deputowanych do Trybunału Lwowskiego u Henryka Freia obywatela wrocławskiego na sumę 50 tysięcy złotych}] k. 201v-203v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta in Castino Fresti Sanctorum Innocentum Martyrum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Septimo" [12.14 1667; sejmik przedsejmowy, zabiegi o zapłatę kolejnej ćwierci pensji dla chorągwi, które zostały wyznaczone na województwa wielkopolskie; zapowiedź egzekucji wojskowej na osobach nie płacących podatków; ponownie dawne podatki nieboszczyka Dobrosielskiego; prolongata terminu zbierania czopowego; problem z podatkami od producentów piwa spoza cechów piwowarskich; naznaczenie komisarza do popisu chorągwi i odwozenia pieniędzy do Lwowa; wprowadzenie taksy od wina (trunków, wyszynku); dług u kupca Freia; zapowiedź rozliczeń na pryzszłym sejmiku relacyjnym; problem z wyborem nowych urzędników sądowych (ziemskich); rozliczenie mieszczan z wydatków miejskich; środki dla karmelitów na naprawę kościoła Bożego Ciała w Poznaniu; statut o sądzeniu trucielek-czarownic] k. 204-207
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Judica Quadragesimalem proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [21.03 1668; sejmik relacyjny po zerwanym sejmie; odwołanie się do trudnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrzej (Moskwa, Tatarzy, klejnot wolnej elekcji, złota wolność); zapowiedź popisu jako remedium na zagrożenia, podatek powszechny na wojsko; żądanie rachunków od poborców] k.207v.-209v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Jubilate Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [24.04 1668; zgromadzenie na popis zapowiedziany na poprzednim sejmiku; zasady pospolitego ruszenia i obowiązek miast i mieszczan w tym zakresie; apel do poborców o dostarczenie rachunków; uchwała "pięci" podymnego; dystrybucja zimowego chleba] k. 210-212
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [23.07 1668; sejmik przedsejmowy; sprawa wolnej elekcji; zapowiedź wykluczenia wszystkich od elekcji, którzy naruszyliby prawo; przypomnienie o obowiązku udziału w pospolitym ruszeniu; rozliczenie podatków] k. 212v.- 214
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Nativitatis Beatissmae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [07.09 1668; c.d. zjazdu na podstawie uchwały potwierdzenie informacji o abdykacji króla Jana Kazimierza; przygotowania do interregnum; zapowiedż popisów w powiatach; podatki na wojsko c.d.] k. 214v.-215v.
  • "Actum in castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Sancti Martini Pontificis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [08.11 1668 sejmik w czasie interregnum; powołanie sądów i wyznaczenie sędziów i miejsc sprawowania "kapturów"; przypomnienie o zebraniu podymnego; wyznaczenie taks na towary przez wojewodów; zakaz wywozenia skór za granicę przez szlachtę; paszporty dla cudzoziemców na granicach] k.216-218v.
  • "Actum in Iudicis Kapturowe nuncupatis per Generosos Judices cum Officio Castrensi Posnaniensi, ex Conventu Paticulari Sredensi ad id Deputatos Feria Secunda post Dominicam Judica Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Nono Sub Interregno in Castro Posnaniensi Celebratis" [04.04 zgromadzenie na popis pospolitego ruszenia mającego zapewnić spokój w czasie wolnej elekcji; wyliczenie nieobecnych na pospolitym ruszeniu urzędników; sprawa wyprowadzenia z województw chorągwi; instrukcje dla posłów; powołanie komisarzy do spisania szkód poczynionych przez wojska na hibernie i wybierania podatków; sprawy do załatwienia w czasie odbywania wolnej elekcji; sprawa nie oddanych a zebranych podatków przez poborców i komisarzy; c.d. sum nierozliczonych przez ś.p. Twardowskiego i jego sukcesora] k. 218v.-223v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Sancti Aegidii Abbatis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Nono" [20.08 1669; sejmik koronacyjny; długi wobec wojska 40.540 złotych, do tego 4 ćwiertnie (raty?) po 68.609; podatki: czopowe, podymne; egzekucje na dłużnikach; podatki z miast pod przysięgą i potwierdzeniem właścicieli; nowy podatek - kontrybucja szelężna od piwa; podatek od rzemieślników; pogłówne od parobków, średniaków? i dziewek w zależności od statusu zawodowego od 3 - 40 złotych; prolongata szelężnego przez miasto Poznań na naprawę "defektów" miejskich; skarga miast na depaktację poborców; problem pustych dóbr; ponownie retenta ś.p Twardowskiego; retenty Żydów; wiadomości o niebezpieczeństwach przekazane przez króla i arcybiskupa gnieźnieńskiego i pierwszych wici; zagrożenie porządku przez pojawienie się wolontarskich chorągwi, które są prawnie zakazane; wybrańcy i rewizja łanów z tym związana; zakaz wywozu skór za granicę; libertacje dla spalonego Międzyrzecza; donatywa kupiecka; rozliczenie podatków; rewizja wsi w regestach poborowych; asygnacje ojców kamedułów; postanowienia i decyzje i wyroki sądowe; suma 20.000 złotych na reperacje i prowiant Kamieńca Podolskiego; na presidium białoczerkiewskie 5.000 złotych; zwolnienia z podatków klastorów i kościołów] k.224-231
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo" [20.05 1670; sejmik relacyjny po zerwanym sejmie złożony przez uniwersał JKM; stan zagrożenia państwa; postulat zwołania pospolitego ruszenia, które dopilnuje integralności sejmu; wykluczenie posłów, którzy głosowali wbrew instrukcjom z funkcji koła wielkopolskiego; przyzwolenie na koronację królowej na sejmie; odkrycie machinacji przeciwko Rzeczypospolitej i królowi - list od Morsztyna podskarbiego wielkiego koronnnego pisany cyframi; likwidacja urzędu komisarza województwa,jego funkcje przejmuje pisarz polny; nowy sposób realizacji wypłat wojsku; osoby które znajdą się w wojsku a będą przeciwne królowi zostana ze stanu szlacheckiego wykluczone i mogą zostać zabite bez konsekwencji dla sprawcy] [k.231v.- 233v.]
  • "Actum in Castro Posnnaiensi sabbatho post Festum Natalis sancti Joannis Baptistae proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo" [26.06 1670; sejmik na podstawie uniwersału królewskiego; poparcie dla króla, sprawa zdrady którą ma przedstawić na sejmie Maciej Trąmpczyński] k. 234-234v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Sancti Petri in Vinculis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo [20.07 1670; sejmik na podstawie uniwersału królewskiego; długi wobec wojska; brak rachunków od poprzedniego komisarza i poborców teraźniejszych; rachunki miast i miasteczek; nowe podatki według roku 1621 i 1628; wici na pospolite ruszenie, które ma przeciwdziałać zerwaniu sejmu; sprawa długu Zygmunta Twardowskiego c.d.; pojawienie się ludzi "siccario!" nastających na zdrowie ludzi poczciwych; brak obsady urzędów poznańskich: podkomorzego, podsędka, pisarza ziemskiego; brak soli dla szlachty; zwolnienia od podatku - Krotoszyn, Pleszew, Tuczno i Margonin z powodu klęski pożaru; wieczyste uwolnienie 5 placów klasztoru żeńskiego w Gnieźnie; zła sytuacja finansowa miast przykład Kościana] k. 235-238
  • "Actum in Judicis Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officii Feria Secunda post Festum Sancta Luciae Virginis et Martyris proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo in Castro Posnaniensi Celebratis" [09.12 1670 sejmik relacyjny; zgoda na 14 podatków podymnego na wojsko, 2 kwartały czopowego, kwartał szelężnego; nowy sposób poboru szelężnego - dotyczy wszystkich trunków; podatek od rzemieślników; podatek od owiec; zapowiedź egzekucji na poborcach, którzy się nie rozliczyli z zebranych podatków; zadośćuczynienie delegatom na Trybunał Radomski; c.d. sprawa poborcy generalnego Twardowskiego na sejmie elekcyjnym; 2.000 zł na kanonizację Stanisława Kostki dla Jezuitów] k. 238v.-242v.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ciświcki Franciszek 17 w. Zbąszyń
  • Dobrosielski 17 w.
  • Frei Henryk kupiec 17 w. Wrocław
  • Grudziński Mikołaj 17 w.
  • Kaliski Piotr mieszczanin 17 w.
  • Korzeniowscy 17 w.
  • Kromer doktor medycyny lekarz 17 w. Poznań
  • Kurnatowski rotmistrz 17 w.
  • Lisowski notariusz
  • Mieszkowski Bartłomiej 17 w.
  • Mieszkowski Mikołaj 17 w.
  • Mikucki Marcin 17 w.
  • Mikulski Marcin mieszczanin 17 w. Poznań
  • Morsztyn podskarbi w. lit. 17 w.
  • Ossowski Andrzej 17 w.
  • Proscy 17 w.
  • Skałowski Jarosz 17 w.
  • Stanisław Kostka (św. ; 1550-1568)
  • Strzelecki Wojciech 17 w.
  • Szołdrski Władysław wda inowrocławski sta generalny Wielkopolski (1703-1757)
  • Targowski Samuel 17 w.
  • Trąpczyński Marcin 17 w.
  • Twardowski Zygmunt 17 w.
  • Franciszkanie 17 w. Polska
  • Jezuici 17 w. Polska
  • Karmelici 17 w. Polska
  • Rokosz sandomierski (1606-1607)
  • Sejmik średzki (1601-1696)
  • Akcyza 17 w.
  • Banicja 17 w.
  • Bezkrólewie 17 w. Polska
  • Bractwa kurkowe 17 w. Polska
  • Browarnictwo 17 w. Polska
  • Cło 17 w. Polska
  • Czopowe 17 w.
  • Elekcja 17 w.
  • Gorzelnictwo 17 w. Polska
  • Hendel międzynarodowy 17 w.
  • Konstytucje 17 w.
  • Monarchia 17 w. Polska
  • Parlament 17 w.
  • Piwowarstwo 17 w. Polska
  • Podatki 17 w. Polska
  • Podatek kościelny 17 w.
  • Prawo 17 w. Polska
  • Sądy 17 w. Polska
  • Sądownictwo 17 w. Polska
  • Sejm 17 w.
  • Sejmiki 17 w.
  • Wojny 1558-1583 inflanckie
  • Zakony 17 w.
  • Beresteczko (Ukraina) 17 w.
  • Brandenburgia (Niemcy) 17 w.
  • Drahim (woj. zachodniopomorskie) zamek 17 w.
  • Gniezno (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Gwiazdowo (woj. wielkopolskie) wieś 17 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) 17 w.
  • Kobylepole (woj. Wielkopolskie) wieś 17 w.
  • Krotoszyn (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Lwów (Ukraina) 17 w.
  • Marchia (Niemcy) 17 w.
  • Nakło (woj. kujawsko-pomorskie) zamek 17 w.
  • Noteć rz. przeprawy 17 w.
  • Nowa Wieś 17 w.
  • Olkusz (woj. małopolskie) mennica 17 w.
  • Piwonie wieś 17 w.
  • Pleszew 17 w.
  • Pomorze (Polska) 17 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Prusy 17 w.
  • Pyzdry (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Radom (woj. mazowieckie) 17 w.
  • Rokitno 17 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 17 w.
  • Sokolniki w. 17 w.
  • Środa (woj. wielkopolskie)
  • Szczepankowo w. 17 w.
  • Tarnów (woj. małopolskie) 17 w.
  • Tuczno (woj. zachodnipomorskie) 17 w.
  • Ujście (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Ukraina 17 w.
  • Wałcz (woj. zachodniopomorskie) 17 w.
  • Warszawa 17 w.
  • Warta rzeka 17 w.
  • Wisła rzeka 17 w.
  • Wschowa (woj. lubuskie) 17 w.
  • Zagorzynka wieś 17 w.
  • Zbaraż (Ukraina) 17 w.
  • Zbąszyń (woj. wielkopolskie) 17 w.
 • Uwagi:
  • Rkps wstępnie opracowano w 1951 r., jak świadczy o tym wpis na ostatniej karcie. Rkps nosi ślady lektury w 19 w. (uwagi oł.). Niekiedy podano bliższe określenie źródła pochodzenia oblaty, jak np. na k. 71v. : "F. 575". Niektóre z oblat nie posiadają pieczęci. Obok podpisów wyciśnięto pieczęcie opłatkowe z herbem Łodzia i nazwiskiem Władysława Szołdrskiego (starosty generalnego wielkopolskiego) na kawałkach papieru wklejonych w rkps. Pod każdym aktem zamieszczono formułę uwierzytelnienia: "Ex Actis Castrensibus Posnaniensibus Extractum" i podpisy "Lorczyński m. p." [osoba skryptora], a także "Legit [lub lectum per] Lisowski" [notariusz], wyjątkowo zaś tylko "Lectum cum actis" zamiast podpisu Lisowskiego. K. 113, 120, 167, 260 naddarte, jednak ogólny stan rkpsu dobry. K. czyste: I-IIv., 153v.-158v., 243 Wewn. k. opr. nieco uszkodzona. Na okł. wytłoczony herb Ogończyk, wokół herbu litery A. C. IN. K. et D. D. P. C. [Augustinus Comes in Kościelec et Działyń Działyński Palatinus Calissiensis]. Ten sam schemat opr. spotyka się w rkpsie BK 829.
  • grzb. kart złocony
  • pismo jednej ręki
  • Odpisy uwierzytelnione laudów sejmiku średzkiego:
 • Opracowania: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, wyd W. Dworzaczek, t. 1 (1572-16320), cz. 1 (1572-1616), Poznań 1957, cz. 2 (16165-1632) Poznań 1962; Bielecka Janina, Inwentarze Ksiąg Archiwów Grodzkich i Ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 42

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Oblaty
 • 245 $a Oblaty laudów sejmiku średzkiego w aktach grodzkich poznańskich (1601-1696).
 • 246 $a Lauda sejmików średzkich od r. 1601-1670 $g tyt. z dawnego inw. (niedokładny)
 • 246 $a Lauda Wielkopolskie. T. II. 1601-1670 $g tyt. z dawnego inw. (niedokładny)
 • 246 $a "Thomus Laudorum Primus" $g tyt. wytł. na grzb. opr.
 • 250 $a kop. uwierzytelniona (oblata)
 • 260 $c 1706 po, prawdopodobnie 1744-1757
 • 300 $a [II], 282 k. $c 38x24 cm
 • 340 $d Rkps $e skóra brązowa ze złoceniami, tłoczenia (floratura, herb Ogończyk), 18 w.
 • 500 $a Rkps wstępnie opracowano w 1951 r., jak świadczy o tym wpis na ostatniej karcie. $a Rkps nosi ślady lektury w 19 w. (uwagi oł.). $a Niekiedy podano bliższe określenie źródła pochodzenia oblaty, jak np. na k. 71v. : "F. 575". $a Niektóre z oblat nie posiadają pieczęci. $a Obok podpisów wyciśnięto pieczęcie opłatkowe z herbem Łodzia i nazwiskiem Władysława Szołdrskiego (starosty generalnego wielkopolskiego) na kawałkach papieru wklejonych w rkps. $a Pod każdym aktem zamieszczono formułę uwierzytelnienia: "Ex Actis Castrensibus Posnaniensibus Extractum" i podpisy "Lorczyński m. p." [osoba skryptora], a także "Legit [lub lectum per] Lisowski" [notariusz], wyjątkowo zaś tylko "Lectum cum actis" zamiast podpisu Lisowskiego. $a K. 113, 120, 167, 260 naddarte, jednak ogólny stan rkpsu dobry. $a K. czyste: I-IIv., 153v.-158v., 243 $a Wewn. k. opr. nieco uszkodzona. $a Na okł. wytłoczony herb Ogończyk, wokół herbu litery A. C. IN. K. et D. D. P. C. [Augustinus Comes in Kościelec et Działyń Działyński Palatinus Calissiensis]. Ten sam schemat opr. spotyka się w rkpsie BK 829.
 • 500 $a grzb. kart złocony
 • 500 $a pismo jednej ręki
 • 500 $a Odpisy uwierzytelnione laudów sejmiku średzkiego:
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta in Gastino festi Sancte Thomae Appstoli. Anno Domini Millesimo Sexcentensimo Vigesimo Primo" [02-04.12 1621; sejmik złożony przez króla, podatek na przyszłą wojnę z Turkami; odwołanie się do duchowieństwa i mieszczaństwa o środki na wojnę; wskazanie na obowiązki księstwa i województw pruskich na rzecz obronności] k. 37v-40v.
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi Feria Quinta in Gastino Festi Exaltationis Sancta Crucis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo" [11.09 1622; elekcja deputatów trybunalskich; skarga na wojsko] k. 41-42
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta in Vigilia Festi Sancti Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Tertio" [21.08 1623; sejmik extra ordynaryjny; pomoc dla obywateli krakowskich i ruskich w wysokości 40 tys. złotych, odebrać je mają rotmistrze w Poznaniu; rozliczenie poborców] k. 42-43.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia ante Festum Sanctae Priscae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Quarto" [09-13.01 1624; sejmik złożony przez króla,problemu z zaciągiem wojska i jego zachowaniem; zagrożenie bezpieczeństwa województwa, któremu ma zapobiec powołanie pospolitego ruszenia; uchwalenie jednego poboru na żołnierza powiatowego; wprowadzenie disciplinam militarum] k. 43v.-45v.
 • 520 $a "Actumm in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Latare Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Quarto [27.02 1624 sejmik złożony uchwałą sejmową; zaciąg i organizacja wojska; stanowisko półkownika; wybór poborców; podatki] k. 46- 48v.
 • 520 $a "Actum in Judiciis Capitanealibus Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Feria Secunda post Festum Sancta Margarethae Virginis proxima Anno Domini Millesimi Sexcentesimo Vigesimo Quarto in Castro Posnaniensis Celebratis [10.01 1624; sejmik przedsejmowy; rozlicznie 8 podatków i 2 poborów czopowego, zebrana suma 200.940 zołtych, 29 groszy i 12 pieniędzy; rozliczenie wydatków] k. 49-50.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda Ipso die Festi Sancti Laurenty Martyris Anno Domini Millesimo Sexentesimo Vigisimo Sexto" [5.08 1626; sejmik za uniwersałem generała wielkopolskiego z woli króla; zagrożenia Polski od sułtana, w Prusach. od granic śląskich powodem postanowienia o pospolitym ruszeniu] k. 50-51
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Circumcisionis Domini proxima Anno Domini Millesimo Sexentesimo Vigesimo Septimo [29.12 1626; sejmik złozony autorytetem sejmu przeszłego; uchwały dotyczace ilości poborów podatków na zabezpieczenie państwa; podatek od Żydów; organizacja wojska z pieniędzy zebranych w Wielkopolsce] k.51v-53
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta in Crastino Festi Nativitatis Beatissima Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Septimo [31.08 1627; sejmik złożony przez króla obrona województw poznańskiego i kaliskiego; opis wymaganego uzbrojenia dla husarza i arkabuzera; zachowania pospolitego ruszenia w okresie zagrożenia - pobyt w obozie przez sześć tygodni] k. 53v.-56
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbattho in Vigilia Festi nativitatis Domini Anno ejusdem Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Octavo" [12.12 1628; pobieranie opłat czwartego grosza na cle zdaniem sejmiku nielegalne] k. 55v.-56.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Primo [.1631] [15.09 1631; sejmik deputacki; niebezpieczeństwo dla obywateli z powodu pozostawania w granicach Wielkopolski wojsk cudzoziemskich; podatek po pięciu groszy z domu zamiast podymnego] k. 56v.-57
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Cantate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Secundo" [10.05 1632; śmierć Zygmunta III, konstytucja o bezpieczeństwie] k. 57v.-59
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbattho post Festum Exaltationis Sancta Crucis proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Tertio [13.09 1633; sejmik po sejmie koronacyjnym; podatki na wojnę moskiewską] k. 59v-60v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in Crastino Festi Sanctuorum Petri et Pauli Apostolorum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quarto [26.06 1634; gwałty czynione przez cudzoziemców z zagranicy śląskiej i pomorskiej; dla przeciwdziałania powołano oddział 30 Kozaków; podatki na powyższy cel; wybór rotmistrzów] k. 61-62
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quinto" [30.04 1635; wyznaczenie stancji rotmistrzom; wyznaczenie husarzom i rajtarom zaopatrzenia] k. 63v.-64
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi feria secunda post Dominicam Cantate proxima Anno Domini Millesimo Sextensimo Trigesimo Quinto" [30.04 1435; sejmik między sejmowy; poparcie wojny przeciwko Szwedom; wyznaczenie liczby husarów, rajtarów i piechurów; określenie wysokości podatków, wysokość wypłat dla żołnierzy; spis nowo wybranych rotmistrzów i liczba żołnierzy; zasady przekazywania wypłat wojsku przez szafarzy; podatek od parobków i ludzi luźnych] k.64v.-67
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Dominicam Misericordiae proxima. Anno Domini Milesimo Sexcentesimo Primo" [3.05 1601 przyjęcie drugiego pobóru na wojnę inflandzką; cła; rozliczenie żupnika ruskiego i bydgoskiego] k. 1-3v.
 • 520 $a "Actun in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Sacratissimi Corpori Christi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Secundo" [11.06 1602; pozwolenie na pobór podatku; wybór poborców, czopowe, skarga na żupnika ruskiego c.d.; podłość mennicy olkuskiej; zbiegostwo do Brandenburgii i na Pomorze; wolności podatkowe dla Wschowy po pożarze i na naprawę municyi miejskich] k. 3v.-6.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Octavas Sacratissimi Corporis Christi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexto" [03.06 1606; sejmik na żądanie króla, "dismemracya" podział szlachty na sejmiku spowodowany sporem o pobór podatku] k. 6-10v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Octavas Sacratissimi Corporis Christi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexto" [03.06 1606; sejmik naznaczony przez króla, sprzeciw przeciwko podatkom odnotowany w księgach ziemskich wschowskich, kaliskich, nakielskich, grodzkich poznańskich] k. 10v-12v.
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Invocavit Quadragesmalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septimo" [07 03 1607; zjazd na roki i sądy grodzkie, odniesienie do rokoszu sandomierskiego; sprzeciw na pobór podatków, dodatkowe ciężary i przyjmowanie żołnierza] k. 12v.-15.
 • 520 $a "Actum in Oppido Rogozno propter auram pestiferam Posnanie Vigentem Feria Sexta ante Festum Sancti Matthei Apostoli et Evangalistae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septimo" [10.09 1607; sejmik deputacki, potępienie wystąpienia części braci przeciwko królowi i prawom] k. 15v-16v.
 • 520 $a "Actum i Castro Posnaniensi feria Quartapost Festum Exaltacionic Sancte Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nono" [16.09 1609; wybór deputatów na Trybunał, pieniądze kwarciane na opatrzenie bezpieczeństwa krajów ukrainnych; podatki: łanowy, czopowe, ale zwolniono broway szlacheckie i duchowne, czwarty grosz ze cła; zwolniono szlachtę z cła wodnego od zbóż na Wiśle i innych rzekach] k. 17-18
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria Quarta post Festum Nativitatis Beatissimeae Virginis Marie proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Duodecimo" [10.09 1612; wybór deputatów na Trybunał; poparcie wojny moskiewskiej; pozwolenie na podatek m. in. pogłówne żydowskie, podatek łanowy i szos; podatek na odprawę żołnierzy moskiewskich] k. 18-19v
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Sanctae Margarethae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentessimo Tredecimo" [01.07 1613; deklaracja poparcia w okresie zagrożenia] k.20-21
 • 520 $a Actum in Castro Posnaniensi Feria Tretia post Festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentisimo Tredecimo [18.01 1613; sejmik naznaczony przez króla, rozliczenie poboru na żołd dla żołnierzy moskiewskich] k.21-22
 • 520 $a "Actum in Judicis Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Feria Secunda post Festum Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae proxima Anno Domini Millesimo Sexcetesimo Tredecimo in Castro Posnaniensi Celebratis" [17.09 1613; żądnie wobec króla ogranicania poborów na opłacenie żołnierzy; skarga na sposób rozdysponowania przeznaczonych dla wojska środków; skarga na żołnierzy skonfederowanych; postulat powołania związków dla zapewnienia bezpieczeństwa województwa] k. 22-23v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Sancte Agnetis Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo Quarto" [17.01 1614; zjazd na okazywanie, wyliczenie uiszczonych podatków na wojnę moskiewską i ich rozlicznie 100 tys. od duchowieństwa..; do Lwowa 200 tys...; we Wschowie powietrze niebezpieczne] k. 23v-26v.
 • 520 $a "Actum in Judiciis Castrensisbus Posnaniensibus Causarum Officij Feria Secunda post Festum Sancti Andreae Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo Sexta In Castro Posnaniensi Celebratis" [05.12 1616, sejmik złożony przez króla, protest z odwołaniem się do konstytucji z 1563 roku przeciwko nowo wprowadzanym prawom] k. 25v.-26v.
 • 520 $a "Actum i Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Sancti Petrum Vinculis proxima Anno Domini Milesimo Sexcentesimo Decimo Octavo" [30.07 1618; sejmik złożony przez króla, podatek na wojnę moskiewską] k. 26v.-28.
 • 520 $a "Actum i Castro Posnaniensis Feria Secunda post Dominicam Misericordiae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo Nono" [11.04 1619; sejmik złożony przez króla, pretensje, że sejm zajmuje się tylko podatkami; zarzut, że inne województwa opieszale zbierają podatki; podatki z dóbr królewskich; podatki dla ludzi luźnych; organizacja wojska powiatowego; organizacja wojska służącego na Ukrainie; pieniądze na rumowanie Warty do Pyzdr] k.28v.-31.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sext Post Festum Sancti Francisci Confessoris? proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigensimo" [25?.02 1620; przygotawanie rachunków z poboru łanowego szosowego i czopowego; k. 31v.-33.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sanctorum Trium Regum proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Primo" [09.01 1621sejmik złożony przez króla,pobór nowych podatków na wojnę z "poganami"] k. 33-35v.
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi feria secunda post Festum Nativitatis Beatissimiae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo vigesimo Primo [13.09 1621; wybór deputatów na Trybunał Koronny; ogłoszenie pospolitego ruszenia] k. 36-39.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancta Agnetis Virginis proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Sexto" [25.01 1636; sejmik relacyjny; z wdzięczności za zasługi króla szczególnie związane z robudową floty morskiej uchwalono jeden podatek zwyczajny z czopowego oraz z najemnych mielcuchów od piw, miodów i gorzałek] k. 67v-68.
 • 520 $a "Actum in Judiciis Capitanealibus Castrensibus et Causarum Officij Feria Secunda ante Festum Sanctae Mariae Magdalenae proxima Anno Domini Millesi[mo] Sexcentesimo Septimo in Castro Posnaniensi Celebratis." [15.07 1637; sprzeciw przeciko konstytucji sejmowej uchwalonej pod nieobecność posłów z Wielkopolski, uchwalenie poboru czopowego] k. 68v.-69.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria Secunda Post Dominicam Sexagesimae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimmo Trigesimo Octavo" [1638; zgoda jednogłośna na pozostawienie w rękach szafarzów retent z podatku czopowego na wojnę pruską] k. 69v-70
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria Sexta post Festum Sancti Aegidij Abbatis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Nono [25.08 1639; sejmik poprzedzający sejm walny; rozliczenie sum czopowego i podymnego z województw poznańskiego i kaliskiego zebranych w latach 1637 i 1638; rumowanie Warty] k. 70v-71v
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbattho post Festum Sancta Maria Magdalena proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo" [25.08 1639; niezgoda na nierówne obciążenie podatkowe województw poznańskiego i kaliskiego; sumy na opłacenie wojsk we Lwowie; proces w sprawach majątkowych po śmierci Mikołaja Mieszkowskiego] k. 72-74v [znak wodny k.72, HR]
 • 520 $a "Actun in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancti Jacobi Apostoli proximo Anno Domini Millesimo Sexcentessimo Quadragesimo Primo" [09.07 1641; rumowanie Warty od Poznania do Pyzdr; jaz na rzece; sprawa dóbr nieboszczyka Mikołaja Mieszkowskiego] k. 74v-75v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia ante Festum Sanctae Priscae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadrasgesimo Secundo" [07.01, actum et datum 13.01 1642 uchwalenie podatku czopowego od piwa, miodu, gorzałki oraz mielcarzy; wybór poborców i szafarzów] k. 76-77
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Exaltationis Sancta Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Tertio" [14.09 1643; brak informacji na sejmiku o dezyderatach królewskich, wstrzymanie wypłat przez szafarzów dla króla] k. 77-77v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaniensi Feria Secunda ante Festum Sancti Thomae Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Quinto [1645] Idque? in determinatione Judiciorum Capitanealium Castrensium Posnaniensium [dalej dopisane clamato???] proxime praeterita Celebrari in chovatorum [14.12 1645; bezpieczeństwo województwa poznańskiego i kaliskiego w opinii króla poparta przez Wielkopolan; traktat Polski z Koroną Szwedzką; odebranie z rąk prywatnych sum należnych skarbowi wojewódzkiemu] k. 78-78v.
 • 520 $a "Actun in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Sancti Michaelis Archangelis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Sexto" [13.09 1646 sejmik poprzedzający sejm; apel do szafarzów o zwrot posiadanych sum wojewódzkich do wspólnego depozytu; wykaz zadłużeń] Sub eodem Actu [projekt obrony państwa i swoich województw bez dawania przypadkowych podatków po czasie, gdy były potrzebne; środki: 2050 ludzi, wyznaczenie półkowników i rotmistrzów i komisarzy, wykaz rodzajów wojska i dodatkowych wojsk z prywatnych środków; oraganizacja zaopatrzenia; wyznaczenie podatków] k. 79-84
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta Magna Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Septimo" [11.04 1647 w razie zagrożenia "Generał Wielkopolski" zwoła konwokacje do Środy; sprawa Nowej Wsi przkazanej w testamencie przez Samuela Targowskiego na wykup więźniów z niewoli pogańskiej] k. 84-85.
 • 520 $a "Actum i Castro Posnnaiensi feria Sexta in vigilia Festi Sancti Thomae Apostoli Anno Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Septimo" [09.09 1647; wybór deputatów na Trybunał; zastrzeżenia co do konstytucji sejmu przeszłego, które zagrażają wolnością szlacheckim] k. 85-86
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in Crastino Festi Sacratissimi Corporis Christi Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Octavo" [08.06 1648; śmierć Władysława IV; klęska hetmanów koronnych z Kozakami i wtargnięcie pogan w granice; propozycja wysłania 2200 służebnego rycerstwa; podatki; sądy kapturowe; żołnierze powiatowi w okresie interregnum; subsydia dla żołnierzy; popisy wojska] k. 86v.-91v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Occuli Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono [09.03 1649; uznanie postulatu przyjętego na sejmie koronacyjnym o podwójnym podymnym; wysłanie żołnierzy na terytorium Ukrainy, zajęte przez nieprzyjaciela; uchwała nowego czopowego; podatek od Żydów] k. 91v.-93
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Sancti Laurentii Martiiris proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono" [11.08 1649; w trakcie zjazdu dociera Trzecie Wici Króla, który domaga się by szlachta stanęła pod Lwowem, odwołanie się do postanowień sejmu z 1621; bezpieczeństwo Wielkopolski podczas wyprawy szlachty] k. 93-94
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Purificationis Beatissimae Maria Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo" [26.01 1650; po sejmie walnym blisko przeszłym; zapłaty dla wojska i nagrody za udział w walkach pod Zbarażem; komisja do badania regestów chorągwi konnych i cudzoziemskich; uchwała o powołaniu wojsk arkabuzerów, piechoty cudzoziemskiej; określenie podatków] k. 94v.-97v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Nativitatis Beatissima Maria Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinqagesimo" [12.09 1650; wybór deputatów na Trybunał Koronny; wyjątkowo uchwalenie podatku podymnego na wojsko] k. 98-99
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbattho ante Festum Praesentationis Beatissimae Virginis Mariae proximo Anno Domini Millesimo Quinquagessimo [07.11 1650; sejmik złożony przez króla; podatek na dodatkowego żołnierza; podymne, czopowe] k. 99v.-100v.
 • 520 $a Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Cantate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimi Quinquagesimo Primo" [09.05 1651; zjazd za uniwersałem JKM w sprawie pospolitego ruszenia; opóźnienie z powodu spóźnionego dotarcia trzeciego wici, wyznaczenie daty popisów, wyznaczenie środków do obrony województw pod nieobecnośc szlachty] k. 101-102
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria Tertia post Nativitatis Beatissima Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Primo Idque in Continuatione Judiciorum Castrensium Posnaniensium Causarum Officij Feria Secunda post Festum Sancti Bartholomaei Apostoli proxime praeteritum proxima Celebrati Inchoatorum" [11.09 1651; elekcja deputatów na Trybunał Koronny; podatki na wojsko: poczwórne? podymne, łanowe] 102v.-104
 • 520 $a "Actum in Castro posnaniensi Feria Tercia in Crastino Festi Circumcisionis domini Anno eiusdem Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Secundo" [15.12 1651; sejmik przed sejmowy podatki:podymne,czopowe; ulgi dla ubogich poddanych; wybór poborców; zakaz werbunku żołnierzy prowadzonego przez pana Lipkę majora pułku; niemożność rozliczenia podatku pobranego pod Beresteczkiem; sprawy zmarłego Bartłomieja Mieszkowskiego poborcy c.d.] k.104v.-106v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta ante Festum Sanctae Margarethae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Secundo" [08.07 1652; sejmik złożony od króla; zagrożenie Rzeczypospolitej; wykaz osób, które na własny koszt zaciągnęły wojsko; podatki; zastrzeżenia do uniwersału króla o zatrzymaniu zboż i zamknięciu portów] k.107-108v
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Nativitatis Beatissima Maria Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo secundo" [09.09 1652; wybór deputatów do Trybunału Koronnego; zasady płacenia i rozliczania podatków; kontynuacja zaciągu oddziałów powołanych na pierwszą "ćwierć" przez osoby prywatne; zasady pobóru "chleba" przez wojsko na terenie Wielkopolski] k. 109-112.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Oculi Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Tertio" [08.03 1653; sejmik przedsejmowy, spór o sumy poborów; uchwała dziesięcioro podymnych; wybór poborców; pobór od rzemiosł; zastrzeżenie o nie obciążaniu Żydów; czopowe; fundacja ks. Targowskiego] k. 112v-114.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo sexcentesimo Quinqvagesimo Tertio" [19.05 1653; poprawka do postanowień uchwały z poprzedniego sejmiku podymne obejmuje wszystkie dobra, chrześcijan, żydów - wszystkich mieszkańców; dwa sposoby obrony podane przez JKM - pospolite ruszenie i żołnierz łanowy] k. 114v.-115.
 • 520 $a "Actum in Opido Buk propter aeroem pestiferum protunc Posnnaiae grassantem Feria Tertia ante Festum Sanctae Priscae Virgini proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto [31.12 1653 sejmik za rozkazaniem JKM uchwała 9 podymnych, czopowego, wyroki banicji za nie płacenie podatków; sprzedaż Nowej Wsi] k.115v-118
 • 520 $a "Actum in castro Posnnaiensi Feria Sexta post Festa Solennia Sacri Pentecosten proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto" [19.05 1654; sejmik z rozkazu JKM; mimo zerwanego Sejmu i nie aprobowaniu konstytucji uchwalono nowe podatki jak na sejmiku poprzednim; szkody poczynione przez niemieckie kompanie; ekzegucja banicji; 10 000 długu po śmierci Bartłomieja Mieskowskiego c.d.] k.119-121v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in vigilia festi assumptionis Beatissima Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto" [11.08 1654; sejmik relacyjny; uchwalenie zebrania dodatkowo 5 podymnych, uchwała dalszych podatków (podymnego) na zaciąg nowego wojska] k. 122-123v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quinto" [28.04 1655; sejmik poprzedzający sejm dwuniedzielny; pobór żołnierza pieszego z miast, miasteczek, wsi oraz jednego żołnierza od 30 tys. wolnej gotówki; rewizja kwitów poborowych; obrona przepraw nad Notecią; Zamek Drachimiński; osoby podległe pospolitemu ruszeniu szlachty; powołanie rotmistrzów powiatowych;pospolite ruszenie tylko do obrony województw wielkopolskich; zaciąg 3 tys. piechoty cudzoziemskiej; podatki; na artylerię przeznaczono 20 tys. florenów; pogłówne od Żydów] k.123v.-130
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Nativitatis Baetissimae Mariae Virgonis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Septimo [27.08 1657; sejmik zwołany uniwesałem JKM po uwolnieniu Wielkopolski od nieprzyjaciół; uchwały sejmików przeszłych: kaliskiego, średzkiego, pyzderskiego, i drugiego kaliskiego; zapłata wojsku z poboru zaległych podatków; zaopatrzenie wojska w prowiant; zalecenie wypłaty pieniędzy dla oficerów; sąd komisarski nad przstępstwami popełnionymi przez wojsko lub wojsko udających; sprawa egzekucji w powiecie kościańskim; zwolnienie dla miasta Wschowy za zasługi Andrzeja Ossowskiego, podobnie w Ujściu dla Mikołaja Grudzińskiego; libertacje za uzbrojenie ze Zbąszynia przekazane przez Franciszka Ciświckiego; libertacje dla Szołdrskiego za zniszczenie przez obóz wsi Piwonie i Zagorzynka; dla rotmistrza Kurnatowskiego libertacja za zniszczone wsie Gwiazdowo, Sokolnik, Tarnów; dla Jarosza Skałowskiego za zniszczone Szepankowo i Kobylepole] k. 130-135v.
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi Feria Quinta ante Festum Nativitatis Beatissimae Virginis Mariae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Septimo" [27.08 1657; wyrażenie sprzeciwy i zakaz czynienia jakichkolwiek najazdów i gwałtów zagranicą Marchii, Śląska i Pomorza] k. 136-136v.
 • 520 $a "Actum in castro posnaniensi Feria secunda in Crastino Festi Conceptionis Beatissimae Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Octavo [4.12 1658; podatek na prowiant do rąk "Generał Prowiant Magister"; sądy poborowe w Poznaniu, Kaliszu i Wschowie; wyznaczenie komisarzy] k. 137-138
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Visitationis Beatissimae Mariae Virginis proximo Anno Domini Millesimo Sexcentensimo Quinquagesimo Octavo [21.06 1658; podatki; zapłata dla chorągwi wielkopolskich zaprzeszła i teraźniejsza, innych według proporcji środków; egzekucje podatków; weryfikacja dóbr zrujnowanych; uchwalenie poboru prowiantu; gromadzenie zapasów; wyznaczenie komisarzy; wojska zaciągniete z powiatu nakielskiego; gratyfikacje za odniesione rany; zapłaty dla rotmistrzów; uwolnienie od podatku mieszczanina Marcina Mikulskiego, za zasługi w czasie okupacji brandenburskiej i szwedzkiej miasta Poznania, podobnie zasługi Piotra Kaliskiego mieszczanina poznańskiego] k. 138v-142v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Secunda post Festum Visitationis Beatysima Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Nono [03.07 1659; sejmik relacyjny; podatki; akcyza od towarów "res exoticas"; uchwała o pospolitym ruszeniu; solarium dla komisarzy jadących na Komisję Lwowską; księgi wałeckie z powodu niebezpieczeństwa przechowywano w Poznaniu; rozliczenia podatku na Komisje Lwowską od 1654 roku; Wschowa podatki; 6 tys. na "manicye" miasta Poznania; wyznaczenie rewizorów dla dóbr duchownych i szlacheckich, przedmieść i folwarków poznańskich oraz innych miast; wydatki pieniędzy prowiantowych; przekazanie ksiąg ziemskich kaliskich po śmierci pisarza ziemskiego kaliskiego] k. 143-145v. ...........1659 na rok 1676
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria in Crastino Festi Sancti Matthai Apostoli et Evangelistae Ano Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto" [14.09 1676; sejmik deputacki; podatki; rozliczenia strat indywidualnych, odroczenie podatków od duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej] k. 145v.-148v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi circa Reserationem Actorum sub Interregro Feria Tertia ante Festum Sancti Laurentij Martyris proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Sexto" [27.07 1696; sejmik po śmierci Jana III czas interregnum; powołanie konfederacji i delegacji pod Warszawę; wybór z zaleceniem wyłączenia Piasta; powierzenie obrony granic hetmanom; powołanie sądów kapturowych; wyznaczenie sedziów; zebranie i rozliczenie podatków przez poborców na dzień 20 sierpnia; dystrybucja zasług(wynagrodzenia?) chorągwi i regimentów; zakaz poboru szeleżnego od gorzałek] k. 148v-153
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Reminiscere Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Nono" [28.02 1659; sejmik sejmowy; zwołanie pospolitego ruszenia z powodu niebezpieczeństwa ze strony Pomorza i Brandenburgii; reasumpcja podatków; rozliczenie podymnego wydanego nieprzyjacielowi; zapłata dla zaciągnietych chorągwi; weryfikacja szkód wyrządzonych przez wojska cesarskie; rewizja ksiąg grodzkich, ziemskich i podkomorskich poznańskich; podatek na restaurację zamku w Nakle; zagrożenie akt z Wałcza; księgi grodzkie pyzderskie; środki na wykup więźniów; naprawa zamku kaliskiego; niebezpieczeństwo na granicy śląskiej; zatarg o sól z żupnikiem ruskim; wypłaty dla wojska; zwolnienie z podatków doktora Kromera] k. 159-164
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi feria Sexta post Dominicam Judica Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Primo" [28.03 1660; opóźnienia poborców w składaniu rachunków, wyznaczenie deputatów do kontroli; egzekucja zobowiązań podatkowych; rewizorzy do ksiąg poznańskich, kościańskich] k. 164v.-167
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Assumptionis Beatiisimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Primo" [08.08 1661 nowe podatki (abjurati?] nałożone przez sejm na generalną zapłatę wojsku, terminy, rozkład i wyliczenie podatków; wybór komisarzy; rewizja rzeczy? (spraw) po śmierci subkolektora Wojciecha Strzeleckiego; środki na wykup z niewoli pogańskiej] k.167-170
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria Tertia post festum Purificationis Beatiisimae Virginis Mariae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Secundo" [30.01 1662; sejmik przedsejmowy extraordynaryjny; termin drugiej raty podatku dla wojska uchwalonego na poprzednim sejmiku] k. 170v.-171v.
 • 520 $a Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sanctor[um] Petri i Pauli Apostolorum proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Secundo [26.06 1662; terminy podatków; wykazy podatników i odwołania] k. 171v.-173
 • 520 $a Actum in Castro Posnnaiensi Feria Sexta post Dominicam Septuagesmae proxima Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Tertio [22.01 1663; powietrze morowe przeszkodą zebrania podatków; pobór koni; zakaz ekscesów w trakcie egzekucji/poboru koni; sposób ściągania podatków na retentorach, kendemnaty - wyroki] k. 173v.-175v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Santissimae et Individuae Trinitatis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Quarto Idque in Continuatione Judiciorum Castrensium Posnnaiensium Causarum Officij Feria Secunda proxime praeterita Celebrari Inchoatorum" [05.07 1664; zgodnie z oczekiwaniami króla uchwalono nowe podatki na wojsko w wysokości 4 podymnych, podatek od duchowieństwa, zakaz posługiwania się szelągami; powołanie komisarzy i nakaz przedstawienia rachunków; podatek od Żydów] k. 175v.-179v
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Quinto" [14.09 1665; sejmik deputacki; potwierdzenie lojalności wobec króla i zapewnienie pomocy w niebezpieczeństwie wszystkim województwom] k. 179v.-180
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta ante Dominicam Septuagesima proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Sexto [03.02 1666; sejmik przedsejmowy; rozliczenie pieniędzy publicznych; tekst przysięgi dla posłów, rozliczenie czopowego i dawnych podymnych; ilość piechoty wybranieckiej według rewizji powiatów; zwolnienie od podatków mieszczanina Marcina Mikulskiego za przysługę w sprawie Akt Ksiąg Poznanńskich, zalecenie rewizji ksiąg ziemskich i grodzkich] k. 180v.-183
 • 520 $a "Actum i Castro Posnaniensi feria Quinta post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Sexto" [18.05 1666; sejmik przedsejmowy; przygotowanie do zwołanie wiecu obozowego! po nieskończonym sejmie] k. 183v.-185v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Quinta post Festum Assumptionis Beatysimae Maria Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Sexto" [16.08 1666; sejmik za uniwersałem JKM, poświęcony traktatowi zawartemu w obozie pod Łęgonicami; uchwalenie podymnego na zapłatę wojsku; wyznaczenie kar dla zalegających z podatkami; ruina gospodaerstw, zapowiedź zwolnienia z podatku właścicicieli dóbr zrujnowanych przez wojnę i wojsko] k. 186-189
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia in Crastino Festi Sancti Francisci Confessoris Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Sexto" [28.09 1666; za uniwersałem JKM, z powodu nie zebrania poprzednich podatków uchwalenie jednego podymnego, ograniczenie solarium poborców; retenta pp. Korzeniowskich i Proskich; propozycja zwolnień podatkowych dla szlachty zrujnowanej przez postój wojska; reasumpcja i rozliczenie dawnych podatków, rewizja łanów z których wybierano piechotę łanową; wezwanie pisarzy do uporządkowania ksiąg ziemskich i grodzkich; apel do posłow o zajęcie się sdprawami Rzeczpospolitej i prawami, które mają być zaprzysiężone - rota przysięgi; powołanie rotmistrzów w powiatach dla pilnowania żołnierzy] k. 189-192
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Septuagesima proximo Anno Domino Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Septimo" [07.02 1667; sejmik przedsejmowy; uchwała podymnego na wojnę z Turcją oraz czopowego; oszacowanie podatków z miast i miasteczek i wpisanie do akt grodzkich; ulgi w podatkach; powołanie 6 nowych chorągwi konnych - 2 husarskie, 4 arkabuzerów; prywatna chorągiew dragońska, ćwierć prywatnej chorągwi kozackiej; ogłoszenie drugiego wici, co powoduje zakaz przyjmowania do chorągwi osób zobowiązanych do pospolitego ruszenia lub pocztu; chleb zimowy] k. 192v.-195
 • 520 $a "Actum i Iudicius Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Feria Secunda post Fest[um] Sacratiissimi Corporis Christi proxima Anno domini Millesimo Secentesimo Sexagesimo Septimo in Castro Posnaniensi. [06.06 1667; sejmik relacyjny; uchwalenie nowych podatków - podymnego i czopowego dla zapłacenia długu wojsku; podatki na nowo uchwaloną na ostanim sejmie kwotę wojska; powołanie komisarzy na Trybunał Skarbowy; wystapienie przeciwko wszystkim podważającym ostanią elekcję; zobowiązanie się do popsolitego ruszenia przeciwko oponentom porządku prawnego!; spór o podatki wniesione za rok 1661 i 1662; "przebijanie" pieniądza; prowiant na wojsko oraz subsydium generalne miast i miasteczek - spór o wysokość podatku; rozliczenie Zygmunta Twardowskiego na Trybunale Skarbowym Lwowskim; retenta; rozliczanie zmarłego poborcy kaliskiego; wybór rotmistrzów w powiatach, by zapobiec napadom na dobra szlacheckie, królewskie i duchowne; egzekucja długów po śmierci Jana Korzeniowskiego starosty kościańskiego; ponowne potwierdzenie ulg podatkowych dla mieszczanina Marcina Mikuckiego] k. 195- 200
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta in Crastino Festi Exaltationis Sanctae Crucis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Septimo" [12.09 1667; sejmik deputacki; powrót posłów z Trybunału Skarbowego ze Lwowa z wiadomością o zakończeniu Komisji i wypłacie zasług wojsku; nadal trwa zbieranie uchwalonych podatków z zagrożeniem egzekucją dla retentorów] k. 200-201
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Quinta post Festum Omnium Sanctorum proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Septimo" [31.10 1667 sejmik za uniwersałem JKM; zwołanie pospolitego ruszenia z powodu wojny z Tatarami i sprzymierzonej z nimi rebelii kozackiej; wyznaczenie popisów po powiatach; naznaczenie terminów i przynależności do chorągwi; problem bezpieczeństwa i porządku w Wielkopolsce - nawiązanie do poprzednich uchwał; uchwała by miasta wyprawiły żołnierzy piechoty (Poznań, Kalisz, Kościan); pożyczka zaciągnięta przez deputowanych do Trybunału Lwowskiego u Henryka Freia obywatela wrocławskiego na sumę 50 tysięcy złotych}] k. 201v-203v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta in Castino Fresti Sanctorum Innocentum Martyrum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Septimo" [12.14 1667; sejmik przedsejmowy, zabiegi o zapłatę kolejnej ćwierci pensji dla chorągwi, które zostały wyznaczone na województwa wielkopolskie; zapowiedź egzekucji wojskowej na osobach nie płacących podatków; ponownie dawne podatki nieboszczyka Dobrosielskiego; prolongata terminu zbierania czopowego; problem z podatkami od producentów piwa spoza cechów piwowarskich; naznaczenie komisarza do popisu chorągwi i odwozenia pieniędzy do Lwowa; wprowadzenie taksy od wina (trunków, wyszynku); dług u kupca Freia; zapowiedź rozliczeń na pryzszłym sejmiku relacyjnym; problem z wyborem nowych urzędników sądowych (ziemskich); rozliczenie mieszczan z wydatków miejskich; środki dla karmelitów na naprawę kościoła Bożego Ciała w Poznaniu; statut o sądzeniu trucielek-czarownic] k. 204-207
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Judica Quadragesimalem proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [21.03 1668; sejmik relacyjny po zerwanym sejmie; odwołanie się do trudnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrzej (Moskwa, Tatarzy, klejnot wolnej elekcji, złota wolność); zapowiedź popisu jako remedium na zagrożenia, podatek powszechny na wojsko; żądanie rachunków od poborców] k.207v.-209v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Jubilate Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [24.04 1668; zgromadzenie na popis zapowiedziany na poprzednim sejmiku; zasady pospolitego ruszenia i obowiązek miast i mieszczan w tym zakresie; apel do poborców o dostarczenie rachunków; uchwała "pięci" podymnego; dystrybucja zimowego chleba] k. 210-212
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [23.07 1668; sejmik przedsejmowy; sprawa wolnej elekcji; zapowiedź wykluczenia wszystkich od elekcji, którzy naruszyliby prawo; przypomnienie o obowiązku udziału w pospolitym ruszeniu; rozliczenie podatków] k. 212v.- 214
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Nativitatis Beatissmae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [07.09 1668; c.d. zjazdu na podstawie uchwały potwierdzenie informacji o abdykacji króla Jana Kazimierza; przygotowania do interregnum; zapowiedż popisów w powiatach; podatki na wojsko c.d.] k. 214v.-215v.
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Sancti Martini Pontificis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Octavo" [08.11 1668 sejmik w czasie interregnum; powołanie sądów i wyznaczenie sędziów i miejsc sprawowania "kapturów"; przypomnienie o zebraniu podymnego; wyznaczenie taks na towary przez wojewodów; zakaz wywozenia skór za granicę przez szlachtę; paszporty dla cudzoziemców na granicach] k.216-218v.
 • 520 $a "Actum in Iudicis Kapturowe nuncupatis per Generosos Judices cum Officio Castrensi Posnaniensi, ex Conventu Paticulari Sredensi ad id Deputatos Feria Secunda post Dominicam Judica Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Nono Sub Interregno in Castro Posnaniensi Celebratis" [04.04 zgromadzenie na popis pospolitego ruszenia mającego zapewnić spokój w czasie wolnej elekcji; wyliczenie nieobecnych na pospolitym ruszeniu urzędników; sprawa wyprowadzenia z województw chorągwi; instrukcje dla posłów; powołanie komisarzy do spisania szkód poczynionych przez wojska na hibernie i wybierania podatków; sprawy do załatwienia w czasie odbywania wolnej elekcji; sprawa nie oddanych a zebranych podatków przez poborców i komisarzy; c.d. sum nierozliczonych przez ś.p. Twardowskiego i jego sukcesora] k. 218v.-223v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Sancti Aegidii Abbatis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Nono" [20.08 1669; sejmik koronacyjny; długi wobec wojska 40.540 złotych, do tego 4 ćwiertnie (raty?) po 68.609; podatki: czopowe, podymne; egzekucje na dłużnikach; podatki z miast pod przysięgą i potwierdzeniem właścicieli; nowy podatek - kontrybucja szelężna od piwa; podatek od rzemieślników; pogłówne od parobków, średniaków? i dziewek w zależności od statusu zawodowego od 3 - 40 złotych; prolongata szelężnego przez miasto Poznań na naprawę "defektów" miejskich; skarga miast na depaktację poborców; problem pustych dóbr; ponownie retenta ś.p Twardowskiego; retenty Żydów; wiadomości o niebezpieczeństwach przekazane przez króla i arcybiskupa gnieźnieńskiego i pierwszych wici; zagrożenie porządku przez pojawienie się wolontarskich chorągwi, które są prawnie zakazane; wybrańcy i rewizja łanów z tym związana; zakaz wywozu skór za granicę; libertacje dla spalonego Międzyrzecza; donatywa kupiecka; rozliczenie podatków; rewizja wsi w regestach poborowych; asygnacje ojców kamedułów; postanowienia i decyzje i wyroki sądowe; suma 20.000 złotych na reperacje i prowiant Kamieńca Podolskiego; na presidium białoczerkiewskie 5.000 złotych; zwolnienia z podatków klastorów i kościołów] k.224-231
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo" [20.05 1670; sejmik relacyjny po zerwanym sejmie złożony przez uniwersał JKM; stan zagrożenia państwa; postulat zwołania pospolitego ruszenia, które dopilnuje integralności sejmu; wykluczenie posłów, którzy głosowali wbrew instrukcjom z funkcji koła wielkopolskiego; przyzwolenie na koronację królowej na sejmie; odkrycie machinacji przeciwko Rzeczypospolitej i królowi - list od Morsztyna podskarbiego wielkiego koronnnego pisany cyframi; likwidacja urzędu komisarza województwa,jego funkcje przejmuje pisarz polny; nowy sposób realizacji wypłat wojsku; osoby które znajdą się w wojsku a będą przeciwne królowi zostana ze stanu szlacheckiego wykluczone i mogą zostać zabite bez konsekwencji dla sprawcy] [k.231v.- 233v.]
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi sabbatho post Festum Natalis sancti Joannis Baptistae proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo" [26.06 1670; sejmik na podstawie uniwersału królewskiego; poparcie dla króla, sprawa zdrady którą ma przedstawić na sejmie Maciej Trąmpczyński] k. 234-234v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Sancti Petri in Vinculis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo [20.07 1670; sejmik na podstawie uniwersału królewskiego; długi wobec wojska; brak rachunków od poprzedniego komisarza i poborców teraźniejszych; rachunki miast i miasteczek; nowe podatki według roku 1621 i 1628; wici na pospolite ruszenie, które ma przeciwdziałać zerwaniu sejmu; sprawa długu Zygmunta Twardowskiego c.d.; pojawienie się ludzi "siccario!" nastających na zdrowie ludzi poczciwych; brak obsady urzędów poznańskich: podkomorzego, podsędka, pisarza ziemskiego; brak soli dla szlachty; zwolnienia od podatku - Krotoszyn, Pleszew, Tuczno i Margonin z powodu klęski pożaru; wieczyste uwolnienie 5 placów klasztoru żeńskiego w Gnieźnie; zła sytuacja finansowa miast przykład Kościana] k. 235-238
 • 520 $a "Actum in Judicis Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officii Feria Secunda post Festum Sancta Luciae Virginis et Martyris proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo in Castro Posnaniensi Celebratis" [09.12 1670 sejmik relacyjny; zgoda na 14 podatków podymnego na wojsko, 2 kwartały czopowego, kwartał szelężnego; nowy sposób poboru szelężnego - dotyczy wszystkich trunków; podatek od rzemieślników; podatek od owiec; zapowiedź egzekucji na poborcach, którzy się nie rozliczyli z zebranych podatków; zadośćuczynienie delegatom na Trybunał Radomski; c.d. sprawa poborcy generalnego Twardowskiego na sejmie elekcyjnym; 2.000 zł na kanonizację Stanisława Kostki dla Jezuitów] k. 238v.-242v.
 • 530 $d Mf 478
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $s herb Ogończyk $w Działyński Augustyn (1715-1759)
 • 561 $d No 72 (na k. I) $d Prawo 72 (oł. na ost. k.) $d BK V, 72 $w Działyński Tytus
 • 581 $a Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, wyd W. Dworzaczek, t. 1 (1572-16320), cz. 1 (1572-1616), Poznań 1957, cz. 2 (16165-1632) Poznań 1962; Bielecka Janina, Inwentarze Ksiąg Archiwów Grodzkich i Ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 42
 • 600 $a Ciświcki Franciszek $d 17 w. $z Zbąszyń
 • 600 $a Dobrosielski $d 17 w.
 • 600 $a Frei Henryk $c kupiec $d 17 w. $z Wrocław
 • 600 $a Grudziński Mikołaj $d 17 w.
 • 600 $a Kaliski Piotr $c mieszczanin $d 17 w.
 • 600 $a Korzeniowscy $d 17 w.
 • 600 $a Kromer $c doktor medycyny lekarz $d 17 w. $z Poznań
 • 600 $a Kurnatowski $c rotmistrz $d 17 w.
 • 600 $a Lisowski $c notariusz
 • 600 $a Mieszkowski Bartłomiej $d 17 w.
 • 600 $a Mieszkowski Mikołaj $d 17 w.
 • 600 $a Mikucki Marcin $d 17 w.
 • 600 $a Mikulski Marcin $c mieszczanin $d 17 w. $z Poznań
 • 600 $a Morsztyn $c podskarbi w. lit. $d 17 w.
 • 600 $a Ossowski Andrzej $d 17 w.
 • 600 $a Proscy $d 17 w.
 • 600 $a Skałowski Jarosz $d 17 w.
 • 600 $a Stanisław Kostka $c (św. ; $d 1550-1568)
 • 600 $a Strzelecki Wojciech $d 17 w.
 • 600 $a Szołdrski Władysław $c wda inowrocławski sta generalny Wielkopolski $d (1703-1757)
 • 600 $a Targowski Samuel $d 17 w.
 • 600 $a Trąpczyński Marcin $d 17 w.
 • 600 $a Twardowski Zygmunt $d 17 w.
 • 610 $a Franciszkanie $y 17 w. $z Polska
 • 610 $a Jezuici $y 17 w. $z Polska
 • 610 $a Karmelici $y 17 w. $z Polska
 • 610 $a Rokosz sandomierski (1606-1607)
 • 610 $a Sejmik średzki (1601-1696)
 • 650 $a Akcyza $y 17 w.
 • 650 $a Banicja $y 17 w.
 • 650 $a Bezkrólewie $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Bractwa kurkowe $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Browarnictwo $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Cło $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Czopowe $y 17 w.
 • 650 $a Elekcja $y 17 w.
 • 650 $a Gorzelnictwo $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Hendel międzynarodowy $y 17 w.
 • 650 $a Konstytucje $y 17 w.
 • 650 $a Monarchia $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Parlament $y 17 w.
 • 650 $a Piwowarstwo $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Podatki $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Podatek kościelny $y 17 w.
 • 650 $a Prawo $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Sądy $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Sądownictwo $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Sejm $y 17 w.
 • 650 $a Sejmiki $y 17 w.
 • 650 $a Wojny 1558-1583 $x inflanckie
 • 650 $a Zakony $y 17 w.
 • 651 $a Beresteczko (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 $a Brandenburgia (Niemcy) $y 17 w.
 • 651 $a Drahim (woj. zachodniopomorskie) $x zamek $y 17 w.
 • 651 $a Gniezno (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Gwiazdowo (woj. wielkopolskie) $x wieś $y 17 w.
 • 651 $a Kamieniec Podolski (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 $a Kobylepole (woj. Wielkopolskie) $x wieś $y 17 w.
 • 651 $a Krotoszyn (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Lwów (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 $a Marchia (Niemcy) $y 17 w.
 • 651 $a Nakło (woj. kujawsko-pomorskie) $x zamek $y 17 w.
 • 651 $a Noteć rz. $x przeprawy $y 17 w.
 • 651 $a Nowa Wieś $y 17 w.
 • 651 $a Olkusz (woj. małopolskie) $x mennica $y 17 w.
 • 651 $a Piwonie $x wieś $y 17 w.
 • 651 $a Pleszew $y 17 w.
 • 651 $a Pomorze (Polska) $y 17 w.
 • 651 $a Poznań (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Prusy $y 17 w.
 • 651 $a Pyzdry (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Radom (woj. mazowieckie) $y 17 w.
 • 651 $a Rokitno $y 17 w.
 • 651 $a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) $y 17 w.
 • 651 $a Sokolniki w. $y 17 w.
 • 651 $a Środa (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Szczepankowo w. $y 17 w.
 • 651 $a Tarnów (woj. małopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Tuczno (woj. zachodnipomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Ujście (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Ukraina $y 17 w.
 • 651 $a Wałcz (woj. zachodniopomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Warszawa $y 17 w.
 • 651 $a Warta rzeka $y 17 w.
 • 651 $a Wisła rzeka $y 17 w.
 • 651 $a Wschowa (woj. lubuskie) $y 17 w.
 • 651 $a Zagorzynka $x wieś $y 17 w.
 • 651 $a Zbaraż (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 $a Zbąszyń (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 852 $j BK 00828
 • 920 $b Pieczęcie opłatkowe $k herb Łodzia
 • 999 $d 18.02.06

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00828