[Dwa szkice rzutu poprzecznego budynku] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Pl 0409
  • Sygnatura : Pl 409
  • Tytuł/nazwa : [Dwa szkice rzutu poprzecznego budynku] [autor nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; XIX w.]
  • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
  • Opis : Rysunek przedstawia dwa szkice rzutów poprzecznych podobnego budynku. Szkic na awersie (atramentem) ukazuje dom na rzucie prostokąta z dwutraktowym układem wnętrz. U dołu dostawiony do dłuższego boku, na przedłużeniu krótszej ściany, prostopadły do muru prostokątny, wąski aneks zajmujący ok. 1/5 szerokości elewacji, długością zbliżony do krótszego boku domu. Wejście do budynku niezaznaczone. W górnej części domu głównego trzy kwadratowe pomieszczenia skomunikowane ze sobą; boczne pomieszczenia doświetlone parami okien, pomieszczenie na osi trzema oknami. Dolna część domu z trzema nierównymi pomieszczeniami i klatką schodową. Pomieszczenie po prawej doświetlone jednym oknem, skomunikowane z górnym i odpowiadające mu proporcjami. Na lewo od niego węższe pomieszczenie doświetlone jednym oknem skomunikowane z pomieszczeniem po prawej oraz dwubiegową klatką schodową na lewo od niego, doświetloną dwoma oknami. Na lewo od klatki schodowej węższe od niej pomieszczenie doświetlone jednym oknem, skomunikowane z nią oraz z pomieszczeniem narożnym u góry. Wąski aneks jednotraktowy z klatką schodową pośrodku oraz parami analogicznych pomieszczeń po jej bokach. Pomieszczenia bliższe budynkowi głównemu doświetlone oknami, w pomieszczeniu przylegającym do domu głównego wrysowany piec. Całość na rzucie litery L. Na rewersie karty wariant podobnego budynku przedłużonego na prawo, z dostawionym do przedłużonej partii wąskim, dolnym aneksem. W części przedłużonej u góry dwa małe pomieszczenia prostokątne, doświetlone osobnymi oknami. Narożne skomunikowane z pokojem po lewej. U dołu kolejny większy pokój. Proporcje pomieszczeń w aneksie u dołu nieco przesunięte, układ analogiczny.
  • Liczba/objętość : 1
  • Wymiary : 25,7 x 21,5 cm (maks. wym. karty)
  • Proweniencja: stary zasób
  • Hasła przedmiotowe : Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (oficyna zachodnia)