Silva rerum, czasy Jana III Sobieskiego i Augusta II.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00972
 • Kopie: Mf 978
 • Tytuł: Silva rerum, czasy Jana III Sobieskiego i Augusta II.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 122 k. 36x22 cm
 • Oprawa: Półskórek, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Zawiera mowy sejmowe i okolicznościowe: Sapieha Jan, klan trocki na publicznej audiencji w Dreźnie 02.11.1717 k. 3v-4. - Sarnowski Stefan podkomorzy łęczycki na sejmie abdykacyjnym 1668 k. 107-108. - Sokoliński Michał Leon? pisarz w. lit. (na pogrzebie Hieronima Brzostowskiego) k. 67v-68v. - Sulimirski, sędzia i dyr. wojsk kor. na Komisji Radomskiej 1717 (2) k. 5-7v, 20-21v. - Szczuka Antoni Stanisław, podkanclerzy lit. 1689-12.10.1701 (5) k. 2-3v, 73-76, 83-85v, 87-88v. - Wiśniowiecki Janusz wda krakowski 1718-1719 (2) k. 7v-13, 18-20.
  • Zawiera mowy sejmowe i okolicznościowe: Bidziński Stefan klan sandomierski 07.03.1689 k. 80-82. - Brzostowski Konstanty Kazimierz bp wileński Warszawa 02.03.1695 k. 101v-103v. - Czarnkowski Władysław sta osiecki 1689 k. 72-73. - Denhoff Jerzy Albrecht bp kamieniecki [1683]-1689 (10) k. 33v-35v, k. 58-59, 60v-61v, 62v-67, 77v-80, 85v-87. - Dziewałtowski wojewodzic trocki 1689 k. 60. - Fredro Jakub Maksymilian podkomorzy przemyski (3) k. 108v-1115v. - Gałecki Franciszek Zygmunt klan kaliski Warszawa [1695] k. 100-101. - Gniński Jan wda chełmiński k. 115v-117v. - Grzymułtowski Krzysztof wda wielkopolski ("Condolencya od JKM na pogrzebie [... Jana?] Leszczyńskiego wdy krakowskiego") 1677 (2) k. 93v-94v, 96-98v (fragment). - "Impet do głosu seymowego po obraniu marszałka Izby Poselskiey" k. 21v. - Jabłonowski Jan wda ruski (dziękowanie za pannę Łaszczównę wojewodziankę bełską od pana Potockiego wojewodzica kijowskiego) Lwów 09.07.1719 k. 13-16v. - Jan III Sobieski król Polski Grodno, Warszawa 20.03.1688-02.03.1695 (2) k. 52-53, 99. - Leszczyński Bogusław sta gen. wlkp. na sejmie warszawskim 1649 k. 118-119v (fragment). - Leszczyński [Jan?] (błędnie Bogusław?) kanclerz w. kor. (oddawanie pieczęci w. kor.) k. 57. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. (oddawanie pieczęci mniejszej Karolowi Tarło wdzie lubelskiemu) 1689 k. 82-83. - NN konfident do Jana Korzboka Łąckiego klana kaliskiego b.d. k. 94v-95v. - Opaliński bp chełmiński 21.02.1689 k. 36-37. - Pieniążek Jan Chryzostom wda sieradzki 1688-1693 (4) k. 32v-33v, 37v-40v, 48-51, 103v-107. - "Proiect albo odpowiedź szlachecka" (na mowę Jana III z 20.03.1688) k. 53-54. - Przyjemski Władysław kasztelanic chełmiński (na pogrzebie Andrzeja Gembickiego podkomorzego poznańskiego) [1688] k. 70v-71v. - Radziejowski Jan Feliks klan wieluński (dziękując za wieluńską kasztelanię) [1684] k. 62. - Radziejowski Michał kard. składając pieczęć mniejszą w Warszawie 1689 k. 32. - Rajecki k. 68v-70. - [Rzewuski Stanisław Mateusz] hetman polny kor. na Senatus Consilium Warszawskim 02.03.1720 k. 17-18.
  • Zawiera listy: "Commendatorius Militis ad Illmum Wrangtum Generalem Sveticum" k. 24v. - Krzysztof Grzymułtowski wda poznański do króla [Jana III Sobieskiego] 16.04.1684 k. 98v-99. - Jan Krąkowski klan krzywiński do Jakuba Cieleckiego klana kamieńskiego 1691 k. 91v-93v. - Adrian Lasocki sta wyszogrodzki klan inowrocławski do Michała Radziejowskiego kard. k. 55-57. - marszałek? do Przecława Lanckorońskiego marszałka Koła Rycerskiego wojewodzica ruskiego k. 46v-48. - Jan Andrzej Morsztyn podskarbi w. kor. do Jana Stefana Wydżgi abpa gnieźnieńskiego Gdańsk 1683 k. 45v-46. - NN do króla [Jana III] 1688 k. 22. - Michał Radziejowski kard. do Adriana Lasockiego sty wyszogrodzkiego "O tytuł braterstwa" k. 54-55. - sejmik opatowski do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego marszałka w. kor. 13.09.1683 k. 46. - Jan Stanisław Witwicki bp poznański do [Michała Radziejowskiego] abpa gnieźnieńskiego 1691 k. 89. - Andrzej Chryzostom Załuski bp kijowski do [Jana Stanisława Witwickiego bpa poznańskiego] b.d. [po 1683] k. 89v-90v.
  • Listy Jana Chryzostoma Pieniążka wdy sieradzkiego do: "pewnego krewnego swego" k. 23-24v. - Witwicki Jan Stanisław bp poznański 1688 k. 25-26v. - król [Jan III] 1688 (2) k. 27-31v. -
  • Listy [Jana?] (prawdopodobnie błędnie "Bogusław") Leszczyńskiego kanclerz w. kor. do: Prażmowski Mikołaj bp gnieźnieński Murowana Goślina 1667 k. 41-43v. - [Sobieski Jan??] hetman w. kor. k. 43v-44. - Trzebicki Andrzej bp krakowski k. 44-45.
  • Listy [Jerzego Albrechta] Denhoffa kanclerza w. kor. do: nuncjusz apostolski b.d. (2) k. 76-77v. - "synowca swego" b.d. k. 88v-89.
  • "Sententiae funebre" k. 70v
  • "Proiect per Cambinum do Rzymu przysłany co ieden pobożnego żywota widział in extasi" k. 90v-91v
  • fragmenty notatek dot. m.in. Sapiehów k. 120-122v
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Denhoff, Władysław wda pomorski (1639-1683)
  • Gembicki, Andrzej podkomorzy poznański, sta nowodworski (?-1688)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Koniecpolska, Elżbieta Febronia wojewodzina sieradzka (?-1698)
  • Koniecpolski, Jan Aleksander wda bracławski, sieradzki (1635-1719)
  • Łaszcz, Marianna wojewodzianka bełska 18 w.
  • Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673)
  • Potocki, Stanisław wda smoleński, kijowski, poznański (1698-1760)
  • Sapiehowie (ród)
  • Szweykowski
  • Tarło, Karol wda lubelski, kanclerz w. kor. (1639-1702)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Franciszkanie Poznań
  • Koło Rycerskie
  • Sejm (1668)
  • Sejm (1693)
  • Sejm (1695)
  • Rezygnacja z urzędu królewskiego 17 w.
  • Sejm (1718)
  • Sejm (1648)
  • Sejm (1668)
  • Sejm (1677)
  • Sejm (1689)
  • Sejmik (1683) opatowski 1683
  • Parlamentaria 18 w.
  • Parlamentaria 17 w.
  • Bitwa 1683 r. pod Parkanami
  • Mowy 18 w.
  • Mowy 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Listy 18 w.
  • Aforyzmy 17 w.
  • Częstochowa (woj. śląskie) 17 w.
  • Drezno (Niemcy) 17 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 17 w.
  • Grodno (Białoruś) 17 w.
  • Jaworowo 17 w.
  • Lwów (Ukraina) 17 w.
  • Murowana Goślina (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Parkany 17 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 17 w.
  • Żółkiew (Ukraina) 17 w.
 • Uwagi: k. 220-222 luźne

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Silva rerum
 • 245 a Silva rerum, czasy Jana III Sobieskiego i Augusta II.
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 122 k. c 36x22 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, 18 w.
 • 500 a k. 220-222 luźne
 • 520 a Zawiera mowy sejmowe i okolicznościowe: Sapieha Jan, klan trocki na publicznej audiencji w Dreźnie 02.11.1717 k. 3v-4. - Sarnowski Stefan podkomorzy łęczycki na sejmie abdykacyjnym 1668 k. 107-108. - Sokoliński Michał Leon? pisarz w. lit. (na pogrzebie Hieronima Brzostowskiego) k. 67v-68v. - Sulimirski, sędzia i dyr. wojsk kor. na Komisji Radomskiej 1717 (2) k. 5-7v, 20-21v. - Szczuka Antoni Stanisław, podkanclerzy lit. 1689-12.10.1701 (5) k. 2-3v, 73-76, 83-85v, 87-88v. - Wiśniowiecki Janusz wda krakowski 1718-1719 (2) k. 7v-13, 18-20.
 • 520 a Zawiera mowy sejmowe i okolicznościowe: Bidziński Stefan klan sandomierski 07.03.1689 k. 80-82. - Brzostowski Konstanty Kazimierz bp wileński Warszawa 02.03.1695 k. 101v-103v. - Czarnkowski Władysław sta osiecki 1689 k. 72-73. - Denhoff Jerzy Albrecht bp kamieniecki [1683]-1689 (10) k. 33v-35v, k. 58-59, 60v-61v, 62v-67, 77v-80, 85v-87. - Dziewałtowski wojewodzic trocki 1689 k. 60. - Fredro Jakub Maksymilian podkomorzy przemyski (3) k. 108v-1115v. - Gałecki Franciszek Zygmunt klan kaliski Warszawa [1695] k. 100-101. - Gniński Jan wda chełmiński k. 115v-117v. - Grzymułtowski Krzysztof wda wielkopolski ("Condolencya od JKM na pogrzebie [... Jana?] Leszczyńskiego wdy krakowskiego") 1677 (2) k. 93v-94v, 96-98v (fragment). - "Impet do głosu seymowego po obraniu marszałka Izby Poselskiey" k. 21v. - Jabłonowski Jan wda ruski (dziękowanie za pannę Łaszczównę wojewodziankę bełską od pana Potockiego wojewodzica kijowskiego) Lwów 09.07.1719 k. 13-16v. - Jan III Sobieski król Polski Grodno, Warszawa 20.03.1688-02.03.1695 (2) k. 52-53, 99. - Leszczyński Bogusław sta gen. wlkp. na sejmie warszawskim 1649 k. 118-119v (fragment). - Leszczyński [Jan?] (błędnie Bogusław?) kanclerz w. kor. (oddawanie pieczęci w. kor.) k. 57. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. (oddawanie pieczęci mniejszej Karolowi Tarło wdzie lubelskiemu) 1689 k. 82-83. - NN konfident do Jana Korzboka Łąckiego klana kaliskiego b.d. k. 94v-95v. - Opaliński bp chełmiński 21.02.1689 k. 36-37. - Pieniążek Jan Chryzostom wda sieradzki 1688-1693 (4) k. 32v-33v, 37v-40v, 48-51, 103v-107. - "Proiect albo odpowiedź szlachecka" (na mowę Jana III z 20.03.1688) k. 53-54. - Przyjemski Władysław kasztelanic chełmiński (na pogrzebie Andrzeja Gembickiego podkomorzego poznańskiego) [1688] k. 70v-71v. - Radziejowski Jan Feliks klan wieluński (dziękując za wieluńską kasztelanię) [1684] k. 62. - Radziejowski Michał kard. składając pieczęć mniejszą w Warszawie 1689 k. 32. - Rajecki k. 68v-70. - [Rzewuski Stanisław Mateusz] hetman polny kor. na Senatus Consilium Warszawskim 02.03.1720 k. 17-18.
 • 520 a Zawiera listy: "Commendatorius Militis ad Illmum Wrangtum Generalem Sveticum" k. 24v. - Krzysztof Grzymułtowski wda poznański do króla [Jana III Sobieskiego] 16.04.1684 k. 98v-99. - Jan Krąkowski klan krzywiński do Jakuba Cieleckiego klana kamieńskiego 1691 k. 91v-93v. - Adrian Lasocki sta wyszogrodzki klan inowrocławski do Michała Radziejowskiego kard. k. 55-57. - marszałek? do Przecława Lanckorońskiego marszałka Koła Rycerskiego wojewodzica ruskiego k. 46v-48. - Jan Andrzej Morsztyn podskarbi w. kor. do Jana Stefana Wydżgi abpa gnieźnieńskiego Gdańsk 1683 k. 45v-46. - NN do króla [Jana III] 1688 k. 22. - Michał Radziejowski kard. do Adriana Lasockiego sty wyszogrodzkiego "O tytuł braterstwa" k. 54-55. - sejmik opatowski do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego marszałka w. kor. 13.09.1683 k. 46. - Jan Stanisław Witwicki bp poznański do [Michała Radziejowskiego] abpa gnieźnieńskiego 1691 k. 89. - Andrzej Chryzostom Załuski bp kijowski do [Jana Stanisława Witwickiego bpa poznańskiego] b.d. [po 1683] k. 89v-90v.
 • 520 a Listy Jana Chryzostoma Pieniążka wdy sieradzkiego do: "pewnego krewnego swego" k. 23-24v. - Witwicki Jan Stanisław bp poznański 1688 k. 25-26v. - król [Jan III] 1688 (2) k. 27-31v. -
 • 520 a Listy [Jana?] (prawdopodobnie błędnie "Bogusław") Leszczyńskiego kanclerz w. kor. do: Prażmowski Mikołaj bp gnieźnieński Murowana Goślina 1667 k. 41-43v. - [Sobieski Jan??] hetman w. kor. k. 43v-44. - Trzebicki Andrzej bp krakowski k. 44-45.
 • 520 a Listy [Jerzego Albrechta] Denhoffa kanclerza w. kor. do: nuncjusz apostolski b.d. (2) k. 76-77v. - "synowca swego" b.d. k. 88v-89.
 • 520 a "Sententiae funebre" k. 70v
 • 520 a "Proiect per Cambinum do Rzymu przysłany co ieden pobożnego żywota widział in extasi" k. 90v-91v
 • 520 a fragmenty notatek dot. m.in. Sapiehów k. 120-122v
 • 530 d Mf 978
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 69 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Denhoff, Władysław c wda pomorski d (1639-1683)
 • 600 a Gembicki, Andrzej c podkomorzy poznański, sta nowodworski d (?-1688)
 • 600 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 600 a Koniecpolska, Elżbieta Febronia c wojewodzina sieradzka d (?-1698)
 • 600 a Koniecpolski, Jan Aleksander c wda bracławski, sieradzki d (1635-1719)
 • 600 a Łaszcz, Marianna c wojewodzianka bełska d 18 w.
 • 600 a Michał Korybut Wiśniowiecki c (król Polski ; d 1640-1673)
 • 600 a Potocki, Stanisław c wda smoleński, kijowski, poznański d (1698-1760)
 • 600 a Sapiehowie (ród)
 • 600 a Szweykowski
 • 600 a Tarło, Karol c wda lubelski, kanclerz w. kor. d (1639-1702)
 • 600 a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 610 a Franciszkanie Poznań
 • 610 a Koło Rycerskie
 • 610 a Sejm (1668)
 • 610 a Sejm (1693)
 • 610 a Sejm (1695)
 • 650 a Rezygnacja z urzędu królewskiego y 17 w.
 • 650 a Sejm (1718)
 • 650 a Sejm (1648)
 • 650 a Sejm (1668)
 • 650 a Sejm (1677)
 • 650 a Sejm (1689)
 • 650 a Sejmik (1683) opatowski 1683
 • 650 a Parlamentaria y 18 w.
 • 650 a Parlamentaria y 17 w.
 • 650 a Bitwa 1683 r. pod Parkanami
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Mowy y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 650 a Aforyzmy y 17 w.
 • 651 a Częstochowa (woj. śląskie) y 17 w.
 • 651 a Drezno (Niemcy) y 17 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 17 w.
 • 651 a Grodno (Białoruś) y 17 w.
 • 651 a Jaworowo y 17 w.
 • 651 a Lwów (Ukraina) y 17 w.
 • 651 a Murowana Goślina (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651 a Parkany y 17 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 17 w.
 • 651 a Żółkiew (Ukraina) y 17 w.
 • 700 a Bidziński Stefan c klan i wda sandomierski d (ca 1630-1704)
 • 700 a Brzostowski, Konstanty Kazimierz c bp smoleński, wileński d (1644-1722)
 • 700 a Cielecki, Jakub c klan kamieński d 17 w.
 • 700 a Czarnkowski, Władysław c sta osiecki d (ca 1660-1726)
 • 700 a Denhoff, Jerzy Albrecht c kanclerz w. kor., bp krakowski d (1640-1702)
 • 700 a Denhoffowa, Helena c chorążyna wieluńska d 17 w.
