[Widok nadrzecznej części miasta z zamkiem] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Pl 0436
  • Sygnatura : Pl 0436
  • Tytuł/nazwa : [Widok nadrzecznej części miasta z zamkiem] [autor nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; XIX w.]
  • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
  • Opis : Rysunek przedstawia widok nadrzecznej części miasta z zamkiem. W dolnej partii rysunku nadbrzeżny fragment płynącej poprzecznie względem osi pola obrazowego rzeki o skalistym, częściowo uregulowanym brzegu. Na osi grota z dwoma wyjściami ku wodzie, po prawej, piaszczysty bród, po lewej wieloboczny bastion, za którym odcinek muru z wyjściem na wysokości tafli wody. Na drugim planie zabudowania nadbrzeżne; po prawej parterowe i piętrowe, niewysokie budynki rozmieszczone na kilku planach. Przy lewej krawędzi pola obrazowego wyższe budynki o zróżnicowanej formie i liczbie kondygnacji, także na kilku planach, piętrzące się ku górze. Na osi rodzaj ogrodu oddzielonego balustradą, z antykizującym budynkiem na nieregularnym planie, w którego elewacjach wysokie arkady, ujmującym niewielki taras z wazami na balustradzie. Powyżej, na dachu budynku maska męska. Za budynkiem wysoki, kilkukondygnacyjny, wieloskrzydłowy zamek nowożytny; po lewej w skrócie perspektywicznym wysunięte ku rzece trójkondygnacyjne, wąskie skrzydło z prostokątnymi oknami w części dolnej i kwadratowymi w dwóch wyższych kondygnacjach, kryte dachem dwuspadowym. Do jego części czołowej dostawiony taras na potężnej arkadzie, w którego licu kilka otworów oraz nadwieszony balkon. Skrzydło dostawione prostopadle do nieco wyższego budynku zamkowego, także trójkondygnacyjnego, z rzędem prostokątnych okien w dolnej kondygnacji, w których wnęki zamknięte dwułuczami, kwadratowymi oknami w elewacji środkowej i prostokątnymi obramionymi oknami w ostatniej kondygnacji. Na prawo kolejne skrzydło dostawione prostopadle do naroża poprzedniego, biegnące w głąb ku prawej części pola obrazowego, o podobnej organizacji elewacji, dochodzące do wielobocznej wieży. Nad łączeniem skrzydeł widoczna wieża nakryta hełmem.
  • Liczba/objętość : 1
  • Wymiary : 43,5 x 37 cm (maks. wym. karty)
  • Proweniencja: stary zasób