[Dwa rzuty poziome pałacu] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Pl 0403
  • Sygnatura : Pl 403
  • Tytuł/nazwa : [Dwa rzuty poziome pałacu] [autor nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; XIX w.]
  • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
  • Opis : Rysunek przedstawia dwa rzuty poziome pałacu. W dolnej części karty rzut budynku na planie prostokąta z półkolistym ryzalitem na osi w ścianie górnej oraz trójbocznymi ryzalitami w ścianach szczytowych, na osi poprzecznej. Na osi u dołu czterokolumnowy wgłębny portyk z którego przejście do prostokątnego pomieszczenia ze ściętymi górnymi narożami, doświetlonego parą okien, z napisem: „Billard”. Po bokach z portyku przejście do prostokątnych pomieszczeń ujmujących pomieszczenie na osi, doświetlonych pojedynczymi oknami; w lewym napis: „Schody”, w prawym, gdzie przy ścianie kominek, napis: „dla / Panny”. Na osi pomieszczenia z napisem: „Billard”, za ścianą z dwoma kominkami owalne pomieszczenie z ryzalitem, doświetlone trzema oknami, z napisem: „Salon”. Ścięte naroża pomieszczenia z napisem: „Billard” graniczące po lewej z przejściem do prostokątnego pomieszczenia z kominkiem w narożu, z napisem: „Przed pokoy”, skomunikowanego dołem z pomieszczeniem z napisem: „Schody”, po prawej także z owalnym salonem. Po prawej ścięte naroże pokoju z napisem: „Billard” graniczące z okrągłym pomieszczeniem z napisem: „Kawiarnia”, przy którym po prawej półkoliste schody, skomunikowanym dołem z pokojem: „dla Panny”. Na lewo od owalnego salonu duże, poprzecznie prostokątne pomieszczenie narożne pałacu z napisem: „Pokoy Jadalny”. U dołu bliżej części szczytowej tego pomieszczenia ściana biegnąca po półkolu, granicząca z niewielkim pomieszczeniem z napisem: „Kredens” oraz pięciobocznym pomieszczeniem na osi poprzecznej pałacu, doświetlonym trzema oknami umieszczonymi w trójbocznym ryzalicie. Poniżej tych pomieszczeń dolne pomieszczenie narożne z napisem: „Pokój Gospo / darza”. Na prawo od owalnego salonu kwadratowe pomieszczenie z napisem: „Gabinet”, graniczone od dołu z okrągłym pomieszczeniem kawiarni, po prawej z pomieszczeniem z napisem: „Pokój Gospo / dyni”, ograniczonym dołem półkolistą ścianą, za którą niewielka komora połączona z pięciobocznym pokojem na osi poprzecznej, doświetlonym trzema oknami umieszczonymi w trójbocznym ryzalicie. W obrębie pokoju napis: „Sypialnia Gosp[ody] / ni” Poniżej dolne pomieszczenie narożne z kominkiem, z napisem: „Dla Córki”. Pod rysunkiem uproszczona skala. W górnej części karty rzut parteru pałacu, z analogicznym układem pomieszczeń. Na osi portyk z zaznaczonymi schodami, za którym pokój ze ściętymi narożami z napisem: „Dla Synów”. Po bokach portyku po lewej wejście do pomieszczenia z napisem: „Schody”, z zabiegowymi schodami w narożu, po prawej pomieszczenia z napisem: „Burgrabiego”. Na osi za pomieszczeniem dla synów owalne pomieszczenie z ryzalitem z napisem: „Oranżerya”. Za ściętymi narożami pokoju dla synów po lewej pomieszczenie z napisem: „Dla ludzi / służących / do Synów”, po prawej okrągłe pomieszczenie z napisem: „Łazienka” oraz półkolistą klatką schodową. Na lewo od owalnej oranżerii prostokątne pomieszczenie z napisem: „Oranżerya”, za którym w górnym narożu pomieszczenie z napisem: „Gościnny”. Poniżej w pomieszczeniu zamkniętym trójbocznym ryzalitem na osi poprzecznej napis: „Łazienka”, na prawo kwadratowa komora bez napisu, pod nimi dolny pokój narożny z napisem: „Kancelarya / Wójta Gminy”. Na prawo od owalnej oranżerii pomieszczenie z napisem: „Oranżerya”, przy którym w prawym górnym narożu pomieszczenie z napisem: „Dla Gości”. Pod nim w pomieszczeniu z ryzalitem napis: „Sienka”. Poniżej w dolnym pomieszczeniu narożnym napis: „Gościnny”.
  • Liczba/objętość : 1
  • Wymiary : 43,5 x 27 cm (maks. wym. karty)
  • Proweniencja: stary zasób

Indeksy