Kórnik-zamek, rzut poziomy parteru wg oryginału z Bibl.[ioteki] Kórn.[ickiej] [Alicja Karłowska-Kamzowa (?) według rysunku Abichta] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0839
 • Sygnatura : Pl 839
 • Autor : Abicht Karłowska-Kamzowa, Alicja (1935-1999) autor wzoru autor przypuszczalny
 • Tytuł/nazwa : Kórnik-zamek, rzut poziomy parteru wg oryginału z Bibl.[ioteki] Kórn.[ickiej] [Alicja Karłowska-Kamzowa (?) według rysunku Abichta]
 • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; około 1968, według rysunku z 1826]
 • Relacje : Zob. rysunek w zbiorach BK, nr inw. Pl 0007 (wzór).
 • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
 • Opis : Rzut poziomy parteru (2. kondygnacji Zamku w Kórniku), wykonany na podstawie rysunku Abichta z 1826 r., ukazujący – za pomocą 4 sposobów szrafowania przekrojów murów – poszczególne fazy rozbudowy budynku. Na kawałkach przezroczystej folii przyklejonej u dołu rysunku zamieszczono skalę – podziałkę liniową w stopach oraz legendę. Rysunek wykonano jako ilustrację do artykułu A. Karłowskiej-Kamzowej w „Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej”.
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: kalka techniczna ; folia rysunek tuszem ; rękopis ołówkiem ; odcisk tuszowy pieczęci ; druk
 • Opis formalny : Rysunek tuszem, rękopis ołówkiem, odcisk tuszowy pieczęci, na kalce technicznej. U dołu kawałki przezroczystej folii z nadrukiem przyklejone taśmą samoprzylepną do arkusza.
 • Wymiary : 31,7 x 37 cm (maks. wym. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób
 • Forma/rodzaj/gatunek: Rysunek architektoniczny Rzuty poziome Inwentaryzacja architektoniczna
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (rzut 2. kondygnacji) ikonografia
  • 1968-1968 1826-1826 około 1968 czas powstania czas powstania wzoru