[Antoni Kąsinowski (1931–2017)] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Pl 0763
  • Sygnatura : Pl 763
  • Autor : Kąsinowski, Antoni ... autor autor wzoru
  • Tytuł/nazwa : [Antoni Kąsinowski (1931–2017)]
  • Miejsce : [b.m.] [między 1990 i 1998, według rysunku z lat 1869-1871]
  • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
  • Liczba/objętość : 1 k.
  • Materiał i technika wykonania: kalka techniczna rysunek tuszem
  • Proweniencja: dar 2004 0049 c 2004 50
  • Hasła przedmiotowe : Kąsinowska, Róża proweniencja