[Przekrój podłużny kaplicy „Dla nas wszystkich” nad Morskim Okiem od strony ściany szczytowej – projekt] [Józef Piątkowski] [J. Piątkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0462
 • Sygnatura : Pl 462
 • Autor : Piątkowski, Józef autor
 • Tytuł/nazwa : [Przekrój podłużny kaplicy „Dla nas wszystkich” nad Morskim Okiem od strony ściany szczytowej – projekt] [Józef Piątkowski]
 • Miejsce : [b.m., Lwów (Ukraina)] [b.d. ; 1907]
 • Relacje : Zob. rysunki w zbiorach BK, nry inw.: Pl 0458, Pl 0459, Pl 0460, Pl 0461, Pl 0463.
 • Seria/cykl : [J. Piątkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia przekrój podłużny projektu kaplicy nad Morskim Okiem od strony ściany szczytowej. W górnej części karty napis: „Godło „DLA NAS – WSZYSTKICH”. Pod nim przekrój podłużny dwukondygnacyjnej kaplicy wspartej po bokach zwężającymi się ku górze, uskokowymi przyporami. W dolnej kondygnacji na osi krypta sklepiona ostrołukową kolebą, z parą prostokątnych otworów wedle osi; w lewym przejście, w prawym wejście do klatki schodowej. Na prawo od krypty do muru lateralnego kaplicy przy skarpie dostawiony niewielki, prostokątny aneks kryty płaskim dachem pulpitowym, z poziomem posadzki schodzącym niżej niż poziom krypty. Nad kryptą nawa kaplicy doświetlona po bokach obustronnie rozglifionymi oknami. W jej pawimencie na osi zakryty otwór do krypty. W nawie szkic dekoracji elewacji zamykającej chór, z ołtarzem zdobionym ornamentami roślinnymi, wpisanym w arkadę zamkniętą łukiem pełnym, w któreś świetle witraż figuralny. Zewnętrzna archiwolta arkady zdobiona szerokim pasem dekoracji roślinnej. Po bokach ołtarza siedziska z baldachimami. Całość budynku kryta dachem dwuspadowym, z zaznaczonym falistymi spływami szczytu, u którego podstawy nad murami obwodowymi postaci świętych. U dołu, pod rysunkiem, napis: „PRZEKRÓJ C-D 1:50”. ołówkiem, na awersie: „„PRZEKRÓJ A-B 1:50””
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek ołówkiem ; rysunek kredką
 • Opis formalny : Rysunek ołówkiem i kredką na papierze.
 • Wymiary : 59,1 x 40,4 cm (wym. maks. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób