"Korespondencia kardynała Radzieiowskiego."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01070
 • Kopie: Mf 652
 • Autor: Radziejowski, Michał (prymas Polski ; 1641-1705)
 • Tytuł: "Korespondencia kardynała Radzieiowskiego."
 • Miejsce i czas powstania: 1688-1705
 • Opis fizyczny: 140 k. 21x17 cm
 • Oprawa: Półskórek, 1976 r. BK
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Listy Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [listy dotyczą spraw finansowych] Chroślin 14.08.1687 k. 2-2v
  • Listy Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [listy dotyczą spraw finansowych] Warszawa 21.06.1688 k. 4
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy spraw ziemi, jej zagospodarowania i uprwiania] Warszawa 13.01.1689 k. 5
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy rozpatrzenia spraw, które ma rozpatrzyć kapituła] 18.04.1691 k. 7-8v
  • List Radziejowskiego Michała skierowany do Święcickiego opata w Trzemesznie [list dotyczy prośby o podjęcie służby u Michała Radziejowskiego] Łowicz 05.06.1691 k. 9
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy sprawy gruntów] Radziejowice 14.10.1691 k. 11
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [prośba o odwiedzenie wójtostwa w Grabkowie, które zakupił Pruszak, koniuszy Radziejowskiego] k. 13
  • List Radziejowskiego Michała do Marszałka Trybunału Kor. Piotrkowskiego [list dotyczy osoby Wojciecha Potworowskiego] Radziejowice 15.10. 1691 k. 15-16v
  • List Radziejowskiego Michała do Marszałka Trybunału Kor. Piotrkowskiego [list dotyczy spraw kościelnych] Radziejowice 15.10.1691 k. 17-18v
  • List Radziejowskiego Michała do Marszałka Trybunału Kor. Piotrkowskiego [list dotyczy spraw gruntu] k. 19-20v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy podziekowania za dekret w sprawie Goszczykowskiej] 29.01.1692 k. 21-22v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy granic Goszczanowa] Skierniewice 27.03.1692 k. 23-24v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [prośba o pomoc, by Potworowski pojechał i zażegnał spór w miejscowości Grochalie z dzierżawcą panem Kuleszą] Radziejowice 16.07.1692 k. 25
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym żali się, że Geometra nie przyjechał do niego w umówionym terminie] Łowicz 23.09.1692 k. 27-28v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście opisuje, że ksiądz przysłał Geometrę] Łowicz 22.09.1693 k. 29-30v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście prosi o zajęcie się księdzem Krzesimowskim, opatem Pokrzywinckim] Skierniewice 12.10.1693 k. 31-32v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście opowiada o rzeczy po zmarłym Księdzu Radoszewskim] Skierniewice 13.10.1693, Skierniewice 26.01.1694 k. 33-35
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym wspomina o ekskomunice] Skierniewice 14.01.1694 k. 36-37v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze o przybyciu dwóch zakonników oraz o przesunięciu terminu ślubu pana stolnika o tydzień] Skierniewice 15.01.1694 k. 38-39v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście porusza sprawę niedopełnienia obowiązków] Warszawa 27.02.1694 k. 40-41v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście wspomina o znanym sobie dekrecie dotyczącym księdza katolickiego] k. 42
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy śmierci dziekana gnieźnieńskiego] Łowicz 04.04.1694 k. 43-44v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym wspomina o trzyletnim kontrakcie] Opatówek 31.05.1694 k. 45-46v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [Radziejowski prosi, by Potworowski służy kasztelanowi wieluńskiemu] Skierniewice 19.07.1694 k. 47-48v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy sprawy Goszczanowskiej] k. 49-50v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy sprawy Goszczanowskiej] Łowicz 10.04.1695 k. 51-52v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy podziału granic w sprawie Goszczanowskiej] Radziejowice 22.07.1695 k. 53-54v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy spraw finansowych] Radziejowice 09.07.1695 k. 55-56
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy sprawy Goszczanowskiej] Skierniewice 15.01.1696 k. 57-58v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [wspomina osobę kmicica Głuchowskiego, który uciekł z Gniezna i przebywa pod Kaliszem] Radziejowice 25.05.1696 k. 59
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście porusza sprawę dziesięciny] k. 61
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym wspomina o dzierżawieniu ziemi] Zwiaskowice 14.06.1965 k. 62-63v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście prosi, żeby nie płacić hiberny, czyli zimowego leża- podatku na utrzymanie wojska w zimie] 24.05.1695 k. 64-65v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy rozbiórki budynków postawionych proboszcza koscieleckiego] 12.07.1697 k. 66-67v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym prosi o przysługę] październik k. 68-69v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha k. 70-71v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha 30.07.1700 k. 72-73v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha Łowicz 23.05.1701 k. 74-75v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze o śmierci kilku księży] 10.04.1702 k. 76-77v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list z prośbą] Łowicz 20.04.1702 k. 78-79v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście wspomina o zasługach wielmożnego pana dla kościoła] Łowicz 01.07.1702 k. 80-81v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list napisany w obronie] Skierniewice 22.07.1702 k. 82-83v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy spraw prywatnych] Radziejowice 27.09.1702 k. 84-85v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [opisuje list do pana, w którym życzy mu zdrowia] Łowicz 12.10.1702 k. 86-87v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym Radziejowski pisze, że darował kanonię księdzu Rabieżyńskiemu] Warszawa 04.03.1703 k. 88-89v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze, że mieszczanie kaliscy skarżą się na księdza Szołdrskiego] Warszawa 26.03.1703 k. 90-90v
  • "Kopia listu X[ię]cia [...] Kardynała do Miasta Kalisza pisanego" Warszawa 26.03.1703 k. 91-91v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w tym liście ksiądz Radziejowski prosi o zwrócenie uwagi na sprawę kościoła górskiego] Lublin 07.07.1703 k. 92-93v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym prosi o opiekę nad panna księżną Otobrucką] Solec 22.07.1703 k. 94-95v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym pisze, że każe mianować księdza Mierzewskiego na kanonię gnieźnieńską] Warszawa 25.07.1703 k. 96-97v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze, że jest wdzięczny kanonikowi Potworowskiemu, że nie pozwolił drukować Ojcom Jezuitom manuskryptu biskupa warmińskiego] k. 99-99v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym pisze, że wysłał instancję do pana Reinschelda, generała szwedzkiego] Warszawa 15.08.1703 k. 100-101v
  • "Kopia Listu X[ię]cia [...] Kardynała, do [...] Reinschelda Generała" 15.08.1703 k. 101v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [Radziejowski donosi w liście o nowinkach z życia prywatnego i publicznego] Warszawa 02.09.1703 k. 102-103v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście prosi o odbiór pieniędzy] Łowicz 20.10.1703 k. 104-105v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha 29.10.1703 k. 106-107v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskeigo Wojciecha [list dotyczy sprawy kościoła górskiego] Skierniewice 30.10.1703 k. 108-109v
  • "Kopia listu do [...] Reinschelda Generała" 12.01.1704 k. 110
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [Radziejowski opisuje treść listu, który otrzymał od generała Reinschelda] 14.01.1704 k. 112-113v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [Radziejowski opisuje treść listu, który otrzymał od generała Reinschelda] 14.01.1704 k. 114-115v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha wraz z zachowaną pieczęćią k. 116-117v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze śmierci swojego znajomego, którego nie zdążył zobaczyć- ów wracając z Sochaczewa zmarł] Warszawa 13.02.1704 k. 119-121v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym pisze o korespondencji, którą otrzymał od panny Otobruckiej] Warszawa 09.04.1704 k. 122-122v
  • "Kopia Listu X[ię[cia [...] Kardynała do [...] Panny [...] Otobruckiej" Warszawa 09.04.1704 k.123-123v
  • List Radziejowskiego Michała do Potowrowskiego Wojciecha [Potworowski otrzymuje w tym liście wszystkie potrzebne mu informacje, o które wcześniej prosił Radziejowskiego] 30.06.1704 k. 124-125v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym pisze w obronie księdza Sitońskiego] Warszawa 23.08.1704 k. 126-127v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskskiego Wojciecha [w liście pisze o sytuacji w jednej ze swoich wsi- każe aby dzierżawca Goszczanowa stał się pomocny dla chłopa Borystawskiego] 1704 k. 128-129v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym prosi, by Potworowski przyjechał wraz z panem miecznikiem płockim] Goleńsk 05.10.1704 k. 130-131v
  • List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście znajduje się streszczenie listu do pana pułkownika Siegrotta] Goleńsk 19.01.1705 k. 132-133v
  • Kopia listu Radziejowskiego Michała do pułkownika Słabockiego Goleńsk 19.01.1705 k. 134-135v
  • List Radziejowskiego Michała do pana Sokołowskiego 10.03.1705 k. 136-137v
 • Proweniencja:
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172,
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kulesza dzierżawca
  • Mierzewski ksiądz
  • Radoszewski ksiądz
  • Listy 17 w.
  • Chruślin (woj. łódzkie, pow. łowicki) 17 w.
  • Gniezno (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Goleńsko (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Chąśno) 17 w.
  • Grabków 17 w.
  • Grochale 17 w.
  • Łowicz (woj. łódzkie) 17 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 17 w.
  • Opatówek (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) 17 w.
  • Radziejowice (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski) 17 w.
  • Skierniewice (woj. łódzkie) 17 w.
  • Zwiastowice (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Głogówek)
 • Uwagi: Karty puste: 138-140v

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Radziejowski, Michał $c (prymas Polski ; $d 1641-1705)
 • 245 $a "Korespondencia kardynała Radzieiowskiego."
 • 246 $a Listy oryginalne kardynała Michała Radziejowskiego 1688-1705.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1688-1705
 • 300 $a 140 k. $c 21x17 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 1976 r. BK
 • 500 $a Karty puste: 138-140v
 • 520 $a Listy Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [listy dotyczą spraw finansowych] Chroślin 14.08.1687 k. 2-2v
 • 520 $a Listy Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [listy dotyczą spraw finansowych] Warszawa 21.06.1688 k. 4
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy spraw ziemi, jej zagospodarowania i uprwiania] Warszawa 13.01.1689 k. 5
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy rozpatrzenia spraw, które ma rozpatrzyć kapituła] 18.04.1691 k. 7-8v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała skierowany do Święcickiego opata w Trzemesznie [list dotyczy prośby o podjęcie służby u Michała Radziejowskiego] Łowicz 05.06.1691 k. 9
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy sprawy gruntów] Radziejowice 14.10.1691 k. 11
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [prośba o odwiedzenie wójtostwa w Grabkowie, które zakupił Pruszak, koniuszy Radziejowskiego] k. 13
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Marszałka Trybunału Kor. Piotrkowskiego [list dotyczy osoby Wojciecha Potworowskiego] Radziejowice 15.10. 1691 k. 15-16v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Marszałka Trybunału Kor. Piotrkowskiego [list dotyczy spraw kościelnych] Radziejowice 15.10.1691 k. 17-18v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Marszałka Trybunału Kor. Piotrkowskiego [list dotyczy spraw gruntu] k. 19-20v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy podziekowania za dekret w sprawie Goszczykowskiej] 29.01.1692 k. 21-22v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy granic Goszczanowa] Skierniewice 27.03.1692 k. 23-24v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [prośba o pomoc, by Potworowski pojechał i zażegnał spór w miejscowości Grochalie z dzierżawcą panem Kuleszą] Radziejowice 16.07.1692 k. 25
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym żali się, że Geometra nie przyjechał do niego w umówionym terminie] Łowicz 23.09.1692 k. 27-28v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście opisuje, że ksiądz przysłał Geometrę] Łowicz 22.09.1693 k. 29-30v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście prosi o zajęcie się księdzem Krzesimowskim, opatem Pokrzywinckim] Skierniewice 12.10.1693 k. 31-32v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście opowiada o rzeczy po zmarłym Księdzu Radoszewskim] Skierniewice 13.10.1693, Skierniewice 26.01.1694 k. 33-35
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym wspomina o ekskomunice] Skierniewice 14.01.1694 k. 36-37v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze o przybyciu dwóch zakonników oraz o przesunięciu terminu ślubu pana stolnika o tydzień] Skierniewice 15.01.1694 k. 38-39v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście porusza sprawę niedopełnienia obowiązków] Warszawa 27.02.1694 k. 40-41v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście wspomina o znanym sobie dekrecie dotyczącym księdza katolickiego] k. 42
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy śmierci dziekana gnieźnieńskiego] Łowicz 04.04.1694 k. 43-44v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym wspomina o trzyletnim kontrakcie] Opatówek 31.05.1694 k. 45-46v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [Radziejowski prosi, by Potworowski służy kasztelanowi wieluńskiemu] Skierniewice 19.07.1694 k. 47-48v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy sprawy Goszczanowskiej] k. 49-50v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy sprawy Goszczanowskiej] Łowicz 10.04.1695 k. 51-52v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy podziału granic w sprawie Goszczanowskiej] Radziejowice 22.07.1695 k. 53-54v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy spraw finansowych] Radziejowice 09.07.1695 k. 55-56
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy sprawy Goszczanowskiej] Skierniewice 15.01.1696 k. 57-58v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [wspomina osobę kmicica Głuchowskiego, który uciekł z Gniezna i przebywa pod Kaliszem] Radziejowice 25.05.1696 k. 59
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście porusza sprawę dziesięciny] k. 61
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym wspomina o dzierżawieniu ziemi] Zwiaskowice 14.06.1965 k. 62-63v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście prosi, żeby nie płacić hiberny, czyli zimowego leża- podatku na utrzymanie wojska w zimie] 24.05.1695 k. 64-65v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy rozbiórki budynków postawionych proboszcza koscieleckiego] 12.07.1697 k. 66-67v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym prosi o przysługę] październik k. 68-69v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha k. 70-71v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha 30.07.1700 k. 72-73v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha Łowicz 23.05.1701 k. 74-75v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze o śmierci kilku księży] 10.04.1702 k. 76-77v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list z prośbą] Łowicz 20.04.1702 k. 78-79v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście wspomina o zasługach wielmożnego pana dla kościoła] Łowicz 01.07.1702 k. 80-81v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list napisany w obronie] Skierniewice 22.07.1702 k. 82-83v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [list dotyczy spraw prywatnych] Radziejowice 27.09.1702 k. 84-85v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [opisuje list do pana, w którym życzy mu zdrowia] Łowicz 12.10.1702 k. 86-87v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym Radziejowski pisze, że darował kanonię księdzu Rabieżyńskiemu] Warszawa 04.03.1703 k. 88-89v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze, że mieszczanie kaliscy skarżą się na księdza Szołdrskiego] Warszawa 26.03.1703 k. 90-90v
 • 520 $a "Kopia listu X[ię]cia [...] Kardynała do Miasta Kalisza pisanego" Warszawa 26.03.1703 k. 91-91v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w tym liście ksiądz Radziejowski prosi o zwrócenie uwagi na sprawę kościoła górskiego] Lublin 07.07.1703 k. 92-93v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym prosi o opiekę nad panna księżną Otobrucką] Solec 22.07.1703 k. 94-95v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym pisze, że każe mianować księdza Mierzewskiego na kanonię gnieźnieńską] Warszawa 25.07.1703 k. 96-97v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze, że jest wdzięczny kanonikowi Potworowskiemu, że nie pozwolił drukować Ojcom Jezuitom manuskryptu biskupa warmińskiego] k. 99-99v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym pisze, że wysłał instancję do pana Reinschelda, generała szwedzkiego] Warszawa 15.08.1703 k. 100-101v
 • 520 $a "Kopia Listu X[ię]cia [...] Kardynała, do [...] Reinschelda Generała" 15.08.1703 k. 101v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [Radziejowski donosi w liście o nowinkach z życia prywatnego i publicznego] Warszawa 02.09.1703 k. 102-103v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście prosi o odbiór pieniędzy] Łowicz 20.10.1703 k. 104-105v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha 29.10.1703 k. 106-107v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskeigo Wojciecha [list dotyczy sprawy kościoła górskiego] Skierniewice 30.10.1703 k. 108-109v
 • 520 $a "Kopia listu do [...] Reinschelda Generała" 12.01.1704 k. 110
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [Radziejowski opisuje treść listu, który otrzymał od generała Reinschelda] 14.01.1704 k. 112-113v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [Radziejowski opisuje treść listu, który otrzymał od generała Reinschelda] 14.01.1704 k. 114-115v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha wraz z zachowaną pieczęćią k. 116-117v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście pisze śmierci swojego znajomego, którego nie zdążył zobaczyć- ów wracając z Sochaczewa zmarł] Warszawa 13.02.1704 k. 119-121v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym pisze o korespondencji, którą otrzymał od panny Otobruckiej] Warszawa 09.04.1704 k. 122-122v
 • 520 $a "Kopia Listu X[ię[cia [...] Kardynała do [...] Panny [...] Otobruckiej" Warszawa 09.04.1704 k.123-123v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potowrowskiego Wojciecha [Potworowski otrzymuje w tym liście wszystkie potrzebne mu informacje, o które wcześniej prosił Radziejowskiego] 30.06.1704 k. 124-125v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym pisze w obronie księdza Sitońskiego] Warszawa 23.08.1704 k. 126-127v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskskiego Wojciecha [w liście pisze o sytuacji w jednej ze swoich wsi- każe aby dzierżawca Goszczanowa stał się pomocny dla chłopa Borystawskiego] 1704 k. 128-129v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście tym prosi, by Potworowski przyjechał wraz z panem miecznikiem płockim] Goleńsk 05.10.1704 k. 130-131v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do Potworowskiego Wojciecha [w liście znajduje się streszczenie listu do pana pułkownika Siegrotta] Goleńsk 19.01.1705 k. 132-133v
 • 520 $a Kopia listu Radziejowskiego Michała do pułkownika Słabockiego Goleńsk 19.01.1705 k. 134-135v
 • 520 $a List Radziejowskiego Michała do pana Sokołowskiego 10.03.1705 k. 136-137v
 • 530 $d Mf 652
 • 541 $c a $d 1873
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $w Potworowski Wojciech, kanonik gnieźnieński
 • 561 $a Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172, $d BK VI, 172 $m Berlin $m Radwanica $w Działyński Jan (1829-1880) $w Asher Aadolf (1800-1853), antykwariusz $w Grabowski Edward
 • 600 $a Kulesza $c dzierżawca
 • 600 $a Mierzewski $c ksiądz
 • 600 $a Radoszewski $c ksiądz
 • 650 $a Listy $y 17 w.
 • 651 $a Chruślin (woj. łódzkie, pow. łowicki) $y 17 w.
 • 651 $a Gniezno (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Goleńsko (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Chąśno) $y 17 w.
 • 651 $a Grabków $y 17 w.
 • 651 $a Grochale $y 17 w.
 • 651 $a Łowicz (woj. łódzkie) $y 17 w.
 • 651 $a Lublin (woj. lubelskie) $y 17 w.
 • 651 $a Opatówek (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) $y 17 w.
 • 651 $a Radziejowice (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski) $y 17 w.
 • 651 $a Skierniewice (woj. łódzkie) $y 17 w.
 • 651 $a Zwiastowice (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Głogówek)
 • 700 $a Otobrucka $c panna
 • 700 $a Potworowski Wojciech $c kanonik gnieźnieński
 • 700 $a Radziejowski Michał $c (prymas Polski ; $d 1641-1705)
 • 700 $a Reinscheld $c generał szwedzki
 • 700 $a Święcicki $c opat w Trzemesznie
 • 852 $j BK 01070
 • 999 $d 19.07.17

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01070