"Actum in Judicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01424
 • Kopie: Mf 2275
 • Tytuł:
  • Akta grodzkie poznańskie 18 w.
  • "Actum in Judicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]".
 • Miejsce i czas powstania: Poznań 1761
 • Opis fizyczny: 106 k. 34x22 cm
 • Oprawa: płsk. biały, 19 w.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Niektóre k. rkpsu zawierają znak wodny przedstawiający owalny wieniec zwieńczony koroną, u dołu przewiązany, w polu środk. dwudzielnym w słup litery "PS" (f. niezident. papierni) k. 4, 6, k. niefol., 9, 11, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-52, 54, 61, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 87, 89, 93, 105; [odwrócony] k. 1, 3, 5, 14, 16, 24, 27, 60, 71, 73, 85, 91, 94, 98, 101, 103.
  • Oryginał (protocollon) (?), seria Decreta officii. Rkps jest częścią zespołu ksiąg grodzkich poznańskich i zawiera przeważnie skrócone odpisy wyroków wydanych przez sąd grodzki w Poznaniu na sesjach odbytych w okresie 9 II - 9 III 1761.
  • "Actum in Judicÿs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officÿ Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]" k. 1.
  • 1. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Marcinowi Linkowskiemu, susceptantowi sądu grodzk. w Poznaniu, o przywłaszczenie schedy (pieniądze w gotówce, dokumenty, ruchomości) po zm. bezpotomnie Michale Kujawskim; sprawa z 1755 r.] k. 2-2v.
  • 2. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Tomasza Szomańskiego, przeciwko Mikołajowi Pierzchlińskiemu, dziedzicowi Kębłowa, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o płacenie czynszu rocznego od sumy kapitału 150 grz., zapisanego 1478 na dobrach Kębłowo przez ówczesnego dziedzica Piotra Kębłowskiego tytułem uposażenia po połowie na rzecz altarii i altarzysty w kolegiacie szamotulskiej p.w. św. Stanisława; sprawa z 1759 r.] k. 2v-3.
  • 3. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Józefowi Ulatowskiemu, dziedzicowi Sobiałkowej Górki, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o płacenie czynszów rocznych od kwoty 200 grz., zapisanych przez chor. pozn. Macieja Góreckiego na rzecz kolegiaty szamotulskiej na częściach wsi Górka i Sanniki w pow. gnieźn.] k. 3-3v.
  • 4. [Wyrok w sprawie z powództwa sióstr Wirydianny za Adamem Łukomskim i Jolenty za Rochem Morzyckim, reprezent. przez wymienionego Adama Łukomskiego, przeciwko podkom. brzesko-kujawskiemu Józefowi Łąckiemu i jego ż. Nepomucenie z Pawłowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz łowcz. lubaczowskiemu Jakubowi Komorowskiemu i jego ż. Antoninie z Pawłowskich, reprezent. przez Wojciecha Dramińskiego; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 3v.
  • 5. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Zebrzydowskich Zabłockiej, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz braciom Ignacemu i Antoniemu Zabłockim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o nieuiszczenia kwoty 20 zł. węg.] k. 3v-4.
  • 6. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Stanisława i Karola Ulatowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Kąsinowskiemu i jego ż. Katarzynie z Bronikowskich, 1-o v. Michałowej Grodzickiej, tegoż sukcesorce, reprezent. przez Wawrzyńca Logę; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 4-5.
  • 7. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego przeciwko Stanisławowi Grodzickiemu (treści wyroku nie wpisano)] k. 5v.
  • 8. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Katarzynek (Dominikanek) w Poznaniu, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko podstol. poznańskiemu Wojciechowi Rydzyńskiemu i jego żonie, sukcesorom skarbnika pozn. Antoniego Umińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego (treści wyroku brak)] k. 5v.
  • 9. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Mąkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko Aleksandrowi Gołeckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spisanie inwentarza ruchomości po zm. Annie z Gołeckich, c. pozwanego, a ż. powoda, do którego owe ruchomości również należą, przywłaszczonych przez ojca zmarłej, i dostarczenie go do urzędu grodz. w celu ingrosowania] k. 6-6v.
  • 10. [Wyrok w sprawie z powództwa kasztelanica sieradzkiego Franciszka Rychłowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Rafałowi Malechowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, o zwrot swojej poddanej Róży wraz z 15 owcami, przychówkiem i dochodami, zgodnie z kwitem wystawionym przez tego ostatniego 25 VI 1757 r.] k. 6v-7.
  • 11. [Wyrok w sprawie z powództwa cześnika kalisk. Mikołaja Swinarskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi szambelanowi król. oraz Józefowi płk. wojsk kor. i dow. roty pancernej star. trembowelskiego hr. Potockiego Krzyckim, pod nieobecność gen. wojsk kor. Kazimierza Krzyckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot pewnych sum z procentem; odroczenie sprawy na inny termin] k. 7.
  • 12. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Rokossowskich, wdowy po Łukaszu Bogurskim i Stanisławie Korytowskim, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko wdowom i spadkobierczyniom po zm. braciach Eustachym i Macieju Kowalskich oraz Tomaszowi Kowalskiemu, pis. ziem. wschowskiemu, będącym zarazem powodami, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, a także przeciwko przypozwanym spadkobiercom zm. Antoniego Objezierskiego oraz konwentowi franciszkanów konwentualnych w Poznaniu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy wobec rozproszenia stron] k. 7-7v.
  • 13. [Wyrok w sprawie z powództwa rodzeństwa Cieleckich: Sebastiana, Józefa, Antoniego, Wojciecha, Heleny, Magdaleny i Rozalii, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko Kazimierzowi Kaczorowskiemu i jego ż. Katarzynie z Grudzielskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy] k. 7v.
  • 14. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Smoleńskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Maciejowi i Adamowi Stawianowskim, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 7v.
  • 15. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Kamińskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Karolowi Prokip?, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. niefol.
  • 16. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Wojciechowi Szczytnickiemu i braciom Franciszkowi i Fabianowi Korytowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz Franciszkowi i Antoniemu Łęskim reprezent. przez Mikołaja Połockiego, o spłacenie pewnej sumy; odroczenie procesu] k. niefol.
  • 17. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Śródce k. Poznania, reprez. przez superiora tejże kongregacji Piotra Myszczyńskiego, przeciwko Antoniemu Prusimskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłatę sumy 3000 fl. z procentem, zgodnie z brzmieniem zapisu na rzecz filipinów, dokonanego w grodzie poznańskim w 1742 r.] k. niefol.- k. 8.
  • 18. [Wyrok w sprawie między powodami i pozwanymi Kazimierzem Garczyńskim a braćmi Radońskimi: star. powidzkim Michałem, star. dębińskim Mikołajem oraz Kazimierzem, Felicjanem i Jakubem, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot dziedzicowi wdowy i dzieci po poddanym młynarzu imieniem Rusza wraz z całym dobytkiem i inwentarzem; sprawa z 1758 r.] k. 8-9.
  • 19. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Karmelitów Bosych przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Eleonorze z Bachszteinów Szołdrskiej, wdowie po Bartłomieju kaszt. biechowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego oraz Ignacemu Bieńkowskiemu i jego ż. Katarzynie z Poklateckich wraz z małoletnią Ludwiką Szołdrską, c. Ludwika kasztelanica biechowskiego z wymienioną Poklatecką, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o czynsze roczne od 2 sum: 3750 fl. i 1000 fl., zapisanych 1735 w grodzie poznańskim przez Konstancję Szołdrską Bartłomiejowi Szołdrskiemu, na Iłowcu Wlk. i Kościelnym, a następnie legowania testamentem z 1755 karmelitom poznańskim sumy 1000 fl. na odprawienie tysiąca mszy wotywnych na duszę Konstancji Szołdrskiej] k. 9-10.
  • 20. [Wyrok w sprawie z powództwa Bartłomieja Stempczyńskiego i jego ż. Katarzyny z Płaczkowskich, Marianny Szczypierskiej panny, Magdaleny z Jaskóleckich rozwiedz. z Jakubem Granowskim oraz Anny z Płaczkowskich, ż. Krzesińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko braciom Adamowi i Ludwikowi Zakrzewskim, podczaszycom łęczyckim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentami; sprawa z 1760 r.] k. 10-11.
  • 21. [Wyrok w sprawie między Franciszkiem Grzybowskim i jego ż. Kunegundą z Pawłowskich, powodami i pozwanymi, Wojciechem Miaskowskim i jego ż. Petronelą z Kosińskich, 1-o v. Józefową Marszewską, powodami i pozwanymi reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, Franciszkiem Nieżychowskim i jego ż. Barbarą z Marszewskich, pozwanymi reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, Stefanem Bronikowskim i jego ż. Marcjanną Marszewską, pozwanymi reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, opatem lędzkim Konstantym Iłowieckim, kan. katedr. poznańskim, pozwanym reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, Stefanem Pawłowskim, pozwanym reprzeznt. przez Stanisława Brodnickiego, Sebastianem Krzyszkowskim i Franciszka Iłowieckiego, pozwanych reprezent. przez Antoniego Nerskiego, w przedmiocie stawienia się na kolejnej rozprawie, okazania dokumentów i postawienia świadków; sprawa z 1759 r.] k. 11-11v.
  • 22. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego Rzeszotarskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko braciom Wawrzyńcowi i Józefowi Kurcewskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; wyznaczenie kolejnej rozprawy] k. 11v-12.
  • 23. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Antoniego i Sebastiana Stanisławskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Mikołajowi Bojanowskiemu i jego ż. Mariannie ze Złotnickich oraz Józefowi Radzimińskiemu i jego ż. Michalinie ze Złotnickich, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego o zapłacenie grzywny i odroczenie rozprawy na następny termin] k. 12.
  • 24. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego z Bytynia Kurnatowskiego, reprezent. przez Wawrzyńca Logę, przeciwko Ignacemu Wiesiołowskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, o ustalenie prawa własności do poddanego Józefa Kociemby; odroczenie rozprawy w celu przedłożenia dok. i postawienia świadków] k. 12v.
  • 25. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama, kanonika katedr. poznańskiego, i Wojciecha, star. bolesławskiego (?), z Bnina Opalińskich, reprezent. przez Andrzeja Szomańskiego, przeciwko Józefowi Sczanieckiemu, podkoniusz. kor., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot z procentami na św. Jana Chrzciciela sumy 1000 zł. węg., zapisanych 1750 starościcowi śrem. Karolowi Opalińskiemu; skreślenia w tekście, która winna być spłacona 1751] k. 12v-13.
  • 26. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Żurawskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Andrzejowi Dameckiemu, reprezent. przez Mikołaja Połockiego wobec niestawienia się pozostałych pozwanych Wojciecha i Antoniego Urbanowskich, którzy zobowiązują sąd do wymierzenia im kary, o spłacenie procentów od pewnej sumy] k. 13v.
  • 27. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Kanoników Regularnych Reguły św. Augustyna w Trzemesznie, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Radzie miejskiej (burmistrzowi, wójtowi i rajcom) i mieszkańcom Środy Wlkp., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz wdowie i sukcesorom po zm. Kazimierzu Leszczyńskim o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela przez miasto sumy 4500 fl., pożyczonej od ks. Tomasza Depiusa (Depski?, Dębski?, Dupski?), plebana w Nietrzanowie, 1663 i zapisanej w grodzie średzkim na dobrach wsi miejskiej Zielniki, następnie cedowanej przezeń 1666 na trzemeszneński konwent kanoników regularnych, a wreszcie będącej przedmiotem ugody zawartej pomiędzy stronami procesowymi 26 VII 1750 w Środzie] k. 13v-14.
  • 28. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Antoniemu Zbyszewskiemu osobiście i Franciszkowi Zbyszewskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela sumy 2000 fl., zapisanych na czynsz 1691 w grodzie gnieźnieńskim przez Jana Raszewskiego, skarbnika wyszogrodzkiego, konwentowi kanoników regularnych w Trzemesznie na dobrach Ruchocinek] k. 14-14v.
  • 29. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Synagodze we Wrześni, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot 2 sum, pożyczonych i zapisanych w grodzie gnieźnieńskim: 4000 fl. i 1000 fl., a pochodzących z legatu opata trzemeszneńskiego Franciszka Ponińskiego dla tamtejszego konwentu kanoników regularnych na rzecz odprawiania modlitw i służby Bożej w jego intencji] k. 14v-15.
  • 30. [Wyrok w sprawie z powództwa podkom. parnawskiego Karola Jerzykowskiego i sukcesorów zm. Marcelina Raszewskiego, reprezent. przez wymienionego Jerzykowskiego, przeciwko plebanowi tarnowskiemu Łukaszowi Słupińskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
  • 31. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Mariannie z Zakrzewskich Zakrzewskiej, kasztelanowej kaliskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
  • 32. [Wyrok w sprawie pomiędzy Michałem Dobiejewskim, powodem i pozwanym reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, Bogusławem Bukowieckim, pozwanym reprezent. przez Józefa Widlickiego, Wojciechem Rozbickim, pozwanym reprezent. przez Stanisława Rozbickiego, Kazimierzem Węsierskim asesorem ziem. tucholskim, pozwanym reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, a Stanisławem Braneckim, powodem i pozwanym reprezent. przez Józefa Gorczyczewskiego; z powodu niestawienia się na sąd we wsi Zakrzewo w 1760 r. pozwanych W. Rozbickiego i K. Węsierskiego, sąd wymierza im grzywnę zaocznie] k. 15-15v.
  • 33. [Wyrok w sprawie z powództwa Tomasza Lubstowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Ignacemu Racięskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego wobec niestawienia się na rozprawę małżeństwa Michała i Anny z Grodzickich Racickich o sumę na dobrach Przecław] k. 15v.
  • 34. [Wyrok w sprawie z powództwa Baltazara Owsińskiego, plebana w Iłowcu reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko gminie żydowskiej w Poznaniu, reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, o spłacenie na św. Jana Chrzciciela procentów od sumy 111 zł węg. 2 fl. (tj. w przeliczeniu 2000 fl.), stanowiącej część sumy ogólnej 310 zł węg. pożyczonej przez Synagogę od kaszt. santockiego i biechowskiego Bartłomieja Szołdrskiego i zapisanej w grodzie poznańskim 1739, a 1755 częściowo spłaconej (kwota 199 zł węg.) i skwitowanej przez syna wierzyciela Ludwika kasztelanica biechowskiego, cedowanej przez tego ostatniego zgodnie z wolą ojca przy okazji wspomnianego kwitowania na plebana kościoła par. w Iłowcu na odprawianie mszy wotywnych za benefaktora; sprawa z 1760 r.] k. 15v-16.
  • 35. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko Franciszkowi Sczanieckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego o niezapłacenie sumy 1000 fl.; sprawa z 1753 r.] k. 16v.
  • 36. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Tylnerowicza, plebana w Szymborowie reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, przeciwko Ludwikowi Chmielewskiemu, regensowi ziem. wschowskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego; odroczenie rozprawy] k. 16v.
  • 37. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy i sukcesorów zm. Macieja Wierusz Kowalskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Aleksandrowi Sułkowskiemu, łowcz. nadw. lit., i jego synowi Antoniemu Sułkowskiemu, star. jeziernickiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentem] k. 16v-17.
  • 38. [Wyrok w sprawie z powództwa Nereusza Krzywosądzkiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Radomickich Mierosławskiej, podkomorzynie inowrocł., oraz Janowi Małachowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; zalecenie przesłuchania jako świadka kmiecia Sobiecha z Gołębina; odroczenie rozprawy dla lepszego rozpoznania sprawy] k. 17.
  • 39. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Macieja i Adama Sławińskich, reprezent. przez Mikołaja Połockiego, przeciwko Józefowi Smoleńskiemu, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego; odroczenie rozprawy] k. 17v-18.
  • 40. [Wyrok w sprawie z powództwa Bogusława Bukowieckiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Franciszkowi Gorzeńskiemu, pułk. wojsk kor. reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego o zapłatę sumy 50000 fl.] k. 18.
  • 41. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Bielińskiego, kasztelanica lędzkiego reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Franciszkowi Sokolnickiemu, star. boguszyńskiemu reprezent. przez Antoniego Nerskiego; sprawa z 1758 r.; odroczenie rozprawy] k. 18v.
  • 42. [Wyrok w sprawie z powództwa Jakuba Dobrogoyskiego przeciwko Franciszkowi Junosza Bojanowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 43. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Miaskowskiego, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko Stanisławowi Konarskiemu, proboszczowi łekneńskiemu oraz Tomaszowi Szomańskiemu; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 44. [Wyrok w sprawie z powództwa Pawła Boińskiego przeciwko wdowie i sukcesorom zm. Jakuba Działyńskiego, woj. malborskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 45. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama i Mikołaja Potockich, reprezent. przez wspomnianego Mikołaja, przeciwko Józefowi Łochockiemu, star. osieckiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 46. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Radzimińskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Tomaszowi Rokossowskiemu, pis. grodz. pyzdrskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłacenie pewnej sumy z procentem; sprawa z 1760 r.] k. 19v.
  • 47. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Wyrwińskiego (?), scholastyka i prokuratora tejże kapituły, przeciwko Wojciechowi Miaskowskiemu woj. kaliskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz Kazimierzowi Garczyńskiemu; odroczenie procesu dla zebrania dowodów] k. 20.
  • 48. [Wyrok w sprawie z powództwa sukcesorów zm. Stanisława Rudzkiego oraz Józefa i jego syna Stanisława Trąmpczyńskich, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Walentemu Zbyszewskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 20.
  • 49. [Wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa Antoniego Nerskiego i Joanny z Przybyszewskich, 1-o v. Jana Drzewieckiego, sukcesorów tegoż Jana, reprezent. przez wspomnianego Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Bieńkowskiemu i jego ż. Annie z Kowalskich, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 20.
  • 50. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego i jego ż. Barbary z Przyłuskich, reprezent. przez wymienionego Michała, przeciwko Bogusławowi Bukowieckiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Kazimierzowi Lutomskiemu, podstol. rzeczyckiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot z procentem sumy 800 fl., zapisanych na dobrach Kamionek] k. 20v-21.
  • 51. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego i sukcesorów zm. Michała Kujawskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Katarzynie z Woźnickich Sczanieckiej, cześnikowej dobrzyńskiej, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
  • 52. [Wyrok w sprawie z powództwa Marcina Linkowskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu, reprezent. przez Wawrzyńca Logę przeciwko kasztelanicowi przemęckiemu Adamowi Skoraszewskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
  • 53. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Żychlińskich, ż. Ernesta Christiana Burkdorffa, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Wojciechowi Tyminieckiemu, cześnikowi dobrzyńskiemu, reprezent. przez Jana Podlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
  • 54. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Gruszczyńskiego, sędz. grodz. wałeckiego, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko wdowie Helenie z Dzierzanowskich Unrużynie, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego; odroczenie rozprawy] k. 21v.
  • 55. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy Honoraty Rozyny de Tepery Stronwaldowej, kupcowej poznańskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Andrzejowi Twardowskiemu, pułk. wojsk kor., reprezent. przez Jana Godlewskiego, o zapłatę na św. Jana Chrzciciela sumy 189 tf. 12 gr. za pobrane zgodnie z wykazem rozmaite towary oraz wino] k. 21v.
  • 56. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Budziszewskiego, stolnika przemyskiego, i jego ż. Ludwiki z Ulatowskich, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, oraz panny niezamężnej Anny Ulatowskiej przeciwko braciom Stanisławowi i Karolowi Ulatowskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 22.
  • 57. [Wyrok w sprawie z powództwa spadkobierców zm. Stanisława Żbikowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi Ciesielskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zapłatę 500 fl. tenuty z dóbr Gołoń; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Wojciecha Jeziorkowskiego; przypozwanie obecnego arendarza wymienionych dóbr Rożnowskiego; odroczenie rozprawy w celu lepszego zbadania sprawy] k. 22v-23.
  • 58. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu, reprezent. przez prokuratora tejże kongregacji Stanisława Sztoltmana (Sztolzmana?), przeciwko Antoniemu sędz. ziem. wschowskiemu oraz jego synom Kasprowi star. obornickiemu i Stanisławowi podkom. nadw. JKM Rogalińskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, a także Adamowi Kaczorowskiemu o zapłacenie pewnych sum, zapisanych na dobrach wsi Zalesie; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Konstantego Woynicza; sprawa z 1760 r.] k. 23-24.
  • 59. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Mańkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko cześn. ciechanowskiemu Antoniemu Smoleńskiemu, także powodowi reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Józefowi Bronikowskiemu, reprezent. przez Jana Godlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 24v.
  • 60. [Wyrok w sprawie z powództwa Kaspra (ojca), Franciszka (ojczyma) oraz Józefa i Wawrzyńca (pasierbów, bratanków?) Wyganowskich, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, przeciwko Józefowi Mlickiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu i prezydentowi Trybunału Koronnego, Janowi Wypiewskiemu proboszczowi w Kiszkowie oraz Antoniemu Kamińskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy do zakończenia kadencji Mlickiego w Trybunale] k. 24v.
  • 61. [Wyrok w sprawie z powództwa łowcz. kaliskiego Tadeusza Korytowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Janowi Żółtowskiemu, także powodowi, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz przypozwanemu Hieronimowi Dobrzyckiemu, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, o ekstradycję poddanego, woźnicy Szymona, który zbiegł ze wsi Żydowo Korytowskich do wsi Chwałkowo Żółtowskiego, a następnie dla zapobieżenia ekstradycji został przez tego ostatniego ukryty w majątku Dobrzyckiego; sprawa z 1760 r.] k. 24v-25v.
  • 62. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Piotra, Ignacego i Macieja Sokołowskich, reprezent. przez wspomnianego Ignacego, przeciwko susceptantowi sądu grodz. w Poznaniu Józefowi Kamińskiemu, dot. niejasności z przekazaniem w urzędzie kwot pieniężnych, tj. procentów od sum zapisanych przez kanonika poznańskiego Adama Opalińskiego na dobrach wsi Rąbczyn; sprawa z 1755 r.] k. 25v-26.
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aszembrener Honorat Fryderyk mieszczanin i kupiec poznański
  • Bachstein Eleonora zob. Szołdrska
  • Baranowski Józef
  • Baykowski Andrzej
  • Będkowska Jadwiga z Przespolewskich [ż. Józefa]
  • Będkowski Józef 18 w. [m. Jadwigi z Przespolewskich]
  • Białęski Kazimierz [br. Macieja i Tomasza]
  • Białęski Maciej [br. Kazimierza i Tomasza]
  • Białęski Tomasz [br. Kazimierza i Macieja]
  • Białkowska Teresa z Pawłowskich [1. ż. Jana]
  • Białkowski Jan
  • Bielawska Eleonora zob. Dąbrowska
  • Bieliński Adam h. Szeliga [s. Aleksandra kaszt. lędzkiego]
  • Bieńkowska Anna z Kowalskich [ż. Józefa]
  • Bieńkowska Jadwiga z Przyłuskich [ż. Melchiora]
  • Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich [ż. Ignacego]
  • Bieńkowski Ignacy [2. m. Katarzyny Poklateckiej]
  • Bieńkowski Ignacy [m. Katarzyny z Poklateckich]
  • Bieńkowski Józef [m. Anny z Kowalskich]
  • Bieńkowski Melchior
  • Bieńkowski Melchior [m. Jadwigi z Przyłuskich]
  • Błaszkowska Julianna z Markwartów [ż. Jana]
  • Błaszkowski Jan [m. Julianny z Markwartów]
  • Bniński Rafał klan śremski (1705-1770)
  • Bniński, Rafał klan śremski (1705-1770)
  • Boiński Paweł
  • Bojanowska Marianna ze Złotnickich [ż. Mikołaja]
  • Bojanowski Franciszek Junosza
  • Bojanowski Mikołaj [m. Marianny ze Złotnickich]
  • Bońkowska Katarzyna z Rokossowskich [ż. Antoniego]
  • Borkowski Tomasz
  • Branecki Stanisław
  • Brezanka Eleonora klaryska ze Śremu [c. Adama Brezy kaszt. santockiego z Anny Grudzińskiej]
  • Breza, Wojciech Konstanty wda kaliski, poznański (?-1698)
  • Brochoccy Michał, Felicjan, Katarzyna i Wiktoria [dzieci Macieja i Anny z Siemiątkowskich]
  • Brochocka Anna z Siemiątkowskich [ż. Macieja]
  • Brochocki Jan [s. Macieja i Joanny Tańskiej
  • Brochocki Maciej [m. Anny z Siemiątkowskich]
  • Brodnicka Katarzyna ze Stoińskich
  • Brodnicki Maciej [s. Katarzyny ze Stoińskich]
  • Brodnicki Stanisław [s. Katarzyny ze Stoińskich]
  • Brodnicki Stanisław
  • Broniewska Konstancja z Sobockich [ż. Jana]
  • Broniewski Jan [m. Konstancji z Sobockich]
  • Bronikowska Ewa zob. Horn
  • Bronikowska Karolina zob. Malczewska
  • Bronikowska Katarzyna zob. Kąsinowska
  • Bronikowska Krystyna zob. Wyganowska
  • Bronikowski Aleksander
  • Bronikowski Jan kanonik regularny z konwentu w Kaliszu
  • Bronikowski Józef
  • Bronikowski Józef
  • Bronikowski Stefan [m. Marcjanny z Marszewskich]
  • Bronikowski Władysław [s. Jana]
  • Brudzewska Joanna zob. Zabłocka
  • Brudzewski Aleksander [o. Andrzeja]
  • Brudzewski Aleksander
  • Brudzewski Andrzej [s. Aleksandra]
  • Budny Michał i Marianna z Dudków poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
  • Budziszewska Ludwika z Ulatowskich [ż. Jana stoln. przemyskiego]
  • Budziszewska Ludwika z Ulatowskich [ż. Jana stoln. przemyskiego]
  • Budziszewski Jan stolnik przemyski [m. Ludwiki z Ulatowskich]
  • Budziszewski Jan stolnik przemyski [m. Ludwiki z Ulatowskich]
  • Bukowiecki Bogusław
  • Bułakowski Jakub
  • Bułakowski Melchior
  • Burkdorff Ernest Christian [m. Marianny z Żychlińskich]
  • Burkdorff Marianna z Żychlińskich [ż. Ernesta Christiana]
  • Byk Krystian olęder z Turostowa
  • Byk Wojciech sołtys olędrów we Wronczynie
  • Cedrowski Wojciech
  • Chłapowski Władysław
  • Chmielewski Ludwik regens ziem. wschowski
  • Choliszewski Franciszek komendarz w Obrzycku
  • Chróścicki Adam stolnik łomżyński
  • Chróścicki Adam stolnik łomżyński
  • Chrzanowski Franciszek
  • Cichoszewicz Regina z Siadkiewiczów [ż. Jakuba mieszcz. z Chwaliszewa]
  • Cielecka Helena
  • Cielecka Magdalena
  • Cielecka Rozalia
  • Cielecki Antoni
  • Cielecki Józef
  • Cielecki Sebastian
  • Cielecki Wojciech
  • Cieluścińska Elżbieta zob. Zdanowska
  • Ciesielski Stanisław
  • Czarnecki Stanisław h. Łodzia
  • Czarnkowska Zofia zob. Radzewska
  • Czermiński szl.
  • Dąbrowska Eleonora z Bielawskich [m. Róży z Dąbrowskich Rossowskiej]
  • Dąbrowska Róża zob. Rossowska
  • Dąbska Teresa zob. Lipska
  • Daleszycki Wojciech
  • Damecki Andrzej
  • Dawidowicz Abraham Żyd z Leszna (?)
  • Dembińska Zofia z Jeżewskich [ż. Antoniego]
  • Dembiński Antoni [m. Zofii z Jeżewskich]
  • Depius (Depski?, Dębski?, Dupski?) Tomasz pleban w Nietrzanowie
  • Dobiejewska Barbara z Przyłuskich [ż. Michała]
  • Dobiejewski Michał
  • Dobiejewski Michał [m. Barbary z Przyłuskich]
  • Dobiejewski Michał
  • Dobrogoyski Antoni
  • Dobrogoyski Jakub plenipotent sąd.
  • Dobrogoyski Maciej cześnik bracławski
  • Dobrzycki Andrzej [o. Hieronima]
  • Dobrzycki Hieronim
  • Dobrzycki Hieronim [s. Andrzeja z Katarzyny z Kołaczkowskich]
  • Dramiński Wojciech
  • Drogoński Mateusz plenipotent sąd.
  • Drwęski Piotr komisarz woj. wlkp.
  • Drzewiecki Bartłomiej
  • Drzewiecki Bartłomiej
  • Drzewiecki Jan [1. m. Joanny z Przybyszewskich Nerskiej]
  • Drzewiecki Józef plenipotent sąd.
  • Drzewiecki Zygmunt
  • Drzewski (?) Andrzej stolniczyc czernichowski
  • Drzewski (?) Stanisław
  • Dudek Wojciech
  • Dudek Wojciech i Regina, oraz dzieci: Walenty, Mateusz, Katarzyna, Małgorzata, Róża poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
  • Działyńska Anna z Radomickich [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Augustyna woj. kaliskiego]
  • Działyński Jakub poseł woj. malborski podkom. poznański (1708-1756)
  • Dzierzalski (?) Jan prob. w Granowie
  • Dzierzanowska Helena zob. Unrużyna
  • Dzierzgowski Franciszek
  • Gądkowski Józef dziedzic Wronczyna s. pisarza grodz. poznańskiego
  • Gajewski Antoni klan nakielski, sta kościański i łęczycki (?-1775)
  • Garczyński Kazimierz
  • Garczyński Stefan wojewodzic poznański [s. Stefana?]
  • Glińska Zofia zob. Skoroszewska
  • Gliszczyński Stanisław
  • Głowacki Adam
  • Gniewkowski Wojciech dziedzic wsi Kaliska w pow. konińskim
  • Goczkowska Marcjanna z Markwartów [ż. Jakuba]
  • Goczkowski Jakub [m. Marcjanny z Markwartów]
  • Godlewski Jan plenipotent sąd.
  • Golańska Anna z Rosnowskich
  • Gołecka Anna zob. Mąkowska
  • Gołecki Aleksander [o. Anny za Adamem Mąkowskim]
  • Goltz (Gulcz) August Stanisław marsz. konfederacji toruńskiej gen. wojsk kor. (zm. 1788)
  • Goltz (Gulcz) Jerzy Wilhelm marsz. konfederacji toruńskiej gen. wojsk kor. (zm. 1767)
  • Górawska Franciszka z Rudnickich [c. Jana z Ewy Zakrzewskiej, ż. Wojciecha]
  • Gorczyczewski Józef
  • Górecki Józef
  • Górecki Maciej h. Sokola chor. poznański (zm. po 1758)
  • Gorzeński Franciszek pułk. wojsk kor.
  • Gorzeński Franciszek pułk. wojsk kor.
  • Gostomski Andrzej h. Nałęcz pis. grodz. poznański
  • Gostyński Andrzej
  • Grabowski Honorat Demetriusz mieszcz. i kupiec poznański
  • Grabski Kajetan s. stolnika bracławskiego
  • Grabski Stanisław stolnik bracławski
  • Granowska Magdalena z Jaskóleckich [rozw. z Jakubem Granowskim]
  • Granowski Jakub [m. Magdaleny Jaskóleckiej]
  • Granowski Kazimierz woj. rawski
  • Grochowicki Antoni
  • Grodzicka Anna zob. Racicka
  • Grodzicki Stanisław
  • Grodzicki Stanisław
  • Grodziecka Barbara z Wyrzyskich [ż. Jakuba]
  • Grodziecki Antoni [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
  • Grodziecki Stanisław [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
  • Gronowski Jan
  • Gronowski Jan
  • Grudzielska Anna zob. Zagórska
  • Grudzielska Estera zob. Kaczorowska
  • Grudziński Adam h. Grzymała [s. Karola kaszt. pozn.]
  • Grudziński Zygmunt h. Grzymała [s. Karola kaszt. pozn.]
  • Gruszczyński Jan sędzia grodzki wałecki 18 w.
  • Grzybowska Kunegunda z Pawłowskich [ż. Franciszka]
  • Grzybowski Franciszek
  • Grzybowski Franciszek komisarz woj. wlkp.
  • Grzybowski Franciszek komisarz woj. wlkp.
  • Grzybowski Franciszek [m. Kunegundy Pawłowskiej]
  • Gurowski Aleksander podkom. gnieźnieński i nadw. (zm. 1790)
  • Gurowski Melchior kan. katedr. krakowski
  • Gurowski Melchior chorąży kaliski klan poznański (1686-1756)
  • Gurowski Rafał star. kolski (zm. 1797)
  • Gurowski Władysław h. Wczele podkom. nadw.
  • Hebdman Franciszek pisarz ławy miejskiej Poznania
  • Hebdman Franciszek pisarz ławy miejskiej Poznania
  • Hermanowski Aleksander
  • Hersz Ruben Żyd z Leszna
  • Horn Ewa z Bronikowskich [ż. Krzysztofa]
  • Horn Krzysztof [m. Ewy z Bronikowskich]
  • Hrusiński Tomasz instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu
  • Hulewicz Ignacy [s. Józefa]
  • Hulewicz Józef [o. Ignacego]
  • Hulewicz Samuel [s. Józefa]
  • Iłowiecka Joanna
  • Iłowiecki Franciszek
  • Iłowiecki Konstanty opat lędzki
  • Iłowiecki Stefan
  • Iłowiecki Wawrzyniec
  • Iwański Kajetan kasztelanic brzesko-kujawski
  • Izaaka Eliasz Żyd z Leszna
  • Jagniątkowski Józef
  • Janowski Stefan
  • Jaraczewski Edward [s. Ignacego]
  • Jaraczewski Ignacy [o. Edwarda]
  • Jarnowski Antoni
  • Jaskólecka Magdalena zob. Granowska
  • Jastrzębska Katarzyna z Zagajewskich [ż. Stanisława]
  • Jerzykowski Karol podkom. parnawski
  • Jeżewska Zofia zob. Dembińska
  • Jeziorkowski Józef dziedzic dóbr Sarbia
  • Jeziorkowski Wojciech komisarz woj. poznańskiego
  • Joseph Dawid Żyd z Leszna
  • Jozek Abraham Żyd z Dąbrówki
  • Kabaciński Aleksander poddany Piotra Wierusz Kowalskiego
  • Kaczorowska Estera z Grudzielskich [ż. Kazimierza]
  • Kaczorowski Adam
  • Kaczorowski Kazimierz
  • Kalkrayter Aleksander
  • Kamiński Antoni
  • Kamiński Józef susceptant sądu grodz. w Poznaniu
  • Kamiński Józef
  • Kamiński Józef susceptant sądu grodz. w Poznaniu
  • Kamocka Barbara zob. Kozłowska
  • Karczewski Dominik wójt poznański
  • Karczewski Klemens
  • Kąsinowska Franciszka [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowska Helena [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowska Katarzyna z Bronikowskich [ż. 1-o v. Michała Grodzickiego, 2-o v. Józefa K.]
  • Kąsinowski Antoni [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Bartłomiej [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Chryzostom - wdowa i sukcesorzy
  • Kąsinowski Józef [m. Katarzyny z Bronikowskich]
  • Kąsinowski Józef [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Karol
  • Kąsinowski Kazimierz [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Walenty [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Wojciech [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kębłowski Piotr
  • Kierska Ludwika
  • Kmita Józef zarządca gen. dóbr Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
  • Knyra z Sielca chłop, gajowy (custos silvarum) w dobrach Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
  • Kociemba Józef poddany
  • Kojarski (?) Roch
  • Komorowska Antonina z Pawłowskich [ż. Jakuba łowcz. lubaczowsk.]
  • Komorowski Jakub łowczy lubaczowski (zm. 1781)
  • Konarski Stanisław proboszcz w Łeknie
  • Konarzewska Weronika zob. Mycielska
  • Konarzewska Weronika zob. Mycielska
  • Korytowska Marianna z Rokossowskich 1-o v. Bogurska [ż. 1-o v. Łukasza Bogurskiego, 2-o v. Stanisława Korytowskiego]
  • Korytowska Teofila z Tuchołków [m. Jakuba i Wojciecha]
  • Korytowski Fabian
  • Korytowski Franciszek
  • Korytowski Jakub [s. Teofili z Tuchołków]
  • Korytowski Tadeusz dziedzic Żydowa łowczy kaliski
  • Korytowski Wojciech [s. Teofili z Tuchołków]
  • Korzydłowska Marianna z Pomianowskich [ż. Jana]
  • Korzydłowski Jan [m. Marianny z Pomianowskich]
  • Kosicki Józef
  • Kosińska Petronela zob. Miaskowska
  • Kosmowski Kazimierz
  • Koszkowski Antoni
  • Koszkowski Franciszek [s. Jana]
  • Koszkowski Jan [o. Franciszka i Walentego]
  • Koszkowski Walenty [s. Jana]
  • Koszutski Hektor
  • Koszutski Hektor
  • Koszutski Mikołaj
  • Koszutski Piotr
  • Koszutski Tomasz
  • Kotarbska Aleksandra [s. Barbary]
  • Kotarbska Barbara zob. Mierzewska
  • Kowalczyk Filip chłop z Wronczyna
  • Kowalska Anna zob. Bieńkowska
  • Kowalska Katarzyna z Mieszkowskich
  • Kowalski Eustachy [br. Macieja]
  • Kowalski Maciej [br. Eustachego]
  • Kowalski Wierusz Tomasz h. Wieruszowa pis. ziem. wschowski (zm. a. 11 II 1765)
  • Kowalski zob. Wierusz Kowalski
  • Kowalski zob. Wierusz Kowalski
  • Kozierowski Michał
  • Kozłowska Barbara z Kamockich [ż. Antoniego]
  • Kozłowski Antoni [m. Barbary z Kamockich]
  • Koźmińska Jadwiga z Radomickich [ż. Leona z Iwanowic chor. wsch.]
  • Koźmiński Szymon ekonom dóbr Tuliszkowa
  • Kozuborska Anna zob. Trzebińska
  • Kraszewski Wojciech stolnik bracławski
  • Krzesiński [m. Anny Płaczkowskiej]
  • Krzycki Antoni h. Kotwicz [s. Jana kaszt. nakielskiego]
  • Krzycki Józef h. Kotwicz dow. (rotm.?) chorągwi pancernej hr. Joachima Karola Potockiego pułk. wojsk kor.
  • Krzycki Kazimierz h. Kotwicz gen. wojsk kor.
  • Krzycki Stanisław h. Kotwicz szambelan król.
  • Krzyszkowski Sebastian
  • Krzyszkowski Sebastian
  • Krzywosądzki Nereusz plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego woj. inowrocł. i generała wlkp.
  • Krzywosądzki Walenty burgr. pyzdrski
  • Krzyżanowscy dziedzice Chlebowa 18 w.
  • Krzyżanowski Franciszek h. Świnka pis. ziem. poznański [s. Łukasza]
  • Krzyżanowski Zygmunt
  • Kujawski Michał
  • Kujawski Michał
  • Kunowski Ignacy burmistrz Poznania
  • Kunowski Ignacy burmistrz Poznania
  • Kunowski Walenty syndyk i skarbnik Poznania
  • Kurcewski Józef
  • Kurcewski Wawrzyniec
  • Kurnatowski Ignacy z Bytynia
  • Kurowska Marianna z Sujkowskich [ż. Mikołaja]
  • Kurowski Mikołaj [m. Marianny z Sujkowskich]
  • Kwilecki Franciszek Antoni kaszt. kaliski star. wschowski (zm. 1794)
  • Łącka Nepomucena z Pawłowskich podkomorzyna brzesko-kujawska [ż. Józefa]
  • Łącki Józef h. Korzbok podkom. brzesko-kujawski (zm. 1771)
  • Łakińska Jolenta zob. Morzycka
  • Łakiński Piotr
  • Lamparski Józef ławnik poznański
  • Łęski Franciszek
  • Leśniewski Telesfor
  • Leszczyńska Katarzyna z Szeliskich
  • Leszczyński Kazimierz 18 w.
  • Leszczyński Marek Żyd z Kleczewa
  • Leszczyński Salomon Żyd z Kleczewa
  • Lewald Mejer Rafał
  • Linkowski Marcin susceptant sądu grodz. w Poznaniu
  • Linkowski Marcin
  • Lipska Seweryna zob. Mielżyńska
  • Lipska Teresa z Dąbskich (zm. a. 1759) [ż. Prokopa oboźn. kor.]
  • Lipski Aleksy pułk. wojsk kor.
  • Lipski Chryzostom [s. Prokopa oboźn. kor.]
  • Lipski Jan [s. Prokopa oboźn. kor.]
  • Lipski Jan deputat z woj. kaliskiego na Trybunał Koronny sędzia surogator grodz. kaliski
  • Lipski Krzysztof
  • Lipski Michał h. Grabie sekr. wlk. duch. referend. duch. pis. wlk. opat komendat. lubiński (zm. 1780)
  • Lipski Prokop h. Grabie oboźny kor. miecz. i chor. poznański (zm. 1758) [m. Teresy z Dąbskich]
  • Lipski Wojciech komornik ziem. kaliski
  • Litman Eliasz Żyd z Kleczewa
  • Łochocki Józef star. osiecki
  • Loga Wawrzyniec
  • Łojewski Wawrzyniec
  • Łopiński Szymon kowal, poddany Antoniego Podgórskiego
  • Lossa Andrzej
  • Lossa Fryderyk
  • Lossy Aleksander
  • Lossy Bogusław
  • Lossy Sebastian
  • Lubaszewski Łukasz dziekan kostrzyński prob. w Czerlejnie
  • Lubstowski Tomasz
  • Łukomska Wirydianna z Łakińskich [s. Jolenty, ż. Adama]
  • Łukomski Adam
  • Łukowski Józef
  • Lutomska Ewa z Szeliskich [ż. Kazimierza]
  • Lutomski Kazimierz podst. rzeczycki [m. Ewy z Szeliskich]
  • Lutomski Kazimierz podst. rzeczycki
  • Maciejowski Antoni
  • Mąkowska Anna z Gołeckich [ż. Adama]
  • Mąkowski Adam [m. Anny z Gołeckich]
  • Mąkowski Józef
  • Mąkowski Józef
  • Małachowska Teresa z Moszczeńskich
  • Małachowski Jan
  • Malczewska Karolina z Bronikowskich [ż. Maksymiliana]
  • Malczewski Maksymilian [m. Karoliny z Bronikowskich]
  • Malechowska Marianna zob. Rozdrażewska
  • Malechowski Rafał
  • Maluchowski Franciszek woźny gen. wlkp.
  • Mańkowski Andrzej
  • Mańkowski Andrzej plenipotent sąd.
  • Mańkowski Jan
  • Mańkowski Kajetan
  • Mańkowski Melchior
  • Marecki Stanisław
  • Marecki Stanisław
  • Markwart Jan kapitan wojsk kor.
  • Markwart Julianna zob. Błaszkowska
  • Markwart Marcjanna zob. Goczkowska
  • Markwart Marianna zob. Sicińska
  • Marszewska Barbara zob. Nieżychowska
  • Mejer zob. Lewald Mejer
  • Mężyński Franciszek
  • Miączyński Antoni kaszt. podlaski
  • Miaskowska Petronela z Kosińskich [ż. 1-o v. Józefa Marszewskiego, 2-o v. Wojciecha Miaskowskiego]
  • Miaskowski Wojciech [m. Petroneli z Kosińskich]
  • Miaskowski Wojciech Maksymilian wda kaliski (ca 1683-1763)
  • Miedźwiecka Julianna z Winklerów [ż. Kazimierza burgr. pozn.]
  • Miedźwiecki Kazimierz instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu burgr. poznański
  • Mielżyńska Seweryna z Lipskich [c. Prokopa oboźn. kor. i Teresy z Dąbskich, ż. Macieja star. radziejowskiego]
  • Mielżyńska Wirydianna z Bnińskich [ż. 1. v. Leona Raczyńskiego kaszt. santockiego, 2. v. Józefa Klemensa kaszt. kaliskiego]
  • Mielżyński Andrzej star. kcyński
  • Mielżyński Józef Klemens klan kaliski i poznański (zm. 1792)
  • Mielżyński Maciej sta radziejowski
  • Mielżyński Maciej sta radziejowski [m. Seweryny z Lipskich]
  • Mierosławska Elżbieta z Radomickich [ż. Aleksandra podkom. inowrocł.]
  • Mierzewska Barbara z Kotarbskich [ż. Jakuba]
  • Mieszkowska Katarzyna zob. Kowalska
  • Mirowski Piotr proboszcz w Koźminie prałat i dziekan konwentu Kanoników Regularnych Laterańskich w Kaliszu
  • Mlicki Jan prezydent Trybunału Koronnego kan. gnieźnieński
  • Modlibowski Józef burgr. kościański
  • Modlibowski Józef burgr. kościański
  • Modrzyński Tomasz mieszcz. z Miłosławia
  • Molitoński Józef mieszcz. z Miłosławia
  • Morzycka Jolenta z Łakińskich [s. Wirydianny, ż. Rocha]
  • Moszczeńska Teresa zob. Małachowska
  • Mycielska Konstancja zob. Ponińska
  • Mycielska Teresa zob. Skoraszewska Teresa z Mycielskich
  • Mycielska Weronika z Konarzewskich [ż. Macieja kaszt. pozn.]
  • Myszczyński Piotr superior filipinów w Poznaniu
  • Myszczyński Piotr superior filipinów w Poznaniu
  • Nerska Joanna z Przybyszewskich [ż. 1. v. Jana Drzewieckiego, 2. v. Antoniego N.]
  • Nerski Antoni pełnomocnik sąd.
  • Niegolewski Andrzej chorąży kaliski i poznański (zm. 1769)
  • Niegolewski Andrzej chorąży kaliski i poznański (zm. 1769)
  • Niegolewski Bartłomiej h. Grzymała [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
  • Niegolewski Jan skarbnik kaliski
  • Niegolewski Tomasz h. Grzymała [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
  • Niesiołowski Ludwik
  • Nieżychowska Barbara z Marszewskich [ż. Franciszka]
  • Nieżychowski Franciszek [m. Barbary z Marszewskich]
  • Nieżychowski Józef [br. Kazimierza]
  • Nieżychowski Kazimierz [br. Józefa]
  • Nowak Wawrzyniec kmieć z Gogolewa
  • Obarzankowski Michał
  • Obarzankowski Wojciech dziedzic Kobylnik i Pęckowa
  • Ołuski Andrzej
  • Ołuski Wawrzyniec
  • Opaliński Adam kan. katedr. poznański
  • Opaliński Adam kan. katedr. poznański [br. Wojciecha]
  • Opaliński Karol starościc śremski
  • Opaliński Wojciech sta bolesławiecki
  • Opaliński Wojciech sta bolesławiecki [br. Adama]
  • Orłowski Mikołaj
  • Owsiński Baltazar pleban w Iłowcu
  • Pawłowska Kunegunda zob. Grzybowska
  • Pawłowska Nepomucena zob. Łącka
  • Pawłowska Teresa zob. Białkowska
  • Pawłowski Stefan
  • Pierzchliński Mikołaj
  • Płaczkowska Anna [ż. Krzesińskiego]
  • Płaczkowska Katarzyna zob. Stempczyńska
  • Podgórski Antoni
  • Podgórski Antoni
  • Podlewski Jan plenipotent sąd.
  • Poklatecka Katarzyna zob. Bieńkowska
  • Poklatecka Katarzyna zob. Szołdrska-Bieńkowska
  • Poleski Adam
  • Poleski Ludwik
  • Połocki Mikołaj plenipotent sąd.
  • Pomianowska Marianna zob. Korzydłowska
  • Ponińska Konstancja z Mycielskich dziedziczka Tuczna [ż. Hieronima podkon. kor.]
  • Poniński Franciszek opat klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie
  • Poniński Hieronim dziedzic Tuczna podkoniuszy kor. [m. Teresy z Mycielskich]
  • Potocki Adam [br. Mikołaja]
  • Potocki Józef h. Pilawa sędzia deputat na Trybunał Koronny z woj. kaliskiego kasztelanic rogoziński
  • Potocki Mikołaj [br. Adama]
  • Prądzyński Józef
  • Preser Józef poddany Wojciecha Zbyszewskiego
  • Proczyński Dyzma wicesyndyk konwentu bernardynów w Kościanie burmistrz Kościana
  • Prokip? Karol
  • Prokop Adam [br. Aleksandra]
  • Prokop Aleksander [br. Adama]
  • Prokop Karol
  • Prusimski Antoni
  • Prusimski Antoni
  • Przespolewska Jadwiga zob. Będkowska
  • Przybyszewska Joanna zob. Nerska
  • Przyłuska Barbara zob. Dobiejewska
  • Przyłuska Jadwiga zob. Bieńkowska
  • Przyłuski Aleksander
  • Przyłuski Aleksander
  • Racicka Anna z Grodzickich [ż. Michała Racickiego]
  • Racicki Michał [m. Anny Grodzickiej]
  • Racięski Ignacy
  • Raczyńska Aleksandra z Żychlińskich [ż. Antoniego]
  • Raczyński Antoni [m. Aleksandry z Żychlińskich]
  • Raczyński Leon (Leonard) h. Nałęcz kaszt. santocki (zm. 1756) [m. Wirydianny z Bnińskich]
  • Radomicka Anna zob. Działyńska
  • Radomicka Elżbieta zob. Mierosławska
  • Radomicka Jadwiga zob. Koźmińska
  • Radoński Felicjan
  • Radoński Feliks
  • Radoński Jakub
  • Radoński Jakub
  • Radoński Kazimierz
  • Radoński Kazimierz
  • Radoński Michał
  • Radoński Michał star. powidzki
  • Radoński Mikołaj star. dębiński
  • Radzewska Zofia z Czarnkowskich [ż. Franciszka podkom. pozn.]
  • Radzimińska Michalina ze Złotnickich [ż. Józefa]
  • Radzimiński Józef
  • Rajewicz Piotr
  • Raszewski Jan skarbnik wyszogrodzki
  • Raszewski Marcelin
  • Raykowski Michał
  • Rogaliński Antoni sędzia ziem. wsch. (zm. 1761) [o. Kaspra i Stanisława]
  • Rogaliński Kasper sta obornicki (zm. po 1778) [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
  • Rogaliński Stanisław podkom. nadw. kor. [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
  • Rogoziński Jan altarzysta ołtarza św. Anny w kościele w Ujściu, prokurator szpitala (przytułku) i rektor szkoły w Ujściu
  • Rokossowska Katarzyna zob. Bońkowska
  • Rokossowska Ludwika [s. Katarzyny, panna]
  • Rokossowska Marianna zob. Korytowska
  • Rokossowski Tomasz pis. grodz. pyzdrski
  • Rokossowski Tomasz pis. grodz. pyzdrski
  • Rosnowska Anna zob. Golańska
  • Rossa szl.
  • Rossowska Róża z Dąbrowskich [c. Eleonory z Bielawskich Dąbrowskiej]
  • Rozbicki Wojciech
  • Rozdrażewska Marianna z Malechowskich [ż. Teofila]
  • Rożnowska Marianna z Sawczyńskich [ż. Aleksandra]
  • Rożnowski tenutariusz dóbr Gołoń
  • Rożnowski Aleksander [m. Marianny z Sawczyńskich]
  • Rudnicka Franciszka zob. Górawska
  • Rudzki Stanisław
  • Rusza? młynarz
  • Ruszkowska podstolina brzesko-kujawska
  • Ruszkowska Marianna z Woźnickich [ż. Tadeusza podstol. brzesko-kujawskiego]
  • Ruszkowski Tadeusz - sukcesorzy podstoli brzesko-kujawski
  • Rychłowski Franciszek kasztelanic sieradzki [s. Kazimierza]
  • Rydzyński Wojciech stolnik poznański (zm. 1770)
  • Rydzyński Wojciech stolnik poznański (zm. 1770)
  • Rynarzewski Józef
  • Rzeszotarski Ignacy
  • Sadowski Stanisław
  • Sarnowski Jakub
  • Sawczyńska Marianna zob. Rożnowska
  • Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich cześnikowa dobrzyńska
  • Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich cześnikowa dobrzyńska
  • Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich cześnikowa dobrzyńska
  • Sczaniecki Józef podkoniuszy kor.
  • Sczaniecki Prokop h. Osoria kaszt. santocki i kamieński cześnik wschowski (zm. 1777)
  • Sękowski Filip poddany (chłop) Jana Bronikowskiego
  • Siadkiewicz Franciszek prob. w Lubaszu
  • Siadkiewiczówna Agnieszka zob. Szczytek
  • Siadkiewiczówna Regina zob. Cichoszewicz
  • Sicińska Marianna z Markwartów [ż. Wojciecha]
  • Siciński Wojciech [m. Marianny z Markwartów]
  • Siemiątkowska Anna zob. Brochocka
  • Skaławscy 18 w.
  • Skaławska Hiacynta zob. Zbijewska
  • Skaławski Franciszek star. borkowski
  • Skaławski Maciej
  • Skaławski Marceli
  • Skoraszewski Adam h. Abdank [s. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
  • Skoroszewska Teresa z Mycielskich (zm. po 1761) [ż. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
  • Skoroszewska Zofia z Glińskich [ż. Wawrzyńca]
  • Skoroszewski Kazimierz
  • Skoroszewski Kazimierz
  • Skoroszewski Mikołaj h. Abdank kaszt. krzywiński i przemęcki stolnik i chor. wschowski (zm. 1729)
  • Skoroszewski Wawrzyniec [m. Zofii z Glińskich]
  • Skórzewski Andrzej
  • Skórzewski Józef
  • Skórzewski Ludwik
  • Skórzewski Stanisław
  • Skrzebowski Stefan audytor Konsystorza poznańskiego kan. kapituły katedr. w Poznaniu
  • Skrzetuski Andrzej burgr. grodz. koniński
  • Sławiński Adam [br. Macieja]
  • Sławiński Krzysztof
  • Sławiński Maciej [br. Adama]
  • Słupiński Łukasz pleban w Tarnowie
  • Smokowski Antoni mieszcz. i kupiec gnieźnieński
  • Smoleński Antoni Piotr cześnik ciechanowski
  • Smoleński Antoni Piotr cześnik ciechanowski
  • Smoleński Józef
  • Sobiech kmieć z Gołębina
  • Sobocka Konstancja zob. Broniewska
  • Sobocki Andrzej
  • Sobocki Łukasz
  • Sokolnicki Franciszek star. boguszyński
  • Sokolnicki Jan Nepomucen chorążyc poznański
  • Sokołowski Ignacy plenipotent sąd.
  • Sokołowski Ignacy
  • Sokołowski Ignacy
  • Sokołowski Ignacy plenipotent sąd.
  • Sokołowski Maciej
  • Sokołowski Piotr
  • Sokołowski Piotr
  • Sokołowski Piotr
  • Spiszewski Bonawentura mieszcz. gnieźn.
  • Stanisław chirurg mieszcz. ze Sławna
  • Stanisławski Antoni
  • Stanisławski Sebastian
  • Starzyński Piotr
  • Stawianowski Adam
  • Stawianowski Maciej
  • Stempczyńska Katarzyna z Płaczkowskich [ż. Bartłomieja]
  • Stempczyński Bartłomiej
  • Stempczyński Bartłomiej [m. Katarzyny Płaczkowskiej]
  • Stempczyński Stanisław
  • Stoińska Katarzyna zob. Brodnicka
  • Stronwald Honorata Rozyna de Tepery kupcowa poznańska
  • Strusiński Tomasz
  • Strzech Wojciech prob. w Ujściu
  • Strzelecki Wojciech prob. w Granowie i Droczynie
  • Sujkowska Marianna zob. Kurowska
  • Suliński Krzysztof
  • Sułkowski Aleksander Józef łowczy nadw. lit. (1695-1762)
  • Sułkowski Antoni h. Sulima woj. gnieźn. i kaliski gen. wojsk ros. (1735-1796)
  • Świejkowski Maciej
  • Świejkowski Maciej
  • Swinarscy 18 w.
  • Swinarski Ignacy
  • Swinarski Mikołaj cześnik kaliski (zm. 1773)
  • Swinarski Mikołaj cześnik kaliski (zm. 1773)
  • Swinarski Stefan
  • Szadkiewicz Franciszek prob. w Lubaszu
  • Szczypierska Marianna [panna]
  • Szczytek Agnieszka z Siadkiewiczów [ż. Felicjana mieszcz. z Ujścia]
  • Szczytnicki Wojciech
  • Szeliska Ewa zob. Lutomska
  • Szeliska Katarzyna zob. Leszczyńska
  • Szeliski Antoni
  • Szeliski Bartłomiej
  • Szeliski Bartłomiej
  • Szeliski Jan
  • Szeliski Tomasz
  • Szepski pleb. w Gołębinie
  • Szołdrska-Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich [1-o v. Ludwika Szołdrskiego, 2-o v. Ignacego Bieńkowskiego]
  • Szołdrska Eleonora z Bachsteinów [ż. Bartłomieja Szołdrskiego kaszt. biech.]
  • Szołdrska Franciszka z Radomickich [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Władysława także woj. inowrocł. i gen. Wlkp.]
  • Szołdrska Konstancja
  • Szołdrska Ludwika [c. Ludwika Szołdrskiego z Katarzyny Poklateckiej]
  • Szołdrska Ludwika h. Łodzia [c. Ludwika kaszt. biech. i Katarzyny z Poklateckich]
  • Szołdrski Antoni [s. Kazimierza podczasz. wschowskiego]
  • Szołdrski Bartłomiej klan biechowski [m. Eleonory z Bachsteinów]
  • Szołdrski Bartłomiej klan biechowski
  • Szołdrski Ludwik kasztelanic biechowski
  • Szołdrski Ludwik [m. Katarzyny Poklateckiej]
  • Szomański Tomasz plenipotent sąd.
  • Szomański Tomasz
  • Szperna Władysław instygator sądu grodz. w Poznaniu
  • Sztoltman Stanisław prokurator Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
  • Szymański Stanisław plenipotent sąd.
  • Tańska Joanna [1. ż. Macieja Brochockiego]
  • Tański Kazimierz [s. Łukasza]
  • Tański Łukasz [o. Kazimierza]
  • Tepery de Honorata Rozyna zob. Stronwald
  • Tolkmit Jan dziedzic Turostowa konsyliarz kor.
  • Trąmpczyńska Eufrozyna klaryska poznańska
  • Trąmpczyński Dominik
  • Trąmpczyński Franciszek Otto
  • Trąmpczyński Józef [o. Stanisława]
  • Trąmpczyński Stanisław [s. Józefa]
  • Trąmpczyński Stanisław
  • Trąmpczyński Zygmunt Otto
  • Trefankowski Stefan plenipotent sądowy
  • Trzciński Stefan h. Leliwa dziedzic Karczewa miecz. dobrzyński
  • Trzebińska Anna z Kozuborskich [ż. Stanisława]
  • Trzebiński Stanisław [m. Anny z Kozuborskich]
  • Turno Zygmunt stolnik poznański
  • Twardowski Andrzej pułk. wojsk kor.
  • Tylnerowicz Wojciech pleban w Szymborowie
  • Tyminiecki Wojciech cześnik dobrzyński (?)
  • Ulatowska Anna
  • Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
  • Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
  • Ulatowski Józef dziedzic Sobiałkowej Górki
  • Ulatowski Karol [br. Stanisława]
  • Ulatowski Karol [br. Stanisława]
  • Ulatowski Stanisław [br. Karola]
  • Ulatowski Stanisław [br. Karola]
  • Umiński Antoni h. Cholewa skarbnik poznański (zm. a. 2 VI 1746)
  • Unrug Jerzy
  • Unrużyna Helena z Dzierzanowskich
  • Urbanowski Antoni
  • Urbanowski Wojciech
  • Walknowski Ignacy zob. Wierusz-Walknowski
  • Węsierski Kazimierz asesor ziem. tucholski
  • Widlicki Aleksander
  • Widlicki Józef pełnomocnik sąd.
  • Widlicki Stanisław
  • Wiener Stanisław Kostka radca król. dr filoz. i med.
  • Wierusz Kowalski Maciej
  • Wierusz Kowalski Piotr
  • Wierusz Walknowski Ignacy
  • Wierzchlejski Piotr
  • Wiesiołowski Ignacy
  • Wiland Marcin ławnik poznański
  • Winklerówna Julianna zob. Miedźwiecka
  • Winkler Stanisław ławnik poznański
  • Witojewski Adam mieszcz. gnieźn.
  • Wojnicz zob. Woynicz
  • Worgans Samuel
  • Woynicz Konstanty komisarz wojewody poznańskiego
  • Woźnica Szymon zbiegły poddany Tadeusza Korytowskiego
  • Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
  • Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
  • Woźnicka Marianna zob. Ruszkowska
  • Wyganowska Krystyna z Bronikowskich [ż. Franciszka]
  • Wyganowski Franciszek [m. Krystyny z Bronikowskich]
  • Wyganowski Franciszek [ojczym Józefa i Wawrzyńca]
  • Wyganowski Józef [s. Kaspra]
  • Wyganowski Kasper [o. Józefa i Wawrzyńca]
  • Wyganowski Wawrzyniec [s. Kaspra]
  • Wypiewski Jan proboszcz w Kiszkowie
  • Wyrwiński (?) scholastyk i prokurator kapituły kolegiackiej w Szamotułach
  • Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
  • Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
  • Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
  • Zabłocka Joanna z Brudzewskich
  • Zabłocki Andrzej posesor dóbr Kawęczyn
  • Zabłocki Andrzej
  • Zabłocki Antoni [br. Ignacego]
  • Zabłocki Antoni [br. Ignacego]
  • Zabłocki Antoni [br. Ignacego]
  • Zabłocki Antoni
  • Zabłocki Ignacy
  • Zabłocki Ignacy [br. Antoniego]
  • Zabłocki Ignacy [br. Antoniego]
  • Zabłocki Ignacy [br. Antoniego]
  • Zabłocki Kazimierz star. trzebiesławski
  • Zaborowski Bartłomiej
  • Zagórska Anna z Grudzielskich
  • Zagórski Andrzej
  • Zagórski Kazimierz
  • Zagórski Michał
  • Zakrzewska Marianna z Zakrzewskich kasztelanowa kaliska
  • Zakrzewski Adam h. Jelita podczaszyc łęczycki [s. Antoniego]
  • Zakrzewski Ludwik h. Jelita podczaszyc łęczycki [s. Antoniego]
  • Zaleski Franciszek
  • Załuskowski Dionizy
  • Załuskowski Maciej dziedzic Ułanowa
  • Żarnowiecki Stanisław plenipotent sąd.
  • Żarnowiecki Stanisław Korwin
  • Zaydlic Bogusław
  • Zaydlic Sebastian
  • Zbijewska Hiacynta ze Skaławskich [ż. Rocha łowcz. pozn.]
  • Zbijewski Roch h. Rola łowczy poznański [m. Hiacynty ze Skaławskich]
  • Żbikowski Stanisław
  • Zborzyński Adam
  • Zbyszewski Antoni
  • Zbyszewski Antoni
  • Zbyszewski Franciszek
  • Zbyszewski Jan
  • Zbyszewski Walenty
  • Zbyszewski Walenty
  • Zbyszewski Wojciech
  • Zdanowska Elżbieta z Cieluścińskich [ż. Stanisława]
  • Zdanowski Stanisław [m. Elżbiety z Cieluścińskich]
  • Zdzychowski Mikołaj h. Łodzia cześnik i podcz. kaliski (zm. 1756)
  • Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
  • Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
  • Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
  • Zelicki Jan
  • Ziemięcki Jan
  • Złotnicka Marianna zob. Bojanowska
  • Złotnicka Michalina zob. Radzimińska
  • Żółtowski Bogusław
  • Żółtowski Jan dziedzic Chwałkowa
  • Żółtowski Jan
  • Żółtowski Józef h. Ogończyk miecznik wsch. wojski mn. wschowski (zm. po 1793)
  • Żurawski Jan
  • Żurawski Mateusz
  • Żurawski Wojciech
  • Żychlińska Aleksandra zob. Raczyńska
  • Żychlińska Ludwika z Żychlińskich [ż. Jana]
  • Żychlińska Marianna zob. Burkdorff
  • Żychliński Jan - wdowa i sukcesorzy
  • Zygmunt z Gogolewa kowal
  • Bernardyni Kościan procesy sądowe 18 w.
  • Filipini Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Franciszkanie Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Franciszkanie Konwentualni Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Franciszkanki Śrem procesy sądowe 18 w.
  • Gmina żydowska Września procesy sądowe 18 w.
  • Gmina żydowska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kapituła katedralna Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kapituła kolegiacka Szamotuły procesy sądowe 18 w.
  • Karmelici Bosi Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Karmelici Bosi Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klaryski Śrem procesy sądowe 18 w.
  • Klaryski Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Bernardynów Kościan procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Franciszkanów Konwentualnych Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich Kalisz procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Kanoników Regularnych Reguły Św. Augustyna Trzemeszno procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Karmelitów Bosych Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Karmelitów Bosych Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Katarzynek (Dominikanek) Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Klarysek Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri Śródka k. Poznania procesy sądowe 18 w.
  • Ława Miejska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Środa procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Środy Wlkp. procesy sądowe 18 w.
  • Synagoga Września procesy sądowe 18 w.
  • Synagoga Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Bronikowo k. Tuczna 18 w.
  • Broźno (?) 18 w.
  • Bzowo arenda 18 w.
  • Ceradz Górny 18 w.
  • Chlebowo 18 w.
  • Chwałkowo 18 w.
  • Chwalszyce 18 w.
  • Chwalszyce 18 w.
  • Czarnków 18 w.
  • Dziećmiarki 18 w.
  • Dziećmiarowice 18 w.
  • Gąsawy 18 w.
  • Gąsiorowo 18 w.
  • Gąsiorowo 18 w.
  • Glinka działy dóbr wraz z młynem 18 w.
  • Gniezno 18 w.
  • Gogolewo 18 w.
  • Gołoń tenuta 18 w.
  • Gorazdowo 18 w.
  • Górka pow. gnieźnieński zapis czynszów 18 w.
  • Gorzyce 18 w.
  • Gostyń filipini 18 w.
  • Gulczewo 18 w.
  • Iłowiec kościół parafialny 18 w.
  • Iłowiec Kościelny pow. kościański 18 w.
  • Iłowiec Wielki pow. kościański 18 w.
  • Jelitowo arenda 18 w.
  • Kalisz kanonicy regularni klasztory 18 w.
  • Kamionek 18 w.
  • Karczewo 18 w.
  • Karczewo 18 w.
  • Kawęczyn 18 w.
  • Kcynia dochody ze starostwa 18 w.
  • Kębłowo 18 w.
  • Kiszewy 18 w.
  • Kleczew 18 w.
  • Kobylniki 18 w.
  • Kołodziejewo 18 w.
  • Kościan bernardyni 18 w.
  • Lednogóra 18 w.
  • Leszno Żydzi 18 w.
  • Małachowo Górne 18 w.
  • Miłosław 18 w.
  • Nakielno k. Tuczna 18 w.
  • Nietrzanowo 18 w.
  • Pawłowice 18 w.
  • Pilewka folw. w dobrach Tuczno 18 w.
  • Podstolice 18 w.
  • Poklatki 18 w.
  • Poznań klasztory 18 w.
  • Poznań kupiectwo 18 w.
  • Poznań kupiectwo handel 18 w.
  • Poznań kancelaria sądu grodzkiego 18 w.
  • Poznań zakony 18 w.
  • Przecław 18 w.
  • Rąbczyn 18 w.
  • Ruchocinek 18 w.
  • Sanniki pow. gnieźnieński zapis czynszów 18 w.
  • Sarbia 18 w.
  • Skoraczewice 18 w.
  • Smogulec 18 w.
  • Sobiałkowa Górka 18 w.
  • Sokolniki 18 w.
  • Środa 18 w.
  • Środa Wlkp. Rada Miejska 18 w.
  • Śródka filipini 18 w.
  • Stępowo 18 w.
  • Stręczno k. Tuczna 18 w.
  • Strzyżewo k. Zbąszynia 18 w.
  • Szamotuły kolegiata św. Stanisława 18 w.
  • Szczucino 18 w.
  • Tuliszkowo 18 w.
  • Turostowo 18 w.
  • Ułanowo 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Wronczyn 18 w.
  • Września Żydzi 18 w.
  • Zasułowo 18 w.
  • Zielniki pow. pyzdrski zapis czynszów 18 w.
  • Żydowo 18 w.
  • Żydowo 18 w.
  • Gminy żydowskie 18 w. Wielkopolska
  • handel 18 w. Poznań
  • inwentarze majątku ruchomego 18 w. Wielkopolska
  • kancelaria sądu grodz. Poznań 18 w.
  • Kościół katolicki 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • legaty na msze św.
  • magistrat miejski 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • zakony męskie 18 w. Wielkopolska
  • zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
  • Żydzi 18 w. Kleczew, Poznań, Września
  • Żydzi 18 w. Wielkopolska
  • bijatyki szlacheckie 18 w. Gniezno
  • zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
  • altarie 18 w. Wielkopolska uposażenie
  • czynsze roczne 18 w. Wielkopolska
  • klasztory męskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • klasztory żeńskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • kolegiata św. Stanisława w Szamotułach 18 w. altaria uposażenie
  • procesy sądowe 18 w. Wielkopolska
  • sądownictwo 18 w. Wielkopolska
  • sądy grodzkie 18 w. Wielkopolska
  • testamenty 18 w. Wielkopolska
  • uposażenie altarii 18 w. Wielkopolska
  • wotywy 18 w. Wielkopolska
  • Żydzi 18 w. Leszno pożyczki
  • księga wpisów
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • Pap. ze śladami zalania.
  • Kk. 98-106 czyste.
  • Między kk. 7 i 8 dodatkowa niepaginowana k., brak kk. 57-59.
  • pismo jednej ręki
  • Wyroki numerowane (186); od nru 34. cyfry wpisów poprawione wskutek powtórzenia tegoż nru.
 • Opracowania: Bielecka Janina, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 251, 264.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Akta
 • 240 %a Akta grodzkie poznańskie 18 w.
 • 245 %a "Actum in Judicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]".
 • 246 %a Akta grodzkie poznańskie z r. 1761 %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %a Poznań %c 1761
 • 300 %a 106 k. %c 34x22 cm
 • 340 %d rkps %e płsk. biały, 19 w.
 • 500 %a Pap. ze śladami zalania.
 • 500 %a Kk. 98-106 czyste.
 • 500 %a Między kk. 7 i 8 dodatkowa niepaginowana k., brak kk. 57-59.
 • 500 %a pismo jednej ręki
 • 500 %a Wyroki numerowane (186); od nru 34. cyfry wpisów poprawione wskutek powtórzenia tegoż nru.
 • 520 %a Niektóre k. rkpsu zawierają znak wodny przedstawiający owalny wieniec zwieńczony koroną, u dołu przewiązany, w polu środk. dwudzielnym w słup litery "PS" (f. niezident. papierni) k. 4, 6, k. niefol., 9, 11, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-52, 54, 61, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 87, 89, 93, 105; [odwrócony] k. 1, 3, 5, 14, 16, 24, 27, 60, 71, 73, 85, 91, 94, 98, 101, 103.
 • 520 %a Oryginał (protocollon) (?), seria Decreta officii. Rkps jest częścią zespołu ksiąg grodzkich poznańskich i zawiera przeważnie skrócone odpisy wyroków wydanych przez sąd grodzki w Poznaniu na sesjach odbytych w okresie 9 II - 9 III 1761.
 • 520 %a "Actum in Judicÿs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officÿ Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]" k. 1.
 • 520 %a 1. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Marcinowi Linkowskiemu, susceptantowi sądu grodzk. w Poznaniu, o przywłaszczenie schedy (pieniądze w gotówce, dokumenty, ruchomości) po zm. bezpotomnie Michale Kujawskim; sprawa z 1755 r.] k. 2-2v.
 • 520 %a 2. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Tomasza Szomańskiego, przeciwko Mikołajowi Pierzchlińskiemu, dziedzicowi Kębłowa, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o płacenie czynszu rocznego od sumy kapitału 150 grz., zapisanego 1478 na dobrach Kębłowo przez ówczesnego dziedzica Piotra Kębłowskiego tytułem uposażenia po połowie na rzecz altarii i altarzysty w kolegiacie szamotulskiej p.w. św. Stanisława; sprawa z 1759 r.] k. 2v-3.
 • 520 %a 3. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Józefowi Ulatowskiemu, dziedzicowi Sobiałkowej Górki, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o płacenie czynszów rocznych od kwoty 200 grz., zapisanych przez chor. pozn. Macieja Góreckiego na rzecz kolegiaty szamotulskiej na częściach wsi Górka i Sanniki w pow. gnieźn.] k. 3-3v.
 • 520 %a 4. [Wyrok w sprawie z powództwa sióstr Wirydianny za Adamem Łukomskim i Jolenty za Rochem Morzyckim, reprezent. przez wymienionego Adama Łukomskiego, przeciwko podkom. brzesko-kujawskiemu Józefowi Łąckiemu i jego ż. Nepomucenie z Pawłowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz łowcz. lubaczowskiemu Jakubowi Komorowskiemu i jego ż. Antoninie z Pawłowskich, reprezent. przez Wojciecha Dramińskiego; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 3v.
 • 520 %a 5. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Zebrzydowskich Zabłockiej, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz braciom Ignacemu i Antoniemu Zabłockim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o nieuiszczenia kwoty 20 zł. węg.] k. 3v-4.
 • 520 %a 6. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Stanisława i Karola Ulatowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Kąsinowskiemu i jego ż. Katarzynie z Bronikowskich, 1-o v. Michałowej Grodzickiej, tegoż sukcesorce, reprezent. przez Wawrzyńca Logę; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 4-5.
 • 520 %a 7. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego przeciwko Stanisławowi Grodzickiemu (treści wyroku nie wpisano)] k. 5v.
 • 520 %a 8. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Katarzynek (Dominikanek) w Poznaniu, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko podstol. poznańskiemu Wojciechowi Rydzyńskiemu i jego żonie, sukcesorom skarbnika pozn. Antoniego Umińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego (treści wyroku brak)] k. 5v.
 • 520 %a 9. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Mąkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko Aleksandrowi Gołeckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spisanie inwentarza ruchomości po zm. Annie z Gołeckich, c. pozwanego, a ż. powoda, do którego owe ruchomości również należą, przywłaszczonych przez ojca zmarłej, i dostarczenie go do urzędu grodz. w celu ingrosowania] k. 6-6v.
 • 520 %a 10. [Wyrok w sprawie z powództwa kasztelanica sieradzkiego Franciszka Rychłowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Rafałowi Malechowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, o zwrot swojej poddanej Róży wraz z 15 owcami, przychówkiem i dochodami, zgodnie z kwitem wystawionym przez tego ostatniego 25 VI 1757 r.] k. 6v-7.
 • 520 %a 11. [Wyrok w sprawie z powództwa cześnika kalisk. Mikołaja Swinarskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi szambelanowi król. oraz Józefowi płk. wojsk kor. i dow. roty pancernej star. trembowelskiego hr. Potockiego Krzyckim, pod nieobecność gen. wojsk kor. Kazimierza Krzyckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot pewnych sum z procentem; odroczenie sprawy na inny termin] k. 7.
 • 520 %a 12. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Rokossowskich, wdowy po Łukaszu Bogurskim i Stanisławie Korytowskim, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko wdowom i spadkobierczyniom po zm. braciach Eustachym i Macieju Kowalskich oraz Tomaszowi Kowalskiemu, pis. ziem. wschowskiemu, będącym zarazem powodami, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, a także przeciwko przypozwanym spadkobiercom zm. Antoniego Objezierskiego oraz konwentowi franciszkanów konwentualnych w Poznaniu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy wobec rozproszenia stron] k. 7-7v.
 • 520 %a 13. [Wyrok w sprawie z powództwa rodzeństwa Cieleckich: Sebastiana, Józefa, Antoniego, Wojciecha, Heleny, Magdaleny i Rozalii, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko Kazimierzowi Kaczorowskiemu i jego ż. Katarzynie z Grudzielskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy] k. 7v.
 • 520 %a 14. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Smoleńskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Maciejowi i Adamowi Stawianowskim, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 7v.
 • 520 %a 15. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Kamińskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Karolowi Prokip?, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. niefol.
 • 520 %a 16. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Wojciechowi Szczytnickiemu i braciom Franciszkowi i Fabianowi Korytowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz Franciszkowi i Antoniemu Łęskim reprezent. przez Mikołaja Połockiego, o spłacenie pewnej sumy; odroczenie procesu] k. niefol.
 • 520 %a 17. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Śródce k. Poznania, reprez. przez superiora tejże kongregacji Piotra Myszczyńskiego, przeciwko Antoniemu Prusimskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłatę sumy 3000 fl. z procentem, zgodnie z brzmieniem zapisu na rzecz filipinów, dokonanego w grodzie poznańskim w 1742 r.] k. niefol.- k. 8.
 • 520 %a 18. [Wyrok w sprawie między powodami i pozwanymi Kazimierzem Garczyńskim a braćmi Radońskimi: star. powidzkim Michałem, star. dębińskim Mikołajem oraz Kazimierzem, Felicjanem i Jakubem, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot dziedzicowi wdowy i dzieci po poddanym młynarzu imieniem Rusza wraz z całym dobytkiem i inwentarzem; sprawa z 1758 r.] k. 8-9.
 • 520 %a 19. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Karmelitów Bosych przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Eleonorze z Bachszteinów Szołdrskiej, wdowie po Bartłomieju kaszt. biechowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego oraz Ignacemu Bieńkowskiemu i jego ż. Katarzynie z Poklateckich wraz z małoletnią Ludwiką Szołdrską, c. Ludwika kasztelanica biechowskiego z wymienioną Poklatecką, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o czynsze roczne od 2 sum: 3750 fl. i 1000 fl., zapisanych 1735 w grodzie poznańskim przez Konstancję Szołdrską Bartłomiejowi Szołdrskiemu, na Iłowcu Wlk. i Kościelnym, a następnie legowania testamentem z 1755 karmelitom poznańskim sumy 1000 fl. na odprawienie tysiąca mszy wotywnych na duszę Konstancji Szołdrskiej] k. 9-10.
 • 520 %a 20. [Wyrok w sprawie z powództwa Bartłomieja Stempczyńskiego i jego ż. Katarzyny z Płaczkowskich, Marianny Szczypierskiej panny, Magdaleny z Jaskóleckich rozwiedz. z Jakubem Granowskim oraz Anny z Płaczkowskich, ż. Krzesińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko braciom Adamowi i Ludwikowi Zakrzewskim, podczaszycom łęczyckim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentami; sprawa z 1760 r.] k. 10-11.
 • 520 %a 21. [Wyrok w sprawie między Franciszkiem Grzybowskim i jego ż. Kunegundą z Pawłowskich, powodami i pozwanymi, Wojciechem Miaskowskim i jego ż. Petronelą z Kosińskich, 1-o v. Józefową Marszewską, powodami i pozwanymi reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, Franciszkiem Nieżychowskim i jego ż. Barbarą z Marszewskich, pozwanymi reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, Stefanem Bronikowskim i jego ż. Marcjanną Marszewską, pozwanymi reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, opatem lędzkim Konstantym Iłowieckim, kan. katedr. poznańskim, pozwanym reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, Stefanem Pawłowskim, pozwanym reprzeznt. przez Stanisława Brodnickiego, Sebastianem Krzyszkowskim i Franciszka Iłowieckiego, pozwanych reprezent. przez Antoniego Nerskiego, w przedmiocie stawienia się na kolejnej rozprawie, okazania dokumentów i postawienia świadków; sprawa z 1759 r.] k. 11-11v.
 • 520 %a 22. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego Rzeszotarskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko braciom Wawrzyńcowi i Józefowi Kurcewskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; wyznaczenie kolejnej rozprawy] k. 11v-12.
 • 520 %a 23. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Antoniego i Sebastiana Stanisławskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Mikołajowi Bojanowskiemu i jego ż. Mariannie ze Złotnickich oraz Józefowi Radzimińskiemu i jego ż. Michalinie ze Złotnickich, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego o zapłacenie grzywny i odroczenie rozprawy na następny termin] k. 12.
 • 520 %a 24. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego z Bytynia Kurnatowskiego, reprezent. przez Wawrzyńca Logę, przeciwko Ignacemu Wiesiołowskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, o ustalenie prawa własności do poddanego Józefa Kociemby; odroczenie rozprawy w celu przedłożenia dok. i postawienia świadków] k. 12v.
 • 520 %a 25. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama, kanonika katedr. poznańskiego, i Wojciecha, star. bolesławskiego (?), z Bnina Opalińskich, reprezent. przez Andrzeja Szomańskiego, przeciwko Józefowi Sczanieckiemu, podkoniusz. kor., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot z procentami na św. Jana Chrzciciela sumy 1000 zł. węg., zapisanych 1750 starościcowi śrem. Karolowi Opalińskiemu; skreślenia w tekście, która winna być spłacona 1751] k. 12v-13.
 • 520 %a 26. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Żurawskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Andrzejowi Dameckiemu, reprezent. przez Mikołaja Połockiego wobec niestawienia się pozostałych pozwanych Wojciecha i Antoniego Urbanowskich, którzy zobowiązują sąd do wymierzenia im kary, o spłacenie procentów od pewnej sumy] k. 13v.
 • 520 %a 27. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Kanoników Regularnych Reguły św. Augustyna w Trzemesznie, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Radzie miejskiej (burmistrzowi, wójtowi i rajcom) i mieszkańcom Środy Wlkp., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz wdowie i sukcesorom po zm. Kazimierzu Leszczyńskim o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela przez miasto sumy 4500 fl., pożyczonej od ks. Tomasza Depiusa (Depski?, Dębski?, Dupski?), plebana w Nietrzanowie, 1663 i zapisanej w grodzie średzkim na dobrach wsi miejskiej Zielniki, następnie cedowanej przezeń 1666 na trzemeszneński konwent kanoników regularnych, a wreszcie będącej przedmiotem ugody zawartej pomiędzy stronami procesowymi 26 VII 1750 w Środzie] k. 13v-14.
 • 520 %a 28. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Antoniemu Zbyszewskiemu osobiście i Franciszkowi Zbyszewskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela sumy 2000 fl., zapisanych na czynsz 1691 w grodzie gnieźnieńskim przez Jana Raszewskiego, skarbnika wyszogrodzkiego, konwentowi kanoników regularnych w Trzemesznie na dobrach Ruchocinek] k. 14-14v.
 • 520 %a 29. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Synagodze we Wrześni, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot 2 sum, pożyczonych i zapisanych w grodzie gnieźnieńskim: 4000 fl. i 1000 fl., a pochodzących z legatu opata trzemeszneńskiego Franciszka Ponińskiego dla tamtejszego konwentu kanoników regularnych na rzecz odprawiania modlitw i służby Bożej w jego intencji] k. 14v-15.
 • 520 %a 30. [Wyrok w sprawie z powództwa podkom. parnawskiego Karola Jerzykowskiego i sukcesorów zm. Marcelina Raszewskiego, reprezent. przez wymienionego Jerzykowskiego, przeciwko plebanowi tarnowskiemu Łukaszowi Słupińskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
 • 520 %a 31. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Mariannie z Zakrzewskich Zakrzewskiej, kasztelanowej kaliskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
 • 520 %a 32. [Wyrok w sprawie pomiędzy Michałem Dobiejewskim, powodem i pozwanym reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, Bogusławem Bukowieckim, pozwanym reprezent. przez Józefa Widlickiego, Wojciechem Rozbickim, pozwanym reprezent. przez Stanisława Rozbickiego, Kazimierzem Węsierskim asesorem ziem. tucholskim, pozwanym reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, a Stanisławem Braneckim, powodem i pozwanym reprezent. przez Józefa Gorczyczewskiego; z powodu niestawienia się na sąd we wsi Zakrzewo w 1760 r. pozwanych W. Rozbickiego i K. Węsierskiego, sąd wymierza im grzywnę zaocznie] k. 15-15v.
 • 520 %a 33. [Wyrok w sprawie z powództwa Tomasza Lubstowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Ignacemu Racięskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego wobec niestawienia się na rozprawę małżeństwa Michała i Anny z Grodzickich Racickich o sumę na dobrach Przecław] k. 15v.
 • 520 %a 34. [Wyrok w sprawie z powództwa Baltazara Owsińskiego, plebana w Iłowcu reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko gminie żydowskiej w Poznaniu, reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, o spłacenie na św. Jana Chrzciciela procentów od sumy 111 zł węg. 2 fl. (tj. w przeliczeniu 2000 fl.), stanowiącej część sumy ogólnej 310 zł węg. pożyczonej przez Synagogę od kaszt. santockiego i biechowskiego Bartłomieja Szołdrskiego i zapisanej w grodzie poznańskim 1739, a 1755 częściowo spłaconej (kwota 199 zł węg.) i skwitowanej przez syna wierzyciela Ludwika kasztelanica biechowskiego, cedowanej przez tego ostatniego zgodnie z wolą ojca przy okazji wspomnianego kwitowania na plebana kościoła par. w Iłowcu na odprawianie mszy wotywnych za benefaktora; sprawa z 1760 r.] k. 15v-16.
 • 520 %a 35. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko Franciszkowi Sczanieckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego o niezapłacenie sumy 1000 fl.; sprawa z 1753 r.] k. 16v.
 • 520 %a 36. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Tylnerowicza, plebana w Szymborowie reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, przeciwko Ludwikowi Chmielewskiemu, regensowi ziem. wschowskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego; odroczenie rozprawy] k. 16v.
 • 520 %a 37. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy i sukcesorów zm. Macieja Wierusz Kowalskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Aleksandrowi Sułkowskiemu, łowcz. nadw. lit., i jego synowi Antoniemu Sułkowskiemu, star. jeziernickiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentem] k. 16v-17.
 • 520 %a 38. [Wyrok w sprawie z powództwa Nereusza Krzywosądzkiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Radomickich Mierosławskiej, podkomorzynie inowrocł., oraz Janowi Małachowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; zalecenie przesłuchania jako świadka kmiecia Sobiecha z Gołębina; odroczenie rozprawy dla lepszego rozpoznania sprawy] k. 17.
 • 520 %a 39. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Macieja i Adama Sławińskich, reprezent. przez Mikołaja Połockiego, przeciwko Józefowi Smoleńskiemu, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego; odroczenie rozprawy] k. 17v-18.
 • 520 %a 40. [Wyrok w sprawie z powództwa Bogusława Bukowieckiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Franciszkowi Gorzeńskiemu, pułk. wojsk kor. reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego o zapłatę sumy 50000 fl.] k. 18.
 • 520 %a 41. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Bielińskiego, kasztelanica lędzkiego reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Franciszkowi Sokolnickiemu, star. boguszyńskiemu reprezent. przez Antoniego Nerskiego; sprawa z 1758 r.; odroczenie rozprawy] k. 18v.
 • 520 %a 42. [Wyrok w sprawie z powództwa Jakuba Dobrogoyskiego przeciwko Franciszkowi Junosza Bojanowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 %a 43. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Miaskowskiego, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko Stanisławowi Konarskiemu, proboszczowi łekneńskiemu oraz Tomaszowi Szomańskiemu; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 %a 44. [Wyrok w sprawie z powództwa Pawła Boińskiego przeciwko wdowie i sukcesorom zm. Jakuba Działyńskiego, woj. malborskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 %a 45. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama i Mikołaja Potockich, reprezent. przez wspomnianego Mikołaja, przeciwko Józefowi Łochockiemu, star. osieckiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 %a 46. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Radzimińskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Tomaszowi Rokossowskiemu, pis. grodz. pyzdrskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłacenie pewnej sumy z procentem; sprawa z 1760 r.] k. 19v.
 • 520 %a 47. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Wyrwińskiego (?), scholastyka i prokuratora tejże kapituły, przeciwko Wojciechowi Miaskowskiemu woj. kaliskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz Kazimierzowi Garczyńskiemu; odroczenie procesu dla zebrania dowodów] k. 20.
 • 520 %a 48. [Wyrok w sprawie z powództwa sukcesorów zm. Stanisława Rudzkiego oraz Józefa i jego syna Stanisława Trąmpczyńskich, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Walentemu Zbyszewskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 20.
 • 520 %a 49. [Wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa Antoniego Nerskiego i Joanny z Przybyszewskich, 1-o v. Jana Drzewieckiego, sukcesorów tegoż Jana, reprezent. przez wspomnianego Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Bieńkowskiemu i jego ż. Annie z Kowalskich, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 20.
 • 520 %a 50. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego i jego ż. Barbary z Przyłuskich, reprezent. przez wymienionego Michała, przeciwko Bogusławowi Bukowieckiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Kazimierzowi Lutomskiemu, podstol. rzeczyckiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot z procentem sumy 800 fl., zapisanych na dobrach Kamionek] k. 20v-21.
 • 520 %a 51. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego i sukcesorów zm. Michała Kujawskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Katarzynie z Woźnickich Sczanieckiej, cześnikowej dobrzyńskiej, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
 • 520 %a 52. [Wyrok w sprawie z powództwa Marcina Linkowskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu, reprezent. przez Wawrzyńca Logę przeciwko kasztelanicowi przemęckiemu Adamowi Skoraszewskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
 • 520 %a 53. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Żychlińskich, ż. Ernesta Christiana Burkdorffa, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Wojciechowi Tyminieckiemu, cześnikowi dobrzyńskiemu, reprezent. przez Jana Podlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
 • 520 %a 54. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Gruszczyńskiego, sędz. grodz. wałeckiego, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko wdowie Helenie z Dzierzanowskich Unrużynie, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego; odroczenie rozprawy] k. 21v.
 • 520 %a 55. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy Honoraty Rozyny de Tepery Stronwaldowej, kupcowej poznańskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Andrzejowi Twardowskiemu, pułk. wojsk kor., reprezent. przez Jana Godlewskiego, o zapłatę na św. Jana Chrzciciela sumy 189 tf. 12 gr. za pobrane zgodnie z wykazem rozmaite towary oraz wino] k. 21v.
 • 520 %a 56. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Budziszewskiego, stolnika przemyskiego, i jego ż. Ludwiki z Ulatowskich, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, oraz panny niezamężnej Anny Ulatowskiej przeciwko braciom Stanisławowi i Karolowi Ulatowskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 22.
 • 520 %a 57. [Wyrok w sprawie z powództwa spadkobierców zm. Stanisława Żbikowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi Ciesielskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zapłatę 500 fl. tenuty z dóbr Gołoń; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Wojciecha Jeziorkowskiego; przypozwanie obecnego arendarza wymienionych dóbr Rożnowskiego; odroczenie rozprawy w celu lepszego zbadania sprawy] k. 22v-23.
 • 520 %a 58. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu, reprezent. przez prokuratora tejże kongregacji Stanisława Sztoltmana (Sztolzmana?), przeciwko Antoniemu sędz. ziem. wschowskiemu oraz jego synom Kasprowi star. obornickiemu i Stanisławowi podkom. nadw. JKM Rogalińskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, a także Adamowi Kaczorowskiemu o zapłacenie pewnych sum, zapisanych na dobrach wsi Zalesie; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Konstantego Woynicza; sprawa z 1760 r.] k. 23-24.
 • 520 %a 59. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Mańkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko cześn. ciechanowskiemu Antoniemu Smoleńskiemu, także powodowi reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Józefowi Bronikowskiemu, reprezent. przez Jana Godlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 24v.
 • 520 %a 60. [Wyrok w sprawie z powództwa Kaspra (ojca), Franciszka (ojczyma) oraz Józefa i Wawrzyńca (pasierbów, bratanków?) Wyganowskich, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, przeciwko Józefowi Mlickiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu i prezydentowi Trybunału Koronnego, Janowi Wypiewskiemu proboszczowi w Kiszkowie oraz Antoniemu Kamińskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy do zakończenia kadencji Mlickiego w Trybunale] k. 24v.
 • 520 %a 61. [Wyrok w sprawie z powództwa łowcz. kaliskiego Tadeusza Korytowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Janowi Żółtowskiemu, także powodowi, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz przypozwanemu Hieronimowi Dobrzyckiemu, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, o ekstradycję poddanego, woźnicy Szymona, który zbiegł ze wsi Żydowo Korytowskich do wsi Chwałkowo Żółtowskiego, a następnie dla zapobieżenia ekstradycji został przez tego ostatniego ukryty w majątku Dobrzyckiego; sprawa z 1760 r.] k. 24v-25v.
 • 520 %a 62. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Piotra, Ignacego i Macieja Sokołowskich, reprezent. przez wspomnianego Ignacego, przeciwko susceptantowi sądu grodz. w Poznaniu Józefowi Kamińskiemu, dot. niejasności z przekazaniem w urzędzie kwot pieniężnych, tj. procentów od sum zapisanych przez kanonika poznańskiego Adama Opalińskiego na dobrach wsi Rąbczyn; sprawa z 1755 r.] k. 25v-26.
 • 530 %d Mf 2275
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Łac.
 • 561 %a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego %d 3 [naklejka na grzbiecie oprawy] %d BK IX 72 %w Działyński Tytus
 • 581 %a Bielecka Janina, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 251, 264.
 • 600 %a Aszembrener Honorat Fryderyk %c mieszczanin i kupiec poznański
 • 600 %a Bachstein Eleonora zob. Szołdrska
 • 600 %a Baranowski Józef
 • 600 %a Baykowski Andrzej
 • 600 %a Będkowska Jadwiga z Przespolewskich %x [ż. Józefa]
 • 600 %a Będkowski Józef %d 18 w. %x [m. Jadwigi z Przespolewskich]
 • 600 %a Białęski Kazimierz %x [br. Macieja i Tomasza]
 • 600 %a Białęski Maciej %x [br. Kazimierza i Tomasza]
 • 600 %a Białęski Tomasz %x [br. Kazimierza i Macieja]
 • 600 %a Białkowska Teresa z Pawłowskich %x [1. ż. Jana]
 • 600 %a Białkowski Jan
 • 600 %a Bielawska Eleonora zob. Dąbrowska
 • 600 %a Bieliński Adam h. Szeliga %x [s. Aleksandra kaszt. lędzkiego]
 • 600 %a Bieńkowska Anna z Kowalskich %x [ż. Józefa]
 • 600 %a Bieńkowska Jadwiga z Przyłuskich %x [ż. Melchiora]
 • 600 %a Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich %x [ż. Ignacego]
 • 600 %a Bieńkowski Ignacy %x [2. m. Katarzyny Poklateckiej]
 • 600 %a Bieńkowski Ignacy %x [m. Katarzyny z Poklateckich]
 • 600 %a Bieńkowski Józef %x [m. Anny z Kowalskich]
 • 600 %a Bieńkowski Melchior
 • 600 %a Bieńkowski Melchior %x [m. Jadwigi z Przyłuskich]
 • 600 %a Błaszkowska Julianna z Markwartów %x [ż. Jana]
 • 600 %a Błaszkowski Jan %x [m. Julianny z Markwartów]
 • 600 %a Bniński Rafał %c klan śremski %d (1705-1770)
 • 600 %a Bniński, Rafał %c klan śremski %d (1705-1770)
 • 600 %a Boiński Paweł
 • 600 %a Bojanowska Marianna ze Złotnickich %x [ż. Mikołaja]
 • 600 %a Bojanowski Franciszek Junosza
 • 600 %a Bojanowski Mikołaj %x [m. Marianny ze Złotnickich]
 • 600 %a Bońkowska Katarzyna z Rokossowskich %x [ż. Antoniego]
 • 600 %a Borkowski Tomasz
 • 600 %a Branecki Stanisław
 • 600 %a Brezanka Eleonora %c klaryska ze Śremu %x [c. Adama Brezy kaszt. santockiego z Anny Grudzińskiej]
 • 600 %a Breza, Wojciech Konstanty %c wda kaliski, poznański %d (?-1698)
 • 600 %a Brochoccy Michał, Felicjan, Katarzyna i Wiktoria %x [dzieci Macieja i Anny z Siemiątkowskich]
 • 600 %a Brochocka Anna z Siemiątkowskich %x [ż. Macieja]
 • 600 %a Brochocki Jan %x [s. Macieja i Joanny Tańskiej
 • 600 %a Brochocki Maciej %x [m. Anny z Siemiątkowskich]
 • 600 %a Brodnicka Katarzyna ze Stoińskich
 • 600 %a Brodnicki Maciej %x [s. Katarzyny ze Stoińskich]
 • 600 %a Brodnicki Stanisław %x [s. Katarzyny ze Stoińskich]
 • 600 %a Brodnicki Stanisław
 • 600 %a Broniewska Konstancja z Sobockich %x [ż. Jana]
 • 600 %a Broniewski Jan %x [m. Konstancji z Sobockich]
 • 600 %a Bronikowska Ewa zob. Horn
 • 600 %a Bronikowska Karolina zob. Malczewska
 • 600 %a Bronikowska Katarzyna zob. Kąsinowska
 • 600 %a Bronikowska Krystyna zob. Wyganowska
 • 600 %a Bronikowski Aleksander
 • 600 %a Bronikowski Jan %c kanonik regularny z konwentu w Kaliszu
 • 600 %a Bronikowski Józef
 • 600 %a Bronikowski Józef
 • 600 %a Bronikowski Stefan %x [m. Marcjanny z Marszewskich]
 • 600 %a Bronikowski Władysław %x [s. Jana]
 • 600 %a Brudzewska Joanna zob. Zabłocka
 • 600 %a Brudzewski Aleksander %x [o. Andrzeja]
 • 600 %a Brudzewski Aleksander
 • 600 %a Brudzewski Andrzej %x [s. Aleksandra]
 • 600 %a Budny Michał i Marianna z Dudków %c poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
 • 600 %a Budziszewska Ludwika z Ulatowskich %x [ż. Jana stoln. przemyskiego]
 • 600 %a Budziszewska Ludwika z Ulatowskich %x [ż. Jana stoln. przemyskiego]
 • 600 %a Budziszewski Jan %c stolnik przemyski %x [m. Ludwiki z Ulatowskich]
 • 600 %a Budziszewski Jan %c stolnik przemyski %x [m. Ludwiki z Ulatowskich]
 • 600 %a Bukowiecki Bogusław
 • 600 %a Bułakowski Jakub
 • 600 %a Bułakowski Melchior
 • 600 %a Burkdorff Ernest Christian %x [m. Marianny z Żychlińskich]
 • 600 %a Burkdorff Marianna z Żychlińskich %x [ż. Ernesta Christiana]
 • 600 %a Byk Krystian %c olęder z Turostowa
 • 600 %a Byk Wojciech %c sołtys olędrów we Wronczynie
 • 600 %a Cedrowski Wojciech
 • 600 %a Chłapowski Władysław
 • 600 %a Chmielewski Ludwik %c regens ziem. wschowski
 • 600 %a Choliszewski Franciszek %c komendarz w Obrzycku
 • 600 %a Chróścicki Adam %c stolnik łomżyński
 • 600 %a Chróścicki Adam %c stolnik łomżyński
 • 600 %a Chrzanowski Franciszek
 • 600 %a Cichoszewicz Regina z Siadkiewiczów %x [ż. Jakuba mieszcz. z Chwaliszewa]
 • 600 %a Cielecka Helena
 • 600 %a Cielecka Magdalena
 • 600 %a Cielecka Rozalia
 • 600 %a Cielecki Antoni
 • 600 %a Cielecki Józef
 • 600 %a Cielecki Sebastian
 • 600 %a Cielecki Wojciech
 • 600 %a Cieluścińska Elżbieta zob. Zdanowska
 • 600 %a Ciesielski Stanisław
 • 600 %a Czarnecki Stanisław h. Łodzia
 • 600 %a Czarnkowska Zofia zob. Radzewska
 • 600 %a Czermiński szl.
 • 600 %a Dąbrowska Eleonora z Bielawskich %x [m. Róży z Dąbrowskich Rossowskiej]
 • 600 %a Dąbrowska Róża zob. Rossowska
 • 600 %a Dąbska Teresa zob. Lipska
 • 600 %a Daleszycki Wojciech
 • 600 %a Damecki Andrzej
 • 600 %a Dawidowicz Abraham %c Żyd z Leszna (?)
 • 600 %a Dembińska Zofia z Jeżewskich %x [ż. Antoniego]
 • 600 %a Dembiński Antoni %x [m. Zofii z Jeżewskich]
 • 600 %a Depius (Depski?, Dębski?, Dupski?) Tomasz %c pleban w Nietrzanowie
 • 600 %a Dobiejewska Barbara z Przyłuskich %x [ż. Michała]
 • 600 %a Dobiejewski Michał
 • 600 %a Dobiejewski Michał %x [m. Barbary z Przyłuskich]
 • 600 %a Dobiejewski Michał
 • 600 %a Dobrogoyski Antoni
 • 600 %a Dobrogoyski Jakub %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Dobrogoyski Maciej %c cześnik bracławski
 • 600 %a Dobrzycki Andrzej %x [o. Hieronima]
 • 600 %a Dobrzycki Hieronim
 • 600 %a Dobrzycki Hieronim %x [s. Andrzeja z Katarzyny z Kołaczkowskich]
 • 600 %a Dramiński Wojciech
 • 600 %a Drogoński Mateusz %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Drwęski Piotr %c komisarz woj. wlkp.
 • 600 %a Drzewiecki Bartłomiej
 • 600 %a Drzewiecki Bartłomiej
 • 600 %a Drzewiecki Jan %x [1. m. Joanny z Przybyszewskich Nerskiej]
 • 600 %a Drzewiecki Józef %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Drzewiecki Zygmunt
 • 600 %a Drzewski (?) Andrzej %c stolniczyc czernichowski
 • 600 %a Drzewski (?) Stanisław
 • 600 %a Dudek Wojciech
 • 600 %a Dudek Wojciech i Regina, oraz dzieci: Walenty, Mateusz, Katarzyna, Małgorzata, Róża %c poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
 • 600 %a Działyńska Anna z Radomickich %x [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Augustyna woj. kaliskiego]
 • 600 %a Działyński Jakub %c poseł %c woj. malborski %c podkom. poznański %d (1708-1756)
 • 600 %a Dzierzalski (?) Jan %c prob. w Granowie
 • 600 %a Dzierzanowska Helena zob. Unrużyna
 • 600 %a Dzierzgowski Franciszek
 • 600 %a Gądkowski Józef %c dziedzic Wronczyna %c s. pisarza grodz. poznańskiego
 • 600 %a Gajewski Antoni %c klan nakielski, sta kościański i łęczycki %d (?-1775)
 • 600 %a Garczyński Kazimierz
 • 600 %a Garczyński Stefan %c wojewodzic poznański %x [s. Stefana?]
 • 600 %a Glińska Zofia zob. Skoroszewska
 • 600 %a Gliszczyński Stanisław
 • 600 %a Głowacki Adam
 • 600 %a Gniewkowski Wojciech %c dziedzic wsi Kaliska w pow. konińskim
 • 600 %a Goczkowska Marcjanna z Markwartów %x [ż. Jakuba]
 • 600 %a Goczkowski Jakub %x [m. Marcjanny z Markwartów]
 • 600 %a Godlewski Jan %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Golańska Anna z Rosnowskich
 • 600 %a Gołecka Anna zob. Mąkowska
 • 600 %a Gołecki Aleksander %x [o. Anny za Adamem Mąkowskim]
 • 600 %a Goltz (Gulcz) August Stanisław %c marsz. konfederacji toruńskiej %c gen. wojsk kor. %d (zm. 1788)
 • 600 %a Goltz (Gulcz) Jerzy Wilhelm %c marsz. konfederacji toruńskiej %c gen. wojsk kor. %d (zm. 1767)
 • 600 %a Górawska Franciszka z Rudnickich %x [c. Jana z Ewy Zakrzewskiej, ż. Wojciecha]
 • 600 %a Gorczyczewski Józef
 • 600 %a Górecki Józef
 • 600 %a Górecki Maciej h. Sokola %c chor. poznański %d (zm. po 1758)
 • 600 %a Gorzeński Franciszek %c pułk. wojsk kor.
 • 600 %a Gorzeński Franciszek %c pułk. wojsk kor.
 • 600 %a Gostomski Andrzej h. Nałęcz %c pis. grodz. poznański
 • 600 %a Gostyński Andrzej
 • 600 %a Grabowski Honorat Demetriusz %c mieszcz. i kupiec poznański
 • 600 %a Grabski Kajetan %c s. stolnika bracławskiego
 • 600 %a Grabski Stanisław %c stolnik bracławski
 • 600 %a Granowska Magdalena z Jaskóleckich %x [rozw. z Jakubem Granowskim]
 • 600 %a Granowski Jakub %x [m. Magdaleny Jaskóleckiej]
 • 600 %a Granowski Kazimierz %c woj. rawski
 • 600 %a Grochowicki Antoni
 • 600 %a Grodzicka Anna zob. Racicka
 • 600 %a Grodzicki Stanisław
 • 600 %a Grodzicki Stanisław
 • 600 %a Grodziecka Barbara z Wyrzyskich %x [ż. Jakuba]
 • 600 %a Grodziecki Antoni %x [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
 • 600 %a Grodziecki Stanisław %x [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
 • 600 %a Gronowski Jan
 • 600 %a Gronowski Jan
 • 600 %a Grudzielska Anna zob. Zagórska
 • 600 %a Grudzielska Estera zob. Kaczorowska
 • 600 %a Grudziński Adam h. Grzymała %x [s. Karola kaszt. pozn.]
 • 600 %a Grudziński Zygmunt h. Grzymała %x [s. Karola kaszt. pozn.]
 • 600 %a Gruszczyński Jan %c sędzia grodzki wałecki %d 18 w.
 • 600 %a Grzybowska Kunegunda z Pawłowskich %x [ż. Franciszka]
 • 600 %a Grzybowski Franciszek
 • 600 %a Grzybowski Franciszek %c komisarz woj. wlkp.
 • 600 %a Grzybowski Franciszek %c komisarz woj. wlkp.
 • 600 %a Grzybowski Franciszek %x [m. Kunegundy Pawłowskiej]
 • 600 %a Gurowski Aleksander %c podkom. gnieźnieński i nadw. %d (zm. 1790)
 • 600 %a Gurowski Melchior %c kan. katedr. krakowski
 • 600 %a Gurowski Melchior %c chorąży kaliski klan poznański %d (1686-1756)
 • 600 %a Gurowski Rafał %c star. kolski %d (zm. 1797)
 • 600 %a Gurowski Władysław h. Wczele %c podkom. nadw.
 • 600 %a Hebdman Franciszek %c pisarz ławy miejskiej Poznania
 • 600 %a Hebdman Franciszek %c pisarz ławy miejskiej Poznania
 • 600 %a Hermanowski Aleksander
 • 600 %a Hersz Ruben %c Żyd z Leszna
 • 600 %a Horn Ewa z Bronikowskich %x [ż. Krzysztofa]
 • 600 %a Horn Krzysztof %x [m. Ewy z Bronikowskich]
 • 600 %a Hrusiński Tomasz %c instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 %a Hulewicz Ignacy %x [s. Józefa]
 • 600 %a Hulewicz Józef %x [o. Ignacego]
 • 600 %a Hulewicz Samuel %x [s. Józefa]
 • 600 %a Iłowiecka Joanna
 • 600 %a Iłowiecki Franciszek
 • 600 %a Iłowiecki Konstanty %c opat lędzki
 • 600 %a Iłowiecki Stefan
 • 600 %a Iłowiecki Wawrzyniec
 • 600 %a Iwański Kajetan %c kasztelanic brzesko-kujawski
 • 600 %a Izaaka Eliasz %c Żyd z Leszna
 • 600 %a Jagniątkowski Józef
 • 600 %a Janowski Stefan
 • 600 %a Jaraczewski Edward %x [s. Ignacego]
 • 600 %a Jaraczewski Ignacy %x [o. Edwarda]
 • 600 %a Jarnowski Antoni
 • 600 %a Jaskólecka Magdalena zob. Granowska
 • 600 %a Jastrzębska Katarzyna z Zagajewskich %x [ż. Stanisława]
 • 600 %a Jerzykowski Karol %c podkom. parnawski
 • 600 %a Jeżewska Zofia zob. Dembińska
 • 600 %a Jeziorkowski Józef %c dziedzic dóbr Sarbia
 • 600 %a Jeziorkowski Wojciech %c komisarz woj. poznańskiego
 • 600 %a Joseph Dawid %c Żyd z Leszna
 • 600 %a Jozek Abraham %c Żyd z Dąbrówki
 • 600 %a Kabaciński Aleksander %c poddany Piotra Wierusz Kowalskiego
 • 600 %a Kaczorowska Estera z Grudzielskich %x [ż. Kazimierza]
 • 600 %a Kaczorowski Adam
 • 600 %a Kaczorowski Kazimierz
 • 600 %a Kalkrayter Aleksander
 • 600 %a Kamiński Antoni
 • 600 %a Kamiński Józef %c susceptant sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 %a Kamiński Józef
 • 600 %a Kamiński Józef %c susceptant sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 %a Kamocka Barbara zob. Kozłowska
 • 600 %a Karczewski Dominik %c wójt poznański
 • 600 %a Karczewski Klemens
 • 600 %a Kąsinowska Franciszka %x [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 %a Kąsinowska Helena %x [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 %a Kąsinowska Katarzyna z Bronikowskich %x [ż. 1-o v. Michała Grodzickiego, 2-o v. Józefa K.]
 • 600 %a Kąsinowski Antoni %x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 %a Kąsinowski Bartłomiej %x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 %a Kąsinowski Chryzostom - wdowa i sukcesorzy
 • 600 %a Kąsinowski Józef %x [m. Katarzyny z Bronikowskich]
 • 600 %a Kąsinowski Józef %x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 %a Kąsinowski Karol
 • 600 %a Kąsinowski Kazimierz %x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 %a Kąsinowski Walenty %x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 %a Kąsinowski Wojciech %x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 %a Kębłowski Piotr
 • 600 %a Kierska Ludwika
 • 600 %a Kmita Józef %c zarządca gen. dóbr Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
 • 600 %a Knyra z Sielca %c chłop, gajowy (custos silvarum) w dobrach Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
 • 600 %a Kociemba Józef %c poddany
 • 600 %a Kojarski (?) Roch
 • 600 %a Komorowska Antonina z Pawłowskich %x [ż. Jakuba łowcz. lubaczowsk.]
 • 600 %a Komorowski Jakub %c łowczy lubaczowski %d (zm. 1781)
 • 600 %a Konarski Stanisław %c proboszcz w Łeknie
 • 600 %a Konarzewska Weronika zob. Mycielska
 • 600 %a Konarzewska Weronika zob. Mycielska
 • 600 %a Korytowska Marianna z Rokossowskich 1-o v. Bogurska %x [ż. 1-o v. Łukasza Bogurskiego, 2-o v. Stanisława Korytowskiego]
 • 600 %a Korytowska Teofila z Tuchołków %x [m. Jakuba i Wojciecha]
 • 600 %a Korytowski Fabian
 • 600 %a Korytowski Franciszek
 • 600 %a Korytowski Jakub %x [s. Teofili z Tuchołków]
 • 600 %a Korytowski Tadeusz %c dziedzic Żydowa %c łowczy kaliski
 • 600 %a Korytowski Wojciech %x [s. Teofili z Tuchołków]
 • 600 %a Korzydłowska Marianna z Pomianowskich %x [ż. Jana]
 • 600 %a Korzydłowski Jan %x [m. Marianny z Pomianowskich]
 • 600 %a Kosicki Józef
 • 600 %a Kosińska Petronela zob. Miaskowska
 • 600 %a Kosmowski Kazimierz
 • 600 %a Koszkowski Antoni
 • 600 %a Koszkowski Franciszek %x [s. Jana]
 • 600 %a Koszkowski Jan %x [o. Franciszka i Walentego]
 • 600 %a Koszkowski Walenty %x [s. Jana]
 • 600 %a Koszutski Hektor
 • 600 %a Koszutski Hektor
 • 600 %a Koszutski Mikołaj
 • 600 %a Koszutski Piotr
 • 600 %a Koszutski Tomasz
 • 600 %a Kotarbska Aleksandra %x [s. Barbary]
 • 600 %a Kotarbska Barbara zob. Mierzewska
 • 600 %a Kowalczyk Filip %c chłop z Wronczyna
 • 600 %a Kowalska Anna zob. Bieńkowska
 • 600 %a Kowalska Katarzyna z Mieszkowskich
 • 600 %a Kowalski Eustachy %x [br. Macieja]
 • 600 %a Kowalski Maciej %x [br. Eustachego]
 • 600 %a Kowalski Wierusz Tomasz h. Wieruszowa %c pis. ziem. wschowski %d (zm. a. 11 II 1765)
 • 600 %a Kowalski zob. Wierusz Kowalski
 • 600 %a Kowalski zob. Wierusz Kowalski
 • 600 %a Kozierowski Michał
 • 600 %a Kozłowska Barbara z Kamockich %x [ż. Antoniego]
 • 600 %a Kozłowski Antoni %x [m. Barbary z Kamockich]
 • 600 %a Koźmińska Jadwiga z Radomickich %x [ż. Leona z Iwanowic chor. wsch.]
 • 600 %a Koźmiński Szymon %c ekonom dóbr Tuliszkowa
 • 600 %a Kozuborska Anna zob. Trzebińska
 • 600 %a Kraszewski Wojciech %c stolnik bracławski
 • 600 %a Krzesiński %x [m. Anny Płaczkowskiej]
 • 600 %a Krzycki Antoni h. Kotwicz %x [s. Jana kaszt. nakielskiego]
 • 600 %a Krzycki Józef h. Kotwicz %c dow. (rotm.?) chorągwi pancernej hr. Joachima Karola Potockiego %c pułk. wojsk kor.
 • 600 %a Krzycki Kazimierz h. Kotwicz %c gen. wojsk kor.
 • 600 %a Krzycki Stanisław h. Kotwicz %c szambelan król.
 • 600 %a Krzyszkowski Sebastian
 • 600 %a Krzyszkowski Sebastian
 • 600 %a Krzywosądzki Nereusz %c plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego woj. inowrocł. i generała wlkp.
 • 600 %a Krzywosądzki Walenty %c burgr. pyzdrski
 • 600 %a Krzyżanowscy %c dziedzice Chlebowa %y 18 w.
