[Projekt budynku szkoły wiejskiej] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Pl 0408
  • Sygnatura : Pl 408
  • Tytuł/nazwa : [Projekt budynku szkoły wiejskiej] [autor nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; XIX w.]
  • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
  • Opis : Rysunek przedstawia projekt budynku szkoły wiejskiej. Rysunek na pierwszej stronicy karty w formacie folio. Na osi w górnej części stronnicy widok budynku o pięcioosiowej, symetrycznej elewacji, z przejściem z nadświetlem na osi ujętym przez dwie pary kwadratowych okien. Powyżej w połaci dachu naczółkowego dwie lukarny z prostokątnymi okienkami oraz komin na osi. Poniżej rzut poziomy budynku. Na osi wejście do prostokątnego pomieszczenia z napisami: „Sień” oraz: „10 Stop / 8 Stop”. Z sieni na osi przejście do nieco większego pomieszczenia na rzucie prostokąta z napisami: „Kuchnia” oraz „10 Stop”. Po bokach sieni przejścia do dalszych pomieszczeń budynku. Po lewej duża kwadratowa izba z napisami: „Szkolna Izba” oraz „27 Stop w Prospekcie szeroka / 24 Stop w Prospekcie długa.”. W ścianach pomieszczenia pary wnęk. Na prawo od sieni przejście do kwadratowego pomieszczenia z napisami: „Mieszkalna Izba / Nauczyciela” oraz „15 Stop długa / 15 Stop szeroka”, graniczącego górą z mniejszym, poprzecznie prostokątnym wnętrzem z napisami: „Izbedna Komora” oraz „8 Stop szeroka”. W ścianach podłużnych obydwu pomieszczeń wnęki. W prawej części budynku wzdłuż ściany szczytowej oddzielona cienką ścianą, dostępna za pomocą wejścia w ścianie szczytowej izba z napisami: „Obora” oraz „8 Stop szeroka / 24 Stop”. Na prawo i na lewo od rzutu na tej samej wysokości widoki elewacji szczytowych, z szachulcowymi szczytami; po lewej elewacja z dwoma kwadratowymi oknami, po prawej z wejściem ujętym dwoma okulusami. Poniżej wąski pas schematycznego pokładu wzdłużnych względem osi budynku belek, przy którym po prawej napis: „32 Stop długa / Belka”. Elewacje i belki malowane kolorem żółtym, okna szarym, dach i ściany w rzucie różowym, glina w szachulcu czarnym.
  • Liczba/objętość : 1
  • Wymiary : 41,3 x 33,6 cm (maks. wym. karty)
  • Proweniencja: stary zasób

Indeksy