[Widok fasady oraz rzut poziomy połaci dachu barokowego dworu] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Pl 0415
  • Sygnatura : Pl 415
  • Tytuł/nazwa : [Widok fasady oraz rzut poziomy połaci dachu barokowego dworu] [autor nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; XIX w.]
  • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
  • Opis : Rysunek przedstawia widok fasady oraz rzut poziomy połaci dachu barokowego dworu. Budynek na prostym cokole jednokondygnacyjny, dziewięcioosiowy, z siedmioosiowym wgłębnym gankiem wspartym na rzędzie ośmiu doryckich kolumn, dźwigających fryz z tryglifami nad którym prostopadłościenny gzyms wieńczący. Ganek dostępny z pomocą trzech stopni. Na osi prostokątne wejście ujęte parą wąskich, prostokątnych okienek. Po bokach, w świetle skrajnych kolumn dwie pary prostokątnych okien. W partiach bocznych budynku para ujmujących ganek okien poprzecznie prostokątnych z dwiema doryckimi kolumienkami w świetle. Powyżej w połaci czterospadowego dachu trzy kominy. W dolnej części rysunku rzut poziomy budynku z widokiem połaci dachu wyłamanej w górnej części trójbocznie nad ryzalitem. W dolnej części prostopadłościenny wykrój dachu z rzutem ganku kolumnowego dostępnego za pomocą trzech stopni. Mury malowane kolorem szarym, otwory czarnym, dachy różowym. W dolnej części karty skala, przy której po prawej napis: „Łokci”.
  • Liczba/objętość : 1
  • Wymiary : 38,1 x 27,8 cm (maks. wym. karty)
  • Proweniencja: stary zasób