[Zamek w Kórniku ukazany od strony północno-wschodniej, 1929 r.] R. S. Ulatowski, fot. art. [Zamek w Kórniku na fotografiach R. S. Ulatowskiego]

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Fot 00747
 • Sygnatura : II 747
 • Tytuł/nazwa : [Zamek w Kórniku ukazany od strony północno-wschodniej, 1929 r.] R. S. Ulatowski, fot. art.
 • Wydanie/stan : Odbitka z negatywu naświetlonego w 1929.
 • Miejsce : Poznań 1937 [z negatywu naświetlonego w 1929]
 • Relacje : Zob. fotografie w zbiorach BK, nry inw.: Fot 02907/01, Fot 02907/02, Fot 02907/03.
 • Seria/cykl : [Zamek w Kórniku na fotografiach R. S. Ulatowskiego]
 • Opis : Zamek w Kórniku ukazany od północnego wschodu, zza fosy. Widoczne resztki omurowania wyspy zamkowej i relikty leżące na wyspie.
 • Liczba/objętość : 1 fotografia
 • Materiał i technika wykonania: papier fotograficzny odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym ; rękopis atramentem ; rękopis ołówkiem ; odcisk tuszowy pieczęci
 • Opis formalny : Odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym, czarno-biała.
 • Wymiary : 17,4 x 12,2 cm (wym. pola obrazu) ; 18 x 13 cm (wym. odbitki)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób

Pliki

FOTOGRAFIE-121.tif (216 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny

FOTOGRAFIE-122.tif (213 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny