[Widok ogólny kaplicy „Dla nas wszystkich” nad Morskim Okiem – projekt] [Józef Piątkowski] [J. Piątkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0458
 • Sygnatura : Pl 458
 • Autor : Piątkowski, Józef autor
 • Tytuł/nazwa : [Widok ogólny kaplicy „Dla nas wszystkich” nad Morskim Okiem – projekt] [Józef Piątkowski]
 • Miejsce : [b.m., Lwów (Ukraina)] [b.d. ; 1907]
 • Relacje : Zob. rysunki w zbiorach BK, nry inw.: Pl 0459, Pl 0460, Pl 0461, Pl 0462, Pl 0463.
 • Seria/cykl : [J. Piątkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia widok ogólny projektowanej kaplicy nad Morskim Okiem. Kaplica postawiona na skalistym wzniesieniu, z wielopoziomowymi schodami ze spocznikami ujętymi balustradami na których kule. Elewacje boczne schodów z kamiennych, prostopadłościennych ciosów, analogicznych do tych z której wymurowano kaplicę. Wzdłuż dłuższego boku budynku platforma na której niski kolumnowy portyk. Powyżej kolejna platforma z sygnaturką. Budynek kaplicy jednokondygnacyjny, fasada jednoosiowa. U podstawy fasady, przedstawionej na lewo od osi, osobny podest ograniczony balustradą, ze schodami wiodącymi do wysokiej i szerokiej, sięgającej szczytu arkadowej wnęki zamkniętej łukiem pełnym. Przed arkadą trzy prostopadłościenne słupy biegnące prze całą wysokość elewacji, zwieńczone nad szczytem krzyżami. Po bokach fasada wsparta zwężającymi się ku górze przyporami z pojedynczym uskokiem w partii cokołowej, zwieńczonymi masywnymi gargulcami. W partii niskiego, niewyodrębnionego poziomymi podziałami, trójkątnego szczytu, między przylegającymi do lica elewacji słupami dwa kartusze. Na prawo od osi elewacja boczna z czterema zwężającymi się ku górze przyporami, na których ustawione gargulce. Na osi elewacji trójdzielne okno, między przyporami po jednym oknie szczelinowym. W dolnej części pola obrazowego skąpo porośnięte roślinnością wzgórze, w prawej i w lewej części pola obrazowego w tle wysokie, ciemne świerki, na których tle wypiętrzone góry. W lewym górnym narożu karty napis: „„DLA NAS – WSZYSTKICH””. ; kredką, na awersie: „„DLA NAS – WSZYSTKICH””
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek ołówkiem ; rysunek kredką
 • Opis formalny : Rysunek ołówkiem i kredką na papierze.
 • Wymiary : 67,2 x 42,3 cm (wym. maks. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób