[Widok elewacji bocznej kaplicy „Dla nas wszystkich” nad Morskim Okiem – projekt] [Józef Piątkowski] [J. Piątkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0460
 • Sygnatura : Pl 460
 • Autor : Piątkowski, Józef autor
 • Tytuł/nazwa : [Widok elewacji bocznej kaplicy „Dla nas wszystkich” nad Morskim Okiem – projekt] [Józef Piątkowski]
 • Miejsce : [b.m., Lwów (Ukraina)] [b.d. ; 1907]
 • Relacje : Zob. rysunki w zbiorach BK, nry inw.: Pl 0458, Pl 0459, Pl 0461, Pl 0462, Pl 0463.
 • Seria/cykl : [J. Piątkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia widok elewacji bocznej projektowanej kaplicy nad Morskim Okiem. Budynek stojący na wzniesieniu, z wejściem dostępnym za pomocą wielopoziomowych schodów widocznych w lewej części pola obrazowego, ze spocznikami ujętymi balustradami na których kule. Pojedynczy bieg schodów także w prawej części pola obrazowego. Elewacja przedstawiona na osi oraz w prawej części karty z zaznaczoną fakturą kamiennych ścian układanych z prostopadłościennych ciosów, jednoosiowa, jednokondygnacyjna, artykułowana czterema masywnymi, zwężającymi się ku górze przyporami rozstawionymi parami po bokach. Na szczycie przypór ustawione masywne gargulce, za którymi w połaci spadzistego dachu na osi skarp lizeny. Na wysokości uskoków masywny gzyms z ciosów, w którym trzy rzygacze. Z lewej widoczny wychodząc ponad połać dachu szczyt. Na osi elewacji trójdzielne okno z dekoracją witrażową, między przyporami po prawej niewielkie okienko szczelinowe, między przyporami po lewej niewielkie okienko oraz blenda na wysokości okna na osi elewacji. Przy prawej krawędzi pola obrazowego opadający teren z pojedynczym drzewem. W prawym dolnym narożu napis: „„DLA NAS – WSZYSTKICH” / Widok boczny CD” kredką, na awersie: „„DLA NAS – WSZYSTKICH” / Widok boczny CD”;
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek ołówkiem ; rysunek kredką
 • Opis formalny : Rysunek ołówkiem i kredką na papierze.
 • Wymiary : 78,1 x 55,3 cm (wym. maks. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób