"Miscellanea 4."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00997
 • Kopie: Mf 995
 • Tytuł: "Miscellanea 4."
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: 267 k. 39x25 cm i mn.
 • Oprawa: Poszyt, 19 w.
 • Język: Łac., pol., franc., niem.
 • Zawartość:
  • Akt przyjęcia Adalberta Woynarowskiego do grona protonotariuszy papieskich (1748) k. 1-2 (druk)
  • Akta zatwierdzenia A. Woynarowskiego jako notariusza diecezji krakowskiej oraz odbycia wymaganych egzaminów b.d. k. 3-12
  • "Acta Notariatus mei Publicis a Authoritate Apostolica Notarii Suprascripti" [A. Woynarowskiego] (1750) k. 13-20v
  • Bibliologia (notatki zapewne T. Czackiego) k. 21-29
  • Niezidentyfikowana książka poświęcona dziejom Słowiańszczyzny przedchrześcijańskiej k. 31-32v
  • "Czy Królowie Polscy i Polacy należeli do wypraw Krzyżowców?" - notatki k. 33
  • Rozprawa o tematyce językoznawczej fragment k. 34-35v
  • Druk: Czasopismo "Pszonka", Strasburg, N. 1 z 1. V 1839 k. 36-37v
  • Mapy bitew pod Klszowem (1702), Olszynką Grochowską (1831) i Maciejowicami (1794) k. 38-40
  • List pasterski biskupa K. W. Skórkowskiego do diecezji krakowskiej (1831) k. 41-42 (druk)
  • "Memoir de Mr Obodyński sur l'equitations" k. 43-46v
  • "Proiekt Do Instytutu publiczney Biblioteki w Krakowie" k. 47-50v
  • "Projekt ułożenia Afory Wydziału Uniwersytetu Wileńskiego" (1804) k. 51-51v
  • Przywilej dla Akademii Krakowskiej (1364) k. 52-64 odpisy i tłumaczenie
  • Zapiski prawnicze k. 66-66v
  • Układ między M. Wolskim a S. Narembskim w sprawie arendy dóbr (1550) k. 67-67v
  • "Biskupi krakowscy XV. wieku" (notatki) k. 68-69 k. 69v. czyste
  • "Propozycie do Kontraktu o Dobra Sierosławia W Jmsci panu Kommissarzowi Jo Kr Mci od JW. Jmpana kasztelana Woynickiego podane" (b. d.) k. 70
  • "Historia Nauk, ludzi uczonych, Szkół i Sztuk Wyzwolonych" (notatki) k. 71
  • Projekt statutu funduszu oświatowego (19 w.) k. 72-73v
  • Władcy Polski notatki k. 74-74v
  • Stan oświaty (notatki) oraz list do J. K. Podhoreńskiego k. 75-76v
  • Powołanie funduszu oświatowego k. 77-78v
  • Akt erekcyjny kościoła Dominikanów w Krakowie wystawiony przez biskupa I. Odrowąża 1227 - odpis z 19 w. k. 79v-80v
  • "Towarzystwo Warszawskie" 1830, 1833 odpis fragmentu k. 81-81v
  • "Do Miłośników Gazet" (satyra wierszem, 19 w.) k. 82
  • F. Łobeski, "Ranna przechadzka" (wiersz, 19 w.) k. 83-85v
  • Listy R. Hynka do matki i brata (1765) k. 87-88v
  • Gospodarka Krakowa w 19 w. notatki k. 89-90v
  • Przywileje królewskie dla mieszczan krakowskich związanych z eksploatacją soli w Wieliczce 16-17 w. - odpis k. 91-93
  • "Compendium Jurium Privilegiorum Decretorum S[acr]ae R[egi]ae M[a]i[es]t[a]tis Mercatoribus Mechouicis[?], ac toti communitati servientium [...]" (1762) k. 94-100
  • "Proscenium Europae" k. 102-103v
  • "Pożegnanie do Pułku J. K. Gwardyi pod Gdańskiem powracaiącego do Królestwa polskiego przez Dowódzcę pułku pułkownika Zielonkę" (1831) k. 104-105v
  • Kwit potwierdzający przyjęcie kwoty pieniężnej k. 106-106v
  • Notatki dotyczące Witelona (wypisy z książki Dr Emil Wilde, Geschichte der Optik, 1838) k. 107
  • Dokument Przemysła Cieszyńskiego z 1377 r. fragmentaryczny odpis wraz z elementami krytyki zewnętrznej k. 108
  • Odpisy wraz z elementami krytyki zewnętrznej dokumentów z 1257 i 1297 r. k. 111
  • Notatki dotyczące dziejów Tatarów polskich k. 112
  • Odpisy i elementy krytyki zewnętrznej dokumentów średniowiecznych (głównie przywilejów) k. 114-133
  • Wypisy z dzieł Nakielskiego i Paprockiego dotyczące władców polskich k. 134-153v
  • "Komplanacya względem Sprawy z panami Mieszczanami Krakowskiemi" [Piotra Gembickiego] k. 154-155v
  • "Racye ktorymi deducitur, contra Pseudo Consuetudinem, de Mieszczanie Siewierscy y Czeladzcy, nie w Grodzie, ale przed Zamkową Jurisdictią sądzić się, y od niey wszelką dependencyą miec powinni" (b. d.) k. 156-157v
  • "Memoryał do Jasnie Wielmożnego JMci Pana Dunina Starosty Zatorskiego" (1776) k. 158
  • "Uniwersal względem Ustanowienia y Okreslenia Kraiowych Gallicyi Stanow" k. 160-164v
  • Oblata S. i A. Maszowskich obligujących dobra we wsi Maszowie (1617) k. 166-167v
  • Fragment mowy (sejmowej?) k. 168-171
  • Odpis przywilejów Krakowa (1754) k. 172-182
  • "Replica ad Statum Causae ex parte Ordinum Metropolsis Cracoviensis [...]" (b. d., odpis z 19 w.) k. 184-187
  • Testament J. Czarnieckiego (1727) k. 188-189v
  • Odpis listu I. Barchanowskiego do S. A. Poniatowskiego (1788) k. 190-195v
  • Akta dotyczące Ordynacji Ostrogskiej (1609, 1628, 1641) s. 196-204v
  • "Treść wyszukanych Wiadomości o Galicyi abo Haliczu y o Lodomeryi albo Włodzimierzu 1773" k. 206-208v
  • Tytuł: "O Gallicyi Wywod", "Gallicya" k. 209v. Druk: "Tableau de Cracovie" (1818) k. 210-211v
  • List władz pruskich do Zielonki w sprawie oficerów polskich (1831) k. 212-213v
  • Deklaracja dotycząca armii polskiej (1831) k. 214-215v
  • Fragment rozprawy z dziejów Polski (19 w.) k. 216-216v
  • "Rapport du Colonel Zaluski sur l'affaire du 10. Septembre 1828" k. 217-217av
  • Druk: "Do Fryderyka Hechell Med. Dra i Professora w Uniwersytecie Jagiellońskim z powodu pisma jego o pijaństwie" [autorstwa F. Wężyka] (1844) k. 218-219v
  • Druk: "Nro XLIX. Suplement do Gazety Narodowey y Obcey" (20. 06. 1792) k. 220-220v
  • Akt nominacji A. Lubomirskiego na kasztelana krakowskiego (1779) k. 221-222v
  • Opis działu dóbr Wielowieyskich (1684) k. 223-224v
  • List od NN do NN księcia w jęz. franc. (b. d.) k. 225-225v
  • Oblata aktu dotyczącego konfliktu (motio) pomiędzy Żeleńskimi i wdową po Noskowskim (1688) k. 226-230v
  • Oblata długu S. K. Dembińskiego (1750) k. 231-236v
  • Listy Skimborowicza do M. Wiszniewskiego (1840) k. 237-241v
  • Oblata protestacji J. Kamalewskiego, plenipotenta S. Stana k. 242-245v
  • Asekuracja wystawiona przez S. Żeleńskiego dla M. Żeleńskiego (1712) k. 246-246v
  • "Rozmaite wiadomości" (1813) k. 247-247v
  • Analiza pieśni obrzędowej k. 248-249v
  • Oblata aktu wystawionego przez A. de Bobrek Ligęzę (1647) k. 250-252v
  • Manifestacja S. Stana (1710) k. 253-254v
  • "Oblata Inscriptionis Aduitalit[atis] mutuae" S. Stana dla jego żony (1710) k. 255-258v
  • Odpisy z 19 w. utworów K. Miaskowskiego: "Apologia na paszkwil przeciwko Zygmuntowi III", "Pociecha w żalu" k. 259-260v
  • Odpisy z 19 w. aktów z 1595 r. k. 261-262v.
  • "Reccomendacio Universitatis de novofundatae" (odpis i fragment tłumaczenia z 19 w.) k. 263-267v
 • Grafika: mapy bitew k. 38-40
 • Proweniencja: od Wiszniewskiego?
 • Hasła przedmiotowe:
  • Barchanowski, Ignacy subdelegat
  • Czacki, Tadeusz (1765-1813)
  • Dembiński, Stanisław wda krakowski
  • Gembicki, Piotr kanclerz w. kor. (1585-1657)
  • Hechel, Fryderyk lekarz, prof. UJ (1795-1851)
  • Hynek, Rajmund dominikanin
  • Jundziłł, Bonifacy Stanisław botanik, prof. Akademii Wileńskiej (1761-1847)
  • Kamalewski, Jan plenipotent Samuela Stana
  • Ligęza, Achacy de Bobrek cześnik lwowski
  • Lubomirski, Antoni wda lubelski krakowski (1718-1782)
  • Maszowska, Anna 17 w.
  • Maszowski, Stanisław Łyczko szlachcic 17 w.
  • Narembski Stanisław szlachcic
  • Odrowąż, Iwo bp krakowski (ca 1160-1229)
  • Podhorodeński, Paweł Łukasz Jan Kanty sufragan żytomierski (1741-1832)
  • Skimborowicz, Hipolit pisarz wydawca (1815-1880)
  • Skórkowski, Karol Wincenty bp krakowski (1768-1851)
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Stanowa, Krystyna z Żeleńskich żona Samuela Stana
  • Stan, Samuel syn stolnika sanockiego
  • Wielowieyski, Jan z Wielowsi 17 w.
  • Wiszniewski, Michał (1794-1865)
  • Wojnarowski, Wojciech pisarz diecezji krakowskiej 18 w.
  • Wolski, Marcin scholastyk wiślicki 16 w.
  • Żeleński, Marcjan komornik biecki graniczny
  • Żeleński, Stefan
  • Zielonka pułkownik dowódca w Powstaniu Listopadowym
  • Korespondencja dyplomatyczna 16-19 w.
  • Gazety rękopiśmienne 19 w.
  • Listy polskie 16-19 w.
  • Listy łacińskie 16-19 w.
  • Literatura polska 16-19 w.
  • Nauka organizacje 19 w. Polska
  • Historiografia polska 19 w.
  • Galicja 19 w.
 • Uwagi:
  • Różne formaty zebranych akt
  • Pismo wielu rąk
  • Zawiera druki: czasopismo "Pszonka" (sygn. Cz. 321 R 997), List pasterski (sygn. 202 R 997), "Tableau de Cracovie" (sygn. 203 R 997), "Do Fryderyka Mechell [...]" (sygn. 204 R 997), "Suplement do Gazety Narodowey y Obcey" (sygn. Cz. 437 R 997).
 • Opracowania:
  • Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963), s. 169
  • Hernas C., Barok, wyd. 5 zm. i rozsz., Warszawa 1998 s. 102-103
  • Nieznanowski S., O poezji Kaspra Miaskowskiego, Lublin 1965
  • Miaskowski K., Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995
  • Druk utworów K. Miaskowskiego: Zbiór rytmów, oprac. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995 (BPS, t. 3), s. 196-205 (Apologia na paszkwil), s. 320-322 (Pociecha do żalu)

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Miscellanea
 • 245 a "Miscellanea 4."
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 16-19 w.
 • 300 a 267 k. c 39x25 cm i mn.
 • 340 d rkps e Poszyt, 19 w.
 • 400 a Żeleńska Krystyna zob. Stanowa Krystyna z Żeleńskich żona Samuela Stana
 • 500 a Różne formaty zebranych akt
 • 500 a Pismo wielu rąk
 • 500 a Zawiera druki: czasopismo "Pszonka" (sygn. Cz. 321 R 997), List pasterski (sygn. 202 R 997), "Tableau de Cracovie" (sygn. 203 R 997), "Do Fryderyka Mechell [...]" (sygn. 204 R 997), "Suplement do Gazety Narodowey y Obcey" (sygn. Cz. 437 R 997).
 • 520 a Akt przyjęcia Adalberta Woynarowskiego do grona protonotariuszy papieskich (1748) k. 1-2 (druk)
 • 520 a Akta zatwierdzenia A. Woynarowskiego jako notariusza diecezji krakowskiej oraz odbycia wymaganych egzaminów b.d. k. 3-12
 • 520 a "Acta Notariatus mei Publicis a Authoritate Apostolica Notarii Suprascripti" [A. Woynarowskiego] (1750) k. 13-20v
 • 520 a Bibliologia (notatki zapewne T. Czackiego) k. 21-29
 • 520 a Niezidentyfikowana książka poświęcona dziejom Słowiańszczyzny przedchrześcijańskiej k. 31-32v
 • 520 a "Czy Królowie Polscy i Polacy należeli do wypraw Krzyżowców?" - notatki k. 33
 • 520 a Rozprawa o tematyce językoznawczej fragment k. 34-35v
 • 520 a Druk: Czasopismo "Pszonka", Strasburg, N. 1 z 1. V 1839 k. 36-37v
 • 520 a Mapy bitew pod Klszowem (1702), Olszynką Grochowską (1831) i Maciejowicami (1794) k. 38-40
 • 520 a List pasterski biskupa K. W. Skórkowskiego do diecezji krakowskiej (1831) k. 41-42 (druk)
 • 520 a "Memoir de Mr Obodyński sur l'equitations" k. 43-46v
 • 520 a "Proiekt Do Instytutu publiczney Biblioteki w Krakowie" k. 47-50v
 • 520 a "Projekt ułożenia Afory Wydziału Uniwersytetu Wileńskiego" (1804) k. 51-51v
 • 520 a Przywilej dla Akademii Krakowskiej (1364) k. 52-64 odpisy i tłumaczenie
 • 520 a Zapiski prawnicze k. 66-66v
 • 520 a Układ między M. Wolskim a S. Narembskim w sprawie arendy dóbr (1550) k. 67-67v
 • 520 a "Biskupi krakowscy XV. wieku" (notatki) k. 68-69 k. 69v. czyste
 • 520 a "Propozycie do Kontraktu o Dobra Sierosławia W Jmsci panu Kommissarzowi Jo Kr Mci od JW. Jmpana kasztelana Woynickiego podane" (b. d.) k. 70
 • 520 a "Historia Nauk, ludzi uczonych, Szkół i Sztuk Wyzwolonych" (notatki) k. 71
 • 520 a Projekt statutu funduszu oświatowego (19 w.) k. 72-73v
 • 520 a Władcy Polski notatki k. 74-74v
 • 520 a Stan oświaty (notatki) oraz list do J. K. Podhoreńskiego k. 75-76v
 • 520 a Powołanie funduszu oświatowego k. 77-78v
 • 520 a Akt erekcyjny kościoła Dominikanów w Krakowie wystawiony przez biskupa I. Odrowąża 1227 - odpis z 19 w. k. 79v-80v
 • 520 a "Towarzystwo Warszawskie" 1830, 1833 odpis fragmentu k. 81-81v
 • 520 a "Do Miłośników Gazet" (satyra wierszem, 19 w.) k. 82
 • 520 a F. Łobeski, "Ranna przechadzka" (wiersz, 19 w.) k. 83-85v
 • 520 a Listy R. Hynka do matki i brata (1765) k. 87-88v
 • 520 a Gospodarka Krakowa w 19 w. notatki k. 89-90v
 • 520 a Przywileje królewskie dla mieszczan krakowskich związanych z eksploatacją soli w Wieliczce 16-17 w. - odpis k. 91-93
 • 520 a "Compendium Jurium Privilegiorum Decretorum S[acr]ae R[egi]ae M[a]i[es]t[a]tis Mercatoribus Mechouicis[?], ac toti communitati servientium [...]" (1762) k. 94-100
