[Szkic fasady nieznanego pałacu z przekrojem poziomym dwóch kondygnacji] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0402
 • Sygnatura : Pl 402
 • Tytuł/nazwa : [Szkic fasady nieznanego pałacu z przekrojem poziomym dwóch kondygnacji] [autor nieokreślony]
 • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; 2. połowa XIX w.]
 • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia widok elewacji głównej nieznanego pałacu oraz rzut dwóch jego kondygnacji. Widok fasady przedstawiony w lewej części karty, zorientowany poprzecznie, wydzielony dwiema naszkicowanymi, pionowymi liniami. Elewacja pięcioosiowa, dwukondygnacyjna. W dolnej kondygnacji wzniesionej na podwójnym cokole na osi ganek ze schodami prowadzącymi do prostokątnego wejścia z nadświetlem, ujętego przez parę prostokątnych okien z zaznaczonym ramiakiem. Ganek wsparty na czterech słupach, z balustradą, nakryty silnie spłaszczoną kopułką. Po bokach nieco odsunięte od osi ujmujące ganek dwa prostokątne okna z zaznaczonymi ramiakami, zwieńczone gzymsami. Powyżej analogiczny układ otworów, z trójosiową partią środkową podkreśloną wnękami w których umieszczone okna z dekoracją u dołu w formie rzędu pionowych belek. Po bokach okna analogiczne do dolnych. Całość zwieńczona wydatnym gzymsem o profilu simy, nakryta dachem czterospadowym. Po bokach schematyczny zarys drzew, niżej skala. W prawej części rysunku wyrysowane poprzecznie jeden nad drugim rzuty poziome budynku. Budynek na rzucie prostokąta; plan w górnej części karty zapewne parteru, z nieczytelnymi opisami w każdym pomieszczeniu. Wnętrze dwutraktowe, z dwubiegowymi schodami przy wejściu położonymi w poprzecznie prostokątnym pomieszczeniu, za którym duża prostokątna sala z kwadratowym przedsionkiem. Po bokach przy wejściu dwa symetryczne, prostokątne pomieszczenia, podobne, szersze pomieszczenia ujmujące przedsionek sali na osi. Przy samej sali po bokach dwa większe pomieszczenia na rzucie stojącego prostokąta. Przed pałacem półkolisty podjazd prowadzący do ganku, nakryty trzema kwadratowymi daszkami czterospadowymi. Plan w dolnej części karty, zapewne piętra, z podobnym układem pomieszczeń, z połączonymi w oddzielne, poprzeczne pomieszczenie przedsionkiem sali i pomieszczeniem po prawej. Na rzucie brak opisów i przejść między pomieszczeniami. Jedyny opis w pomieszczeniu dolnym na osi, gdzie napis: „Balkon”. W grubości ściany dolnej tego pomieszczenia naszkicowane cztery kolumny. Fasada pałacu, poniżej skala – podziałka. Plany dwóch kondygnacji – w innej skali.
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: ołówek, papier
 • Opis formalny : Rysunek ołówkiem na papierze.
 • Wymiary : 25,3 x 19,7 cm (maks. wym. karty)
 • Proweniencja: stary zasób
 • Hasła przedmiotowe : Zamki i pałace

Pliki

PL--363.tif (164 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny

PL--364.tif (164 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny

PL--367.tif (204 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny