[Elewacja południowa Zamku w Kórniku, 1929 r.] R. S. Ulatowski, fot. art.

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Fot 02910
  • Sygnatura : II 2910
  • Tytuł/nazwa : [Elewacja południowa Zamku w Kórniku, 1929 r.] R. S. Ulatowski, fot. art.
  • Miejsce : Poznań 1937 [z negatywu naświetlonego w 1929]
  • Liczba/objętość : 1 fotografia
  • Materiał i technika wykonania: papier fotograficzny odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym ; odcisk tuszowy pieczęci ; rękopis atramentem ; rękopis ołówkiem
  • Opis formalny : Odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym, czarno-biała. Na rewersie odciski tuszowe pieczęci, rękopis atramentem i ołówkiem.
  • Wymiary : 12,2 x 17,2 cm (wym. pola obrazu) ; 12,9 x 18 cm (wym. odbitki)
  • Język : pol
  • Proweniencja: stary zasób