[Widok elewacji oraz przekrój poprzeczny dworu w Czarnym Lesie] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0313
 • Sygnatura : Pl 313
 • Tytuł/nazwa : [Widok elewacji oraz przekrój poprzeczny dworu w Czarnym Lesie] [autor nieokreślony]
 • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; XIX w.]
 • Seria/cykl : rysunek niesygnowany rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia widok elewacji oraz przekrój poprzeczny dworu w Czarnym Lesie. W górnej części karty widok fasady dworu. Elewacja dziewięcioosiowa, symetryczna, jednokondygnacyjna, z wystawką na osi, w czterospadowym dachu z trzema kominami. W partii przyziemia cokół w którym sześć poprzecznie prostokątnych okien. Na osi prostokątne przejście zwieńczone wydatnym gzymsem wspartym na dwóch konsolach. Wejście ujęte parą wąskich, prostokątnych okien. Po bokach dwa pilastry z kapitelami na wysokości gzymsu międzykondygnacyjnego, wspierające prostokątną wystawkę zwieńczoną trójkątnym naczółkiem, z półkolistą arkadą na osi w której półkoliste okienko. W połaci dachu dwie symetryczne lukarny ujmujące wystawkę. Po bokach w partii elewacji pary prostokątnych okien z wydatnymi parapetami, w partiach skrajnych szerokie, trójdzielne okna ujęte szerokimi pilastrami. Część środkowa okien szersza, ujęta przez wąskie partie boczne; powyżej fryz w formie anthemionu. Przed budynkiem platforma z podjazdem z dwóch stron. W dolnej części karty przekrój poprzeczny symetrycznego, dwutraktowego budynku na rzucie prostokąta, z płytkim, trójbocznym ryzalitem na osi, w partii górnej. Na osi u dołu sień z jednobiegową klatką schodową, doświetlona dwoma wąskimi oknami, skomunikowana z kwadratowymi pomieszczeniami po bokach, doświetlonymi dwoma oknami. Powyżej na osi duże prostokątne pomieszczenie ze ściętymi narożami, zamknięte rozszerzającym się na zewnątrz trójbocznie zakończonym ryzalitem, doświetlone dwoma oknami, z przejściem na osi. Pomieszczenie ujęte parą skomunikowanych z nim prostokątnych pomieszczeń doświetlonych dwoma oknami. W narożach budynku pomieszczenia na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Między nimi dwie kwadratowe komory, z których zewnętrzna z przejściem na osi poprzecznej, dostępnym za pomocą trzech stopni. W pomieszczeniach w prawej części budynku wyrysowane dwuprzęsłowe sklepienia kolebkowe, z wyjątkiem kwadratowych komór, sklepionych pojedynczymi przęsłami. W narożach pomieszczeń przy ścianach wewnętrznych najbliższych ścian szczytowych kominki. Kominki także przy schodach na osi, w sieni oraz w sali zamkniętej ryzalitem. Ściany budynku rysowane kolorem różowym, kominki szarym. W pomieszczeniach podane wymiary. Poniżej skala, z boku napis: „Łok:”. „Czarny Las (Sarnowo)” ołówkiem, na awersie: „Parter”
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek tuszem
 • Opis formalny : Rysunek tuszem na papierze.
 • Wymiary : 40,6 x 28,5 cm (maks. wym. karty)
 • Proweniencja: stary zasób
 • Hasła przedmiotowe : Czarny Las/Sarnowo

Indeksy