[Widok fasady oraz rzut poziomy willi] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Pl 0416
  • Sygnatura : Pl 416
  • Tytuł/nazwa : [Widok fasady oraz rzut poziomy willi] [autor nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; XIX w.]
  • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
  • Opis : Rysunek przedstawia widok elewacji oraz rzut poziomy willi. W górnej części karty widok fasady jednokondygnacyjnego, pięcioosiowego budynku krytego dachem mansardowym. Na osi pięciostopniowe schody odpowiadające wysokością partii cokołowej budynku, prowadzące do trójosiowego, wgłębnego portyku wspartego na dwóch kolumnach i dwóch pilastrach dźwigających półkoliste arkady z kluczami. Kapitele kolumn i pilastrów zdobione liśćmi akantu, między nimi balustrada z tralkami. Na osi prostokątne przejście, nad którym poprzecznie prostokątna wnęka, ujęte parą prostokątnych okien, ponad którymi analogiczne wnęki. W bocznych częściach elewacji na wysokości zwieńczenia balustrady tralek gzyms kapnikowy. Okna bocznych partii fasady prostokątne, z dwoma pilastrami wspierającymi parapet, obramione profilowaniem, zwieńczone wydatnymi gzymsami na guttach. Poniżej rzut poziomy prostokątnego budynku, z prostokątnym portykiem dostępnym za pomocą pięciu stopni. Na osi za portykiem prostokątne, niesymetryczne pomieszczenie, ze ścianą po prawej wypadającą w świetle okna towarzyszącemu wejściu z prawej strony. W narożu pomieszczenia zabiegowa klatka schodowa. Na lewo od niego pomieszczenie w kształcie litery: „L” doświetlone pojedynczymi oknami w ścianie podłużnej i szczytowej, z dodatkowym przezroczem otwartym do wnętrza portyku. Na prawo od sieni kwadratowe pomieszczenie z kominkiem, doświetlone pojedynczym oknem w ścianie szczytowej, poniżej którego kwadratowa komora doświetlona oknem w ścianie podłużnej, z przejściem otwartym na portyk. W górnej części rzutu na osi kwadratowe pomieszczenie doświetlone parą okien, otwarte z obu stron na pomieszczenia prostokątne; po lewej pomieszczenie z kominkiem w narożu, na rzucie stojącego prostokąta, doświetlone parą okien w ścianie szczytowej i podłużnej, po prawej pomieszczenie na rzucie leżącego prostokąta, doświetlone parą okien w ścianie podłużnej oraz pojedynczym oknem w ścianie szczytowej. Przekroje murów budynku oraz otwory malowane kolorem czarnym, elewacje i schody szarym, dach różowym. Poniżej skala, z napisem po prawej: „h:heink: Fuss”
  • Liczba/objętość : 1
  • Wymiary : 42,2 x 35,2 cm (maks. wym. karty)
  • Proweniencja: stary zasób
  • Hasła przedmiotowe : Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek (?) zdaniem A. Chyczewskiej - Abicht