[Rzut poziomy kaplicy „Pazdur” nad Morskim Okiem – projekt] [Antoni Budkowski] [A. Budkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0465
 • Sygnatura : Pl 465
 • Autor : Budkowski, Antoni autor
 • Tytuł/nazwa : [Rzut poziomy kaplicy „Pazdur” nad Morskim Okiem – projekt] [Antoni Budkowski]
 • Miejsce : [b.m., Lwów (Ukraina)] [b.d. ; 1907]
 • Relacje : Zob. rysunek w zbiorach BK, nr inw. Pl 0464.
 • Seria/cykl : [A. Budkowskiego projekt konkursowy kaplicy wotywnej nad Morskim Okiem, 1907] rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia rzut poziomy projektowanej kaplicy nad Morskim Okiem. Budynek salowy, czteroprzęsłowy, zamknięty zewnątrz absydą, wewnątrz trójbocznie, z parą niesymetrycznych aneksów, tworzących pseudonawy; aneks po prawej przy pierwszym od strony chóru przęśle nawy, ujęty prostopadłymi przyporami, w których linii poniżej dalsze przypory niepołączone ścianami, wspierające podcienia przy prawej ścianie kaplicy. Aneks po lewej o analogicznej szerokości, ciągnący się przez całą długość kaplicy, wsparty analogicznymi przyporami, skomunikowany z kaplicą przejściem w jej środkowym przęśle. W obrębie aneksu w górnej części schody do krypty, kruchta oraz przejście do dzwonnicy umieszczonej w lewym dolnym narożu kaplicy. Przęsło zachodnie kaplicy węższe, od prawej ograniczone wbudowaną do wnętrza dzwonnicą, od lewej wyłamaną do wnętrza ścianą. Przed kaplicą podcienia kontynuujące bieg podcieni po prawej, z dwiema masywnymi przyporami przy osi, ujmującymi klatkę schodową. W biegu podcieni napis: „Podcienia”, w przejściu do dzwonnicy napis: „Dojście / do / dzwonów”, w obrębie schodów do krypty: „Zejście do kryp / ty”, w aneksie po prawej: „Schowek / na / ornaty”. W kaplicy i na zewnątrz jej murów podane wymiary, po lewej napis: „Terasa”. Przy lewej krawędzi karty zarys fragmentu absydalnego budynku. W dolnej części karty po lewej napis: „Projekt Kaplicy / nad Morskim Okiem / hasło: „Pazdur” B”, po prawej napis: „Rzut poziomy”. „III nagroda / Antoni Budkowski / Lwów”; tuszem, na awersie: „Projekt Kaplicy / nad Morskim Okiem / hasło: „Pazdur” B”; „Rzut poziomy”;
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek tuszem
 • Opis formalny : Rysunek tuszem na papierze.
 • Wymiary : 69,4 x 50,5 cm (wym. maks. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób