Listy do króla Zygmunta III Wazy.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01401
 • Kopie:
  • Mf 629
  • Mf 327
  • CD 153a
  • Fotokop III 320
 • Tytuł: Listy do króla Zygmunta III Wazy.
 • Miejsce i czas powstania: 1598-1627
 • Opis fizyczny: VI k., 460 s. 41x25 cm
 • Oprawa: Półskórek, 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Panowanie Zygmunta III. Listy duchowne" - spis treści k. I-VI
  • Elekcje na urzędy 1601-1605.
  • Listy do Zygmunta III Wazy: Aldobrandini Petrus, kard. 1598-1621 (8) s. 3-9, 71-74 (piecz. opłatkowa), 95-98, 107-110, 129-134, 141-144, 149-152, 297-300. - Aquaviva Claudius, jezuita 1614 s. 263-264 (kop. Gołębiowskiego). - Armenius Angelinus 1622 s. 301-304. - Baronius Caesare, kard. 1603 s. 119-122. - Chmielnicki Bohdan 1617 s. 281-284 brak oryg., tylko kopia (Fotokopia III 320). - Cintius, kard. 1599-1603 (7) s. 11-14, 27-34, 91-94, 111-118, 123-126. - Dietrichstain F., kard. 1603 s. 137-140. - Ferdynand I?, książę Ertrurii 1601 s. 45-48. - Firlej Henryk 1601 (kop. listu. "oryg. położony iest pod nrem 4 k. 239 Miscell) s. 55-56. - Dionisius, opat oliwski 1623 s. 321-324. - Gomoliński Stanisław, bp łucki 1601 s. 49-52. - Goślicki Wawrzyniec, bp poznański 1604 s. 167-170 (piecz. opł.). - Horatius Ludovicus 1621 s. 289-292 (piecz. lakowa). - Karnkowski Stanisław, abp gnieźnieński 1601-1603 (7) s. 57-60 (pieczęć opłatkowa), 61-62 (kop. oryg. pod nrem 12 k. 271 Miscell), 83-86, 99-100 (kop. oryg. pod nrem 21 k. 111 Seymów), 101-104, 371-378. - Klemens VIII, papież 1604 (4) s. 35-36, 105-106, 127-128, 165-166 (dyplomy perg., pieczęć w otoku ze sznurka). - Ludovisius, kard. 1622 (2) s. 309-316. - Maciejowski Bernard, bp krakowski 1602 (2) s. 67-70, 87-90. - Martinus, abp colocen.?, adm. Jaurien. 1604 (2) s. 157-160, 171-174. - Magalottus E., kard. 1627 s. 353-356. - Melitius, patriarcha Konstantynopola 1591 s. 1. - Mniszech Jerzy 1603 s. 135-136 (kop., oryg. pod nrem 27 k. 331 Miscel). - Mohiła Jeremi 1601 s. 53-54. - Montaltus Aleksander, kard. 1599-1621 (5) s. 23-30, 37-40, 63-66, 265-268, 293-296 (piecz. opłatkowa). - Mutius Vitelesus, gen. jezuita 1616 s. 273-276. - Ostrogski Konstanty 1599 s. 1518. - Ostroróg Jan, klan poznański 1604 s. 175-176 (kop., oryg. pod nrem 30 k. 143 Seymów). - Perettus Michael 1624 s. 333-336. - Pociej Adam, archiep. metrop. kijowski 1602 s. 75-78 (piecz. opłatkowa). - Pociej Hypatius, archiepus metropolita kijowski 1604 (4) s. 79-82, 145-148, 153-156, 161-164 (pieczęć opłatkowa). - Rangoni Alessandro 1627 (2) s. 357-366. - Saulins Antonius, kard. 1623 s. 317-320. - Strozius Antonius, reformat 1622 s. 305-308. - Tarnowski Jan 1603 s. 379-382 (piecz. opłatkowa). - Torres Cosmas, de, kard. 1624 (6) s. 325-332, 337-352. - Viciprona Claudius 1621 s. 285-288. - Zamoyski Jan 1599 s. 19-22. - Zuniga Baltasaro, poseł hiszpański 1615 s. 169-272 (piecz. opłatkowa)
  • N 12 "Kopia postanowienia seymiku śrzedzkiego. Oryginał położony iest pod nrem 40 k. 181 Seymów" 1601 s. 41-44, 233-240, 431-437
  • List miast spiskich do króla Zygmunta III Wazy 1604 s. 177-180 (piecz. opłatkowa)
  • "Kopia postanowienia seymiku halickiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 54 k. 311 Seymów" 1604 s. 181-184, 383-385
  • "Kopia postanowienia seymiku wdztwa kiiowskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 55 k. 319 Seymów" 1604 s. 185-188, 387-389
  • "Kopia postanowienia seymiku wiśnieńskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 42 k. 207 Seymów" 1604 s. 189-192, 391-393
  • "Kopia postanowienia seymiku wdztwa bełzkiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 52 k. 279 Seymów" b.d. 1604 s. 193-201, 399-407
  • "Kopia postanowienia seymiku rawskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 45 k. 223 Seymów" 1604 s. 203-204, 415-416
  • "Kopia postanowienia seymiku raciążkiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 47 k. 231 Seymów" 1604 s. 205-208
  • "Kopia postanowienia seymiku krakowskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 48 k. 241 Seymów" 1604 s. 209-213, 409-414
  • "Kopia postanowienia seymiku radziejowskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 43 k. 217 Seymów" 1604 s. 215-218, 417-420
  • "Kopia postanowienia seymiku woiewództwa sieradzkiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 41 k. 197 Seymów" 1604 s. 219-223, 425-430
  • Elekcje na urzędy 1601-1605.
  • "Kopia postanowienia seymiku łęczyckiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 46 k. 227 Seymów" 1604 s. 225-227, 421-424
  • "Kopia postanowienia seymiku wieluńskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 44 k. 219 Seymów" 1604 s. 229-231, 395-397
  • "Kopia postanowienia seymiku lubelskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 50 k. 297 Seymów" b.r. 1604 s. 281-283, 439-441
  • "Kopia postanowienia rozdwoionego seymu lubelskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 91 k. 275 Seymów 1604 s. 245-247
  • "Kopia postanowienia seymiku wdztwa sandomierskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 49 k. 253 Seymów" 1604 s. 249-253, 443-447
  • "Kopia postanowienia seymiku powiatu drohickiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 53 k. 303 Seymów" 1604 s. 255-257, 449-452
  • "Kopia postanowienia seymiku warszawskiego zrobiona z orig. extraktu grodowego, położonego pod nrem 56 k. 329 Seymów" 1605 s. 259-262
  • "Kopia listu Jakuba Sienińskiego do Sta[nisława] Tarnowskiego ka[nonika] sando[mierskiego] 1616 oryginał położony iest pod nrem 60 k. 357 Seymów"
  • "Kopia postanowienia seymiku gł[ów]nego pruskiego, zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 57 k. 339 Seymów" 1605 s. 453-455
  • "Kopia postanowienia seymiku warszaw;, zgodnego z Raciążkim, nie we wszystkim iednak, zrobiona z orig. extraktu grodowego, położona pod nrem 55 k. 329 Seymów" 1605 s. 457-460
  • "Kopia postanowienia seymiku warszaw;, zgodnego z Raciążkim, nie we wszystkim iednak, zrobiona z orig. extraktu grodowego, położona pod nrem 55 k. 329 Seymów" 1605
 • Proweniencja: ze zbiorów Tadeusza Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Fabricius Andreas
  • Geisendorff
  • Ratzburg? Friedrich
  • Waldburg Friedrich
  • sejmik bełzki 1604
  • sejmik halicki 1604
  • sejmik kijowski 1604
  • sejmik krakowski 1604
  • sejmik radziejewski 1604
  • sejmik rawski 1604
  • sejmik sieradzki 1604
  • sejmik średzki 1601
  • sejmik wiśnieński 1604
  • Bełz 17 w.
  • Halicz 17 w.
  • Kijów 17 w.
  • Kraków 17 w.
  • Raciąż 17 w.
  • Radziejewo 17 w.
  • Radziejów 17 w.
  • Rawa 17 w.
  • Sieradz 17 w.
  • Spisz 17 w.
  • Środa 17 w.
  • Wiśnica 17 w.
  • prawosławie 17 w.
 • Uwagi:
  • Brak s. 281-284, wyjęto z rkpsu 15.05. 1954 na polecenie PAN. Zawierały one listy Bohdana Chmielnickiego, które podarowano Ukrainie. Skreślono z Inwentarza na podst. uchwały nr 375/54 Prezydium Rządu z dnia 16 czerwca 1954. (Fotokopia III 320); brak s. 132-133, 361-362 zapisano w not. z 1952 r.
  • Kopie i spis treści sporządził Łukasz Gołębiowski

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Listy
 • 245 a Listy do króla Zygmunta III Wazy.
 • 246 a Duchowne listy 1598-1627.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1598-1627
 • 300 a VI k., 460 s. c 41x25 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, 18 w.
 • 500 a Brak s. 281-284, wyjęto z rkpsu 15.05. 1954 na polecenie PAN. Zawierały one listy Bohdana Chmielnickiego, które podarowano Ukrainie. Skreślono z Inwentarza na podst. uchwały nr 375/54 Prezydium Rządu z dnia 16 czerwca 1954. (Fotokopia III 320); brak s. 132-133, 361-362 zapisano w not. z 1952 r.
 • 500 a Kopie i spis treści sporządził Łukasz Gołębiowski
 • 520 a "Panowanie Zygmunta III. Listy duchowne" - spis treści k. I-VI
 • 520 a Elekcje na urzędy 1601-1605.
 • 520 a Listy do Zygmunta III Wazy: Aldobrandini Petrus, kard. 1598-1621 (8) s. 3-9, 71-74 (piecz. opłatkowa), 95-98, 107-110, 129-134, 141-144, 149-152, 297-300. - Aquaviva Claudius, jezuita 1614 s. 263-264 (kop. Gołębiowskiego). - Armenius Angelinus 1622 s. 301-304. - Baronius Caesare, kard. 1603 s. 119-122. - Chmielnicki Bohdan 1617 s. 281-284 brak oryg., tylko kopia (Fotokopia III 320). - Cintius, kard. 1599-1603 (7) s. 11-14, 27-34, 91-94, 111-118, 123-126. - Dietrichstain F., kard. 1603 s. 137-140. - Ferdynand I?, książę Ertrurii 1601 s. 45-48. - Firlej Henryk 1601 (kop. listu. "oryg. położony iest pod nrem 4 k. 239 Miscell) s. 55-56. - Dionisius, opat oliwski 1623 s. 321-324. - Gomoliński Stanisław, bp łucki 1601 s. 49-52. - Goślicki Wawrzyniec, bp poznański 1604 s. 167-170 (piecz. opł.). - Horatius Ludovicus 1621 s. 289-292 (piecz. lakowa). - Karnkowski Stanisław, abp gnieźnieński 1601-1603 (7) s. 57-60 (pieczęć opłatkowa), 61-62 (kop. oryg. pod nrem 12 k. 271 Miscell), 83-86, 99-100 (kop. oryg. pod nrem 21 k. 111 Seymów), 101-104, 371-378. - Klemens VIII, papież 1604 (4) s. 35-36, 105-106, 127-128, 165-166 (dyplomy perg., pieczęć w otoku ze sznurka). - Ludovisius, kard. 1622 (2) s. 309-316. - Maciejowski Bernard, bp krakowski 1602 (2) s. 67-70, 87-90. - Martinus, abp colocen.?, adm. Jaurien. 1604 (2) s. 157-160, 171-174. - Magalottus E., kard. 1627 s. 353-356. - Melitius, patriarcha Konstantynopola 1591 s. 1. - Mniszech Jerzy 1603 s. 135-136 (kop., oryg. pod nrem 27 k. 331 Miscel). - Mohiła Jeremi 1601 s. 53-54. - Montaltus Aleksander, kard. 1599-1621 (5) s. 23-30, 37-40, 63-66, 265-268, 293-296 (piecz. opłatkowa). - Mutius Vitelesus, gen. jezuita 1616 s. 273-276. - Ostrogski Konstanty 1599 s. 1518. - Ostroróg Jan, klan poznański 1604 s. 175-176 (kop., oryg. pod nrem 30 k. 143 Seymów). - Perettus Michael 1624 s. 333-336. - Pociej Adam, archiep. metrop. kijowski 1602 s. 75-78 (piecz. opłatkowa). - Pociej Hypatius, archiepus metropolita kijowski 1604 (4) s. 79-82, 145-148, 153-156, 161-164 (pieczęć opłatkowa). - Rangoni Alessandro 1627 (2) s. 357-366. - Saulins Antonius, kard. 1623 s. 317-320. - Strozius Antonius, reformat 1622 s. 305-308. - Tarnowski Jan 1603 s. 379-382 (piecz. opłatkowa). - Torres Cosmas, de, kard. 1624 (6) s. 325-332, 337-352. - Viciprona Claudius 1621 s. 285-288. - Zamoyski Jan 1599 s. 19-22. - Zuniga Baltasaro, poseł hiszpański 1615 s. 169-272 (piecz. opłatkowa)
 • 520 a N 12 "Kopia postanowienia seymiku śrzedzkiego. Oryginał położony iest pod nrem 40 k. 181 Seymów" 1601 s. 41-44, 233-240, 431-437
 • 520 a List miast spiskich do króla Zygmunta III Wazy 1604 s. 177-180 (piecz. opłatkowa)
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku halickiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 54 k. 311 Seymów" 1604 s. 181-184, 383-385
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku wdztwa kiiowskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 55 k. 319 Seymów" 1604 s. 185-188, 387-389
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku wiśnieńskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 42 k. 207 Seymów" 1604 s. 189-192, 391-393
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku wdztwa bełzkiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 52 k. 279 Seymów" b.d. 1604 s. 193-201, 399-407
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku rawskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 45 k. 223 Seymów" 1604 s. 203-204, 415-416
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku raciążkiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 47 k. 231 Seymów" 1604 s. 205-208
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku krakowskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 48 k. 241 Seymów" 1604 s. 209-213, 409-414
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku radziejowskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 43 k. 217 Seymów" 1604 s. 215-218, 417-420
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku woiewództwa sieradzkiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 41 k. 197 Seymów" 1604 s. 219-223, 425-430
 • 520 a Elekcje na urzędy 1601-1605.
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku łęczyckiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 46 k. 227 Seymów" 1604 s. 225-227, 421-424
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku wieluńskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 44 k. 219 Seymów" 1604 s. 229-231, 395-397
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku lubelskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 50 k. 297 Seymów" b.r. 1604 s. 281-283, 439-441
 • 520 a "Kopia postanowienia rozdwoionego seymu lubelskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 91 k. 275 Seymów 1604 s. 245-247
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku wdztwa sandomierskiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 49 k. 253 Seymów" 1604 s. 249-253, 443-447
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku powiatu drohickiego zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 53 k. 303 Seymów" 1604 s. 255-257, 449-452
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku warszawskiego zrobiona z orig. extraktu grodowego, położonego pod nrem 56 k. 329 Seymów" 1605 s. 259-262
 • 520 a "Kopia listu Jakuba Sienińskiego do Sta[nisława] Tarnowskiego ka[nonika] sando[mierskiego] 1616 oryginał położony iest pod nrem 60 k. 357 Seymów"
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku gł[ów]nego pruskiego, zrobiona z kopii współczesney, położoney pod nrem 57 k. 339 Seymów" 1605 s. 453-455
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku warszaw;, zgodnego z Raciążkim, nie we wszystkim iednak, zrobiona z orig. extraktu grodowego, położona pod nrem 55 k. 329 Seymów" 1605 s. 457-460
 • 520 a "Kopia postanowienia seymiku warszaw;, zgodnego z Raciążkim, nie we wszystkim iednak, zrobiona z orig. extraktu grodowego, położona pod nrem 55 k. 329 Seymów" 1605
 • 530 d Mf 629
 • 530 d Mf 327
 • 530 d CD 153a
 • 530 d Fotokop III 320
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a ze zbiorów Tadeusza Czackiego d BK IX,49 m Poryck w Biblioteka Porycka w Działyński Tytus (1796-1861) w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 600 a Fabricius Andreas
 • 600 a Geisendorff
 • 600 a Ratzburg? Friedrich
 • 600 a Waldburg Friedrich
 • 610 a sejmik bełzki 1604
 • 610 a sejmik halicki 1604
 • 610 a sejmik kijowski 1604
 • 610 a sejmik krakowski 1604
 • 610 a sejmik radziejewski 1604
 • 610 a sejmik rawski 1604
 • 610 a sejmik sieradzki 1604
 • 610 a sejmik średzki 1601
 • 610 a sejmik wiśnieński 1604
 • 651 a Bełz y 17 w.
 • 651 a Halicz y 17 w.
 • 651 a Kijów y 17 w.
 • 651 a Kraków y 17 w.
 • 651 a Raciąż y 17 w.
 • 651 a Radziejewo y 17 w.
 • 651 a Radziejów y 17 w.
 • 651 a Rawa y 17 w.
 • 651 a Sieradz y 17 w.
 • 651 a Spisz y 17 w.
 • 651 a Środa y 17 w.
 • 651 a Wiśnica y 17 w.
 • 653 a prawosławie 17 w.
 • 700 a Aldobrandini, Pietro c kardynał d (1571-1621)
 • 700 a Aquaviva, Claudius c jezuita
 • 700 a Armenius. Angelinus d 17 w.
 • 700 a Baronio, Cesare c kard. d (1538-1607)
 • 700 a Chmielnicki, Bohdan c hetman kozacki d (ca 1595-1657)
 • 700 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 700 a Aldobrandini, Pietro c kard. d (1571-1621)
 • 700 a Dietrichstain F.
 • 700 a Dionisius
 • 700 a Ferdynand Medyceusz
 • 700 a Firlej Henryk c bp poznański bp przemyski d (1599-1635)
 • 700 a Gomoliński Stanisław c bp kamieniecki chełmski łucki d (?-1604)
 • 700 a Goślicki Wawrzyniec bp kamieniecki przemyski poznański d (1530-1607)
 • 700 a Horatius Ludovicus
 • 700 a Karnkowski Stanisławc c (prymas Polski ; d 1520-1603)
 • 700 a Klemens b VIII c (papież ; d 1536-1605)
 • 700 a Ludovisi c kard.
 • 700 a Maciejowski Bernard c (prymas Polski ; d 1548-1608)
 • 700 a Magalottus E. c kard.
 • 700 a Martinus c abp d 17 w.
 • 700 a Melitius c patriarcha Konstantynopola d 16 w.
 • 700 a Mniszech Jerzy c krajczy kor. wda sandomierski d (?-1613)
 • 700 a Mohiła Jeremi c hospodar mołdawski
 • 700 a Montalto Alessandro c kard.
 • 700 a Mutius Vitelesus c gen. jezuita d 17 w.
 • 700 a Ostrogski Konstanty Wasyl c wda kijowski d (1526-1608)
 • 700 a Ostroróg Jan c wda poznański pisarz d (1565-1622)
 • 700 a Perettus Michael c kard.
 • 700 a Pociej Adam c archiep. metrop. kijowski d 17 w.
 • 700 a Pociej Hipacy c abp kijowski (unicki)
 • 700 a Rangoni Alessandro d 17 w.
 • 700 a Saulins Antonius kard. d 17 w.
 • 700 a Strozius Antonius c reformat d 17 w.
 • 700 a Tarnowski Jan d 17 w.
 • 700 a Torres Cosma de c kard.
 • 700 a Viciprona Claudius d 17 w.
 • 700 a Zamoyski Jan c kanclerz w. kor. hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 700 a Zuniga Baltasaro poseł hiszpański d 17 w.
 • 700 a Sienieński Jakub rokoszanin protektor arian d (1568-1639)
 • 700 a Tarnowski Stanisław c klan radomski sandomierski czechowski
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku woiewództwa sieradzkiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 41 k. 197 Seymów 1604
 • 740 a Kopia postanowienia sejmiku radziejowskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 43 k. 217 Seymów 1604
 • 740 a Kopia postanowienia sejmiku krakowskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 48 k. 241 Seymów 1604
 • 740 a Kopia postanowienia sejmiku raciążkiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 47 k. 231 Seymów 1604
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku rawskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 45 k. 223 Seymów 1604 s. 203-204
 • 740 a Kopia postanowienia sejmiku wdztwa bełzkiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 52 k. 279 Seymów 1604
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku wiśnieńskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 42 k. 207 Seymów 1604
 • 740 a Kopia postanowienia sejmiku wdztwa kijowskiego 1604 zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 55 k. 319 Seymów
 • 740 a Posłowie ks. pruskiego Waldburg Friedrich Fabricius Andreas Ratzburg? Ratztar? Friedrich do Zygmunta III Wazy o nobilitację Geisendorffów 1601 s. 367-370
 • 740 a Posłowie ks. pruskiego Waldburg Friedrich Fabricius Andreas Ratzburg? Ratztar? Friedrich do Zygmunta III Wazy o nobilitację Geisendorffów 1601
 • 740 a Kopia |postanowienia sejmiku halickiego 1604 zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 54 k. 311 Seymów
 • 740 a List miast spiskich do króla Zygmunta III Wazy 1604
 • 740 a Kopia |postanowienia sejmiku śrzedzkiego. Oryginał położony iest pod nrem 40 k. 181 Seymów
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku głównego pruskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 57 k. 339 Seymów 1605
 • 740 a List miast spiskich do króla Zygmunta III Wazy 1604
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Jakuba Sienińskiego do Stanisława Tarnowskiego kanonika sandomierskiego 1616 oryginał położony iest pod nrem 60 k. 357 Seymów
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku powiatu drohickiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 53 k. 303 Seymów 1604 s. 255-257
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku sandomierskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 49 k. 253 Seymów 1604
 • 740 a Kopia postanowienia rozdwoionego seymu lubelskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 91 k. 275 Seymów 1604
 • 740 a Kopia postanowienia sejmiku lubelskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 50 k. 297 Seymów b.r. 1604
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku wieluńskiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 44 k. 219 Seymów 1604
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku łęczyckiego zrobiona z kopii współczesney położoney pod nrem 46 k. 227 Seymów 1604
 • 852 j BK 01401
 • 999 d 19.07.24

Indeksy