Silva rerum z 17-18 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01195
 • Kopie: Mf 600
 • Tytuł: Silva rerum z 17-18 w.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 190 k. 32x20 cm
 • Oprawa: Płótno czarne, oprawa typu portfelowego (z zamknięciem), 19 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Zapiski historyczne z 1706 r. k. 1
  • "Respons na Punkta od IchmCiow Panow Plenipotencyaryuszow w Kongerencyij podane w Jarosławiu 8[?] Junij A[nn]i 1711mo" k. 1v-2v
  • "Puncta Traktatu między Cesarzem Chrześcianskim Karolem a Porthą Othomańską [...] Anno D[omi]ni 1716. Die [...] Julij" k. 2-3v
  • Odpisy akt z początku 18 w. k. 3-4v
  • [S. Przypkowski:] "Descriptio Morum Diversarum Nationum" k. 5-7
  • "Icones Animorum z Łacinskiego na Polskie Przełożone" k. 8-9
  • "Ziemianin od pana Jakuba Poniatowskiego Opisany [...]" k. 10-10v
  • "Aulicae et Vitae Regula" k. 11
  • "Opisanie potrzeby pod Byczyną Anno 1588" k. 11v-16v
  • "Dyskurs pewny o Niewoley Szlachty Polskiey Ktorą cierpią dla Duchownych" k. 17-20
  • Odpisy listów z 17 w. k. 20-23
  • [J. Zbaraski:] "Koncept o Warmiey" k. 23v-24
  • "Chudopacholska Kondycja" k. 24v
  • "Fragmenta z Listu pana Jakuba Poniatowskiego kasztelana Brzezinskiego [...]" k. 24v-25
  • "Szczery Przyiaciel abo Prawy" k. 25
  • "Dyszkurs Cnoty ze Złotem" k. 25-25v
  • Odpisy listów z 17 w., w tym wiersz "Żydło Chłopskie", k. 26-29
  • "Dyaryusz Rozprawy Woyska Polskiego [...] pod Chocimem [...] 1621 Anno" k. 29v-31v
  • "Pacta z cesarzem Tureckim Osmanem 1621 Anno" k. 31v-33
  • Mowy Kleczkowskiego k. 33v-35v
  • "Avarus" k. 36
  • "Historia Zabicia Cesarza Tureckiego Sultana Osmana 1622 Anno" k. 36-38v
  • Uniwersał J. Wężyka (1632) k. 39-40
  • List J. Zbaraskiego do J. Zadzika i ks. Sanguszki k. 41-41v
  • Mowy K. Radziwiłła k. 42-43 Odpisy akt i korespondencji z 1632 r. k. 43v-51
  • "Wiersze Ktore w Kole Generalnym JmCpan Krzysztof Ossoliński [...] podał [...] na Elekcyey Warszawskiey" k. 51-51v
  • "Nate Wiersze [...] odpisał pan Przypkowski [...]" k. 51v
  • Odpisy mów k. 51v-61v
  • List K. Arciszewskiego do Władysława IV (1634) k. 61v-64v
  • "Witanie Krola Jmci na Seymie dwuniedzielnym Warszawskim [...] d[ie] [pri]ma Junij 1634. Anno" k. 64v-65v
  • "Statuta Inclyti ac heroici Ordinis Eqvitum Immaculatae Virginis 1634 Anno" k. 65v-70
  • "Privilegium Urbanus Papa VIII" (1634) k. 70-70v
  • "Rationes przeciwko Kawaleriey Ordinis Beatae Mariae przez Xiązęcia JmCi Krzysztofa Radziwiłła [...] przytoczone" k. 70v-73
  • "List Krola JmCi do JmCi pana Lubomirskiego woiewody Ruskiego Strony Kawaleriey 1637[?] Anno" k. 73
  • "Respons JmCi pana woiewody Ruskiego naten List [...]" k. 73-73v
  • "Diploma ad Archivum Regni podane o nieuznanie kawaleriey Sine Consensu totius Reip[u]b[licae] na Seymie Walnym Warszawskim 1638 Anno" k. 73v-74
  • "Nagrobek Kawaleriey" k. 74-74v
  • "Replica na Nagrobek Kawaleriey" k. 74v-75
  • Mowy na sejmie 1638 k. 75-78v
  • "Piesn od Jmci pana Krzysztofa Arciszewskiego złozona gdy z Brazyliey [...] powracał 1634 Anno" k. 78v-79v
  • "Ordynacya doswiadczona iako zmasła wino się stac może" k. 80
  • "Wiersze pewne" k. 80
