[Rzut poziomy kaplicy i rzut poziomy krypty kaplicy „Anioł Pański” nad Morskim Okiem – projekt] [Sylwester Pajzderski] [S. Pajzderskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0457
 • Sygnatura : Pl 457
 • Autor : Pajzderski, Sylwester (1876-1953) autor
 • Tytuł/nazwa : [Rzut poziomy kaplicy i rzut poziomy krypty kaplicy „Anioł Pański” nad Morskim Okiem – projekt] [Sylwester Pajzderski]
 • Miejsce : [b.m., Berlin (Niemcy)] [b.d. ; 1907]
 • Relacje : Zob. rysunki w zbiorach BK, nry inw.: Pl 0456, Pl 0752, Pl 0753, Pl 0754.
 • Seria/cykl : [S. Pajzderskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia rzuty poziome projektowanej kaplicy nad Morskim Okiem. W górnej części karty napis: „KAPLICA PAMIĄTKOWA / NAD / MORSKIM OKIEM”. Poniżej w lewej części karty rzut poziomy jednonawowego budynku na planie prostokąta, z wejściem poprzedzonym portykiem z trzema przejściami w ścianie wzdłużnej i dwoma w ścianie poprzecznej. Budynek opięty uskokowymi przyporami. Partia poryku postawiona na czterostopniowej platformie, ściętej na narożach. Wnętrze nawy nakryte sklepieniem krzyżowym, kwadratowe, doświetlone dwoma oknami w elewacjach bocznych, rozglifionymi do wewnątrz. Na przedłużeniu nawy niewyodrębnione prezbiterium. Na jego osi wewnętrzna absyda z oknem rozglifionym do wnętrza i z ołtarzem, ujęta dwoma niewielkimi aneksami w narożach, doświetlonymi rozglifionymi do wnętrza oknami. W aneksie po prawej spiralna klatka schodowa. Poniżej napis: „RZUT POZIOMY KAPLICY”. W prawej części karty rzut powtarzający rozplanowanie kaplicy, bez otworów, z zamkniętym pomieszczeniem odpowiadającym podcieniom portyku, nieco węższą nawą oraz absydą doświetloną pojedynczym, rozglifionym do wnętrza okienkiem, dostępną za pomocą spiralnej klatki schodowej w prawym górnym narożu budynku. Poniżej napis: „RZUT POZIOMY GROBOWCA”. W prawym górnym narożu napis: „GODŁO: „ANIOŁ PAŃSKI…”. „GODŁO: „ANIOŁ PAŃSKI…”;
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek tuszem
 • Opis formalny : Rysunek tuszem na papierze.
 • Wymiary : 54 x 41,4 cm (wym. maks. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób