[Widok elewacji wschodniej zamku w Kórniku przed przebudową w XIX w.] Odrysu wykonał mgr inż arch Eligiusz Kodur [według rysunku Abichta] [Inwentaryzacja architektoniczna zamku w Kórniku przed przebudową w XIX w.] „ODRYSU WYKONAŁ MGR INŻ ARCH ELIGIUSZ KODUR 1959”

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0003/02
 • Sygnatura : Pl 3/2
 • Autor : Abicht Kodur, Eligiusz autor wzoru autor
 • Tytuł/nazwa : [Widok elewacji wschodniej zamku w Kórniku przed przebudową w XIX w.] Odrysu wykonał mgr inż arch Eligiusz Kodur [według rysunku Abichta]
 • Wydanie/stan : Kopia rysunku w zbiorach BK, nr inw. Pl 3.
 • Miejsce : [b.m.] 1959 [według rysunku z l. 1826–1827]
 • Relacje : Zob. rysunek w zbiorach BK, nr inw. Pl 0003.
 • Seria/cykl : [Inwentaryzacja architektoniczna zamku w Kórniku przed przebudową w XIX w.] „ODRYSU WYKONAŁ MGR INŻ ARCH ELIGIUSZ KODUR 1959”
 • Opis : Elewacja wschodnia Zamku w Kórniku przed przebudową przeprowadzoną przez Tytusa Działyńskiego (1826–1861) – kopia rysunku wykonana w skali 1:1. Pod rysunkiem skala – podziałka liniowa w stopach reńskich. ołówkiem, na awersie w l.g. narożniku: „od str. wschodniej” (ręką A. Chyczewskiej) ; ołówkiem, na rewersie: „1342 b. 1960” (nr księgi nabytków BK)
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier ; płótno światłokopia
 • Opis formalny : Światłokopia na papierze naklejonym na płótno.
 • Wymiary : 39,2 x 50,5 cm (maks. wym. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: dar 1960 1342 b 1960
 • Forma/rodzaj/gatunek: Widoki elewacji Inwentaryzacja architektoniczna Światłokopia moje hasło
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kodur, Eligiusz proweniencja
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (elewacja wschodnia) ikonografia
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (1826-1827 ; przed przebudową Tytusa Działyńskiego) moje hasło ikonografia
  • 1959-1959 1826-1827 czas powstania czas powstania wzoru

Pliki

Studio Session-432.tif (181 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny

Studio Session-433.tif (181 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny