Ansicht des Schlosses zu Kurnik vom See. ; [Widok elewacji zachodniej zamku w Kórniku] Abicht. [Inwentaryzacja architektoniczna zamku w Kórniku przed przebudową w XIX w.] „Abicht.”

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0002
 • Sygnatura : Pl I 2
 • Autor : Abicht Abicht Abicht autor autor autor
 • Tytuł/nazwa : Ansicht des Schlosses zu Kurnik vom See. ; [Widok elewacji zachodniej zamku w Kórniku] Abicht.
 • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; 1826–1827]
 • Seria/cykl : [Inwentaryzacja architektoniczna zamku w Kórniku przed przebudową w XIX w.] „Abicht.”
 • Opis : Elewacja zachodnia Zamku w Kórniku przed przebudową przeprowadzoną przez Tytusa Działyńskiego (1796–1861). Podpis pod rysunkiem: „Ansicht des Schlosses zu Kurnik vom See.”. Skala – podziałka liniowa w stopach reńskich. U dołu litery ołówkiem: „a” i „c” dla orientacji rysunku. Rysunek poplamiony tuszem w wielu miejscach na awersie i rewersie, ze śladami odcisków palców. Na rewersie szkic - kontur budynku, z otworami okiennymi, przerysowany ołówkiem z awersu. Skala – podziałka liniowa w stopach reńskich (10 stóp = 13,4 cm). ołówkiem, na awersie w p.g. narożniku: „2.”
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek tuszem ; akwarela ; rękopis tuszem ; rysunek ołówkiem
 • Opis formalny : Rysunek tuszem kolorowany akwarelą, rękopis tuszem i rysunek ołówkiem na papierze.
 • Wymiary : 33,8 x 43,5 cm (wym. karty)
 • Język : ger
 • Proweniencja: stary zasób
 • Forma/rodzaj/gatunek: Inwentaryzacja architektoniczna Rysunek tuszem Akwarela Rysunek architektoniczny Widoki elewacji moje hasło DBN DBN moje
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (elewacja zachodnia) moje hasło ikonografia
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (1826-1827 ; przed przebudową Tytusa Działyńskiego) Barok moje hasło ikonografia ikonografia
  • 1826-1827 czas powstania