  • "Mowa JmCi pana Andrzeia Moskorzewskiego na Seymiku elekciey Deputackiey w Opatowie 1639. Anno" k. 80v
  • "List Krola Francuskiego pisany do Krola Polskiego [...]" k. 81-81v
  • Akta i mowy sejmowe z 1639 r. k. 81v-82
  • "Quaestia Rozerwania Seymu Walnego Warszawskiego [...] 1639 Anno" k. 82-83
  • Wiersze: "Przydumek", "Respons" k. 83
  • "Potrawy Cudzoziemskie" k. 83
  • "Mowa JmCi pana Andrzeia Moskorzowskiego na Seymiku Elekciey Deputackiey w Opatowie 1640 Anno" k. 83-83v
  • Odpisy listów i mów prywatnych i publicznych k. 83v-88
  • Mowy weselne k. 88-139
  • "Wiersze Jmci pana Daniela Naborowskiego Elżbiecie Corce Jakuba Krola Angielskiego na Oczy iey napisane [...]" k. 114-114v
  • "Opisanie Muzyki JmCi panu Stefanowi Przypkowskiemu na Weselu iego w upominku dane" k. 135v-137
  • [J. A. Morsztyn:] "Wirydarz" k. 139-140
  • [K. Twardowski:] "Lekcye Kupidynowe" k. 140-145
  • [H. Morsztyn:] "Hejnał" k. 145-146
  • [H. Morsztyn:] "Piesń Młodzienska" k. 146-146v
  • [H. Morsztyn:] "Białogłowa Gładka" k. 146v
  • "Cnota" k. 146v
  • "O Janie" k. 147
  • "Do kogos" k. 147
  • [H. Morsztyn] "O Małzenstwie" k. 147-148v
  • [H. Morsztyn] "Kara na złą zone" k. 148v
  • [H. Morsztyn] "Zona bez posagu" k. 148v
  • "Potrawy Dworskie" k. 148v
  • "Do JeymCi paniey Elżbiety Cikowskiey wdowy na znak affektu dobrego y przyiazni nie odmienney Walerian Gorzycki 1654 An[n]o" k. 149
  • [W. Otwinowski] "Hystorya o Piramie y Tyzbie" (przekład "Metamorfoz" Owidiusza) k. 149-151
  • "O Lamparcie Sierakowskim" k. 151
  • "Dekret nato" k. 151v
  • "Ad Idem" k. 151v
  • "Ktos" k. 151v
  • "Raki Mnichom od Lutrow na Wety posłane" k. 151v
  • "Raki Lutrom od Mnichow na Kollacyą posłane" k. 151v-152
  • "Pleszka Owidiusza" k. 152-152v
  • "Instrukcya od Stanu Panieńskiego podana IchmCiom Panom Posłom na Seym Warszawski. 1641 [...] " k. 152v-153
  • Mowy pogrzebowe k. 153-190v
  • "Apotheosis Jch MM PP Komisarzow Chibernowych[!] we Lwowie. 1687 An[n]i" k. 160v-161v
  • "Na Grobek Przylepskiego Instygatora Koronnego" k. 161v
  • "O tym ze" k. 161v-162
  • "Pasquill naiednę Panią ktora za czterema męzami była a z zadnym Potomstwa niemiała" k. 190v
  • Probatio calami, formuła końcowa k. 190v
 • Proweniencja: "Do archiwum Konstantego Podwysockiego w Rychcie" - [nakl. na k. wewn. opr.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Arciszewski, Krzysztof (1592-1656)
  • Chodkiewicz, Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621)
  • Elżbieta (królowa, żona Fryderyka I ; 1596-1662)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Karol VI (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1685-1740)
  • Kleczkowski, Hieronim dowódca lisowczyków (?-1620)
  • Lubomirski, Stanisław wda ruski (1583-1649)
  • Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643)
  • Moskorzowski, Andrzej arianin (ca 1595-post 1650)
  • Osman II (sułtan turecki ; 1604-1622)
  • Radziwiłł, Krzysztof wda wileński, hetman w. lit. (1547-1603)
  • Sanguszko, Roman Fedorowicz hetman polny lit. (ca 1537-1571)
  • Urban VIII (papież ; 1568-1644)
  • Wężyk, Jan prymas (1575-1638)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Zadzik, Jakub kanclerz w. kor. (1582-1642)
  • Literatura polska 17-18 w.
  • Wiersz polski 17-18 w.
  • Poezja polska 17-18 w.
  • Fraszka polska 17-18 w.
  • Listy polskie 17-18 w.
  • Listy łacińskie 17-18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17-18 w.
  • Mowy sejmowe 17-18 w.
  • Mowy pogrzebowe 17-18 w.
  • Mowy weselne 17-18 w.
  • Turcja 17 w.
  • Silva rerum 17-18 w.
 • Uwagi:
  • Papier ze śladami zniszczeń. Na k. 1 probationes calami.
  • Pismo przeważnie jednej ręki, dopiski inną ręką.
  • Rkps został opracowany (według ówczesnej terminologii: "zarejestrowany") w 1952 r. przez J. Studnicką. Należy przytoczyć jej uwagi: "Główny zbiór tekstów pochodzi od otoczenia Krzysztofa Radziwiłła h. w. lit. z I poł. XVII w. (jako to Moskorzowski Andrzej, Przypkowski Samuel, Kurosz; ponadto "Pieśń" Krzysztofa Arciszewskiego 1637 r., list tegoż do króla; utwory Morsztynów, Naborowskiego i i[n.]" oraz rkps] spisany jedną ręką po roku 1713" J. Studnicka uważa, że wpis prow. sporządził Aleksander Weryha Darowski; tą samą ręką zostały napisane notaty bibliograficzne zawarte w rkpsie.
 • Opracowania:
  • Hernas C., Barok, wyd. 5 zm. i rozsz., Warszawa 1998 s. 56-58, 72, 267-271, 296 657-658
  • Druk utworów D. Naborowskiego: Poezje, opr. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961; Druk utworów J. A. Morsztyna: J. A. Morsztyn, Utwory zebrane, opr. L. Kukulski, Warszawa 1971; Druk utworów H. Morsztyna: H. Morsztyn, Światowa rozkosz, wyd. A. Karpiński, Warszawa 1995 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 1)

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Silva
 • 245 a Silva rerum z 17-18 w.
 • 246 a Descriptio diversarum nationum Sam. Przypkowskiego. g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 190 k. c 32x20 cm
 • 340 d rkps e Płótno czarne, oprawa typu portfelowego (z zamknięciem), 19 w.
 • 500 a Papier ze śladami zniszczeń. Na k. 1 probationes calami.
 • 500 a Pismo przeważnie jednej ręki, dopiski inną ręką.
 • 500 a Rkps został opracowany (według ówczesnej terminologii: "zarejestrowany") w 1952 r. przez J. Studnicką. Należy przytoczyć jej uwagi: "Główny zbiór tekstów pochodzi od otoczenia Krzysztofa Radziwiłła h. w. lit. z I poł. XVII w. (jako to Moskorzowski Andrzej, Przypkowski Samuel, Kurosz; ponadto "Pieśń" Krzysztofa Arciszewskiego 1637 r., list tegoż do króla; utwory Morsztynów, Naborowskiego i i[n.]" oraz rkps] spisany jedną ręką po roku 1713" J. Studnicka uważa, że wpis prow. sporządził Aleksander Weryha Darowski; tą samą ręką zostały napisane notaty bibliograficzne zawarte w rkpsie.
 • 520 a Zapiski historyczne z 1706 r. k. 1
 • 520 a "Respons na Punkta od IchmCiow Panow Plenipotencyaryuszow w Kongerencyij podane w Jarosławiu 8[?] Junij A[nn]i 1711mo" k. 1v-2v
 • 520 a "Puncta Traktatu między Cesarzem Chrześcianskim Karolem a Porthą Othomańską [...] Anno D[omi]ni 1716. Die [...] Julij" k. 2-3v
 • 520 a Odpisy akt z początku 18 w. k. 3-4v
 • 520 a [S. Przypkowski:] "Descriptio Morum Diversarum Nationum" k. 5-7
 • 520 a "Icones Animorum z Łacinskiego na Polskie Przełożone" k. 8-9
 • 520 a "Ziemianin od pana Jakuba Poniatowskiego Opisany [...]" k. 10-10v
 • 520 a "Aulicae et Vitae Regula" k. 11
 • 520 a "Opisanie potrzeby pod Byczyną Anno 1588" k. 11v-16v
 • 520 a "Dyskurs pewny o Niewoley Szlachty Polskiey Ktorą cierpią dla Duchownych" k. 17-20
 • 520 a Odpisy listów z 17 w. k. 20-23
 • 520 a [J. Zbaraski:] "Koncept o Warmiey" k. 23v-24
 • 520 a "Chudopacholska Kondycja" k. 24v
 • 520 a "Fragmenta z Listu pana Jakuba Poniatowskiego kasztelana Brzezinskiego [...]" k. 24v-25
 • 520 a "Szczery Przyiaciel abo Prawy" k. 25
 • 520 a "Dyszkurs Cnoty ze Złotem" k. 25-25v
 • 520 a Odpisy listów z 17 w., w tym wiersz "Żydło Chłopskie", k. 26-29
 • 520 a "Dyaryusz Rozprawy Woyska Polskiego [...] pod Chocimem [...] 1621 Anno" k. 29v-31v
 • 520 a "Pacta z cesarzem Tureckim Osmanem 1621 Anno" k. 31v-33
 • 520 a Mowy Kleczkowskiego k. 33v-35v
 • 520 a "Avarus" k. 36
 • 520 a "Historia Zabicia Cesarza Tureckiego Sultana Osmana 1622 Anno" k. 36-38v
 • 520 a Uniwersał J. Wężyka (1632) k. 39-40
 • 520 a List J. Zbaraskiego do J. Zadzika i ks. Sanguszki k. 41-41v
 • 520 a Mowy K. Radziwiłła k. 42-43 Odpisy akt i korespondencji z 1632 r. k. 43v-51
 • 520 a "Wiersze Ktore w Kole Generalnym JmCpan Krzysztof Ossoliński [...] podał [...] na Elekcyey Warszawskiey" k. 51-51v
 • 520 a "Nate Wiersze [...] odpisał pan Przypkowski [...]" k. 51v
 • 520 a Odpisy mów k. 51v-61v
 • 520 a List K. Arciszewskiego do Władysława IV (1634) k. 61v-64v
 • 520 a "Witanie Krola Jmci na Seymie dwuniedzielnym Warszawskim [...] d[ie] [pri]ma Junij 1634. Anno" k. 64v-65v
 • 520 a "Statuta Inclyti ac heroici Ordinis Eqvitum Immaculatae Virginis 1634 Anno" k. 65v-70
 • 520 a "Privilegium Urbanus Papa VIII" (1634) k. 70-70v
 • 520 a "Rationes przeciwko Kawaleriey Ordinis Beatae Mariae przez Xiązęcia JmCi Krzysztofa Radziwiłła [...] przytoczone" k. 70v-73
 • 520 a "List Krola JmCi do JmCi pana Lubomirskiego woiewody Ruskiego Strony Kawaleriey 1637[?] Anno" k. 73
 • 520 a "Respons JmCi pana woiewody Ruskiego naten List [...]" k. 73-73v
 • 520 a "Diploma ad Archivum Regni podane o nieuznanie kawaleriey Sine Consensu totius Reip[u]b[licae] na Seymie Walnym Warszawskim 1638 Anno" k. 73v-74
 • 520 a "Nagrobek Kawaleriey" k. 74-74v
 • 520 a "Replica na Nagrobek Kawaleriey" k. 74v-75
 • 520 a Mowy na sejmie 1638 k. 75-78v
 • 520 a "Piesn od Jmci pana Krzysztofa Arciszewskiego złozona gdy z Brazyliey [...] powracał 1634 Anno" k. 78v-79v
 • 520 a "Ordynacya doswiadczona iako zmasła wino się stac może" k. 80
 • 520 a "Wiersze pewne" k. 80
 • 520 a "Mowa JmCi pana Andrzeia Moskorzewskiego na Seymiku elekciey Deputackiey w Opatowie 1639. Anno" k. 80v
 • 520 a "List Krola Francuskiego pisany do Krola Polskiego [...]" k. 81-81v
 • 520 a Akta i mowy sejmowe z 1639 r. k. 81v-82
 • 520 a "Quaestia Rozerwania Seymu Walnego Warszawskiego [...] 1639 Anno" k. 82-83
 • 520 a Wiersze: "Przydumek", "Respons" k. 83
 • 520 a "Potrawy Cudzoziemskie" k. 83
 • 520 a "Mowa JmCi pana Andrzeia Moskorzowskiego na Seymiku Elekciey Deputackiey w Opatowie 1640 Anno" k. 83-83v
 • 520 a Odpisy listów i mów prywatnych i publicznych k. 83v-88
 • 520 a Mowy weselne k. 88-139
 • 520 a "Wiersze Jmci pana Daniela Naborowskiego Elżbiecie Corce Jakuba Krola Angielskiego na Oczy iey napisane [...]" k. 114-114v
 • 520 a "Opisanie Muzyki JmCi panu Stefanowi Przypkowskiemu na Weselu iego w upominku dane" k. 135v-137
 • 520 a [J. A. Morsztyn:] "Wirydarz" k. 139-140
 • 520 a [K. Twardowski:] "Lekcye Kupidynowe" k. 140-145
 • 520 a [H. Morsztyn:] "Hejnał" k. 145-146
 • 520 a [H. Morsztyn:] "Piesń Młodzienska" k. 146-146v
 • 520 a [H. Morsztyn:] "Białogłowa Gładka" k. 146v
 • 520 a "Cnota" k. 146v
 • 520 a "O Janie" k. 147
 • 520 a "Do kogos" k. 147
 • 520 a [H. Morsztyn] "O Małzenstwie" k. 147-148v
 • 520 a [H. Morsztyn] "Kara na złą zone" k. 148v
 • 520 a [H. Morsztyn] "Zona bez posagu" k. 148v
 • 520 a "Potrawy Dworskie" k. 148v
 • 520 a "Do JeymCi paniey Elżbiety Cikowskiey wdowy na znak affektu dobrego y przyiazni nie odmienney Walerian Gorzycki 1654 An[n]o" k. 149
 • 520 a [W. Otwinowski] "Hystorya o Piramie y Tyzbie" (przekład "Metamorfoz" Owidiusza) k. 149-151
 • 520 a "O Lamparcie Sierakowskim" k. 151
 • 520 a "Dekret nato" k. 151v
 • 520 a "Ad Idem" k. 151v
 • 520 a "Ktos" k. 151v
 • 520 a "Raki Mnichom od Lutrow na Wety posłane" k. 151v
 • 520 a "Raki Lutrom od Mnichow na Kollacyą posłane" k. 151v-152
 • 520 a "Pleszka Owidiusza" k. 152-152v
 • 520 a "Instrukcya od Stanu Panieńskiego podana IchmCiom Panom Posłom na Seym Warszawski. 1641 [...] " k. 152v-153
 • 520 a Mowy pogrzebowe k. 153-190v
 • 520 a "Apotheosis Jch MM PP Komisarzow Chibernowych[!] we Lwowie. 1687 An[n]i" k. 160v-161v
 • 520 a "Na Grobek Przylepskiego Instygatora Koronnego" k. 161v
 • 520 a "O tym ze" k. 161v-162
 • 520 a "Pasquill naiednę Panią ktora za czterema męzami była a z zadnym Potomstwa niemiała" k. 190v
 • 520 a Probatio calami, formuła końcowa k. 190v
 • 530 d Mf 600
 • 541 c a d 1870
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a "Do archiwum Konstantego Podwysockiego w Rychcie" - [nakl. na k. wewn. opr.] m Rychty w Działyński Jan w Podwysocki Konstanty
 • 581 a Hernas C., Barok, wyd. 5 zm. i rozsz., Warszawa 1998 s. 56-58, 72, 267-271, 296 657-658
 • 581 a Druk utworów D. Naborowskiego: Poezje, opr. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961; Druk utworów J. A. Morsztyna: J. A. Morsztyn, Utwory zebrane, opr. L. Kukulski, Warszawa 1971; Druk utworów H. Morsztyna: H. Morsztyn, Światowa rozkosz, wyd. A. Karpiński, Warszawa 1995 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 1)
 • 600 a Arciszewski, Krzysztof d (1592-1656)
 • 600 a Chodkiewicz, Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 600 a Elżbieta c (królowa, żona Fryderyka I ; d 1596-1662)
 • 600 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 600 a Karol b VI c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1685-1740)
 • 600 a Kleczkowski, Hieronim c dowódca lisowczyków d (?-1620)
 • 600 a Lubomirski, Stanisław c wda ruski d (1583-1649)
 • 600 a Ludwik b XIII c (król Francji ; d 1601-1643)
 • 600 a Moskorzowski, Andrzej c arianin d (ca 1595-post 1650)
 • 600 a Osman b II c (sułtan turecki ; d 1604-1622)
 • 600 a Radziwiłł, Krzysztof c wda wileński, hetman w. lit. d (1547-1603)
 • 600 a Sanguszko, Roman Fedorowicz c hetman polny lit. d (ca 1537-1571)
 • 600 a Urban b VIII c (papież ; d 1568-1644)
 • 600 a Wężyk, Jan c prymas d (1575-1638)
 • 600 a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600 a Zadzik, Jakub c kanclerz w. kor. d (1582-1642)
 • 650 a Literatura polska y 17-18 w.
 • 650 a Wiersz polski y 17-18 w.
 • 650 a Poezja polska y 17-18 w.
 • 650 a Fraszka polska y 17-18 w.
 • 650 a Listy polskie y 17-18 w.
 • 650 a Listy łacińskie y 17-18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 17-18 w.
 • 650 a Mowy sejmowe y 17-18 w.
 • 650 a Mowy pogrzebowe y 17-18 w.
 • 650 a Mowy weselne y 17-18 w.
 • 651 a Turcja y 17 w.
 • 653 a Silva rerum 17-18 w.
 • 700 a Morsztyn, Jan Andrzej d (1621-1693)
 • 700 a Naborowski, Daniel d (1573-1640)
 • 700 a Ossoliński, Krzysztof c wda sandomierski d (1587-1645)
 • 700 a Przypkowski, Samuel c arianin d (1592-1670)
 • 700 a Poniatowski, Jakub c klan brzeziński d 17 w.
 • 700 a Zbaraski, Jerzy c klan krakowski d (1574-1631)
 • 700 a Morsztyn, Hieronim d (ca 1581-ca 1623)
 • 700 a Twardowski, Kasper d (ca 1592-ante 1641)
 • 700 a Gorzycki, Walerian c autor wierszy funeralnych d 17 w.
 • 700 a Otwinowski, Walerian d (1571-1642)
 • 852 j BK 01195
 • 999 d 19.07.20

Indeksy