Akt oskarżenia Jana Działyńskiego i towarzyszy w Król. Izbie Sądowej w Berlinie 1864 o zdradę stanu za udział w powstaniu styczniowym: Cz. ogólna i szczegółowa z życiorysami 149 oskarżonych. Tłum. z jęz. niem.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Sygnatura: BK 01019
  • Kopie:
    • Mf 2105
    • Mf 9036/1-2
  • Tytuł:
    • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
    • Akt oskarżenia Jana Działyńskiego i towarzyszy w Król. Izbie Sądowej w Berlinie 1864 o zdradę stanu za udział w powstaniu styczniowym: Cz. ogólna i szczegółowa z życiorysami 149 oskarżonych. Tłum. z jęz. niem.
  • Miejsce i czas powstania: 1864
  • Opis fizyczny: 800 k. 35x23 cm
  • Oprawa: półsk., 19 w.
  • Język: Pol.
  • Zawartość:
    • "Uchwała w sprawie śledczej naprzeciw Janowi [...] Działyńskiemu i spólnikom" 1864 k. 1-10
    • "Oskarżenie [Jana Działyńskiego]. Część ogólna" k. 11-104
    • Uchwała względem wytoczenia śledztwa wstępnego z par. 61 następ. Kodeksu Karnego, zbiegł" k. 107-136
    • Biogramy i akta procesowe: "Aleksander Guttry" k. 137-147. - "Włodzimierz Wolniewicz" k. 148-164. - "Władysław Kosiński" k. 165-176. - "Władysław Niegolewski" k. 177-182. - "Królikowski uwięziony" k. 183-191. - "Rusteyko uwięziony" k. 192-203. - "Łukaszewski" k. 204-206. - "W. Śmirśniewicz uwięziony" k. 207-208. - "F. Skoraczewski zbiegł, ścigany listami gończemi" k. 209-211. - "Waleryanowi Mrowińskiemu" k. 212-219. - "Józef Żórawski" k. 220-226. - "Adolf Hoffmann" k. 227-231. - "Ludwik Ohnstein" k. 232-237. - "Oberfelt et Kaniewski" k. 238-243. - "Maryan Jaroszyński" k. 244-249. - "J. Matuszewski" k. 250-253. - "v. Mańkowski" k. 254-264. - "Roman Wilhelm xiążę Czartoryski" k. 265-268. - "Radziwiłł. uwięziony" k. 269-275. - "Taczanowski" k. 276-281. - "Wacław Koszutski" k. 282-286. - "Oskarżenie np. Stanisławowi Rymarkiewiczowi" k. 287-292. - "Niklowski" k. 293-295. - "Stanisław Sczaniecki uwięziony" k. 296-299. - "Ludwikowi Sczanieckiemu uwięziony" k. 300-302. - "Kurnatowski" k. 303-308. - "Antoniewicz" k. 309-310. - "Władysław Dähmel" k. 311-314. - "Władysław Zakrzewski listami gończemi ścigany" k. 315-316. - "Rostkowski [...] uwięziony" k. 317-318. - "Błociszewski" k. 319-320. - "Karśnicki" k. 321-322. - "Wyprawa Taczanowskiego do Słaboszewskiego boru" k. 323-326. - "Stefan Zakrzewski, Tadeusz Jaraczewski, Adam Jarzębowski, Bolesław Bronikowski" k. 327-328. - "Zakrzewski" k. 329. - "Tadeusz Jaraczewski" k. 330-332. - "Bolesław Bronikowski" k. 333-334. - "Władysław Oppen, Witold Chodacki, Witalis Walter" k. 335-337. - "Chełkowski i Miłkowski" k. 338-341. - "Czarnecki" k. 342-344. - "p. Stanisławowi Błociszewskiemu" k. 345-347. - "Radecki" k. 348-349. - "Szczawiński pozostaje na wolności, Braunek uwięziony" k. 350-355. - "Radoński" k. 356-357. - "Jarochowski" k. 358-362. - "Faustyn Radoński" k. 363-364. - "Wierzbiński" k. 365-366. - "Józef Mielęcki k. 367-374. - "Lutomski" k. 375-381. - przeciwko "Rekowskiemu, Radzimińskiemu, Radońskiemu" k. 382-387. - przeciwko "Józefowi Prądzyńskiemu" k. 388-390. - "Hulewicz" k. 391-400. - "A. Rekowski" k. 401-404. - "p. Kazimierzowi Wilkońskiemu" k. 405-410. - "Pluciński" k. 411-414. - "Węclewski" k. 415-417. - "Niegolewski" k. 418. - "Zygmunt Jaraczewski" k. 419-432
    • Druk. urzędowy: Anklageschrift des Ober-Staatsanwalts bei dem Kgl. Kammergerichte gegen die Betheiligten bei dem Unternehmen welches darauf abzielt zur Wieder herstellung eines polnischen Staats ... Berlin 1864.
    • Biogramy i akta procesowe: "Majewski i Materki" k. 433-438. - "Spis broni i amunicyi pod dniem 15 kwietnia r.b. zabranej, tu oddanej" k. 439-442. - "Leon Śmitkowski" k. 443-449. - "Skrzydlewski" k. 450-452. - "Władysław Łącki" k. 453-454. - "Molinek" k. 455. - "Oskarżenie np. hr. Kwileckiemu, Józ. Kierskiemu, Bol. Kościelskiemu" k. 456-461. - "Erazm Zabłocki" k. 462-465. - "Norbert Szuman" k. 466-467. - "Karól Brodowski" k. 468-470. - "Wojciech Cunow"? k. 471-472. - "Henryk Szuman" k. 473-476. - "Swiniarski" k. 477-482. - "Bolesław Moszczeński" k. 483-492. - "p. Serafinowi Ulatowskiemu" k. 493-496. - "Grabowski" k. 497-499. - "Caesar Tur" k. 500-502. - "Bniński" k. 503-505. - "Skrzydlewski" Józef k. 506-509. - "Zygmunt Malczewski, Kazimierz Karól Brodnicki, Józef Krasicki" k. 510-523 w tym "Spis w boru Powidzkim w dniu 2 i 3 marca 1863 znalezionych i tutaj odstawionych przedmiotów" k. 520-523. - "Heinrich" k. 524-525. - "Seyfried" k. 526-530. - "Sikorski" k. 531-533. - "Tadeusz Kierski" k. 534-539. - "p. Hubertowi" k. 540-546. - "Antoni Jackowski, Pilaski" k. 547-555. - "Szamarzewski" k. 556-561. - "Maxymilian Jackowski" k. 562-565. - "Szołdrski" k. 566-569. - "Andrzej Skórzewski" k. 570-573. - "Oskarżenie specyalne przeciw Hipolitowi Duszyńskiemu, synowi dziedzica z Nowego Dworu liczącemu lat 24, katolikowi [...]" k. 574-576. - "Łubieński" k. 577-584. - "Mittelstaedt" k. 585-587. - "Franciszek Mierosławski" k. 588-591. - "Paruszewski" k. 592-595. - "Walery Sulerzycki" k. 596-601. - "Mikołaj Goński"? k. 602-604. - "Jasiński" k. 605-606. - "Cichowski i Banaszak" k. 607-611. - "Wierzbiński, Seidewitz, Sypniewski, Chłapowski, Mroziński" k. 612-623. - "Maciejewski" k. 624-629. - "Józef Berger" k. 630-634. - "Bleszyński" k. 635-640. - "Zabłocki i Czapski" k. 641-643. - "Leon Martwell"? k. 644-659. - "Jan Röhr" k. 660-665. - "Johannsohn" k. 666-671. - "Działowski" k. 672-678 (w tym "Spis broni"). - "Sulerzycki" k. 679-692. - "Iłowiecki" k. 693-702. - "Kalkstein" k. 703-707. - "Łebiński" k. 708-710. - "Jackowski" Teodor k. 710-713. - "Marański" k. 714-717. - "Borowski" k. 718-719. - "Tokarski" k. 720-722. - "Łączyński" k. 723-732. - "Koczorowski" k. 733-734. - "Turno" k. 735-737. - "Arndt" k. 738-739. - "Edmund Callier" k. 740-743. - "Bolesław Chotomski, Jan Nepomucen Koronowicz" k. 744-758. - "Juliusz Reichstein" k. 759-762. - "Winkler de Kętrzyński, Leopold Różycki" k. 763-772. - "Kaźmierz dr Szulc" k. 773-778. - "Józef Nepomucen Gościcki" k. 779-785. - "Gosławski" k. 786-789. - "Juliusz Au" k. 790-792. - "Zawadzki" k. 793. - "Połczyński" k. 794-796. - "Kaźmierz Chełmiński" k. 797-799
  • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • Hasła przedmiotowe:
    • Antoniewicz Bolesław
    • Arndt Jan
    • Au Juliusz
    • Banaszak Józef rymarz
    • Berger Józef
    • Bleszyński Bonawentura
    • Błociszewski Stanisław
    • Błociszewski Władysław
    • Bniński Konstanty
    • Borowski Marceli
    • Braunek Tadeusz
    • Brodnicki Kazimierz Karol
    • Brodowski Karol
    • Bronikowski Bolesław
    • Callier Edmund
    • Chełkowski Ildefons
    • Chełmiński Kazimierz
    • Chłapowski Karol
    • Chodacki Witold
    • Chotomski Bolesław
    • Cichowski Wincenty ksiądz
    • Cunow Wojciech
    • Czapski Bolesław
    • Czarnecki Stanisław
    • Czartoryski Roman Wilhelm
    • Dähmel Władysław
    • Duszyński Hipolit
    • Działowski Zygmunt
    • Działyński Jan Kanty
    • Goński Mikołaj ksiądz
    • Gościcki Józef Nepomucen
    • Gosławski Henryk
    • Grabowski Ignacy de Götzendorf
    • Guttry Aleksander
    • Heinrich Ludwik
    • Hoffmann Adolf
    • Hubert Józef ksiądz
    • Hulewicz Walerian
    • Iłowiecki Józef
    • Jackowski Antoni
    • Jackowski Maksymilian
    • Jackowski Teodor
    • Jaraczewski Tadeusz
    • Jaraczewski Zygmunt
    • Jarochowski Cyprian ksiądz
    • Jaroszyński Marian
    • Jarzębowski Adam
    • Jasiński Jan Maksymilian
    • Johannsohn Fryderyk Wilhelm kupiec
    • Kalkstein Edward
    • Kaniewski Stanisław
    • Karśnicki Władysław
    • Kętrzyński Jan Wojciech
    • Kierski Józef
    • Kierski Tadeusz
    • Koczorowski Adolf
    • Koronowicz Jan Nepomucen
    • Kościelski Bolesław
    • Kosiński Władysław
    • Koszutski Wacław
    • Krasicki Józef
    • Królikowski Leon
    • Kurnatowski Włodzimierz
    • Kwilecki Mieczysław
    • Łącki Władysław
    • Łączyński Adolf
    • Łebiński Józef
    • Łubieński Bogusław
    • Łukaszewski Julian Ksawery
    • Lutomski Bolesław Józef
    • Maciejewski Stanisław
    • Majewski Jan
    • Malczewski Zygmunt
    • Mańkowski Napoleon Ksawery
    • Marański Antoni ksiądz
    • Martwell Leon "dr med. d'Italia"
    • Materki Feliks
    • Matuszewski Józef
    • Mielęcki Józef
    • Mierosławski Franciszek
    • Miłkowski Andrzej
    • Mittelstaedt Julian
    • Molinek Ferdynand
    • Moszczeński Bolesław
    • Mrowiński Walerian
    • Mroziński Kazimierz "kapitalista, były oficer w służbie tureckiej"
    • Niegolewski Władysław
    • Niegolewski Zygmunt
    • Niklowski Józef Stanisław
    • Oberfelt Dionizy
    • Ohnstein Ludwik
    • Oppen Władysław
    • Paruszewski Michał
    • Pilaski Roman
    • Pluciński Józef
    • Połczyński Walenty
    • Prądzyński Józef rządca
    • Radecki Szymon ksiądz
    • Radoński Atanazy
    • Radoński Faustyn
    • Radoński Seweryn
    • Radzimiński Maksymilian
    • Radziwiłł Mikołaj 19 w.
    • Reichstein Juliusz
    • Rekowski Artanenses?
    • Rekowski Napoleon
    • Röhr Jan
    • Rostkowski Witold
    • Różycki Leopold
    • Rusteyko Józef
    • Rymarkiewicz Stanisław
    • Sczaniecki Ludwik
    • Sczaniecki Stanisław
    • Seydewitz Teodor oficer papieski
    • Seyfried Józef Alojzy
    • Sikorski Bolesław
    • Skoraczewski Filip
    • Skórzewski Andrzej
    • Skrzydlewski Józef
    • Skrzydlewski Mateusz
    • Śmirśniewicz Władysław
    • Śmitkowski Leon
    • Sulerzycki Natalis
    • Sulerzycki Walery
    • Swinarski Ernest
    • Sypniewski Julian
    • Szamarzewski August ksiądz
    • Szczawiński Hipolit
    • Szołdrski Wiktor
    • Szulc Kazimierz
    • Szuman Henryk właściciel dóbr rycerskich
    • Szuman Norbert
    • Taczanowski Edmund
    • Tokarski Józef Piotr
    • Tur Cezar
    • Turno Hipolit
    • Ulatowski Serafin
    • Varra Leodgardo por. włoski
    • Vitale Gaspare "niegdyś w armii Garibaldiego"
    • Walter Witalis
    • Węclewski Kazimierz
    • Wierzbiński Józef
    • Wierzbiński Stanisław
    • Wilkoński Kazimierz
    • Wolniewicz Włodzimierz
    • Zabłocki Erazm
    • Zabłocki Józef
    • Zakrzewski Stefan
    • Zakrzewski Władysław
    • Zawadzki Władysław
    • Zizza Enrico włoski major artylerii, dawniej w armii Garibaldiego
    • Żórawski Józef
    • Powidz
    • Słaboszewski bór
    • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
    • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
    • sądy 19 w.
    • procesy polityczne 19 w.
    • biografie 19 w.

MARC

  • 001 a Kórnik
  • 130 a Z archiwum Jana Działyńskiego
  • 243 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • 245 a Akt oskarżenia Jana Działyńskiego i towarzyszy w Król. Izbie Sądowej w Berlinie 1864 o zdradę stanu za udział w powstaniu styczniowym: Cz. ogólna i szczegółowa z życiorysami 149 oskarżonych. Tłum. z jęz. niem.
  • 246 a Kopiariusz akt śledczych Jana Działyńskiego i towarzyszy o zdradę stanu w 1864
  • 246 a "Proces polityczny w Berlinie 1864"
  • 250 a kop.
  • 260 c 1864
  • 300 a 800 k. c 35x23 cm
  • 340 d rkps e półsk., 19 w.
  • 400 a Götzendorf Grabowski Ignacy de zob. Grabowski Ignacy de Götzendorf
  • 400 a Winkler Johann zob. Kętrzyński Jan Wojciech
  • 520 a "Uchwała w sprawie śledczej naprzeciw Janowi [...] Działyńskiemu i spólnikom" 1864 k. 1-10
  • 520 a "Oskarżenie [Jana Działyńskiego]. Część ogólna" k. 11-104
  • 520 a "J. Działyńskiemu ||Uchwała względem wytoczenia śledztwa wstępnego z par. 61 następ. Kodeksu Karnego, zbiegł" k. 107-136
  • 520 a Biogramy i akta procesowe: "Aleksander Guttry" k. 137-147. - "Włodzimierz Wolniewicz" k. 148-164. - "Władysław Kosiński" k. 165-176. - "Władysław Niegolewski" k. 177-182. - "Królikowski uwięziony" k. 183-191. - "Rusteyko uwięziony" k. 192-203. - "Łukaszewski" k. 204-206. - "W. Śmirśniewicz uwięziony" k. 207-208. - "F. Skoraczewski zbiegł, ścigany listami gończemi" k. 209-211. - "Waleryanowi Mrowińskiemu" k. 212-219. - "Józef Żórawski" k. 220-226. - "Adolf Hoffmann" k. 227-231. - "Ludwik Ohnstein" k. 232-237. - "Oberfelt et Kaniewski" k. 238-243. - "Maryan Jaroszyński" k. 244-249. - "J. Matuszewski" k. 250-253. - "v. Mańkowski" k. 254-264. - "Roman Wilhelm xiążę Czartoryski" k. 265-268. - "Radziwiłł. uwięziony" k. 269-275. - "Taczanowski" k. 276-281. - "Wacław Koszutski" k. 282-286. - "Oskarżenie np. Stanisławowi Rymarkiewiczowi" k. 287-292. - "Niklowski" k. 293-295. - "Stanisław Sczaniecki uwięziony" k. 296-299. - "Ludwikowi Sczanieckiemu uwięziony" k. 300-302. - "Kurnatowski" k. 303-308. - "Antoniewicz" k. 309-310. - "Władysław Dähmel" k. 311-314. - "Władysław Zakrzewski listami gończemi ścigany" k. 315-316. - "Rostkowski [...] uwięziony" k. 317-318. - "Błociszewski" k. 319-320. - "Karśnicki" k. 321-322. - "Wyprawa Taczanowskiego do Słaboszewskiego boru" k. 323-326. - "Stefan Zakrzewski, Tadeusz Jaraczewski, Adam Jarzębowski, Bolesław Bronikowski" k. 327-328. - "Zakrzewski" k. 329. - "Tadeusz Jaraczewski" k. 330-332. - "Bolesław Bronikowski" k. 333-334. - "Władysław Oppen, Witold Chodacki, Witalis Walter" k. 335-337. - "Chełkowski i Miłkowski" k. 338-341. - "Czarnecki" k. 342-344. - "p. Stanisławowi Błociszewskiemu" k. 345-347. - "Radecki" k. 348-349. - "Szczawiński pozostaje na wolności, Braunek uwięziony" k. 350-355. - "Radoński" k. 356-357. - "Jarochowski" k. 358-362. - "Faustyn Radoński" k. 363-364. - "Wierzbiński" k. 365-366. - "Józef Mielęcki k. 367-374. - "Lutomski" k. 375-381. - przeciwko "Rekowskiemu, Radzimińskiemu, Radońskiemu" k. 382-387. - przeciwko "Józefowi Prądzyńskiemu" k. 388-390. - "Hulewicz" k. 391-400. - "A. Rekowski" k. 401-404. - "p. Kazimierzowi Wilkońskiemu" k. 405-410. - "Pluciński" k. 411-414. - "Węclewski" k. 415-417. - "Niegolewski" k. 418. - "Zygmunt Jaraczewski" k. 419-432
  • 520 a Druk. urzędowy: Anklageschrift des Ober-Staatsanwalts bei dem Kgl. Kammergerichte gegen die Betheiligten bei dem Unternehmen welches darauf abzielt zur Wieder herstellung eines polnischen Staats ... Berlin 1864.
  • 520 a Biogramy i akta procesowe: "Majewski i Materki" k. 433-438. - "Spis broni i amunicyi pod dniem 15 kwietnia r.b. zabranej, tu oddanej" k. 439-442. - "Leon Śmitkowski" k. 443-449. - "Skrzydlewski" k. 450-452. - "Władysław Łącki" k. 453-454. - "Molinek" k. 455. - "Oskarżenie np. hr. Kwileckiemu, Józ. Kierskiemu, Bol. Kościelskiemu" k. 456-461. - "Erazm Zabłocki" k. 462-465. - "Norbert Szuman" k. 466-467. - "Karól Brodowski" k. 468-470. - "Wojciech Cunow"? k. 471-472. - "Henryk Szuman" k. 473-476. - "Swiniarski" k. 477-482. - "Bolesław Moszczeński" k. 483-492. - "p. Serafinowi Ulatowskiemu" k. 493-496. - "Grabowski" k. 497-499. - "Caesar Tur" k. 500-502. - "Bniński" k. 503-505. - "Skrzydlewski" Józef k. 506-509. - "Zygmunt Malczewski, Kazimierz Karól Brodnicki, Józef Krasicki" k. 510-523 w tym "Spis w boru Powidzkim w dniu 2 i 3 marca 1863 znalezionych i tutaj odstawionych przedmiotów" k. 520-523. - "Heinrich" k. 524-525. - "Seyfried" k. 526-530. - "Sikorski" k. 531-533. - "Tadeusz Kierski" k. 534-539. - "p. Hubertowi" k. 540-546. - "Antoni Jackowski, Pilaski" k. 547-555. - "Szamarzewski" k. 556-561. - "Maxymilian Jackowski" k. 562-565. - "Szołdrski" k. 566-569. - "Andrzej Skórzewski" k. 570-573. - "Oskarżenie specyalne przeciw Hipolitowi Duszyńskiemu, synowi dziedzica z Nowego Dworu liczącemu lat 24, katolikowi [...]" k. 574-576. - "Łubieński" k. 577-584. - "Mittelstaedt" k. 585-587. - "Franciszek Mierosławski" k. 588-591. - "Paruszewski" k. 592-595. - "Walery Sulerzycki" k. 596-601. - "Mikołaj Goński"? k. 602-604. - "Jasiński" k. 605-606. - "Cichowski i Banaszak" k. 607-611. - "Wierzbiński, Seidewitz, Sypniewski, Chłapowski, Mroziński" k. 612-623. - "Maciejewski" k. 624-629. - "Józef Berger" k. 630-634. - "Bleszyński" k. 635-640. - "Zabłocki i Czapski" k. 641-643. - "Leon Martwell"? k. 644-659. - "Jan Röhr" k. 660-665. - "Johannsohn" k. 666-671. - "Działowski" k. 672-678 (w tym "Spis broni"). - "Sulerzycki" k. 679-692. - "Iłowiecki" k. 693-702. - "Kalkstein" k. 703-707. - "Łebiński" k. 708-710. - "Jackowski" Teodor k. 710-713. - "Marański" k. 714-717. - "Borowski" k. 718-719. - "Tokarski" k. 720-722. - "Łączyński" k. 723-732. - "Koczorowski" k. 733-734. - "Turno" k. 735-737. - "Arndt" k. 738-739. - "Edmund Callier" k. 740-743. - "Bolesław Chotomski, Jan Nepomucen Koronowicz" k. 744-758. - "Juliusz Reichstein" k. 759-762. - "Winkler de Kętrzyński, Leopold Różycki" k. 763-772. - "Kaźmierz dr Szulc" k. 773-778. - "Józef Nepomucen Gościcki" k. 779-785. - "Gosławski" k. 786-789. - "Juliusz Au" k. 790-792. - "Zawadzki" k. 793. - "Połczyński" k. 794-796. - "Kaźmierz Chełmiński" k. 797-799
  • 530 d Mf 2105
  • 530 d Mf 9036/1-2
  • 541 c st. zas.
  • 546 a Pol.
  • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 118 w Działyński Tytus
  • 600 a Antoniewicz Bolesław
  • 600 a Arndt Jan
  • 600 a Au Juliusz
  • 600 a Banaszak Józef rymarz
  • 600 a Berger Józef
  • 600 a Bleszyński Bonawentura
  • 600 a Błociszewski Stanisław
  • 600 a Błociszewski Władysław
  • 600 a Bniński Konstanty
  • 600 a Borowski Marceli
  • 600 a Braunek Tadeusz
  • 600 a Brodnicki Kazimierz Karol
  • 600 a Brodowski Karol
  • 600 a Bronikowski Bolesław
  • 600 a Callier Edmund
  • 600 a Chełkowski Ildefons
  • 600 a Chełmiński Kazimierz
  • 600 a Chłapowski Karol
  • 600 a Chodacki Witold
  • 600 a Chotomski Bolesław
  • 600 a Cichowski Wincenty ksiądz
  • 600 a Cunow Wojciech
  • 600 a Czapski Bolesław
  • 600 a Czarnecki Stanisław
  • 600 a Czartoryski Roman Wilhelm
  • 600 a Dähmel Władysław
  • 600 a Duszyński Hipolit
  • 600 a Działowski Zygmunt
  • 600 a Działyński Jan Kanty
  • 600 a Goński Mikołaj ksiądz
  • 600 a Gościcki Józef Nepomucen
  • 600 a Gosławski Henryk
  • 600 a Grabowski Ignacy de Götzendorf
  • 600 a Guttry Aleksander
  • 600 a Heinrich Ludwik
  • 600 a Hoffmann Adolf
  • 600 a Hubert Józef ksiądz
  • 600 a Hulewicz Walerian
  • 600 a Iłowiecki Józef
  • 600 a Jackowski Antoni
  • 600 a Jackowski Maksymilian
  • 600 a Jackowski Teodor
  • 600 a Jaraczewski Tadeusz
  • 600 a Jaraczewski Zygmunt
  • 600 a Jarochowski Cyprian ksiądz
  • 600 a Jaroszyński Marian
  • 600 a Jarzębowski Adam
  • 600 a Jasiński Jan Maksymilian
  • 600 a Johannsohn Fryderyk Wilhelm kupiec
  • 600 a Kalkstein Edward
  • 600 a Kaniewski Stanisław
  • 600 a Karśnicki Władysław
  • 600 a Kętrzyński Jan Wojciech
  • 600 a Kierski Józef
  • 600 a Kierski Tadeusz
  • 600 a Koczorowski Adolf
  • 600 a Koronowicz Jan Nepomucen
  • 600 a Kościelski Bolesław
  • 600 a Kosiński Władysław
  • 600 a Koszutski Wacław
  • 600 a Krasicki Józef
  • 600 a Królikowski Leon
  • 600 a Kurnatowski Włodzimierz
  • 600 a Kwilecki Mieczysław
  • 600 a Łącki Władysław
  • 600 a Łączyński Adolf
  • 600 a Łebiński Józef
  • 600 a Łubieński Bogusław
  • 600 a Łukaszewski Julian Ksawery
  • 600 a Lutomski Bolesław Józef
  • 600 a Maciejewski Stanisław
  • 600 a Majewski Jan
  • 600 a Malczewski Zygmunt
  • 600 a Mańkowski Napoleon Ksawery
  • 600 a Marański Antoni ksiądz
  • 600 a Martwell Leon "dr med. d'Italia"
  • 600 a Materki Feliks
  • 600 a Matuszewski Józef
  • 600 a Mielęcki Józef
  • 600 a Mierosławski Franciszek
  • 600 a Miłkowski Andrzej
  • 600 a Mittelstaedt Julian
  • 600 a Molinek Ferdynand
  • 600 a Moszczeński Bolesław
  • 600 a Mrowiński Walerian
  • 600 a Mroziński Kazimierz "kapitalista, były oficer w służbie tureckiej"
  • 600 a Niegolewski Władysław
  • 600 a Niegolewski Zygmunt
  • 600 a Niklowski Józef Stanisław
  • 600 a Oberfelt Dionizy
  • 600 a Ohnstein Ludwik
  • 600 a Oppen Władysław
  • 600 a Paruszewski Michał
  • 600 a Pilaski Roman
  • 600 a Pluciński Józef
  • 600 a Połczyński Walenty
  • 600 a Prądzyński Józef rządca
  • 600 a Radecki Szymon ksiądz
  • 600 a Radoński Atanazy
  • 600 a Radoński Faustyn
  • 600 a Radoński Seweryn
  • 600 a Radzimiński Maksymilian
  • 600 a Radziwiłł Mikołaj 19 w.
  • 600 a Reichstein Juliusz
  • 600 a Rekowski Artanenses?
  • 600 a Rekowski Napoleon
  • 600 a Röhr Jan
  • 600 a Rostkowski Witold
  • 600 a Różycki Leopold
  • 600 a Rusteyko Józef
  • 600 a Rymarkiewicz Stanisław
  • 600 a Sczaniecki Ludwik
  • 600 a Sczaniecki Stanisław
  • 600 a Seydewitz Teodor oficer papieski
  • 600 a Seyfried Józef Alojzy
  • 600 a Sikorski Bolesław
  • 600 a Skoraczewski Filip
  • 600 a Skórzewski Andrzej
  • 600 a Skrzydlewski Józef
  • 600 a Skrzydlewski Mateusz
  • 600 a Śmirśniewicz Władysław
  • 600 a Śmitkowski Leon
  • 600 a Sulerzycki Natalis
  • 600 a Sulerzycki Walery
  • 600 a Swinarski Ernest
  • 600 a Sypniewski Julian
  • 600 a Szamarzewski August ksiądz
  • 600 a Szczawiński Hipolit
  • 600 a Szołdrski Wiktor
  • 600 a Szulc Kazimierz
  • 600 a Szuman Henryk właściciel dóbr rycerskich
  • 600 a Szuman Norbert
  • 600 a Taczanowski Edmund
  • 600 a Tokarski Józef Piotr
  • 600 a Tur Cezar
  • 600 a Turno Hipolit
  • 600 a Ulatowski Serafin
  • 600 a Varra Leodgardo por. włoski
  • 600 a Vitale Gaspare "niegdyś w armii Garibaldiego"
  • 600 a Walter Witalis
  • 600 a Węclewski Kazimierz
  • 600 a Wierzbiński Józef
  • 600 a Wierzbiński Stanisław
  • 600 a Wilkoński Kazimierz
  • 600 a Wolniewicz Włodzimierz
  • 600 a Zabłocki Erazm
  • 600 a Zabłocki Józef
  • 600 a Zakrzewski Stefan
  • 600 a Zakrzewski Władysław
  • 600 a Zawadzki Władysław
  • 600 a Zizza Enrico włoski major artylerii, dawniej w armii Garibaldiego
  • 600 a Żórawski Józef
  • 611 a powstanie 1863 styczniowe
  • 651 a Powidz
  • 651 a Słaboszewski bór
  • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • 653 a Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
  • 653 a sądy 19 w.
  • 653 a procesy polityczne 19 w.
  • 655 a biografie 19 w.
  • 740 a Wyprawa Taczanowskiego do Słaboszewskiego boru
  • 740 a J. Działyńskiemu ||Uchwała względem wytoczenia śledztwa wstępnego z par. 61 następ. Kodeksu Karnego
  • 740 a Oskarżenie Jana Działyńskiego. Część ogólna
  • 740 a Uchwała w sprawie śledczej naprzeciw Janowi Działyńskiemu i spólnikom 1864
  • 740 a Anklageschrift des Ober-Staatsanwalts bei dem Kgl. Kammergerichte gegen die Betheiligten bei dem Unternehmen welches darauf abzielt zur Wieder herstellung eines polnischen Staats Berlin 1864.
  • 740 a Spis broni
  • 740 a Spis w boru Powidzkim w dniu 2 i 3 marca 1863 znalezionych i tutaj odstawionych przedmiotów
  • 740 a Spis broni i amunicyi pod dniem 15 kwietnia r.b. zabranej, tu oddanej
  • 852 j BK 01019
  • 999 a WK

Indeksy