[Wnętrze Jadalni w Zamku Kórnickim – fragment, 1908 r.] [„Camera” Specyalny Skład Fotograficzny i Fabryka Przezroczy]

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Fot 02032
 • Sygnatura : II 2032/1–2
 • Autor : autor autor
 • Tytuł/nazwa : [Wnętrze Jadalni w Zamku Kórnickim – fragment, 1908 r.] [„Camera” Specyalny Skład Fotograficzny i Fabryka Przezroczy]
 • Miejsce : [b.m., Poznań (woj. wielkopolskie)] [b.d., 1908]
 • Relacje : zobacz: fot 1984
 • Opis : Widok w kierunku północnym na wejście do Pokoju Marii Zamoyskiej, w głębi pokoju widoczny obraz "Zwiastowanie" (MK 3356). Po prawej stronie widoczne, wiszące na ścianie Jadalni portrety: hetmana J.K. Chodkiewicza (MK 3288) oraz nieznanego mężczyzny (MK 3287). Rząd stojących krzeseł (MK 4423). Fotografia - ilustracja do książki Zygmunta Celichowskiego: Zamek Kórnicki z objaśnieniami do przezroczy, wydanej w Poznaniu w 1916. Przy datowaniu całego cyklu zdjęć można wziąć po uwagę fotografię 2015 przedstawiającą ratusz w formie sprzed pożaru
 • Liczba/objętość : 2 fotografie
 • Materiał i technika wykonania: brąz
 • Opis formalny : odbitki żelatynowo-srebrowe na papierze, brąz
 • Wymiary : 1.) 8,2 x 6,9 cm, 2.) 8,3 x 6,9 cm
 • Proweniencja: zakup 1969 3207 a 1969

Indeksy