Elewacya boczna od Winnogóry ; [Widok elewacji pałacu w Źrenicy od strony Winnogóry] [autor nieokreślony] [Projekt pałacu w Źrenicy, tabl.] 4. rysunek niesygnowany rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0382
 • Sygnatura : Pl 382
 • Tytuł/nazwa : Elewacya boczna od Winnogóry ; [Widok elewacji pałacu w Źrenicy od strony Winnogóry] [autor nieokreślony]
 • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; 2. połowa XIX w.]
 • Seria/cykl : [Projekt pałacu w Źrenicy, tabl.] 4. rysunek niesygnowany rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia widok bocznej elewacji pałacu w Źrenicy. Budynek przedstawiony w centrum pola obrazowego trójczłonowy, w partii na pierwszym planie dwukondygnacyjny o siedmiu osiach, w partii na drugim planie trójkondygnacyjny. Część pałacu na pierwszym planie z dwoma połączonymi budynkami; budynek po lewej czteroosiowy, ujęty po bokach przyporami zwieńczonymi ażurowymi sterczynami. W dolnej kondygnacji w prawej części prostokątne drzwi z nadświetlem, na lewo od nich dwoje prostokątnych okien o profilowanych ościeżach, przedzielonych pojedynczą laską oraz jedno profilowane okno zamknięte łukiem pełnym, umieszczone w prostokątnej płycinie. Nad nim w drugiej kondygnacji okno ostrołukowe o profilowanych, rozglifionych ościeżach z trzema lancetami. Na prawo od niego w drugiej kondygnacji trzy analogiczne względem siebie prostokątne okna z ramiakiem krzyżowym i profilowanymi ościeżami. Człon budynku po prawej nieco niższy, trójosiowy, opięty jednouskokowymi przyporami, z widocznym od boku uskokowym szczytem w elewacji po prawej. W dolnej kondygnacji trzy prostokątne okna; dwa przedzielone pojedynczą laską, o profilowanych ościeżach, trzecie, skrajne z prawej, ślepe. Powyżej trzy analogiczne względem siebie okna o profilowanych ościeżach, zbliżone do kwadratu przedzielone pojedynczymi laskami. Obydwa budynki na kamiennym cokole zwieńczonym rolką, kryte spadzistymi dachami, część po prawej niższa, z dachem schodzącym niżej, w którym pojedynczy wysoki, wieloboczny komin. W tle trójkondygnacyjna część pałacu z widoczną wieżyczką przy elewacji po lewej, w podstawie prostokątnej, górą przechodzącej w ośmiobok, zwieńczonej krenelażem. Wieżyczka dostawiona do budynku krytego dachem czterospadowym, z widocznymi trzema prostokątnymi, profilowanymi oknami, nierównomiernie rozłożonymi w elewacji, zwieńczonymi gzymsem z ramionami załamanymi w dół, obejmującymi górną część ościeży. W prawej części budynku widoczne dwa okienka szczelinowe. W lewej części między oknami wyłamana przed elewację lizena zakończona trzema wysokimi, wielobocznymi kominami. W tle widoczne jeszcze dwa kominy równoległej elewacji. Przed pałacem zarys drogi wiodącej na wprost ku drzwiom. Po bokach zarys dwóch niskich krzewów. Rysunek naklejony na karcie, na której u dołu napis: „Elewacja boczna od Winnogóry”, pod którym skala liniowa. W prawym górnym narożu cyfra: „4.”. U dołu skala – podziałka liniowa (10 jedn. = 2,7 cm).
 • Liczba/objętość : 1
 • Materiał i technika wykonania: papier rys. tuszem ; akwarela ; rkps atram.
 • Opis formalny : Rysunek tuszem kolorowany akwarelą, rękopis atramentem na papierze.
 • Wymiary : 24,3 x 45,2 cm (maks. wym. karty) ; 34,3 x 52,2 cm (maks. wym. podkładki papierowej)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób