[Widok fasady pałacu] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Pl 0404
  • Sygnatura : Pl 404
  • Tytuł/nazwa : [Widok fasady pałacu] [autor nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; XIX w.]
  • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
  • Opis : Rysunek przedstawia widok fasady pałacu. Elewacja dwukondygnacyjna, pięcioosiowa, z trójosiowym ryzalitem na osi głównej, w którym wyłamana jednoosiowa część centralna. W dolnej partii fasady wysoki cokół z dwoma parami poprzecznie prostokątnych okien w przyziemiu. Na osi jednobiegowe schody z poręczami prowadzące do czterokolumnowego portyku wspierającego masywne belkowanie z trójkątnym naczółkiem wyłamanym nad parą kolumn wewnętrznych. Po bokach część centralna ryzalitu ujęta parą prostokątnych, wysokich okien. W bocznych partiach elewacji tej kondygnacji pary trójdzielnych okien, z wysokim, wąskim oknem na osi, zamkniętym łukiem pełnym oraz dwoma równymi mu wysokością, wąskimi prostokątnymi okienkami po bokach. W drugiej kondygnacji, oddzielonej gzymsem, na osi półkoliste okno przedzielone parą masywnych lasek. Po bokach organizacja kondygnacji analogiczna do organizacji pierwszej kondygnacji, z niewielką różnicą wysokości okien. Powyżej pas niewielkich kroksztynów, nad którym na osi gzyms wieńczący część centralną ryzalitu, nad którym rodzaj prostokątnej, dwustopniowej attyki z dekoracją w formie żłobkowania przerywanego rozetami. Ryzalit nakryty dachem trójkątnym, całość budynku dachem czterospadowym. W dolnej części karty skala z napisem po prawej: „pied”.
  • Liczba/objętość : 1
  • Wymiary : 39,3 x 25,3 cm (maks. wym. karty)
  • Proweniencja: stary zasób

Indeksy