Silva rerum z w. XVIII. Listy, mowy, wiersze z czasów Sobieskiego i Augusta II.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00961
 • Kopie:
  • Mf 970
  • Mf 6763
 • Tytuł: Silva rerum z w. XVIII. Listy, mowy, wiersze z czasów Sobieskiego i Augusta II.
 • Miejsce i czas powstania: 1740 ok.
 • Opis fizyczny: 344 k. 21x17 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, 18 w.; oprawa typu kopertowego (obustronna); pierwotnie znajdowały się dwa rzemyki, po których pozostały tylko ślady
 • Język: Łac., pol., franc.
 • Zawartość:
  • Notaty sejmowe: "Notata z Seymu Pacificationis. A[nno]o 1735 pod Laską Jmci Pana Poninskiego Referen[darza] Ko[ronnego]", k. 67-72v.
  • Excerpty z manuskryptu Radzewskiego: fragmenty mów, przysłowia, k. 73-75. - Epigramaty: o miłości, "Miłość Oręża niema [...]", k. 73. - O prywacie, "Wieleć my mamy swobod [...]", k. 73. - Epigramat prześmiewczy na króla Michała, "Thren Krolowi Michałowi od Dworzanina Napisany", k. 73v. - Satyra na Reja, "O Reju", k. 73v-74. - O nieszczęśliwej miłości, "Wrzuć w morze kto Przyiaciel [...]", k. 74v.
  • Excerpty z manuskryptu Czackiego: przysłowia, porady, "Z Skryptow Imci Pana Czackiego", k. 75-77.
  • Excerpty z manuskryptu Zandrowicza: przysłowia, formułki grzecznościowe, fragment ze św. Hieronima dedykowany wdom Brezie[?], Leszczyńskiemu i Małachowskiemu, "Na 3 W[oje]wodów. Brezę, Leszczynskiego y Małachowskiego", k. 77-77v.
  • Formuły leków: przeciwko paraliżowi, "Contra Paralisim", k. 77v.
  • Formularze listów: podziękowanie za korespondencję, k. 77v - dodatek do listu wspierającego starania kawalera o damę, "Assumpt listu instancjalnego. Za Kawalerem o Damę Konkurującym. etc", k. 18. - Fragmenty listów, k. 78v-79. - Fragment listu miłosnego, k. 79-79v. - "List od Przyjaciela do Konfidenta", k. 80-80v. - Życzenia na Boże Narodzenie, "Pro Nativitate JESU Christi Congratulationes. 1738", k. 84-84v. - Życzenia noworoczne, "Apprecatio Novi Anni", k. 87-88. - Życzenia wielkanocne, "Ad Paschales", k. 89. - "List winszuiący Potomstwa", k. 100. - "List do Damy", k. 103v-104v.
  • Cytaty z poezji łacińskiej, przysłowia łac. i pol., k. 80v-81v, 82v-83.,
  • Epigramaty, wiersze różne: na oświadczyny, "Oddawanie roznych Upominkow y Pierzcienia", k. 78-78v. - "Winarskiemu Karski", k. 82. - Na psa szczekającego w pokoju, "Pies szczeka na złodzieia [...]", k. 82. - Epigramat tłumaczone na jęz. polski, "Sus juvenis serpens [...]", k. 82 - Epitafium dla sty Opaleńskiego, "JEymi Pani Sieniawska W[oje]wodzina Krakowska Jmu Panu Opalenskiemu Staroscie Nowomieyskiemu", k. 82. - Epigramat pastereczki, "Moy myli Panie [...]", k. 82v. - O polowaniu, "Dla czego zabawiasz się idąc [...]", k. 83. - O macierzyństwie, "Dziwny przymiot natury [...]", k. 83. - Satyra na nieznajomego, "Wiersze na pewnego etc.", k. 83v. - Żart geograficzny, "Belgradowi przypisano A[nno] 1739", k. 96. - Fraszki o kobietach: "Do tego ktory nie ma żony a piiąc w kompanij o koley prosi", k. 103. - "Na wzdychanie", k. 103. - "Na pewnego co miał 6 żon", k. 103. - "Na Przestrogę Damom", k. 103. - "Na Konkurencyą Jmi P. Dębskiego", k. 103. - "Dama Co Gęby niechce dać tylko iagody", k. 103. - "Że Mąż i Żona iedno Ciało maią [...]", k. 103. - "Miałem chęć szczerą abyś mnie dzwigała [...]", k. 103. - Wiersze z podróży do Paryża, w 1735 r., "Vult Mater Natum" ["Matka chce potomka"], k. 104v. - "Traduction", k. 104v. - Kuplet na Tarła, powtarzany na dworze w 1735 r., "Tarlo p. Anagramma Latro", k. 104v.
  • Cytaty z Pisma Świętego i pism Ojców Kościoła, k. 79v, 81v.
  • Listy klana Mycielskiego: życzenia na Nowy Rok 1740, "Do Jmci X. Miaskowskiego administratora Gniezninskiego cum appre[catione] Novi A[nn]i", k. 86. - "Do Jw Jmci Pana Podskarbiego Ko[ronnego] in eadem", k. 86-86v. - "Do Xcia Kardynała", k. 98-98v. - Gratulacje z okazji nominacji na biskupa, "Do Xcia Jmci Czartoryskiego Nominata Biskupstwa Poznanskiego", k. 87. - Pożegnanie ukochanej wyjeżdzającej na Ruś, "Do JEymci Pani Raczynskiey woiewodzicowey Pozn. od Jmi Pana Mycielskiego sty koninskie[go]", k. 96v. - Pożegnanie przyjaciół przed wyjazdem na Ruś: "Do Jmci Pana Sędziego Poznanskiego", k. 97 - "Do Jmci Pana Podsędka Poznanskiego", k. 97. - "Do Xcia Kardynała", k. 97. - Pożegnanie z podkanclerzym, dyspozycje urzędowe, "Do Jmci Pana Podkanclerzego", k. 97-97v. - Rekomendacja Maychrowicza i prośba o opiekę nad nim, "Do Jmci Pana Sędziego Bydgoskiego", k. 97v-98. - Podziękowanie za udzielenie żonie sąsiedzkiej pomocy, "Do Jmci Pana Krzyckiego Sty Żelgniewskie[go]", k. 99v. - Informacja o śmierci żony [adresat: Mogilnicki?], "List pogrzebowy", k. 102.
  • Kopia listu Mniszcha, marszałka wielkiego kor., do klana Mycielskiego, życzenia noworoczne, "Od Jmci Pana Mnischa Marszałka WK winszuiąc Nowego roku Jm P. Mycielskiemu in A[nn]o 1732", k. 99v-100.
  • Kopia listu marszałka nadwornego Bielińskiego do króla Augusta III, informuje o złożeniu urzędu podskarbiego ziem pruskich, "Kopia listu do Krola Jmci Augusta III. die 17. [Decem]bris. 1738. pisanego od Jmci Pana Franciszka Bielinskiego Marszałka Nadwornego Ko[ronnego]", k. 92-92v.
  • Kopia listów prymasa [Teodora Potockiego]: do Poniatowskiego [Stanisława?], informuje o nominacji na stanowisko regimentarza generalnego po śmierci hetmana wielkiego kor. [Adama Mikołaja Sieniawskiego], "List Xcia Jmci Prymasa do Jmi Pana Poniatowskiego A[nn]o 1726", k. 100-100v. - Polecenie przestrzegania prawa, "List Xcia Jmci Prymasa do Deputata instare", k. 100v. - List do klana krakowskiego [Janusza Antoniego Korybuta Wiśniowieckiego], informacja o obsadzeniu urzędu sty generalnego Wielkopolski, wakującego po śmierci Macieja Radomickiego, starania prymasa o urząd dla chorążego nadwornego [Macieja Mycielskiego] ubiegł wda kijowski [Józef Potocki], "List Xcia Jmci Prymasa do Xcia Jmci Kasztelana Krakowskiego. A[nn]o 1728", k. 101. - List do klana krakowskiego [J. A. Korybuta Wiśniowieckiego], życzenia wielkanocne, informacja o konflikcie rodowym, w którym zwyciężył klan, "List Xcia Jmci Prymasa do Xcia Kasztelana Krakow[skiego]", k. 102v. - Życzenia na Nowy Rok 1732, "List Xcia Prymasa do Jmci Pana Mycielskiego. 1732", k. 102v.
  • Kopia listu Ponińskiego, sty babimojskiego, informacja o śmierci ojca i wyznaczonym terminie pogrzebu, "List Pogrzebowy Jmci Pana Poninskiego Sty Babimoyskiego in A[nn]o 1733", k. 100v-101.
  • Mowy następujących: ks. Kunicki, "List pogrzebowy przez Jmci Xiędza Kunickiego pisany na pogrzeb J.O. Xcia Prymasa Potockiego dnia 16 Jan[uarii] w Gnieznie poch[owanego]. 1739", k. 92v-93v. - Franciszek Malczewski ok. 1706 (4): "Kondolencya na Pogrzebie Jmci Pana Zygmunta Grudzinskiego przez Jmci Pana Franciszka Malczewskiego Towarzysza KJmi Stanislawa Roty Pancerney w Chodziezu 1706", k. 118v-119v. - "Tegoz na pogrzebie Jmci Pana Ulatowskiego", k. 119v-120v. - "Kondolencya na pogrzebie Jmci Pana Kierzynskiego Towarzysza miana od Jmi P. Francis[zka] Malczewskiego 1706. 6 May. Ex circumstantia z podiazdu przyszlismy etc.", k. 121-123v. - "Kondolencya tegoz na pogrzebie Ś.P. Jmi P Kozminsk[iego] w Kownie OO Jezuitow 1700(?) 22 Apr[ilis]. Z Circumstancyi że w cztery niedziele po przeszłym", k. 123v-125. - Karol Rydzyński (9): "Mowa Jmci Pana Rydzynskiego Czesnika Kalisk[iego] dziękuiąć za JEymć Pannę Modlibowską", k. 105v-107. - "Tegoz oddaiąc JEymć Pannę Kępowską", k. 107-108. - "Tegoz oddaiąc JEymć Pannę Wygrazewską", k. 108-109v. - "Tegoz oddaiąc JEymć Pannę Żablinską", k. 109v-110v. - "Tegoz oddaiąc siostrę swoię Jmci Panu Gostynskiemu", k. 110v-111. - "Tegoz dziękuiąć za JEymć Pannę Korycinską", k. 111v-112v. - Mowy pogrzebowe: k. 113-114, 114v-117, 117-118v. - Bp kamieniecki Denhoff ok.1683-1702 (2): "Mowa Jmci Xiędza Denhoffa Biskupa Kamienieckiego na Pogrzebie JEymć Pani chorązyney Wielunskiey Denhoffowey z Domu Dzialynskiey W[oje]w[o]dz[i]anki Kal[iskiej]", k. 125-126v. - "Mowa Tegoz na Pogrzebie Jmci P. Władysława Denhoffa W[oje]w[o]dy Pomorskiego ktory pod parkanami od Turkow occubuit zapraszając na żalosny chleb w Częstochowie", k. 127-129.
  • Mowy anonimowe: "Pożegnanie na pogrzebie J.O. Xcia Jmci Arcybiskupa Gniezn. Prymasa Korony Polskiej y W[ielkiego] X Lit[ewskiego] przez J.W. Jmci Pana Kasztelana Przemyskiego od całego dworu", k. 93v-96. - Odnowienie nominacji urzędników miejskich na nowy rok, "Approbatia Elekcyi Mieszczan", k. 98v-99. - "Mowa na Pogrzebie S.P. Jmci Pana Mycielskiego Stolnika K[oronneg]o Z Cyrkumstancui herbu Podkowy, Strzały y Czasu", k. 129-131v.
  • Kopia listu Mogilnickiego do klana Mycielskiego, informuje o zrywanych sejmikach, gratuluje laski Trybunału Lubelskiego, prosi o zaniechanie realizacji dekretu ciążącego na posiadłościach, "List Jmci Pana Mogilnickiego do Jmci P. Mycielsk[iego]", k. 101v-102.
  • Kopia listu Rzewuskiego [Wacława?], informacja o zabiegach o poparcie klana kaliskiego, "List Jmci Pana Rzewuskiego P.P.K. do Pana Myciel[skiego]", k. 103v.
  • Kopia listu klana krakowskiego [J. A. Korybuta Wiśniowieckiego], winszująca szczęśliwego powrotu i zapewniająca o przychylności, "List Xcia Jmci Kasztelana Krakow[skiego] do Jm P. Mycielsk[iego]", k. 103v.
  • Epitafium Zagwoyskiego, "Nagrobek napisany Jmci Panu Zagwoyskiemu od Kozaków zabitemu", k. 105-105v.
  • Wyciągi z testamentów: "Excerpt Testamentu S.P. Jmi Jana Ląckiego Kasztelanica Kaliskiego. 1733", k. 131v-132.
  • Mowy różne: z tytułu nominacji na urząd lub narodzin syna, "Winszując komu ut optata veniant in succesu honoris y kiedy da Pan Bóg Syna komu [...], k. 1. - "Pożegnanie Kommissyi Radomskiej" [fragment], k. 36-36v. - "Marszałkowi Pochwała na Sandomirsky Konfederacyi obranemu w Lublinie przez Xcia Prymasa 1707 [...]" [fragment], k. 53-53v.
