[Widoki fasady, elewacji i rzuty poziome kaplicy nad Morskim Okiem – projekt] [Wilhelm Winkler] [W. Winklera projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0466
 • Sygnatura : Pl 466
 • Autor : Winkler, Wilhelm (1...-1951) autor
 • Tytuł/nazwa : [Widoki fasady, elewacji i rzuty poziome kaplicy nad Morskim Okiem – projekt] [Wilhelm Winkler]
 • Miejsce : [b.m., Kraków (woj. małopolskie)] [b.d. ; 1907]
 • Relacje : Zob. rysunek w zbiorach BK, nr inw. Pl 0755.
 • Seria/cykl : [W. Winklera projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia projekty kaplicy nad Morskim okiem. W górnej części karty napis: „Konkurs na kaplicę pamiątkową”; „Godło „W””. Poniżej dwa widoki elewacji oraz trzy rzuty poziome kaplicy. W lewej górnej części karty widok fasady. Elewacja jednokondygnacyjna, z cokołem, z zaznaczoną kamienną fakturą ścian. Na osi kruchta z parą kolumn toskańskich ujmujących przejście, dostawionych do bocznych ścian. W ich świetle ażurowa, dwuskrzydłowa krata. Kruchta zwieńczona trójkątnym frontonem z napisem: „NA / PAMIĄTKĘ / [ciąg cyfr i liczb]”. Nad elewacją wyłamany gzyms, ponad którym czterospadowy dach zwieńczony sygnaturką z trójkondygnacyjnym dachem polskim, na którym krzyż. Poniżej napis: „fasada z strony wejścia”. W prawej części karty na tej samej wysokości widok elewacji bocznej budynku. Elewacja jednokondygnacyjna z cokołem w którym dwa poprzecznie prostokątne zakratowane otwory. Powyżej, w górnej strefie elewacji trzy prostokątne szesnastostrefowe okna. Na lewo prostokątna kruchta kryta dwuspadowym daszkiem, dostępna za pomocą trzech stopni, na prawo prostokątny aneks prezbiterium kryty dachem trójspadowym. Powyżej gzyms, czterospadowy dach i sygnaturka. Poniżej napis: „fasada boczna”. W lewej dolnej części karty rzut poziomy kaplicy. Budynek jednonawowy, z korpusem na planie kwadratu, nakrytym sklepieniem krzyżowym, doświetlonym za pomocą trzech okien umieszczonej w każdej z bocznych ścian. Na osi przed prezbiterium prostokątne pole, w którym napis: „otwór do / spuszczania / trumien”. Do korpusu dostawione poprzecznie prostokątny, płytki aneks chóru z prostokątnym prezbiterium sklepionym kolebkowo, doświetlonym na osi okienkiem szczelinowym, ujętym przez parę pomieszczeń w bocznych partiach aneksu. W pomieszczeniu po lewej, doświetlonym szczelinowym okienkiem w ścianie po lewej, zabiegowe schody, pomieszczenie po prawej z analogicznym doświetleniem. Korpus poprzedzony prostokątną kruchtą z czterema kolumnami w narożach wewnętrznych, prowadzącą do przejścia na osi, stojącą na trójstopniowej platformie. Na prawo do rzutu napis: „rys poziomy kaplicy”. W prawej dolnej części karty rzut poziomy krypty odpowiadający rzutowi kaplicy, z różnicą w partii okien korpusu, w którego ścianach podłużnych pary rozglifionych do wnętrza okien, z zabiegową klatką schodową na osi oraz w lewej części aneksu chórowego, a także partią fundamentową kruchty w kształcie krzyża greckiego. Na prawo od rysku napis: „rys poziomy krypty”. Przy prawej krawędzi karty rzut sytuacyjny budynku kaplicy położonej na prostokątnym tarasie dostępnym ujmującymi go po bokach jednobiegowymi schodami. Poniżej skala z napisem: „1:200”. W dolnej części karty skala z napisem: „1:50”. ołówkiem, na awersie: „odznaczony wzmianką St. Cybichowski”;
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: tektura rysunek tuszem
 • Opis formalny : Rysunek tuszem na tekturze.
 • Wymiary : 66,9 x 50,4 cm (wym. maks. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób