[Zamek w Kórniku – przekrój podłużny] Pomorskie Biuro Robót Architektonicznych i Inżynieryjnych ; Inż. W. Pawlak [Inwentaryzacja architektoniczna zamku w Kórniku, w sierpniu 1947 r., arkusz nr 6] Sygnatura, odcisk pieczęci tuszowej, atrament, w p. d. narożu: „Pomorskie Biuro Robót Architektonicznych i Inżynieryjnych sierpień 1947 r. Nr. ... Inż. W. Pawlak”

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: BK 10826/2, k. 032
  • Sygnatura : BK 10826/2, k. 32
  • Tytuł/nazwa : [Zamek w Kórniku – przekrój podłużny] Pomorskie Biuro Robót Architektonicznych i Inżynieryjnych ; Inż. W. Pawlak
  • Miejsce : [b. m.] sierpień 1947
  • Seria/cykl : [Inwentaryzacja architektoniczna zamku w Kórniku, w sierpniu 1947 r., arkusz nr 6] Sygnatura, odcisk pieczęci tuszowej, atrament, w p. d. narożu: „Pomorskie Biuro Robót Architektonicznych i Inżynieryjnych sierpień 1947 r. Nr. ... Inż. W. Pawlak”
  • Opis : Przekrój podłużny zamku w Kórniku (wzdłuż linii północ – południe). Napis, po lewej: \"PRZEKRÓJ A – A\". Numer w p. d. narożu: \"6.\" oznaczający numer arkusza w dokumentacji. Czerwonym atramentem narysowano kotwy wiążącę ścianę północną zamku pozostałą częścią budynku. Skala 1:100. Napis, niebieską, kredką, w p. d. narożu: \"PRZEKRÓJ A–A\",,"NIE
  • Materiał i technika wykonania: 41,6 x 63 cm
  • Opis formalny : światłokopia, atrament, papier
  • Waga : stary zasób
  • Forma/rodzaj/gatunek: Biblioteka Kórnicka - zbiór rękopisów