  • Wiersze różne: erotyk, "Jako Wosk płynie kiedy Słońce grzeie [...]", k. 1. - O grzechu pierworodnym, "W Raju biała płeć Jabłuszkiem zgrzeszyła [...]", k. 1. - O opuszczeniu w potrzebie, "Ktoż o mizernym powiedział Sobie [...]", k. 4. - Erotyk, "Dobra noc oczy spieycie bez otchnienia [...]", k. 4. - Proces westalek, "A Monachis clausos fontes Monialibus esse [...]", k. 22v.
  • Przysłowia różne (pol. łac.): k. 1, 2.
  • Epigramaty: satyra na rody herbowe Ciołków i Toporów, "Epigramma na ciołka", k. 2. - Odpowiedź Ciołków: "Respons od Ciołków", k. 2-2v. - Ostrzeżenie dla Lechii [Polski] przed kłamliwymi słowami Gallów [Francuzów], "Proiekt na Francuzów 1736", k. 22. - Ostrzeżenie dla Francji [Gallii] przed kłamliwymi Polakami, "Respons", k. 22v.
  • Sprawozdania, relacje z wydarzeń: sprawozdanie z pogrzebu Książęcia Radziwiłła u O.O. Bernardynów w Wilnie, odprawianego przez brata Mateusza, k. 2v-3v. - Zamieszczone na końcu sprawozdania satyryczne wiersze, podrzucone przez zazdrosnych Jezuitów: wiersz szkalujący brata Mateusza, "Żali się bardzo Radziwiła Dusza Na Bernardyna Brata Mateusza [...]", k. 3. - Poprzedzony krótkim wstępem satyryczny wiersz opisujący historię, fundacyjnego podarunku pana Strusia dla konoskiego kościoła, "Jak gdy w tamtym kościele pewna Dama klęczy [...], k. 3-3v. - Poprzedzony wstępem wiersz o cnotliwej małżonce, "Nie iest to sekret, ani Znak milości [...]", k. 3v.
  • Kopie listów [klana Macieja Mycielskiego] do Kossowskiego : życzenia noworoczne, "Kopia listu do Jmci Pana Kossowskiego. Deputata na Trybunał Ko[ronny] in exordio novi Anni de data 2da Januari 1738", k. 7. - Obietnica pomocy w obronie Kossowskiego, w sprawie pana N., k. 7. - Gratulacje dla Kossowskiego z okazji powołania go na członka Trybunału Koronnego, prośba o przychylność w sprawach nadawcy, , k. 8. - Prośba o protekcję w sprawie brata nadawcy, N[iegolewskiego], k. 10-10v, 11v.
  • Kopie listów [klana Macieja Mycielskiego] do Kożuchowskiego z Wielunia: prośba o pomoc w sprawie Kossowskiego, "Item Instancjalny do Jmi. P. Kozuchowskiego Wielunskiego", k. 7v. - Zapowiedź przesłania dezyderatu N. do przejrzenia przez Kozuchowskiego, "Item Instancjalny", k. 7v. - Prośba o przychylność Trybunału w sprawach własnych nadawcy, "Item do Jmci Pana Kozuchowskiego rekomenduiąc mu interessa swoie", k. 7v. - Prośba o przychylność w sprawie brata nadawcy, Niegolewskiego, "Do Jmci Pana Korzuchowskiego za tymze", k. 10v. - Prośba o przychylność w sprawie N., "Do Jmci Pana Korzuchowskiego zatymze", k. 11v-12.
  • Kopia listu do Rzewuskiego, marszałka Trybunału Koronnego: prośba o protekcję, "Do Jmci Pana Rzewuskiego Marszałka Przezwięt. Trybunału Ko[ronnego].", k. 8v-9.
  • Kopie listów do wdy podolskiego, marszałka: w sprawie protekcji dla Niegolewskiego, brata nadawcy, " Do Jmci Pana Wdy Podolskiego Marszał[ka] za Jm. P. Niegolewskim instancjalny", k. 9v. - Prośba o protekcję w sprawie N., który prześladowany jest za życzliwość względem nadawcy, "Do Jmci Pana wdy Podolskiego Marszałka za J. Panem Gorczyczewskim(?)", k. 10v.
  • Kopie listów do księdza Laszcza, prezydenta trybunału kor.: powinszowanie z okazji wyboru na prezydenta trybunału, prośba o przychylność, "Do Jmci Księdza Laszcza Prezydenta", k. 9. - Prośba o protekcję dla Zakrzewskiej, kasztelanowej sądeckiej, we wniesionej przez nią sprawie, "Item powtorny do Jmi K. Laszcza", k. 9-9v. - Z prośbą o protekcję dla brata nadawcy, N[iegolewskiego], w jego sprawie, "Do Jmci K. Laszcza Prezydenta za tymże", k. 10. - Prośba o przychylność w sprawie N., niepotrzebnie pozwanego , "Do Jmci K. Laszcza Prezydenta za tymze", k. 11.
  • Kopia listu do wdy sandomierskiego: życzenia noworoczne, "Do Jmci Pana Jarla Wdy Sendomirskego cum apprecatione novi Anni 1738", k. 12.
  • Kopia listu do wdy lubelskiego: życzenia noworoczne, informacja o wyjeździe adesata z Polesia Wołyńskiego,"Do Jmci Pana Jarla Wdy Lubel[skiego] cum apprecatione novi Anni 1738", k. 12-12v.
  • Kopia listu do Czapskiego, wdy chełmińskiego: informacja o wyjeździe nadawcy z rezydencji zimowej na Wołyniu, życzenia noworoczne i prośba o dalszą protekcję w sprawie wakującego urzędu po śmierci pana Raczyńskiego, "Do Jmci Pana Czapskiego W[ojewo]dy Chelmin[skiego] cum apprecatione Novi Anni etc.", k. 12v-13.
  • Kopie listów do ks. Lipskiego, bpa krakowskiego: informacja o przyjeździe na Wołyń i nadziejach nadawcy na wakujący urząd wdy poznańskiego, przypomnienie obietnic bpa, uczynionych we Wschowie, gdy nadawcy ofiarowano kaszt. poznańską zamiast wojew. kaliskiego, prośba o protekcję, życzenia noworoczne, "Do Xcia Jmci Lipskiego Biskupa Krakowskiego także cum apprecatione Novi Anni", k. 13-13v. - List informujący o marszrucie nadawcy w podróży z Wielkopolski na Wołyń, o nieudanej próbie spotkania z bpem w Piotrkowie, życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, "Do Jmci Pana", k. 17-17v. - informacja o przybyciu nadawcy do Szubina po spotkaniu z bpem w Radomiu, prośba o udzielenie obiecanego poparcia kandydatury na stanowisko wdy poznańskiego, "Do Xcia Biskupa Krako[wskiego] M[issum] do Wschowy", k.20v. - odpowiedź na list bpa z Krakowa, podziękowanie za przesłanie ciekawych wierszyków, nadzieja na protekcję w prywatnych interesach nadawcy, "Do Xcia Jmi Biskupa Krakowskiego", k. 21v.
  • Kopia listu od bpa krakowskiego [do Mycielskiego, klana poznańskiego]: odpowiedź na powinszowania z okazji minionych świąt, "Respons od Xcia Jmci Biskupa Krakowskiego na list w Roku 1737 pisany", k.17v.
  • Kopie listów do ks. Wiśniowieckiej, klanowej krakowskiej od Mycielskiego, klana poznańskiego: powinszowania z okazji Nowego Roku, święta patronki i narodzin dziecka, "Do Xnei JEy[moś]ci kasztelanowej krakow[skiej] Wiśniowieckiej od Je[g]o Jmi Pana Mycielskiego kasztelana Poznań[skiego] cum appre[catione] Nativitatis", k. 13v-14. - wyrazy żalu z niemożności spotkania, życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku, "Do K[sięż]ney Jeym[oś]ci od Jeym[oś]ci Pani Mycielskiej kasztel[anowej] Poznań[skiej] ato do Matki", k. 14-14v. - życzenia noworoczne, "Drugi list do Xney JEymci winszuiący Roku Nowego", k. 14v-15.
  • Kopie listów do ks. Potockiego, wdy kijowskiego: list wyrażający radość z zapowiedzi karnawałowego spotkania u klana krakowskiego, otrzymaną w liście od tegoż, życzenia noworoczne, "Do Jmci Pana X. Wdy Kijowskiego Potockiego, cum apprecatione Novi Anni", k. 15-15v. - list z życzeniami noworocznymi, wyrażający żal z niedoszłego spotkania, "Do Jmci Pana także cum apprecatione Novi Anni", k. 15v-16.
  • Kopia listu od ks. Potockiego, wdy kijowskiego [do Mycielskiego, klana poznańskiego]: odpowiedź na list z życzeniami noworocznymi, "Respons", k. 15v.
  • Kopia listu do jezuitów poznańskich: przy okazji życzeń noworocznych nadawca apeluje o zaprzestanie działań szkodliwych dla niego, nadmienia o niegodnych propozycjach ze strony zakonu i długu, który wziął na siebie, "Do OO Jezuitow Poznanskich", k. 16-16v.
  • Kopia listu do ks. Sanguszko, miecznika litewskiego: żal z nieudanego spotkania, informacja o wyjeździe na Wołyń, spotkaniu z pułkownikiem Ordynackim, życzenia noworoczne, "Do Xcia Jmci Sanguszka Miecznika Lit[ewskiego] cum apprecatione Novi Anni", k. 16v-17.
  • Kopia listu do Skotnickiego: prośba o mediację w sporze sąsiedzkim z Trąpczyńskim o zajęcie wód, "Do Jmci Pana Skotnickiego zapraszaiąc go w Przyiacielskiey usludze", k. 17v-18.
  • Kopia listu do Gurowskiego: informacja o pobycie nadawcy u braci Gurowskiego i wzajemnej ich przyjaźni, skarga na pobieranie grobelnego we włościach Gurowskich, które pociągnie za sobą opłaty podczas podróży przez sąsiedzkie włości nadawcy, "Do Jmci Pana Gurowskiego. żaląc się na przywłaszczanie grobelnego", k. 18.
  • Kopia listu do Ponińskiego, podkoniuszyca koronnego: życzenia noworoczne zasyłane z Polesia Wołyńskiego, "Do Jmci Pana Poninskiego Podkoniuszyca Ko[ronnego]. cum apprecatione Novi Anni", k. 18v.
  • Kopia listu do k. Polski, Stanisława Leszczyńskiego od Mycielskiego, klana poznańskiego: prośba o odpłatę za wierną służbę nadawcy, dotychczas zadowalającego się tylko dokumentem "Ab actu Inscriptionis ad Annum 1725tum", "Do Krola Jmci Stanisława od Jmci Pana Mycielskiego Kaszt[elana] Pozn[ańskiego]", k. 18v-19.
  • Kopia listu Ossolińskiego do Mycielskiego, klana poznańskiego: pożegnanie przed emigracją nadawcy do Francji, po wyznaniu króla Augusta, nadawca nie wyjaśnia przyczyn, dla których musiał złożyć urząd, uzasadnia emigrację troską o dobro i spokój ojczyzny, oświadcza, że wszystkie rachunki z okresu urzędowania zostawił w porządku, i że udaje się na służbę Jmci króla Stanisława [Leszczyńskiego], "List Jm Pana Ossolinskiego do Jm Pana Mycielskiego Kasztel[ana] Pozna[ńskiego] oddalaiąc się do Francyi", k. 19-19v.
  • Kopia listu Mycielskiego, klana poznańskiego do Ossolińskiego: odpowiedź na list tegoż, potwierdzenie niezmiennej przyjaźni w stosunku do Ossolińskiego i prośba o przekazanie królowi Stanisławowi [Leszczyńskiemu] zapewnienia o wierności nadawcy, autor zdaje sobie sprawę z konieczności przestrzegania poleceń aktualnego króla [Augusta] i ukrywania swoich preferencji politycznych, "Respons", k. 20-20v.
  • Kopia listu do podkanclerza koronnego(?): prośba o przyrzeczoną protekcję w staraniach nadawcy o urząd wdy poznańskiego, "Do Jmci Pana Podkanclerzego", k. 21.
  • Kopia listu do Boguckiego: reprymenda dla Boguckiego z powodu braku przyrzeczonego wilkierza, "Do Jmci P. Boguckiego w niepunktualności", k. 21-21v.
  • Kopia listu do X.(?) Waśniewicza, kanclerza poznańskiego: pożegnianie przed wyjazdem adresata za granicę [na Ruś(?)], prośba o pamięć w sprawie z ks. Opalińskim w okresie nieobecności nadawcy, "Do Jmci X. Wasniewicza Kan[clerza] Pozn[ańskiego]", k. 21v-22.
  • Kopia listu do Tuchołki: kondolencje z powodu pożaru dworu i dobytku adresata, żal z powodu niedoszłej wizyty Tuchołki w domu nadawcy przed jego wyjazdem na Ruś, "Do Jmci Pana Tuchołki indolendo comburenti. aula et aliis rebus", "Do Jmci Pana Tuchołki w ubolewaniu z powodu palącego się dworu i innych rzeczy", k. 22.
  • Kopie listów [klana kaliskiego Mycielskiego] do Trybunału Koronnego: skarga na Trybunał w Piotrkowie, który zerwał ugodę z nadawcą w czasie jego pobytu w Wielkopolsce, "Kopia listu do Trybunału Piotrkowskiego w przegranej sprawie", k. 23. - nadawca apeluje o pomoc głowy Trybunału w sprawie wpisu uczynionego nań zaocznie, "Drugi list in simili", k. 23-23v. - Apel o sprawiedliwość wobec oskarżonego niesłusznie, "Do Trybunału", k. 29. - odparcie zarzutów: autor twierdzi, że sumę zapisaną na jego dobra odebrali i skwitowali powodzi, po czym złożyli nań winę, "2do", k. 29-29v. - apel do deputatów województwa, "3tio", k. 29v - Apel o protekcję, "4to", k. 30. - Apel o przychylność sty poznańskiego, "5to", "6to", k. 30.
  • Kopia listu [klana kaliskiego Mycielskiego] do króla Augusta III: pochwała działań króla w polityce wewnętrznej (stłumienie zamieszek wywołanych przez oddziały pomocnicze, wyprowadzenie z kraju wojsk cudzoziemskich, plan zwołania sejmu, zasięgnięcie głosu senatorów); analiza aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju, projekty reform i porady dla króla przed planowanym zwołaniem sejmu: wzmocnienie monety, która traci na wartości przez wypływanie kruszca za granicę, ułożenie nowego opodatkowania, ze względu na niejednolity system i nadmierne obciążenia wobec wyludnionych prowincji (np. Wielkopolski), zlustrowanie nowych kolonii, opodatkowanie ich razem ze starymi, zwrócenie baczniejszej uwagi na olędry i wsie niemieckie nad śląską i brandenburską granicą; rozwiązania dotyczące królewskich postulatów z sejmu pacyfikacyjnego odnośnie wojska: ukrócenie samowoli najemników brandenburskich w Wielkopolsce, zatrzymanie samowolnego poboru chłopów; pretensje terytorialne: rada wykupienia Drahimia, skonsultowania się z dworem berlińskim w sprawie odzyskania ziemi elbląskiej; kwestia podupadłych miast prowincjonalnych, przeludionych przez Żydów, szczególnie Poznania: przywrócenie dawnych przywilejów, protekcja królewska, równe ciężary i obowiązki wobec mieszczan, duchownych i szlachty; obronność państwa: odbudowa zrujnowanych zamków i fortec granicznych jako postulat na sejmie, "Kopia listu do Krola Jmci Augusta III na deliberatorias", k. 26v-28v.
  • Epigramaty: pocieszenie dla grafa Sułkowskiego, którego zmienne wyroki losu skazały na niełaskę dworu "Epigramma przez Jmci Pana Refrendarza K[oronneg]o in solatium Jmci P[an]u Graffowi Sulkowskiemu disgratiowanemu u dworu", k. 30v. - haniebny koniec Szujskiego, "Wolinskiego Życie a S[z]ujskiego Śmierć", k. 30v. - "Respons", k. 30v. - nagana niewierności, "Wiersze na P. Woyciecha Rokossowskiego ktory miawszy Żonę w Niemce się kochał", k. 30v. - Wiersze starca dla samotnej wiolonczelistki, "Piękny to Muzyk [...]", k. 31v. - Odpowiedź damy, "Na tey wioli [...]", k. 31v. - na młodzieńca rozwiązłego, "Straciłeś Palec dla Matki Maluśki [...]", k. 37. - Trzy przyczyny, które skłaniają do płaczu: "In oculis semper habeto" ["Miejcie zawsze na względzie"], k. 37. - Porady dla mędrca: "Sapiens" ["Mędrzec"], k. 37. - Satyra erotyczna: "Omnis Caro Faenum" ["Każde ciało sianem"], k. 37. - O chciwości kobiecej: "Do Niewiast", k. 37. - O chełpliwej pani: "Taka w płotnie", k. 37. - O nienasyconej naturze kobiet: "Do białych głow", k. 37v.
  • Rozprawka filozoficzna o naturze miłości, k. 31.
  • Przysłowia, cytaty z Pisma Świętego, Owidiusza, Propercjusza, Arystotelesa, (glossy identyfikują zapożyczenia), anegdoty z historii starożytnej, porady wierszem, gnomy o miłości, przyjaźni, cnocie i ojczyźnie, k. 31-36, 37v, 38v. - Porada dla szlachetnych: "Ad nobiles", k. 38v. - Zestaw żartów politycznych i obyczajowych, powiedzeń, gnom, "Na żart poufały przyjaciela", k. 46v-50. - Satyra polityczna, "Epitaphium pierwszemu Seymowi po Koronacyi N. Króla Augusta III", k. 51v.
  • Excerpty z listów i manuskryptów: z listu Grzymułtowskiego do króla, z 1604 r., o opłakanym stanie sejmu i nieszczęściu Rzeczpospolitej, k. 34-34v. - fragmenty listu Czackiego, deklaracja przyjazdu do N. nawet w chwili niedomagania żony, "Z manuskryptu Jmci Pana Czackiego", k. 39. - Sprawozdanie z dalszego ciągu sporu z N., w którym nadawca zmuszony jest do płacenia na półroczkach kontrawencji, "List de data 21 [Octo]bris", k. 39-40. - Apel nadawcy o zaprzestanie żartów z człowieka w nieszczęściu (prawdopodobnie po przegranym procesie, szczególnie, że adresat dołączył do grona wyśmiewającego rodzonego brata (do przyjaciół N.), "List", k. 40-41. - Podziękowanie za przychylność, "List de data 29 Augusti 1730", k. 41-41v. - Fragmenty listu Dąbskiego do Radzewskiego, k. 52-53.
  • Formularze: list pożegnalny z Rusi, "Na pożegnanie", k. 26v. - Powinszowanie z okazji mianowania na starostwo, "Assumpt winszuiący Starostwa", k. 28v. - Grzecznościowe sformułowania do zamieszczenia w korespondencji, k. 37v-38. - Formularz listu miłosnego, k. 38-38v. - Początek aktu prawnego, "Copia Prawa", k. 38v. - Powiszowania z okazji mianowania na stanowisko, "List winszujący kasztelanii", k. 40. - Podziękowania za protekcję, "List dziękuiący promowuiących Interessow", k. 40-40v. - Życzenia szczęśliwej podróży, "List winszuiący szczęśliwej podróży", k. 41v. - List do przyjaciół z oddali, k. 55.
  • Mowy klana Macieja Mycielskiego ok. 1737 (6): podziękowanie za mianowanie na urząd klana kaliskiego dla wojewodów i ks. prymasa [ks. Teodor Andrzej Potocki], apel o solidarność i zaprzestanie sporów wokół elekcji, "Dziękowanie za Kasztelanię Kaliską", k. 42-43. - Podziękowanie dla króla za mianowanie na urzęd klana kaliskiego, k. 43-43v. - Podziękowanie dla króla za nominację na senatora, "Alia", k. 43v-44. - "Alia", k. 44. - Mowa pogrzebowa dla króla [Augusta III], podająca niejednomyślność szlachty i częste zrywanie sejmów jako przyczynę śmierci króla, k. 44v-45v. - Mowa opiewająca zasługi dla Ojczyzny, nawołująca do jedności, "Do Xcia Jmci Prymasa lub do innych", k. 45v-46v.
  • Mowa Ponińskiego referendarza kor., : "Mowa Jmci Pana Ponińskiego Referendarza Ko[ronnego] Imieniem Generalney Konfederacyi przystępuiącey do Króla Jmci III. Augusta. 1735", k. 56v-57. Deklaracja poparcia dla króla, "Mowa do Króla Jmci Augusta III. przez Jmi X. Swinarskiego miana od Trybunału Piotrkowski[ego]. 1735", k. 57-58v. - Królewska obietnica szanowania prawa, "Respons od Tronu przez Xcia Lipskie[go] Bisk[upa] Kra[kowskiego]", k. 58v.
  • Kopia listu ks. Potockiego, prymasa, do klana kaliskiego Mycielskiego, przypieczętowanie przyjaźni, w obliczu zbliżającej się elekcji wyraża nadzieję na dołączenie do konfederacji wszystkich woj., "Kopia listu Xcia Jmci Prymasa Potockiego do Jmci Pana Mycielskiego. Ao 1733", k. 54.
  • Kopie listów Wielopolskiego, koniuszego kor.: list do sejmiku przedsejmowego woj. krakowskiego, nawołujący do respektowania woli króla, do zgody i odłożenia sporów nad propozycjami aż do sejmu pacyfikacyjnego, "Kopia listu Jw Jmci Pana Wielopolskie[go] Koniuszego Ko[ronnego] na Seymik Przedseymowy województwa Krakowskiego", k. 55-56. - Fragment listu nawołującego do sprawnego obierania posłów i odrzucenia prywaty, "In simili materia", k. 56.
  • Kopia listu hetmana polnego Branickiego do województw wielkopolskich z apelem o poparcie zamiarów króla i wysłanie posłów na sejm pacyfikacyjny, "List Jmci Pana Branick[ieg]o Hetmana do W[oje]wództw W[ielko]polskich proszący o instancyą do Króla etc.", k. 58v-59v.
  • Kopia listu króla Stanisława do Lipskiego bpa krakowskiego, prezydenta komisji wyznaczonej do rewizji królewszczyzn, 21.VI.1736 r., apel o wzgląd na dawną przyjaźń, "Kopia listu Krola Jmci Stanisława do Xcia Jmci Biskupa Krakow[skiego] Lipskiego", k. 61-61v.
  • Kopia listu klanowej krakowskiej [Wiśniowieckiej] do Mycielskich, winszującego narodzin syna, "Kopia listu Xny Kasztelanowy Krakow[skiej] winszuiąc Syna. Ichmi Państwu Mycielskim", k. 61v-62.
  • Kopie listów klana Mycielskiego do: ks. Sanguszko, marszałek w. litewski: deklaracja atencji dla całego rodu Samguszków, plan podróży do sanktuarium B. Boboli, męczennika, razem z wojewodami wileńskimi, nadawca ofiaruje się opiekować w czasie podróży ks. Sanguszko, miecznikiem litewskim, "Kopia listu do Xcia Jmi Sanguszka marszałka W[ielkieg]o Lit.", k. 23v-24. - Do klana krakowskiego: potwierdzenie odebrania listu klana od stolnika Wolkowickiego(?), opis spotkania z ks. wdą trockim w Kulikowiczach, po rozstaniu z wdami wileńskimi, nadzieja na obopólne przywrócenie do łask księżnej pani matki, zapowiedź bliskiego spotkania, "Kopia listu do Xcia Jmi Kasztelana Krakowskiego", k. 24-24v. - Do księdza Szaszowskiego: prośba o dyspensę na potrawy mięsne i przetwory mleczne w Wielkim Poście dla nadawcy i jego ciężarnej żony, powinszowanie z okazji mianowania na honorowe stanowisko przez Trybunał Koronny, "Kopia listu do Jmi Xsiędza Szaszowskiego prosząc go o pozwolenie na maslo etc.", k. 24v-25. - Życzenia wielkanocne, "Adsumpt listu", k. 25-25v. - Do Boguckiego z Białej Krynicy: potwierdzenie odebrania listu w dzień wielkanocny, życzenia, załączona informacja o zabiciu podczas zajazdu podkomorzyny Łuckiej przez jej brata, Szujskiego, kandydata na tron carów moskiewskich, "Do Jmci Pana Boguckiego z B. Krynicy 1738", k. 25v. - do Gurowskiego, chorążego, sty obornickiego: nadawca infromuje, że przesyłać będzie listy w uzgodnionej formie, w kopercie zapieczętowanej, życzenia wielkanocne, gratulacje z okazji wstąpienia do stanu kapłańskiego, "Do Jmci Pana Gurowskiego St[arost]y obornickiego także z Białey Krynicy", k. 26-26v. - Do ks. Sierakowskiego: potwierdzenie odbioru drugiego listu w Kulikowicach, "Do Jmci X. Sierakowskiego Kustosza K[oronneg]o", k. 31. - Do Działyńskiego, kandydata na posła na sejmikach kujawskich, poparcie klana Mycielskiego dla kandydatury Działyńskiego, "List instancyalny za Jm P. Działyńskim aby mogł być Posłem", k. 54v-55. - Do kapituły gnieźnieńskiej, prośba o korzystne sfinalizowanie transakcji dotyczącej dóbr nadawcy, oferowanych do sprzedaży, "Do Kapituły Gnieźnieńskiej", k. 59v-60. - Do kapituły poznańskiej, prośba o zmmniejszenie o połowę zaległej prowizji od obligacji, motywowana zrujnowaniem dóbr nadawcy przez jego braci, "Do Poznańskiej Kapituły", k. 60-61. - Do Zakrzewskiego, surrogatora pozn., prośba o usprawiedliwienie opóźnienia spłaty kredytu u pana N., przyjaciela Zakrzewskiego, "Kopia listu do Jmci Pana Zakrzewskiego Surrogatora Poznań[skiego]: die 6ta [Novem]mbris Ad 1738", k. 62-62v. - Do Poniatowskiego wdy mazowieckiego, poświadcza, że nadawca dał dowód przyjaźni rekomendując adresata na stanowisko regimentarza, "Do Jmci Poniatowskiego Woiewody Mazowieckiego instancjalny do Króla Jmci o Wakans. 1738", k. 62v-63. - Do Małachowskiego, podkanclerzego kor. z prośbą o rekomendację [Mycielskiego] na urząd wdy poznańskiego i odrzucenie cudzoziemskich kandydatur [wdy kijowskiego], "Do Jmci Pana Małachowskiego Podkanclerzego Ko[ronnego], O w[oje]wództwo Poznańskie", k. 63-63v. - Do bpa łuckiego, kanclerza wielkiego kor. Załuskiego z prośbą o rekomendację na urząd wdy poznańskiego, informuje o chorobie klana Mycielskiego, "Do Jmci Xiędza Załuskiego Biskupa Łuckiego Kanclerza W[ielkiego] Ko[ronnego]. 1738", k. 64 - Do Czartoryskiego, podkanclerzego kor. prośba o rekomendację na urząd wdy poznańskiego w zamian za dwukrotną rekomendację na urząd regimentarza, informacja o chorobie nadawcy, "Do Xcia Jmi Czartoryskiego Podkanclerzego W[ielkiego] Ko[ronnego] Litt[erae] in Simili", k. 64v-65. - Do Tarła, wdy sandomierskiego, prośba o rekomendację na urząd wdy poznańskiego, informacja o chorobie, "Do Jmci Pana Tarła W[oje]wody Sendomirskiego in Simili materia 1738", k. 65-65v. - Do Mniszcha, marszałka wielkiego kor.. prośba o rekomendację na urząd wdy poznańskiego w razie rezygnacji z kandydowania wdy kijowskiego , "Do Jmci Pana Mniszcha Marszałka Koronnego in Simili", k. 65v-66. - Do kardynała [poznańskiego] z prośbą o rekomendację Mycielskiego na urząd wdy poznańskiego i odrzucenie kandydatur spoza woj. [wdy kijowskiego], "Do Xcia Kardynała także o W[oje]wództwo Poznańske. 1738", k. 66-66v.
 • Proweniencja:
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • "Martini Działyński C[apitaneus] N[aclensis] mpp" [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Andrzej Bobola (św. ; 1591-1657)
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • Conti, François Louis de Bourbon (1664-1709)
  • Denhoffw, Helena chorążyna wieluńska
  • Denhoff, Władysław wda pomorski (1639-1683)
  • Gorczyczewski 18 w.
  • Gostyński 18 w.
  • Grudziński, Zygmunt sta baliński (1670-1706)
  • Grzegorz XV (papież ; 1554-1623)
  • Henryk III (król Francji ; 1551-1589)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Kępowska 18 w.
  • Kierzyński towarzysz pancerny (?-1706)
  • Korycińska 18 w.
  • Koźmińscy 18 w.
  • Łącki, Jan Korzbok klan kaliski (?-1694)
  • Lasocki, Olbracht Adrian klan inowrocławski (1631-1693)
  • Lubomirscy 18 w.
  • Majchrowicz 18 w.
  • Maria Leszczyńska (królowa Francji ; 1703-1768)
  • Miaskowscy 18 w.
  • Modlibowscy 18 w.
  • Molscy 18 w.
  • Mycielski Józef sta kruszwicki, stolnik kor. (ca 1690-1734)
  • Niegolewski chorążyc 18 w.
  • Nowowiejski deputat na sejm z woj. kaliskiego 18 w.
  • Opalińscy 18 w.
  • Opaliński, Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693)
  • Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712)
  • Poniński, Hieronim klan rogoziński, gnieźnieński (1630-1702)
  • Potocki Józef wda kijowski, poznański, hetman w. kor. (1673-1751)
  • Raczyński Michał Kazimierz wda kaliski wda poznański (1650-1737)
  • Radolińscy 18 w.
  • Radomicki Maciej wda inowrocławski, poznański, sta. gen. wlkp. (ca 1648-1728)
  • Radziejowski, Michał (prymas Polski ; 1641-1705)
  • Radziwiłł, Jerzy Józef wda trocki (1668-1689)
  • Radziwiłł, Michał Kazimierz wda wileński, hetman polny lit. (1635-1680)
  • Rawski sta 1706
  • Rotram de kard.
  • Rozdrażewscy 18 w.
  • Roziński sta 1706
  • Slizen pisarz ziemski oszmiański
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Struś Marcin rzekomy podstoli latyczowski 18 w.
  • Szczuka, Stanisław Antoni referendarz kor., podkanclerzy lit. (1654-1710)
  • Trąpczyński 18 w.
  • Ulatowski towarzysz pancerny zm. 1706
  • Wasyl Szujski (car Rosji ; 1552-1612)
  • Woliński Stanisław cześnik podlaski zm. 1761
  • Wolkowicki stolnik 18 w.
  • Wygrażewska 18 w.
  • Żabińska 18 w.
  • Zakrzewska klanowa sądecka 18 w.
  • Załuski, Andrzej Chryzostom bp, kanclerz w. kor. (ca 1650-1711)
  • Żychlińscy 18 w.
  • Korespondencja 17 w.
  • Parlamentaria 17 w.
  • Silva rerum
  • Mowy 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Epitafia (lit.) 17 w.
  • Testament 17 w.
  • Konfederacja 1702-1717 r. sandomierska
  • Sejm (1685)
  • Sejm (1681)
  • Sejm (1688)
  • Sejm (1689)
  • Sejm (1690)
  • Sejm (1718)
  • Senat (1690)
  • Ateny (Grecja) 18 w.
  • Belgrad (Serbia i Czarnogóra) 18 w.
  • Brandenburgia (Niemcy) 18 w.
  • Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.
  • Dubno (Ukraina) 18 w.
  • Etna (Włochy)
  • Francja 18 w.
  • Gniezno (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Jerozolima (Izrael)
  • Kartagina - 3-2 w. p.n.e.
  • Kraków (woj. małopolskie) 18 w.
  • Kujawy 18 w.
  • Łabiszyn (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.
  • Leszno (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Lipsana (Litwa) sanktuarium Andrzeja Boboli 18 w.
  • Łowicz (woj. łódzkie) 18 w.
  • Lubieszów (Ukraina ; okręg) 18 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 18 w.
  • Moskwa (Rosja) 18 w.
  • Ośniki 18 w.
  • Paryż (Francja)
  • Pińsk (Białoruś) 18 w.
  • Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) 18 w.
  • Polesie Wołyńskie (Ukraina) 18 w.
  • Polska 18 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Radom (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Ren
  • Rzym
  • Szamotuły (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Szubin (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.
  • Teby (Egipt ; miasto dawne)
  • Troja (Turcja ; miasto dawne)
  • Trzebunia (woj. małopolskie) 18 w.
  • Warszawa 18 w.
  • Wiedeń (Austria) 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Wołyń (Ukraina) 18 w.
  • Wschowa (woj. lubuskie) 18 w.
 • Uwagi:
  • Rękopis opracowała J. Studnicka w 1950 r. (wpis na k. 340)
  • Papier ze śladami zniszczeń
  • Na k. wewn. opr. wpis "Placere multis gloria summi probi" "Martini Działyński C[apitaneus] N[aclensis] mpp", "do[!] Ornatu Galenii 31 Łoski Cwierci z Woyskiego[?]"
  • pismo trzech rąk; I - k. 1v.-4v., 82-83v; II - k. 7-251; III - k. 251-267v., 310, 344. k. 5-6v. czyste.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Silva
 • 245 a Silva rerum z w. XVIII. |Listy, mowy, wiersze z czasów Sobieskiego i Augusta II.
 • 246 a "Miłość Oręża niema [...]" i [Inc.]
 • 246 a "[...] Niewiedząc zgadza ludzkie obyczaie." i [Expl.]
 • 246 a "Wieleć my mamy swobod [...] i [Inc.]
 • 246 a "[...] Bardziey dbamy o włosci, nizli o wolnosci." i [Expl.]
 • 246 a "Wrzuć w morze kto Przyiaciel [...] i [Inpl.]
 • 246 a "[...] A będzie fortunniejsza śmierć nizeli ciało." i [Expl.]
 • 246 a "Pies szczeka na złodzieia [...] i [Inpl.]
 • 246 a "[...] a z drugiego Pani." i [Expl.]
 • 246 a "Sus juvenis serpens [...]" i [Inpl.]
 • 246 a "[...] serpens pede, virque veneno." i [Expl.]
 • 246 a "Moy myli Panie [...] i [Inc.]
 • 246 a "[...] wody się napiją." i [Expl.]
 • 246 a "Dla czego zabawiasz się idąc [...] i [Inpl.]
 • 246 a "[...] ucieka zwierzyna." i [Expl.]
 • 246 a "Dziwny przymiot natury [...] i [Inpl.]
 • 246 a "[...] Bo się kazda spodziewa po smutku radosci." i [Expl.]
 • 246 a "Że Mąż i Żona iedno Ciało maią [...] i [Inpl.]
 • 246 a "[...] kiedy Żonę mu kto inny miłuie." i [Expl.]
 • 246 a "Miałem chęć szczerą abyś mnie dzwigała [...]" i [Inpl.]
 • 246 a "[...] Żem miłośnik żwawy." i [Expl.]
 • 246 a "Winszując komu ut optata veniant in successu honoris y kiedy da Pan Bóg Syna komu [...]." i [Inc.]
 • 246 a "[...] et Virtutum Haeredem w tym Potomku oglądał." i [Expl.]
 • 246 a "Jako Wosk płynie kiedy Słońce grzeie [...]." i [Inc.]
 • 246 a "[...] Grób skory przed Sobą widzę otworzony." i [Expl.]
 • 246 a "W Raju biała płeć Jabłuszkiem zgrzeszyła [...]." i [Inc.]
 • 246 a "[...] Wąż pomsta grzechu wznosi Się Swą głową." i [Expl.]
 • 246 a "Żali się bardzo Radziwiła Dusza Na Bernardyna Brata Mateusza [...]." i [Inc.]
 • 246 a "[...] Bo w niebie będzie y bez gaci dobrze, Lepiey iako w Bobrze." i [Expl.]
 • 246 a "Tak gdy w tamtym kościele pewna Dama klęczy [...]." i [Inc.]
 • 246 a "[...] a Panna, co nie miał być z tak wielkiemi Jaycy." i [Expl.]
 • 246 a "Nie iest to Sekret, ani Znak milości [...]." i [Inc.]
 • 246 a "[...] Przysięgła abym nikomu nie dała." i [Expl.]
 • 246 a "Dobra noc oczy spieycie bez otchnienia [...]." i [Inc.]
 • 246 a "[...] W takim mieszkaniu zakonczę passyą." i [Exp.]
 • 246 a "A Monachis clausos fontes Monialibus esse [...]" i [Inc.]
 • 246 a "[...] obicibus vestris, claudere fontis aquas." i [Expl.]
 • 246 a "Piękny to Muzyk [...]" i [Inpl.]
 • 246 a "[...] mógłby zagrać na niem." i [Expl.]
 • 246 a "Na tey wioli [...]" i [Inpl.]
 • 246 a "[...] niedociągniesz miary." i [Expl.]
 • 246 a "Straciłes Paleć dla Matki Maluśki [...]" i [Inpl.]
 • 246 a "[...] Ślub chcieć brać z corką, zażywszy wprzod matki." i [Expl.]
 • 250 a kop.
 • 260 c 1740 ok.
 • 300 a 344 k. c 21x17 cm
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa, 18 w.; oprawa typu kopertowego (obustronna); pierwotnie znajdowały się dwa rzemyki, po których pozostały tylko ślady
 • 500 a Rękopis opracowała J. Studnicka w 1950 r. (wpis na k. 340)
 • 500 a Papier ze śladami zniszczeń
 • 500 a Na k. wewn. opr. wpis "Placere multis gloria summi probi" "Martini Działyński C[apitaneus] N[aclensis] mpp", "do[!] Ornatu Galenii 31 Łoski Cwierci z Woyskiego[?]"
 • 500 a pismo trzech rąk; I - k. 1v.-4v., 82-83v; II - k. 7-251; III - k. 251-267v., 310, 344. k. 5-6v. czyste.
 • 520 a Notaty sejmowe: "Notata z Seymu Pacificationis. A[nno]o 1735 pod Laską Jmci Pana Poninskiego Referen[darza] Ko[ronnego]", k. 67-72v.
 • 520 a Excerpty z manuskryptu Radzewskiego: fragmenty mów, przysłowia, k. 73-75. - Epigramaty: o miłości, "Miłość Oręża niema [...]", k. 73. - O prywacie, "Wieleć my mamy swobod [...]", k. 73. - Epigramat prześmiewczy na króla Michała, "Thren Krolowi Michałowi od Dworzanina Napisany", k. 73v. - Satyra na Reja, "O Reju", k. 73v-74. - O nieszczęśliwej miłości, "Wrzuć w morze kto Przyiaciel [...]", k. 74v.
 • 520 a Excerpty z manuskryptu Czackiego: przysłowia, porady, "Z Skryptow Imci Pana Czackiego", k. 75-77.
 • 520 a Excerpty z manuskryptu Zandrowicza: przysłowia, formułki grzecznościowe, fragment ze św. Hieronima dedykowany wdom Brezie[?], Leszczyńskiemu i Małachowskiemu, "Na 3 W[oje]wodów. Brezę, Leszczynskiego y Małachowskiego", k. 77-77v.
 • 520 a Formuły leków: przeciwko paraliżowi, "Contra Paralisim", k. 77v.
 • 520 a Formularze listów: podziękowanie za korespondencję, k. 77v - dodatek do listu wspierającego starania kawalera o damę, "Assumpt listu instancjalnego. Za Kawalerem o Damę Konkurującym. etc", k. 18. - Fragmenty listów, k. 78v-79. - Fragment listu miłosnego, k. 79-79v. - "List od Przyjaciela do Konfidenta", k. 80-80v. - Życzenia na Boże Narodzenie, "Pro Nativitate JESU Christi Congratulationes. 1738", k. 84-84v. - Życzenia noworoczne, "Apprecatio Novi Anni", k. 87-88. - Życzenia wielkanocne, "Ad Paschales", k. 89. - "List winszuiący Potomstwa", k. 100. - "List do Damy", k. 103v-104v.