 • 700 a Dziewałtowski c wojewodzic trocki
 • 700 a Fredro, Jakub Maksymilian c podkomorzy przemyski, referendarz kor. d (ca 1600-1646)
 • 700 a Gałecki, Franciszek Zygmunt c wda kaliski, poznański, kuchmistrz kor. d (1645-1711)
 • 700 a Gniński, Jan Krzysztof c wda chełmiński, podkanclerzy kor. d (ca 1625-1685)
 • 700 a Grzymułtowski, Krzysztof c wda poznański d (1620-1687)
 • 700 a Jabłonowski, Jan Stanisław c wda ruski, pisarz d (1669-1731)
 • 700 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700 a Krąkowski, Jan c klan krzywiński d 17 w.
 • 700 a Lanckoroński, Przecław c marszałek Koła Rycerskiego
 • 700 a Lasocki, Olbracht Adrian c klan inowrocławski d (1631-1693)
 • 700 a Leszczyński, Bogusław c podskarbi, podkanclerzy kor. d (ca 1612-1659)
 • 700 a Leszczyński, Jan c wda poznański, krakowski, kanclerz w. kor. d (1603-1678)
 • 700 a Lubomirski, Stanisław Herakliusz c marszałek w. kor., pisarz d (ca 1642-1702)
 • 700 a Łącki, Jan Korzbok c klan kaliski d (ca 1640-1694)
 • 700 a Morsztyn, Jan Andrzej d (1621-1693)
 • 700 a Opaliński, Kazimierz Jan c bp chełmiński d (1639-1693)
 • 700 a Pieniążek, Jan Chryzostom c sta oświęcimski, wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 a Prażmowski, Mikołaj Jan c (prymas Polski ; d 1617-1673)
 • 700 a Przyjemski, Władysław c wda kaliski d (?-1699)
 • 700 a Radziejowski, Jan Feliks c klan wieluński d (?-1685)
 • 700 a Radziejowski, Michał c (prymas Polski ; d (1641-1705)
 • 700 a Rajecki
 • 700 a Rzewuski, Stanisław Mateusz c hetman w. kor. d (1662-1728)
 • 700 a Sapieha, Jan Fryderyk c klan trocki, sta brzeski d (1680-1751)
 • 700 a Sarnowski, Stefan c podkomorzy łęczycki d (?-1678)
 • 700 a Sokoliński-Drucki, Michał Karol c pisarz w. lit. d (?-1690)
 • 700 a Sulimirski c dyr. wojsk kor.
 • 700 a Sulmirski c sędzia wojskowy
 • 700 a Szczuka, Stanisław Antoni c referendarz kor., podkanclerzy lit. d (1654-1710)
 • 700 a Trzebicki, Andrzej c podkanclerzy kor., bp przemyski, krakowski d (1607-1679)
 • 700 a Wiśniowiecki, Janusz Antoni c wda wileński, wda i klan krakowski d (1678-1741)
 • 700 a Witwicki, Jan Stanisław c bp kijowski, łucki, poznański d (1630-1698)
 • 700 a Wydżga, Jan Stefan c (prymas Polski ; d ca 1610-1685)
 • 700 a Załuski, Andrzej Chryzostom c bp, kanclerz w. kor. d (ca 1650-1711)
 • 740 a Mowa Antoniego Stanisława Szczuki podkanclerzego lit. do stanów litewskich 1701
 • 740 a Mowa Jana Sapiehy klana trockiego miana na publicznej audiencji w Dreźnie 1717
 • 740 a Mowa Sulimirskiego dyr. wojsk kor. miana na Kommisyi Radomskiey 1717
 • 740 a Oddawanie panny Łaszczówny woiewodzianki bełskiej panu Potockiemu woiewodzicowi kijowskiemu przez Xięcia Jmości Janusza Wiśniowieckiego woiewodę krakowskiego 1719
 • 740 a Mowa Janusza Wiśniowieckiego woiewody krakowskiego na seymie grodzieńskim Anno 1718 d. 15 8bris
 • 740 a Mowa na kommisyi radomskiey Sulmirskiego sędziego woyskowego
 • 740 a Mowa pogrzebna Sokolińskiego pisarza WXL na pogrzebie Heronima Brzostowskiego kasztelana trockiego
