Zbiór wierszy oraz rękopism: Komedia gabinetowa.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01016
 • Kopie: Mf 2461
 • Tytuł: Zbiór wierszy oraz rękopism: Komedia gabinetowa.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 320 k. 19x25 cm
 • Oprawa: półsk., 20 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Zawiera: 1. "Kopia wierszy: "Nie z potrzeby ale z mody [...]"; "Myśl z Trembeckiego" k. 1 15. Wiersz "Do pana Stanisława" k. 98-99 15. Wiersz "Z Działoszyna 8 Maja" k. 100-101 21. "Wiersz z okoliczności spotkania się Króla Imci z Cesarzewiczem [...] przez [...] Bazylego Pluchowskiego [...] profesora poezyi na świat wydany w Szkołach Publicznych Poczaiowskich 1781" k. 112-113 23. "Odpowiedź na zapytanie się o Trybunale Piotrkowskim [...] Roku 1787 [...] przyiacielowi w drodze" k. 118-119 24. "Do Szlachetney Młodzi w konwikcie Warszawskim Scholarum Piarum edukuiącey się, która [...] składkę na [...] bal [...] na wsparcie ubogich Szpitala Dzieciątka Jezus [...] poświęciła [...]" k. 120 26. "Horacyusza List pierwszy [...] do Mecenasa" [do siódmego k. 123-136 28. "Kopia listu hetmana w. lit. [Ogińskiego] do Króla JM. po sejmikach poselskich pisanego z Słonima 1776" k. 139-140 29. "Komedia Gabinetowa we trzech aktach ["Perekińczyk" k. 141-154 30. "Prawdziwy obywatel. 1775. Przez pana Szymanowskiego" k. 155-156 32. "Prawda". (wiersz) k. 158-159 33. La "chanson [...] la Liberte de Metastase traduite [...] par Mr Bret" k. 160-161 36. "Na piedestale S. Jana Nepomucena" k. 171 37. "Napis na marmurze nad wielkimi drzwiami Kościoła [...] w wsi Czarney w powiecie Chęcińskim" [Czarniecki Stefan, hetman w. kor., Czarniecki Stanisław, Czarniecki Matiasz k. 172 38. "Oda do J. W. Starościny Wolbromskiej z okazyi bytności w domu Iey N[ajjaśniejszego] P[ana]" k. 173-174 39. "D. O. M. Stanislaus de Gorzkow Gorzkowski [...] mortis vicit ictus [...] 1649 Die 28 8bris Aetatis Suae 56" [tabl. nagrobna k. 175 40. "D. O. M. [...] Jacobi Zyzański [...] Mortuo die 13 Februari 1643 Aetatis suae 57" [tabl. nagrobna] i Baltazara Januszka, wójta Chęcin k. 176 46. "Krakowiaki Patryotyczne" k. 188 48. "Quae nimia Regum Indulgentia Epitaphium Varsevicij" spisany 1806 k. 193
  • W rkpsie współoprawne druki tematycznie związane z rękopisem 2. "Pieśni wieyskie dla [...] xiędza Gaspra Cieciszowskiego [...] odwiedzaiącego Osieck i [...] poświęcaiącego kościół dnia 19 maia roku 1782" k. 1-25 3. "Do [...] Stanisława [...] Małachowskiego [...] w dzień Imienin roku 1783 w Warszawie, 1783 w drukarni Gröllowskiey" k. 26-31 J. W. "Sielanka z okazyi aktu ślubnego [...] Ignacego Działyńskiego [...] z Felicianną Woroniczówną [...] 19 stycznia roku 1783 w Troianowie odprawionego. W Warszawie w Drukarni Nadworney" k. 32-41 "Na pokoie nowe w Zamku Królewskim obrazami sławnieyszych czynów polskich, portretami i bustami znakomitszych Polaków ozdobione (Roku 1786 w listopadzie)" k. 42-51 J. W. "Do [...] Antoniego Okęckiego [...] 1783" k. 52-57 "Sielanka Alexys (roku 1782 w listopadzie)" k. 58-61 "Do [...] Michała Jerzego [...] Poniatowskiego [...] w dzień Imienin (W Drukarni Nadworney 1783)" k. 62-69 "Do Józefa Olechowskiego [...] 19 marca 1783" k. 70-73 "Powitanie [...] Działyńskich [...]" k. 74-75 "List z wygnania do Przyiaciela" k. 76-87 "Do [...] Stanisława Augusta [...] imieniem młodzieży szkół radomskich pod dozorem XX. Scholarum Piarum, na przeiazd Jego Królewskiey Mci przez Radom" k. 88-91 "Nayiaśnieyszemu Stanisławowi Augustowi [...] od obywatelstwa powiatu Radomskiego wiersz ofiarowany w Radomiu roku 1787" k. 92-93 "Przy otwarciu Sali Narodowey w zamku Iego Królewskiey Mości 1786" k. 94-97 "Do [...] Stanisława Augusta [...] w dzień Jego Imienin 1786" k. 102-103 "Wiersz na przyięcie [...] Stanisława Augusta [...] w domu [...] Pawła Popiela [...]" k. 104-105 "Do [...] Stanisława Augusta [...] kraie swoie sandomierskie nayłaskawszą bytnością swoią uszczęśliwiaiącego" k. 106-107 "Do [...] Stanisława Augusta [...] imieniem młodzieży szkół radomskich pod dozorem XX. Scholarum Piarum, na przeiazd Jego Królewskiey Mci przez Radom" k. 108-111; ident. jak k. 88-91 "Oda do [...] Mikołaja Junoszy Piaskowskiego, podkomorzego krzemienieckiego [...] w dzień Imienin dnia 6 grudnia 1783 roku przez Mikołaja Junosza Piaskowskiego, szambelana J.K.Mci napisana" k. 114-117 "Obrona czasu" k. 121-122 "Zaświadczenie [...] Ignacego [...] Bobrowskiego [...] 1789 dnia 1 lipca urzędownie zaprzysiężona iako córka iego Tekla [...] chorobami od kilku lat zdięta, do Częstochowy [...] sprowadzona [...] tamże [...] od ciężkiey choroby [...] uwolniona została [...] 1786 [...]" k. 137 "Przemowa znayduiąca się w Trzeciey części książki [...] Pamiętnikowi Historycznemu y Politycznemu Warszawskiemu Pro memoria drukowaney [...] 1785 w Warszawie" k. 138 "Wiersz na Imieniny [...] Wincentego Jezierskiego [...] 1783" k. 157 "Wiersz [...] Janowi Nepomucenowi [...] Małachowskiemu [...] w oktawę Imienin offiarowany" k. 162-163 "Mirtyl i Tyrsys. Sielanka" k. 164-166 "Pienie czyli Hymn do miłości" k. 166v "Na rocznicę urodzin JP. Ludwika Karola Meisnera dnia 11 stycznia roku 1788" k. 177-178 "Kamień węgielny na kościół staraniem [...] Stanisława y Rozalii Męcińskich [...] w Działoszynie 1787" k. 179-180 "Gazeta Warszawska" 1783 nr 30, 45 + Suplement do nru 55 1784 k. 181-187; Cz. 2269 "Do Nayiaśnieyszego Pana" k. 189-192 49. "Gazeta Warszawska 1786 nr 3 druk k. 194-195 Cz. 2269" 50. "Na niesłuszny zarzut" [wiersz k. 196 232 R 1016 Wilczek Ignacy, "Carmen [...] Josepho Olechowski [...] dicatum [...] 1786 k. 197-215 druk Kraków 197 R 1016 "Salutatio [...] Stanislai Augusti [...] dum [...] Collegium Scholarum Piarum Radomiae inviseret" k. 216-218 druk 216 R 1016 "Ad [...] Martinum Poczobut [...] rectorem" k. 219-221 druk 219 R 1016
  • Korycki Michał, "Serenissimo Stanislao Augusto [...] pro aureo numismatae Eucharisticon. 1780" k. 222-227 druk 222 R 1016 "Carmen cum [...] Catharina II [...] dicatum honoribus [...] Gregorii Potemkin [...] a Collegio Polocensi [...] obstricto Vilnae 1781" k. 228-230 druk 228 R 1016 "Celsissimo principi Stanislao Lubomirski [...] Patri Patriae [...] gratulationum persolvit officia [...] residentia Vinniciensis Societatis Jesu" k. 231-234 druk 231 R 1016 "Dopełnienie szczęśliwości powszechnej w osobie [...] Stanisława Lubomirskiego [...] przy pierwszym swoim na tę dostojność wstępie [...] imieniem rezydencji Winnickiej Soc. Jesu [...] ogłoszone." druk k. 235-240 235 R 1016 "Ad serenissimum Regem Stanislaum Augustum [...] in Collegio Nobilium [...]" k. 241 druk 241 R 1016 Golański Filip Neriusz, "Oratio pro instauratione studiorum in Collegio Regio Varsaviensi Scholarum Piarum habita [...] 1783 [rz.]" k. 242-248 (249 k. cz.) druk 242 R 1016 "Consuetum suffragium" k. 250 druk 250 R 1016 "Augustissmae Catharinae II [...] carmen oblatum. Vilnae" k. 251-259 druk 251 R 1016 Korycki Michał, "Dirae in Vulcanum qui in bonis [...] Joachimi [...] Chreptowicz [...] officinam ad [...] constructam in cinere redegit [...]" Varsavia 1780 k. 260-263 druk 260 R 1016 Bukowski Tadeusz "Ode [...] Valeriano Wąsowski [...] die 24 septembris anno 1786 decantata" k. 264-267 druk 264 R 1016 "Gaudium et luctus Polociae in adwentu [...] et abitu Catharinae II carmen [...]" Vilna 1780 k. 268-276 druk 268 R 1016 Bukowski Tadeusz, "Ode admodum [...] Cypriano Zapolski [...] 1786 [...] decantata k. 277-280 (2 egz.) druk 277 R 1016 Kopczyński Onufry, "Valentino Gagatowicz medico suo [...] 1783 [rz.]" k. 281-284 druk 281 R 1016 Węgierski Kajetan, "Organy poemma heroi-komiczne w sześciu pieśniach przez Teodora Weichardta [...] do druku podane. 1784" k. 285-302 druk 285 R 1016 "Kazanie w dzień [...] poświęcenia Kościoła w Przysusze miane przez [...] Xiędza Krzysztofa Ścibor Marchockiego [...] dnia 15 października 1786 [...]" Lwów (data dzienna wpisana piórem) k. 303-320 dr naderwane
 • Proweniencja: "Dla Biblioteki Kórnickiej kupiłem w Poznaniu od antykwarza Igla ze Lwowa z polecenia Hr. [Jana] Działyńskiego [dat.:] 15. 5. 1871 Z. Celichowski" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bobrowska Tekla
  • Bobrowska Tekla
  • Bobrowski Ignacy
  • Bobrowski Ignacy
  • Cieciszowski Kasper Kazimierz abp mohylewski 1745-1831
  • Cieciszowski Kasper Kazimierz abp mohylewski 1745-1831
  • Czarniecki Maciej
  • Czarniecki Stanisław
  • Czarniecki Stefan wda ruski hetman polny kor. 1599-1665
  • Działyńska Szczęsna z Woroniczów
  • Działyńska Szczęsna z Woroniczów
  • Działyński Ignacy
  • Działyński Ignacy
  • Gorzkowski Stanisław
  • Januszek Baltazar wójt Chęcin
  • Jezierski Wincenty
  • Jezierski Wincenty
  • Junosza Piaskowski Mikołaj zob. Piaskowski Mikołaj Junosza
  • Katarzyna II caryca Rosji
  • Katarzyna II caryca Rosji
  • Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. pisarz ok. 1642-1702
  • Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. pisarz ok. 1642-1702
  • Małachowski Jan Nepomucen referendarz w. kor. senator 1764-1822
  • Małachowski Jan Nepomucen referendarz w. kor. senator 1764-1822
  • Małachowski Stanisław marszałek Sejmu Wielkiego 1736-1809
  • Małachowski Stanisław marszałek Sejmu Wielkiego 1736-1809
  • Męcińska Rozalia
  • Męcińska Rozalia
  • Męciński Stanisław
  • Męciński Stanisław
  • Meisner Ludwik Karol
  • Meisner Ludwik Karol
  • Morsztynowa? scina wolbromska
  • Olechowski Józef
  • Olechowski Józef
  • Piaskowski Mikołaj Junosza podkomorzy krzemieniecki
  • Piaskowski Mikołaj Junosza podkomorzy krzemieniecki
  • Poczobut Odlanicki Marcin
  • Poczobut Odlanicki Marcin
  • Poniatowski Michał Jerzy prymas 1736-1794
  • Poniatowski Michał Jerzy prymas 1736-1794
  • Popiel Paweł
  • Popiel Paweł
  • Potiomkin Grigorij A.
  • Potiomkin Grigorij A.
  • Stanisław August Poniatowski król Polski
  • Stanisław August Poniatowski król Polski
  • Stanisław August Poniatowski król Polski
  • Trembecki Stanisław poeta
  • Warszewicki
  • Wąsowski Walerian
  • Wąsowski Walerian
  • Zapolski Cyprian
  • Zyzański Jakub
  • Collegium Nobilium Warszawa
  • Collegium Nobilium Warszawa
  • jezuici Winnica
  • jezuici Winnica
  • kościół Działoszyn
  • kościół Działoszyn
  • pijarzy Radom
  • pijarzy Radom
  • pijarzy Warszawa
  • pijarzy Warszawa
  • zamek królewski w Warszawie 18 w.
  • zamek królewski w Warszawie 18 w.
  • Literatura polska 18 w.
  • Chęciny
  • Czarna
  • Częstochowa
  • Częstochowa
  • Działoszyn
  • Działoszyn
  • Osieck
  • Osieck
  • Poczajów
  • Przysucha
  • Radom
  • Radom
  • Sandomierz
  • Sandomierz
  • Winnica
  • literatura polska 18 w.
  • cuda 18 w.
  • literatura polska 18 w.
  • cuda 18 w.
 • Uwagi:
  • W inw. rkpsów notatka: zob. Perekińczyk BK 490 i BK 515
  • k. 142 i 145 luźne

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Zbiór wierszy
 • 245 a Zbiór wierszy oraz rękopism: |Komedia gabinetowa.
 • 246 a Kiedy w młodości czasie [...] i [Inc.:]
 • 246 a "Byłem y ia w uprzedzeniu [...]" g k. 158-159 i [Inc.:]
 • 246 a "Pro anima P. Hieronymi Błaszyński a S. Bernardo Natione Poloni [...] 1774" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 320 k. c 19x25 cm
 • 340 d rkps e półsk., 20 w.