 • 520 a "Proscenium Europae" k. 102-103v
 • 520 a "Pożegnanie do Pułku J. K. Gwardyi pod Gdańskiem powracaiącego do Królestwa polskiego przez Dowódzcę pułku pułkownika Zielonkę" (1831) k. 104-105v
 • 520 a Kwit potwierdzający przyjęcie kwoty pieniężnej k. 106-106v
 • 520 a Notatki dotyczące Witelona (wypisy z książki Dr Emil Wilde, Geschichte der Optik, 1838) k. 107
 • 520 a Dokument Przemysła Cieszyńskiego z 1377 r. fragmentaryczny odpis wraz z elementami krytyki zewnętrznej k. 108
 • 520 a Odpisy wraz z elementami krytyki zewnętrznej dokumentów z 1257 i 1297 r. k. 111
 • 520 a Notatki dotyczące dziejów Tatarów polskich k. 112
 • 520 a Odpisy i elementy krytyki zewnętrznej dokumentów średniowiecznych (głównie przywilejów) k. 114-133
 • 520 a Wypisy z dzieł Nakielskiego i Paprockiego dotyczące władców polskich k. 134-153v
 • 520 a "Komplanacya względem Sprawy z panami Mieszczanami Krakowskiemi" [Piotra Gembickiego] k. 154-155v
 • 520 a "Racye ktorymi deducitur, contra Pseudo Consuetudinem, de Mieszczanie Siewierscy y Czeladzcy, nie w Grodzie, ale przed Zamkową Jurisdictią sądzić się, y od niey wszelką dependencyą miec powinni" (b. d.) k. 156-157v
 • 520 a "Memoryał do Jasnie Wielmożnego JMci Pana Dunina Starosty Zatorskiego" (1776) k. 158
 • 520 a "Uniwersal względem Ustanowienia y Okreslenia Kraiowych Gallicyi Stanow" k. 160-164v
 • 520 a Oblata S. i A. Maszowskich obligujących dobra we wsi Maszowie (1617) k. 166-167v
 • 520 a Fragment mowy (sejmowej?) k. 168-171
 • 520 a Odpis przywilejów Krakowa (1754) k. 172-182
 • 520 a "Replica ad Statum Causae ex parte Ordinum Metropolsis Cracoviensis [...]" (b. d., odpis z 19 w.) k. 184-187
 • 520 a Testament J. Czarnieckiego (1727) k. 188-189v
 • 520 a Odpis listu I. Barchanowskiego do S. A. Poniatowskiego (1788) k. 190-195v
 • 520 a Akta dotyczące Ordynacji Ostrogskiej (1609, 1628, 1641) s. 196-204v
 • 520 a "Treść wyszukanych Wiadomości o Galicyi abo Haliczu y o Lodomeryi albo Włodzimierzu 1773" k. 206-208v
 • 520 a Tytuł: "O Gallicyi Wywod", "Gallicya" k. 209v. Druk: "Tableau de Cracovie" (1818) k. 210-211v
 • 520 a List władz pruskich do Zielonki w sprawie oficerów polskich (1831) k. 212-213v
 • 520 a Deklaracja dotycząca armii polskiej (1831) k. 214-215v
 • 520 a Fragment rozprawy z dziejów Polski (19 w.) k. 216-216v
 • 520 a "Rapport du Colonel Zaluski sur l'affaire du 10. Septembre 1828" k. 217-217av
 • 520 a Druk: "Do Fryderyka Hechell Med. Dra i Professora w Uniwersytecie Jagiellońskim z powodu pisma jego o pijaństwie" [autorstwa F. Wężyka] (1844) k. 218-219v
 • 520 a Druk: "Nro XLIX. Suplement do Gazety Narodowey y Obcey" (20. 06. 1792) k. 220-220v
 • 520 a Akt nominacji A. Lubomirskiego na kasztelana krakowskiego (1779) k. 221-222v
 • 520 a Opis działu dóbr Wielowieyskich (1684) k. 223-224v
 • 520 a List od NN do NN księcia w jęz. franc. (b. d.) k. 225-225v
 • 520 a Oblata aktu dotyczącego konfliktu (motio) pomiędzy Żeleńskimi i wdową po Noskowskim (1688) k. 226-230v
 • 520 a Oblata długu S. K. Dembińskiego (1750) k. 231-236v
 • 520 a Listy Skimborowicza do M. Wiszniewskiego (1840) k. 237-241v
 • 520 a Oblata protestacji J. Kamalewskiego, plenipotenta S. Stana k. 242-245v
 • 520 a Asekuracja wystawiona przez S. Żeleńskiego dla M. Żeleńskiego (1712) k. 246-246v
 • 520 a "Rozmaite wiadomości" (1813) k. 247-247v
 • 520 a Analiza pieśni obrzędowej k. 248-249v
 • 520 a Oblata aktu wystawionego przez A. de Bobrek Ligęzę (1647) k. 250-252v
 • 520 a Manifestacja S. Stana (1710) k. 253-254v
 • 520 a "Oblata Inscriptionis Aduitalit[atis] mutuae" S. Stana dla jego żony (1710) k. 255-258v
 • 520 a Odpisy z 19 w. utworów K. Miaskowskiego: "Apologia na paszkwil przeciwko Zygmuntowi III", "Pociecha w żalu" k. 259-260v
 • 520 a Odpisy z 19 w. aktów z 1595 r. k. 261-262v.
 • 520 a "Reccomendacio Universitatis de novofundatae" (odpis i fragment tłumaczenia z 19 w.) k. 263-267v
 • 530 d Mf 995
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., franc., niem.
 • 561 a od Wiszniewskiego? d BK VI, 94 d "Wiszn. 87" w Działyński Tytus (1796-1861) w Wiszniewski Michał (1794-1865)
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963), s. 169
 • 581 a Hernas C., Barok, wyd. 5 zm. i rozsz., Warszawa 1998 s. 102-103
 • 581 a Nieznanowski S., O poezji Kaspra Miaskowskiego, Lublin 1965
 • 581 a Miaskowski K., Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995
 • 581 a Druk utworów K. Miaskowskiego: Zbiór rytmów, oprac. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995 (BPS, t. 3), s. 196-205 (Apologia na paszkwil), s. 320-322 (Pociecha do żalu)
 • 600 a Barchanowski, Ignacy c subdelegat
 • 600 a Czacki, Tadeusz d (1765-1813)
 • 600 a Dembiński, Stanisław c wda krakowski
 • 600 a Gembicki, Piotr c kanclerz w. kor. d (1585-1657)
 • 600 a Hechel, Fryderyk c lekarz, prof. UJ d (1795-1851)
 • 600 a Hynek, Rajmund c dominikanin
 • 600 a Jundziłł, Bonifacy Stanisław c botanik, prof. Akademii Wileńskiej d (1761-1847)
 • 600 a Kamalewski, Jan c plenipotent Samuela Stana
 • 600 a Ligęza, Achacy de Bobrek c cześnik lwowski
 • 600 a Lubomirski, Antoni c wda lubelski krakowski d (1718-1782)
 • 600 a Maszowska, Anna c 17 w.
 • 600 a Maszowski, Stanisław Łyczko c szlachcic d 17 w.
 • 600 a Narembski Stanisław szlachcic
 • 600 a Odrowąż, Iwo c bp krakowski d (ca 1160-1229)
 • 600 a Podhorodeński, Paweł Łukasz Jan Kanty c sufragan żytomierski d (1741-1832)
 • 600 a Skimborowicz, Hipolit c pisarz wydawca d (1815-1880)
 • 600 a Skórkowski, Karol Wincenty c bp krakowski d (1768-1851)
 • 600 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 600 a Stanowa, Krystyna z Żeleńskich c żona Samuela Stana
 • 600 a Stan, Samuel c syn stolnika sanockiego
 • 600 a Wielowieyski, Jan z Wielowsi c 17 w.
 • 600 a Wiszniewski, Michał d (1794-1865)
 • 600 a Wojnarowski, Wojciech c pisarz diecezji krakowskiej d 18 w.
 • 600 a Wolski, Marcin c scholastyk wiślicki d 16 w.
 • 600 a Żeleński, Marcjan c komornik biecki graniczny
 • 600 a Żeleński, Stefan
 • 600 a Zielonka c pułkownik dowódca w Powstaniu Listopadowym
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 16-19 w.
 • 650 a Gazety rękopiśmienne y 19 w.
 • 650 a Listy polskie y 16-19 w.
 • 650 a Listy łacińskie y 16-19 w.
 • 650 a Literatura polska y 16-19 w.
 • 650 a Nauka x organizacje y 19 w. z Polska
 • 650 a Historiografia polska y 19 w.
 • 651 a Galicja y 19 w.
 • 740 a Bibliologia (notatki zapewne T. Czackiego)
 • 740 a Niezidentyfikowana książka poświęcona dziejom Słowiańszczyzny przedchrześcijańskiej
 • 740 a "Czy Królowie Polscy i Polacy należeli do wypraw Krzyżowców?" - notatki
 • 740 a Rozprawa o tematyce językoznawczej fragment
 • 740 a Przywilej dla Akademii Krakowskiej (1364)
 • 740 a Projekt statutu funduszu oświatowego (19 w.) k. 72-73v.
 • 740 a Akt erekcyjny kościoła Dominikanów w Krakowie wystawiony przez biskupa I. Odrowąża 1227 - odpis z 19 w.
 • 740 a Gospodarka Krakowa w 19 w. notatki
 • 740 a Przywileje królewskie dla mieszczan krakowskich związanych z eksploatacją soli w Wieliczce 16-17 w. - odpis
 • 740 a Dokument Przemysła Cieszyńskiego z 1377 r. fragmentaryczny odpis
 • 740 a Akt przyjęcia Adalberta Woynarowskiego do grona protonotariuszy papieskich 1748 druk
 • 740 a Akta zatwierdzenia A. Woynarowskiego jako notariusza diecezji krakowskiej oraz odbycia wymaganych egzaminów
 • 740 a Acta Notariatus mei Publicis a Authoritate Apostolica Notarii Suprascripti A. Woynarowskiego 1750
 • 740 a Czy Królowie Polscy i Polacy należeli do wypraw Krzyżowców?
 • 740 a Czasopismo |Pszonka Strasburg, N. 1 z 1. V 1839 druk
 • 740 a Mapy bitew pod Klszowem 1702, Olszynką Grochowską 1831 i Maciejowicami 1794
 • 740 a List pasterski Skórkowskiego Karola Wincentego boa krakowskiego do diecezji krakowskiej 1831
 • 740 a Memoir de Mr Obodyński sur l'equitations
 • 740 a Proiekt Do Instytutu publiczney Biblioteki w Krakowie
 • 740 a Projekt ułożenia Afory Wydziału Uniwersytetu Wileńskiego 1804
 • 740 a Przywilej dla Akademii Krakowskiej 1364 odpisy i tłum.
 • 740 a Układ między M. Wolskim a S. Narembskim w sprawie arendy dóbr 1550
 • 740 a Biskupi krakowscy XV. wieku notatki
 • 740 a Propozycie do Kontraktu o Dobra Sierosławia panu Kommissarzowi Jo Kr Mci od kasztelana Woynickiego podane
 • 740 a Historia Nauk, ludzi uczonych, Szkół i Sztuk Wyzwolonych notatki
 • 740 a Projekt statutu funduszu oświatowego 19 w.
 • 740 a Akt erekcyjny kościoła Dominikanów w Krakowie wystawiony przez biskupa I. Odrowąża 1227 odpis
 • 740 a Do Miłośników Gazet satyra wierszem, 19 w.
 • 740 a Listy Hynka R. do matki i brata 1765
 • 740 a Compendium Jurium Privilegiorum Decretorum Sacrae Regiae Maiestatis Mercatoribus Mechouicis?, ac toti communitati servientium 1762
 • 740 a Proscenium Europae
 • 740 a Pożegnanie do Pułku J. K. Gwardyi pod Gdańskiem powracaiącego do Królestwa polskiego przez Dowódzcę pułku pułkownika Zielonkę 1831
 • 740 a Kwit potwierdzający przyjęcie kwoty pieniężnej
 • 740 a Notatki dot. Witelona wypisy z książki Dr Emil Wilde, Schriften der Optik, 1838
 • 740 a Dzieje Tatarów polskich notatki
 • 740 a Odpisy i elementy krytyki zewnętrznej dokumentów średniowiecznych głównie przywilejów
 • 740 a Wypisy z dzieł Nakielskiego i Paprockiego dot. władców polskich
 • 740 a Komplanacya względem Sprawy z panami Mieszczanami Krakowskiemi Piotra Gembickiego
 • 740 a Racye ktorymi deducitur, contra Pseudo Consuetudinem, de Mieszczanie Siewierscy y Czeladzcy, nie w Grodzie, ale przed Zamkową Jurisdictią sądzić się, y od niey wszelką dependencyą miec powinni
 • 740 a Memoryał do Dunina starosty Zatorskiego 1776
 • 740 a Uniwersal względem Ustanowienia y Okreslenia Kraiowych Gallicyi Stanow
 • 740 a Oblata S. i A. Maszowskich obligujących dobra we wsi Maszowie 1617
 • 740 a Fragment mowy sejmowej?
 • 740 a Odpis przywieljów Krakowa 1754
 • 740 a Replica ad Statum Causae ex parte Ordinum Metropolsis Cracoviensis
 • 740 a Testament J. Czarnieckiego 1727
 • 740 a List Barchanowskiego Ignacego do Stanisława Augusta Poniatowskiego 1788
 • 740 a Akta dot. Ordynacji Ostrogskiej 1609, 1628, 1641
 • 740 a Treść wyszukanych Wiadomości o Galicyi abo Haliczu y o Lodomeryi albo Włodzimierzu 1773
 • 740 a O Gallicyi Wywod |Gallicya
 • 740 a Tableau de Cracovie 1818 druk
 • 740 a List władz pruskich do Zielonki w sprawie oficerów polskich 1831
 • 740 a Deklaracja dotycząca armii polskiej 1831
 • 740 a Fragment rozprawy z dziejów Polski
 • 740 a Rapport du Colonel Zaluski sur l'affaire du 10. Septembre 1828
 • 740 a Do Fryderyka Hechell Med. Dra i Professora w Uniwersytecie Jagiellońskim z powodu pisma jego o pijaństwie autorstwa F. Wężyka 1844 druk
 • 740 a Nro XLIX. |Suplement do |Gazety Narodowey y Obcey 20.06.1792 druk
 • 740 a Akt nominacji Lubomirskiego Antoniego na kasztelana krakowskiego 1779
 • 740 a Opis działu dóbr Wielowieyskich 1684
 • 740 a List od NN do księcia w jęz. franc.
 • 740 a Oblata aktu dot.go konfliktu motio pomiędzy Żeleńskimi i wdową po Noskowskim 1688
 • 740 a Oblata długu Dembińskiego S. K. 1750
 • 740 a Listy Skimborowicza do Wiszniewskiego Michała 1840
 • 740 a Oblata protestacji Kamalewskiego J., plenipotenta S. Stana
 • 740 a Asekuracja wystawiona przez S. Żeleńskiego dla M. Żeleńskiego 1712
 • 740 a Rozmaite wiadomości 1813 |Analiza pieśni obrzędowej
 • 740 a Oblata aktu wystawionego przez A. de Bobrek Ligęzę 1647
 • 740 a Manifestacja Stana Samuela 1710
 • 740 a Oblata Inscriptionis Aduitalitatis mutuae S. Stana dla jego żony 1710
 • 740 a Akta z 1595 r. odpisy
 • 740 a Reccomendacio Universitatis de novofundatae odpis i fragment tłum. z 19 w.
 • 777 a Łobeski, Felicjan t Ranna przechadzka
 • 777 a Wężyk, Franciszek (1785-1862) t Do Fryderyka Mechell
 • 777 a Miaskowski, Kasper (1549-1622) t Pociecha w żalu
 • 777 a Miaskowski, Kasper (1549-1622) t Apologia na paszkwil przeciwko Zygmuntowi III
 • 852 j BK 00997
 • 900 c mapy bitew k k. 38-40
 • 920 b pieczęcie opłatkowe (także majestatyczne) i lakowe, pieczęć tuszem, papier stemplowy
 • 999 d 19.07.12

Indeksy