Album księżnej Izabeli Czartoryskiej z wierszami w. 18-19.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01367
 • Kopie:
  • Mf 2246
  • Mf 6707
 • Autor: Czartoryska, Izabela z Flemmingów (1746-1835)
 • Tytuł: Album księżnej Izabeli Czartoryskiej z wierszami w. 18-19.
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 387 k. 24x19 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, złocenia (ramka), 18/19 w.
 • Język: Pol., franc., ang., niem.
 • Zawartość:
  • Karpiński Franciszek, "Pieśń nabożna" k. 1
  • Delille Jacques, "Hymn do piękna. Tłom. z [...] de Lille przez J.C.P.L. [Chreptowicz Joachim?]" k. 3-5
  • Delille Jacques, "Melancholia. Z Pieśni O Imaginacyi Delila Tłomaczenie wolne" [Chreptowicz Joachim?]" k. 5v-6
  • "Dla Zofii Matuszewicówney" dwa wierszyki: [Inc.:] "Skromney cnoty, talentów [...]" i "Ta, co przez rzadkie cnoty [...]" k. 8-9
  • [Inc.:] "Rok temu, smętna jesień siała mgły ponure [...]" k. 11-12
  • Ustrzycki Kazimierz, "Himn do Boga o Usczęnsliwienie Oyczyzney" k. 14-15
  • [Kniaźnin Franciszek Dionizy], "Modlitwy" k. 17-19
  • Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do Boga" k. 21
  • [Inc.:] "W tey porze lat wesołych i wiosny rozwicia [...]" k. 23
  • [Inc.:] "Bracia niech z nas każdy bieży [...]" k. 25
  • Tymowski Tomasz, "Duma Żołnierza polskiego w Hiszpanii, w starożytnym Zamku Maurów nad Tagiem, napisana" k. 29-30
  • "Pieśń Rycerska" k. 32
  • "Dziecie i Błyskawica" k. 34
  • [Inc.:] "Gdy tego żądasz koniecznie [...]" k. 36
  • [Koźmian Kajetan], "Do tańcuiącego Krakowa" k. 37
  • [Inc.:] "Tchnąca przyiemną wonią, z maiowym porankiem [...]" k. 39
  • [Inc.:] "Kiedy Wiosna co nam sprzyja [...]" k. 42
  • [Inc.:] "Sophie a de tous les attracts [...]" k. 44
  • [Inc.:] "Un Polonais, jeune et brave soldat [...]" k. 46
  • "Wiersz spiewany publicznie w dzień Imienin JOXnej Izabelli Czartoryskiey - 19.listopada Ru 1809" k. 48
  • Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Na urodziny X. Izabelli Czartoryyskiey " k. 50
  • "Romance de Roland" k. 52
  • [Inc.:] "Gdy ciekawością zdjęta wyśledzam przyczynę [...]" k. 54
  • [Inc.:] "Piękny ogrodek ieszcze piękniejszą urodził [...]" k. 55
  • "Bayka" k. 57
  • "La femme [...] sans le Raport [...]" k. 59-60
  • [Inc.:] "Helas! le connut ce plaisir si bisarre [...]" k. 62-63
  • Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do Puław" k. 66-67
  • A.R., "Pałasz" k. 69
  • [Inc.:] "Na japurtowej korze, który nad wąwozem [...]" k. 70
  • [Inc.:] "Szczęśnyś? nieszczęsny? ieźliś iest bez winy [...]" k. 72
  • "Do Dzieduszyckiego Pisarza Litt. przybyłego z Polskiey do Matki w Gallicyi mieszkaiącey" k. 74
  • [Inc.:] "Tu niech obłędną drogą idąc zadumany [...]" k. 76-77
  • "Bukiet dla J. O. Xiężniczki Jeymci Maryanny Czartoryskiey generałowny podolskiey" k. 78
  • [Inc.:] "Przychodniu czuły! gdy ta wdzięczna okolica [...]" k. 80
  • "Leoś Kupidyn do H. M." k. 82
  • [Inc.:] "Widziałem Piękne Puławy [...]" k. 84
  • [Inc.:] "Zbytek Dostatku i Próżności dzicie(?) [...]" k. 86
  • [Inc.:] "Już Pułnoc wybiły dzwony [...]" k. 88-89
  • Matuszewisz Tadeusz, "Posłanie" k. 91
  • Matuszewicz Tadeusz, "Matuszewic do Xny Czartoryski Głowy Podolski" k. 91 [na odwrocie]
  • Piramowicz G[rzegorz], "Schronienie Muzom" k. 92
  • Szymanowski Józef, "Wiosna" k. 94
  • "Starożytność Grodzieńska" k. 96 [na odwrocie karty: Son Aleffe Madame la Princesse Czartoryska]
  • "Do Czasu Proroctwo" k. 98-99
  • [Inc.:] "Na co szukać w Barometrze [...]" k. 101
  • "An inscription for a room...by the Princess Czartoriska in a garden at middleton park, where she had placed an Altan to Friendship. 1790" k. 102
  • Bykowski Ignacy Jaksa, "Strumyku luby" k. 104
  • [Inc.:] "Gdyś matki naszey Przyjaciółką prawą [...]" k. 106
  • [Inc.:] "Haute et puifrente Dame [...]" k. 107
  • Potocki Ignacy, [inc.:] "Zdaniem moim [...]" k. 109-110
  • [Inc.:] "Czy sadzisz drzewa, kwiaty, lub rosliny małe [...]" k. 112
  • "Przy ofiarowaniu puginału J. O. Xięciu Jmci" k. 112 [na odwrocie]
  • [Inc.:] "Trudnisz Twe serce y umysł rozdwaiasz [...]" k. 113
  • [Inc.:] "Xiężno? Czegoz niezrobisz byles tylko chciała [...]" k. 116
  • [Inc.:] "Miało być pod cytrą Xiężney [...]" k. 117
  • "Vers etraits d'une Lettre de M. Thomas 16. la Marquise de [...]" k. 119
  • "Podziękowanie" k. 122
  • [Inc.:] Soditos en es mundo tenemos porche cail [...]" k. 124 [na karcie znajduje się zapis nutowy]
  • [Inc.:] "Nous tous sans bas monde [...]" k. 125
  • [Inc.:] "Sola solita sola sola te quiero [...]" k. 126 [na karcie znajduje się zapis nutowy]
  • "Pieśń nadwiślańska" k. 128-129
  • "Od Raków" k. 131
  • List do NN od Róży Z. k. 133
  • [Inc.:] "Gdzież te niestety chwile zleciały [...]" k. 134
  • "Regrets de Krzeszowice" k. 136-137
  • Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do Xcia Konstan: Czartoryyskiego" k. 139
  • [Inc.:] "A teraz spoyrzay(?) na ten obraz drugi [...]" k. 141
  • [Inc.:] "Z prostem sercem dzielne dłonie [...]" k. 142
  • Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do Johna" k. 144
  • "Hymne" k. 146
  • "Fragment sur la pauvrete de l'abbe Delille" k. 148
  • [Inc.:] "Księżno! sakrał już odkryty [...]" k. 150
  • "Matka i Róża" k. 153
  • [Inc.:] "Pomnikom które wieków władza pokonywa [...]" k. 155
  • [Inc.:] "Kiedy ręka kreśliła te pobożne pienia [...]" k. 155
  • [Inc.:] "Domek moy zdobi y łąka zielona [...]" k. 157
  • [Inc.:] "By uczcić luby dzień Twojego rodu [...]" k. 159
  • Czartoryski Adam, "Do Jozefa Koblanskiego Przez Adama Czartoryskiego w 23 roku" k. 161
  • "Oda do Dobroczynności. Tłómaczenie wolne z Delille" k. 163-164
  • [Inc.:] "Łączmi Przyjacielskie dłonie [...]" k. 166
  • "Księdza Koblanskiego" k. 168; na karcie z prawej strony dopisano tekst: "Lewek Adamowi"
  • "Kuryer do Puław z Kurowa - Dnia 31. dbris R. 1782" k. 168 [na odwrocie]
  • [Inc.:] "Co za łoskot? świątynia jakaś się zwaliła [...]" k. 170
  • "Une journee de l'Amour en Carnaval ou Deffence d'une amie" k. 172-174
  • "Pieśń wieśniaków Puławskich w dzień Imienin swojej Pani" k. 176
  • "Na grotę" k. 178-179
  • "Duma o Bolesławie Krzywoustym" k. 181-182
  • [Inc.:] " (uzup.) [...]" k. 184-185
  • "Róż Dolina Powieść arabska" k. 187
  • "Matka do Córki" k. 189-190
  • Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do wąsów" k. 192-193
  • "Do x. Łuskiny Ex Jezuity Gazeciarza" k. 195-196
  • Tymowski Tomasz, "Duma Żołnierza Polskiego w Hiszpanij w Starożytnym Zamku Maurów nad Tagiem napisana" k. 199-200
  • "Godziny" k. 202
  • [Inc.:] "Czystą miłością dla Oyczyzny pałać [...]" k. 203
  • (uzup.) szkice herbów, k. 204-205
  • "Do Targowiczan. Bayka prawdziwa" k. 207
  • "Nagrobek Postrzeze" k. 207 na odwrocie
  • [Inc.:] "Mais un jour Vous seaurês, ce qu'eprove le coeur [...]"; dwie wersje tłum. tekstu franc.:] [Inc.:] "Przyidzie czas w którym doznasz tęskliwej bolesci [...]" i "Nieżyje ten, swojego kto serca nie czuje [...]" k. 209-210
  • List w jęz. franc. od NN "a mylady Weysser" k. 211-212
  • List w jęz. ang. od NN, "sur Rousseau" k. 214
  • "Do nadziei y Przyiaźni. My Szczęścia Naszego Zakładem" k. 216-217
  • List w jęz. franc. od T. k. 219
  • "Duma" k. 221
  • "Powieść Kot i Kundel" k. 223
  • Cztery wierszyki: "Die Liebe" (uzup.) k. 225
  • [Inc.:] "Wy których los darami obdarzył obficie [...]" k. 228
  • "Piesn [...] akto pyje to mu naliwajte" k. 230
  • [Inc.:] "Vous Voulez une chanson [...]" k. 232-233
  • "Pieśń wieyska" k. 235-236
  • [Inc.:] "Po cosz synu Alpina wznawiaw zal doznany [...]" k. 238
  • "Miłość i Przyiazń Powieść" k. 240-241
  • [Inc.:] "Isabelle elle a la taille Svette et aisee des graces [...]" k. 243-244
  • "Pieśń Wieyska" k. 246
  • [Inc.:] "Pozwolcie mi teraz proszę [...]" k. 249
  • "Pieśń" k. 252
  • "Dobry Żołnierz. Pieśń z francuskiego" k. 254-255
  • "Romance" k. 257
  • "Miłość i zazdrość" k. 258
  • [Inc.:] "Gdyby Pasterz Weyski niechcąc więcey błądzić [...]" k. 260
  • "Achille, crains les Dieux!" k. 265
  • "Ma Chambre" k. 263
  • "Na Rocznicę Urodzin J.O. Xięcia Adama Czartoryskiego. Generała Ziem Podolskich" k. 265-268
  • "L'amour et le Papillon" k. 270-271
  • [Inc.:] "Czuła Matka i Babka i szczęśliwa Żona [...]" k. 273
  • "Pieśń wieyska" k. 275
  • "Skromność Powieść" k. 277
  • "Bębenek i Róża Centifolia" k. 280-281
  • Millevoye Charles Hubert, "La chute des feuilles par Millevoie" k. 283-284
  • "Solatia fati Carthago Mariusquè tulit: pariterquè jacentis Ignovere deis" k. 286
  • "Skowronek i Wróbel Bayka" k. 288
  • "W dzień Imienin Xiężny Czartoryski przy offiarowaney Jey Gałązce Wiszeń - 19go Listopada" k. 290
  • "Pieśni iesienne Bardow do Xiężny Czartoryskiey Generałowy Podolskiey" k. 294-295
  • "Szarada" k. 298
  • "A Madame la Princesse Czartoryska Pour l'inviter a reconnoitre le hameau de Powozinsky" k. 299
  • [Inc.:] "Xiężno! racz przyiąć w dzień Twoiego Rodu [...]" k. 301
  • [Inc.:] "Kasiu Kasiu nie umykaj [...]" k. 303
  • [Inc.:] "Kto się włościanów szczęsciem trudni [...]" k. 305, na odwrocie karty rysunek domu wiejskiego
  • [Inc.:] "Le trait distinctive de son Caractere [...]" k. 307
  • [Inc.:] "Kiedy w czystem polu słoneczko świeci [...]" k. 309-310
  • "Opisanie Inauguracyi Kamienia zostawionego przez Xiężnę Czartoryyską w Mizoczu" k. 312-314
  • "Bukiet dla Jaśnie Wielmożney Zofii z Xiążąt Czartoryskich Hrabiny Zamoyskiey w Oktawie Imienin dnia 22. Maia 1814." k. 317-318
  • "Continuation des Noëls de M de Lille" k. 320
  • [Inc.:] "Une autre ambassadrice [...]" k. 321
  • K[ropiński] L[udwik], "Miłość aptekarzem Powieść" k. 322-324
  • K[ropiński] L[udwik], "Zaiączek do Przyiaciela" k. 324-325
  • K[ropiński] L[udwik], "Wiersz do X. Ad. Czartoryskiego bawiącego w ów czas w Petersburgu. W krotce po wstąpieniu na Tron Alexandra." k. 326-327
  • [Kropiński Ludwik], "Pieśni" k. 329
  • [Inc.:] "L'eschavage et la magie [...]" k. 330
  • [Inc.:] "Czuła matka i babka i szczęsliwa żona [...]" k. 331
  • "Wiersz Śpiewany publicznie, w dzień Imienin JOXiężney Izabelli Czartoryiskiey. 19. Listopada Ru 1809" k. 333
  • [Inc.:] "Zgadywać przyszłość z Pradziadow umiemy [...]" k. 334
  • [Inc.:] "Płomień jestem choć zwody rad wiodę y zpiany [...]" k. 337
  • [Inc.:] "De la bonne mere, la role touchant [...]" k. 338
  • [Inc.:] "Przy Olszynie na dolinie [...]" k. 341
  • Izabella Czartoryska, "Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów" (fragment "O Sadach" - różniący się od wersji drukowanej) k. 343
  • [Czartoryski Adam Kazimierz], Kilka myśli o ogrodzie i "Epigraphe" k. 343 na odwrocie
  • "Do Xiężny Czartoryskiej" k. 344
  • "Od XXX ad [...] Sarbiewski" k. 346
  • [Inc.:] "Ut tunc potentissima Sarmatis monarchia [...]" k. 350
  • "Proroctwo dla dobrej Pani Uczynione przez Błogosławionego Ezechiela mnicha w Sokalu a przez ChwaliBoga Pielgrzyma iey oddane" k. 369
  • [Inc.:] "Pour vous [...] pour Vous cherir [...]" k. 374
  • Dzierzanowska Weronika, [Inc.:] "Zewsząd dziś Xiężno życzenia [...]" k. 375
  • Drużbacka Józefa, [Inc.:] "Szczerość nie szuka wymowy [...]" k. 375
  • Dębicka Magdalena, [Inc.:] "Tyś nam Wiek lepszy usnuła [...]" k. 375
  • Dębicka Marcyanna, [Inc.:] "Obyś nam żyła wielbiona [...] k. 375
  • Roszkiewiczówna Maryanna, [Inc.:] "Wróżka nie patrzy na ręce [...]" k. 375
  • "Treny to jest narzekania Szczesnowe" k. 377-380
  • [Inc.:] "Wzięty z posród żyiących nie wszystek umieram [...]" k. 385
  • [Inc.:] "Il est un Dieu pour les auteurs [...]" k. 386
  • [Inc.:] "Tysiąc zwiedziwszy Krain z nad Jordanu brzegu [...]" k. 387
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Literatura polska 18-19 w.
  • Poezja polska 18-19 w.
  • Sztambuch 18-19 w.
  • Salon literacko-artystyczny 18-19 w. Polska
  • Puławy (woj. lubelskie) 18-19 w.
 • Uwagi:
  • Wierszy nie wpisywano do sztambucha, ale na ćwiartki papieru, dopiero później zebrano i oprawiono razem. Wiersze poetów puławskich lub z Puławami zaprzyjaźnionych
  • Tytuły uzupełnione według: "Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaznina wydane przez F. S. Dmochowskiego", t. 1-6, Warszawa 1829
 • Opracowania: Druk: "Pam. Liter.", R. 50, s. 543; R. 61, s. 60 Druk: "Arch. Liter.", 18, s. 225-228;

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 100 %a Czartoryska, Izabela z Flemmingów %d (1746-1835)
 • 245 %a Album księżnej Izabeli Czartoryskiej z wierszami w. 18-19.
 • 246 %a "Skromney cnoty, talentów [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Ta, co przez rzadkie cnoty [...] %i [Inc.:]
 • 246 %a "Rok temu, smętna jesień siała mgły ponure [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "W tey porze lat wesołych i wiosny rozwicia [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Bracia niech z nas każdy bieży [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Gdy tego żądasz koniecznie [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Tchnąca przyiemną wonią, z maiowym porankiem [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Kiedy Wiosna co nam sprzyja [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Sophie a de tous les attracts [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Un Polonais, jeune et brave soldat [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Gdy ciekawością zdjęta wyśledzam przyczynę [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Piękny ogrodek ieszcze piękniejszą urodził [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Helas! le connut ce plaisir si bisarre [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Na japurtowej korze, który nad wąwozem [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Szczęśnyś? nieszczęsny? ieźliś iest bez winy [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Tu niech obłędną drogą idąc zadumany [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Przychodniu czuły! gdy ta wdzięczna okolica [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Widziałem Piękne Puławy [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Zbytek Dostatku i Próżności [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Już Pułnoc wybiły dzwony [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Na co szukać w Barometrze [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Gdyś matki naszey Przyjaciółką prawą [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Haute et puifrente Dame [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Zdaniem moim [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Czy sadzisz drzewa, kwiaty, lub rosliny małe [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Trudnisz Twe serce y umysł rozdwaiasz [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Xiężno? Czegoz niezrobisz byles tylko chciała [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Miało być pod cytrą Xiężney [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Soditos en es mundo tenemos porche cail [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Nous tous sans bas monde [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Sola solita sola sola te quiero [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Gdzież te niestety chwile zleciały [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "A teraz spoyrzay [...] na ten obraz drugi [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Z prostem sercem dzielne dłonie [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Księżno! sakrał już odkryty [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Pomnikom które wieków władza pokonywa [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Kiedy ręka kreśliła te pobożne pienia [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Domek moy zdobi y łąka zielona [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "By uczcić luby dzień Twojego rodu [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Łączmi Przyjacielskie dłonie [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Co za łoskot? świątynia jakaś się zwaliła [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Czystą miłością dla Oyczyzny pałać [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Mais un jour Vous seaurês, ce qu'eprove le coeur [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Przyidzie czas w którym doznasz tęskliwej bolesci [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Nieżyje ten, swojego kto serca nie czuje [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Wy których los darami obdarzył obficie [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Vous Voulez une chanson [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Po cosz synu Alpina wznawiaw zal doznany [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Isabelle elle a la taille Svette et aisee des graces [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Pozwolcie mi teraz proszę [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Gdyby Pasterz Weyski niechcąc więcey błądzić [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Czuła Matka i Babka i szczęśliwa Żona [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Xiężno! racz przyiąć w dzień Twoiego Rodu [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Kasiu Kasiu nie umykaj [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Kto się włościanów szczęsciem trudni [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Le ||trait distinctive de son Caractere [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Kiedy w czystem polu słoneczko świeci [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Une autre ambassadrice [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "L'||eschavage et la magie [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Czuła matka i babka i szczęsliwa żona [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "De la bonne mere, la role touchant [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Przy Olszynie na dolinie [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Ut tunc potentissima Sarmatis monarchia [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Pour vous [...] pour Vous cherir [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Wzięty z posród żyiących nie wszystek umieram [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Il est un Dieu pour les auteurs [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Tysiąc zwiedziwszy Krain z nad Jordanu brzegu [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Zewsząd dziś Xiężno życzenia [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Szczerość nie szuka wymowy [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Tyś nam Wiek lepszy usnuła [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Obyś nam żyła wielbiona [...] %i [Inc.:]
 • 246 %a "Wróżka nie patrzy na ręce [...]" %i [Inc.:]
 • 250 %a autogr.
 • 260 %c 18-19 w.
 • 300 %a 387 k. %c 24x19 cm
 • 340 %d rkps %e Skóra brązowa, złocenia (ramka), 18/19 w.
 • 400 %a Bykowski, Ignacy Jaksa zob. Jaxa-Bykowski, Ignacy
 • 500 %a Wierszy nie wpisywano do sztambucha, ale na ćwiartki papieru, dopiero później zebrano i oprawiono razem. Wiersze poetów puławskich lub z Puławami zaprzyjaźnionych
 • 500 %a Tytuły uzupełnione według: "Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaznina wydane przez F. S. Dmochowskiego", t. 1-6, Warszawa 1829
 • 520 %a Karpiński Franciszek, "Pieśń nabożna" k. 1
 • 520 %a Delille Jacques, "Hymn do piękna. Tłom. z [...] de Lille przez J.C.P.L. [Chreptowicz Joachim?]" k. 3-5
 • 520 %a Delille Jacques, "Melancholia. Z Pieśni O Imaginacyi Delila Tłomaczenie wolne" [Chreptowicz Joachim?]" k. 5v-6
 • 520 %a "Dla Zofii Matuszewicówney" dwa wierszyki: [Inc.:] "Skromney cnoty, talentów [...]" i "Ta, co przez rzadkie cnoty [...]" k. 8-9
 • 520 %a [Inc.:] "Rok temu, smętna jesień siała mgły ponure [...]" k. 11-12
 • 520 %a Ustrzycki Kazimierz, "Himn do Boga o Usczęnsliwienie Oyczyzney" k. 14-15
 • 520 %a [Kniaźnin Franciszek Dionizy], "Modlitwy" k. 17-19
 • 520 %a Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do Boga" k. 21
 • 520 %a [Inc.:] "W tey porze lat wesołych i wiosny rozwicia [...]" k. 23
 • 520 %a [Inc.:] "Bracia niech z nas każdy bieży [...]" k. 25
 • 520 %a Tymowski Tomasz, "Duma Żołnierza polskiego w Hiszpanii, w starożytnym Zamku Maurów nad Tagiem, napisana" k. 29-30
 • 520 %a "Pieśń Rycerska" k. 32
 • 520 %a "Dziecie i Błyskawica" k. 34
 • 520 %a [Inc.:] "Gdy tego żądasz koniecznie [...]" k. 36
 • 520 %a [Koźmian Kajetan], "Do tańcuiącego Krakowa" k. 37
 • 520 %a [Inc.:] "Tchnąca przyiemną wonią, z maiowym porankiem [...]" k. 39
 • 520 %a [Inc.:] "Kiedy Wiosna co nam sprzyja [...]" k. 42
 • 520 %a [Inc.:] "Sophie a de tous les attracts [...]" k. 44
 • 520 %a [Inc.:] "Un Polonais, jeune et brave soldat [...]" k. 46
 • 520 %a "Wiersz spiewany publicznie w dzień Imienin JOXnej Izabelli Czartoryskiey - 19.listopada Ru 1809" k. 48
 • 520 %a Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Na urodziny X. Izabelli Czartoryyskiey " k. 50
 • 520 %a "Romance de Roland" k. 52
 • 520 %a [Inc.:] "Gdy ciekawością zdjęta wyśledzam przyczynę [...]" k. 54
 • 520 %a [Inc.:] "Piękny ogrodek ieszcze piękniejszą urodził [...]" k. 55
 • 520 %a "Bayka" k. 57
 • 520 %a "La femme [...] sans le Raport [...]" k. 59-60
 • 520 %a [Inc.:] "Helas! le connut ce plaisir si bisarre [...]" k. 62-63
 • 520 %a Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do Puław" k. 66-67
 • 520 %a A.R., "Pałasz" k. 69
 • 520 %a [Inc.:] "Na japurtowej korze, który nad wąwozem [...]" k. 70
 • 520 %a [Inc.:] "Szczęśnyś? nieszczęsny? ieźliś iest bez winy [...]" k. 72
 • 520 %a "Do Dzieduszyckiego Pisarza Litt. przybyłego z Polskiey do Matki w Gallicyi mieszkaiącey" k. 74
 • 520 %a [Inc.:] "Tu niech obłędną drogą idąc zadumany [...]" k. 76-77
 • 520 %a "Bukiet dla J. O. Xiężniczki Jeymci Maryanny Czartoryskiey generałowny podolskiey" k. 78
 • 520 %a [Inc.:] "Przychodniu czuły! gdy ta wdzięczna okolica [...]" k. 80
 • 520 %a "Leoś Kupidyn do H. M." k. 82
 • 520 %a [Inc.:] "Widziałem Piękne Puławy [...]" k. 84
 • 520 %a [Inc.:] "Zbytek Dostatku i Próżności dzicie(?) [...]" k. 86
 • 520 %a [Inc.:] "Już Pułnoc wybiły dzwony [...]" k. 88-89
 • 520 %a Matuszewisz Tadeusz, "Posłanie" k. 91
 • 520 %a Matuszewicz Tadeusz, "Matuszewic do Xny Czartoryski Głowy Podolski" k. 91 [na odwrocie]
 • 520 %a Piramowicz G[rzegorz], "Schronienie Muzom" k. 92
 • 520 %a Szymanowski Józef, "Wiosna" k. 94
 • 520 %a "Starożytność Grodzieńska" k. 96 [na odwrocie karty: Son Aleffe Madame la Princesse Czartoryska]
 • 520 %a "Do Czasu Proroctwo" k. 98-99
 • 520 %a [Inc.:] "Na co szukać w Barometrze [...]" k. 101
 • 520 %a "An inscription for a room...by the Princess Czartoriska in a garden at middleton park, where she had placed an Altan to Friendship. 1790" k. 102
 • 520 %a Bykowski Ignacy Jaksa, "Strumyku luby" k. 104
 • 520 %a [Inc.:] "Gdyś matki naszey Przyjaciółką prawą [...]" k. 106
 • 520 %a [Inc.:] "Haute et puifrente Dame [...]" k. 107
 • 520 %a Potocki Ignacy, [inc.:] "Zdaniem moim [...]" k. 109-110
 • 520 %a [Inc.:] "Czy sadzisz drzewa, kwiaty, lub rosliny małe [...]" k. 112
 • 520 %a "Przy ofiarowaniu puginału J. O. Xięciu Jmci" k. 112 [na odwrocie]
 • 520 %a [Inc.:] "Trudnisz Twe serce y umysł rozdwaiasz [...]" k. 113
 • 520 %a [Inc.:] "Xiężno? Czegoz niezrobisz byles tylko chciała [...]" k. 116
 • 520 %a [Inc.:] "Miało być pod cytrą Xiężney [...]" k. 117
 • 520 %a "Vers etraits d'une Lettre de M. Thomas 16. la Marquise de [...]" k. 119
 • 520 %a "Podziękowanie" k. 122
 • 520 %a [Inc.:] Soditos en es mundo tenemos porche cail [...]" k. 124 [na karcie znajduje się zapis nutowy]
 • 520 %a [Inc.:] "Nous tous sans bas monde [...]" k. 125
 • 520 %a [Inc.:] "Sola solita sola sola te quiero [...]" k. 126 [na karcie znajduje się zapis nutowy]
 • 520 %a "Pieśń nadwiślańska" k. 128-129
 • 520 %a "Od Raków" k. 131
 • 520 %a List do NN od Róży Z. k. 133
 • 520 %a [Inc.:] "Gdzież te niestety chwile zleciały [...]" k. 134
 • 520 %a "Regrets de Krzeszowice" k. 136-137
 • 520 %a Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do Xcia Konstan: Czartoryyskiego" k. 139
 • 520 %a [Inc.:] "A teraz spoyrzay(?) na ten obraz drugi [...]" k. 141
 • 520 %a [Inc.:] "Z prostem sercem dzielne dłonie [...]" k. 142
 • 520 %a Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do Johna" k. 144
 • 520 %a "Hymne" k. 146
 • 520 %a "Fragment sur la pauvrete de l'abbe Delille" k. 148
 • 520 %a [Inc.:] "Księżno! sakrał już odkryty [...]" k. 150
 • 520 %a "Matka i Róża" k. 153
 • 520 %a [Inc.:] "Pomnikom które wieków władza pokonywa [...]" k. 155
 • 520 %a [Inc.:] "Kiedy ręka kreśliła te pobożne pienia [...]" k. 155
 • 520 %a [Inc.:] "Domek moy zdobi y łąka zielona [...]" k. 157
 • 520 %a [Inc.:] "By uczcić luby dzień Twojego rodu [...]" k. 159
 • 520 %a Czartoryski Adam, "Do Jozefa Koblanskiego Przez Adama Czartoryskiego w 23 roku" k. 161
 • 520 %a "Oda do Dobroczynności. Tłómaczenie wolne z Delille" k. 163-164
 • 520 %a [Inc.:] "Łączmi Przyjacielskie dłonie [...]" k. 166
 • 520 %a "Księdza Koblanskiego" k. 168; na karcie z prawej strony dopisano tekst: "Lewek Adamowi"
 • 520 %a "Kuryer do Puław z Kurowa - Dnia 31. dbris R. 1782" k. 168 [na odwrocie]
 • 520 %a [Inc.:] "Co za łoskot? świątynia jakaś się zwaliła [...]" k. 170
 • 520 %a "Une journee de l'Amour en Carnaval ou Deffence d'une amie" k. 172-174
 • 520 %a "Pieśń wieśniaków Puławskich w dzień Imienin swojej Pani" k. 176
 • 520 %a "Na grotę" k. 178-179
 • 520 %a "Duma o Bolesławie Krzywoustym" k. 181-182
 • 520 %a [Inc.:] " (uzup.) [...]" k. 184-185
 • 520 %a "Róż Dolina Powieść arabska" k. 187
 • 520 %a "Matka do Córki" k. 189-190
 • 520 %a Kniaźnin Franciszek Dionizy, "Do wąsów" k. 192-193
 • 520 %a "Do x. Łuskiny Ex Jezuity Gazeciarza" k. 195-196
 • 520 %a Tymowski Tomasz, "Duma Żołnierza Polskiego w Hiszpanij w Starożytnym Zamku Maurów nad Tagiem napisana" k. 199-200
 • 520 %a "Godziny" k. 202
 • 520 %a [Inc.:] "Czystą miłością dla Oyczyzny pałać [...]" k. 203
 • 520 %a (uzup.) szkice herbów, k. 204-205
 • 520 %a "Do Targowiczan. Bayka prawdziwa" k. 207
 • 520 %a "Nagrobek Postrzeze" k. 207 na odwrocie
 • 520 %a [Inc.:] "Mais un jour Vous seaurês, ce qu'eprove le coeur [...]"; dwie wersje tłum. tekstu franc.:] [Inc.:] "Przyidzie czas w którym doznasz tęskliwej bolesci [...]" i "Nieżyje ten, swojego kto serca nie czuje [...]" k. 209-210
 • 520 %a List w jęz. franc. od NN "a mylady Weysser" k. 211-212
 • 520 %a List w jęz. ang. od NN, "sur Rousseau" k. 214
 • 520 %a "Do nadziei y Przyiaźni. My Szczęścia Naszego Zakładem" k. 216-217
 • 520 %a List w jęz. franc. od T. k. 219
 • 520 %a "Duma" k. 221
 • 520 %a "Powieść Kot i Kundel" k. 223
 • 520 %a Cztery wierszyki: "Die Liebe" (uzup.) k. 225
 • 520 %a [Inc.:] "Wy których los darami obdarzył obficie [...]" k. 228
 • 520 %a "Piesn [...] akto pyje to mu naliwajte" k. 230
 • 520 %a [Inc.:] "Vous Voulez une chanson [...]" k. 232-233
 • 520 %a "Pieśń wieyska" k. 235-236
 • 520 %a [Inc.:] "Po cosz synu Alpina wznawiaw zal doznany [...]" k. 238
 • 520 %a "Miłość i Przyiazń Powieść" k. 240-241
 • 520 %a [Inc.:] "Isabelle elle a la taille Svette et aisee des graces [...]" k. 243-244
 • 520 %a "Pieśń Wieyska" k. 246
 • 520 %a [Inc.:] "Pozwolcie mi teraz proszę [...]" k. 249
 • 520 %a "Pieśń" k. 252
 • 520 %a "Dobry Żołnierz. Pieśń z francuskiego" k. 254-255
 • 520 %a "Romance" k. 257
 • 520 %a "Miłość i zazdrość" k. 258
 • 520 %a [Inc.:] "Gdyby Pasterz Weyski niechcąc więcey błądzić [...]" k. 260
 • 520 %a "Achille, crains les Dieux!" k. 265
 • 520 %a "Ma Chambre" k. 263
 • 520 %a "Na Rocznicę Urodzin J.O. Xięcia Adama Czartoryskiego. Generała Ziem Podolskich" k. 265-268
 • 520 %a "L'amour et le Papillon" k. 270-271
 • 520 %a [Inc.:] "Czuła Matka i Babka i szczęśliwa Żona [...]" k. 273
 • 520 %a "Pieśń wieyska" k. 275
 • 520 %a "Skromność Powieść" k. 277
 • 520 %a "Bębenek i Róża Centifolia" k. 280-281
 • 520 %a Millevoye Charles Hubert, "La chute des feuilles par Millevoie" k. 283-284
 • 520 %a "Solatia fati Carthago Mariusquè tulit: pariterquè jacentis Ignovere deis" k. 286
 • 520 %a "Skowronek i Wróbel Bayka" k. 288
 • 520 %a "W dzień Imienin Xiężny Czartoryski przy offiarowaney Jey Gałązce Wiszeń - 19go Listopada" k. 290
 • 520 %a "Pieśni iesienne Bardow do Xiężny Czartoryskiey Generałowy Podolskiey" k. 294-295
 • 520 %a "Szarada" k. 298
 • 520 %a "A Madame la Princesse Czartoryska Pour l'inviter a reconnoitre le hameau de Powozinsky" k. 299
 • 520 %a [Inc.:] "Xiężno! racz przyiąć w dzień Twoiego Rodu [...]" k. 301
 • 520 %a [Inc.:] "Kasiu Kasiu nie umykaj [...]" k. 303
 • 520 %a [Inc.:] "Kto się włościanów szczęsciem trudni [...]" k. 305, na odwrocie karty rysunek domu wiejskiego
 • 520 %a [Inc.:] "Le trait distinctive de son Caractere [...]" k. 307
 • 520 %a [Inc.:] "Kiedy w czystem polu słoneczko świeci [...]" k. 309-310
 • 520 %a "Opisanie Inauguracyi Kamienia zostawionego przez Xiężnę Czartoryyską w Mizoczu" k. 312-314
 • 520 %a "Bukiet dla Jaśnie Wielmożney Zofii z Xiążąt Czartoryskich Hrabiny Zamoyskiey w Oktawie Imienin dnia 22. Maia 1814." k. 317-318
 • 520 %a "Continuation des Noëls de M de Lille" k. 320
 • 520 %a [Inc.:] "Une autre ambassadrice [...]" k. 321
 • 520 %a K[ropiński] L[udwik], "Miłość aptekarzem Powieść" k. 322-324
 • 520 %a K[ropiński] L[udwik], "Zaiączek do Przyiaciela" k. 324-325
 • 520 %a K[ropiński] L[udwik], "Wiersz do X. Ad. Czartoryskiego bawiącego w ów czas w Petersburgu. W krotce po wstąpieniu na Tron Alexandra." k. 326-327
 • 520 %a [Kropiński Ludwik], "Pieśni" k. 329
 • 520 %a [Inc.:] "L'eschavage et la magie [...]" k. 330
 • 520 %a [Inc.:] "Czuła matka i babka i szczęsliwa żona [...]" k. 331
 • 520 %a "Wiersz Śpiewany publicznie, w dzień Imienin JOXiężney Izabelli Czartoryiskiey. 19. Listopada Ru 1809" k. 333
 • 520 %a [Inc.:] "Zgadywać przyszłość z Pradziadow umiemy [...]" k. 334
 • 520 %a [Inc.:] "Płomień jestem choć zwody rad wiodę y zpiany [...]" k. 337
 • 520 %a [Inc.:] "De la bonne mere, la role touchant [...]" k. 338
 • 520 %a [Inc.:] "Przy Olszynie na dolinie [...]" k. 341
 • 520 %a Izabella Czartoryska, "Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów" (fragment "O Sadach" - różniący się od wersji drukowanej) k. 343
 • 520 %a [Czartoryski Adam Kazimierz], Kilka myśli o ogrodzie i "Epigraphe" k. 343 na odwrocie
 • 520 %a "Do Xiężny Czartoryskiej" k. 344
 • 520 %a "Od XXX ad [...] Sarbiewski" k. 346
 • 520 %a [Inc.:] "Ut tunc potentissima Sarmatis monarchia [...]" k. 350
 • 520 %a "Proroctwo dla dobrej Pani Uczynione przez Błogosławionego Ezechiela mnicha w Sokalu a przez ChwaliBoga Pielgrzyma iey oddane" k. 369
 • 520 %a [Inc.:] "Pour vous [...] pour Vous cherir [...]" k. 374
 • 520 %a Dzierzanowska Weronika, [Inc.:] "Zewsząd dziś Xiężno życzenia [...]" k. 375
 • 520 %a Drużbacka Józefa, [Inc.:] "Szczerość nie szuka wymowy [...]" k. 375
 • 520 %a Dębicka Magdalena, [Inc.:] "Tyś nam Wiek lepszy usnuła [...]" k. 375
 • 520 %a Dębicka Marcyanna, [Inc.:] "Obyś nam żyła wielbiona [...] k. 375
 • 520 %a Roszkiewiczówna Maryanna, [Inc.:] "Wróżka nie patrzy na ręce [...]" k. 375
 • 520 %a "Treny to jest narzekania Szczesnowe" k. 377-380
 • 520 %a [Inc.:] "Wzięty z posród żyiących nie wszystek umieram [...]" k. 385
 • 520 %a [Inc.:] "Il est un Dieu pour les auteurs [...]" k. 386
 • 520 %a [Inc.:] "Tysiąc zwiedziwszy Krain z nad Jordanu brzegu [...]" k. 387
 • 530 %d Mf 2246
 • 530 %d Mf 6707
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol., franc., ang., niem.
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %m Puławy %w Czartoryska Izabella (1746-1835)
 • 561 %d BK IX,15 %w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 %a Druk: "Pam. Liter.", R. 50, s. 543; R. 61, s. 60 %a Druk: "Arch. Liter.", 18, s. 225-228;
 • 650 %a Literatura polska %y 18-19 w.
 • 650 %a Poezja polska %y 18-19 w.
 • 650 %a Sztambuch %y 18-19 w.
 • 650 %a Salon literacko-artystyczny %y 18-19 w. %z Polska
 • 651 %a Puławy (woj. lubelskie) %y 18-19 w.
 • 700 %a Chreptowicz, Joachim %c kanclerz w. lit. %d (1729-1812)
 • 700 %a Krasicki, Ignacy %d (1735-1801)
 • 700 %a Potocki, Ignacy %d (1750-1809)
 • 700 %a Trembecki, Stanisław %d (ca 1739-1812)
 • 700 %a Dębicka, Magdalena %d 18-19 w.
 • 700 %a Dębicka, Marcjanna %d 18-19 w.
 • 700 %a Drużbacka, Józefa %d 18-19 w.
 • 700 %a Dzierzanowska, Weronika %d 18-19 w.
 • 700 %a Roszkiewiczówna, Marianna %d 18-19 w.
 • 740 %a Pieśń Rycerska
 • 740 %a Dziecie i Błyskawica
 • 740 %a Wiersz spiewany publicznie w dzień Imienin JWnej Izabelli Czartoryskiey - 19.listopada R. 1809
 • 740 %a Romance de Roland
 • 740 %a Bayka
 • 740 %a La ||femme comiderez sans le Raport
 • 740 %a Do Dzieduszyckiego Pisarza Litt. przybyłego z Polskiey do Matki w Gallicyi mieszkaiącey
 • 740 %a Bukiet dla J. O. Xiężniczki Jeymci Maryanny Czartoryskiey generałowny podolskiey
 • 740 %a Leoś Kupidyn do H. M.
 • 740 %a Starożytność Grodzieńska
 • 740 %a Do Czasu Proroctwo
 • 740 %a An ||inscription for a room by the Princess Czartoriska in a garden at middleton park, where she had placed an Altan to Friendship. 1790
 • 740 %a Przy ofiarowaniu puginału J. O. Xięciu Jmci
 • 740 %a Vers extraits d'une Lettre de M. Thomas 16. la Marquise de
 • 740 %a Podziękowanie
 • 740 %a Pieśń nadwiślańska
 • 740 %a Od Raków
 • 740 %a Dla Zofii Matuszewicówney
 • 740 %a Regrets de Krzeszowice
 • 740 %a Hymne
 • 740 %a Fragment sur la pauvrete de l'abbe Delille
 • 740 %a Matka i Róża
 • 740 %a Oda do Dobroczynności. Tłómaczenie wolne z Delille
 • 740 %a Księdza Koblańskiego
 • 740 %a Kuryer do Puław z Kurowa - Dnia 31. dbris R. 1782
 • 740 %a Une journee de l'Amour en Carnaval ou Deffence d'une amie
 • 740 %a Pieśń wieśniaków Puławskich w dzień Imienin swojej Pani
 • 740 %a Na grotę
 • 740 %a Róż Dolina Powieść arabska
 • 740 %a Duma o Bolesławie Krzywoustym
 • 740 %a Matka do Córki
 • 740 %a Do x. Łuskiny Ex Jezuity Gazeciarza
 • 740 %a Godziny
 • 740 %a Do Targowiczan. Bayka prawdziwa
 • 740 %a Nagrobek Postrzeze
 • 740 %a Do nadziei y Przyiaźni. My Szczęścia Naszego Zakładem
 • 740 %a Duma
 • 740 %a Powieść Kot i Kundel
 • 740 %a Pieśń wieyska
 • 740 %a Miłość i Przyiazń Powieść
 • 740 %a Pieśń Wieyska
 • 740 %a Pieśń
 • 740 %a Dobry Żołnierz. Pieśń z francuskiego
 • 740 %a Romance
 • 740 %a Miłość i zazdrość
 • 740 %a Achille, crains les Dieux!
 • 740 %a Ma Chambre
 • 740 %a Na Rocznicę Urodzin J.O. Xięcia Adama Czartoryskiego. Generała Ziem Podolskich
 • 740 %a L'||amour et le Papillon
 • 740 %a Pieśń wieyska
 • 740 %a Skromność Powieść
 • 740 %a Bębenek i Róża Centifolia
 • 740 %a Solatia fati Carthago Mariusquè tulit: pariterquè jacentis Ignovere deis
 • 740 %a Dla Zofii Matuszewicówney
 • 740 %a W dzień Imienin Xiężny Czartoryski przy offiarowaney Jey Gałązce Wiszeń - 19go Listopada
 • 740 %a Skowronek i Wróbel Bayka
 • 740 %a Pieśni iesienne Bardow do Xiężny Czartoryskiey Generałowy Podolskiey
 • 740 %a Szarada
 • 740 %a A Madame la Princesse Czartoryska Pour l'inviter a reconnoitre le hameau de Powozinsky
 • 740 %a Opisanie Inauguracyi Kamienia zostawionego przez Xiężnę Czartoryyską w Mizoczu
 • 740 %a Bukiet dla Jaśnie Wielmożney Zofii z Xiążąt Czartoryskich Hrabiny Zamoyskiey w Oktawie Imienin dnia 22. Maia 1814
 • 740 %a Pieśni 1-6
 • 740 %a Wiersz Śpiewany publicznie, w dzień Imienin JOXiężney Izabelli Czartoryiskiey. 19. Listopada Ru 1809
 • 740 %a Do Xiężny Czartoryskiej
 • 740 %a Od XXX ad Sarbiewski
 • 740 %a Proroctwo dla dobrej Pani Uczynione przez Błogosławionego Ezechiela mnicha w Sokalu a przez ChwaliBoga Pielgrzyma iey oddane
 • 740 %a Treny to jest narzekania Szczesnowe
 • 777 %a Karpiński, Franciszek (1741-1825) %t Pieśń nabożna
 • 777 %a Delille, Jacques (1738-1813) %t Hymn do piękna. Tłom. z de Lille przez J.C.P.L.
 • 777 %a Delille, Jacques (1738-1813) %t Melancholia. Z Pieśni |O Imaginacyi Delila Tłomaczenie wolne"
 • 777 %a Ustrzycki, Kazimierz (1758-1768) %t Hymn do Boga |o Usczęnsliwienie Oyczyzney
 • 777 %a Kniaźnin, Franciszek Dionizy (1750-1807) %t Modlitwy
 • 777 %a Kniaźnin, Franciszek Dionizy (1750-1807) %t Do Boga
 • 777 %a Tymowski, Tomasz Kantorbery (1790-1850) %t Duma Żołnierza polskiego w Hiszpanii, w starożytnym Zamku Maurów nad Tagiem, napisana
 • 777 %a Koźmian, Kajetan (1771-1856) %t Do tańcuiącego Krakowa
 • 777 %a Kniaźnin, Franciszek Dionizy (1750-1807) %t Na urodziny X. Izabelli Czartoryyskiey
 • 777 %a Kniaźnin, Franciszek Dionizy (1750-1807) %t Do Puław
 • 777 %a A.R. %t Pałasz
 • 777 %a Matuszewicz, Tadeusz (1765-1819) %t Matuszewic do Xny Czartoryski Głowy Podolski
 • 777 %a Matuszewicz, Tadeusz (1765-1819) %t Posłanie
 • 777 %a Piramowicz, Grzegorz (1735-1801) %t Schronienie Muzom
 • 777 %a Szymanowski, Józef (1748-1801) %t Wiosna
 • 777 %a Jaxa-Bykowski, Ignacy (1750-po 1817) %t Strumyku luby
 • 777 %a Kniaźnin, Franciszek Dionizy (1750-1807) %t Do Xcia Konstan: Czartoryyskiego
 • 777 %a Kniaźnin, Franciszek Dionizy (1750-1807) %t Do Johna
 • 777 %a Kniaźnin, Franciszek Dionizy (1750-1807) %t Do wąsów
 • 777 %a Millevoye, Charles Hubert (1782-1816) %t La ||chute des feuilles
 • 777 %a Delille, Jacques (1738-1813) %t Continuation des ||Noëls de M de Lille
 • 777 %a Kropiński, Ludwik (1767-1844) %t Miłość aptekarzem Powieść
 • 777 %a Kropiński, Ludwik (1767-1844) %t Zaiączek do Przyiaciela
 • 777 %a Kropiński, Ludwik (1767-1844) %t Wiersz do X. Ad. Czartoryskiego bawiącego w ów czas w Petersburgu. W krotce po wstąpieniu na Tron Alexandra
 • 777 %a Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) %t Epigraphe
 • 777 %a Czartoryska, Izabela z Flemmingów (1746-1835) %t List o uprawie ogrodu
 • 852 %j BK 01367
 • 999 %a MM %d 19.07.23

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01367