Rysunek Zamku Kórnickiego. Roboty fundamentowe Lucjan Weichert, Architekt, Poznań, Wały Zygmunta Augusta 2. ; Planografja, Poznań, ul. Gwarna 11 „PLANOGRAFJA – POZNAŃ, UL. GWARNA 11 – TELEFON 37-47” „Lucjan Weichert Architekt Poznań, Wały Zygmunta Augusta 2.”

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0227
 • Sygnatura : Pl V 227
 • Autor : Planografja Planografja Weichert, Lucjan Weichert, Lucjan (...–19..) Planografja Weichert, Lucjan Planografja Weichert, Lucjan autor autor autor autor
 • Tytuł/nazwa : Rysunek Zamku Kórnickiego. Roboty fundamentowe Lucjan Weichert, Architekt, Poznań, Wały Zygmunta Augusta 2. ; Planografja, Poznań, ul. Gwarna 11
 • Miejsce : Poznań 1933
 • Seria/cykl : „PLANOGRAFJA – POZNAŃ, UL. GWARNA 11 – TELEFON 37-47” „Lucjan Weichert Architekt Poznań, Wały Zygmunta Augusta 2.”
 • Opis : Zawiera: \"RZUT PIWNIC.\" z uwidocznieniem projektu palowania; \"RZUT PARTERU.\
 • Liczba/objętość : \"RZUT DACHÓW.\"
 • Materiał i technika wykonania: DNIA 4.IX.1933. WŁAŚCICIEL: A. Pacyński ARCHITEKT: L. Weichert\" odciski pieczątek tuszowych i znaczek opłaty stemplowej. Przy tym: list Lucjana Weicherta do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego w Poznaniu
 • Opis formalny : KÓRNIK
 • Wymiary : z 5 września 1933 r.
 • Waga : z uzasadnieniem robót
 • Język : Sygnatura, odcisk pieczęci tuszowej na planie nr 1 i 6: „Lucjan Weichert Architekt Poznań, Wały Zygmunta Augusta 2.” ; Nadruk, na naklejce na okładce: „PLANOGRAFJA – POZNAŃ, UL. GWARNA 11 – TELEFON 37-47”
 • Proweniencja: które wykonać miał inż. Lucjan Ballenstaedt z Poznania dwa wypełnione formularze \"Podanie zawierające prośbę o pozwolenie na budowę wymagającą zatwiedzenia projektu\" zawierające opis budowy plan sytuacyjny obliczenia statyczne wzmocnienia fundamentów
 • Forma/rodzaj/gatunek: Inwentaryzacja architektoniczna
 • Hasła przedmiotowe :
  • Balenstaedt, Lucjan (...–...) inżynier z Poznania
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (elewacja południowa) Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (przekrój podłużny) ikonografia ikonografia
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (rzut 1. kondygnacji) Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (1924-1953 ; remonty za czasów Fundacji Zakłady Kórnickie) Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (rzut 2. kondygnacji) Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (rzut 3. kondygnacji) Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (rzut 4. kondygnacji) Dach ikonografia ikonografia ikonografia ikonografia ikonografia
  • Podanie zawierające prośbę o pozwolenie na budowę wymagającą zatwiedzenia projektu