[Rzut poziomy krypty i rzut poziomy przyziemia kaplicy „Dla nas wszystkich” nad Morskim Okiem – projekt] [Józef Piątkowski] [J. Piątkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0463
 • Sygnatura : Pl 463
 • Autor : Piątkowski, Józef autor
 • Tytuł/nazwa : [Rzut poziomy krypty i rzut poziomy przyziemia kaplicy „Dla nas wszystkich” nad Morskim Okiem – projekt] [Józef Piątkowski]
 • Miejsce : [b.m., Lwów (Ukraina)] [b.d. ; 1907]
 • Relacje : Zob. rysunki w zbiorach BK, nry inw.: Pl 0458, Pl 0459, Pl 0460, Pl 0461, Pl 0462.
 • Seria/cykl : [J. Piątkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia rzut poziomy projektów kaplicy nad Morskim Okiem. W dolnej części karty jednonawowy budynek na rzucie prostokąta ze zintegrowanym prezbiterium oraz z kruchtą, wsparty na narożach parami prostopadłych przypór. Przy ścianach wzdłużnych dodatkowe przypory, rozstawem odpowiadające szerokości kwadratowej nawy, nakrytej sklepieniem krzyżowo-żebrowym z koncentrycznym kluczem, doświetlonej w ścianach górnej i dolnej trzema rozglifionymi do wnętrza oknami. Na prawo od nawy chór wydzielony we wnętrzu przez dwie równoległe ściany, tworzące równocześnie po bokach wąskie aneksy ograniczone od zewnątrz murami lateralnymi. Chór dostępny za pomocą dwóch półkolistych stopni, nakryty sklepieniem krzyżowym. We wnętrzu napis: „OŁTARZ”. Aneks górny doświetlony pojedynczym, rozglifionym do wnętrza oknem, z napisem: „SZATY MSZALNE”, aneks dolny z zabiegową klatką schodową. Na lewo od nawy wejście prowadzące do kruchty zajmującej całą szerokość budynku, z przejściem poprzecznie na przestrzał, dostępnej z lewej przez cztery otwory wejściowe, do których prowadzą stopnie z prostokątnej platformy przed budynkiem. W obrębie platformy trzy biegi schodów wiodące ku dolnej części rysunku, z ciągiem komunikacyjnym wiodącym wzdłuż bocznej elewacji kaplicy, do której dostawiony portyk wsparty na pięciu parach kolumn, z dodatkową parą kolumn na osi, na wysokości przypór ściany lateralnej budynku. Na prawo od portyku kolejne schody. Ponad rysunkiem napis: „POZIOM”. Po lewej litera: „b)”.W górnej części karty rzut krypt powtarzający układ partii naziemnej z pominięciem okiem i zewnętrznych przejść; w partii chóru zabiegowa klatka schodowa. Na osi kwadratowe pomieszczenie nakryte sklepieniem krzyżowym z wyrysowanymi dziesięcioma trumnami przy ścianie górnej i dolnej oraz prostokątną płytą pośrodku, na której napis: „PŁYTA-W POD / ŁODZE-POZIOMU”. W pomieszczeniu pod kruchtą, także krytym sklepieniem krzyżowym, cztery trumny, pod chórem dwie. Nad rysunkiem napis: KRYPTA”. Po lewej litera: „a)”, przy której napis: „DLA NAS WSZYSTKICH”. ołówkiem, na awersie: „a)”; „b)”
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek ołówkiem
 • Opis formalny : Rysunek ołówkiem na papierze.
 • Wymiary : 75,8 x 59,7 cm (wym. maks. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób