"Manuskrypt przezemnie [...] spisany" 1769

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00924
 • Kopie: Mf 965
 • Autor: Szawernowski, Tadeusz Kajetan 18 w.
 • Tytuł: "Manuskrypt przezemnie [...] spisany" 1769
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: IV,604 s. 24x19 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, grzbiet: tłoczenia, złocenia, 18 w.
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • "List Heloizy Mniszki pisany do Abelarda" s. III-18
  • "Mowa [...] Jerzego Mniszcha marszałka nadwornego koron. generała wielkopolskiego, in senatus consilio die 25ta octobris 1762 zaczętym die 30 ejusdem miana w Warszawie" s. 18-23
  • "Pluralitas ale per vota secreta. Proiekt pewnego senatora duchownego na seym konwokat. 1764" s. 24-32
  • "Odpowiedz na remonstracye [...] dysydentów Seymoui convocationis podane R[ok]u 1764" s. 32-39
  • "Mowa [...] Kraszewskiego chorążego znaku pancerne[g]o J.W.Imci pana generała Kossowskiego posła z woiewodztwa inowrocławs[kiego] na seymie convocatt. die mai 1764 w Warszawie miana na punkt propozycij podanych" s. 39-44
  • "Mowa [...] Andrzeja Zamoyskiego woiewody inowrocław. na seymie convocationis R[ok]u 1764 w Warszawie miana" s. 44-63
  • "Relacya [...] Poniatowskiego, stolnika WXLitt. [...] o ustawach tegoż seymu [...] 1764 roku uczyniona" s. 63-70
  • "Mowa [...] Antoniego Przezdzieckiego podkanclerzego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskie]go po ofiarowaney od J[eg]o Krolewskiey Mci [...] sobie mnieyszey litewskiey pieczęci na seymie coronatt. miana R[ok]u 1764 d. 4 grudnia" s. 71-77
  • Mowy Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego księcia siewierskiego 11.10.1766-05.10.1767 (9) s. 77-93, 118-125, 142-166, 170-176
  • "Ubespieczenie wiary" s. 93-100
  • "Propozycye od tronu JKmsci anno 1766 8bris przez [... Andrzeja Zamoyskiego] kanclerza w[ielkieg]o koronnego wprzytomności zgromadzonych stanow w izbie senatorskiey podane" s. 100-108
  • "Mowa [...] Wladyslawa Lubieńskiego arcybiskupa gnieznieńskiego prymasa Królewstwa Polskiego i W[ielkieg]o X[ięstw]a Liit[ewskieg]o na seymie ordynaryjnym warszawskim d. 22 pazdziernika r[ok]u 1766 miana" s. 108-118
  • "Antonii Eugenii [...] legati ad [...] Stanislaum Augustum [...] oratio 1766" s. 125-142
  • "Mowa [...] Pocieja strażnika W[ielkieg]o X[ięstw]a L[i]tt[ewskie]go posła od skonfederowaney Rzeczypospolitey do nayiasn. imperatorowey [...] całey Rossij [... Katarzyny II]" s. 166-168
  • "Tradukcya odpowiedzi [...] posłom extraordynaryjnym skonfederowaney Rzeczypospolitey Polskiey przez [...] podkanclerzego rossijskiego dnia 18. 7bris 1767 daney" s. 168-170
  • "Mowa J.KrMsci [Stanisława Augusta] na seymie dnia 12. 8bris miana" s. 176-179
  • "Mowa [...] Jana Borcha podkanclerzego koronnego na dziękczynienie za konferowaną pieczęć dnia dziewiętnastego Oktobra roku 1767 miana" s. 179-184
  • "Manifest [...] Karola Littawora Chreptowicza marszałka konfederacij pisarza ziem[skiego] i posła po[wia]ttu grodzieńskiego na seym extraordynaryjny warszawski r[ok]u 1767 m[iesiąc]a 8bra 5. dnia" s. 184-207
  • "Mowa [... Wacława?] Rzewuskiego woiewody podolskiego hetmana polnego koronnego miana na radzie senatorskiey warszawskiey roku 1761" s. 208-212
  • "Wotum [... Władysława Łubieńskiego] prymasa po niedoszłym seymie extraordynaryjnym na senatus consilium [w] Warszawie miane A[nn]o 1761 d. 13 maj" s. 212-222
  • "Wiersze na ożenienie [...] Niesiołowskich kasztell. nowogrodz. r. 1769 in officio napisane" s. 223-228
  • "Nadgrobek pewnego kawalera, który sobie sam skomponował" s. 228
  • "Wiersze tegoż samego kawalera [...] wdziney ruskiey przypisane" s. 229
  • "Myśli [...] Lubomirskiego, nad któremi moralizował" s. 229
  • "Replika na to od damów przez pewnego kawalera przez moralizacyą" s. 230-231
  • "Epigrammata różne" s. 231-239
  • "Do [...] Kazimierza Pomian Łubieńskiego, podkomorze[g]o [...] 1762 martij 4. d." s. 239-244
  • "Na Grandissa malarza, tył pani Lullied maluiącego" s. 244-246
  • "Seymy convocationis, electionis, coronationis [...] wierszem oyczystym przez Franciszka Dzik [...] Kożuchowskiego, cześnika wdztwa kaliskiego opisane" s. 246-259
  • "Ceremoniał koronacyi [...] Stanisława Augusta [...] 1764 d. 25. listopada odprawioney" s. 259-289
  • "Deklaracya posła extraordynaryjnego y pełnomocnego Nayias[niejszej] Imperatorowey całey Rossij, stanom zkonfederowanym y złączonym Korony Polskiey y W[ielkieg]o X[ięstw]a L[i]tt[ewskie]go" s. 289-291
  • "Kopia listu [...] Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego xiążęcia siewierskiego do woiewodztw [...] de datt. w Warszawie die 15 Augusti 1767 na seymiki przedseymowe" s. 291-296
  • "List Oyczyzny do synów koronnych o konfederacyi" 1763 s. 296-300
  • "Oświadczenie konfederacyi" s. 300-305
  • "Kopia Reflexy zbawiennych przez prawdziwego Oyczyzny syna do nieczuiących Polaków, ostatniey zguby wiary i wolności podanych" s. 305-311
  • "Stanislao Augusto [...] 1769 De utraque fortuna" s. 311-315
  • "Mowa [...] Michała Zienkowicza marszałkowica Trybunału Głównego W[ielkieg]o X[ięstw]a L[i]tt[ewskie]go miana in Collegio Nobilium Varsaviensi [...] 18 lipca, kiedy dawany był dowod z prawa cywilnego" s. 315-322
  • "Na dzień 3 sierpnia 1769 w Warszawie [...] Augustowi Czartoryskiemu [...]" s. 322-324
  • "O monecie na rok 1761" s. 324-343
  • "Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego" s. 343-368
  • "Przestroga Q. Cycerona względem starania się konsulatu do Marka Tulliusza, brata swego" s. 368-399
  • "Sekreta różne" głównie porady kosmetyczne s. 399-421 w tym: ["Jako poczernić włosy na głowie y brodzie", "Ług na czernienie włosów pewny i doświadczony", "Maść żeby włosy odrosły na mieyscu łysym", "Aby włosy długie rosły", "Gdy komu włosy sieką się", "Na łysinę", "Maść niepospolita na wygubienie włosów", "Na spędzenie z głowy gnid, łusk i wszy", "Jako się nie upić wiele pijąc", "Żeby się kto prętko upił bez szkody", "Jako pijanego otrzeźwić", "Jako pijanicę uczynić trzeźwego", "Maści na sine mieysca podbite", "Na śmierdzenie z ust lekarstwo", "Na bolenie dziąsłów lekarstwo", "Ustny smród pochodzący z żołądka", "Na ogorzelinę lica", "Opierzchnienie lica od słońca jako wygładzić", "Wódka na umywanie wszelakiey nieczystości co się wskórę wjada", "Proch na wycieranie zębów", "Wyimowanie złych zębów bez obrażenia", "Uwięzłych rzeczy iako z ciała dobywać", "Żeby pod pachami nie śmierdziało", "Maść która ranę do dwuch! dni goj", "Plastr złoty dziwney mocy", "Łoj albo sadło wonne ku mazaniu rąk dla rozsiadania", "Proch wonny do szat z korzenia fiałkowego", "Jako naprawić oley smrodliwy albo oliwę", "Żeby się pchły na iedną mieysce zbiegły", "Podróżny żeby był wolny od pluskiew póki śpi", "Kto chce być wolnym od komarów", "Żeby się muchy na iedno mieysce zgromadziły", "Kto chce być wolen od wszelkiego robactwa", "Trucizna na myszy i szczury", "Proszek atramętowy", "Czynienie linij niewidomych", "Pisanie niewidome", "Na popadane wargi", "Bryzelij przyprawa ku pisaniu", "Pisanie bielsze nad papier", "Farba zielona", "Bezowanie albo napuszczanie drzewa rozmaite", "Miękczenie kości ku ryciu", "Drzewo przyprawia aby się zdało hebanem", "Żelazo żeby nie rdzawiało", "Kamykom czynienie i jako unie obrazy ugniatać", "Farba do folgi pod dyamenty", "Klejenie szkła albo kamieni", "Jako jaje uczynić większe niż człowiecza głowa", "Gęś jako żywą upiec", "Żeby się ludzie murzynami zdali", "Melony aby były słodkie i wonne", "Poznać ieżeli wino z wodą", "Żelazo szmelcować"].
  • "Sentymenta z listu 47 L. An. Seneki wyięto" s. 421-426
  • "Mowa [...] Andrzeja Ogińskiego starosty oszmiań[skiego] miana na pogrzebie J.O. Xżney [... Izabeli] z Radziwiłłów Ogińskiey kasztellanowey trockiey 15 Febr. 1762 roku" s. 426-431
  • "Mowa [...] Supińskiego przy pożegnaniu [...] Andrzeja Ogińskiego starosty oszmiań[skiego] Roczki Nowembrowe roku 1761 w Oszmianie [...] miana" s. 431-437
  • "Mowa [... Rocha] Zbijowskiego kasztell[ana] nakielskiego dziękuiąca za kasztellanią w Schowie! miana roku 1755" s. 437-440
  • "Punkta dla komisarza od [...] Ogińskich pisarzów polnych podane" s. 440-452
  • "Wotum na seymie grodzienskim roku 1752 miana [...] Michała Massalskiego hetmana polnego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskie]go" s. 452-468
  • "Mowa [...] Massalskiego starosty grodzien[skiego] przy podziękowaniu za laskę seymową" s. 469-473
  • "Mowa [... Wacława] Rzewuskiego woiewody podolskiego hetmana polnego koronnego miana na seymie grodzien[skim] r[ok]u 1752" s. 473-482
  • "Votum [... Michała Fryderyka] Czartoryskiego kanclerza w. W[ielkieg]o X[ięstwa] L[itewskieg]o in senatus consilio [w] Warszawie 1758 r[ok]u miana" s. 483-496
  • "Trzy kwestye na trzy stany Rzeczypospolitey rozłożone. W tychże 3 stanach przyczyny zguby Rzplitey szukaiące [...]" s. 496-546
  • "Kopia listu [...] Tyszkiewicza kasz[telana] mścisł[awskiego]" s. 546
  • "Kopia listu Bogu wielebnego [...] Xa Raykiewicza" s. 546-547
  • "Kopia listu [... Aleksandry z Czartoryskich] Ogińskiey pisarzowey pol. [...] 18. 9bris 1761 z Wołczyna do [... Józefa Paulina Sanguszki] starosty krzemienieckiego pisanego" s. 548
  • "Respons [... Józefa Paulina Sanguszki] sty krzemienieckiego" s. 548-549
  • "Kopia listu teyże [Aleksandry Ogińskiej z Czartoryskich] do [... Ignacego Ogińskiego] marszał[ka] WXLtto pod tąż datą [1761] z Wołczyna pisanego" s. 549-550
  • "Respons JO Xżney [Aleksandrze Ogińskiej z Czartoryskich] [... Ignacego Ogińskiego ] marszał[ka] WXLtto" s. 550-551
  • "Kopia listu [... Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. koron. do [... Barbary z Duninów] Sanguszkowey marszał[kowej] WXLttgo" s. 551-552
  • "Od tegoż do JO Xcia [... Józefa Paulina Sanguszki] st[aros]ty krzemienieckiego" s. 552-553
  • Ogiński Michał Kazimierz "Wierszyki do [...] Oskierki, cześnika lit. od [...] Ogińskiego, pisarza pol. litt. napisane" s. 553-554
  • "Wiersze na kąkurencyą! [...] Wołodkowicza, chorążego mścisł. do [...] z Olszewskich Szpilewskiy, [...]" s. 554-555
  • "Relacya pewney damy o iey konkuręcie! wziątkiem pieniężnym uspokoionym" s. 555-558
  • "[...] Christophoro [...] Szembek [...] die suae in episcopatum Inaugurationis. Societatis Jesu provinciae Masoviae [...] 1767. Antistiti" s. 559-565
  • "Mens humana immortalis canente Severino Rzewuski [...] editio altera Varsaviae [...] 1765 ad [...] Brühlium [...]" s. 566-577
  • "Testament [...] Gąsowskiego" s. 577-586
  • List NN do króla [Stanisława Augusta]
  • "Rejestr znayduiących się rzeczy w tym manuskrypcie" s. 591-604
 • Proweniencja:
  • "Z biblioteki Ogińskich" - [rkps]
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abelard
  • Heloiza
  • Kossowski gen.
  • Niesiołowscy (rodzina)
  • Ogińscy (rodzina)
  • Szpilewska z Olszewskich
  • Jezuici
  • Komisja Skarbu Koronnego
  • Sejm (1764)
  • Sejm (1752)
  • Konfederacja 1763 r.
  • Opozycja polityczna nielegalna 18 w.
  • Farmacja 18 w.
  • Kosmetyka 18 w.
  • Receptura 18 w.
  • Finanse 18 w.
  • Koronacja 18 w.
  • Literatura polska 18 w.
  • Testament 18 w.
  • Epigramy 18 w.
  • Silva rerum 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 18 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Szawernowski, Tadeusz Kajetan d 18 w.
 • 245 a "Manuskrypt przezemnie [...] spisany" 1769
 • 246 a Miscellanea Tadeusza Kajetana Szawernowskiego z 1769.
 • 246 a "Manuskrypt przez IM. Pana Szawernowskiego pisany 1769" g tyt. grzb.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a IV,604 s. c 24x19 cm
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa, grzbiet: tłoczenia, złocenia, 18 w.
 • 520 a "List Heloizy Mniszki pisany do Abelarda" s. III-18
 • 520 a "Mowa [...] Jerzego Mniszcha marszałka nadwornego koron. generała wielkopolskiego, in senatus consilio die 25ta octobris 1762 zaczętym die 30 ejusdem miana w Warszawie" s. 18-23
 • 520 a "Pluralitas ale per vota secreta. Proiekt pewnego senatora duchownego na seym konwokat. 1764" s. 24-32
 • 520 a "Odpowiedz na remonstracye [...] dysydentów Seymoui convocationis podane R[ok]u 1764" s. 32-39
 • 520 a "Mowa [...] Kraszewskiego chorążego znaku pancerne[g]o J.W.Imci pana generała Kossowskiego posła z woiewodztwa inowrocławs[kiego] na seymie convocatt. die mai 1764 w Warszawie miana na punkt propozycij podanych" s. 39-44
 • 520 a "Mowa [...] Andrzeja Zamoyskiego woiewody inowrocław. na seymie convocationis R[ok]u 1764 w Warszawie miana" s. 44-63
 • 520 a "Relacya [...] Poniatowskiego, stolnika WXLitt. [...] o ustawach tegoż seymu [...] 1764 roku uczyniona" s. 63-70
 • 520 a "Mowa [...] Antoniego Przezdzieckiego podkanclerzego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskie]go po ofiarowaney od J[eg]o Krolewskiey Mci [...] sobie mnieyszey litewskiey pieczęci na seymie coronatt. miana R[ok]u 1764 d. 4 grudnia" s. 71-77
 • 520 a Mowy Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego księcia siewierskiego 11.10.1766-05.10.1767 (9) s. 77-93, 118-125, 142-166, 170-176
 • 520 a "Ubespieczenie wiary" s. 93-100
 • 520 a "Propozycye od tronu JKmsci anno 1766 8bris przez [... Andrzeja Zamoyskiego] kanclerza w[ielkieg]o koronnego wprzytomności zgromadzonych stanow w izbie senatorskiey podane" s. 100-108
 • 520 a "Mowa [...] Wladyslawa Lubieńskiego arcybiskupa gnieznieńskiego prymasa Królewstwa Polskiego i W[ielkieg]o X[ięstw]a Liit[ewskieg]o na seymie ordynaryjnym warszawskim d. 22 pazdziernika r[ok]u 1766 miana" s. 108-118
 • 520 a "Antonii Eugenii [...] legati ad [...] Stanislaum Augustum [...] oratio 1766" s. 125-142
 • 520 a "Mowa [...] Pocieja strażnika W[ielkieg]o X[ięstw]a L[i]tt[ewskie]go posła od skonfederowaney Rzeczypospolitey do nayiasn. imperatorowey [...] całey Rossij [... Katarzyny II]" s. 166-168
 • 520 a "Tradukcya odpowiedzi [...] posłom extraordynaryjnym skonfederowaney Rzeczypospolitey Polskiey przez [...] podkanclerzego rossijskiego dnia 18. 7bris 1767 daney" s. 168-170
 • 520 a "Mowa J.KrMsci [Stanisława Augusta] na seymie dnia 12. 8bris miana" s. 176-179
 • 520 a "Mowa [...] Jana Borcha podkanclerzego koronnego na dziękczynienie za konferowaną pieczęć dnia dziewiętnastego Oktobra roku 1767 miana" s. 179-184
 • 520 a "Manifest [...] Karola Littawora Chreptowicza marszałka konfederacij pisarza ziem[skiego] i posła po[wia]ttu grodzieńskiego na seym extraordynaryjny warszawski r[ok]u 1767 m[iesiąc]a 8bra 5. dnia" s. 184-207
 • 520 a "Mowa [... Wacława?] Rzewuskiego woiewody podolskiego hetmana polnego koronnego miana na radzie senatorskiey warszawskiey roku 1761" s. 208-212
 • 520 a "Wotum [... Władysława Łubieńskiego] prymasa po niedoszłym seymie extraordynaryjnym na senatus consilium [w] Warszawie miane A[nn]o 1761 d. 13 maj" s. 212-222
 • 520 a "Wiersze na ożenienie [...] Niesiołowskich kasztell. nowogrodz. r. 1769 in officio napisane" s. 223-228
 • 520 a "Nadgrobek pewnego kawalera, który sobie sam skomponował" s. 228
 • 520 a "Wiersze tegoż samego kawalera [...] wdziney ruskiey przypisane" s. 229
 • 520 a "Myśli [...] Lubomirskiego, nad któremi moralizował" s. 229
 • 520 a "Replika na to od damów przez pewnego kawalera przez moralizacyą" s. 230-231
 • 520 a "Epigrammata różne" s. 231-239
 • 520 a "Do [...] Kazimierza Pomian Łubieńskiego, podkomorze[g]o [...] 1762 martij 4. d." s. 239-244
 • 520 a "Na Grandissa malarza, tył pani Lullied maluiącego" s. 244-246
 • 520 a "Seymy convocationis, electionis, coronationis [...] wierszem oyczystym przez Franciszka Dzik [...] Kożuchowskiego, cześnika wdztwa kaliskiego opisane" s. 246-259
 • 520 a "Ceremoniał koronacyi [...] Stanisława Augusta [...] 1764 d. 25. listopada odprawioney" s. 259-289
 • 520 a "Deklaracya posła extraordynaryjnego y pełnomocnego Nayias[niejszej] Imperatorowey całey Rossij, stanom zkonfederowanym y złączonym Korony Polskiey y W[ielkieg]o X[ięstw]a L[i]tt[ewskie]go" s. 289-291
 • 520 a "Kopia listu [...] Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego xiążęcia siewierskiego do woiewodztw [...] de datt. w Warszawie die 15 Augusti 1767 na seymiki przedseymowe" s. 291-296
 • 520 a "List Oyczyzny do synów koronnych o konfederacyi" 1763 s. 296-300
 • 520 a "Oświadczenie konfederacyi" s. 300-305
 • 520 a "Kopia Reflexy zbawiennych przez prawdziwego Oyczyzny syna do nieczuiących Polaków, ostatniey zguby wiary i wolności podanych" s. 305-311
 • 520 a "Stanislao Augusto [...] 1769 De utraque fortuna" s. 311-315
 • 520 a "Mowa [...] Michała Zienkowicza marszałkowica Trybunału Głównego W[ielkieg]o X[ięstw]a L[i]tt[ewskie]go miana in Collegio Nobilium Varsaviensi [...] 18 lipca, kiedy dawany był dowod z prawa cywilnego" s. 315-322
 • 520 a "Na dzień 3 sierpnia 1769 w Warszawie [...] Augustowi Czartoryskiemu [...]" s. 322-324
 • 520 a "O monecie na rok 1761" s. 324-343
 • 520 a "Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego" s. 343-368
 • 520 a "Przestroga Q. Cycerona względem starania się konsulatu do Marka Tulliusza, brata swego" s. 368-399
 • 520 a "Sekreta różne" głównie porady kosmetyczne s. 399-421 w tym: ["Jako poczernić włosy na głowie y brodzie", "Ług na czernienie włosów pewny i doświadczony", "Maść żeby włosy odrosły na mieyscu łysym", "Aby włosy długie rosły", "Gdy komu włosy sieką się", "Na łysinę", "Maść niepospolita na wygubienie włosów", "Na spędzenie z głowy gnid, łusk i wszy", "Jako się nie upić wiele pijąc", "Żeby się kto prętko upił bez szkody", "Jako pijanego otrzeźwić", "Jako pijanicę uczynić trzeźwego", "Maści na sine mieysca podbite", "Na śmierdzenie z ust lekarstwo", "Na bolenie dziąsłów lekarstwo", "Ustny smród pochodzący z żołądka", "Na ogorzelinę lica", "Opierzchnienie lica od słońca jako wygładzić", "Wódka na umywanie wszelakiey nieczystości co się wskórę wjada", "Proch na wycieranie zębów", "Wyimowanie złych zębów bez obrażenia", "Uwięzłych rzeczy iako z ciała dobywać", "Żeby pod pachami nie śmierdziało", "Maść która ranę do dwuch! dni goj", "Plastr złoty dziwney mocy", "Łoj albo sadło wonne ku mazaniu rąk dla rozsiadania", "Proch wonny do szat z korzenia fiałkowego", "Jako naprawić oley smrodliwy albo oliwę", "Żeby się pchły na iedną mieysce zbiegły", "Podróżny żeby był wolny od pluskiew póki śpi", "Kto chce być wolnym od komarów", "Żeby się muchy na iedno mieysce zgromadziły", "Kto chce być wolen od wszelkiego robactwa", "Trucizna na myszy i szczury", "Proszek atramętowy", "Czynienie linij niewidomych", "Pisanie niewidome", "Na popadane wargi", "Bryzelij przyprawa ku pisaniu", "Pisanie bielsze nad papier", "Farba zielona", "Bezowanie albo napuszczanie drzewa rozmaite", "Miękczenie kości ku ryciu", "Drzewo przyprawia aby się zdało hebanem", "Żelazo żeby nie rdzawiało", "Kamykom czynienie i jako unie obrazy ugniatać", "Farba do folgi pod dyamenty", "Klejenie szkła albo kamieni", "Jako jaje uczynić większe niż człowiecza głowa", "Gęś jako żywą upiec", "Żeby się ludzie murzynami zdali", "Melony aby były słodkie i wonne", "Poznać ieżeli wino z wodą", "Żelazo szmelcować"].
 • 520 a "Sentymenta z listu 47 L. An. Seneki wyięto" s. 421-426
 • 520 a "Mowa [...] Andrzeja Ogińskiego starosty oszmiań[skiego] miana na pogrzebie J.O. Xżney [... Izabeli] z Radziwiłłów Ogińskiey kasztellanowey trockiey 15 Febr. 1762 roku" s. 426-431
 • 520 a "Mowa [...] Supińskiego przy pożegnaniu [...] Andrzeja Ogińskiego starosty oszmiań[skiego] Roczki Nowembrowe roku 1761 w Oszmianie [...] miana" s. 431-437
 • 520 a "Mowa [... Rocha] Zbijowskiego kasztell[ana] nakielskiego dziękuiąca za kasztellanią w Schowie! miana roku 1755" s. 437-440
 • 520 a "Punkta dla komisarza od [...] Ogińskich pisarzów polnych podane" s. 440-452
 • 520 a "Wotum na seymie grodzienskim roku 1752 miana [...] Michała Massalskiego hetmana polnego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskie]go" s. 452-468
 • 520 a "Mowa [...] Massalskiego starosty grodzien[skiego] przy podziękowaniu za laskę seymową" s. 469-473
 • 520 a "Mowa [... Wacława] Rzewuskiego woiewody podolskiego hetmana polnego koronnego miana na seymie grodzien[skim] r[ok]u 1752" s. 473-482
 • 520 a "Votum [... Michała Fryderyka] Czartoryskiego kanclerza w. W[ielkieg]o X[ięstwa] L[itewskieg]o in senatus consilio [w] Warszawie 1758 r[ok]u miana" s. 483-496
 • 520 a "Trzy kwestye na trzy stany Rzeczypospolitey rozłożone. W tychże 3 stanach przyczyny zguby Rzplitey szukaiące [...]" s. 496-546
 • 520 a "Kopia listu [...] Tyszkiewicza kasz[telana] mścisł[awskiego]" s. 546
 • 520 a "Kopia listu Bogu wielebnego [...] Xa Raykiewicza" s. 546-547
 • 520 a "Kopia listu [... Aleksandry z Czartoryskich] Ogińskiey pisarzowey pol. [...] 18. 9bris 1761 z Wołczyna do [... Józefa Paulina Sanguszki] starosty krzemienieckiego pisanego" s. 548
 • 520 a "Respons [... Józefa Paulina Sanguszki] sty krzemienieckiego" s. 548-549
 • 520 a "Kopia listu teyże [Aleksandry Ogińskiej z Czartoryskich] do [... Ignacego Ogińskiego] marszał[ka] WXLtto pod tąż datą [1761] z Wołczyna pisanego" s. 549-550
 • 520 a "Respons JO Xżney [Aleksandrze Ogińskiej z Czartoryskich] [... Ignacego Ogińskiego ] marszał[ka] WXLtto" s. 550-551
 • 520 a "Kopia listu [... Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. koron. do [... Barbary z Duninów] Sanguszkowey marszał[kowej] WXLttgo" s. 551-552
 • 520 a "Od tegoż do JO Xcia [... Józefa Paulina Sanguszki] st[aros]ty krzemienieckiego" s. 552-553
 • 520 a Ogiński Michał Kazimierz "Wierszyki do [...] Oskierki, cześnika lit. od [...] Ogińskiego, pisarza pol. litt. napisane" s. 553-554
 • 520 a "Wiersze na kąkurencyą! [...] Wołodkowicza, chorążego mścisł. do [...] z Olszewskich Szpilewskiy, [...]" s. 554-555
 • 520 a "Relacya pewney damy o iey konkuręcie! wziątkiem pieniężnym uspokoionym" s. 555-558
 • 520 a "[...] Christophoro [...] Szembek [...] die suae in episcopatum Inaugurationis. Societatis Jesu provinciae Masoviae [...] 1767. Antistiti" s. 559-565
 • 520 a "Mens humana immortalis canente Severino Rzewuski [...] editio altera Varsaviae [...] 1765 ad [...] Brühlium [...]" s. 566-577
 • 520 a "Testament [...] Gąsowskiego" s. 577-586
 • 520 a List NN do króla [Stanisława Augusta]
 • 520 a "Rejestr znayduiących się rzeczy w tym manuskrypcie" s. 591-604
 • 530 d Mf 965
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a "Z biblioteki Ogińskich" - [rkps] w Ogińscy
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 20 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Abelard
 • 600 a Heloiza
 • 600 a Kossowski c gen.
 • 600 a Niesiołowscy (rodzina)
 • 600 a Ogińscy (rodzina)
 • 600 a Szpilewska z Olszewskich
 • 610 a Jezuici
 • 610 a Komisja Skarbu Koronnego
 • 650 a Sejm (1764)
 • 650 a Sejm (1752)
 • 650 a Konfederacja 1763 r.
 • 650 a Opozycja polityczna nielegalna y 18 w.
 • 650 a Farmacja y 18 w.
 • 650 a Kosmetyka y 18 w.
 • 650 a Receptura y 18 w.
 • 650 a Finanse y 18 w.
 • 650 a Koronacja y 18 w.
 • 650 a Literatura polska y 18 w.
 • 650 a Testament y 18 w.
 • 650 a Epigramy y 18 w.
 • 650 a Silva rerum y 18 w.
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 651 a Grodno (Białoruś) y 18 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 18 w.
 • 700 a Antonius Eugenius c legat papieski
 • 700 a Borch, Jan Andrzej c kanclerz w. kor. d (1715-1780)
 • 700 a Brühl, Henryk c minister saski d (1700-1763)
 • 700 a Chreptowicz, Karol Litawor c konfederat barski d (?-ca 1801)
 • 700 a Cicero, Marcus Tullius d (106-43 a.C.)
 • 700 a Cicero, Quintus Tullius d (102-43 a.C.)
 • 700 a Czartoryski, Adam Kazimierz c generał ziem podolskich d (1734-1823)
 • 700 a Czartoryski, Aleksander August c wda ruski d (1697-1782)
 • 700 a Czartoryski, Michał Fryderyk c kanclerz w. lit. d (1696-1775)
 • 700 a Gąsowski d 18 w.
 • 700 a Grandis, Jan Hieronim c malarz d 18 w.
 • 700 a Kraszewski, Jan Aleksander c chorąży, poseł inowrocławski d (ca 1730-1787)
 • 700 a Loullier d 18 w.
 • 700 a Lubomirski d 18 w.
 • 700 a Łubieński, Kazimierz c biskup chełmski d (1652-1719)
 • 700 a Łubieński, Władysław Aleksander c (prymas Polski ; d 1703-1767)
 • 700 a Massalski, Michał Józef c hetman w. lit. d (1700-1768)
 • 700 a Mniszech, Jerzy August c marszałek nadw. kor., klan krakowski d (1715-1778)
 • 700 a Ogińska, Aleksandra d (1730-1798)
 • 700 a Ogińska, Izabela c kasztelanowa trocka d (1711-1761)
 • 700 a Ogiński, Andrzej Ignacy Joachim c poseł polski w Wiedniu, wda trocki d (1740-1787)
 • 700 a Ogiński, Ignacy c marszałek w. lit., klan wileński d (ca 1698-1775)
 • 700 a Oskierka, Gerwazy Ludwik c referendarz litewski d (ca 1700-1771)
 • 700 a Pociej, Leonard c strażnik w. lit. d (ca 1730-1774)
 • 700 a Przezdziecki, Antoni Tadeusz c podkanclerzy lit. d (1718-1772)
 • 700 a Rajkowski c ksiądz
 • 700 a Rzewuski, Seweryn c hetman polny kor. d (1743-1811)
 • 700 a Rzewuski, Wacław Piotr c hetman w. kor., klan krakowski d (1706-1779)
 • 700 a Sanguszko, Józef Paulin c sta krzemieniecki d (?-1768)
 • 700 a Seneca Lucius Annaeus d (ca 4 a.C.-65)
 • 700 a Sołtyk, Kajetan Ignacy c bp krakowski d (1715-1788)
 • 700 a Supiński
 • 700 a Szembek, Krzysztof Hilary c bp płocki d (1723-1797)
 • 700 a Tyszkiewicz c klan mścisławski d 18 w.
 • 700 a Wołodkowicz c chorąży mścisławski
 • 700 a Zamoyski, Andrzej c kanclerz w. kor., wda inowrocławski d (1716-1792)
 • 700 a Zbijewski, Roch c klan nakielski d (1710-1790)
 • 700 a Zienkowicz, Michał d marszałkowic lit.
 • 700 a Branicki, Jan Klemens c hetman w. kor. d (1689-1771)
 • 700 a Sanguszkowa, Barbara z Duninów c marszałkowa w. lit. d (1718-1791)
 • 740 a List Heloizy Mniszki pisany do Abelarda
 • 740 a Mowa Mniszcha Jerzego marszałka nadwornego kor. in senatus consilio 1762 w Warszawie
 • 740 a Pluralitas ale per vota secreta. |Proiekt pewnego senatora duchownego na seym konwokat. 1764
 • 740 a Odpowiedz na remonstracye dysydentów Seymoui convocationis podane Roku 1764
 • 740 a Mowa Kraszewskiego chorążego generała Kossowskiego posła inowrocławskiego na seymie convocationis 1764 w Warszawie
 • 740 a Mowa Zamoyskiego Andrzeja wdy inowrocławskiego na seymie convocationis 1764 w Warszawie
 • 740 a Mowa Przezdzieckiego Antoniego podkanclerzego w. lit. po otrzymaniu pieczęci mniejszej litewskiej 1764
 • 740 a Propozycye od tronu JKmsci anno 1766 przez Andrzeja Zamoyskiego kanclerza wielkiego koronnego wprzytomności zgromadzonych stanow w izbie senatorskiey podane
 • 740 a Ubezpieczenie wiary
 • 740 a Mowa Lubieńskiego Władysława abpa gnieźnieńskiego prymasa na seymie ordynaryjnym warszawskim 1766
 • 740 a Mowy Sołtyka Kajetana bpa krakowskiego 1766
 • 740 a Antonii Eugenii legati ad Stanislaum Augustum oratio 1766
 • 740 a Mowa Pocieja Ludwika strażnika w. lit. od skonfederowaney Rzeczypospolitey do Katarzyny II
 • 740 a Tradukcya odpowiedzi posłom extraordynaryjnym skonfederowaney Rzeczypospolitey Polskiey przez podkanclerzego rossijskiego dnia 18. 7bris 1767 daney
 • 740 a Mowa Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski na sejmie
 • 740 a Mowa Borcha Jana podkanclerzego kor. na dziękczynienie za konferowaną pieczęć 1767
 • 740 a Manifest Karola Littawora Chreptowicza marszałka konfederacij pisarza ziemskiego i posła powiattu grodzieńskiego na seym extraordynaryjny warszawski 1767
 • 740 a Mowa Rzewuskiego Wacława? wdy podolskiego hetmana polnego kor. 1761
 • 740 a Wotum Władysława Łubieńskiego prymasa po niedoszłym seymie extraordynaryjnym na senatus consilium w Warszawie 1761
 • 740 a Wiersze na ożenienie Niesiołowskich kasztell. nowogrodz. r. 1769 in officio napisane
 • 740 a Nadgrobek pewnego kawalera, który sobie sam skomponował
 • 740 a Wiersze tegoż samego kawalera wdziney ruskiey przypisane
 • 740 a Myśli Lubomirskiego, nad któremi moralizował
 • 740 a Replika na to od damów przez pewnego kawalera przez moralizacyą
 • 740 a Epigrammata różne
 • 740 a Do Kazimierza Łubieńskiego, podkomorz; 1762
 • 740 a Na Grandissa malarza, tył pani Lullied maluiącego
 • 740 a Seymy convocationis, electionis, coronationis wierszem oyczystym przez Franciszka Dzik Kożuchowskiego, cześnika wdztwa kaliskiego opisane
 • 740 a Ceremoniał koronacyi Stanisława Augusta 1764
 • 740 a Deklaracya posła extraordynaryjnego y pełnomocnego Nayiasniejszej Imperatorowey całey Rossij Katarzyny II, stanom zkonfederowanym y złączonym Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Littewskiego
 • 740 a List Sołtyka Kajetana bpa krakowskiego do województw na sejmiki przedsejmowe 1767
 • 740 a List Oyczyzny do synów koronnych o konfederacyi 1763
 • 740 a Oświadczenie konfederacyi
 • 740 a Kopia |Reflexy zbawiennych przez prawdziwego Oyczyzny syna |do nieczuiących Polaków, ostatniey zguby wiary i wolności podanych
 • 740 a Mowa Zienkowicza Michała marszałkowica Trybunału Głównego W. Ks. Lit. miana in Collegio Nobilium Varsaviensi
 • 740 a Na dzień 3 sierpnia 1769 w Warszawie Augustowi Czartoryskiemu
 • 740 a O monecie na rok 1761
 • 740 a Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego
 • 740 a Przestroga Q. Cycerona względem starania się konsulatu do Marka Tulliusza, brata swego
 • 740 a Sekreta różne |receptury kosmetyczne
 • 740 a Sentymenta z listu 47 L. An. Seneki wyięto
 • 740 a Mowa Ogińskiego Andrzeja sty oszmiańskiego na pogrzebie Izabeli Ogińskiej kasztelanowej trockiej 1762
 • 740 a Mowa Supińskiego przy pożegnaniu Andrzeja Ogińskiego sty oszmiańskiego 1761
 • 740 a Mowa Zbijewskiego Rocha klana nakielskiego 1755
 • 740 a Punkta dla komisarza od Ogińskich pisarzów polnych podane
 • 740 a Mowy Massalskiego Michała hetmana polnego lit.
 • 740 a Mowa Rzewuskiego Wacława hetmana polnego kor. 1752
 • 740 a Votum Michała Fryderyka Czartoryskiego kanclerza w. Wielkiego Xięstwa Litewskiego in senatus consilio w Warszawie 1758
 • 740 a Trzy kwestye na trzy stany Rzeczypospolitey rozłożone. W tychże 3 stanach przyczyny zguby Rzplitey szukaiące
 • 740 a List Tyszkiewicza klana mścisławskiego do NN
 • 740 a List Rajkiewicza księdza do NN
 • 740 a Listy Ogińskiej Aleksandry z Czartoryskich pisarzowej polnej lit. do
 • 740 a List Czartoryskiego Adama Kazimierza do Ogińskiej Aleksandry z Czartoryskich
 • 740 a List Ogińskiego Ignacego marszałka w. lit. do Ogińskiej Aleksandry z Czartoryskich
 • 740 a List NN hetmana w. kor. do Sanguszkowej marszałkowej w. lit.
 • 740 a Listy do Czartoryskiego Adama Kazimierza
 • 740 a Wiersze na kąkurencyą! Wołodkowicza chorążego mścisł. do z Olszewskich Szpilewskiy
 • 740 a Relacya pewney damy o iey konkuręcie! wziątkiem pieniężnym uspokoionym
 • 740 a Christophoro Szembek die suae in episcopatum Inaugurationis. Societatis Jesu provinciae Masoviae 1767. Antistiti
 • 740 a Mens humana immortalis canente Severino Rzewuski editio altera Varsaviae 1765 ad Br~uhlium
 • 740 a Listy do Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski
 • 740 a Testament Gąsowskiego
 • 777 a Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) t De utraque fortuna
 • 777 a Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) t Relacya Poniatowskiego stolnika WXLitt. |o ustawach tegoż seymu 1764 roku uczyniona
 • 777 a Ogiński, Michał Kazimierz (1730-1800) t Wierszyki do Oskierki cześnika lit. od Ogińskiego pisarza pol. litt. napisane
 • 777 a Kożuchowski Franciszek (1730-1787) t Seymy convocationis electionis coronationis wierszem oyczystym przez Franciszka Dzik Kożuchowskiego cześnika wdztwa kaliskiego opisane
 • 777 a Kossakowski Antoni (1718-1786) t Do Kazimierza Łubieńskiego podkomorz 1762
 • 852 j BK 00924
 • 999 d 19.04.25

Indeksy