 • 520 a Cytaty z poezji łacińskiej, przysłowia łac. i pol., k. 80v-81v, 82v-83.,
 • 520 a Epigramaty, wiersze różne: na oświadczyny, "Oddawanie roznych Upominkow y Pierzcienia", k. 78-78v. - "Winarskiemu Karski", k. 82. - Na psa szczekającego w pokoju, "Pies szczeka na złodzieia [...]", k. 82. - Epigramat tłumaczone na jęz. polski, "Sus juvenis serpens [...]", k. 82 - Epitafium dla sty Opaleńskiego, "JEymi Pani Sieniawska W[oje]wodzina Krakowska Jmu Panu Opalenskiemu Staroscie Nowomieyskiemu", k. 82. - Epigramat pastereczki, "Moy myli Panie [...]", k. 82v. - O polowaniu, "Dla czego zabawiasz się idąc [...]", k. 83. - O macierzyństwie, "Dziwny przymiot natury [...]", k. 83. - Satyra na nieznajomego, "Wiersze na pewnego etc.", k. 83v. - Żart geograficzny, "Belgradowi przypisano A[nno] 1739", k. 96. - Fraszki o kobietach: "Do tego ktory nie ma żony a piiąc w kompanij o koley prosi", k. 103. - "Na wzdychanie", k. 103. - "Na pewnego co miał 6 żon", k. 103. - "Na Przestrogę Damom", k. 103. - "Na Konkurencyą Jmi P. Dębskiego", k. 103. - "Dama Co Gęby niechce dać tylko iagody", k. 103. - "Że Mąż i Żona iedno Ciało maią [...]", k. 103. - "Miałem chęć szczerą abyś mnie dzwigała [...]", k. 103. - Wiersze z podróży do Paryża, w 1735 r., "Vult Mater Natum" ["Matka chce potomka"], k. 104v. - "Traduction", k. 104v. - Kuplet na Tarła, powtarzany na dworze w 1735 r., "Tarlo p. Anagramma Latro", k. 104v.
 • 520 a Cytaty z Pisma Świętego i pism Ojców Kościoła, k. 79v, 81v.
 • 520 a Listy klana Mycielskiego: życzenia na Nowy Rok 1740, "Do Jmci X. Miaskowskiego administratora Gniezninskiego cum appre[catione] Novi A[nn]i", k. 86. - "Do Jw Jmci Pana Podskarbiego Ko[ronnego] in eadem", k. 86-86v. - "Do Xcia Kardynała", k. 98-98v. - Gratulacje z okazji nominacji na biskupa, "Do Xcia Jmci Czartoryskiego Nominata Biskupstwa Poznanskiego", k. 87. - Pożegnanie ukochanej wyjeżdzającej na Ruś, "Do JEymci Pani Raczynskiey woiewodzicowey Pozn. od Jmi Pana Mycielskiego sty koninskie[go]", k. 96v. - Pożegnanie przyjaciół przed wyjazdem na Ruś: "Do Jmci Pana Sędziego Poznanskiego", k. 97 - "Do Jmci Pana Podsędka Poznanskiego", k. 97. - "Do Xcia Kardynała", k. 97. - Pożegnanie z podkanclerzym, dyspozycje urzędowe, "Do Jmci Pana Podkanclerzego", k. 97-97v. - Rekomendacja Maychrowicza i prośba o opiekę nad nim, "Do Jmci Pana Sędziego Bydgoskiego", k. 97v-98. - Podziękowanie za udzielenie żonie sąsiedzkiej pomocy, "Do Jmci Pana Krzyckiego Sty Żelgniewskie[go]", k. 99v. - Informacja o śmierci żony [adresat: Mogilnicki?], "List pogrzebowy", k. 102.
 • 520 a Kopia listu Mniszcha, marszałka wielkiego kor., do klana Mycielskiego, życzenia noworoczne, "Od Jmci Pana Mnischa Marszałka WK winszuiąc Nowego roku Jm P. Mycielskiemu in A[nn]o 1732", k. 99v-100.
 • 520 a Kopia listu marszałka nadwornego Bielińskiego do króla Augusta III, informuje o złożeniu urzędu podskarbiego ziem pruskich, "Kopia listu do Krola Jmci Augusta III. die 17. [Decem]bris. 1738. pisanego od Jmci Pana Franciszka Bielinskiego Marszałka Nadwornego Ko[ronnego]", k. 92-92v.
 • 520 a Kopia listów prymasa [Teodora Potockiego]: do Poniatowskiego [Stanisława?], informuje o nominacji na stanowisko regimentarza generalnego po śmierci hetmana wielkiego kor. [Adama Mikołaja Sieniawskiego], "List Xcia Jmci Prymasa do Jmi Pana Poniatowskiego A[nn]o 1726", k. 100-100v. - Polecenie przestrzegania prawa, "List Xcia Jmci Prymasa do Deputata instare", k. 100v. - List do klana krakowskiego [Janusza Antoniego Korybuta Wiśniowieckiego], informacja o obsadzeniu urzędu sty generalnego Wielkopolski, wakującego po śmierci Macieja Radomickiego, starania prymasa o urząd dla chorążego nadwornego [Macieja Mycielskiego] ubiegł wda kijowski [Józef Potocki], "List Xcia Jmci Prymasa do Xcia Jmci Kasztelana Krakowskiego. A[nn]o 1728", k. 101. - List do klana krakowskiego [J. A. Korybuta Wiśniowieckiego], życzenia wielkanocne, informacja o konflikcie rodowym, w którym zwyciężył klan, "List Xcia Jmci Prymasa do Xcia Kasztelana Krakow[skiego]", k. 102v. - Życzenia na Nowy Rok 1732, "List Xcia Prymasa do Jmci Pana Mycielskiego. 1732", k. 102v.
 • 520 a Kopia listu Ponińskiego, sty babimojskiego, informacja o śmierci ojca i wyznaczonym terminie pogrzebu, "List Pogrzebowy Jmci Pana Poninskiego Sty Babimoyskiego in A[nn]o 1733", k. 100v-101.
 • 520 a Mowy następujących: ks. Kunicki, "List pogrzebowy przez Jmci Xiędza Kunickiego pisany na pogrzeb J.O. Xcia Prymasa Potockiego dnia 16 Jan[uarii] w Gnieznie poch[owanego]. 1739", k. 92v-93v. - Franciszek Malczewski ok. 1706 (4): "Kondolencya na Pogrzebie Jmci Pana Zygmunta Grudzinskiego przez Jmci Pana Franciszka Malczewskiego Towarzysza KJmi Stanislawa Roty Pancerney w Chodziezu 1706", k. 118v-119v. - "Tegoz na pogrzebie Jmci Pana Ulatowskiego", k. 119v-120v. - "Kondolencya na pogrzebie Jmci Pana Kierzynskiego Towarzysza miana od Jmi P. Francis[zka] Malczewskiego 1706. 6 May. Ex circumstantia z podiazdu przyszlismy etc.", k. 121-123v. - "Kondolencya tegoz na pogrzebie Ś.P. Jmi P Kozminsk[iego] w Kownie OO Jezuitow 1700(?) 22 Apr[ilis]. Z Circumstancyi że w cztery niedziele po przeszłym", k. 123v-125. - Karol Rydzyński (9): "Mowa Jmci Pana Rydzynskiego Czesnika Kalisk[iego] dziękuiąć za JEymć Pannę Modlibowską", k. 105v-107. - "Tegoz oddaiąc JEymć Pannę Kępowską", k. 107-108. - "Tegoz oddaiąc JEymć Pannę Wygrazewską", k. 108-109v. - "Tegoz oddaiąc JEymć Pannę Żablinską", k. 109v-110v. - "Tegoz oddaiąc siostrę swoię Jmci Panu Gostynskiemu", k. 110v-111. - "Tegoz dziękuiąć za JEymć Pannę Korycinską", k. 111v-112v. - Mowy pogrzebowe: k. 113-114, 114v-117, 117-118v. - Bp kamieniecki Denhoff ok.1683-1702 (2): "Mowa Jmci Xiędza Denhoffa Biskupa Kamienieckiego na Pogrzebie JEymć Pani chorązyney Wielunskiey Denhoffowey z Domu Dzialynskiey W[oje]w[o]dz[i]anki Kal[iskiej]", k. 125-126v. - "Mowa Tegoz na Pogrzebie Jmci P. Władysława Denhoffa W[oje]w[o]dy Pomorskiego ktory pod parkanami od Turkow occubuit zapraszając na żalosny chleb w Częstochowie", k. 127-129.
 • 520 a Mowy anonimowe: "Pożegnanie na pogrzebie J.O. Xcia Jmci Arcybiskupa Gniezn. Prymasa Korony Polskiej y W[ielkiego] X Lit[ewskiego] przez J.W. Jmci Pana Kasztelana Przemyskiego od całego dworu", k. 93v-96. - Odnowienie nominacji urzędników miejskich na nowy rok, "Approbatia Elekcyi Mieszczan", k. 98v-99. - "Mowa na Pogrzebie S.P. Jmci Pana Mycielskiego Stolnika K[oronneg]o Z Cyrkumstancui herbu Podkowy, Strzały y Czasu", k. 129-131v.
 • 520 a Kopia listu Mogilnickiego do klana Mycielskiego, informuje o zrywanych sejmikach, gratuluje laski Trybunału Lubelskiego, prosi o zaniechanie realizacji dekretu ciążącego na posiadłościach, "List Jmci Pana Mogilnickiego do Jmci P. Mycielsk[iego]", k. 101v-102.
 • 520 a Kopia listu Rzewuskiego [Wacława?], informacja o zabiegach o poparcie klana kaliskiego, "List Jmci Pana Rzewuskiego P.P.K. do Pana Myciel[skiego]", k. 103v.
 • 520 a Kopia listu klana krakowskiego [J. A. Korybuta Wiśniowieckiego], winszująca szczęśliwego powrotu i zapewniająca o przychylności, "List Xcia Jmci Kasztelana Krakow[skiego] do Jm P. Mycielsk[iego]", k. 103v.
 • 520 a Epitafium Zagwoyskiego, "Nagrobek napisany Jmci Panu Zagwoyskiemu od Kozaków zabitemu", k. 105-105v.
 • 520 a Wyciągi z testamentów: "Excerpt Testamentu S.P. Jmi Jana Ląckiego Kasztelanica Kaliskiego. 1733", k. 131v-132.
 • 520 a Mowy różne: z tytułu nominacji na urząd lub narodzin syna, "Winszując komu ut optata veniant in succesu honoris y kiedy da Pan Bóg Syna komu [...], k. 1. - "Pożegnanie Kommissyi Radomskiej" [fragment], k. 36-36v. - "Marszałkowi Pochwała na Sandomirsky Konfederacyi obranemu w Lublinie przez Xcia Prymasa 1707 [...]" [fragment], k. 53-53v.
 • 520 a Wiersze różne: erotyk, "Jako Wosk płynie kiedy Słońce grzeie [...]", k. 1. - O grzechu pierworodnym, "W Raju biała płeć Jabłuszkiem zgrzeszyła [...]", k. 1. - O opuszczeniu w potrzebie, "Ktoż o mizernym powiedział Sobie [...]", k. 4. - Erotyk, "Dobra noc oczy spieycie bez otchnienia [...]", k. 4. - Proces westalek, "A Monachis clausos fontes Monialibus esse [...]", k. 22v.
 • 520 a Przysłowia różne (pol. łac.): k. 1, 2.
 • 520 a Epigramaty: satyra na rody herbowe Ciołków i Toporów, "Epigramma na ciołka", k. 2. - Odpowiedź Ciołków: "Respons od Ciołków", k. 2-2v. - Ostrzeżenie dla Lechii [Polski] przed kłamliwymi słowami Gallów [Francuzów], "Proiekt na Francuzów 1736", k. 22. - Ostrzeżenie dla Francji [Gallii] przed kłamliwymi Polakami, "Respons", k. 22v.
 • 520 a Sprawozdania, relacje z wydarzeń: sprawozdanie z pogrzebu Książęcia Radziwiłła u O.O. Bernardynów w Wilnie, odprawianego przez brata Mateusza, k. 2v-3v. - Zamieszczone na końcu sprawozdania satyryczne wiersze, podrzucone przez zazdrosnych Jezuitów: wiersz szkalujący brata Mateusza, "Żali się bardzo Radziwiła Dusza Na Bernardyna Brata Mateusza [...]", k. 3. - Poprzedzony krótkim wstępem satyryczny wiersz opisujący historię, fundacyjnego podarunku pana Strusia dla konoskiego kościoła, "Jak gdy w tamtym kościele pewna Dama klęczy [...], k. 3-3v. - Poprzedzony wstępem wiersz o cnotliwej małżonce, "Nie iest to sekret, ani Znak milości [...]", k. 3v.
 • 520 a Kopie listów [klana Macieja Mycielskiego] do Kossowskiego : życzenia noworoczne, "Kopia listu do Jmci Pana Kossowskiego. Deputata na Trybunał Ko[ronny] in exordio novi Anni de data 2da Januari 1738", k. 7. - Obietnica pomocy w obronie Kossowskiego, w sprawie pana N., k. 7. - Gratulacje dla Kossowskiego z okazji powołania go na członka Trybunału Koronnego, prośba o przychylność w sprawach nadawcy, , k. 8. - Prośba o protekcję w sprawie brata nadawcy, N[iegolewskiego], k. 10-10v, 11v.
 • 520 a Kopie listów [klana Macieja Mycielskiego] do Kożuchowskiego z Wielunia: prośba o pomoc w sprawie Kossowskiego, "Item Instancjalny do Jmi. P. Kozuchowskiego Wielunskiego", k. 7v. - Zapowiedź przesłania dezyderatu N. do przejrzenia przez Kozuchowskiego, "Item Instancjalny", k. 7v. - Prośba o przychylność Trybunału w sprawach własnych nadawcy, "Item do Jmci Pana Kozuchowskiego rekomenduiąc mu interessa swoie", k. 7v. - Prośba o przychylność w sprawie brata nadawcy, Niegolewskiego, "Do Jmci Pana Korzuchowskiego za tymze", k. 10v. - Prośba o przychylność w sprawie N., "Do Jmci Pana Korzuchowskiego zatymze", k. 11v-12.
 • 520 a Kopia listu do Rzewuskiego, marszałka Trybunału Koronnego: prośba o protekcję, "Do Jmci Pana Rzewuskiego Marszałka Przezwięt. Trybunału Ko[ronnego].", k. 8v-9.
 • 520 a Kopie listów do wdy podolskiego, marszałka: w sprawie protekcji dla Niegolewskiego, brata nadawcy, " Do Jmci Pana Wdy Podolskiego Marszał[ka] za Jm. P. Niegolewskim instancjalny", k. 9v. - Prośba o protekcję w sprawie N., który prześladowany jest za życzliwość względem nadawcy, "Do Jmci Pana wdy Podolskiego Marszałka za J. Panem Gorczyczewskim(?)", k. 10v.
 • 520 a Kopie listów do księdza Laszcza, prezydenta trybunału kor.: powinszowanie z okazji wyboru na prezydenta trybunału, prośba o przychylność, "Do Jmci Księdza Laszcza Prezydenta", k. 9. - Prośba o protekcję dla Zakrzewskiej, kasztelanowej sądeckiej, we wniesionej przez nią sprawie, "Item powtorny do Jmi K. Laszcza", k. 9-9v. - Z prośbą o protekcję dla brata nadawcy, N[iegolewskiego], w jego sprawie, "Do Jmci K. Laszcza Prezydenta za tymże", k. 10. - Prośba o przychylność w sprawie N., niepotrzebnie pozwanego , "Do Jmci K. Laszcza Prezydenta za tymze", k. 11.
 • 520 a Kopia listu do wdy sandomierskiego: życzenia noworoczne, "Do Jmci Pana Jarla Wdy Sendomirskego cum apprecatione novi Anni 1738", k. 12.
 • 520 a Kopia listu do wdy lubelskiego: życzenia noworoczne, informacja o wyjeździe adesata z Polesia Wołyńskiego,"Do Jmci Pana Jarla Wdy Lubel[skiego] cum apprecatione novi Anni 1738", k. 12-12v.
 • 520 a Kopia listu do Czapskiego, wdy chełmińskiego: informacja o wyjeździe nadawcy z rezydencji zimowej na Wołyniu, życzenia noworoczne i prośba o dalszą protekcję w sprawie wakującego urzędu po śmierci pana Raczyńskiego, "Do Jmci Pana Czapskiego W[ojewo]dy Chelmin[skiego] cum apprecatione Novi Anni etc.", k. 12v-13.
 • 520 a Kopie listów do ks. Lipskiego, bpa krakowskiego: informacja o przyjeździe na Wołyń i nadziejach nadawcy na wakujący urząd wdy poznańskiego, przypomnienie obietnic bpa, uczynionych we Wschowie, gdy nadawcy ofiarowano kaszt. poznańską zamiast wojew. kaliskiego, prośba o protekcję, życzenia noworoczne, "Do Xcia Jmci Lipskiego Biskupa Krakowskiego także cum apprecatione Novi Anni", k. 13-13v. - List informujący o marszrucie nadawcy w podróży z Wielkopolski na Wołyń, o nieudanej próbie spotkania z bpem w Piotrkowie, życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, "Do Jmci Pana", k. 17-17v. - informacja o przybyciu nadawcy do Szubina po spotkaniu z bpem w Radomiu, prośba o udzielenie obiecanego poparcia kandydatury na stanowisko wdy poznańskiego, "Do Xcia Biskupa Krako[wskiego] M[issum] do Wschowy", k.20v. - odpowiedź na list bpa z Krakowa, podziękowanie za przesłanie ciekawych wierszyków, nadzieja na protekcję w prywatnych interesach nadawcy, "Do Xcia Jmi Biskupa Krakowskiego", k. 21v.
 • 520 a Kopia listu od bpa krakowskiego [do Mycielskiego, klana poznańskiego]: odpowiedź na powinszowania z okazji minionych świąt, "Respons od Xcia Jmci Biskupa Krakowskiego na list w Roku 1737 pisany", k.17v.
 • 520 a Kopie listów do ks. Wiśniowieckiej, klanowej krakowskiej od Mycielskiego, klana poznańskiego: powinszowania z okazji Nowego Roku, święta patronki i narodzin dziecka, "Do Xnei JEy[moś]ci kasztelanowej krakow[skiej] Wiśniowieckiej od Je[g]o Jmi Pana Mycielskiego kasztelana Poznań[skiego] cum appre[catione] Nativitatis", k. 13v-14. - wyrazy żalu z niemożności spotkania, życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku, "Do K[sięż]ney Jeym[oś]ci od Jeym[oś]ci Pani Mycielskiej kasztel[anowej] Poznań[skiej] ato do Matki", k. 14-14v. - życzenia noworoczne, "Drugi list do Xney JEymci winszuiący Roku Nowego", k. 14v-15.
 • 520 a Kopie listów do ks. Potockiego, wdy kijowskiego: list wyrażający radość z zapowiedzi karnawałowego spotkania u klana krakowskiego, otrzymaną w liście od tegoż, życzenia noworoczne, "Do Jmci Pana X. Wdy Kijowskiego Potockiego, cum apprecatione Novi Anni", k. 15-15v. - list z życzeniami noworocznymi, wyrażający żal z niedoszłego spotkania, "Do Jmci Pana także cum apprecatione Novi Anni", k. 15v-16.
 • 520 a Kopia listu od ks. Potockiego, wdy kijowskiego [do Mycielskiego, klana poznańskiego]: odpowiedź na list z życzeniami noworocznymi, "Respons", k. 15v.
 • 520 a Kopia listu do jezuitów poznańskich: przy okazji życzeń noworocznych nadawca apeluje o zaprzestanie działań szkodliwych dla niego, nadmienia o niegodnych propozycjach ze strony zakonu i długu, który wziął na siebie, "Do OO Jezuitow Poznanskich", k. 16-16v.
 • 520 a Kopia listu do ks. Sanguszko, miecznika litewskiego: żal z nieudanego spotkania, informacja o wyjeździe na Wołyń, spotkaniu z pułkownikiem Ordynackim, życzenia noworoczne, "Do Xcia Jmci Sanguszka Miecznika Lit[ewskiego] cum apprecatione Novi Anni", k. 16v-17.
 • 520 a Kopia listu do Skotnickiego: prośba o mediację w sporze sąsiedzkim z Trąpczyńskim o zajęcie wód, "Do Jmci Pana Skotnickiego zapraszaiąc go w Przyiacielskiey usludze", k. 17v-18.
 • 520 a Kopia listu do Gurowskiego: informacja o pobycie nadawcy u braci Gurowskiego i wzajemnej ich przyjaźni, skarga na pobieranie grobelnego we włościach Gurowskich, które pociągnie za sobą opłaty podczas podróży przez sąsiedzkie włości nadawcy, "Do Jmci Pana Gurowskiego. żaląc się na przywłaszczanie grobelnego", k. 18.
 • 520 a Kopia listu do Ponińskiego, podkoniuszyca koronnego: życzenia noworoczne zasyłane z Polesia Wołyńskiego, "Do Jmci Pana Poninskiego Podkoniuszyca Ko[ronnego]. cum apprecatione Novi Anni", k. 18v.
 • 520 a Kopia listu do k. Polski, Stanisława Leszczyńskiego od Mycielskiego, klana poznańskiego: prośba o odpłatę za wierną służbę nadawcy, dotychczas zadowalającego się tylko dokumentem "Ab actu Inscriptionis ad Annum 1725tum", "Do Krola Jmci Stanisława od Jmci Pana Mycielskiego Kaszt[elana] Pozn[ańskiego]", k. 18v-19.
 • 520 a Kopia listu Ossolińskiego do Mycielskiego, klana poznańskiego: pożegnanie przed emigracją nadawcy do Francji, po wyznaniu króla Augusta, nadawca nie wyjaśnia przyczyn, dla których musiał złożyć urząd, uzasadnia emigrację troską o dobro i spokój ojczyzny, oświadcza, że wszystkie rachunki z okresu urzędowania zostawił w porządku, i że udaje się na służbę Jmci króla Stanisława [Leszczyńskiego], "List Jm Pana Ossolinskiego do Jm Pana Mycielskiego Kasztel[ana] Pozna[ńskiego] oddalaiąc się do Francyi", k. 19-19v.
 • 520 a Kopia listu Mycielskiego, klana poznańskiego do Ossolińskiego: odpowiedź na list tegoż, potwierdzenie niezmiennej przyjaźni w stosunku do Ossolińskiego i prośba o przekazanie królowi Stanisławowi [Leszczyńskiemu] zapewnienia o wierności nadawcy, autor zdaje sobie sprawę z konieczności przestrzegania poleceń aktualnego króla [Augusta] i ukrywania swoich preferencji politycznych, "Respons", k. 20-20v.
 • 520 a Kopia listu do podkanclerza koronnego(?): prośba o przyrzeczoną protekcję w staraniach nadawcy o urząd wdy poznańskiego, "Do Jmci Pana Podkanclerzego", k. 21.
 • 520 a Kopia listu do Boguckiego: reprymenda dla Boguckiego z powodu braku przyrzeczonego wilkierza, "Do Jmci P. Boguckiego w niepunktualności", k. 21-21v.
 • 520 a Kopia listu do X.(?) Waśniewicza, kanclerza poznańskiego: pożegnianie przed wyjazdem adresata za granicę [na Ruś(?)], prośba o pamięć w sprawie z ks. Opalińskim w okresie nieobecności nadawcy, "Do Jmci X. Wasniewicza Kan[clerza] Pozn[ańskiego]", k. 21v-22.
 • 520 a Kopia listu do Tuchołki: kondolencje z powodu pożaru dworu i dobytku adresata, żal z powodu niedoszłej wizyty Tuchołki w domu nadawcy przed jego wyjazdem na Ruś, "Do Jmci Pana Tuchołki indolendo comburenti. aula et aliis rebus", "Do Jmci Pana Tuchołki w ubolewaniu z powodu palącego się dworu i innych rzeczy", k. 22.
 • 520 a Kopie listów [klana kaliskiego Mycielskiego] do Trybunału Koronnego: skarga na Trybunał w Piotrkowie, który zerwał ugodę z nadawcą w czasie jego pobytu w Wielkopolsce, "Kopia listu do Trybunału Piotrkowskiego w przegranej sprawie", k. 23. - nadawca apeluje o pomoc głowy Trybunału w sprawie wpisu uczynionego nań zaocznie, "Drugi list in simili", k. 23-23v. - Apel o sprawiedliwość wobec oskarżonego niesłusznie, "Do Trybunału", k. 29. - odparcie zarzutów: autor twierdzi, że sumę zapisaną na jego dobra odebrali i skwitowali powodzi, po czym złożyli nań winę, "2do", k. 29-29v. - apel do deputatów województwa, "3tio", k. 29v - Apel o protekcję, "4to", k. 30. - Apel o przychylność sty poznańskiego, "5to", "6to", k. 30.
 • 520 a Kopia listu [klana kaliskiego Mycielskiego] do króla Augusta III: pochwała działań króla w polityce wewnętrznej (stłumienie zamieszek wywołanych przez oddziały pomocnicze, wyprowadzenie z kraju wojsk cudzoziemskich, plan zwołania sejmu, zasięgnięcie głosu senatorów); analiza aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju, projekty reform i porady dla króla przed planowanym zwołaniem sejmu: wzmocnienie monety, która traci na wartości przez wypływanie kruszca za granicę, ułożenie nowego opodatkowania, ze względu na niejednolity system i nadmierne obciążenia wobec wyludnionych prowincji (np. Wielkopolski), zlustrowanie nowych kolonii, opodatkowanie ich razem ze starymi, zwrócenie baczniejszej uwagi na olędry i wsie niemieckie nad śląską i brandenburską granicą; rozwiązania dotyczące królewskich postulatów z sejmu pacyfikacyjnego odnośnie wojska: ukrócenie samowoli najemników brandenburskich w Wielkopolsce, zatrzymanie samowolnego poboru chłopów; pretensje terytorialne: rada wykupienia Drahimia, skonsultowania się z dworem berlińskim w sprawie odzyskania ziemi elbląskiej; kwestia podupadłych miast prowincjonalnych, przeludionych przez Żydów, szczególnie Poznania: przywrócenie dawnych przywilejów, protekcja królewska, równe ciężary i obowiązki wobec mieszczan, duchownych i szlachty; obronność państwa: odbudowa zrujnowanych zamków i fortec granicznych jako postulat na sejmie, "Kopia listu do Krola Jmci Augusta III na deliberatorias", k. 26v-28v.