 • 600 %a Krzyżanowski Franciszek h. Świnka %c pis. ziem. poznański %x [s. Łukasza]
 • 600 %a Krzyżanowski Zygmunt
 • 600 %a Kujawski Michał
 • 600 %a Kujawski Michał
 • 600 %a Kunowski Ignacy %c burmistrz Poznania
 • 600 %a Kunowski Ignacy %c burmistrz Poznania
 • 600 %a Kunowski Walenty %c syndyk i skarbnik Poznania
 • 600 %a Kurcewski Józef
 • 600 %a Kurcewski Wawrzyniec
 • 600 %a Kurnatowski Ignacy z Bytynia
 • 600 %a Kurowska Marianna z Sujkowskich %x [ż. Mikołaja]
 • 600 %a Kurowski Mikołaj %x [m. Marianny z Sujkowskich]
 • 600 %a Kwilecki Franciszek Antoni %c kaszt. kaliski %c star. wschowski %d (zm. 1794)
 • 600 %a Łącka Nepomucena z Pawłowskich %c podkomorzyna brzesko-kujawska %x [ż. Józefa]
 • 600 %a Łącki Józef h. Korzbok %c podkom. brzesko-kujawski %d (zm. 1771)
 • 600 %a Łakińska Jolenta zob. Morzycka
 • 600 %a Łakiński Piotr
 • 600 %a Lamparski Józef %c ławnik poznański
 • 600 %a Łęski Franciszek
 • 600 %a Leśniewski Telesfor
 • 600 %a Leszczyńska Katarzyna z Szeliskich
 • 600 %a Leszczyński Kazimierz %y 18 w.
 • 600 %a Leszczyński Marek %c Żyd z Kleczewa
 • 600 %a Leszczyński Salomon %c Żyd z Kleczewa
 • 600 %a Lewald Mejer Rafał
 • 600 %a Linkowski Marcin %c susceptant sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 %a Linkowski Marcin
 • 600 %a Lipska Seweryna zob. Mielżyńska
 • 600 %a Lipska Teresa z Dąbskich %d (zm. a. 1759) %x [ż. Prokopa oboźn. kor.]
 • 600 %a Lipski Aleksy %c pułk. wojsk kor.
 • 600 %a Lipski Chryzostom %x [s. Prokopa oboźn. kor.]
 • 600 %a Lipski Jan %x [s. Prokopa oboźn. kor.]
 • 600 %a Lipski Jan %c deputat z woj. kaliskiego na Trybunał Koronny %c sędzia surogator grodz. kaliski
 • 600 %a Lipski Krzysztof
 • 600 %a Lipski Michał h. Grabie %c sekr. wlk. duch. %c referend. duch. %c pis. wlk. %c opat komendat. lubiński %d (zm. 1780)
 • 600 %a Lipski Prokop h. Grabie %c oboźny kor. %c miecz. i chor. poznański %d (zm. 1758) %x [m. Teresy z Dąbskich]
 • 600 %a Lipski Wojciech %c komornik ziem. kaliski
 • 600 %a Litman Eliasz %c Żyd z Kleczewa
 • 600 %a Łochocki Józef %c star. osiecki
 • 600 %a Loga Wawrzyniec
 • 600 %a Łojewski Wawrzyniec
 • 600 %a Łopiński Szymon %c kowal, poddany Antoniego Podgórskiego
 • 600 %a Lossa Andrzej
 • 600 %a Lossa Fryderyk
 • 600 %a Lossy Aleksander
 • 600 %a Lossy Bogusław
 • 600 %a Lossy Sebastian
 • 600 %a Lubaszewski Łukasz %c dziekan kostrzyński %c prob. w Czerlejnie
 • 600 %a Lubstowski Tomasz
 • 600 %a Łukomska Wirydianna z Łakińskich %x [s. Jolenty, ż. Adama]
 • 600 %a Łukomski Adam
 • 600 %a Łukowski Józef
 • 600 %a Lutomska Ewa z Szeliskich %x [ż. Kazimierza]
 • 600 %a Lutomski Kazimierz %c podst. rzeczycki %x [m. Ewy z Szeliskich]
 • 600 %a Lutomski Kazimierz %c podst. rzeczycki
 • 600 %a Maciejowski Antoni
 • 600 %a Mąkowska Anna z Gołeckich %x [ż. Adama]
 • 600 %a Mąkowski Adam %x [m. Anny z Gołeckich]
 • 600 %a Mąkowski Józef
 • 600 %a Mąkowski Józef
 • 600 %a Małachowska Teresa z Moszczeńskich
 • 600 %a Małachowski Jan
 • 600 %a Malczewska Karolina z Bronikowskich %x [ż. Maksymiliana]
 • 600 %a Malczewski Maksymilian %x [m. Karoliny z Bronikowskich]
 • 600 %a Malechowska Marianna zob. Rozdrażewska
 • 600 %a Malechowski Rafał
 • 600 %a Maluchowski Franciszek %c woźny gen. wlkp.
 • 600 %a Mańkowski Andrzej
 • 600 %a Mańkowski Andrzej %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Mańkowski Jan
 • 600 %a Mańkowski Kajetan
 • 600 %a Mańkowski Melchior
 • 600 %a Marecki Stanisław
 • 600 %a Marecki Stanisław
 • 600 %a Markwart Jan %c kapitan wojsk kor.
 • 600 %a Markwart Julianna zob. Błaszkowska
 • 600 %a Markwart Marcjanna zob. Goczkowska
 • 600 %a Markwart Marianna zob. Sicińska
 • 600 %a Marszewska Barbara zob. Nieżychowska
 • 600 %a Mejer zob. Lewald Mejer
 • 600 %a Mężyński Franciszek
 • 600 %a Miączyński Antoni %c kaszt. podlaski
 • 600 %a Miaskowska Petronela z Kosińskich %x [ż. 1-o v. Józefa Marszewskiego, 2-o v. Wojciecha Miaskowskiego]
 • 600 %a Miaskowski Wojciech %x [m. Petroneli z Kosińskich]
 • 600 %a Miaskowski Wojciech Maksymilian %c wda kaliski %d (ca 1683-1763)
 • 600 %a Miedźwiecka Julianna z Winklerów %x [ż. Kazimierza burgr. pozn.]
 • 600 %a Miedźwiecki Kazimierz %c instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu %c burgr. poznański
 • 600 %a Mielżyńska Seweryna z Lipskich %x [c. Prokopa oboźn. kor. i Teresy z Dąbskich, ż. Macieja star. radziejowskiego]
 • 600 %a Mielżyńska Wirydianna z Bnińskich %x [ż. 1. v. Leona Raczyńskiego kaszt. santockiego, 2. v. Józefa Klemensa kaszt. kaliskiego]
 • 600 %a Mielżyński Andrzej %c star. kcyński
 • 600 %a Mielżyński Józef Klemens %c klan kaliski i poznański %d (zm. 1792)
 • 600 %a Mielżyński Maciej %c sta radziejowski
 • 600 %a Mielżyński Maciej %c sta radziejowski %x [m. Seweryny z Lipskich]
 • 600 %a Mierosławska Elżbieta z Radomickich %x [ż. Aleksandra podkom. inowrocł.]
 • 600 %a Mierzewska Barbara z Kotarbskich %x [ż. Jakuba]
 • 600 %a Mieszkowska Katarzyna zob. Kowalska
 • 600 %a Mirowski Piotr %c proboszcz w Koźminie %c prałat i dziekan konwentu Kanoników Regularnych Laterańskich w Kaliszu
 • 600 %a Mlicki Jan %c prezydent Trybunału Koronnego %c kan. gnieźnieński
 • 600 %a Modlibowski Józef %c burgr. kościański
 • 600 %a Modlibowski Józef %c burgr. kościański
 • 600 %a Modrzyński Tomasz %c mieszcz. z Miłosławia
 • 600 %a Molitoński Józef %c mieszcz. z Miłosławia
 • 600 %a Morzycka Jolenta z Łakińskich %x [s. Wirydianny, ż. Rocha]
 • 600 %a Moszczeńska Teresa zob. Małachowska
 • 600 %a Mycielska Konstancja zob. Ponińska
 • 600 %a Mycielska Teresa zob. Skoraszewska Teresa z Mycielskich
 • 600 %a Mycielska Weronika z Konarzewskich %x [ż. Macieja kaszt. pozn.]
 • 600 %a Myszczyński Piotr %c superior filipinów w Poznaniu
 • 600 %a Myszczyński Piotr %c superior filipinów w Poznaniu
 • 600 %a Nerska Joanna z Przybyszewskich %x [ż. 1. v. Jana Drzewieckiego, 2. v. Antoniego N.]
 • 600 %a Nerski Antoni %c pełnomocnik sąd.
 • 600 %a Niegolewski Andrzej %c chorąży kaliski i poznański %d (zm. 1769)
 • 600 %a Niegolewski Andrzej %c chorąży kaliski i poznański %d (zm. 1769)
 • 600 %a Niegolewski Bartłomiej h. Grzymała %x [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
 • 600 %a Niegolewski Jan %c skarbnik kaliski
 • 600 %a Niegolewski Tomasz h. Grzymała %x [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
 • 600 %a Niesiołowski Ludwik
 • 600 %a Nieżychowska Barbara z Marszewskich %x [ż. Franciszka]
 • 600 %a Nieżychowski Franciszek %x [m. Barbary z Marszewskich]
 • 600 %a Nieżychowski Józef %x [br. Kazimierza]
 • 600 %a Nieżychowski Kazimierz %x [br. Józefa]
 • 600 %a Nowak Wawrzyniec %c kmieć z Gogolewa
 • 600 %a Obarzankowski Michał
 • 600 %a Obarzankowski Wojciech %c dziedzic Kobylnik i Pęckowa
 • 600 %a Ołuski Andrzej
 • 600 %a Ołuski Wawrzyniec
 • 600 %a Opaliński Adam %c kan. katedr. poznański
 • 600 %a Opaliński Adam %c kan. katedr. poznański %x [br. Wojciecha]
 • 600 %a Opaliński Karol %c starościc śremski
 • 600 %a Opaliński Wojciech %c sta bolesławiecki
 • 600 %a Opaliński Wojciech %c sta bolesławiecki %x [br. Adama]
 • 600 %a Orłowski Mikołaj
 • 600 %a Owsiński Baltazar %c pleban w Iłowcu
 • 600 %a Pawłowska Kunegunda zob. Grzybowska
 • 600 %a Pawłowska Nepomucena zob. Łącka
 • 600 %a Pawłowska Teresa zob. Białkowska
 • 600 %a Pawłowski Stefan
 • 600 %a Pierzchliński Mikołaj
 • 600 %a Płaczkowska Anna %x [ż. Krzesińskiego]
 • 600 %a Płaczkowska Katarzyna zob. Stempczyńska
 • 600 %a Podgórski Antoni
 • 600 %a Podgórski Antoni
 • 600 %a Podlewski Jan %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Poklatecka Katarzyna zob. Bieńkowska
 • 600 %a Poklatecka Katarzyna zob. Szołdrska-Bieńkowska
 • 600 %a Poleski Adam
 • 600 %a Poleski Ludwik
 • 600 %a Połocki Mikołaj %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Pomianowska Marianna zob. Korzydłowska
 • 600 %a Ponińska Konstancja z Mycielskich %c dziedziczka Tuczna %x [ż. Hieronima podkon. kor.]
 • 600 %a Poniński Franciszek %c opat klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie
 • 600 %a Poniński Hieronim %c dziedzic Tuczna %c podkoniuszy kor. %x [m. Teresy z Mycielskich]
 • 600 %a Potocki Adam %x [br. Mikołaja]
 • 600 %a Potocki Józef h. Pilawa %c sędzia deputat na Trybunał Koronny z woj. kaliskiego %c kasztelanic rogoziński
 • 600 %a Potocki Mikołaj %x [br. Adama]
 • 600 %a Prądzyński Józef
 • 600 %a Preser Józef %c poddany Wojciecha Zbyszewskiego
 • 600 %a Proczyński Dyzma %c wicesyndyk konwentu bernardynów w Kościanie %c burmistrz Kościana
 • 600 %a Prokip? Karol
 • 600 %a Prokop Adam %x [br. Aleksandra]
 • 600 %a Prokop Aleksander %x [br. Adama]
 • 600 %a Prokop Karol
 • 600 %a Prusimski Antoni
 • 600 %a Prusimski Antoni
 • 600 %a Przespolewska Jadwiga zob. Będkowska
 • 600 %a Przybyszewska Joanna zob. Nerska
 • 600 %a Przyłuska Barbara zob. Dobiejewska
 • 600 %a Przyłuska Jadwiga zob. Bieńkowska
 • 600 %a Przyłuski Aleksander
 • 600 %a Przyłuski Aleksander
 • 600 %a Racicka Anna z Grodzickich %x [ż. Michała Racickiego]
 • 600 %a Racicki Michał %x [m. Anny Grodzickiej]
 • 600 %a Racięski Ignacy
 • 600 %a Raczyńska Aleksandra z Żychlińskich %x [ż. Antoniego]
 • 600 %a Raczyński Antoni %x [m. Aleksandry z Żychlińskich]
 • 600 %a Raczyński Leon (Leonard) h. Nałęcz %c kaszt. santocki %d (zm. 1756) %x [m. Wirydianny z Bnińskich]
 • 600 %a Radomicka Anna zob. Działyńska
 • 600 %a Radomicka Elżbieta zob. Mierosławska
 • 600 %a Radomicka Jadwiga zob. Koźmińska
 • 600 %a Radoński Felicjan
 • 600 %a Radoński Feliks
 • 600 %a Radoński Jakub
 • 600 %a Radoński Jakub
 • 600 %a Radoński Kazimierz
 • 600 %a Radoński Kazimierz
 • 600 %a Radoński Michał
 • 600 %a Radoński Michał %c star. powidzki
 • 600 %a Radoński Mikołaj %c star. dębiński
 • 600 %a Radzewska Zofia z Czarnkowskich %x [ż. Franciszka podkom. pozn.]
 • 600 %a Radzimińska Michalina ze Złotnickich %x [ż. Józefa]
 • 600 %a Radzimiński Józef
 • 600 %a Rajewicz Piotr
 • 600 %a Raszewski Jan %c skarbnik wyszogrodzki
 • 600 %a Raszewski Marcelin
 • 600 %a Raykowski Michał
 • 600 %a Rogaliński Antoni %c sędzia ziem. wsch. %d (zm. 1761) %x [o. Kaspra i Stanisława]
 • 600 %a Rogaliński Kasper %c sta obornicki %d (zm. po 1778) %x [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
 • 600 %a Rogaliński Stanisław %c podkom. nadw. kor. %x [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
 • 600 %a Rogoziński Jan %c altarzysta ołtarza św. Anny w kościele w Ujściu, prokurator szpitala (przytułku) i rektor szkoły w Ujściu
 • 600 %a Rokossowska Katarzyna zob. Bońkowska
 • 600 %a Rokossowska Ludwika %x [s. Katarzyny, panna]
 • 600 %a Rokossowska Marianna zob. Korytowska
 • 600 %a Rokossowski Tomasz %c pis. grodz. pyzdrski
 • 600 %a Rokossowski Tomasz %c pis. grodz. pyzdrski
 • 600 %a Rosnowska Anna zob. Golańska
 • 600 %a Rossa szl.
 • 600 %a Rossowska Róża z Dąbrowskich %x [c. Eleonory z Bielawskich Dąbrowskiej]
 • 600 %a Rozbicki Wojciech
 • 600 %a Rozdrażewska Marianna z Malechowskich %x [ż. Teofila]
 • 600 %a Rożnowska Marianna z Sawczyńskich %x [ż. Aleksandra]
 • 600 %a Rożnowski %c tenutariusz dóbr Gołoń
 • 600 %a Rożnowski Aleksander %x [m. Marianny z Sawczyńskich]
 • 600 %a Rudnicka Franciszka zob. Górawska
 • 600 %a Rudzki Stanisław
 • 600 %a Rusza? %c młynarz
 • 600 %a Ruszkowska %c podstolina brzesko-kujawska
 • 600 %a Ruszkowska Marianna z Woźnickich %x [ż. Tadeusza podstol. brzesko-kujawskiego]
 • 600 %a Ruszkowski Tadeusz - sukcesorzy %c podstoli brzesko-kujawski
 • 600 %a Rychłowski Franciszek %c kasztelanic sieradzki %x [s. Kazimierza]
 • 600 %a Rydzyński Wojciech %c stolnik poznański %d (zm. 1770)
 • 600 %a Rydzyński Wojciech %c stolnik poznański %d (zm. 1770)
 • 600 %a Rynarzewski Józef
 • 600 %a Rzeszotarski Ignacy
 • 600 %a Sadowski Stanisław
 • 600 %a Sarnowski Jakub
 • 600 %a Sawczyńska Marianna zob. Rożnowska
 • 600 %a Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich %c cześnikowa dobrzyńska
 • 600 %a Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich %c cześnikowa dobrzyńska
 • 600 %a Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich %c cześnikowa dobrzyńska
 • 600 %a Sczaniecki Józef %c podkoniuszy kor.
 • 600 %a Sczaniecki Prokop h. Osoria %c kaszt. santocki i kamieński %c cześnik wschowski %d (zm. 1777)
 • 600 %a Sękowski Filip %c poddany (chłop) Jana Bronikowskiego
 • 600 %a Siadkiewicz Franciszek %c prob. w Lubaszu
 • 600 %a Siadkiewiczówna Agnieszka zob. Szczytek
 • 600 %a Siadkiewiczówna Regina zob. Cichoszewicz
 • 600 %a Sicińska Marianna z Markwartów %x [ż. Wojciecha]
 • 600 %a Siciński Wojciech %x [m. Marianny z Markwartów]
 • 600 %a Siemiątkowska Anna zob. Brochocka
 • 600 %a Skaławscy %y 18 w.
 • 600 %a Skaławska Hiacynta zob. Zbijewska
 • 600 %a Skaławski Franciszek %c star. borkowski
 • 600 %a Skaławski Maciej
 • 600 %a Skaławski Marceli
 • 600 %a Skoraszewski Adam h. Abdank %x [s. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
 • 600 %a Skoroszewska Teresa z Mycielskich %d (zm. po 1761) %x [ż. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
 • 600 %a Skoroszewska Zofia z Glińskich %x [ż. Wawrzyńca]
 • 600 %a Skoroszewski Kazimierz
 • 600 %a Skoroszewski Kazimierz
 • 600 %a Skoroszewski Mikołaj h. Abdank %c kaszt. krzywiński i przemęcki %c stolnik i chor. wschowski %d (zm. 1729)
 • 600 %a Skoroszewski Wawrzyniec %x [m. Zofii z Glińskich]
 • 600 %a Skórzewski Andrzej
 • 600 %a Skórzewski Józef
 • 600 %a Skórzewski Ludwik
 • 600 %a Skórzewski Stanisław
 • 600 %a Skrzebowski Stefan %c audytor Konsystorza poznańskiego %c kan. kapituły katedr. w Poznaniu
 • 600 %a Skrzetuski Andrzej %c burgr. grodz. koniński
 • 600 %a Sławiński Adam %x [br. Macieja]
 • 600 %a Sławiński Krzysztof
 • 600 %a Sławiński Maciej %x [br. Adama]
 • 600 %a Słupiński Łukasz %c pleban w Tarnowie
 • 600 %a Smokowski Antoni %c mieszcz. i kupiec gnieźnieński
 • 600 %a Smoleński Antoni Piotr %c cześnik ciechanowski
 • 600 %a Smoleński Antoni Piotr %c cześnik ciechanowski
 • 600 %a Smoleński Józef
 • 600 %a Sobiech %c kmieć z Gołębina
 • 600 %a Sobocka Konstancja zob. Broniewska
 • 600 %a Sobocki Andrzej
 • 600 %a Sobocki Łukasz
 • 600 %a Sokolnicki Franciszek %c star. boguszyński
 • 600 %a Sokolnicki Jan Nepomucen %c chorążyc poznański
 • 600 %a Sokołowski Ignacy %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Sokołowski Ignacy
 • 600 %a Sokołowski Ignacy
 • 600 %a Sokołowski Ignacy %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Sokołowski Maciej
 • 600 %a Sokołowski Piotr
 • 600 %a Sokołowski Piotr
 • 600 %a Sokołowski Piotr
 • 600 %a Spiszewski Bonawentura %c mieszcz. gnieźn.
 • 600 %a Stanisław chirurg %c mieszcz. ze Sławna
 • 600 %a Stanisławski Antoni
 • 600 %a Stanisławski Sebastian
 • 600 %a Starzyński Piotr
 • 600 %a Stawianowski Adam
 • 600 %a Stawianowski Maciej
 • 600 %a Stempczyńska Katarzyna z Płaczkowskich %x [ż. Bartłomieja]
 • 600 %a Stempczyński Bartłomiej
 • 600 %a Stempczyński Bartłomiej %x [m. Katarzyny Płaczkowskiej]
 • 600 %a Stempczyński Stanisław
 • 600 %a Stoińska Katarzyna zob. Brodnicka
 • 600 %a Stronwald Honorata Rozyna de Tepery %c kupcowa poznańska
 • 600 %a Strusiński Tomasz
 • 600 %a Strzech Wojciech %c prob. w Ujściu
 • 600 %a Strzelecki Wojciech %c prob. w Granowie i Droczynie
 • 600 %a Sujkowska Marianna zob. Kurowska
 • 600 %a Suliński Krzysztof
 • 600 %a Sułkowski Aleksander Józef %c łowczy nadw. lit. %d (1695-1762)
 • 600 %a Sułkowski Antoni h. Sulima %c woj. gnieźn. i kaliski %c gen. wojsk ros. %d (1735-1796)
 • 600 %a Świejkowski Maciej
 • 600 %a Świejkowski Maciej
 • 600 %a Swinarscy %y 18 w.
 • 600 %a Swinarski Ignacy
 • 600 %a Swinarski Mikołaj %c cześnik kaliski %d (zm. 1773)
 • 600 %a Swinarski Mikołaj %c cześnik kaliski %d (zm. 1773)
 • 600 %a Swinarski Stefan
 • 600 %a Szadkiewicz Franciszek %c prob. w Lubaszu
 • 600 %a Szczypierska Marianna %x [panna]
 • 600 %a Szczytek Agnieszka z Siadkiewiczów %x [ż. Felicjana mieszcz. z Ujścia]
 • 600 %a Szczytnicki Wojciech
 • 600 %a Szeliska Ewa zob. Lutomska
 • 600 %a Szeliska Katarzyna zob. Leszczyńska
 • 600 %a Szeliski Antoni
 • 600 %a Szeliski Bartłomiej
 • 600 %a Szeliski Bartłomiej
 • 600 %a Szeliski Jan
 • 600 %a Szeliski Tomasz
 • 600 %a Szepski %c pleb. w Gołębinie
 • 600 %a Szołdrska-Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich %x [1-o v. Ludwika Szołdrskiego, 2-o v. Ignacego Bieńkowskiego]
 • 600 %a Szołdrska Eleonora z Bachsteinów %x [ż. Bartłomieja Szołdrskiego kaszt. biech.]
 • 600 %a Szołdrska Franciszka z Radomickich %x [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Władysława także woj. inowrocł. i gen. Wlkp.]
 • 600 %a Szołdrska Konstancja
 • 600 %a Szołdrska Ludwika %x [c. Ludwika Szołdrskiego z Katarzyny Poklateckiej]
 • 600 %a Szołdrska Ludwika h. Łodzia %x [c. Ludwika kaszt. biech. i Katarzyny z Poklateckich]
 • 600 %a Szołdrski Antoni %x [s. Kazimierza podczasz. wschowskiego]
 • 600 %a Szołdrski Bartłomiej %c klan biechowski %x [m. Eleonory z Bachsteinów]
 • 600 %a Szołdrski Bartłomiej %c klan biechowski
 • 600 %a Szołdrski Ludwik %c kasztelanic biechowski
 • 600 %a Szołdrski Ludwik %x [m. Katarzyny Poklateckiej]
 • 600 %a Szomański Tomasz %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Szomański Tomasz
 • 600 %a Szperna Władysław %c instygator sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 %a Sztoltman Stanisław %c prokurator Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
 • 600 %a Szymański Stanisław %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Tańska Joanna %x [1. ż. Macieja Brochockiego]
 • 600 %a Tański Kazimierz %x [s. Łukasza]
 • 600 %a Tański Łukasz %x [o. Kazimierza]
 • 600 %a Tepery de Honorata Rozyna zob. Stronwald
 • 600 %a Tolkmit Jan %c dziedzic Turostowa %c konsyliarz kor.
 • 600 %a Trąmpczyńska Eufrozyna %c klaryska poznańska
 • 600 %a Trąmpczyński Dominik
 • 600 %a Trąmpczyński Franciszek Otto
 • 600 %a Trąmpczyński Józef %x [o. Stanisława]
 • 600 %a Trąmpczyński Stanisław %x [s. Józefa]
 • 600 %a Trąmpczyński Stanisław
 • 600 %a Trąmpczyński Zygmunt Otto
 • 600 %a Trefankowski Stefan %c plenipotent sądowy
 • 600 %a Trzciński Stefan h. Leliwa %c dziedzic Karczewa %c miecz. dobrzyński
 • 600 %a Trzebińska Anna z Kozuborskich %x [ż. Stanisława]
 • 600 %a Trzebiński Stanisław %x [m. Anny z Kozuborskich]
 • 600 %a Turno Zygmunt %c stolnik poznański
 • 600 %a Twardowski Andrzej %c pułk. wojsk kor.
 • 600 %a Tylnerowicz Wojciech %c pleban w Szymborowie
 • 600 %a Tyminiecki Wojciech %c cześnik dobrzyński (?)
 • 600 %a Ulatowska Anna
 • 600 %a Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
 • 600 %a Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
 • 600 %a Ulatowski Józef %c dziedzic Sobiałkowej Górki
 • 600 %a Ulatowski Karol %x [br. Stanisława]
 • 600 %a Ulatowski Karol %x [br. Stanisława]
 • 600 %a Ulatowski Stanisław %x [br. Karola]
 • 600 %a Ulatowski Stanisław %x [br. Karola]
 • 600 %a Umiński Antoni h. Cholewa %c skarbnik poznański %d (zm. a. 2 VI 1746)
 • 600 %a Unrug Jerzy
 • 600 %a Unrużyna Helena z Dzierzanowskich
 • 600 %a Urbanowski Antoni
 • 600 %a Urbanowski Wojciech
 • 600 %a Walknowski Ignacy zob. Wierusz-Walknowski
 • 600 %a Węsierski Kazimierz %c asesor ziem. tucholski
 • 600 %a Widlicki Aleksander
 • 600 %a Widlicki Józef %c pełnomocnik sąd.
 • 600 %a Widlicki Stanisław
 • 600 %a Wiener Stanisław Kostka %c radca król. %c dr filoz. i med.
 • 600 %a Wierusz Kowalski Maciej
 • 600 %a Wierusz Kowalski Piotr
 • 600 %a Wierusz Walknowski Ignacy
 • 600 %a Wierzchlejski Piotr
 • 600 %a Wiesiołowski Ignacy
 • 600 %a Wiland Marcin %c ławnik poznański
 • 600 %a Winklerówna Julianna zob. Miedźwiecka
 • 600 %a Winkler Stanisław %c ławnik poznański
 • 600 %a Witojewski Adam %c mieszcz. gnieźn.
 • 600 %a Wojnicz zob. Woynicz
 • 600 %a Worgans Samuel
 • 600 %a Woynicz Konstanty %c komisarz wojewody poznańskiego
 • 600 %a Woźnica Szymon %c zbiegły poddany Tadeusza Korytowskiego
 • 600 %a Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
 • 600 %a Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
 • 600 %a Woźnicka Marianna zob. Ruszkowska
 • 600 %a Wyganowska Krystyna z Bronikowskich %x [ż. Franciszka]
 • 600 %a Wyganowski Franciszek %x [m. Krystyny z Bronikowskich]
 • 600 %a Wyganowski Franciszek %x [ojczym Józefa i Wawrzyńca]
 • 600 %a Wyganowski Józef %x [s. Kaspra]
 • 600 %a Wyganowski Kasper %x [o. Józefa i Wawrzyńca]
 • 600 %a Wyganowski Wawrzyniec %x [s. Kaspra]
 • 600 %a Wypiewski Jan %c proboszcz w Kiszkowie
 • 600 %a Wyrwiński (?) %c scholastyk i prokurator kapituły kolegiackiej w Szamotułach
 • 600 %a Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
 • 600 %a Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
 • 600 %a Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
 • 600 %a Zabłocka Joanna z Brudzewskich
 • 600 %a Zabłocki Andrzej %c posesor dóbr Kawęczyn
 • 600 %a Zabłocki Andrzej
 • 600 %a Zabłocki Antoni %x [br. Ignacego]
 • 600 %a Zabłocki Antoni %x [br. Ignacego]
 • 600 %a Zabłocki Antoni %x [br. Ignacego]
 • 600 %a Zabłocki Antoni
 • 600 %a Zabłocki Ignacy
 • 600 %a Zabłocki Ignacy %x [br. Antoniego]
 • 600 %a Zabłocki Ignacy %x [br. Antoniego]
 • 600 %a Zabłocki Ignacy %x [br. Antoniego]
 • 600 %a Zabłocki Kazimierz %c star. trzebiesławski
 • 600 %a Zaborowski Bartłomiej
 • 600 %a Zagórska Anna z Grudzielskich
 • 600 %a Zagórski Andrzej
 • 600 %a Zagórski Kazimierz
 • 600 %a Zagórski Michał
 • 600 %a Zakrzewska Marianna z Zakrzewskich %c kasztelanowa kaliska
 • 600 %a Zakrzewski Adam h. Jelita %c podczaszyc łęczycki %x [s. Antoniego]
 • 600 %a Zakrzewski Ludwik h. Jelita %c podczaszyc łęczycki %x [s. Antoniego]
 • 600 %a Zaleski Franciszek
 • 600 %a Załuskowski Dionizy
 • 600 %a Załuskowski Maciej %c dziedzic Ułanowa
 • 600 %a Żarnowiecki Stanisław %c plenipotent sąd.
 • 600 %a Żarnowiecki Stanisław Korwin
 • 600 %a Zaydlic Bogusław
 • 600 %a Zaydlic Sebastian
 • 600 %a Zbijewska Hiacynta ze Skaławskich %x [ż. Rocha łowcz. pozn.]
 • 600 %a Zbijewski Roch h. Rola %c łowczy poznański %x [m. Hiacynty ze Skaławskich]
 • 600 %a Żbikowski Stanisław
 • 600 %a Zborzyński Adam
 • 600 %a Zbyszewski Antoni
 • 600 %a Zbyszewski Antoni
 • 600 %a Zbyszewski Franciszek
 • 600 %a Zbyszewski Jan
 • 600 %a Zbyszewski Walenty
 • 600 %a Zbyszewski Walenty
 • 600 %a Zbyszewski Wojciech
 • 600 %a Zdanowska Elżbieta z Cieluścińskich %x [ż. Stanisława]
 • 600 %a Zdanowski Stanisław %x [m. Elżbiety z Cieluścińskich]
 • 600 %a Zdzychowski Mikołaj h. Łodzia %c cześnik i podcz. kaliski %d (zm. 1756)
 • 600 %a Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
 • 600 %a Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
 • 600 %a Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
 • 600 %a Zelicki Jan
 • 600 %a Ziemięcki Jan
 • 600 %a Złotnicka Marianna zob. Bojanowska
 • 600 %a Złotnicka Michalina zob. Radzimińska
 • 600 %a Żółtowski Bogusław
 • 600 %a Żółtowski Jan %c dziedzic Chwałkowa
 • 600 %a Żółtowski Jan
 • 600 %a Żółtowski Józef h. Ogończyk %c miecznik wsch. %c wojski mn. wschowski %d (zm. po 1793)
 • 600 %a Żurawski Jan
 • 600 %a Żurawski Mateusz
 • 600 %a Żurawski Wojciech
 • 600 %a Żychlińska Aleksandra zob. Raczyńska
 • 600 %a Żychlińska Ludwika z Żychlińskich %x [ż. Jana]
 • 600 %a Żychlińska Marianna zob. Burkdorff
 • 600 %a Żychliński Jan - wdowa i sukcesorzy
 • 600 %a Zygmunt z Gogolewa %c kowal
 • 610 %a Bernardyni %c Kościan %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Filipini %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Franciszkanie %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Franciszkanie Konwentualni %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Franciszkanki %c Śrem %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Gmina żydowska %c Września %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Gmina żydowska %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Kapituła katedralna %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Kapituła kolegiacka %c Szamotuły %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Karmelici Bosi %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Karmelici Bosi %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klaryski %c Śrem %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klaryski %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klasztor Bernardynów %c Kościan %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klasztor Franciszkanów Konwentualnych %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich %c Kalisz %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klasztor Kanoników Regularnych Reguły Św. Augustyna %c Trzemeszno %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klasztor Karmelitów Bosych %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klasztor Karmelitów Bosych %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klasztor Katarzynek (Dominikanek) %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Klasztor Klarysek %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri %c Śródka k. Poznania %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Ława Miejska %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Rada Miejska %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Rada Miejska %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Rada Miejska %c Środa %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Rada Miejska Środy Wlkp. %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Synagoga %c Września %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 610 %a Synagoga %c Poznań %x procesy sądowe %y 18 w.
 • 651 %a Bronikowo k. Tuczna %y 18 w.
 • 651 %a Broźno (?) %y 18 w.
 • 651 %a Bzowo %x arenda %y 18 w.
 • 651 %a Ceradz Górny %y 18 w.
 • 651 %a Chlebowo %y 18 w.
 • 651 %a Chwałkowo %y 18 w.
 • 651 %a Chwalszyce %y 18 w.
 • 651 %a Chwalszyce %y 18 w.
 • 651 %a Czarnków %y 18 w.
 • 651 %a Dziećmiarki %y 18 w.
 • 651 %a Dziećmiarowice %y 18 w.
 • 651 %a Gąsawy %y 18 w.
 • 651 %a Gąsiorowo %y 18 w.
 • 651 %a Gąsiorowo %y 18 w.
 • 651 %a Glinka %x działy dóbr wraz z młynem %y 18 w.
 • 651 %a Gniezno %y 18 w.
 • 651 %a Gogolewo %y 18 w.
 • 651 %a Gołoń %x tenuta %y 18 w.
 • 651 %a Gorazdowo %y 18 w.
 • 651 %a Górka pow. gnieźnieński %x zapis czynszów %y 18 w.
 • 651 %a Gorzyce %y 18 w.
 • 651 %a Gostyń %x filipini %y 18 w.
 • 651 %a Gulczewo %y 18 w.
 • 651 %a Iłowiec %x kościół parafialny %y 18 w.
 • 651 %a Iłowiec Kościelny pow. kościański %y 18 w.
 • 651 %a Iłowiec Wielki pow. kościański %y 18 w.
 • 651 %a Jelitowo %x arenda %y 18 w.
 • 651 %a Kalisz %x kanonicy regularni %x klasztory %y 18 w.
 • 651 %a Kamionek %y 18 w.
 • 651 %a Karczewo %y 18 w.
 • 651 %a Karczewo %y 18 w.
 • 651 %a Kawęczyn %y 18 w.
 • 651 %a Kcynia %x dochody ze starostwa %y 18 w.
 • 651 %a Kębłowo %y 18 w.
 • 651 %a Kiszewy %y 18 w.
 • 651 %a Kleczew %y 18 w.
 • 651 %a Kobylniki %y 18 w.
 • 651 %a Kołodziejewo %y 18 w.
 • 651 %a Kościan %x bernardyni %y 18 w.
 • 651 %a Lednogóra %y 18 w.
 • 651 %a Leszno %x Żydzi %y 18 w.
 • 651 %a Małachowo Górne %y 18 w.
 • 651 %a Miłosław %y 18 w.
 • 651 %a Nakielno k. Tuczna %y 18 w.
 • 651 %a Nietrzanowo %y 18 w.
 • 651 %a Pawłowice %y 18 w.
 • 651 %a Pilewka folw. w dobrach Tuczno %y 18 w.
 • 651 %a Podstolice %y 18 w.
 • 651 %a Poklatki %y 18 w.
 • 651 %a Poznań %x klasztory %y 18 w.
 • 651 %a Poznań %x kupiectwo %y 18 w.
 • 651 %a Poznań %x kupiectwo %x handel %y 18 w.
 • 651 %a Poznań %x kancelaria sądu grodzkiego %y 18 w.
 • 651 %a Poznań %x zakony %y 18 w.
 • 651 %a Przecław %y 18 w.
 • 651 %a Rąbczyn %y 18 w.
 • 651 %a Ruchocinek %y 18 w.
 • 651 %a Sanniki pow. gnieźnieński %x zapis czynszów %y 18 w.
 • 651 %a Sarbia %y 18 w.
 • 651 %a Skoraczewice %y 18 w.
 • 651 %a Smogulec %y 18 w.
 • 651 %a Sobiałkowa Górka %y 18 w.
 • 651 %a Sokolniki %y 18 w.
 • 651 %a Środa %y 18 w.
 • 651 %a Środa Wlkp. %x Rada Miejska %y 18 w.
 • 651 %a Śródka %x filipini %y 18 w.
 • 651 %a Stępowo %y 18 w.
 • 651 %a Stręczno k. Tuczna %y 18 w.
 • 651 %a Strzyżewo k. Zbąszynia %y 18 w.
 • 651 %a Szamotuły %x kolegiata św. Stanisława %y 18 w.
 • 651 %a Szczucino %y 18 w.
 • 651 %a Tuliszkowo %y 18 w.
 • 651 %a Turostowo %y 18 w.
 • 651 %a Ułanowo %y 18 w.
 • 651 %a Wielkopolska %y 18 w.
 • 651 %a Wronczyn %y 18 w.
 • 651 %a Września %x Żydzi %y 18 w.
 • 651 %a Zasułowo %y 18 w.
 • 651 %a Zielniki pow. pyzdrski %x zapis czynszów %y 18 w.
 • 651 %a Żydowo %y 18 w.
 • 651 %a Żydowo %y 18 w.
 • 653 %a Gminy żydowskie 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a handel 18 w. Poznań
 • 653 %a inwentarze majątku ruchomego 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a kancelaria sądu grodz. Poznań 18 w.
 • 653 %a Kościół katolicki 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 %a legaty na msze św.
 • 653 %a magistrat miejski 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 %a zakony męskie 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a Żydzi 18 w. Kleczew, Poznań, Września
 • 653 %a Żydzi 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a bijatyki szlacheckie 18 w. Gniezno
 • 653 %a zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a altarie 18 w. Wielkopolska uposażenie
 • 653 %a czynsze roczne 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a klasztory męskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 %a klasztory żeńskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 %a kolegiata św. Stanisława w Szamotułach 18 w. altaria uposażenie
 • 653 %a procesy sądowe 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a sądownictwo 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a sądy grodzkie 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a testamenty 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a uposażenie altarii 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a wotywy 18 w. Wielkopolska
 • 653 %a Żydzi 18 w. Leszno pożyczki
 • 655 %a księga wpisów
 • 655 %a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 852 %j BK 01424
 • 999 %a PB, KK

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01424