 • 500 a W inw. rkpsów notatka: zob. Perekińczyk BK 490 i BK 515
 • 500 a k. 142 i 145 luźne
 • 520 a Zawiera: 1. "Kopia wierszy: "Nie z potrzeby ale z mody [...]"; "Myśl z Trembeckiego" k. 1 15. Wiersz "Do pana Stanisława" k. 98-99 15. Wiersz "Z Działoszyna 8 Maja" k. 100-101 21. "Wiersz z okoliczności spotkania się Króla Imci z Cesarzewiczem [...] przez [...] Bazylego Pluchowskiego [...] profesora poezyi na świat wydany w Szkołach Publicznych Poczaiowskich 1781" k. 112-113 23. "Odpowiedź na zapytanie się o Trybunale Piotrkowskim [...] Roku 1787 [...] przyiacielowi w drodze" k. 118-119 24. "Do Szlachetney Młodzi w konwikcie Warszawskim Scholarum Piarum edukuiącey się, która [...] składkę na [...] bal [...] na wsparcie ubogich Szpitala Dzieciątka Jezus [...] poświęciła [...]" k. 120 26. "Horacyusza List pierwszy [...] do Mecenasa" [do siódmego k. 123-136 28. "Kopia listu hetmana w. lit. [Ogińskiego] do Króla JM. po sejmikach poselskich pisanego z Słonima 1776" k. 139-140 29. "Komedia Gabinetowa we trzech aktach ["|Perekińczyk" k. 141-154 30. "Prawdziwy obywatel. 1775. Przez pana Szymanowskiego" k. 155-156 32. "Prawda". (wiersz) k. 158-159 33. La "chanson [...] la |Liberte de Metastase traduite [...] par Mr Bret" k. 160-161 36. "Na piedestale S. Jana Nepomucena" k. 171 37. "Napis na marmurze nad wielkimi drzwiami Kościoła [...] w wsi Czarney w powiecie Chęcińskim" [Czarniecki Stefan, hetman w. kor., Czarniecki Stanisław, Czarniecki Matiasz k. 172 38. "Oda do J. W. Starościny Wolbromskiej z okazyi bytności w domu Iey N[ajjaśniejszego] P[ana]" k. 173-174 39. "D. O. M. |Stanislaus de Gorzkow Gorzkowski [...] mortis vicit ictus [...] 1649 Die 28 8bris Aetatis Suae 56" [tabl. nagrobna k. 175 40. "D. O. M. [...] |Jacobi Zyzański [...] Mortuo die 13 Februari 1643 Aetatis suae 57" [tabl. nagrobna] i Baltazara Januszka, wójta Chęcin k. 176 46. "Krakowiaki Patryotyczne" k. 188 48. "Quae nimia Regum Indulgentia Epitaphium Varsevicij" spisany 1806 k. 193
 • 520 a W rkpsie współoprawne druki tematycznie związane z rękopisem 2. "Pieśni wieyskie dla [...] xiędza Gaspra Cieciszowskiego [...] odwiedzaiącego Osieck i [...] poświęcaiącego kościół dnia 19 maia roku 1782" k. 1-25 3. "Do [...] Stanisława [...] Małachowskiego [...] w dzień Imienin roku 1783 w Warszawie, 1783 w drukarni Gröllowskiey" k. 26-31 J. W. "Sielanka z okazyi aktu ślubnego [...] Ignacego Działyńskiego [...] z Felicianną Woroniczówną [...] 19 stycznia roku 1783 w Troianowie odprawionego. W Warszawie w Drukarni Nadworney" k. 32-41 "Na pokoie nowe w Zamku Królewskim obrazami sławnieyszych czynów polskich, portretami i bustami znakomitszych Polaków ozdobione (Roku 1786 w listopadzie)" k. 42-51 J. W. "Do [...] Antoniego Okęckiego [...] 1783" k. 52-57 "Sielanka Alexys (roku 1782 w listopadzie)" k. 58-61 "Do [...] Michała Jerzego [...] Poniatowskiego [...] w dzień Imienin (W Drukarni Nadworney 1783)" k. 62-69 "Do Józefa Olechowskiego [...] 19 marca 1783" k. 70-73 "Powitanie [...] Działyńskich [...]" k. 74-75 "List z wygnania do Przyiaciela" k. 76-87 "Do [...] Stanisława Augusta [...] imieniem młodzieży szkół radomskich pod dozorem XX. Scholarum Piarum, na przeiazd Jego Królewskiey Mci przez Radom" k. 88-91 "Nayiaśnieyszemu Stanisławowi Augustowi [...] od obywatelstwa powiatu Radomskiego wiersz ofiarowany w Radomiu roku 1787" k. 92-93 "Przy otwarciu Sali Narodowey w zamku Iego Królewskiey Mości 1786" k. 94-97 "Do [...] Stanisława Augusta [...] w dzień Jego Imienin 1786" k. 102-103 "Wiersz na przyięcie [...] Stanisława Augusta [...] w domu [...] Pawła Popiela [...]" k. 104-105 "Do [...] Stanisława Augusta [...] kraie swoie sandomierskie nayłaskawszą bytnością swoią uszczęśliwiaiącego" k. 106-107 "Do [...] Stanisława Augusta [...] imieniem młodzieży szkół radomskich pod dozorem XX. Scholarum Piarum, na przeiazd Jego Królewskiey Mci przez Radom" k. 108-111; ident. jak k. 88-91 "Oda do [...] Mikołaja Junoszy Piaskowskiego, podkomorzego krzemienieckiego [...] w dzień Imienin dnia 6 grudnia 1783 roku przez Mikołaja Junosza Piaskowskiego, szambelana J.K.Mci napisana" k. 114-117 "Obrona czasu" k. 121-122 "Zaświadczenie [...] Ignacego [...] Bobrowskiego [...] 1789 dnia 1 lipca urzędownie zaprzysiężona iako córka iego Tekla [...] chorobami od kilku lat zdięta, do Częstochowy [...] sprowadzona [...] tamże [...] od ciężkiey choroby [...] uwolniona została [...] 1786 [...]" k. 137 "Przemowa znayduiąca się w Trzeciey części książki [...] Pamiętnikowi Historycznemu y Politycznemu Warszawskiemu Pro memoria drukowaney [...] 1785 w Warszawie" k. 138 "Wiersz na Imieniny [...] Wincentego Jezierskiego [...] 1783" k. 157 "Wiersz [...] Janowi Nepomucenowi [...] Małachowskiemu [...] w oktawę Imienin offiarowany" k. 162-163 "Mirtyl i Tyrsys. Sielanka" k. 164-166 "Pienie czyli Hymn do miłości" k. 166v "Na rocznicę urodzin JP. Ludwika Karola Meisnera dnia 11 stycznia roku 1788" k. 177-178 "Kamień węgielny na kościół staraniem [...] Stanisława y Rozalii Męcińskich [...] w Działoszynie 1787" k. 179-180 "Gazeta Warszawska" 1783 nr 30, 45 + Suplement do nru 55 1784 k. 181-187; Cz. 2269 "Do Nayiaśnieyszego Pana" k. 189-192 49. "Gazeta Warszawska 1786 nr 3 druk k. 194-195 Cz. 2269" 50. "Na niesłuszny zarzut" [wiersz k. 196 232 R 1016 Wilczek Ignacy, "Carmen [...] Josepho Olechowski [...] dicatum [...] 1786 k. 197-215 druk Kraków 197 R 1016 "Salutatio [...] Stanislai Augusti [...] dum [...] Collegium Scholarum Piarum Radomiae inviseret" k. 216-218 druk 216 R 1016 "Ad [...] Martinum Poczobut [...] rectorem" k. 219-221 druk 219 R 1016
 • 520 a Korycki Michał, "Serenissimo Stanislao Augusto [...] pro aureo numismatae Eucharisticon. 1780" k. 222-227 druk 222 R 1016 "Carmen cum [...] Catharina II [...] dicatum honoribus [...] Gregorii Potemkin [...] a Collegio Polocensi [...] obstricto Vilnae 1781" k. 228-230 druk 228 R 1016 "Celsissimo principi Stanislao Lubomirski [...] Patri Patriae [...] gratulationum persolvit officia [...] residentia Vinniciensis Societatis Jesu" k. 231-234 druk 231 R 1016 "Dopełnienie szczęśliwości powszechnej w osobie [...] Stanisława Lubomirskiego [...] przy pierwszym swoim na tę dostojność wstępie [...] imieniem rezydencji Winnickiej Soc. Jesu [...] ogłoszone." druk k. 235-240 235 R 1016 "Ad serenissimum Regem Stanislaum Augustum [...] in Collegio Nobilium [...]" k. 241 druk 241 R 1016 Golański Filip Neriusz, "Oratio pro instauratione studiorum in Collegio Regio Varsaviensi Scholarum Piarum habita [...] 1783 [rz.]" k. 242-248 (249 k. cz.) druk 242 R 1016 "Consuetum suffragium" k. 250 druk 250 R 1016 "Augustissmae Catharinae II [...] |carmen oblatum. Vilnae" k. 251-259 druk 251 R 1016 Korycki Michał, "Dirae in Vulcanum qui in bonis [...] Joachimi [...] Chreptowicz [...] officinam ad [...] constructam in cinere redegit [...]" Varsavia 1780 k. 260-263 druk 260 R 1016 Bukowski Tadeusz "Ode [...] Valeriano Wąsowski [...] die 24 septembris anno 1786 decantata" k. 264-267 druk 264 R 1016 "Gaudium et luctus Polociae in adwentu [...] et abitu Catharinae II carmen [...]" Vilna 1780 k. 268-276 druk 268 R 1016 Bukowski Tadeusz, "Ode admodum [...] Cypriano Zapolski [...] 1786 [...] decantata k. 277-280 (2 egz.) druk 277 R 1016 Kopczyński Onufry, "Valentino Gagatowicz medico suo [...] 1783 [rz.]" k. 281-284 druk 281 R 1016 Węgierski Kajetan, "Organy poemma heroi-komiczne w sześciu pieśniach przez Teodora Weichardta [...] do druku podane. 1784" k. 285-302 druk 285 R 1016 "Kazanie w dzień [...] poświęcenia Kościoła w Przysusze miane przez [...] Xiędza Krzysztofa Ścibor Marchockiego [...] dnia 15 października 1786 [...]" Lwów (data dzienna wpisana piórem) k. 303-320 dr naderwane
 • 530 d Mf 2461
 • 541 c a d 1871
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a "Dla Biblioteki Kórnickiej kupiłem w Poznaniu od antykwarza Igla ze Lwowa z polecenia Hr. [Jana] Działyńskiego [dat.:] 15. 5. 1871 Z. Celichowski" - [rkps] m Lwów w Działyński Jan w Igel
 • 600 a Bobrowska Tekla
 • 600 a Bobrowska Tekla
 • 600 a Bobrowski Ignacy
 • 600 a Bobrowski Ignacy
 • 600 a Cieciszowski Kasper Kazimierz c abp mohylewski d 1745-1831
 • 600 a Cieciszowski Kasper Kazimierz c abp mohylewski d 1745-1831
 • 600 a Czarniecki Maciej
 • 600 a Czarniecki Stanisław
 • 600 a Czarniecki Stefan wda ruski hetman polny kor. 1599-1665
 • 600 a Działyńska Szczęsna z Woroniczów
 • 600 a Działyńska Szczęsna z Woroniczów
 • 600 a Działyński Ignacy
 • 600 a Działyński Ignacy
 • 600 a Gorzkowski Stanisław
 • 600 a Januszek Baltazar wójt Chęcin
 • 600 a Jezierski Wincenty
 • 600 a Jezierski Wincenty
 • 600 a Junosza Piaskowski Mikołaj zob. Piaskowski Mikołaj Junosza
 • 600 a Katarzyna II caryca Rosji
 • 600 a Katarzyna II caryca Rosji
 • 600 a Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. pisarz ok. 1642-1702
 • 600 a Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. pisarz ok. 1642-1702
 • 600 a Małachowski Jan Nepomucen referendarz w. kor. senator 1764-1822
 • 600 a Małachowski Jan Nepomucen referendarz w. kor. senator 1764-1822
 • 600 a Małachowski Stanisław marszałek Sejmu Wielkiego 1736-1809
 • 600 a Małachowski Stanisław marszałek Sejmu Wielkiego 1736-1809
 • 600 a Męcińska Rozalia
 • 600 a Męcińska Rozalia
 • 600 a Męciński Stanisław
 • 600 a Męciński Stanisław
 • 600 a Meisner Ludwik Karol
 • 600 a Meisner Ludwik Karol
 • 600 a Morsztynowa? scina wolbromska
 • 600 a Olechowski Józef
 • 600 a Olechowski Józef
 • 600 a Piaskowski Mikołaj Junosza podkomorzy krzemieniecki
 • 600 a Piaskowski Mikołaj Junosza podkomorzy krzemieniecki
 • 600 a Poczobut Odlanicki Marcin
 • 600 a Poczobut Odlanicki Marcin
 • 600 a Poniatowski Michał Jerzy prymas 1736-1794
 • 600 a Poniatowski Michał Jerzy prymas 1736-1794
 • 600 a Popiel Paweł
 • 600 a Popiel Paweł
 • 600 a Potiomkin Grigorij A.
 • 600 a Potiomkin Grigorij A.
 • 600 a Stanisław August Poniatowski król Polski
 • 600 a Stanisław August Poniatowski król Polski
 • 600 a Stanisław August Poniatowski król Polski
 • 600 a Trembecki Stanisław poeta
 • 600 a Warszewicki
 • 600 a Wąsowski Walerian
 • 600 a Wąsowski Walerian
 • 600 a Zapolski Cyprian
 • 600 a Zyzański Jakub
 • 610 a Collegium Nobilium Warszawa
 • 610 a Collegium Nobilium Warszawa
 • 610 a jezuici Winnica
 • 610 a jezuici Winnica
 • 610 a kościół Działoszyn
 • 610 a kościół Działoszyn
 • 610 a pijarzy Radom
 • 610 a pijarzy Radom
 • 610 a pijarzy Warszawa
 • 610 a pijarzy Warszawa
 • 610 a zamek królewski w Warszawie 18 w.
 • 610 a zamek królewski w Warszawie 18 w.
 • 650 a Literatura polska y 18 w.
 • 651 a Chęciny
 • 651 a Czarna
 • 651 a Częstochowa
 • 651 a Częstochowa
 • 651 a Działoszyn
 • 651 a Działoszyn
 • 651 a Osieck
 • 651 a Osieck
 • 651 a Poczajów
 • 651 a Przysucha
 • 651 a Radom
 • 651 a Radom
 • 651 a Sandomierz
 • 651 a Sandomierz
 • 651 a Winnica
 • 653 a literatura polska 18 w.
 • 653 a cuda 18 w.
 • 653 a literatura polska 18 w.
 • 653 a cuda 18 w.
 • 700 a Bret Antoine
 • 700 a Naruszewicz Adam Stanisław poeta historyk bp smoleński łucki 1733-1796
 • 700 a Szostowicz Urban pijar
 • 700 a Trembecki Stanisław poeta
 • 700 a Woronicz Jan Paweł abp warszawski poeta
 • 700 a Wyrwicz Karol
 • 700 a Naruszewicz Adam Stanisław poeta historyk bp smoleński łucki 1733-1796
 • 700 a Szostowicz Urban pijar
 • 700 a Trembecki Stanisław poeta
 • 700 a Woronicz Jan Paweł abp warszawski poeta
 • 700 a Wyrwicz Karol
 • 740 a Nie z potrzeby ale z mody
 • 740 a Myśl z Trembeckiego
 • 740 a Z Działoszyna 8 Maja a Do Pana Stanisława
 • 740 a Odpowiedź na zapytanie się o Trybunale Piotrkowskim Roku 1787 przyiacielowi w drodze
 • 740 a Do Szlachetney Młodzi w konwikcie Warszawskim Scholarum Piarum edukuiącey się która składkę na bal na wsparcie ubogich Szpitala Dzieciątka Jezus poświęciła
 • 740 a Komedia Gabinetowa we trzech aktach |Perekińczyk
 • 740 a Prawda. wiersz
 • 740 a Na piedestale S. Jana Nepomucena
 • 740 a Napis na marmurze nad wielkimi drzwiami Kościoła w wsi Czarney w powiecie Chęcińskim Czarniecki Stefan hetman w. kor. Czarniecki Stanisław Czarniecki Matiasz
 • 740 a Oda do J. W. Starościny Wolbromskiej z okazyi bytności w domu Iey Najjaśniejszego Pana
 • 740 a Stanislaus de Gorzkow Gorzkowski mortis vicit ictus 1649 Die 28 8bris Aetatis Suae 56 tabl. nagrobna
 • 740 a Jacobi Zyzański Mortuo die 13 Februari 1643 Aetatis suae 57 tabl. nagrobna i Baltazara Januszka wójta Chęcin k. 176
 • 740 a Krakowiaki Patryotyczne
 • 740 a Quae nimia Regum Indulgentia Epitaphium Varsevicij spisany 1806
 • 740 a Pieśni wieyskie dla xiędza Gaspra Cieciszowskiego odwiedzaiącego Osieck i poświęcaiącego kościół dnia 19 maia roku 1782
 • 740 a Do Stanisława Małachowskiego w dzień Imienin roku 1783 w Warszawie
 • 740 a Na pokoie nowe w Zamku Królewskim obrazami sławnieyszych czynów polskich portretami i bustami znakomitszych Polaków ozdobione
 • 740 a Sielanka |Alexys
 • 740 a Do Michała Jerzego Poniatowskiego w dzień Imienin
 • 740 a Do Józefa Olechowskiego 19 marca 1783
 • 740 a Powitanie Działyńskich
 • 740 a List z wygnania do Przyiaciela
 • 740 a Do Stanisława Augusta imieniem młodzieży szkół radomskich pod dozorem XX. Scholarum Piarum na przeiazd Jego Królewskiey Mci przez Radom
 • 740 a Nayiaśnieyszemu Stanisławowi Augustowi od obywatelstwa powiatu Radomskiego wiersz ofiarowany w Radomiu roku 1787
 • 740 a Do Stanisława Augusta w dzień Jego Imienin 1786 a Przy otwarciu Sali Narodowey w zamku Iego Królewskiey Mości 1786
 • 740 a Wiersz na przyięcie Stanisława Augusta w domu Pawła Popiela
 • 740 a Do Stanisława Augusta kraie swoie sandomierskie nayłaskawszą bytnością swoią uszczęśliwiaiącego
 • 740 a Oda do Mikołaja Junoszy Piaskowskiego podkomorzego krzemienieckiego w dzień Imienin dnia 6 grudnia 1783 roku przez Mikołaja Junosza Piaskowskiego szambelana J.K.Mci napisana
 • 740 a Obrona czasu
 • 740 a Zaświadczenie Ignacego Bobrowskiego 1789 dnia 1 lipca urzędownie zaprzysiężona iako córka iego Tekla chorobami od kilku lat zdięta do Częstochowy sprowadzona tamże od ciężkiey choroby uwolniona została 1786
 • 740 a Przemowa znayduiąca się w Trzeciey części książki Pamiętnikowi Historycznemu y Politycznemu Warszawskiemu Pro memoria drukowaney 1785 w Warszawie
 • 740 a Wiersz na Imieniny Wincentego Jezierskiego 1783
 • 740 a Wiersz Janowi Nepomucenowi Małachowskiemu w oktawę Imienin offiarowany
 • 740 a Mirtyl i Tyrsys. Sielanka
 • 740 a Pienie czyli |Hymn do miłości
 • 740 a Na rocznicę urodzin JP. Ludwika Karola Meisnera dnia 11 stycznia roku 1788
 • 740 a Kamień węgielny na kościół staraniem Stanisława y Rozalii Męcińskich w Działoszynie 1787
 • 740 a Gazeta Warszawska
 • 740 a Do Nayiaśnieyszego Pana
 • 740 a Na niesłuszny zarzut wiersz
 • 740 a Salutatio Stanislai Augusti dum Collegium Scholarum Piarum Radomiae inviseret
 • 740 a Ad Martinum Poczobut rectorem
 • 740 a Carmen cum Catharina II dicatum honoribus Gregorii Potemkin a Collegio Polocensi obstricto Vilnae 1781
 • 740 a Celsissimo principi Stanislao Lubomirski Patri Patriae gratulationum persolvit officia residentia Vinniciensis Societatis Jesu
 • 740 a Ad serenissimum Regem Stanislaum Augustum in Collegio Nobilium a Dopełnienie szczęśliwości powszechnej w osobie Stanisława Lubomirskiego przy pierwszym swoim na tę dostojność wstępie imieniem rezydencji Winnickiej Soc. Jesu ogłoszone. druk
 • 740 a Consuetum suffragium
 • 740 a Augustissmae Catharinae II |carmen oblatum. Vilnae
 • 740 a Pieśni wieyskie dla xiędza Gaspra Cieciszowskiego odwiedzaiącego Osieck i poświęcaiącego kościół dnia 19 maia roku 1782
 • 740 a Do Stanisława Małachowskiego w dzień Imienin roku 1783 w Warszawie
 • 740 a Na pokoie nowe w Zamku Królewskim obrazami sławnieyszych czynów polskich portretami i bustami znakomitszych Polaków ozdobione
 • 740 a Sielanka |Alexys
 • 740 a Do Michała Jerzego Poniatowskiego w dzień Imienin
 • 740 a Do Józefa Olechowskiego 19 marca 1783
 • 740 a Powitanie Działyńskich
 • 740 a List z wygnania do Przyiaciela
 • 740 a Do Stanisława Augusta imieniem młodzieży szkół radomskich pod dozorem XX. Scholarum Piarum na przeiazd Jego Królewskiey Mci przez Radom
 • 740 a Nayiaśnieyszemu Stanisławowi Augustowi od obywatelstwa powiatu Radomskiego wiersz ofiarowany w Radomiu roku 1787
 • 740 a Do Stanisława Augusta w dzień Jego Imienin 1786 a Przy otwarciu Sali Narodowey w zamku Iego Królewskiey Mości 1786
 • 740 a Wiersz na przyięcie Stanisława Augusta w domu Pawła Popiela
 • 740 a Do Stanisława Augusta kraie swoie sandomierskie nayłaskawszą bytnością swoią uszczęśliwiaiącego
 • 740 a Oda do Mikołaja Junoszy Piaskowskiego podkomorzego krzemienieckiego w dzień Imienin dnia 6 grudnia 1783 roku przez Mikołaja Junosza Piaskowskiego szambelana J.K.Mci napisana
 • 740 a Obrona czasu
 • 740 a Zaświadczenie Ignacego Bobrowskiego 1789 dnia 1 lipca urzędownie zaprzysiężona iako córka iego Tekla chorobami od kilku lat zdięta do Częstochowy sprowadzona tamże od ciężkiey choroby uwolniona została 1786
 • 740 a Przemowa znayduiąca się w Trzeciey części książki Pamiętnikowi Historycznemu y Politycznemu Warszawskiemu Pro memoria drukowaney 1785 w Warszawie
 • 740 a Wiersz na Imieniny Wincentego Jezierskiego 1783
 • 740 a Wiersz Janowi Nepomucenowi Małachowskiemu w oktawę Imienin offiarowany
 • 740 a Mirtyl i Tyrsys. Sielanka
 • 740 a Pienie czyli |Hymn do miłości
 • 740 a Na rocznicę urodzin JP. Ludwika Karola Meisnera dnia 11 stycznia roku 1788
 • 740 a Kamień węgielny na kościół staraniem Stanisława y Rozalii Męcińskich w Działoszynie 1787
 • 740 a Gazeta Warszawska
 • 740 a Do Nayiaśnieyszego Pana
 • 740 a Na niesłuszny zarzut wiersz
 • 740 a Salutatio Stanislai Augusti dum Collegium Scholarum Piarum Radomiae inviseret
 • 740 a Ad Martinum Poczobut rectorem
 • 740 a Carmen cum Catharina II dicatum honoribus Gregorii Potemkin a Collegio Polocensi obstricto Vilnae 1781
 • 740 a Celsissimo principi Stanislao Lubomirski Patri Patriae gratulationum persolvit officia residentia Vinniciensis Societatis Jesu
 • 740 a Ad serenissimum Regem Stanislaum Augustum in Collegio Nobilium a Dopełnienie szczęśliwości powszechnej w osobie Stanisława Lubomirskiego przy pierwszym swoim na tę dostojność wstępie imieniem rezydencji Winnickiej Soc. Jesu ogłoszone. druk
 • 740 a Consuetum suffragium
 • 740 a Augustissmae Catharinae II |carmen oblatum. Vilnae
 • 740 a Gaudium et luctus Polociae in adwentu et abitu Catharinae II carmen Vilna 1780
 • 777 a Pluchowski Bazyli t Wiersz z okoliczności spotkania się Króla Imci z Cesarzewiczem przez Bazylego Pluchowskiego profesora poezyi na świat wydany w Szkołach Publicznych Poczaiowskich 1781
 • 777 a Horatius Quintus Flaccus t Horacyusza List pierwszy do Mecenasa do siódmego
 • 777 a Ogiński Michał Kazimierz hetman w. lit. muzyk 1730-1800 t List hetmana w. lit. Ogińskiego do Króla JM. po sejmikach poselskich pisanego z Słonima 1776
 • 777 a Szymanowski Józef 1748-1801 t Prawdziwy obywatel. 1775. Przez Pana Szymanowskiego
 • 777 a Metastasio Pietro Antonio t La ||chanson la |Liberte de Metastase traduite par Mr Bret
 • 777 a W. J. t Sielanka z okazyi aktu ślubnego Ignacego Działyńskiego z Felicianną Woroniczówną 19 stycznia roku 1783 w Troianowie odprawionego.
 • 777 a W. J. t Do Antoniego Okęckiego 1783
 • 777 a Wilczek Ignacy t Carmen Josepho Olechowski dicatum 1786
 • 777 a Golański Filip Neriusz t Oratio pro instauratione studiorum in Collegio Regio Varsaviensi Scholarum Piarum habita 1783 rz.
 • 777 a Korycki Michał t Dirae in Vulcanum qui in bonis Joachimi Chreptowicz officinam ad constructam in cinere redegit Varsavia 1780
 • 777 a Bukowski Tadeusz t Ode Valeriano Wąsowski die 24 septembris anno 1786 decantata
 • 777 a W. J. t Sielanka z okazyi aktu ślubnego Ignacego Działyńskiego z Felicianną Woroniczówną 19 stycznia roku 1783 w Troianowie odprawionego.
 • 777 a W. J. t Do Antoniego Okęckiego 1783
 • 777 a Wilczek Ignacy t Carmen Josepho Olechowski dicatum 1786
 • 777 a Korycki Michał t Serenissimo Stanislao Augusto pro aureo numismatae Eucharisticon. 1780
 • 777 a Golański Filip Neriusz t Oratio pro instauratione studiorum in Collegio Regio Varsaviensi Scholarum Piarum habita 1783 rz.
 • 777 a Korycki Michał t Dirae in Vulcanum qui in bonis Joachimi Chreptowicz officinam ad constructam in cinere redegit Varsavia 1780
 • 777 a Bukowski Tadeusz t Ode Valeriano Wąsowski die 24 septembris anno 1786 decantata
 • 777 a Bukowski Tadeusz t Ode admodum Cypriano Zapolski 1786 decantata 1016
 • 777 a Kopczyński Onufry t Valentino Gagatowicz medico suo 1783 rz. -
 • 777 a Węgierski Tomasz Kajetan poeta t Organy poemma heroi-komiczne w sześciu pieśniach przez Teodora Weichardta do druku podane. 1784
 • 777 a Marchocki Krzysztof Ścibor t Kazanie w dzień poświęcenia Kościoła w Przysusze miane przez Xiędza Krzysztofa Ścibor Marchockiego dnia 15 października 1786
 • 852 j BK 01016
 • 999 a WK

Indeksy