 • 740 a Powitanie JKM od izby poselskiej przez Szczukę natenczas referendarza k. stę lubel. marszałka poselskiego na seymie który zerwał Szwykowski Litwin 1689
 • 740 a Mowa Szczuki marszałka poselskiego prosząc o oddanie pieczęci mnieyszey wakuiący natym seymie
 • 740 a Pożegnanie JKM po zerwanym seymie przez Szczukę referendarza kor. marszałka
 • 740 a Zagaienie pod starą laską seymu przez Szczukę referendarza k. stę lubelskiego
 • 740 a Mowa Stefana Sarnowskiego podkomorzego łęczyckiego witając króla Jana Kazimierza w seym abdicationis anno 1668
 • 740 a Dziękowanie za pannę Łaszczównę woiewodziankę bełską od pana Potockiego woiewodzica kyowskiego przez Jana Jabłonowskiego woiewodę y generała ziem ruskich 1719
 • 740 a Mowa Rzewuskiego Stanisława Mateusza hetmana polnego koronnego na Senatus Consilium Warszawskim 1720
 • 740 a Impet do głosu seymowego po obraniu marszałka Izby Poselskiey
 • 740 a List NN do króla Jana III 1688
 • 740 a List Pieniążka Jana Chryzostoma wdy sieradzkiego do pewnego krewnego swego
 • 740 a Commendatorius Militis ad Illmum Wrangtum Generalem Sveticum
 • 740 a List Pieniążka Jana Chryzostoma wdy sieradzkiego do Jana Stanisława Witwickiego bpa poznańskiego 1688
 • 740 a Respons na deliberatoria JKM od wdy sieradzkiego Pieniążka Anno 1688
 • 740 a Listy Pieniążka Jana Chryzostoma wdy sieradzkiego do Jana III Sobieskiego 1688
 • 740 a Mowa Rajeckiego? na pogrzebie Hieronima Brzostowskiego
 • 740 a Mowa Radzieiowskiego kardynała składaiąc pieczęć mnieyszą w Warszawie Anno 1689
 • 740 a Mowa seymowa Pieniążka Odrowąża woiewody sieradzkiego. Ten Seym zerwał się anno 1689
 • 740 a Dziękowanie za pieczęć w. kor. Denhoffa b. kamienieckiego na seymie anno 1689
 • 740 a Mowa w senacie Opalińskiego biskupa chełmińskiego , gdzie był wielki motus że go ledwie oknem z krzesłem nie wyrzucono 1689
 • 740 a Mowa w senacie Pieniążka Odrowąża woiewody sieradzkiego 1689
 • 740 a List Leszczyńskiego Jana? kanclerza w. kor. do Mikołaja Prażmowskiego abpa gnieźnieńskiego 1667
 • 740 a List Leszczyńskiego Jana? kanclerza w. kor. do Jana Sobieskiego?? hetmana w. kor.
 • 740 a List Leszczyńskiego Jana? kanclerza w. kor. do Andrzeja Trzebickiego bpa krakowskiego
 • 740 a List Morsztyna Jana Andrzeja do Jana Stefana Wydżgi abpa gnieźnieńskiego 1683
 • 740 a List sejmiku opatowskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego 1683
 • 740 a List NN marszałka do Przecława Lanckorońskiego wojewodzica ruskiego
 • 740 a Mowa Pieniążka Odrowąża wdy sieradzkiego in Senatus Consilio w Grodnie 18 martij 1688
 • 740 a Mowa ustna Jana III in senatus consilio w Grodnie na votum IM Pana wdy sieradzkiego Pieniążka 1688
 • 740 a Proiect albo |odpowiedź szlachecka na mowę Jana III z 20.03.1688
 • 740 a List Radziejowskiego Michała kard. do Adriana Lasockiego klana inowrocławskiego
 • 740 a List Lasockiego Adriana klana inowrocławskiego do Michała Radziejowskiego kard.
 • 740 a Składanie pieczęci w. k. Leszczyńskiego Jana? kanclerza w. jenerała w. polskiego który umarł wojewodą krakowskim
 • 740 a Mowa Denhoffa Jerzego Olbrachta biskupa kamienieckiego na ten czas przy pirwszym zasiadaniu in loco senatus consilii w Jaworowie 1685
 • 740 a Mowa Denhoffa Jerzego kamienieckiego biskupa z punktów do każdey senatorskiey podanych w Żółkwi die 4ta 8bris 1685
 • 740 a Mowa Dziewałtowskiego wdzica trockiego od woyska WXLitt w Izbie Poselskiey na seymie 1689
 • 740 a Mowa Denhoffa b. kamienieckiego na pogrzebie chorążyny wieluńskiey Denhoffowi z domu Działyńskiey wdzianki kaliskiey
 • 740 a Mowa Radziejowskiego starosty bolesławskiego dziękując za wieluńską kasztelanią 1684
 • 740 a Mowa Denhoffa Jerzego Albrechta b. kaminieckiego na pogrzebie zm. Władysława Denhoffa wdy pomorskiego który pod Parkanami od turków occubuit. Zapraszając na żałosny chleb w Częstochowie 1683
 • 740 a Mowa Denhoffa dziękuiąc za pannę Rzewuską podskarbiankę imieniem wdzica bełskiego Koniecpolskiego 1685
 • 740 a Sententiae funebre
 • 740 a Mowa Przyjemskiego Władysława kasztelanica chełmińskiego na pogrzebie Andrzeja Gembickiego podkomorzego pozn. w Poznaniu w kościele Oycow Reformatorów 1688
 • 740 a Głos w senacie Czarnkowskiego Władysława posłuiącego z wdztw naszych 1689. Ten seym zerwał Szwykowski Litwin
 • 740 a Listy Denhoffa Jerzego Albrechta bpa kamienieckiego do nuncjusza apostolskiego
 • 740 a Mowy Denhoffa Jerzego Albrechta bpa kamienieckiego
 • 740 a Mowa Bidzińskiego Stefana kasztelana sendomirskiego przeszłego strażnika koronnego w senacie 7 Martij 1689
 • 740 a Oddawanie pieczęci mnieyszy Tarłowi wdzie lubelskiemu przez marszałka w. k. Lubomirskiego na seymie w Warszawie 1689
 • 740 a Mowa do thronu kanclerza w. k. Denhoffa potym zerwanym seymie 1689
 • 740 a List Denhoffa do synowca swego przy pieczęci zostaiącego
 • 740 a List Witwickiego Jana Stanisława b. poznańskiego do kardynała Michała Radziejowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego 1691
 • 740 a List Załuskiego Andrzeja Chryzostoma bpa kijowskiego do Jana Stanisława Witwickiego bpa poznańskiego po 1683
 • 740 a Proiect per Cambinum do Rzymu przysłany |co ieden pobożnego żywota widział in extasi
 • 740 a list Krąkowskiego Jana kasztelana krzywińskiego do kasztelana kamińskiego Jakuba Cieleckiego 1691 projekt
 • 740 a Condolencya od JKM na pogrzebie Bogusława? Lescińskiego wdy krakow. generała wpol. przez Grzymułtowskiego w Poznaniu w kościele
 • 740 a respons pewnego podkomorzemu wschowskiemu naten czas Łąckiemu od konfidenta. Umarł kasztelanem kaliskiem gdy zpod Wiednia prowadził Proiect
 • 740 a Votum na seymie Grzymułtowskiego kasztelana poznańskiego na ten czas w Warszawie in januario 1677 fragment
 • 740 a List do Jana III Sobieskiego od wdy poznańskiego Grzymułtowskiego 1684
 • 740 a Mowa Jana III Sobieskiego in concusione senatus consilij poniedoszłym seymie warszawskim 1695
 • 740 a Mowa senatus consilio Gałeckiego Franciszka kasztelana tunc kaliskiego 1695
 • 740 a Mowa Brzostowskiego biskupa wileńskiego post vota senatorów y urzędników in senatus consilio w Warszawie d. 2da Martij Ao 1695
 • 740 a Mowa Pieniążka wdy sierackiego in senatus consilio po zerwanym seymie w Warszawie d. 25 Febr. Ao 1693
 • 740 a Mowa Fredra Maximiliana podkomorzego przemiskiego dziękuiąc izbie poselski za laskę
 • 740 a Mowa Fredry Jakuba Maksymiliana do króla Władysława IV
 • 740 a Upomnienie się wakansów Fredry Jakuba Maksymiliana
 • 740 a Mowa Gnińskiego Jana woiewody chełmińskiego dziękuiąc za diploma electionis JK JMci Michała w kościele farnym warszawskim
 • 740 a Mowa Leszczyńskiego Bogusława marszałka na ten czas pols. witaiąc JKM Jana Kazimierza na seymie warszawskim 1649
 • 740 a Notatki dot. m.in. Sapiehów fragmenty
 • 852 j BK 00972
 • 999 d 19.05.30

Indeksy