[Uroczystość przy kapliczce w Zakopanem, 15 października 1988 r.] [fotograf nieokreślony]

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Fot 09388
  • Sygnatura : II 9388
  • Tytuł/nazwa : [Uroczystość przy kapliczce w Zakopanem, 15 października 1988 r.] [fotograf nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] 1988
  • Liczba/objętość : 1 fotografia
  • Materiał i technika wykonania: odbitka żelatynowo-srebrowa, papier
  • Opis formalny : Odbitka na papierze żelatynowym, czarno-biała.
  • Wymiary : 17,5 x 11,3 cm; papier 18,2 x 13 cm
  • Proweniencja: dar 2012 1127 c 2012 4