Akta spraw karnych i cywilnych miasta Ołyki (1625).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01204
 • Kopie: Mf 2184
 • Tytuł: Akta spraw karnych i cywilnych miasta Ołyki (1625).
 • Miejsce i czas powstania: Ołyka 1625
 • Opis fizyczny: 107 k. 34x12 cm i mn.
 • Oprawa: półpł. nieb., 19 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Actum in Praetoria dicend[um] Feria Quarta die octana Ianuarij Anno D[omi]no Mill[essi]mo Sexcentisimo Vicesimo Qu[atr]o" k. 2-9
  • "Actum cora[m] Iudicio Exposito Bannito Feria sexta decima Ianuarij Anno D[omi]n[i] 16Vicesimo quinto post Fest[um] Trid[um] Reg[um] in Praetorio oliend[um] celebrato" k. 9-13
  • "Act[um] olica[e] feria seconda dui tredicima Januarij 1625" k. 13-13v
  • Dług dwudziestu y trzech kop litt[ewskich] od Hrycka Nietahowicza. Act[um] olicae fraia quarta duibus Jan[uarii] A[nn]o 1625" k. 13v-14v
  • "Actum olicae Feria Secunda D[ie] 15 Januarij A[nn]o D[omi]ni 16Vigesimo Quinto" k. 14v-16v
  • "Dług dwunastu kop litt[ewskich] od Blizniaka Makaruszkom" k. 16v-17
  • "Dług osmiudziesiąt zlotych od Andrzeia Woranskiego Miskom Szymonowieczom. Actum olica[e] Sabbato d[ie] 18 Januraij A[nno] D[omi]ni" k. 17-17v
  • "Actum olica[e] Feria Sexta D[ie] 24 Januarij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 17v-19
  • "Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] 29 Januarij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 19-22
  • "Actum olica[e] Feria Sexta D[ie] 31 Januarij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 22-23v
  • "Szacunek konia Walentego Aptekarza. Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] Qui[n]ta Febr[uarii] A[nno] 1625" k. 23v-24
  • "Testament Judyma Poleszuka. Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] Sexta Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 24-25
  • "Actum in Praetorio olicam Feria Sexta D[ie] Septima Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 25-26v
  • "Dług stu y siedmiudziesiąt złotych Polskich od Marcina Grabarza Miskowi Symonowiczom. Act[um] olica[e] Feria Secunda D[ie] Ducima Febr[uarii] A[nno] 1625" k. 26v-29v
  • "Actum in Praetorio olica[e] Feria Secunda die 17 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 29v-32
  • "Actum olica[e] Feria Quarta die 19 Februarij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 32-36
  • "Przedarz konia od Iwana Kiprewicia z Buhtowki Miskowi Szkupilewici[owi]. Act[um] olica[e] Feria Quinta Die 20 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 36
  • "Testament Mikołaia Siszkowica. Act[um] olica[m] Sabbato die Vigesima Secunda Febr[uarii] A[nn]o D[omin]i 16vigesimo quinto" k. 36v-38
  • "Areszt Pana Krzystopha Dlugopolskie[go] na do[minum] Mikolaia Seszkowica. Act[um] olicae Feria Secunda Die 24 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 38-38v
  • "Areszt od Iosepha Szmoylomica na Dom[in]u[m] Mikolaia Seszkomica" k. 38v
  • "Actum olica[e] Feria Quarta Die 26 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 38v-39v
  • "Act[um] olica[e] Feria Quarta die 27 Febr[uarii] A[nn]o D[omin]i 1625" k. 40
  • "Actum in Pra[e]torio olica[e] Feria Sexta die 28 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 40v-42
  • "Act[um] olica[e] Sabbato die 20 Febr[uarii] A[nn]o D[omini] 1625" k. 42
  • "Actum olica[e] Feria Secunda die 3 Martij A[nn]o 1625" k. 42-42v
  • "Actum olica[e] Feria Quinta Die Sexta Martij A[nn]o 1625" k. 42v-43v
  • "Actum olica[e] Feria Sexta Die Septima Martij A[nn]o 1625" k. 43v-48
  • "Act[um] olica[e] Feria Sexta Die Quatuordecima Martij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 48-50
  • "Actum olica[e] Feria Sexta Die 21 Martij A[nn]o D[omi]ni Milesimo Sexcentimo Vigesimo Quinto" k. 50-52
  • "Dług stuzłotych Pol[skich] od Opanasa Kubotka Mathyaszowi Tarnawskiemu. Act[um] olica[e] Sabbato Die 22 Martij A[nn]o 1625" k. 52-52v
  • "Act[um] olica[e] D[ie] 27 Martij A[nn]o 1625" k. 52v-53v
  • "Actum Feria Qui[n]ta die 28 Martij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 53v-54v
  • "Act[um] olica[e] Feria Tertia die 1 Apr[ilis] A[nn]o 1625" k. 54v
  • "Act[um] Sabbato Die Qui[n]ta Aprilis A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 54v-55
  • "Act[um] olica[e] Feria Quarta Die nona Apr[ilis] A[nn]o D[omini] 1625" k. 55-65v
  • "Actum olica[e] Sabbato D[ie] 12 Aprilis A[nn]o 1625" k. 65v-66v
  • "Zbicie Iwana Polupanowicza. Act[um] olicae Feria 2da die tridecima Aprilis A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 67-67v
  • "Act[um] olica[e] Feria Quarta d[ie] 15 Apri[lis] A[nn]o 1625" k. 67v-68
  • "Actum olica[e] Feria Sexta Die 18 Aprilis A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 68v-71
  • "Zbicie Szymona Zylewica Actu[m] olica[e] Feria tertia d[ie] 29 Apr[ilis] A[nn]o 1625" k. 71-71v
  • "Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] 30 Apr[ilis] A[nn]o 1625" k. 71v-72v
  • "Actum olica[e] Feria Sexta Die Secunda Maij A[nn]o 1625" k. 72v-76v
  • "Act[um] olica[e] Feria Secunda Die 12 Maij A[nn]o 1625" k. 77- 79
  • "Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] 14 Maij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 79-80v
  • "Act[um] olica[e] Feria Sexta Die 16 Maij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 80v-81
  • "Testament Pawla Ostrowskie[go]. Act[um] olica[e] Sabbato D[ie] 17 Maij A[nn]o 1625" k. 81-83
  • "Act[um] olica[e] Feria Sexta D[ie] 23 Maij A[nn]o 1625" k. 83-84
  • "Act[um] olica[e] Feria Quarta Die 26 Maij A[nn]o 1625" k. 84-84v
  • "Actum olica[e] Feria Sexta D[ie] 30 Maij A[nn]o 1625" k. 84v-85
  • "Act[um] olica[e] Feria Secunda die 2 Iunij A[nn]o 1625" k. 85-85v
  • "Obductya dziehciu[?] Bogdana Koschyneywicia. Act[um] olica[e] Feria Secunda Die 2 iunij A[nn]o 1625" k. 85v-86v
  • "Actum olica[e] Feria Quarta Die Quarta Iunij A[nn]o 1625" k. 86v-87
  • "Act[um] olica[e] Feria Sexta Die Sexta Iunij A[mmo] 1625" k. 87-87v
  • "Act[um] olica[e] Feria Secunda Die Nona Iunij A[nn]o 1625" k. 87v-88
  • "Actum olica[e] Feria Quarta die vndecima Iunij A[nn]o 1625" k. 88v-89v
  • "Judiciu[m] expositu[m] Bannitum Feria Sexta die tredecima Iunij A[nn]o 1625" k. 90-92
  • "Dług złotych Piecdziesiąt y szesc od Czobotka Janowi Schesnowicowi. Act[um] olica[e] Secunda Die 16 Junij A[nn]o 1625" k. 92-93
  • "Quitatya Piotra Zlaschyca od Miko[laja] brata u rodzoni. Act[um] olica[e] Feria Tertia Die 17 Iunij a[nn]o 1625" k. 93-93v
  • "Zebranie długu od syna Symohy Stephanowi Miochow[skiemu] Act[um] olica[e] Feria tertia d[ie] 17 Iunij A[nn]o 1625" k. 93v-94
  • "Actum olica[e] Feria Quarta d[ie] 19 Iunij A[nn]o 1625" k. 94v-97
  • "Zbicie Andrzeia Garwolinca. Act[um] olica[e] Feria Quinta die decima una Iunij A[nn]o 1625" k. 97-97v
  • "Act[um] olica[e] Feria Sexta Die 20 Iunij A[nn]o 1625" k. 97v-98
  • "Act[um] olica[e] Feria Quarta Die 25 Iunij A[nn]o 1625" k. 98-99
  • "Actum olica[e] feria Sexta Die 27 Iunij A[nn]o 1625" k. 99-99v
  • "Areszt na Domu y Ogrodzie Garbarkowem. Act[um] olica[e] Feria Sexta die Quarta Iulij A[nn]o 1625" k. 99v-100
  • "Act[um] olica[e] Feria Secunda die 7 Iulij A[nn]o 1625" k. 100-102v
  • "Act[um] olica[e] Feria Sexta die 11 Iulij A[nn]o 1625" k. 102v-105
  • "Act[um] olica[e] ut supra" k. 105-106
 • Proweniencja:
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • Archiwum Radziwiłłowskie?
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aptekarz Walenty 17 w.
  • Baturenek Stanisław 17 w.
  • Boruszkiewicz Stanisław 17 w.
  • Boszymowski Jan 17 w.
  • Budkowa Anna 17 w.
  • Chamewicz Jan 17 w.
  • Czapkin Jan 17 w.
  • Grabarz Marcin 17 w.
  • Józegowicz Aron 17 w.
  • Jurkiewicz Stanisław 17 w.
  • Korsakowa Jadwiga 17 w.
  • Krawicz Stanisław 17 w.
  • Krotkowicz Piotr 17 w.
  • Makaruski Jan 17 w.
  • Murawicki Mikołaj 17 w.
  • Ostrowski Mikołaj 17 w.
  • Otyłko Kasper 17 w.
  • Polupanowicz Iwan 17 w.
  • Popowicz Jan 17 w.
  • Pozowkowa Maruszka 17 w.
  • Puszkowicz Jan 17 w.
  • Rymkowicz Szymon 17 w.
  • Sawka Maxymiusz 17 w.
  • Seszkowicz Mikołaj 17 w.
  • Sokalski Jan 17 w.
  • Sporyszowa Anna 17 w.
  • Szkalinek Lejba 17 w.
  • Szkodianka Anna 17 w.
  • Taniukowicz Stanisław 17 w.
  • Terpilowska Regina 17 w.
  • Tochewski Stanisław 17 w.
  • Tureni Piotr 17 w.
  • Tych Maryla 17 w.
  • Zwadyć Prokop 17 w.
  • Ołyka
  • sądy 17 w. Wołyń
  • sądy 17 w. Ołyka
  • Transakcje majątkowe 17 w. Wołyń
  • Transakcje majątkowe 17 w. Ołyka
  • księga wpisów
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • Na k. 1 wpis ręką 19 w. "Ołyka" Brak tyt.; na k. 2: "Actum in Praetorio Olicen[si] Feria Quarta die octaua Januarij Anno D[omi]ni Mill[esi]mo Sexcentesimo Vigesimo Qui[n]to". Rkps po częściowej i niewystarczającej konserwacji. Ubytki pap.
  • dudka
  • pismo jednej ręki
 • Katalogi: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego VII, 527-529

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Akta spraw karnych i cywilnych miasta Ołyki (1625).
 • 246 a Protocollon causarum civit. Olicensis. 1625-1677 T. II. g tyt. z dawnego inw. (niedokładny) ciąg dalszy 2.
 • 250 a oryg. (brulion)
 • 260 a Ołyka c 1625
 • 300 a 107 k. c 34x12 cm i mn.
 • 340 d rkps e półpł. nieb., 19 w.
 • 500 a Na k. 1 wpis ręką 19 w. "Ołyka" a Brak tyt.; na k. 2: "Actum in Praetorio Olicen[si] Feria Quarta die octaua Januarij Anno D[omi]ni Mill[esi]mo Sexcentesimo Vigesimo Qui[n]to". a Rkps po częściowej i niewystarczającej konserwacji. Ubytki pap.
 • 500 a dudka
 • 500 a pismo jednej ręki
 • 510 a Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego c VII, 527-529
 • 520 a "Actum in Praetoria dicend[um] Feria Quarta die octana Ianuarij Anno D[omi]no Mill[essi]mo Sexcentisimo Vicesimo Qu[atr]o" k. 2-9
 • 520 a "Actum cora[m] Iudicio Exposito Bannito Feria sexta decima Ianuarij Anno D[omi]n[i] 16Vicesimo quinto post Fest[um] Trid[um] Reg[um] in Praetorio oliend[um] celebrato" k. 9-13
 • 520 a "Act[um] olica[e] feria seconda dui tredicima Januarij 1625" k. 13-13v
 • 520 a Dług dwudziestu y trzech kop litt[ewskich] od Hrycka Nietahowicza. Act[um] olicae fraia quarta duibus Jan[uarii] A[nn]o 1625" k. 13v-14v
 • 520 a "Actum olicae Feria Secunda D[ie] 15 Januarij A[nn]o D[omi]ni 16Vigesimo Quinto" k. 14v-16v
 • 520 a "Dług dwunastu kop litt[ewskich] od Blizniaka Makaruszkom" k. 16v-17
 • 520 a "Dług osmiudziesiąt zlotych od Andrzeia Woranskiego Miskom Szymonowieczom. Actum olica[e] Sabbato d[ie] 18 Januraij A[nno] D[omi]ni" k. 17-17v
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Sexta D[ie] 24 Januarij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 17v-19
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] 29 Januarij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 19-22
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Sexta D[ie] 31 Januarij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 22-23v
 • 520 a "Szacunek konia Walentego Aptekarza. Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] Qui[n]ta Febr[uarii] A[nno] 1625" k. 23v-24
 • 520 a "Testament Judyma Poleszuka. Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] Sexta Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 24-25
 • 520 a "Actum in Praetorio olicam Feria Sexta D[ie] Septima Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 25-26v
 • 520 a "Dług stu y siedmiudziesiąt złotych Polskich od Marcina Grabarza Miskowi Symonowiczom. Act[um] olica[e] Feria Secunda D[ie] Ducima Febr[uarii] A[nno] 1625" k. 26v-29v
 • 520 a "Actum in Praetorio olica[e] Feria Secunda die 17 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 29v-32
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Quarta die 19 Februarij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 32-36
 • 520 a "Przedarz konia od Iwana Kiprewicia z Buhtowki Miskowi Szkupilewici[owi]. Act[um] olica[e] Feria Quinta Die 20 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 36
 • 520 a "Testament Mikołaia Siszkowica. Act[um] olica[m] Sabbato die Vigesima Secunda Febr[uarii] A[nn]o D[omin]i 16vigesimo quinto" k. 36v-38
 • 520 a "Areszt Pana Krzystopha Dlugopolskie[go] na do[minum] Mikolaia Seszkowica. Act[um] olicae Feria Secunda Die 24 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 38-38v
 • 520 a "Areszt od Iosepha Szmoylomica na Dom[in]u[m] Mikolaia Seszkomica" k. 38v
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Quarta Die 26 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 38v-39v
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Quarta die 27 Febr[uarii] A[nn]o D[omin]i 1625" k. 40
 • 520 a "Actum in Pra[e]torio olica[e] Feria Sexta die 28 Febr[uarii] A[nn]o 1625" k. 40v-42
 • 520 a "Act[um] olica[e] Sabbato die 20 Febr[uarii] A[nn]o D[omini] 1625" k. 42
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Secunda die 3 Martij A[nn]o 1625" k. 42-42v
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Quinta Die Sexta Martij A[nn]o 1625" k. 42v-43v
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Sexta Die Septima Martij A[nn]o 1625" k. 43v-48
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Sexta Die Quatuordecima Martij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 48-50
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Sexta Die 21 Martij A[nn]o D[omi]ni Milesimo Sexcentimo Vigesimo Quinto" k. 50-52
 • 520 a "Dług stuzłotych Pol[skich] od Opanasa Kubotka Mathyaszowi Tarnawskiemu. Act[um] olica[e] Sabbato Die 22 Martij A[nn]o 1625" k. 52-52v
 • 520 a "Act[um] olica[e] D[ie] 27 Martij A[nn]o 1625" k. 52v-53v
 • 520 a "Actum Feria Qui[n]ta die 28 Martij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 53v-54v
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Tertia die 1 Apr[ilis] A[nn]o 1625" k. 54v
 • 520 a "Act[um] Sabbato Die Qui[n]ta Aprilis A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 54v-55
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Quarta Die nona Apr[ilis] A[nn]o D[omini] 1625" k. 55-65v
 • 520 a "Actum olica[e] Sabbato D[ie] 12 Aprilis A[nn]o 1625" k. 65v-66v
 • 520 a "Zbicie Iwana Polupanowicza. Act[um] olicae Feria 2da die tridecima Aprilis A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 67-67v
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Quarta d[ie] 15 Apri[lis] A[nn]o 1625" k. 67v-68
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Sexta Die 18 Aprilis A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 68v-71
 • 520 a "Zbicie Szymona Zylewica Actu[m] olica[e] Feria tertia d[ie] 29 Apr[ilis] A[nn]o 1625" k. 71-71v
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] 30 Apr[ilis] A[nn]o 1625" k. 71v-72v
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Sexta Die Secunda Maij A[nn]o 1625" k. 72v-76v
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Secunda Die 12 Maij A[nn]o 1625" k. 77- 79
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Quarta D[ie] 14 Maij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 79-80v
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Sexta Die 16 Maij A[nn]o D[omi]ni 1625" k. 80v-81
 • 520 a "Testament Pawla Ostrowskie[go]. Act[um] olica[e] Sabbato D[ie] 17 Maij A[nn]o 1625" k. 81-83
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Sexta D[ie] 23 Maij A[nn]o 1625" k. 83-84
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Quarta Die 26 Maij A[nn]o 1625" k. 84-84v
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Sexta D[ie] 30 Maij A[nn]o 1625" k. 84v-85
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Secunda die 2 Iunij A[nn]o 1625" k. 85-85v
 • 520 a "Obductya dziehciu[?] Bogdana Koschyneywicia. Act[um] olica[e] Feria Secunda Die 2 iunij A[nn]o 1625" k. 85v-86v
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Quarta Die Quarta Iunij A[nn]o 1625" k. 86v-87
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Sexta Die Sexta Iunij A[mmo] 1625" k. 87-87v
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Secunda Die Nona Iunij A[nn]o 1625" k. 87v-88
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Quarta die vndecima Iunij A[nn]o 1625" k. 88v-89v
 • 520 a "Judiciu[m] expositu[m] Bannitum Feria Sexta die tredecima Iunij A[nn]o 1625" k. 90-92
 • 520 a "Dług złotych Piecdziesiąt y szesc od Czobotka Janowi Schesnowicowi. Act[um] olica[e] Secunda Die 16 Junij A[nn]o 1625" k. 92-93
 • 520 a "Quitatya Piotra Zlaschyca od Miko[laja] brata u rodzoni. Act[um] olica[e] Feria Tertia Die 17 Iunij a[nn]o 1625" k. 93-93v
 • 520 a "Zebranie długu od syna Symohy Stephanowi Miochow[skiemu] Act[um] olica[e] Feria tertia d[ie] 17 Iunij A[nn]o 1625" k. 93v-94
 • 520 a "Actum olica[e] Feria Quarta d[ie] 19 Iunij A[nn]o 1625" k. 94v-97
 • 520 a "Zbicie Andrzeia Garwolinca. Act[um] olica[e] Feria Quinta die decima una Iunij A[nn]o 1625" k. 97-97v
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Sexta Die 20 Iunij A[nn]o 1625" k. 97v-98
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Quarta Die 25 Iunij A[nn]o 1625" k. 98-99
 • 520 a "Actum olica[e] feria Sexta Die 27 Iunij A[nn]o 1625" k. 99-99v
 • 520 a "Areszt na Domu y Ogrodzie Garbarkowem. Act[um] olica[e] Feria Sexta die Quarta Iulij A[nn]o 1625" k. 99v-100
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Secunda die 7 Iulij A[nn]o 1625" k. 100-102v
 • 520 a "Act[um] olica[e] Feria Sexta die 11 Iulij A[nn]o 1625" k. 102v-105
 • 520 a "Act[um] olica[e] ut supra" k. 105-106
 • 530 d Mf 2184
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d 81 II 3 d BK VII 81 w Działyński Tytus
 • 561 a Archiwum Radziwiłłowskie? w Archiwum Radziwiłłowskie
 • 600 a Aptekarz Walenty 17 w.
 • 600 a Baturenek Stanisław 17 w.
 • 600 a Boruszkiewicz Stanisław 17 w.
 • 600 a Boszymowski Jan 17 w.
 • 600 a Budkowa Anna 17 w.
 • 600 a Chamewicz Jan 17 w.
 • 600 a Czapkin Jan 17 w.
 • 600 a Grabarz Marcin 17 w.
 • 600 a Józegowicz Aron 17 w.
 • 600 a Jurkiewicz Stanisław 17 w.
 • 600 a Korsakowa Jadwiga 17 w.
 • 600 a Krawicz Stanisław 17 w.
 • 600 a Krotkowicz Piotr 17 w.
 • 600 a Makaruski Jan 17 w.
 • 600 a Murawicki Mikołaj 17 w.
 • 600 a Ostrowski Mikołaj 17 w.
 • 600 a Otyłko Kasper 17 w.
 • 600 a Polupanowicz Iwan 17 w.
 • 600 a Popowicz Jan 17 w.
 • 600 a Pozowkowa Maruszka 17 w.
 • 600 a Puszkowicz Jan 17 w.
 • 600 a Rymkowicz Szymon 17 w.
 • 600 a Sawka Maxymiusz 17 w.
 • 600 a Seszkowicz Mikołaj 17 w.
 • 600 a Sokalski Jan 17 w.
 • 600 a Sporyszowa Anna 17 w.
 • 600 a Szkalinek Lejba 17 w.
 • 600 a Szkodianka Anna 17 w.
 • 600 a Taniukowicz Stanisław 17 w.
 • 600 a Terpilowska Regina 17 w.
 • 600 a Tochewski Stanisław 17 w.
 • 600 a Tureni Piotr 17 w.
 • 600 a Tych Maryla 17 w.
 • 600 a Zwadyć Prokop 17 w.
 • 651 a Ołyka
 • 653 a sądy 17 w. Wołyń
 • 653 a sądy 17 w. Ołyka
 • 653 a Transakcje majątkowe 17 w. Wołyń
 • 653 a Transakcje majątkowe 17 w. Ołyka
 • 655 a księga wpisów
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 852 j BK 01204
 • 999 a PB, MMP

Indeksy