[Uczestnicy sesji naukowej ... ? poświęconej Władysławowi Zamoyskiemu (1853–1924) w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, 17 marca 1988 r.] [fotograf nieokreślony]

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Fot 09386
  • Sygnatura : II 9386
  • Tytuł/nazwa : [Uczestnicy sesji naukowej ... ? poświęconej Władysławowi Zamoyskiemu (1853–1924) w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, 17 marca 1988 r.] [fotograf nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] 1988
  • Opis : Uczestnicy sesji naukowej ... ? poświęconej Władysławowi Zamoyskiemu (1853–1924) w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu. We wnęce przeznaczonej dla rzeźby przedstawiającej króla polskiego ustawiono postument z rzeźbą wyobrażającą głowę Władysława Zamoyskiego. Stoją, od lewej: ks. ..., ..., Stanisław Słopień, Zofia Nowak, Stefan Białobok, Tadeusz Przybylski, Jerzy Wisłocki, Jerzy Fogel, Stanisław Potocki.
  • Liczba/objętość : 1 fotografia
  • Materiał i technika wykonania: odbitka żelatynowo-srebrowa, papier
  • Opis formalny : Odbitka na papierze żelatynowym, czarno-biała.
  • Wymiary : 9,5 x 17,6 cm; papier 12,9 x 18,2 cm
  • Proweniencja: dar 2012 1127 c 2012 4