 • 520 a Epigramaty: pocieszenie dla grafa Sułkowskiego, którego zmienne wyroki losu skazały na niełaskę dworu "Epigramma przez Jmci Pana Refrendarza K[oronneg]o in solatium Jmci P[an]u Graffowi Sulkowskiemu disgratiowanemu u dworu", k. 30v. - haniebny koniec Szujskiego, "Wolinskiego Życie a S[z]ujskiego Śmierć", k. 30v. - "Respons", k. 30v. - nagana niewierności, "Wiersze na P. Woyciecha Rokossowskiego ktory miawszy Żonę w Niemce się kochał", k. 30v. - Wiersze starca dla samotnej wiolonczelistki, "Piękny to Muzyk [...]", k. 31v. - Odpowiedź damy, "Na tey wioli [...]", k. 31v. - na młodzieńca rozwiązłego, "Straciłeś Palec dla Matki Maluśki [...]", k. 37. - Trzy przyczyny, które skłaniają do płaczu: "In oculis semper habeto" ["Miejcie zawsze na względzie"], k. 37. - Porady dla mędrca: "Sapiens" ["Mędrzec"], k. 37. - Satyra erotyczna: "Omnis Caro Faenum" ["Każde ciało sianem"], k. 37. - O chciwości kobiecej: "Do Niewiast", k. 37. - O chełpliwej pani: "Taka w płotnie", k. 37. - O nienasyconej naturze kobiet: "Do białych głow", k. 37v.
 • 520 a Rozprawka filozoficzna o naturze miłości, k. 31.
 • 520 a Przysłowia, cytaty z Pisma Świętego, Owidiusza, Propercjusza, Arystotelesa, (glossy identyfikują zapożyczenia), anegdoty z historii starożytnej, porady wierszem, gnomy o miłości, przyjaźni, cnocie i ojczyźnie, k. 31-36, 37v, 38v. - Porada dla szlachetnych: "Ad nobiles", k. 38v. - Zestaw żartów politycznych i obyczajowych, powiedzeń, gnom, "Na żart poufały przyjaciela", k. 46v-50. - Satyra polityczna, "Epitaphium pierwszemu Seymowi po Koronacyi N. Króla Augusta III", k. 51v.
 • 520 a Excerpty z listów i manuskryptów: z listu Grzymułtowskiego do króla, z 1604 r., o opłakanym stanie sejmu i nieszczęściu Rzeczpospolitej, k. 34-34v. - fragmenty listu Czackiego, deklaracja przyjazdu do N. nawet w chwili niedomagania żony, "Z manuskryptu Jmci Pana Czackiego", k. 39. - Sprawozdanie z dalszego ciągu sporu z N., w którym nadawca zmuszony jest do płacenia na półroczkach kontrawencji, "List de data 21 [Octo]bris", k. 39-40. - Apel nadawcy o zaprzestanie żartów z człowieka w nieszczęściu (prawdopodobnie po przegranym procesie, szczególnie, że adresat dołączył do grona wyśmiewającego rodzonego brata (do przyjaciół N.), "List", k. 40-41. - Podziękowanie za przychylność, "List de data 29 Augusti 1730", k. 41-41v. - Fragmenty listu Dąbskiego do Radzewskiego, k. 52-53.
 • 520 a Formularze: list pożegnalny z Rusi, "Na pożegnanie", k. 26v. - Powinszowanie z okazji mianowania na starostwo, "Assumpt winszuiący Starostwa", k. 28v. - Grzecznościowe sformułowania do zamieszczenia w korespondencji, k. 37v-38. - Formularz listu miłosnego, k. 38-38v. - Początek aktu prawnego, "Copia Prawa", k. 38v. - Powiszowania z okazji mianowania na stanowisko, "List winszujący kasztelanii", k. 40. - Podziękowania za protekcję, "List dziękuiący promowuiących Interessow", k. 40-40v. - Życzenia szczęśliwej podróży, "List winszuiący szczęśliwej podróży", k. 41v. - List do przyjaciół z oddali, k. 55.
 • 520 a Mowy klana Macieja Mycielskiego ok. 1737 (6): podziękowanie za mianowanie na urząd klana kaliskiego dla wojewodów i ks. prymasa [ks. Teodor Andrzej Potocki], apel o solidarność i zaprzestanie sporów wokół elekcji, "Dziękowanie za Kasztelanię Kaliską", k. 42-43. - Podziękowanie dla króla za mianowanie na urzęd klana kaliskiego, k. 43-43v. - Podziękowanie dla króla za nominację na senatora, "Alia", k. 43v-44. - "Alia", k. 44. - Mowa pogrzebowa dla króla [Augusta III], podająca niejednomyślność szlachty i częste zrywanie sejmów jako przyczynę śmierci króla, k. 44v-45v. - Mowa opiewająca zasługi dla Ojczyzny, nawołująca do jedności, "Do Xcia Jmci Prymasa lub do innych", k. 45v-46v.
 • 520 a Mowa Ponińskiego referendarza kor., : "Mowa Jmci Pana Ponińskiego Referendarza Ko[ronnego] Imieniem Generalney Konfederacyi przystępuiącey do Króla Jmci III. Augusta. 1735", k. 56v-57. Deklaracja poparcia dla króla, "Mowa do Króla Jmci Augusta III. przez Jmi X. Swinarskiego miana od Trybunału Piotrkowski[ego]. 1735", k. 57-58v. - Królewska obietnica szanowania prawa, "Respons od Tronu przez Xcia Lipskie[go] Bisk[upa] Kra[kowskiego]", k. 58v.
 • 520 a Kopia listu ks. Potockiego, prymasa, do klana kaliskiego Mycielskiego, przypieczętowanie przyjaźni, w obliczu zbliżającej się elekcji wyraża nadzieję na dołączenie do konfederacji wszystkich woj., "Kopia listu Xcia Jmci Prymasa Potockiego do Jmci Pana Mycielskiego. Ao 1733", k. 54.
 • 520 a Kopie listów Wielopolskiego, koniuszego kor.: list do sejmiku przedsejmowego woj. krakowskiego, nawołujący do respektowania woli króla, do zgody i odłożenia sporów nad propozycjami aż do sejmu pacyfikacyjnego, "Kopia listu Jw Jmci Pana Wielopolskie[go] Koniuszego Ko[ronnego] na Seymik Przedseymowy województwa Krakowskiego", k. 55-56. - Fragment listu nawołującego do sprawnego obierania posłów i odrzucenia prywaty, "In simili materia", k. 56.
 • 520 a Kopia listu hetmana polnego Branickiego do województw wielkopolskich z apelem o poparcie zamiarów króla i wysłanie posłów na sejm pacyfikacyjny, "List Jmci Pana Branick[ieg]o Hetmana do W[oje]wództw W[ielko]polskich proszący o instancyą do Króla etc.", k. 58v-59v.
 • 520 a Kopia listu króla Stanisława do Lipskiego bpa krakowskiego, prezydenta komisji wyznaczonej do rewizji królewszczyzn, 21.VI.1736 r., apel o wzgląd na dawną przyjaźń, "Kopia listu Krola Jmci Stanisława do Xcia Jmci Biskupa Krakow[skiego] Lipskiego", k. 61-61v.
 • 520 a Kopia listu klanowej krakowskiej [Wiśniowieckiej] do Mycielskich, winszującego narodzin syna, "Kopia listu Xny Kasztelanowy Krakow[skiej] winszuiąc Syna. Ichmi Państwu Mycielskim", k. 61v-62.
 • 520 a Kopie listów klana Mycielskiego do: ks. Sanguszko, marszałek w. litewski: deklaracja atencji dla całego rodu Samguszków, plan podróży do sanktuarium B. Boboli, męczennika, razem z wojewodami wileńskimi, nadawca ofiaruje się opiekować w czasie podróży ks. Sanguszko, miecznikiem litewskim, "Kopia listu do Xcia Jmi Sanguszka marszałka W[ielkieg]o Lit.", k. 23v-24. - Do klana krakowskiego: potwierdzenie odebrania listu klana od stolnika Wolkowickiego(?), opis spotkania z ks. wdą trockim w Kulikowiczach, po rozstaniu z wdami wileńskimi, nadzieja na obopólne przywrócenie do łask księżnej pani matki, zapowiedź bliskiego spotkania, "Kopia listu do Xcia Jmi Kasztelana Krakowskiego", k. 24-24v. - Do księdza Szaszowskiego: prośba o dyspensę na potrawy mięsne i przetwory mleczne w Wielkim Poście dla nadawcy i jego ciężarnej żony, powinszowanie z okazji mianowania na honorowe stanowisko przez Trybunał Koronny, "Kopia listu do Jmi Xsiędza Szaszowskiego prosząc go o pozwolenie na maslo etc.", k. 24v-25. - Życzenia wielkanocne, "Adsumpt listu", k. 25-25v. - Do Boguckiego z Białej Krynicy: potwierdzenie odebrania listu w dzień wielkanocny, życzenia, załączona informacja o zabiciu podczas zajazdu podkomorzyny Łuckiej przez jej brata, Szujskiego, kandydata na tron carów moskiewskich, "Do Jmci Pana Boguckiego z B. Krynicy 1738", k. 25v. - do Gurowskiego, chorążego, sty obornickiego: nadawca infromuje, że przesyłać będzie listy w uzgodnionej formie, w kopercie zapieczętowanej, życzenia wielkanocne, gratulacje z okazji wstąpienia do stanu kapłańskiego, "Do Jmci Pana Gurowskiego St[arost]y obornickiego także z Białey Krynicy", k. 26-26v. - Do ks. Sierakowskiego: potwierdzenie odbioru drugiego listu w Kulikowicach, "Do Jmci X. Sierakowskiego Kustosza K[oronneg]o", k. 31. - Do Działyńskiego, kandydata na posła na sejmikach kujawskich, poparcie klana Mycielskiego dla kandydatury Działyńskiego, "List instancyalny za Jm P. Działyńskim aby mogł być Posłem", k. 54v-55. - Do kapituły gnieźnieńskiej, prośba o korzystne sfinalizowanie transakcji dotyczącej dóbr nadawcy, oferowanych do sprzedaży, "Do Kapituły Gnieźnieńskiej", k. 59v-60. - Do kapituły poznańskiej, prośba o zmmniejszenie o połowę zaległej prowizji od obligacji, motywowana zrujnowaniem dóbr nadawcy przez jego braci, "Do Poznańskiej Kapituły", k. 60-61. - Do Zakrzewskiego, surrogatora pozn., prośba o usprawiedliwienie opóźnienia spłaty kredytu u pana N., przyjaciela Zakrzewskiego, "Kopia listu do Jmci Pana Zakrzewskiego Surrogatora Poznań[skiego]: die 6ta [Novem]mbris Ad 1738", k. 62-62v. - Do Poniatowskiego wdy mazowieckiego, poświadcza, że nadawca dał dowód przyjaźni rekomendując adresata na stanowisko regimentarza, "Do Jmci Poniatowskiego Woiewody Mazowieckiego instancjalny do Króla Jmci o Wakans. 1738", k. 62v-63. - Do Małachowskiego, podkanclerzego kor. z prośbą o rekomendację [Mycielskiego] na urząd wdy poznańskiego i odrzucenie cudzoziemskich kandydatur [wdy kijowskiego], "Do Jmci Pana Małachowskiego Podkanclerzego Ko[ronnego], O w[oje]wództwo Poznańskie", k. 63-63v. - Do bpa łuckiego, kanclerza wielkiego kor. Załuskiego z prośbą o rekomendację na urząd wdy poznańskiego, informuje o chorobie klana Mycielskiego, "Do Jmci Xiędza Załuskiego Biskupa Łuckiego Kanclerza W[ielkiego] Ko[ronnego]. 1738", k. 64 - Do Czartoryskiego, podkanclerzego kor. prośba o rekomendację na urząd wdy poznańskiego w zamian za dwukrotną rekomendację na urząd regimentarza, informacja o chorobie nadawcy, "Do Xcia Jmi Czartoryskiego Podkanclerzego W[ielkiego] Ko[ronnego] Litt[erae] in Simili", k. 64v-65. - Do Tarła, wdy sandomierskiego, prośba o rekomendację na urząd wdy poznańskiego, informacja o chorobie, "Do Jmci Pana Tarła W[oje]wody Sendomirskiego in Simili materia 1738", k. 65-65v. - Do Mniszcha, marszałka wielkiego kor.. prośba o rekomendację na urząd wdy poznańskiego w razie rezygnacji z kandydowania wdy kijowskiego , "Do Jmci Pana Mniszcha Marszałka Koronnego in Simili", k. 65v-66. - Do kardynała [poznańskiego] z prośbą o rekomendację Mycielskiego na urząd wdy poznańskiego i odrzucenie kandydatur spoza woj. [wdy kijowskiego], "Do Xcia Kardynała także o W[oje]wództwo Poznańske. 1738", k. 66-66v.
 • 530 d Mf 970
 • 530 d Mf 6763
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., franc.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI 58 w Działyński Tytus (1796-1861
 • 561 a "Martini Działyński C[apitaneus] N[aclensis] mpp" [rkps] w Działyński Marcin (1716-1746)
 • 561 w Działyński Augustyn (1715-1759)
 • 600 a Andrzej Bobola c (św. ; d 1591-1657)
 • 600 a August b III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 600 a Conti, François Louis de Bourbon d (1664-1709)
 • 600 a Denhoffw, Helena c chorążyna wieluńska
 • 600 a Denhoff, Władysław c wda pomorski d (1639-1683)
 • 600 a Gorczyczewski d 18 w.
 • 600 a Gostyński d 18 w.
 • 600 a Grudziński, Zygmunt c sta baliński d (1670-1706)
 • 600 a Grzegorz b XV c (papież ; d 1554-1623)
 • 600 a Henryk b III c (król Francji ; d 1551-1589)
 • 600 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 600 a Kępowska d 18 w.
 • 600 a Kierzyński c towarzysz pancerny d (?-1706)
 • 600 a Korycińska d 18 w.
 • 600 a Koźmińscy d 18 w.
 • 600 a Łącki, Jan Korzbok c klan kaliski d (?-1694)
 • 600 a Lasocki, Olbracht Adrian c klan inowrocławski d (1631-1693)
 • 600 a Lubomirscy d 18 w.
 • 600 a Majchrowicz d 18 w.
 • 600 a Maria Leszczyńska c (królowa Francji ; d 1703-1768)
 • 600 a Miaskowscy d 18 w.
 • 600 a Modlibowscy d 18 w.
 • 600 a Molscy d 18 w.
 • 600 a Mycielski Józef c sta kruszwicki, stolnik kor. d (ca 1690-1734)
 • 600 a Niegolewski c chorążyc d 18 w.
 • 600 a Nowowiejski c deputat na sejm z woj. kaliskiego d 18 w.
 • 600 a Opalińscy d 18 w.
 • 600 a Opaliński, Kazimierz Jan c bp chełmiński d (1639-1693)
 • 600 a Pieniążek, Jan Chryzostom c sta oświęcimski, wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 600 a Poniński, Hieronim c klan rogoziński, gnieźnieński d (1630-1702)
 • 600 a Potocki Józef c wda kijowski, poznański, hetman w. kor. d (1673-1751)
 • 600 a Raczyński Michał Kazimierz c wda kaliski wda poznański d (1650-1737)
 • 600 a Radolińscy d 18 w.
 • 600 a Radomicki Maciej c wda inowrocławski, poznański, sta. gen. wlkp. d (ca 1648-1728)
 • 600 a Radziejowski, Michał c (prymas Polski ; d 1641-1705)
 • 600 a Radziwiłł, Jerzy Józef c wda trocki d (1668-1689)
 • 600 a Radziwiłł, Michał Kazimierz c wda wileński, hetman polny lit. d (1635-1680)
 • 600 a Rawski c sta 1706
 • 600 a Rotram de c kard.
 • 600 a Rozdrażewscy d 18 w.
 • 600 a Roziński c sta 1706
 • 600 a Slizen c pisarz ziemski oszmiański
 • 600 a Stefan Batory c (król Polski ; d 1533-1586)
 • 600 a Struś Marcin c rzekomy podstoli latyczowski d 18 w.
 • 600 a Szczuka, Stanisław Antoni c referendarz kor., podkanclerzy lit. d (1654-1710)
 • 600 a Trąpczyński d 18 w.
 • 600 a Ulatowski c towarzysz pancerny d zm. 1706
 • 600 a Wasyl Szujski c (car Rosji ; d 1552-1612)
 • 600 a Woliński Stanisław c cześnik podlaski d zm. 1761
 • 600 a Wolkowicki c stolnik d 18 w.
 • 600 a Wygrażewska d 18 w.
 • 600 a Żabińska d 18 w.
 • 600 a Zakrzewska c klanowa sądecka d 18 w.
 • 600 a Załuski, Andrzej Chryzostom c bp, kanclerz w. kor. d (ca 1650-1711)
 • 600 a Żychlińscy d 18 w.
 • 650 a Korespondencja y 17 w.
 • 650 a Parlamentaria y 17 w.
 • 650 a Silva rerum
 • 650 a Mowy y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Epitafia (lit.) y 17 w.
 • 650 a Testament y 17 w.
 • 650 a Konfederacja 1702-1717 r. sandomierska
 • 650 a Sejm (1685)
 • 650 a Sejm (1681)
 • 650 a Sejm (1688)
 • 650 a Sejm (1689)
 • 650 a Sejm (1690)
 • 650 a Sejm (1718)
 • 650 a Senat (1690)
 • 651 a Ateny (Grecja) y 18 w.
 • 651 a Belgrad (Serbia i Czarnogóra) y 18 w.
 • 651 a Brandenburgia (Niemcy) y 18 w.
 • 651 a Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) y 18 w.
 • 651 a Dubno (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Etna (Włochy)
 • 651 a Francja y 18 w.
 • 651 a Gniezno (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651 a Jerozolima (Izrael)
 • 651 a Kartagina - 3-2 w. p.n.e.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 18 w.
 • 651 a Kujawy y 18 w.
 • 651 a Łabiszyn (woj. kujawsko-pomorskie) y 18 w.
 • 651 a Leszno (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651 a Lipsana (Litwa) x sanktuarium Andrzeja Boboli y 18 w.
 • 651 a Łowicz (woj. łódzkie) y 18 w.
 • 651 a Lubieszów (Ukraina ; okręg) y 18 w.
 • 651 a Lublin (woj. lubelskie) y 18 w.
 • 651 a Moskwa (Rosja) y 18 w.
 • 651 a Ośniki y 18 w.
 • 651 a Paryż (Francja)
 • 651 a Pińsk (Białoruś) y 18 w.
 • 651 a Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) y 18 w.
 • 651 a Polesie Wołyńskie (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Polska y 18 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651 a Radom (woj. mazowieckie) y 18 w.
 • 651 a Ren
 • 651 a Rzym
 • 651 a Szamotuły (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651 a Szubin (woj. kujawsko-pomorskie) y 18 w.
 • 651 a Teby (Egipt ; miasto dawne)
 • 651 a Troja (Turcja ; miasto dawne)
 • 651 a Trzebunia (woj. małopolskie) y 18 w.
 • 651 a Warszawa y 18 w.
 • 651 a Wiedeń (Austria) y 18 w.
 • 651 a Wielkopolska y 18 w.
 • 651 a Wołyń (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Wschowa (woj. lubuskie) y 18 w.
 • 700 a August b III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 700 a Bieliński, Franciszek c marszałek w. kor. d (1683-1766)
 • 700 a Bogucki Antoni? c podstoli podlaski, rzekomy cześnik owruczowski
 • 700 a Branicki, Jan Klemens c hetman w. kor. d (1689-1771)
 • 700 a Breza, Wojciech Konstanty c wda kaliski poznański d (?-1698)
 • 700 a Czacki, Feliks c podczaszy kor. d (1723-1790)
 • 700 a Czapski, Jan Ansgary c wda chełmiński d (1699-1742)
 • 700 a Czartoryski, Kazimierz c podskarbi w. litweski podkanclerzy litewski klan wileński d (1674-1741)
 • 700 a Czartoryski, Teodor c bp poznański d (1704-1768)
 • 700 a Cyryński d 18 w.
 • 700 a Dąbski d 18 w.
 • 700 a Denhoff, Jerzy Albrecht c kanclerz w. kor., bp krakowski d (1640-1702)
 • 700 a Działyński, Marcin c poseł brzesko-kujawski, sta nakielski d (1716-1746)
 • 700 a Gurowski, Melchior c chorąży kaliski, klan poznański d (1686-1756)
 • 700 a Grzymułtowski, Krzysztof c wda poznański d (1620-1687)
 • 700 a Karski d 18 w.
 • 700 a Kossowski, Antoni c podskarbi nadworny kor. d (1701-1771)
 • 700 a Kożuchowski, Stanisław c członek trybunału kor. d (1670-1744)
 • 700 a Krzycki Stanisław c podkomorzy kaliski klan poznański sta zelgniewski d (ca 1616-1681)
 • 700 a Kunicki c ksiądz d 18 w.
 • 700 a Laszcz c ksiądz prezydent trybunału kor. d 18 w.
 • 700 a Lipski Jan Aleksander c bp krakowski kard. podkanclerzy kor. d 1690- 1746
 • 700 a Łącki Jan Korzbok c klan kaliski d (?-1694)
 • 700 a Malczewski, Franciszek d 18 w.
 • 700 a Małachowski, Jan c kanclerz w. kor. d (1698-1762)
 • 700 a Miaskowski, Antoni c kantor gnieź., scholastyk pozn d (?-1787)
 • 700 a Mniszech, Wandalin Józef c marszałek w. kor., klan krakowski d (1670-1747)
 • 700 a Mogilnicki, Józef Teodor c sta nieszawski
 • 700 a Niegolewska, Anna c matka Macieja Mycielskiego
 • 700 a Mycielski Maciej c chorąży nadworny kor. klan kaliski poznański d (1690-1747)
 • 700 a Opaliński, Stanisław c sta guzowski, nowomiejski d (1647-1704)
 • 700 a Ossoliński, Józef c wda wołyński d (1707-1780)
 • 700 a Poniatowski, Stanisław c wda mazowiecki, podskarbi w. lit., klan krakowski d (1676-1762)
 • 700 a Poniński, Władysław c sta wschowski, podkoniuszy kor., referendarz świecki d (?-1731)
 • 700 a Poniński, Antoni Józef c referendarz kor., wda poznański d (?-1742)
 • 700 a Poniński, Hieronim Adam c sta babimojski d (1630-przed 1702)
 • 700 a Potocki, Józef c wda kijowski, poznański, hetman w. kor. d (1673-1751)
 • 700 a Potocki, Teodor Andrzej c (prymas Polski ; d 1664-1738)
 • 700 a Raczyńska, Maria Magdalena
 • 700 a Radzewski, Franciszek c chorąży nadworny kor. podkomorzy poznański d (1685-1748)
 • 700 a Rydzyński, Karol c cześnik kaliski, archidiakon pozn.
 • 700 a Rzewuski, Wacław Piotr c hetman w. kor., klan krakowski d (1706-1779)
 • 700 a Sanguszko, Paweł Karol c podskarbi nadw lit., marszałek w. lit. d (1680-1750)
 • 700 a Sanguszko, Janusz Aleksander c marszałek nadworny lit. d (1712-1775)
 • 700 a Sieniawska, Elżbieta Helena c hetmanowa w. kor. d (1669-1729)
 • 700 a Sierakowski, Józef c sta żytomierski, strażnik wielki koronny d (?-1748)
 • 700 a Skotnicki d 18 w.
 • 700 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700 a Sułkowski, Aleksander Józef c łowczy nadworny lit., ochmistrz najwyższy dworu saskiego, gen. lejt. wojsk kor. d (1695-1762)
 • 700 a Swinarski c ks. d 18 w.
 • 700 a Szaszowski c ks. d 18 w.
 • 700 a Tarło Jan c wda lubelski, sandomierski d (1684-1750)
 • 700 a Tuchołka d 18 w.
 • 700 a Waśniewicz c ks. kanclerz poznański
 • 700 a Wielopolski, Hieronim c koniuszy w. kor., sta krakowski d (1712-1779)
 • 700 a Winarski d 18 w.
 • 700 a Wiśniowiecka c klanowa krakowska, żona Janusza Andrzeja Korybuta Wiśniowieckiego
 • 700 a Wiśniowiecki, Janusz Antoni c wda wileński, wda i klan krakowski d (1678-1741)
 • 700 a Zagwojski c regimentarz d (?-ca 1700)
 • 700 c bp łucki krakowski kanclerz w. kor. d (1695-1758) d Załuski Andrzej Stanisław
 • 700 a Zandrowicz d 18 w.
 • 710 a Trybunał Koronny d 1738
 • 740 a Belgradowi przypisano A[nn]o 1739
 • 740 a Dama Co Gęby niechce dać tylko iagody
 • 740 a Do tego ktory nie ma żony a piiąc w kompanij o koley prosi
 • 740 a JEymi Pani Sieniawska W[oje]wodzina Krakowska Jmu Panu Opalenskiemu Staroscie Nowomieyskiemu
 • 740 a Na pewnego co miał 6 żon
 • 740 a Na Konkurencyą Jmi P. Dębskiego
 • 740 a Na Przestrogę Damom
 • 740 a Na 3 W[oje]wodów. Brezę, Leszczynskiego y Małachowskiego
 • 740 a Na wzdychanie
 • 740 a Notata z Seymu Pacificationis. A[nno]o 1735 pod Laską Jmci Pana Poninskiego Referen[darza] Ko[ronnego]
 • 740 a Oddawanie roznych Upominkow y Pierzcienia
 • 740 a O Reju
 • 740 a Tarlo p. Anagramma Latro
 • 740 a Thren Krolowi Michałowi od Dworzanina Napisany
 • 740 a Traduction
 • 740 a Winiarskiemu Karski
 • 740 a Assumpt winszuiący Starostwa
 • 740 a Epitaphium pierwszemu Seymowi po Koronacyi N. Króla Augusta III
 • 740 a Do białych głow
 • 740 a Do Niewiast
 • 740 a Epigramma na ciołka
 • 740 a In oculis semper habeto
 • 740 a Na pożegnanie
 • 740 a Omnis Caro Faenum
 • 740 a Proiekt na Francuzów 1736
 • 740 a Respons
 • 740 a Respons od Ciołków
 • 740 a Sapiens
 • 740 a Taka w płotnie
 • 852 j BK 00961
 • 999 d 19.05.08

Indeksy