[Rzut poziomy krypty kaplicy „Pazdur” nad Morskim Okiem – projekt] [Antoni Budkowski] [A. Budkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0464
 • Sygnatura : Pl 464
 • Autor : Budkowski, Antoni autor
 • Tytuł/nazwa : [Rzut poziomy krypty kaplicy „Pazdur” nad Morskim Okiem – projekt] [Antoni Budkowski]
 • Miejsce : [b.m., Lwów (Ukraina)] [b.d. ; 1907]
 • Relacje : Zob. rysunek w zbiorach BK, nr inw. Pl 0465.
 • Seria/cykl : [A. Budkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia rzut poziomy krypty projektowanej kaplicy nad Morskim Okiem. Krypta wpisana w rzut prostokątnego budynku z płytkimi przyporami z wyodrębnionym chórem zamkniętym zewnątrz absydą. Wnętrze krypty na osi nawy, zamknięte trójbocznie, zajmujące przęsło prezbiterium oraz pierwsze przęsło części nawowej. Obydwa przęsła sklepione kolebą. Z lewej w narożu budynku umieszczona zabiegowa klatka schodowa. W obrębie krypty napis: „Krypta?” oraz podane wymiary. Całość umieszczona w ramce w formie pojedynczej linii. Poniżej w lewym dolnym narożu karty napis: „Projekt Kaplicy / nad Morskim Okiem / hasło: „Pazdur” B”, po prawej napis: „Rzut krypty”. tuszem, na awersie: „Projekt Kaplicy / nad Morskim Okiem / hasło: „Pazdur” B”; „Rzut krypty”;
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek tuszem
 • Opis formalny : Rysunek tuszem na papierze.
 • Wymiary : 66 x 36,1 cm (wym. maks. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób