"Papiery różne - proces o akcye fabryki skałek między Mierowy [Mierową] a [Łukaszem] Uruskim. Papiery Władysława Szydłowskiego."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01235
 • Tytuł: "Papiery różne - proces o akcye fabryki skałek między Mierowy [Mierową] a [Łukaszem] Uruskim. Papiery Władysława Szydłowskiego."
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 288 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ros.
 • Zawartość:
  • "N.XXIV,Papiery różne - proc[es] o akcye fabryki skałek między Mierowy i Uruskim" [kartka 9x5,5 cm ze sznurkiem przytwierdzonym czerwonym lakiem, metka] k. 1
  • "Papiery Władysława Szydłowieckiego" obwoluta k. 2
  • " Do Sądu Głownego Gubernii Podolskiey Departamentu Cywilnego. Od Sukcessorów niegdy JW Łukasza Uruskiego B.m.P.m. w sprawie z JOO Xiążetami Sapiehami y Iwonem Krasowskim" [1784-1810] [Proces dot. wsi Serbrie i podddanego] k. 3-4
  • "Nr 3. dzieło JW Jozefy z Uruskich Uruskiey z JOO. XeX. Sanguszkami i Innemi miane w kartach 16 złozone" [1819-1822] [Summariusz dokumentów - regesty] k. 5-7
  • "Stan Sprawy. JWiel[możnej] Jozefy Uruskiey, Uruskiey? u:[?] JW Łukasza Uruskiego B.MP.M Małzonki Pozostałey wdowy i Sukcessorów w asystencyi wspołopiekunow z JOO. Anielą z Hrabiów Leduchowskiey Matką, Karolem synem, Xiażętami Sanguszkami i Innemi w Sądzie Ziemskim Powiatu Mohylowskiego mianey" [1790-1819?] [Pismo dot. rozliczeń pomiedzy akcjonariuszami w fabryce skałek na terenie wsi Dubowicy] k. 8-9
  • "Sumariusz Dokumentow JOO. Anieli z Hrabiow Leduchowskich Matki i Karola syna Xiąząt Sanguszków..." [1819] [Regesty dok. z lat 1790-1819 dot. fabryki skałek] k. 10-13
  • "Z Luczyńca dnia 23 Czerwca 1812 Roku. Wielmożny Mości Dobrodieiu! Mineło potylekroć..." [23.06 1812] [List Wincentego Józefowicza do NN w sprawie rozliczeń z Uruskim] k. 14-15
  • "Wielmozny Mości Dobrodzieiu. Korzystaiąc z odebraney od WM Pana Dobrodzieia wiadomosci..." [10.02 1823] [List NN do Wincentego Józefowicza podkomorzego mohylewskiego] k. 16-17
  • "Jaśnie... Za Łaskawe doniesienie o W[ielmoż]ney Makowskiey..." [02.04 1823] [List Kolskiego do NN] k. 18-18v
  • "Do Sądu Ziazdowego Rozbiór na Maiątku U.? W. Jana Grabowskiego wio? uskuteczniaiącego. Na wniesienie JW Uruskiey U? JW. Łukasza Uruskiego Małżonki pozostałey wdowy - przyniesione od kuratora Maszy? Rozbiorowey - podana Odpowiedz!" [09.09 1821] [Pismo kuratora masy spaodkowej Grabowskiego Władysława Szyszkowskiego] k. 19-20
  • "Rachunek między JW[ielmożn]ą Jmość Panią Maryanną Hrabiną Mierową Kasztelanową Inflantską JO[świecony]m Xięciem Jm[o]ścią Januszem Sanguszkiem Strażnikiem W[ielki]m Koronnym y JW[ielmożny]m jmość Panem Uruskim Stolnikiem Czerwonogrodzkim, o nabycie dwoch Akcyi Fabryki Skałek. Roku 1791. dnia 30. Lipca" [30.07 1791] [Tabela], k. 21-22
  • "Na fundamencie Dyspozycyi JWielmoznego Imc Pana Uruskiego Stolnika czerwonogradzkiego..." [24.04 1792] [Jan Busakowski zawiera w imieniu Uruskiego kontrakt z Walentym Grzegorzewskim na dzierzawę magazynu] k. 23-24, ps.
  • "Od czasu uczynionego ze mną Kotraktu na sład Skałek z Fabryki J.W. Uruskiego..." [23.06 1792] [Zaświadczenie Walentego Grzegorzewskiego] k. 25
  • "Raport z Fabryki Krzemienney..." [1.06 1792] [Raport w postaci tabeli, list J. Sakiewicza do Uruskiego?] k. 26-27
  • "...Jasnie Wielmozny Panie..." [10.09 1792] [List J. Sakiewicza w sprawie fabryki skałek do Uruskiego?] k. 28-29
  • "...Jasnie Wielmozny Panie...Sąd" [05.10 1792] [List J. Sakiewicza dot. magazynu na skład skałek i postawy kasztelanowej Mirowey i in.] k. 30-31
  • "... Jasnie Wielmozny Panie..." [09.10 1792] [List J. Sakiewicza do Uruskiego? dot. magazynu i utrzymania fabryki skałek oraz w sprawie zaangażowania się finansowego kasztelanowej] k. 32-33
  • "Niżey wyrazona wprzytomności uproszonych Przyjaciół..." [[Hrabina Mirowa daje szambelanowi Łukaszowi Uruskiemu plonipotencję na zarząd Fabryki Skałek] k. 34-35
  • "Zeznaie Ninieyszym Dokumentem..." [23.07 1793] [Jur Sakowicz pisarz fabryki krze...? poświadcza dług wobec W. Grzegorzewskiego] k. 36
  • "...Wielmożny Panie Dobrodzieyu. Kontrakt Imieniem Wielmożnego..." [18.19 1792] [Kontrakt pomiedzy Uruskim a Busakoskim o skład skałek oraz zabranie skałek przez wojsko carskie] k. 38
  • "Wielmozny Mci Dobrodzieju. Losem szczęścia..." [03.09 1793] [List Grzegorzewskiego do NN sprawie uposażenia] k. 38-39
  • "Wielmożny Mosci Dobrodzieju. Mam honor..." [09.10 1798] [List Jana Grzegorzewskiego dp Uruskiego?, sprawa magazyny, sprzedaży skałek, wynagorodzenia] k. 40-41
  • "Nizey podpisany daię zupełna moc U[rodzone]mu Onufremu Kwaitkowskiemu..." [24.06 1799] 'Plenipotencja Łukasza Uruskiego dla Kwiatkowskiego w sprawie sprzedaży, transportu, składu skałek ogniowych] k. 42-43
  • "Kopia Listu pisanego przez JW[ielmożneg]o Uruskiego do W[ielmożnego]o Grzegorzewskiego" [20.007 1799] [Pretensje Uruskiego o spowodowanie strat podczas magazynowania skałek] k. 44-45
  • "Pod Panowaniem... Działo się w Mieście Powiatowym Dubnie Z Xiag Ziems[kich] Potocznych" [12.08 1799] [Uruski przez plenipotenta domaga sie wynagrodzenia szkód od Grzegorzewskiego] k. 46-47
  • "Jasnie Wielmozny Panie... Poruczono mi Czynność wdoniesieniu nayakuratnieyszym..." [13.08 1799] [Kwiatkowski do Uruskiego remanent beczek ze skałkami u Grzegorzewskiego] k. 48-49
  • "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylewskiego Gubernii Podolskiey..." [01.02 1822] [Sprawa pomiędzy Sanguszkami i in. a Uruskimi i in. o fabrykę skałek] k. 50-51
  • "Za Rozkazem... Wypis z Prothokołu Dekretów Sądu Ziemskiego Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey Regestru Spraw Ordynaryjnego Kadencyi..." [03.03 1822] [Sprawa wdowy po Uruskim marszałku powiatu mohylewskiego Józefy Uruskiej i Janem Sulatyckim prezesem sądu granicznego z żoną Julią z Uruskich i in. a Anielą z Ledóchowskich ks. Sanguszkowa i in.] k. 52-52v
  • "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg ziemskich Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey..." [27.04 1822] [Józefa Uruska z Uruskich pozywa ks. Sanguszków i innych w sprawie o fabrykę skałek] k. 53-55
  • "Za Rozkazem... Wypis z Prothokułu Dekretów Sądu Ziemskiego Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey, Refgestru spraw Ordynaryjnego..." [30.03 1822] [Józefa z Uruska z rodziną a Ledóchowscy i potomkowie Niemirów w sprawie o zawieszenie i odalenie sprawy sadowej w sprawie fabryki skałek?] k. 56-57
  • "Za Rozkazem... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskiey ..." [21.09 1822] [Pozew Józefy Uruskiej z Uruskich w sprawie z Anielą z Ledóchowskich matką i Karolem synem ks. Sanguszkami i hrabiami Mierow i in. w sprawie byłych wyroków] k. 58-59
  • "Z Rozkazu Jego... Działo się w Kamieniu Podolskim w Sądzie Głównym Gubernii Podolskiey Departamentu Cywilnego" [12.06 1822] [Józefa z Uruskich Uruska z córkami, pozywa Mikołaja i __alię z grafów Potockich ks. Sapiehów małżonków w sprawie sum za poddanego oddanego nieprawnie w rekruty] k. 60-61"
  • "Wielmożny Mości Dobrodzieju. JOX IMĆ odjechał we czwartek...] [17.09 1810] [List Jo...? Jożwińskiego do NN w sprawie zabranego podanego] k. 62-63
  • "... Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego..." [20.09 1810] [Łukasz Urucki były marszałek pow. mohylewskiego pozywa ks. Mikołaja Sapiehę właściciela wsi Srebryniec o przechowywanie pracowitego Jakowa Iwanowego Kulika] k. 64-65
  • "Metryka. 1810 Goda Oktobrija 12 dnja..." [12.10 1810] [Metryka Iwana Fedorowa syna Kulika] k. 66-67
  • "Za Rozkazem... Wypis z Regestu Spraw Ordynryjgo Sądu Powiatowego Mohylowskiego..." 21.10 1810] [Kondemata powoda Łukasza Uruskiego dla pozwanego Mikołaja ks. Sapiehy w sprawie oddania rekruta] k. 68-69
  • "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich P[owia]tu Mohylewskiego..." 10.02 1811] [Urycki Łukasz MBPM pozywa Michała ks. Sapiehę o zwrot gotówki za przepracowane przez jego poddanego dni robocze, i in.] k. 70-71
  • "Za Rozkazem... Kondemnata. Wypis z Regestu Spraw Ordynaryjnego Sądu Powiatowego Mohylewskiego..." [03.03 1811] [Uruski MBPM pozywa Mikołaja ks. Sapiehę o ukaranie za przeczymywanie poddanego powoda, oddanie w rekruty, zapłacenia za dni robocze i in.] k. 72-73
  • "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylewskiego..." [26.04 1811] [Uruski Łukasz MBPM pozywa Mikołaja i J____ z Potockich ks. Sapiehów w sprawie przetrzymywania i oddania w rekruty poddanego Jakowa Iwanic____ ? Kulika] k. 74-75
  • "Za Rozkazem... Kondemata. Wypis z Protokołu Dekretów Regestu Spraw Ordynaryjnego Sądu Powiatowego Mohylewskiego..." [31.05 1011] [Uruski Łukasz pozywa Mikołaja i Idalię z Potockich ks. Sapiehów o zabezpieczenie dóbr procesowi uległych w sprawie poddanego Jakowa Iwanowego Kulika] k. 76-77
  • "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich powiatu Mohylewskiego..." [16.08 1811] [Uruski Łukasz MBPM pozywa Mikołaja i Idalię z Potockich Sapiehów małżonków oraz Andrzeja Podhorodeckiego w sprawie poddanego] k. 78-79
  • "Wielmożny Mosci Dobrodzieiu. Miałem dyspozycję..." [02.10 1811] [List Józwińskiego do NN] k. 80-80v
  • "Za rozkazem... Wypis z Protokułu Dekretów Sądu Powiatowego Mohylewskiego Rejestru Spraw Ordynaryjnego..." [16.10 1811] [Łukasz Uruski pozywa Mikołaja i Idalię z Potockich, dotyczy rekrutów] k. 81-82v
  • "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylewskiego..." [25.01 1812] [Łukasz Uruski MBPM pozywa ks. ks. Sapiehów w sprawie zjadu kondensacyjnego dot rekrutów z klucza niemiejskiego] k. 83-84
  • "Specyfikacja Podatków opłaconych do Sakrbu Imeratorskiego przez Gromadę Miasteczka Łuczynca tudizeż zaległych i dotad nieopłaconych podatków Inwentarskich na rzecz dziedzica tychze Dóbr JW Łukasza Uruskiego nalezacych, na zbiegu Jakowie synieJwana Kulika Włoscianina tychze Dóbr, który we Wsi Serebryi będąc przetrzymywanym został nakoniec! oddany za tameczną Gromadę wsłużbę Woyskową.." [01.02 1812] [tabela] k. 85-86
  • "Za Rozkazem... Działo się na Groncie Dóbr wsi Serebryi w Gubernii podolskiey powiecie mohylewskim leżących w Domie przewielebnego JX[s]i[ędza] Eliasza Szorytynskiego Parocha wsi..." [25.02 1812] [Sąd zjazdowy w sprawie dóbr, wsi Srebryi pomiędzy Łukaszem Uruskim BMPM a książetami Sapiehami, historia procesu, świadkowie] k. 87-90v
  • "Za rozkazem... Wypis Z xiag ziemskich Powaitu Mohyleweskiego..." [29.02 1812] [Łukasz Uruski pozywa Mikołaja i Idalię z Potockich Sapiehóe, tudzież andreja Podhorodeckiego arendarza wsi Niemic i Serebryi w sprawie przetrzymywania kilku poddanych] k. 91-92
  • "Za Rozkazem... Wypis z Protokułu Dekretow Sądu Ziemskiego Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskiey Regestru Spraw Ordynaryjnego..." [28.05 1812] [Sprawy formalno-prawne, między Uruskim a Sapiehami odwołania od wyroku] k. 93-96
  • "Za rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskieij..." [18.09 1819] [Łukasz Uruski dziedzic dóbr klucza Łuczyniec pozywa małżenstwo książąt Sapihów i Iwona Krassowskiego w sprawie uskutecznie wyroku sądu zjazdowego z 1812] k. 97-98
  • "Za rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskiey..." [07.10 1819] [Łukasz Urucki pozywa Mikołaja i Adalię Ks. Sap[iehów małzonków oraz Iwona Krassowskiego] k. 99-100
  • "Za Rozkazem... wypis z Protokołu dekretów Sądu ziemskiego Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey Regestru spraw Ordynaryjnego..." [16.10 1819] [Pozew Uruskiego wobec nie stawienia sie w sądzie pozwanych małżonków Sapiechów i Iwona Krassowskiego] k. 101-104
  • "Za rozkazem... wypis z Xiąg ziemskich Powiatu mohylowskiego Gubernij Podolskiey..." [20.01 1820] [Łuk otrzymuje wyrok wsprawie sum zasadzonych na Sapiehach i
  • List Dmochowskiego do Brylińskiego 1809 k. 128-130
  • "Dzieło JW Ignacego [...] Marchockiego z W. Ignacym Czechowiczem w sądzie ziemskim powiatowym Ustrzyckim miane" k. 111-120
  • "Dzieło JW Mikołaja [...] Mrozowickiego z JW [Ludwikiem] Gołyńskim" 1810 k. 121-132
  • "Dzieło strz Lipy Herszkowicza z WP Łukaszem Krzyżanowskim [...]" k. 133-137
  • "Dzieło starozakonnego Arona Dawidowicza Lewity, mieszkańca Psarskiego z WW Jarczewskiemi, Bujalskiemi [...] następcami Ignacego Jastrzębskiego [...]" 1819 k. 164-189
  • Sprawa Mikołaja Mrozowickiego z Ambrożym Brylińskim 1815 k. 190-221
  • "Dzieło [...] Adama Orłowskiego i Augustyna Rokickiego do sprawy z masą rozbiorową JW Karola Dziekońskiego [...]" 1824 k. 222-245
  • Sprawa Ledóchowskich Antoniego, sty haysyńskiego, i Stanisława, wojewodzica czerniechowskiego contra Rabczewski Ignacy, stolnik chełmiński k. 246 (pakiecik)
  • "Reiestr ordynacyi i pensyi [...] w skarbie JO Xięcia de Nassaw [...]" 1812
  • "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiegie Gubernij Podolskiey..." [20.01 1820] [Łukasz Uruski domaga się na podstawie wyroku z roku 1819 od małżonków Sapiehów: sum za poddanego oddanego w rekruty, stracone dni robocze, opłacone podatki i wydane kondematy] k. 105-106
  • "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskiey..." [24.01 1820] [Pozew Łukasza Uruskiego przeciwko Mikołajowi i Idalii z Potockich książetom Sapiehom Kamerherom JIM, dziedzicom klucza Nimiejskiego i in. o zasądzone sumy w sprawie nieprawnie oddanego rekruta] k. 107-108
  • "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey..." [27.08 1820] [Józefa z Uruskich Uruska z córkami, wdowa po Łukaszu pozywa Sapiehów i in. w sprawie zaległych wyroków] k. 109-110
  • "N[um]er 1szy Dzieło JW Jgnacego Hrabiego Marchockiego z W. Jgnacym Czechowiczem w Sądzie Ziemskim Powiatowym Urzyckim Miane (etykieta)" [1801-1818] [Plik 5 wypisów akt sądowych dot. zasądzonych długów] k. 112-120
  • "N[ume]ro 15 Dnia NN Maja 1810 r. złozone w Kor_____ dzieło JW Mikołaja z Prussow Mrozowickiego z JW Golinskim...(Etykieta)" [1809-1810] [Sprawa napadu i gwałtów na lasy kitajgrodzkie Mrozowickiego konsyliarza stanu z Ludwikiem Gołynskim P.L M Kor.; 2 wypisy z ksiąg ziemskich guberni podolskiej powiatu uszyckiego 1810; 2 listy Dmochowskiego do Brylińskiego 1809; rezulacja w sprawie małżeństwa poddanych 1808] k. 121-132
  • "N[um]er 45ty Dzieło Star[ozakonnego] Lipy Herszkowicza z ur[odzonym] Łukaszem Krzyzanowskim w Magistracie Uszyckim złożone (etykieta)" [1811] [Dwa wypisy z ksiąg ziemskich guberni podolskiej powiatu uszyckiego, dot. podwód do Lwowa] k. 133-137
  • "Za Rozkazem... Działo się w Kamieniu Podolskim w Sądzie Głownym Gubernij Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych" [09.12 1804] [Jan Onufry Orłowski łow. kor. a Ignacy ze Zmigrodu hr. Stadnicki stolnik podolski i in., sprawy finansowe] k. 138-141
  • "Actum Cameneci in Termini Terrestribus Palatinatus Podoliae..." [12.05 1791] [Kumelskie bracia i siostrta i in, spadek po kan. kam. Pawle Matuszewskim 30.000 złp] k.142-143
  • "w Skutek woli pisemney Hrabiego Ignacego Marchockiego Pryncypała - aby obrachowanie..." [14.12 1820] [Michał Olszeski w imieniu hrabiego rozlicza sie z adwokatem Józefem Regulskim] k. 144
  • "Niżey na podpisie wyrażony zeznaie ninieysza Cessya ręczna..." [01.02 1822] [Zeznanie Józefa Regulskiego w sprawie 1410 złp należących do Ignacego hr Marchockiego] k. 146
  • "N[umer] 104. Za Rozkazem... Wypis z Ksiąg Ziemskich Gubernij Podolskiey Powiatu Urzyckiego..." [09.02 1822] [Pozew dla Ignacego hr. Marchockiego stol. podols. z dzierzawy wsi i in.] k. 147-148
  • "N[umer]o 190 Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Guberni Podolskieiey..." [27.04 1822] [Józew Winnicki pozywa Ignacego hr. Marchockiego w sprawie posagu Julii Marchockiej i sumy 1410 złp] k. 149-149v
  • "N[umer]o 330 Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernij Podolskiey..." [21.09 1822] Józew Winnicki pozywa Ignacego hr. Marchockiego i Julię Marchocka w sprawie sumy 1410 złp] k. 150-151v
  • "N[umer]o 87. Za Rozkazem... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [28.02 1823] [Józef Winnicki pozywa Ignacego hr. Marchockiego i Pulcherię z Marchockich i Eligiusza Małachowskiego małżonków, sprawa zapisu posagu na wsi Otrakowie i Antonowki] k. 151-154
  • "N[ume]ro 19. Pod Panowaniem... Działo się w Gubernij Podolskiey Miescie Powiatowym Uszycy Sądzie Ziemskim Powiatu Uszyckiego..." [22.03 1823] [Powód Józef Winnicki otrzymuje kondematę na Ignacego hr. Marchockiego] k. 155-156
  • "N[ume]ro 187 Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [17.04 1823] [Józef Winncki pozywa Marchocki w sprawie kondemat] k. 157-158
  • "N[umw]ro 19ty. Pod Panowaniem.... działo się w gubernij podolskiey Mieście Powiatowym Uszycy Sądzie Ziemskim Powiatu Uszyckiego..." [26.05 1823] [Powód Józef Winnicki otrzymyje kondematę na Marchockich i wsie Otraków i Antonowka] k. 159-161
  • "N[umer]o 391. Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uczyckiego Gubernij Podolskiey..." [20.09 1823] [Józef Winnicki pozywa hr. Marchockich w sprawie procesu i sumy 1410 złp] k. 162-163
  • "Dzieło Starozakonnego Arona Dawidowicza Lewity, Mieszkańca Barskiego z WW[ielmożnymi] Jarczewskiemi, Bujalskiemi y Następcami n W[ielmożneg]o Ignacego Jastrzebskiego oraz Innemi Dobr Wsi Waynaszowki posiadaczami zaprowadzone w kartach 47miu złozone; Wpis - Starozakonny Aron Dawidiwicz Lewita Mieszkaniec Barski powód, przeciwko WW[ielmożnej] Tekli Jastrzębskiej n W[ielmożnego] Ignacego Jastrzębskiego Dobr Wsi Waynaszowki Diedzica Małżące pozostałey Wdowie y Następcom jezeli jacy Są Spłodzeni, tudzież Wincentemu Ostolskiemu i Antoniemu Pniewskiemu teyze Wsi zastawnym Possesorom oraz Innym pozwanym; W Sprawie zobowiazania Pozwanych do zapłacenia Summy obrachunkiem y Dokumentamy przez byłych Dziedzicow wsi wanaszonki bujalskich y Innych zapewniony Złotych 1880. Groszy 6 wynoszącey wraz z procentem bez odwołania się jednych do Drugich. Wskazanie win na zniesienie całkowitego processu dostatecznie y zupełnie przewiedzionego, oraz w Inych okolicznosciachZapozwem objętych" [1819-1822] [Tekst 1 strony. Składka wypisów z ksiąg ziemskich powiatu litynkiego, sumariusz dokumentów] k. 164-189
  • "N[um]er 6ty Z Rozkazu... Działo się w Kamieńcu Podolskim w Sądzie Głównym Gubernii Podolskiey Cywilnego Departamentu" [03.11 1815] [Spór pomiędzy Mikołajem z Prusów Mrozowickim obecnym konsyliarzem dóbr klucza kitajgrodzkiego, a Ambrożym Brylińskim byłym konsyliarzem w/w dóbr; obraz struktury i systemu gospodarowania] k. 190-197v
  • "N[ume]ro 5ty. Pod panowaniem... Działo sie w Gubernij Podolskiey Mieście Powiatowym Uszycy ..." [21.10 1819] [Dalszy spór Mikołaja z Prusów Mrozowickiego z Ambrożym Brylińskim, zob. k. 190-197v] k. 198-205
  • "N[ume]ro 502. Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [07.11 1818] [Konsyliarz Mikołaj z Prusów Mrozowicki pozywa Ambrożego Brylińskiego w sprawie nadużyć w poborze opłat w kluczu kitajgrodzkim] k. 206-207
  • "Za Rozkazem... Sąd Głony Guberniy Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych Wam..." [03.10 1822] [Sprawy spadkowe i majątkowe Godlewskich] k. 208-209
  • "Fascykuł 69. Sumariusz Dokumentów Jw. Jana Nep[omucena] Grocholskiego bPSS__ do sprawy y wpis WW Godlewskich: p[rzeciw]ko wierzycielom..." [1799-1810] [spraw o majątek pomiedzu Godlewskimi o Grocholskimi, genealogia] k. 210-211
  • "Alexander Pierwszy... Sad Głowny gubernii Podol[skiej] Departamentu 2go" [02.09 1809] [Jan Benedykt i Stefan Godlewski pozywają wierzycieli i sorów w sprawie oddania dóbr] k. 212-213
  • "N[ume]ro 195 Z rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Gubernii Podolskiey Powiatu Uszyckiego..." [ 21.04 1819] [Mikołaj Prus Mrozowicki konsyliarz stanu imperium pozywa Ambrożego Brylinskiego, który bywszy rządcą w dobrach Kitajogrodzkich naraził na straty mieszkańców i in.] k. 214-215
  • " N[ume]ro 574. Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernij Podolskiey..." [10.11 1811] [Spór Mikołaj Mrozowiecki a Ambroży Brylinski w sprawie podróży końmi do Berdyczowa, 2 wypisy z tą samą datą i sprawą] k. 216-219
  • "Pod Panowaniem... Działo się w Gubernij Podolskiey Mieście Powiatowym Uszycy..." [14.12 1811] [Sprawa Brylinskiego z Mikołajem Mrozowieckim o ordynacje} k. 220-221
  • "Dzieło JWW Adama Orłowskiego i Augustyna Rokickiego do Sprawy z Massą Rozbiorową JW Karola Dziekońskiego w Sadzie Głownym Podolskim cywilnego Departamentu w Regestrze Exekucyinym mianey złozone" [1824 ok.] [Etykieta] k. 222
  • "Summariusz dokumentów s Strony JW Augustyna Rokickiego bPM do Sprawy z Massą Dziekanskiego w Sadzie Głównym gubernii Podolskiey w Regestrze exekucyinym mianey złożonych" [24.02 1824] [Regesty z lat 1821-1824 dot.: długu Rokickiego i in.] k. 223-224,
  • "podane dnia 26 lutego 1824 roku Do Sądu Ziazdowego, Rozbior Fortuny JW. Karola Dziekonskiego na Gróncie wsi Tarasowki ułatwiaiącego. Od Augustyna Rokickiego swym i JW[ielmożneg]o Adama Orłowskiego B MPP Imieniem Wniesienie" [26.02 1824] [spór o masę spadkową po Karolu Dziekonskim pomiedzy Baltazarem grafem Komorowskim a innymi] k. 225-26
  • "Z Rozkazu... Sąd Główny Gubernii Podolskiej Departyamentu Spraw Cywilnych..." [26.04 1823] [Przypozew w sprawie rozliczenia dostaw zboża do armii mołdawskiej w l. 1809-1810 po śmierci Karola Dziekońskiego] k. 227-228
  • "Z Rozkazu... Sąd Głowny Departamentu Spraw Cywilnych Gubernij Podolskiey..." [03.01 1825] [Pozew opiekunów masy rozbiorowej Karola Diekonskiego w sprawie dostaw zboża do armii mołdawskiej] k. 229-230
  • "Wniesienie Kura__ do Sądu rozbiorowego_ Do Sądu Ziazdowego Rozbier ____ JWW Dziekonskichzn_____ Dekreta Sądu Głownego Podol[skiego] na Groncie Dobr Wsi Tarasowki złatwiaiacego" [27.02 1824] [
  • Sprawa Ledóchowskich Antoniego, sty haysyńskiego, i Stanisława, wojewodzica czerniechowskiego contra Rabczewski Ignacy, stolnik chełmiński k. 246 (pakiecik)
  • "Reiestr ordynacyi i pensyi [...] w skarbie JO Xięcia de Nassaw [...]" 1812
  • "Panie Jozefie Dobrodzieju!" [27.02 1824] [List Rokickiego do Józefa [Starzynskiego?] wsprawie dostaw prowiantu w lat. 18091810] k. 233-234
  • "Pod Panowaniem... N[umer]. 44. Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [28.04 1821] [Dekret rozbiorowy majątku graffa komorowskiego] k. 235-239
  • "N[umwer].51. Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Jampolskiego" [12.02 1824] [Sprawa sądu rozyskiego? do sądu rozbiorowego jampolskiego o złożeniu pozwu z masy spadkowej Karola Dziekańskiego na majątek graffa Komorowskiego] k. 240-241
  • "N[umer]o 42 Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Jampolskiego" [12.02 1824] [Sprawa sądu w miasteczku Rozyszcz? do sądu rozbiorowego jampolskiego o złożeniu pozwu z masy spadkowej Karola Dziekańskiego na majątek graffa Komorowskiego] k. 242-243
  • "Za Rozkazem... Sąd Podsędkowski Ziemski Powiatu Jampolskiego na Ziezdzie w Rozbiorze ____wieckim..." [27.02 1824] [Sprawa zapłaty za nadpłacone sumy za dostawę zboża przez Dziekańskiego] k. 244-244
  • "Inkwizycya ze Strony Antoniego Starosty Haysymskigo Stanisława Wojewodzica Czerniechowskiego Ledochowskich Braci między sobą Rodzonych Dobr Klucza Pieczychwost Dziedzicow w Sprawie Z W. Ignacym Rabczewskim Stoln[ikiem] Chełmin[skim]..." [24.08 1786] [Nierozpieczętowany dekret sądu polubownego kompromisarskiego, pieczęć sygnetowa, herb zatarty] k. 246
  • "N[um]er 9ty. Summaryusz dokumentow w Sprawie Ur. Jozefa Ossowskiego z Wą JMc Panną Elzbietą [Feloe] de Ek[o]mon sukcesorką n JOXięcia de Nassau Siegien y Administratorami Maiątku po tymże pozostałego w Sądzie Ziemskim P[owia]tu Uszyckiego mianey złozonych" [1806-1815] [Sprawa Jozefa Ossowskiego ekonoma majatku ks. Nassau, 15 regestów dokumentów] k. 247-248
  • "Imc Pan Józef Ossowski służąc w Skarbie OJ.Xięcia de Nassau..." [06.09 1809] [Rozliczenie? służby Ossowskiego] k. 249-250
  • "JO Karol Xiąże de Nasau Siegien do Dobr Tynnew, Krasnorosye Gubernyi Podolskiey..." [27.03 1806] [Kontrakt z Jozefem Ossowskim na funkcję ekonomiczną w dobrach księcia, umowa skończyła się w 1812] k. 251-252
  • "Sąd Gł[ówny] Gubernii Podol[skiej] Departamentu Cywilnego. Ze Strony Ur. Józefa Ossowskiego w Sprawie z JW Ekomon...." [08.10 1818] [Spór ossowskiego z leżbieta ekonom spadkobierczynią karola de Nasssau]l. 253-254
  • "Jasnie Wielmozni Panowie y Naylitosciwszi Dobrodzieie..." [08.05 1808] [List Ossowskiego oraz rejestr (tabela) zaległych pensji ze skarbu ks. de Nassau] k. 255-257
  • "N[ume]ro 183 Z rozkazu.. Wypis z Xiąg Ziemskich Gubernii Podolskiey Podolskiey[!] Powiatu Uszyckiego..." [20.04 1811] [Józej Ossowski pozywa Elżbietę Ekonom i in. o utracone dochody] k. 258-259
  • "N[ume]r 20 Pod Panowaniem... Działo sie w Gubernii Podolskiey Miescie Powaitowym Uszycy na Kadencyi Sądowey..." [06.06 1811] [O wydanie kondemnaty w sprawie Józef Ossowski a Elzbietą Ekmon i administratorami i kuratorami dóbr] k. 260-261
  • "N[umer] 516 Z rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Guberni Podolskiey..." [27.09 1811] [Józef Ossowski pozywa Elżbietę Ekmon i in. w sprawie nie zrealizowania kontraktu finasowego po zakończeniu służby w miasteczku Tynna] k. 262-263
  • "N[ume]ro 13 Pod Panowaniem... Działo się w Gubernii Podolskiey Miescie Powiatowym Uszycy na Kadencyi..." [27.11 1811] [O wydanie kondemnaty Ossowski w sprawie z Elżbietą Eknom] k. 264-265
  • "Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Gubernii Podolskiey Powiatu Uszyckiego..." [28.02 1812] [Józef Ossowski pozywa Elzbietę Eknom i in. w sprawie sprzeciwienia się kontraktowi] k. 266-267
  • "Pod Panowaniem... Działo się w Guberni Podolskiey Miescie Powiatowym Uszycy na Sessyi Sądowey..." [04.04 1812] [Sprawa Ossowski a Elżbieta Eknom] k. 268-269
  • "Z Rozkazu... Działo się na Gróncie Dóbr Miasteczka Tynny w Gubernii Podolskiey Powiecie Uszyckim sytuowanych w Chacie Pracowitego Grzegorza Mazura..." [03.07 1812] [Wyrok sądu zjazdowego w sprawie Ossowski Elżbieta Eknom] k. 270-273
  • "N[ume]ro 20. Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Gubernii Podolskiey Powiatu Uszyckiego..." [21.04 1813] [Józef Ossowski kolejny raz pozywa Elżbietę Eknom, Józefa Starzyńskiego chorążego podolskiego, Jana Spendowskiego chorążego powiatu kamienieckiego (administratorów), Franciszka Kruczkowskiego kuratora majątku po ks. de Nassau] k. 274-275
  • "N[umer]o 17. Pod Panowaniem... Działo się w gubernii podolskiey Miescie Powaitowym Uszycy na Kadencyi Sądowey..." [25.06 1813] [Sprawa wydania dekretu z rejestru ordynaryjnego między Józefem Ossowskim a Elzbietą Ekmon i in. potwierdzjącego wypłacenie Ossowskiemu 1734 zł srb.] k. 276-277
  • "N[ume]ro 369. Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [15.12 1813] [Odwołanie Ossowskiego w sprawie nie otrzymania zasądzonej sumy od Elżbiety Eknom i in.] k. 278-279
  • "N[um]ero 43. Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [30.01 1814] [Józef Ossowski przypozywa Elżbietę Eknom i in. o wytrzmanie z maisteczka tymy sumy 1734 zł. srb.] k. 280-281
  • "N[ome]ro 7 Pod Panowaniem... Działo sie w gubernii Podolskiey Miescie Powiatowym Uszycy na Kadencyi Sądowey...." [19.03 1814] [Pozew Ossowskiego o sumę 1734zł. srb.] k. 282-283
  • "N[ome]ro 202 Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Powaitu Uszyckiego Gubernij Podolskiey..." [26.04 1815] [Ossowski sprawa o długu 1734 zł srebr.] k. 284-285
  • "N[umer]o 14. Pod Panowaniem..." Działo się w Gubernii Podolskiey Mieście Powiatowym Uszycy na Kadencyji Sądowey..." [08.10 1815] [Dekret z regetru ordynaryjnego dla Józefa Ossowskiego w sprawie nie odebranych sum za spełniony obowiązel eknomiczny w dobrach ks. de Nassau] k. 285-287
 • Proweniencja: Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bryliński Ambroży
  • Bujalscy
  • Czechowicz Ignacy
  • Dawidowicz Aron Lewita
  • Dziekoński Karol
  • Gołyński Ludwik
  • Herszkowicz Lipa
  • Jarczewscy
  • Jastrzębski Ignacy
  • Krzyżanowski Łukasz
  • Ledóchowski Antoni sta hajsyński publicysta misjonarz
  • Marchocki Ignacy Ścibor 1755-1827
  • Mier Jan klan inflancki
  • Mier Marianna z Tarnowskich klanowa inflancka
  • Mrozowicki Mikołaj
  • Nassau de ks.
  • Orłowscy
  • Orłowski Adam
  • Rabczewski Ignacy stolnik chełmiński
  • Rokicki Augustyn
  • Sanguszko Janusz Modest sta krzemieniecki 1749-1806
  • Sanguszkowa Aniela z Ledóchowskich strażnikowa w. kor. zm. 1823
  • Szydłowski Władysław kurator masy spadkowej
  • Uruski Łukasz
  • Uruski Tomasz Adam
  • Archiwum Świeykowskich
  • Dubowica
  • Łuczyniec
  • Psarskie
  • akcje 18 w.
  • kamieniołomy 18 w.
  • przemysł 18 w.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Papiery
 • 245 $a "Papiery różne - proces o akcye fabryki skałek między Mierowy [Mierową] a [Łukaszem] Uruskim. |Papiery Władysława Szydłowskiego."
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 18-19 w.
 • 300 $a 288 k. $c 37x24 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Ledóchowska Aniela zob. Sanguszkowa Aniela z Ledóchowskich
 • 400 $a Tarnowska Marianna zob. Mier Marianna z Tarnowskich klanowa inflancka
 • 520 $a "N.XXIV,Papiery różne - proc[es] o akcye fabryki skałek między Mierowy i Uruskim" [kartka 9x5,5 cm ze sznurkiem przytwierdzonym czerwonym lakiem, metka] k. 1
 • 520 $a "Papiery Władysława Szydłowieckiego" obwoluta k. 2
 • 520 $a " Do Sądu Głownego Gubernii Podolskiey Departamentu Cywilnego. Od Sukcessorów niegdy JW Łukasza Uruskiego B.m.P.m. w sprawie z JOO Xiążetami Sapiehami y Iwonem Krasowskim" [1784-1810] [Proces dot. wsi Serbrie i podddanego] k. 3-4
 • 520 $a "Nr 3. dzieło JW Jozefy z Uruskich Uruskiey z JOO. XeX. Sanguszkami i Innemi miane w kartach 16 złozone" [1819-1822] [Summariusz dokumentów - regesty] k. 5-7
 • 520 $a "Stan Sprawy. JWiel[możnej] Jozefy Uruskiey, Uruskiey? u:[?] JW Łukasza Uruskiego B.MP.M Małzonki Pozostałey wdowy i Sukcessorów w asystencyi wspołopiekunow z JOO. Anielą z Hrabiów Leduchowskiey Matką, Karolem synem, Xiażętami Sanguszkami i Innemi w Sądzie Ziemskim Powiatu Mohylowskiego mianey" [1790-1819?] [Pismo dot. rozliczeń pomiedzy akcjonariuszami w fabryce skałek na terenie wsi Dubowicy] k. 8-9
 • 520 $a "Sumariusz Dokumentow JOO. Anieli z Hrabiow Leduchowskich Matki i Karola syna Xiąząt Sanguszków..." [1819] [Regesty dok. z lat 1790-1819 dot. fabryki skałek] k. 10-13
 • 520 $a "Z Luczyńca dnia 23 Czerwca 1812 Roku. Wielmożny Mości Dobrodieiu! Mineło potylekroć..." [23.06 1812] [List Wincentego Józefowicza do NN w sprawie rozliczeń z Uruskim] k. 14-15
 • 520 $a "Wielmozny Mości Dobrodzieiu. Korzystaiąc z odebraney od WM Pana Dobrodzieia wiadomosci..." [10.02 1823] [List NN do Wincentego Józefowicza podkomorzego mohylewskiego] k. 16-17
 • 520 $a "Jaśnie... Za Łaskawe doniesienie o W[ielmoż]ney Makowskiey..." [02.04 1823] [List Kolskiego do NN] k. 18-18v
 • 520 $a "Do Sądu Ziazdowego Rozbiór na Maiątku U.? W. Jana Grabowskiego wio? uskuteczniaiącego. Na wniesienie JW Uruskiey U? JW. Łukasza Uruskiego Małżonki pozostałey wdowy - przyniesione od kuratora Maszy? Rozbiorowey - podana Odpowiedz!" [09.09 1821] [Pismo kuratora masy spaodkowej Grabowskiego Władysława Szyszkowskiego] k. 19-20
 • 520 $a "Rachunek między JW[ielmożn]ą Jmość Panią Maryanną Hrabiną Mierową Kasztelanową Inflantską JO[świecony]m Xięciem Jm[o]ścią Januszem Sanguszkiem Strażnikiem W[ielki]m Koronnym y JW[ielmożny]m jmość Panem Uruskim Stolnikiem Czerwonogrodzkim, o nabycie dwoch Akcyi Fabryki Skałek. Roku 1791. dnia 30. Lipca" [30.07 1791] [Tabela], k. 21-22
 • 520 $a "Na fundamencie Dyspozycyi JWielmoznego Imc Pana Uruskiego Stolnika czerwonogradzkiego..." [24.04 1792] [Jan Busakowski zawiera w imieniu Uruskiego kontrakt z Walentym Grzegorzewskim na dzierzawę magazynu] k. 23-24, ps.
 • 520 $a "Od czasu uczynionego ze mną Kotraktu na sład Skałek z Fabryki J.W. Uruskiego..." [23.06 1792] [Zaświadczenie Walentego Grzegorzewskiego] k. 25
 • 520 $a "Raport z Fabryki Krzemienney..." [1.06 1792] [Raport w postaci tabeli, list J. Sakiewicza do Uruskiego?] k. 26-27
 • 520 $a "...Jasnie Wielmozny Panie..." [10.09 1792] [List J. Sakiewicza w sprawie fabryki skałek do Uruskiego?] k. 28-29
 • 520 $a "...Jasnie Wielmozny Panie...Sąd" [05.10 1792] [List J. Sakiewicza dot. magazynu na skład skałek i postawy kasztelanowej Mirowey i in.] k. 30-31
 • 520 $a "... Jasnie Wielmozny Panie..." [09.10 1792] [List J. Sakiewicza do Uruskiego? dot. magazynu i utrzymania fabryki skałek oraz w sprawie zaangażowania się finansowego kasztelanowej] k. 32-33
 • 520 $a "Niżey wyrazona wprzytomności uproszonych Przyjaciół..." [[Hrabina Mirowa daje szambelanowi Łukaszowi Uruskiemu plonipotencję na zarząd Fabryki Skałek] k. 34-35
 • 520 $a "Zeznaie Ninieyszym Dokumentem..." [23.07 1793] [Jur Sakowicz pisarz fabryki krze...? poświadcza dług wobec W. Grzegorzewskiego] k. 36
 • 520 $a "...Wielmożny Panie Dobrodzieyu. Kontrakt Imieniem Wielmożnego..." [18.19 1792] [Kontrakt pomiedzy Uruskim a Busakoskim o skład skałek oraz zabranie skałek przez wojsko carskie] k. 38
 • 520 $a "Wielmozny Mci Dobrodzieju. Losem szczęścia..." [03.09 1793] [List Grzegorzewskiego do NN sprawie uposażenia] k. 38-39
 • 520 $a "Wielmożny Mosci Dobrodzieju. Mam honor..." [09.10 1798] [List Jana Grzegorzewskiego dp Uruskiego?, sprawa magazyny, sprzedaży skałek, wynagorodzenia] k. 40-41
 • 520 $a "Nizey podpisany daię zupełna moc U[rodzone]mu Onufremu Kwaitkowskiemu..." [24.06 1799] 'Plenipotencja Łukasza Uruskiego dla Kwiatkowskiego w sprawie sprzedaży, transportu, składu skałek ogniowych] k. 42-43
 • 520 $a "Kopia Listu pisanego przez JW[ielmożneg]o Uruskiego do W[ielmożnego]o Grzegorzewskiego" [20.007 1799] [Pretensje Uruskiego o spowodowanie strat podczas magazynowania skałek] k. 44-45
 • 520 $a "Pod Panowaniem... Działo się w Mieście Powiatowym Dubnie Z Xiag Ziems[kich] Potocznych" [12.08 1799] [Uruski przez plenipotenta domaga sie wynagrodzenia szkód od Grzegorzewskiego] k. 46-47
 • 520 $a "Jasnie Wielmozny Panie... Poruczono mi Czynność wdoniesieniu nayakuratnieyszym..." [13.08 1799] [Kwiatkowski do Uruskiego remanent beczek ze skałkami u Grzegorzewskiego] k. 48-49
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylewskiego Gubernii Podolskiey..." [01.02 1822] [Sprawa pomiędzy Sanguszkami i in. a Uruskimi i in. o fabrykę skałek] k. 50-51
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Prothokołu Dekretów Sądu Ziemskiego Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey Regestru Spraw Ordynaryjnego Kadencyi..." [03.03 1822] [Sprawa wdowy po Uruskim marszałku powiatu mohylewskiego Józefy Uruskiej i Janem Sulatyckim prezesem sądu granicznego z żoną Julią z Uruskich i in. a Anielą z Ledóchowskich ks. Sanguszkowa i in.] k. 52-52v
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg ziemskich Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey..." [27.04 1822] [Józefa Uruska z Uruskich pozywa ks. Sanguszków i innych w sprawie o fabrykę skałek] k. 53-55
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Prothokułu Dekretów Sądu Ziemskiego Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey, Refgestru spraw Ordynaryjnego..." [30.03 1822] [Józefa z Uruska z rodziną a Ledóchowscy i potomkowie Niemirów w sprawie o zawieszenie i odalenie sprawy sadowej w sprawie fabryki skałek?] k. 56-57
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskiey ..." [21.09 1822] [Pozew Józefy Uruskiej z Uruskich w sprawie z Anielą z Ledóchowskich matką i Karolem synem ks. Sanguszkami i hrabiami Mierow i in. w sprawie byłych wyroków] k. 58-59
 • 520 $a "Z Rozkazu Jego... Działo się w Kamieniu Podolskim w Sądzie Głównym Gubernii Podolskiey Departamentu Cywilnego" [12.06 1822] [Józefa z Uruskich Uruska z córkami, pozywa Mikołaja i __alię z grafów Potockich ks. Sapiehów małżonków w sprawie sum za poddanego oddanego nieprawnie w rekruty] k. 60-61"
 • 520 $a "Wielmożny Mości Dobrodzieju. JOX IMĆ odjechał we czwartek...] [17.09 1810] [List Jo...? Jożwińskiego do NN w sprawie zabranego podanego] k. 62-63
 • 520 $a "... Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego..." [20.09 1810] [Łukasz Urucki były marszałek pow. mohylewskiego pozywa ks. Mikołaja Sapiehę właściciela wsi Srebryniec o przechowywanie pracowitego Jakowa Iwanowego Kulika] k. 64-65
 • 520 $a "Metryka. 1810 Goda Oktobrija 12 dnja..." [12.10 1810] [Metryka Iwana Fedorowa syna Kulika] k. 66-67
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Regestu Spraw Ordynryjgo Sądu Powiatowego Mohylowskiego..." 21.10 1810] [Kondemata powoda Łukasza Uruskiego dla pozwanego Mikołaja ks. Sapiehy w sprawie oddania rekruta] k. 68-69
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich P[owia]tu Mohylewskiego..." 10.02 1811] [Urycki Łukasz MBPM pozywa Michała ks. Sapiehę o zwrot gotówki za przepracowane przez jego poddanego dni robocze, i in.] k. 70-71
 • 520 $a "Za Rozkazem... Kondemnata. Wypis z Regestu Spraw Ordynaryjnego Sądu Powiatowego Mohylewskiego..." [03.03 1811] [Uruski MBPM pozywa Mikołaja ks. Sapiehę o ukaranie za przeczymywanie poddanego powoda, oddanie w rekruty, zapłacenia za dni robocze i in.] k. 72-73
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylewskiego..." [26.04 1811] [Uruski Łukasz MBPM pozywa Mikołaja i J____ z Potockich ks. Sapiehów w sprawie przetrzymywania i oddania w rekruty poddanego Jakowa Iwanic____ ? Kulika] k. 74-75
 • 520 $a "Za Rozkazem... Kondemata. Wypis z Protokołu Dekretów Regestu Spraw Ordynaryjnego Sądu Powiatowego Mohylewskiego..." [31.05 1011] [Uruski Łukasz pozywa Mikołaja i Idalię z Potockich ks. Sapiehów o zabezpieczenie dóbr procesowi uległych w sprawie poddanego Jakowa Iwanowego Kulika] k. 76-77
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich powiatu Mohylewskiego..." [16.08 1811] [Uruski Łukasz MBPM pozywa Mikołaja i Idalię z Potockich Sapiehów małżonków oraz Andrzeja Podhorodeckiego w sprawie poddanego] k. 78-79
 • 520 $a "Wielmożny Mosci Dobrodzieiu. Miałem dyspozycję..." [02.10 1811] [List Józwińskiego do NN] k. 80-80v
 • 520 $a "Za rozkazem... Wypis z Protokułu Dekretów Sądu Powiatowego Mohylewskiego Rejestru Spraw Ordynaryjnego..." [16.10 1811] [Łukasz Uruski pozywa Mikołaja i Idalię z Potockich, dotyczy rekrutów] k. 81-82v
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylewskiego..." [25.01 1812] [Łukasz Uruski MBPM pozywa ks. ks. Sapiehów w sprawie zjadu kondensacyjnego dot rekrutów z klucza niemiejskiego] k. 83-84
 • 520 $a "Specyfikacja Podatków opłaconych do Sakrbu Imeratorskiego przez Gromadę Miasteczka Łuczynca tudizeż zaległych i dotad nieopłaconych podatków Inwentarskich na rzecz dziedzica tychze Dóbr JW Łukasza Uruskiego nalezacych, na zbiegu Jakowie synieJwana Kulika Włoscianina tychze Dóbr, który we Wsi Serebryi będąc przetrzymywanym został nakoniec! oddany za tameczną Gromadę wsłużbę Woyskową.." [01.02 1812] [tabela] k. 85-86
 • 520 $a "Za Rozkazem... Działo się na Groncie Dóbr wsi Serebryi w Gubernii podolskiey powiecie mohylewskim leżących w Domie przewielebnego JX[s]i[ędza] Eliasza Szorytynskiego Parocha wsi..." [25.02 1812] [Sąd zjazdowy w sprawie dóbr, wsi Srebryi pomiędzy Łukaszem Uruskim BMPM a książetami Sapiehami, historia procesu, świadkowie] k. 87-90v
 • 520 $a "Za rozkazem... Wypis Z xiag ziemskich Powaitu Mohyleweskiego..." [29.02 1812] [Łukasz Uruski pozywa Mikołaja i Idalię z Potockich Sapiehóe, tudzież andreja Podhorodeckiego arendarza wsi Niemic i Serebryi w sprawie przetrzymywania kilku poddanych] k. 91-92
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Protokułu Dekretow Sądu Ziemskiego Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskiey Regestru Spraw Ordynaryjnego..." [28.05 1812] [Sprawy formalno-prawne, między Uruskim a Sapiehami odwołania od wyroku] k. 93-96
 • 520 $a "Za rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskieij..." [18.09 1819] [Łukasz Uruski dziedzic dóbr klucza Łuczyniec pozywa małżenstwo książąt Sapihów i Iwona Krassowskiego w sprawie uskutecznie wyroku sądu zjazdowego z 1812] k. 97-98
 • 520 $a "Za rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskiey..." [07.10 1819] [Łukasz Urucki pozywa Mikołaja i Adalię Ks. Sap[iehów małzonków oraz Iwona Krassowskiego] k. 99-100
 • 520 $a "Za Rozkazem... wypis z Protokołu dekretów Sądu ziemskiego Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey Regestru spraw Ordynaryjnego..." [16.10 1819] [Pozew Uruskiego wobec nie stawienia sie w sądzie pozwanych małżonków Sapiechów i Iwona Krassowskiego] k. 101-104
 • 520 $a "Za rozkazem... wypis z Xiąg ziemskich Powiatu mohylowskiego Gubernij Podolskiey..." [20.01 1820] [Łuk otrzymuje wyrok wsprawie sum zasadzonych na Sapiehach i
 • 520 $a List Dmochowskiego do Brylińskiego 1809 k. 128-130
 • 520 $a "Dzieło JW Ignacego [...] Marchockiego z W. Ignacym Czechowiczem w sądzie ziemskim powiatowym Ustrzyckim miane" k. 111-120
 • 520 $a "Dzieło JW Mikołaja [...] Mrozowickiego z JW [Ludwikiem] Gołyńskim" 1810 k. 121-132
 • 520 $a "Dzieło strz Lipy Herszkowicza z WP Łukaszem Krzyżanowskim [...]" k. 133-137
 • 520 $a "Dzieło starozakonnego Arona Dawidowicza Lewity, mieszkańca Psarskiego z WW Jarczewskiemi, Bujalskiemi [...] następcami Ignacego Jastrzębskiego [...]" 1819 k. 164-189
 • 520 $a Sprawa Mikołaja Mrozowickiego z Ambrożym Brylińskim 1815 k. 190-221
 • 520 $a "Dzieło [...] Adama Orłowskiego i Augustyna Rokickiego do sprawy z masą rozbiorową JW Karola Dziekońskiego [...]" 1824 k. 222-245
 • 520 $a Sprawa Ledóchowskich Antoniego, sty haysyńskiego, i Stanisława, wojewodzica czerniechowskiego contra Rabczewski Ignacy, stolnik chełmiński k. 246 (pakiecik)
 • 520 $a "Reiestr ordynacyi i pensyi [...] w skarbie JO Xięcia de Nassaw [...]" 1812
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiegie Gubernij Podolskiey..." [20.01 1820] [Łukasz Uruski domaga się na podstawie wyroku z roku 1819 od małżonków Sapiehów: sum za poddanego oddanego w rekruty, stracone dni robocze, opłacone podatki i wydane kondematy] k. 105-106
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylowskiego Gubernij Podolskiey..." [24.01 1820] [Pozew Łukasza Uruskiego przeciwko Mikołajowi i Idalii z Potockich książetom Sapiehom Kamerherom JIM, dziedzicom klucza Nimiejskiego i in. o zasądzone sumy w sprawie nieprawnie oddanego rekruta] k. 107-108
 • 520 $a "Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Mohylewskiego Gubernij Podolskiey..." [27.08 1820] [Józefa z Uruskich Uruska z córkami, wdowa po Łukaszu pozywa Sapiehów i in. w sprawie zaległych wyroków] k. 109-110
 • 520 $a "N[um]er 1szy Dzieło JW Jgnacego Hrabiego Marchockiego z W. Jgnacym Czechowiczem w Sądzie Ziemskim Powiatowym Urzyckim Miane (etykieta)" [1801-1818] [Plik 5 wypisów akt sądowych dot. zasądzonych długów] k. 112-120
 • 520 $a "N[ume]ro 15 Dnia NN Maja 1810 r. złozone w Kor_____ dzieło JW Mikołaja z Prussow Mrozowickiego z JW Golinskim...(Etykieta)" [1809-1810] [Sprawa napadu i gwałtów na lasy kitajgrodzkie Mrozowickiego konsyliarza stanu z Ludwikiem Gołynskim P.L M Kor.; 2 wypisy z ksiąg ziemskich guberni podolskiej powiatu uszyckiego 1810; 2 listy Dmochowskiego do Brylińskiego 1809; rezulacja w sprawie małżeństwa poddanych 1808] k. 121-132
 • 520 $a "N[um]er 45ty Dzieło Star[ozakonnego] Lipy Herszkowicza z ur[odzonym] Łukaszem Krzyzanowskim w Magistracie Uszyckim złożone (etykieta)" [1811] [Dwa wypisy z ksiąg ziemskich guberni podolskiej powiatu uszyckiego, dot. podwód do Lwowa] k. 133-137
 • 520 $a "Za Rozkazem... Działo się w Kamieniu Podolskim w Sądzie Głownym Gubernij Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych" [09.12 1804] [Jan Onufry Orłowski łow. kor. a Ignacy ze Zmigrodu hr. Stadnicki stolnik podolski i in., sprawy finansowe] k. 138-141
 • 520 $a "Actum Cameneci in Termini Terrestribus Palatinatus Podoliae..." [12.05 1791] [Kumelskie bracia i siostrta i in, spadek po kan. kam. Pawle Matuszewskim 30.000 złp] k.142-143
 • 520 $a "w Skutek woli pisemney Hrabiego Ignacego Marchockiego Pryncypała - aby obrachowanie..." [14.12 1820] [Michał Olszeski w imieniu hrabiego rozlicza sie z adwokatem Józefem Regulskim] k. 144
 • 520 $a "Niżey na podpisie wyrażony zeznaie ninieysza Cessya ręczna..." [01.02 1822] [Zeznanie Józefa Regulskiego w sprawie 1410 złp należących do Ignacego hr Marchockiego] k. 146
 • 520 $a "N[umer] 104. Za Rozkazem... Wypis z Ksiąg Ziemskich Gubernij Podolskiey Powiatu Urzyckiego..." [09.02 1822] [Pozew dla Ignacego hr. Marchockiego stol. podols. z dzierzawy wsi i in.] k. 147-148
 • 520 $a "N[umer]o 190 Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Guberni Podolskieiey..." [27.04 1822] [Józew Winnicki pozywa Ignacego hr. Marchockiego w sprawie posagu Julii Marchockiej i sumy 1410 złp] k. 149-149v
 • 520 $a "N[umer]o 330 Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernij Podolskiey..." [21.09 1822] Józew Winnicki pozywa Ignacego hr. Marchockiego i Julię Marchocka w sprawie sumy 1410 złp] k. 150-151v
 • 520 $a "N[umer]o 87. Za Rozkazem... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [28.02 1823] [Józef Winnicki pozywa Ignacego hr. Marchockiego i Pulcherię z Marchockich i Eligiusza Małachowskiego małżonków, sprawa zapisu posagu na wsi Otrakowie i Antonowki] k. 151-154
 • 520 $a "N[ume]ro 19. Pod Panowaniem... Działo się w Gubernij Podolskiey Miescie Powiatowym Uszycy Sądzie Ziemskim Powiatu Uszyckiego..." [22.03 1823] [Powód Józef Winnicki otrzymuje kondematę na Ignacego hr. Marchockiego] k. 155-156
 • 520 $a "N[ume]ro 187 Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [17.04 1823] [Józef Winncki pozywa Marchocki w sprawie kondemat] k. 157-158
 • 520 $a "N[umw]ro 19ty. Pod Panowaniem.... działo się w gubernij podolskiey Mieście Powiatowym Uszycy Sądzie Ziemskim Powiatu Uszyckiego..." [26.05 1823] [Powód Józef Winnicki otrzymyje kondematę na Marchockich i wsie Otraków i Antonowka] k. 159-161
 • 520 $a "N[umer]o 391. Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uczyckiego Gubernij Podolskiey..." [20.09 1823] [Józef Winnicki pozywa hr. Marchockich w sprawie procesu i sumy 1410 złp] k. 162-163
 • 520 $a "Dzieło Starozakonnego Arona Dawidowicza Lewity, Mieszkańca Barskiego z WW[ielmożnymi] Jarczewskiemi, Bujalskiemi y Następcami n W[ielmożneg]o Ignacego Jastrzebskiego oraz Innemi Dobr Wsi Waynaszowki posiadaczami zaprowadzone w kartach 47miu złozone; Wpis - Starozakonny Aron Dawidiwicz Lewita Mieszkaniec Barski powód, przeciwko WW[ielmożnej] Tekli Jastrzębskiej n W[ielmożnego] Ignacego Jastrzębskiego Dobr Wsi Waynaszowki Diedzica Małżące pozostałey Wdowie y Następcom jezeli jacy Są Spłodzeni, tudzież Wincentemu Ostolskiemu i Antoniemu Pniewskiemu teyze Wsi zastawnym Possesorom oraz Innym pozwanym; W Sprawie zobowiazania Pozwanych do zapłacenia Summy obrachunkiem y Dokumentamy przez byłych Dziedzicow wsi wanaszonki bujalskich y Innych zapewniony Złotych 1880. Groszy 6 wynoszącey wraz z procentem bez odwołania się jednych do Drugich. Wskazanie win na zniesienie całkowitego processu dostatecznie y zupełnie przewiedzionego, oraz w Inych okolicznosciachZapozwem objętych" [1819-1822] [Tekst 1 strony. Składka wypisów z ksiąg ziemskich powiatu litynkiego, sumariusz dokumentów] k. 164-189
 • 520 $a "N[um]er 6ty Z Rozkazu... Działo się w Kamieńcu Podolskim w Sądzie Głównym Gubernii Podolskiey Cywilnego Departamentu" [03.11 1815] [Spór pomiędzy Mikołajem z Prusów Mrozowickim obecnym konsyliarzem dóbr klucza kitajgrodzkiego, a Ambrożym Brylińskim byłym konsyliarzem w/w dóbr; obraz struktury i systemu gospodarowania] k. 190-197v
 • 520 $a "N[ume]ro 5ty. Pod panowaniem... Działo sie w Gubernij Podolskiey Mieście Powiatowym Uszycy ..." [21.10 1819] [Dalszy spór Mikołaja z Prusów Mrozowickiego z Ambrożym Brylińskim, zob. k. 190-197v] k. 198-205
 • 520 $a "N[ume]ro 502. Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [07.11 1818] [Konsyliarz Mikołaj z Prusów Mrozowicki pozywa Ambrożego Brylińskiego w sprawie nadużyć w poborze opłat w kluczu kitajgrodzkim] k. 206-207
 • 520 $a "Za Rozkazem... Sąd Głony Guberniy Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych Wam..." [03.10 1822] [Sprawy spadkowe i majątkowe Godlewskich] k. 208-209
 • 520 $a "Fascykuł 69. Sumariusz Dokumentów Jw. Jana Nep[omucena] Grocholskiego bPSS__ do sprawy y wpis WW Godlewskich: p[rzeciw]ko wierzycielom..." [1799-1810] [spraw o majątek pomiedzu Godlewskimi o Grocholskimi, genealogia] k. 210-211
 • 520 $a "Alexander Pierwszy... Sad Głowny gubernii Podol[skiej] Departamentu 2go" [02.09 1809] [Jan Benedykt i Stefan Godlewski pozywają wierzycieli i sorów w sprawie oddania dóbr] k. 212-213
 • 520 $a "N[ume]ro 195 Z rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Gubernii Podolskiey Powiatu Uszyckiego..." [ 21.04 1819] [Mikołaj Prus Mrozowicki konsyliarz stanu imperium pozywa Ambrożego Brylinskiego, który bywszy rządcą w dobrach Kitajogrodzkich naraził na straty mieszkańców i in.] k. 214-215
 • 520 $a " N[ume]ro 574. Z Rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernij Podolskiey..." [10.11 1811] [Spór Mikołaj Mrozowiecki a Ambroży Brylinski w sprawie podróży końmi do Berdyczowa, 2 wypisy z tą samą datą i sprawą] k. 216-219
 • 520 $a "Pod Panowaniem... Działo się w Gubernij Podolskiey Mieście Powiatowym Uszycy..." [14.12 1811] [Sprawa Brylinskiego z Mikołajem Mrozowieckim o ordynacje} k. 220-221
 • 520 $a "Dzieło JWW Adama Orłowskiego i Augustyna Rokickiego do Sprawy z Massą Rozbiorową JW Karola Dziekońskiego w Sadzie Głownym Podolskim cywilnego Departamentu w Regestrze Exekucyinym mianey złozone" [1824 ok.] [Etykieta] k. 222
 • 520 $a "Summariusz dokumentów s Strony JW Augustyna Rokickiego bPM do Sprawy z Massą Dziekanskiego w Sadzie Głównym gubernii Podolskiey w Regestrze exekucyinym mianey złożonych" [24.02 1824] [Regesty z lat 1821-1824 dot.: długu Rokickiego i in.] k. 223-224,
 • 520 $a "podane dnia 26 lutego 1824 roku Do Sądu Ziazdowego, Rozbior Fortuny JW. Karola Dziekonskiego na Gróncie wsi Tarasowki ułatwiaiącego. Od Augustyna Rokickiego swym i JW[ielmożneg]o Adama Orłowskiego B MPP Imieniem Wniesienie" [26.02 1824] [spór o masę spadkową po Karolu Dziekonskim pomiedzy Baltazarem grafem Komorowskim a innymi] k. 225-26
 • 520 $a "Z Rozkazu... Sąd Główny Gubernii Podolskiej Departyamentu Spraw Cywilnych..." [26.04 1823] [Przypozew w sprawie rozliczenia dostaw zboża do armii mołdawskiej w l. 1809-1810 po śmierci Karola Dziekońskiego] k. 227-228
 • 520 $a "Z Rozkazu... Sąd Głowny Departamentu Spraw Cywilnych Gubernij Podolskiey..." [03.01 1825] [Pozew opiekunów masy rozbiorowej Karola Diekonskiego w sprawie dostaw zboża do armii mołdawskiej] k. 229-230
 • 520 $a "Wniesienie Kura__ do Sądu rozbiorowego_ Do Sądu Ziazdowego Rozbier ____ JWW Dziekonskichzn_____ Dekreta Sądu Głownego Podol[skiego] na Groncie Dobr Wsi Tarasowki złatwiaiacego" [27.02 1824] [
 • 520 $a Sprawa Ledóchowskich Antoniego, sty haysyńskiego, i Stanisława, wojewodzica czerniechowskiego contra Rabczewski Ignacy, stolnik chełmiński k. 246 (pakiecik)
 • 520 $a "Reiestr ordynacyi i pensyi [...] w skarbie JO Xięcia de Nassaw [...]" 1812
 • 520 $a "Panie Jozefie Dobrodzieju!" [27.02 1824] [List Rokickiego do Józefa [Starzynskiego?] wsprawie dostaw prowiantu w lat. 18091810] k. 233-234
 • 520 $a "Pod Panowaniem... N[umer]. 44. Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [28.04 1821] [Dekret rozbiorowy majątku graffa komorowskiego] k. 235-239
 • 520 $a "N[umwer].51. Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Jampolskiego" [12.02 1824] [Sprawa sądu rozyskiego? do sądu rozbiorowego jampolskiego o złożeniu pozwu z masy spadkowej Karola Dziekańskiego na majątek graffa Komorowskiego] k. 240-241
 • 520 $a "N[umer]o 42 Za Rozkazem... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Jampolskiego" [12.02 1824] [Sprawa sądu w miasteczku Rozyszcz? do sądu rozbiorowego jampolskiego o złożeniu pozwu z masy spadkowej Karola Dziekańskiego na majątek graffa Komorowskiego] k. 242-243
 • 520 $a "Za Rozkazem... Sąd Podsędkowski Ziemski Powiatu Jampolskiego na Ziezdzie w Rozbiorze ____wieckim..." [27.02 1824] [Sprawa zapłaty za nadpłacone sumy za dostawę zboża przez Dziekańskiego] k. 244-244
 • 520 $a "Inkwizycya ze Strony Antoniego Starosty Haysymskigo Stanisława Wojewodzica Czerniechowskiego Ledochowskich Braci między sobą Rodzonych Dobr Klucza Pieczychwost Dziedzicow w Sprawie Z W. Ignacym Rabczewskim Stoln[ikiem] Chełmin[skim]..." [24.08 1786] [Nierozpieczętowany dekret sądu polubownego kompromisarskiego, pieczęć sygnetowa, herb zatarty] k. 246
 • 520 $a "N[um]er 9ty. Summaryusz dokumentow w Sprawie Ur. Jozefa Ossowskiego z Wą JMc Panną Elzbietą [Feloe] de Ek[o]mon sukcesorką n JOXięcia de Nassau Siegien y Administratorami Maiątku po tymże pozostałego w Sądzie Ziemskim P[owia]tu Uszyckiego mianey złozonych" [1806-1815] [Sprawa Jozefa Ossowskiego ekonoma majatku ks. Nassau, 15 regestów dokumentów] k. 247-248
 • 520 $a "Imc Pan Józef Ossowski służąc w Skarbie OJ.Xięcia de Nassau..." [06.09 1809] [Rozliczenie? służby Ossowskiego] k. 249-250
 • 520 $a "JO Karol Xiąże de Nasau Siegien do Dobr Tynnew, Krasnorosye Gubernyi Podolskiey..." [27.03 1806] [Kontrakt z Jozefem Ossowskim na funkcję ekonomiczną w dobrach księcia, umowa skończyła się w 1812] k. 251-252
 • 520 $a "Sąd Gł[ówny] Gubernii Podol[skiej] Departamentu Cywilnego. Ze Strony Ur. Józefa Ossowskiego w Sprawie z JW Ekomon...." [08.10 1818] [Spór ossowskiego z leżbieta ekonom spadkobierczynią karola de Nasssau]l. 253-254
 • 520 $a "Jasnie Wielmozni Panowie y Naylitosciwszi Dobrodzieie..." [08.05 1808] [List Ossowskiego oraz rejestr (tabela) zaległych pensji ze skarbu ks. de Nassau] k. 255-257
 • 520 $a "N[ume]ro 183 Z rozkazu.. Wypis z Xiąg Ziemskich Gubernii Podolskiey Podolskiey[!] Powiatu Uszyckiego..." [20.04 1811] [Józej Ossowski pozywa Elżbietę Ekonom i in. o utracone dochody] k. 258-259
 • 520 $a "N[ume]r 20 Pod Panowaniem... Działo sie w Gubernii Podolskiey Miescie Powaitowym Uszycy na Kadencyi Sądowey..." [06.06 1811] [O wydanie kondemnaty w sprawie Józef Ossowski a Elzbietą Ekmon i administratorami i kuratorami dóbr] k. 260-261
 • 520 $a "N[umer] 516 Z rozkazu... Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Guberni Podolskiey..." [27.09 1811] [Józef Ossowski pozywa Elżbietę Ekmon i in. w sprawie nie zrealizowania kontraktu finasowego po zakończeniu służby w miasteczku Tynna] k. 262-263
 • 520 $a "N[ume]ro 13 Pod Panowaniem... Działo się w Gubernii Podolskiey Miescie Powiatowym Uszycy na Kadencyi..." [27.11 1811] [O wydanie kondemnaty Ossowski w sprawie z Elżbietą Eknom] k. 264-265
 • 520 $a "Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Gubernii Podolskiey Powiatu Uszyckiego..." [28.02 1812] [Józef Ossowski pozywa Elzbietę Eknom i in. w sprawie sprzeciwienia się kontraktowi] k. 266-267
 • 520 $a "Pod Panowaniem... Działo się w Guberni Podolskiey Miescie Powiatowym Uszycy na Sessyi Sądowey..." [04.04 1812] [Sprawa Ossowski a Elżbieta Eknom] k. 268-269
 • 520 $a "Z Rozkazu... Działo się na Gróncie Dóbr Miasteczka Tynny w Gubernii Podolskiey Powiecie Uszyckim sytuowanych w Chacie Pracowitego Grzegorza Mazura..." [03.07 1812] [Wyrok sądu zjazdowego w sprawie Ossowski Elżbieta Eknom] k. 270-273
 • 520 $a "N[ume]ro 20. Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Gubernii Podolskiey Powiatu Uszyckiego..." [21.04 1813] [Józef Ossowski kolejny raz pozywa Elżbietę Eknom, Józefa Starzyńskiego chorążego podolskiego, Jana Spendowskiego chorążego powiatu kamienieckiego (administratorów), Franciszka Kruczkowskiego kuratora majątku po ks. de Nassau] k. 274-275
 • 520 $a "N[umer]o 17. Pod Panowaniem... Działo się w gubernii podolskiey Miescie Powaitowym Uszycy na Kadencyi Sądowey..." [25.06 1813] [Sprawa wydania dekretu z rejestru ordynaryjnego między Józefem Ossowskim a Elzbietą Ekmon i in. potwierdzjącego wypłacenie Ossowskiemu 1734 zł srb.] k. 276-277
 • 520 $a "N[ume]ro 369. Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [15.12 1813] [Odwołanie Ossowskiego w sprawie nie otrzymania zasądzonej sumy od Elżbiety Eknom i in.] k. 278-279
 • 520 $a "N[um]ero 43. Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Uszyckiego Gubernii Podolskiey..." [30.01 1814] [Józef Ossowski przypozywa Elżbietę Eknom i in. o wytrzmanie z maisteczka tymy sumy 1734 zł. srb.] k. 280-281
 • 520 $a "N[ome]ro 7 Pod Panowaniem... Działo sie w gubernii Podolskiey Miescie Powiatowym Uszycy na Kadencyi Sądowey...." [19.03 1814] [Pozew Ossowskiego o sumę 1734zł. srb.] k. 282-283
 • 520 $a "N[ome]ro 202 Z Rozkazu... Wypis z Xiąg Ziemskich Powaitu Uszyckiego Gubernij Podolskiey..." [26.04 1815] [Ossowski sprawa o długu 1734 zł srebr.] k. 284-285
 • 520 $a "N[umer]o 14. Pod Panowaniem..." Działo się w Gubernii Podolskiey Mieście Powiatowym Uszycy na Kadencyji Sądowey..." [08.10 1815] [Dekret z regetru ordynaryjnego dla Józefa Ossowskiego w sprawie nie odebranych sum za spełniony obowiązel eknomiczny w dobrach ks. de Nassau] k. 285-287
 • 541 $c a $d 1870
 • 546 $a Pol., ros.
 • 561 $a Archiwum Podwysockiego w Rychtach $d BK VII, XXIV $m Rychty $w Działyński Jan $w Darowski Aleksander Weryha $w Archiwum Świeykowskich $w Świeykowscy $w Podwysocki Konstanty
 • 600 $a Bryliński Ambroży
 • 600 $a Bujalscy
 • 600 $a Czechowicz Ignacy
 • 600 $a Dawidowicz Aron Lewita
 • 600 $a Dziekoński Karol
 • 600 $a Gołyński Ludwik
 • 600 $a Herszkowicz Lipa
 • 600 $a Jarczewscy
 • 600 $a Jastrzębski Ignacy
 • 600 $a Krzyżanowski Łukasz
 • 600 $a Ledóchowski Antoni sta hajsyński publicysta misjonarz
 • 600 $a Marchocki Ignacy Ścibor 1755-1827
 • 600 $a Mier Jan klan inflancki
 • 600 $a Mier Marianna z Tarnowskich klanowa inflancka
 • 600 $a Mrozowicki Mikołaj
 • 600 $a Nassau de ks.
 • 600 $a Orłowscy
 • 600 $a Orłowski Adam
 • 600 $a Rabczewski Ignacy stolnik chełmiński
 • 600 $a Rokicki Augustyn
 • 600 $a Sanguszko Janusz Modest sta krzemieniecki 1749-1806
 • 600 $a Sanguszkowa Aniela z Ledóchowskich strażnikowa w. kor. zm. 1823
 • 600 $a Szydłowski Władysław kurator masy spadkowej
 • 600 $a Uruski Łukasz
 • 600 $a Uruski Tomasz Adam
 • 610 $a Archiwum Świeykowskich
 • 651 $a Dubowica
 • 651 $a Łuczyniec
 • 651 $a Psarskie
 • 653 $a akcje 18 w.
 • 653 $a kamieniołomy 18 w.
 • 653 $a przemysł 18 w.
 • 700 $a Dmochowski 1809
 • 700 $a Grzegorzewski Jan 1795-1798
 • 700 $a Jaźwiński Józef 1810-1811
 • 700 $a Józefowicz Wincenty 1812
 • 700 $a Kolski S. 1823
 • 700 $a Kwiatkowski O.? J. 1799
 • 700 $a Sakowicz pisarz fabryki [kompanicznej=Company] krzemieni 1792
 • 700 $a Salemski? 1823
 • 740 $a Reiestr ordynacyi i pensyi w skarbie JO Xięcia de Nassaw 1812
 • 740 $a Sprawa Ledóchowskich Antoniego sty haysyńskiego i Stanisława wojewodzica czerniechowskiego contra Rabczewski Ignacy stolnik chełmiński
 • 740 $a Dzieło Adama Orłowskiego i Augustyna Rokickiego do sprawy z masą rozbiorową JW Karola Dziekońskiego 1824
 • 740 $a Sprawa Mikołaja Mrozowickiego z Ambrożym Brylińskim 1815
 • 740 $a Dzieło starozakonnego Arona Dawidowicza Lewity mieszkańca Psarskiego z WW Jarczewskiemi Bujalskiemi następcami Ignacego Jastrzębskiego 1819
 • 740 $a Dzieło strz Lipy Herszkowicza z WP Łukaszem Krzyżanowskim
 • 740 $a Dzieło JW Mikołaja Mrozowickiego z JW Ludwikiem Gołyńskim 1810
 • 740 $a Dzieło JW Ignacego Marchockiego z W. Ignacym Czechowiczem w sądzie ziemskim powiatowym Ustrzyckim miane
 • 740 $a Specyffikacya podatków opłaconych do skarbu Imperatorskiego przez gromadę miasteczka Łuczyńca tudzież zaległych na rzecz dziedzica Łukasza Uruskiego 1812
 • 740 $a Rapport fabryki krzemienney a ie 1 July ad 1792 uczyniony
 • 740 $a Rachunek o nabycie dwóch akcyi Fabryki Skałek roku 1791
 • 852 $j BK 01235

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01235